INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Desember 2005

Søndag, Desember 25, 2005

JULEDAG: Dagens evangelium
Joh 1,1-14:
1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
[10: 30. 17: 5. 1M 1: 1. 1Joh 1: 1, 2. 5: 20. Åp 19: 13.]
2 Han var i begynnelsen hos Gud.
[Ord 8: 22 ff.]
3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.
[1: 10. Sal 33: 6. 1Kor 8: 6. Kol 1: 16. Heb 1: 2, 10.]
4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys.
[5: 26. 1Joh 5: 11]
5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.
[3: 19. 8: 12. 9: 5. 12: 46.]
6 En mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes.
[Mal 3: 1. 4: 5. Matt 3: 1. Mark 1: 4. Luk 1: 13, 17, 76.]
7 Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til å tro ved ham.
[v. 12, 15, 19. 5: 33. Apg 19: 4.]
8 Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.
[v. 20. 5: 35.]
9 Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden.
[8: 12. Matt 4: 16. 1Joh 2: 8.]
10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.
11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.
[5: 43.]
12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
[Rom 8: 15 ff. Gal 3: 26. Ef 1: 5. 2Pet 1: 3. 1Joh 3: 1.]
13 De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.
[3: 5, 6. Jak 1: 18. 1Pet 1: 23.]
14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.
[2M 34: 6. Jes 40: 5. 60: 1. Luk 1: 32. 9: 32. Kol 1: 19. 2: 9. 2Pet 1: 16, 17.]


Dnk i eksil - Strandebarm Prosti
Dnk i eksil - Strandebarm Prosti.

Gudstjeneste på Kolbotn Menighetshus 1. Juledag,
Søndag 25 Desember. v/Hans Bovim taler /Sogneprest Jan Walle forretter.
Fiolin musikk v/Anne Kathrine Braskereid.

Gudstjeneste på Kolbotn Menighetshus 1. Nyttårsdag,
Søndag 1. Januar 2006 v/Sogneprest Ragnar Andersen.

Bønnestund en halv time før Gudstjenestene.

Alle hjertelig velkommen.


Lørdag, Desember 24, 2005

GOD JUL!
Vi ønsker alle våre lesere en velsignet julehelg med Jesus Kristus i sentrum. Ivar Kristianslund.


JULAFTEN: Dagens evangelium
Luk 2,1-20:
1 Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall.
[Matt 1: 18 ff.]
2 Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria.
3 Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by.
4 Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt,
[1: 27. 1Sam 16: 4 ff. Mika 5: 1. Matt 2: 6. Joh 7: 42.]
5 for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn.
[Matt 1: 18]
6 Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde.
7 Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget.
[Matt 1: 25.]
8 Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord.
9 Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet.
10 Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket.
11 I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids stad.
12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.
13 Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa:
[Sal 103: 21.]
14 Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.
[19: 38. Jes 57: 19. Rom 5: 1. Ef 2: 14 ff.]
15 Og det skjedde, da englene var faret opp fra dem til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss.
16 De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben.
17 Da de hadde sett det, fortalte de om det ord som var talt til dem om dette barn.
18 Og alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av hyrdene.
19 Men Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte.
[v. 51.]
20 Hyrdene vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem.
[Matt 9: 8.]


Lørdag, Desember 17, 2005

Den norske kirke i eksil - Strandebarm prosti - Gudstjeneste
Dnk i eksil - Strandebarm prosti.

Gudstjeneste på Kolbotn menighetshus, søndag 18 des. 4 s.i.advent

Kl. 1100, v/ sogneprest Jan Walle.

Bønnestund en halv time før gudstjenesten.

Alle hjertelig velkommen!


NÆRKAMP OG JULESTRID - Av Oddvar Berge
Onsdag morgen den 16. desember 2005 henter jeg inn posten. Dagens morgenleveranse består av den kristenprofilerte avisa Vårt Land og Hommedal Tidende, organ for Hommedals prestegjeld.

VL kan fortelle via den første av sine tre mest fremtredende forsideoverskrifter at muslimleder i Norge Basim Ghozlan vil fjerne minnedagen over Holocaust. Han sier det er absurd å minnes nedslaktningen av 6 mill jøder og andre uheldige med egen minnedag. Ja han bruker ikke denne betegnelsen som jeg her bruker, han nøyer seg med å si Holocaust. Ghozlan sier han blir provosert når så mange henger fast i noe som hendte for 60 år siden. Det er med på å skape en naiv forestilling om ”de stakkars jødene” som brukes av politiske og religiøse grupper for å legitimere at Israel skal få sin egen stat, sier imamen.

Islamister vil fortrenge og glemme at Holocaust har funnet sted. Islam bedriver virkelighetsfortegnelse og søker med alle midler å forandre verden til det verre. Islamistene fremstår i prinsippet på linje med jesuittene som ifølge Grunnloven ble nektet adgang til kongeriket Norge. De ble på grunn av sine metoder ansett som en trussel og en reell fare for rikets sikkerhet. Nyhetene i forgårs, 151205, varslet at Skandinavia når som helst måtte være forberedt på islamske terrorangrep….

En del av oss vet hvor islamistene står. Vi skal ikke bruke mer tid på dem her og nå.
Hommedal Tidende står oss imidlertid meget nær, både geografisk og menighetsmessig. Og i dette bladets siste nr før jul leverer sogneprest Tom M. en leder som er vel egnet til å skremme så vel som til å så fortvilelse.

Presten forteller at han har vært i Betlehem i høst for å kjenne på smertens puls i hjertet av kristentroens helligsteder. I seg selv ikke dårlig. Han forstår seg imidlertid ikke på at muren som skal beskytte Israel mot islamittiske terrorister kommer til å skape varig fred. Men, -er det derfor den er satt opp spør jeg. Er ikke muren en desperat nødløsning? Den er et resultat av hat og uforsonlighet fortsetter Tom. Og den sprer ennå mer. Ganske riktig. Det er Israel som har reist muren for å forsvare sine borgere og for å sikre freden. Det presten her sier er derfor at Israel er de som er fulle av hat og uforsonlighet siden det er de som har reist muren.
Presten velger å legge sin sympati til de kristne palestinaarabere som lider i kryssilden. Dette er palestinaarabere som har valgt å pipe sammen med islamistene mot Israel.

Jeg har også besøkt Musalah, og jeg måtte si til lederen der at deres linje vil aldri føre frem til velsignelse for noen. Så lenge ikke staten Israel blir akseptert, vil ingen innen Musalah eller deres støttespillere oppnå noen velsignelse. Det var som å sprenge ei bombe i rommet hvor vi var. Reaksjonen var intens. Snakk om hat og uforsonlighet! Til vanlig godt skjult bak intens ytre sjarme som så mange faller for. Man kan forsøksvis forsvare de kristne palestinaarabere som er slik innstilt at de ikke tør protestere mot islamistene. Det er for dem ensbetydende med døden. Men det fins andre kristne arabere i Israel som har valgt å slutte fred med Israel. De har ingen problemer og har Israels fulle beskyttelse. Når vi vet dette, skal vi da fortsette å støtte kristne palestinaarabere og islamske terrorister i kampen mot demokratiske Israel, eller skal vi be de kristne palestinaarabere stille opp sammen med oss kristne og støtte israelsk demokrati mot totalitær og fanatisk islamsk terror og drapshysteri?

Presten Tom M. fortsetter: Den utrolig stygge betongmuren er blitt et yndet sted for grafitti av forskjellige slag. Ved siden av ”Sharon er problemet” står det også mer oppbyggelige budskap. Når du kjører motsatt vei, ”fra Israel” og inn i Betlehem forteller han, har noen skrevet på muren: ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg”.

Jesus er porten inn til livet sier Tom da. Det er budskapet. Om muren er av betong, hat eller likegyldighet. Ja vel. Legg merke til at dette budskapet bare kan stå på ”israelsk” side av muren. Ikke på ”palestinsk”. Da skulle presten kanskje si som så til sine palestinaarabiske venner at Sharon er ikke problemet. Problemet er at et flertall av de som kaller seg kristne og palestinaarabere sammen med islamistene ikke ser at jødefolket og nasjonen Israel er Gud Faders redskap og tjenere til et vitnesbyrd om Israels Guds eksistens og historiens leder av folkeslagene. Palestina er en oppkonstruert propagandastat utviklet av naziislamittisk hat mot Israel og Israels Gud. Jøden Jesus er den som er Veien, Sannheten og Livet som leder til Faderen og som sier til stamfedrene Jakob, Isak og Abraham at den som velsigner deg skal bli velsignet.

Norske kristenledere i hopetall har sporet av og latt seg forføre. Staten Israel er gjenreist i vår tid på Gud Faders initiativ for at nettopp Gud Fader og Jesus Kristus skal bli gjort synlige mer enn noen gang før i folkeslagenes historie som historiens Herre og menneskenes Frelser og Forløser. Den samme Frelser er også kongenes Konge. Husk det i denne søde juletid.
Fremfor alt: En velsignet god jul til alle i Jesu Navn.

Beste hilsen
Oddvar Berge
Vardevakt, NORIEL


DYPE DAL SKAL VIKE - Av Oddvar Berge
I dag, fredag 16. desember 2005, overleveres mer enn 20000 underskrifter mens enda flere fosser inn, til regjeringen. Listene er et resultat av en spontan grasrotbevegelse. Noe hadde bygget seg opp i folket. Et forsøk på å forby bordbønn i norske skoler utløste skredet og tente brannen. Nok er nok er oppropets overskrift. Forbudet mot bordbønn er ille sier initiativtakeren, ei frisk dame fra Godøy, men understreker hun: abortloven er verst.
Minister Djupedal har markert seg. Han viser SV og HEF sine sanne ansikt. De har programfestet sin hedenske og ateistiske formålsparagraf om at kristendommen skal ut av stat og skole, ja helst ut av kirken også.

Da er det godt å kunne hente frem håp og trøst fra Petter Dass sin velkjente salme: Herre Gud ditt dyre Navn og Ære. Tredje verset lyder slik: Høye hall og dype dal skal vike. Høye hall står for hedenske makters tinde, og dype dal står for depresjon og fortvilelse. Minister Djupedal representerer begge deler, men hans flaggsaker er heldigvis uten varig fremtid. Norge får inntil videre smake sitt eget valg og høste ny erfaring og lærdom på gammel velkjent grunn.

Oddvar Berge
KF AA
NORIEL Vardevakt


Colombian Court Rejects Suit Aimed At Legalizing Abortion
Colombian Court Rejects Suit Aimed At Legalizing Abortion


The government of Colombia's high court announced last week they would not rule in a lawsuit that sought to change the South American country's laws forbidding abortion. The court's decision is a severe blow to an international coalition of pro-abortion organizations that was behind the lawsuit.

Colombia's Constitutional Court said the suit presented by Madrid based lawyer Monica Roa did not contain sufficient arguments and failed to meet some legal standards. The suit was based in part on Colombia's ratification of two UN documents, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and the International Covenant on Political and Civil Rights.

A Colombian pro-life organization, Red Futoro Colombia, said in a statement that the suit failed in part because it sought to decriminalize abortion in all instances. According to the statement, media reports made it seem as if the suit sought only to legalize abortion in cases of rape, when the health of the mother is threatened, and when the unborn baby suffers from a sickness that would result in the death of the child within days of delivery. But according to Red Futoro those three cases were only "a subsidiary request" to the lawsuit. "There was an attempt to focus the attention of public opinion and of the court itself on those extreme cases and the complaint argued as such, making mistakes and creating a series of incongruities such as those pointed out by the justices. This and other errors within the complaint were appropriately pointed out by various citizen presentations in the process," according to Red Futoro.

Women's Link Worldwide, the organization that spearheaded the suit, announced they had filed a second suit that they believed would address the legal concerns of the Colombia's Constitutional Court. "We have adjusted this new suit to address all of the questions from the Constitutional Court. We are in a race against the clock. It wouldn't be right for the country to go on holiday while women are still dying. To delay this decision any further would be an unconscionable act and negligent to the extreme," Roa said.

Red Futoro said the attention brought on by the suit, first filed in April, was good for the pro-life cause. "The public debate generated around the issue is a gain for the defense of life. We have continually shown how it was managed through a manipulation of sentiments, with false arguments that repeatedly diverted attention from the fundamental point of discussion: the inviolable right to life. This very intent to distract was the cause of the complaint's failure."
Copyright 2005 - C-FAM (Catholic Family & Human Rights Institute).
Permission granted for unlimited use. Credit required.

Catholic Family & Human Rights Institute
866 United Nations Plaza, Suite 427
New York, New York 10017
Phone: (212) 754-5948 Fax: (212) 754-9291
E-mail: c-fam@c-fam.org Website: www.c-fam.org


Dagens bibelord
Joh 5,31-39:
31 Dersom jeg vitner om meg selv, da er mitt vitnesbyrd ikke sant.
[8: 13. 5M 19: 15.]
32 Det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at det vitnesbyrd han vitner om meg, er sant.
33 Dere har sendt bud til Johannes, og han har vitnet for sannheten.
[1: 7, 19-34.]
34 Ikke så at jeg tar imot vitnesbyrd fra et menneske, men dette sier jeg for at dere skal bli frelst.
35 Han var det brennende og skinnende lys, men dere ville bare en kort stund glede dere i hans lys.
36 Men jeg har det vitnesbyrd som er større enn det Johannes gav. For de gjerninger som Faderen gav meg å fullføre - selve gjerningene som jeg gjør, vitner om meg at Faderen har sendt meg.
[v. 32. 3: 2. 10: 25, 38. 14: 11. 15: 24.]
37 Og Faderen som har sendt meg, han har vitnet om meg. Verken har dere noen gang hørt hans røst eller sett hans skikkelse.
[8: 18. 2M 33: 20. 1Tim 6: 16. 1Joh 4: 12.]
38 Og hans ord har dere ikke værende i dere, for den han har sendt, ham tror dere ikke.
39 Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem - og disse er det som vitner om meg.
[1: 45, 46. Luk 24: 27. 1Pet 1: 10. Åp 19: 10.]


Fredag, Desember 16, 2005

Klipp fra www.dagen.no: Frasier seg biskopens tilsyn
Frasier seg biskopens tilsyn

Prest og misjonskonsulent i Normisjon i Østfold, Boe Johannes Hermansen, frasier seg tilsyn av den nye Borg-biskopen. Flere prester i Borg vurderer å gjøre det samme.

Av John SolsvikBRYTER: Helga Haugland Byfuglien skal utøve sitt tilsyn på bakgrunn av Skrift og bekjennelse, men når hennes fundament bryter med Skrift og bekjennelse, er det ikke noe grunnlag for hennes tilsyn med prestene, mener Boe Johannes Hermansen.
Foto: Dagen-arkiv
– Den viktigste grunnen er at jeg får ikke lenger det tilsynet jeg skal ha fra den nye Borg-biskopen. Helga Haugland Byfuglien skal utøve sitt tilsyn på bakgrunn av Skrift og bekjennelse, men når hennes fundament bryter med Skrift og bekjennelse, er det ikke noe grunnlag for hennes tilsyn med prestene, sier Hermansen.

Brevet der han frasier seg Borg-biskopens tilsyn, sendte han allerede 7. desember, så det lå og ventet på den nye Borg-biskopen da hun ble innsatt sist søndag.

I brevet viser Boe Johs. Hermansen til at Helga Haugland Byfuglien på teologiske premisser anerkjenner homofiles seksuelle samliv og at hun sier ja til vigslet kirkelig tjeneste av homofilt samlevende.

– Både en kvinnelig biskop og hennes lære om seksuelt samliv bryter med kirkens overleverte apostoliske tro slik den er gitt oss i Skrift og bekjennelse som forpliktende for lære og liv, skriver Hermansen i brevet til biskopen.

Annen tilsynsmann
Dermed ber han om å få oppnevnt en annen tilsynsmann som kan veilede og formane ut fra kirkens gamle læregrunnlag.

– En prest er innsatt i tjenesten av en biskop, og kirkens ordning er slik at en prest formelt står under tilsyn av en biskop. Nå ber jeg om en annen tilsynsmann for å kunne fortsette å fungere som prest, sier Hermansen.

Han vet om flere prester i Borg som vurderer å gjøre akkurat det samme, men han understreker at dette ikke er en aksjon fra noens side.

– I praksis har jeg ikke så mye med biskopen å gjøre, og jeg vet ikke hva dette vil avstedkomme. Å stå under Borg-biskopens tilsyn nå, er det ingen mening i for meg lenger, sier Hermansen.

Publisert 14.12.2005


Himmelen er mørk og rød – det blir storm - Av Jørgen Høgetveit i www.Kommentar-Avisa.no
Overskriften er biskop Heuchs utsagn rundt 1887 i det tiår som rystet Norge. Da brøt revolusjonære tanker fram med bl.a. parlamentarismen som knekte maktfordelingen i norsk statsliv. Revolusjonens tanker kom bl.a. gjennom statsminister J. Sverdrup som var oppdradd av sin franske tante som elsket franske revolusjonsideer. Han samlet all makt i Stortingets sal og kunne få seg til å si at ”maktfor-deling er noe tull”. I oppropet til ”Kristendommens venner” som Heuch og Gisle Johnson sendte ut – fikk de liten støtte også på Sør-Vestlandet – ikke minst fordi de ikke hadde forstått at folket hadde fått nok av maktovergrep fra preste- og embetsstyret og den fattigdommen som hersket og som de skjønte lite av. Man ville ha makten til folket og kongemakten tilbake til Norge og gikk med bondeførerne og Venstre. Så gikk det som det gikk. Allerede i 1903 fikk sosialistene inn 5 stk. på Stortinget, og både Jørgen Løvland og Michelsen var kraftig alarmert av utviklingen og gjorde forskjellige utspill for å få til den ”framgangspolitikk” som kunne få de brede lag av arbeidsfolk og bygdefolk med seg og isolere disse revolusjonære Grunnlovsstormere på yttervingene. Men kriser og kamp og systematisk arbeid førte dem stadig framover i samfunnsliv og Storting – til de altså nå sitter med et svakt flertall i Stortinget og gjør det som passer dem i regjering, spesielt på kulturlivets område som er selve fundamentet under alt samfunnsliv. Lov og rett synes fjern for de fleste av dem. Makten og deres egne tanker skal råde over alle! Nå er de framme ved den lenge etterlengtede kulturrevolusjon og den skyter fart i Norge - revolusjonen som egentlig har pågått lenge. Enkelte av oss har vært i direkte konfrontasjon med dem ved flere anledninger – bl.a. i den meget omtalte STERN-striden hvor både Lektorlaget (nå Undervisningsforbundet) og Lærerlaget stilte sine ressurser til disposisjon for å nedkjempe foreldreretten og skolestyrets representanter som ikke ønsket Stern brukt i skolen. Bladet som de utropte til det store kvalitetstidsskrift og demokrativokter – men som var fullt av porno og redigert av en gammel konform og totalitær nazist: Henri Nannen. Grunnlaget la man ikke minst i midten av syttiåra med likestillingslov med det ”nye kjønnsrollemønster”, nye familielover med fosterdrapslov osv.

Dessverre har man langt inn i kirke og organisasjoner ikke tatt Jesu ord om ”surdeigen” og falsk lære og onde tankebygninger på alvor – og vi må nå høste resultatene. Tilpasningen ikke kamp har vært den ”seriøse” kunst – og advarselen i ordene ”vennskap med verden er fiendskap med Gud” var glemt. Spørsmålet nå er om det finnes redning for våre familier, barn, den kristne nasjonalstat og misjonsbasen Norge inntil Jesus kommer igjen – eller om vi skal gå under? Vi kan nå få 4 år vi knapt vil glemme. Signalene både internt og rundt nasjonen lover absolutt ikke godt. Det hele vil bero på om vi vender tilbake til våre fedres Gud. (2. Krøn. 20) og skjønner hva vi hadde og hva vi er falt fra. Spillet av uskyldig blod roper til himmelen i flg. mange steder i GT og er det et sterkt vitnesbyrd mot oss. Men redning kan finnes gjennom bønn og arbeid.

Bønn over Guds løfter til oss kristenfolk som innrømmer vår hjelpeløshet og vender oss til våre fedres Gud. Arbeid ved at man nå setter seg skikkelig inn i vår historie av tro og tanker som skapte Norge og de tankebygninger som ligger i bunnen for denne marxistiske kulturrevolusjon vi nå er inne i. Deretter må vi trofast begynne et systematisk nedrivnings-arbeid av disse onde tankebygninger og praksis i vårt eget sinn, våre hjem, vårt samfunn og i kirke og organisasjoner. (2. Kor. 10,5.) Så fortsetter vi med å ”mure igjen de mange revner” i våre kristne familie- og nasjonalstats-tenkning som Bibel og Grunnlov gir oss.(Es. 58,12 og Nehemias). Da er det enda redning og håp for folk og land. ”For det folk og det rike som ikke vil tjene deg skal gå til grunne” roper Esaias i 60,12. Men på den andre siden sier Herren: ”-vær nu frimodig , alt landets folk og arbeid, For jeg er med eder, sier Herren, hærskarenes Gud.” Haggai 2,4. I tillit til Han river vi bolverket mot kristentroen både i samfunn og menighet – og reparerer Guds rikes murer etter den gode arv fedrene overlot oss, men som vi med skam og ydmykhet må innrømme at vi har forvaltet dårlig. Nå er tiden inne til å vende om og ydmyge oss for Herren – og da er ikke Herren sen med sin NÅDE og hjelp! Ora et labora. (Be og arbeid)


Dagens bibelord
Jes 52,7-10:
7 Hvor fagre er på fjellene hans føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse, som sier til Sion: Din Gud regjerer!
[57: 19. 61: 1. Sal 96: 10. Nah 2: 1. Rom 10: 15. 2Kor 5: 20.]
8 Hør! Dine vektere løfter røsten, de jubler alle sammen. For like for sine øyne ser de at Herren vender tilbake til Sion.
[62: 6. Åp 14: 1.]
9 Bryt ut i jubel alle sammen, dere Jerusalems ruiner! For Herren trøster sitt folk, han gjenløser Jerusalem.
[40: 1. 58: 12. 61: 4. Sal 98: 4.]
10 Herren avdekker sin hellige arm for alle folkenes øyne, og alle jordens ender får se vår Guds frelse.
[53: 1. Sal 98: 3.]


Torsdag, Desember 15, 2005

NOK ER NOK! SKRIV UNDER!
SVs Djupedal ønsker å fremme hedenskap i vårt kongerike. Kanskje du er en av dem som vil protestere.

Du kan skrive under direkte på følgende adresse:

http://opprop.no/opprop.php?id=nok&page=3

Få også andre til å skrive under!


Dagens bibelord
Sal 119,73-80:
73 Dine hender har skapt meg og gjort meg. Gi meg forstand for at jeg må lære dine bud!
[139: 13, 15, 16. Job 10: 8. 31: 15.]
74 De som frykter deg, skal se meg og glede seg, for jeg venter på ditt ord.
[34: 3. 107: 42.]
75 Jeg vet, Herre, at dine dommer er rettferdige, og i trofasthet har du ydmyket meg.
76 La din miskunnhet være min trøst etter ditt ord til din tjener!
77 La din miskunnhet komme til meg for at jeg kan leve! For din lov er min lyst.
78 La de overmodige bli til skamme! For de har trykt meg ned med løgnens hjelp, men jeg grunner på dine befalinger.
79 La dem vende tilbake til meg, de som frykter deg og som kjenner dine vitnesbyrd!
80 La mitt hjerte være fullkomment i dine forskrifter, for at jeg ikke skal bli til skamme!


Mandag, Desember 12, 2005

Dagens bibelord
Luk 3,1-14:
1 I det femtende år av keiser Tiberius' regjering, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea, Herodes* fjerdingsfyrste i Galilea, hans bror Filip fjerdingsfyrste i landene Iturea og Trakonitis, og Lysanias fjerdingsfyrste i Abilene,
[Matt 14: 1. 27: 2. Mark 1: 2 ff.] [* Herodes Antipas.]
2 og mens Annas og Kaifas var yppersteprester, - da kom Guds ord til Johannes, Sakarias' sønn, i ørkenen.
[Jer 1: 2, 4. Joh 11: 49, 51. 18: 13. Apg 4: 6.]
3 Og han drog omkring i hele landet ved Jordan og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse,
[Matt 3: 1-6. Mark 1: 2-6. Joh 1: 19-23. Apg 13: 24. 19: 4.]
4 som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord: Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!
[1: 76. Jes 40: 3-5. Joh 1: 23.]
5 Hver dal skal fylles opp, hvert fjell og hver haug skal senkes. Det krokete skal rettes ut, og de ujevne veier skal bli jevne.
6 Og alt kjød skal se Guds frelse.
[2: 30, 31. Jes 52: 10. Tit 2: 11.]
7 Han sa da til folket som drog ut til ham for å bli døpt av ham: Ormeyngel! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?
[Matt 3: 7-10.]
8 Bær da frukt som er omvendelsen verdig! Begynn ikke å si til dere selv: Vi har Abraham til far! For jeg sier dere: Gud kan vekke opp barn for Abraham av disse steinene.
[Joh 8: 33, 37, 39.]
9 Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.
[13: 7. Matt 7: 19. Joh 15: 6.]
10 Folket spurte ham og sa: Hva skal vi da gjøre?
[10: 25. Apg 2: 37. 16: 30.]
11 Han svarte dem og sa: Den som har to kjortler, skal dele med den som ingen har. Og den som har mat, skal gjøre likeså.
[Jak 2: 15, 16. 1Joh 3: 17.]
12 Også noen tollere kom for å bli døpt, og de sa til ham: Mester, hva skal vi gjøre?
[7: 29.]
13 Han sa til dem: Krev ikke inn mer enn det dere har fått pålegg om!
14 Også noen soldater spurte ham og sa: Og vi, hva skal vi gjøre? Han sa til dem: Press ikke penger ut av noen med vold eller falske anklager, og la dere nøye med den lønnen dere har.


Brev til Hans Majestet kong Harald personlig - Fra Ivar Kristianslund
Ivar Kristianslund
Ryenveien 33
1719 Greåker

Sarpsborg den 7. desember 2005


Til Hans Majestet kong Harald personlig


ULOVLIGHETER OG GUDSBESPOTTELSE I DOMKIRKEN I FREDRIKSTAD

OVERSIKT
Innledningsvis vil jeg tillate meg å minne Hans Majestet om Kongens ansvar for Den norske kirke (Dnk) ved å sitere fra Norges Grunnlov:

§ 2: Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.
§ 4: Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.
§ 16: Kongen anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste, alle Møder og Forsamlinger om Religionssager, og paaser, at Religionens offentlige Lærere følge de dem foreskrevne Normer.

Dnk er etter kong Christian den femtes norske lov (NL2-1) forpliktet på Bibelen. Denne lovforpliktelse er ikke opphevet, men gjelder i dag. Bibelen slår utvetydig fast at en kvinne ikke skal være prest eller biskop i Dnk. Videre viser Bibelen helt klart at homoseksuell praksis er en synd som leder til evig fortapelse. Den 11. desember 2005 klokken 11 skal fru Helga Byfuglien etter planen ordineres til biskop i Borg bispedømme. Ordinasjonen skal finne sted i Domkirken i Fredrikstad. Kongen har meldt sitt nærvær. Bispekandidaten er kvinne, og hun godtar dessuten at homoseksuelt praktiserende personer er prester. Å ordinere henne til biskop er derfor både en ulovlig handling etter norsk lov, og opprør mot den levende Gud i følge Bibelen. Nærmere begrunnelse gis nedenfor:

TROSGRUNNLAGET FOR DEN EVANGELISK-LUTHERSKE RELIGION
Den evangelisk-lutherske religions faktagrunnlag er at Gud Herren har åpenbart sitt sanne og ufeilbarlige ord for uvalgte profeter og apostler. Dette åpenbarte Guds ord har disse Guds menn og deres assistenter skrevet ned i hellige skrifter som Gud har sørget for å la samle i en hellig bok som vi kaller Bibelen. Ut fra denne tro er det logisk at Bibelen blir behandlet med respekt og ærbødighet. Og at Bibelens ord blir det siste og avgjørende ord i enhver diskusjon om bibelske emner.

Denne tro er ikke tatt ut av luften. Den bygger både på skriftenes selvvitnesbyrd og på Jesu holdning til de hellige skrifter. Jesus sa at ikke en tøddel av Det gamle testamentes skrifter skal forgå før det er skjedd alt sammen. Og han ga tilsvarende garantier for apostlenes framtidige skrifter i Det nye testamente. Jesus har autoritet fordi det er et vel dokumentert historisk faktum at han sto opp igjen etter at han hadde vært død. Oppstandelsen er det avgjørende bevis på at han er Guds Sønn som vi bør høre på.

Denne kristentroen lar seg også etterprøve empirisk (erfaringsmessig) av det enkelte menneske. Jesus gir oppskriften. Han sier (svært fritt gjengitt etter Joh. 7,17) at den som vil prøve å leve etter Bibelens lære skal bli overbevist om at læren er fra Gud. Sunn luthersk kristentro er altså ingen overtro, men en overbevisning som har solid forankring i virkelighetens verden.

Hvis man av en eller annen grunn nekter å tro på Bibelens guddommelige opprinnelse, er det logisk at man heller ikke er villig til å bøye seg for Bibelens ord. Ateistene har altså logikken i behold – ut fra sine urealistiske ståsteder. Men redelige ateister bør også holde seg borte fra kirken.

Den nåværende ledelsen i Dnk forsøker antagelig å innta et helt umulig mellomstandpunkt mellom den troende kristne og ateisten. Disse menneskene synes å mene at Bibelen inneholder noen utsagn som er guddommelige og noen som er menneskelige og feilaktige. Denne oppfatningen er uholdbar av minst to grunner. For det første er den helt i strid med Bibelens selvvitnesbyrd som klart går ut på at hele Bibelen er guddommelig og ufeilbarlig. For det andre må en slik todeling nødvendigvis bli vilkårlig og subjektiv. Noen forsøker å skille mellom historie og naturvitenskap på den ene siden og ”religiøse” emner på den annen. Bibelen skal da være helt ufeilbarlig bare i ”religiøse saker”. Men faktum er at det religiøse er totalt sammenvevd med det historiske og naturvitenskapelige i Bibelen. Noen mener at det er uhistorisk og strider mot naturvitenskapen at Jesus gikk på vannet. Men hva da med Jesu oppstandelse som er av helt sentral religiøs betydning. Lar den seg forene med den profane historie og naturvitenskap?

Biskopene og deres likesinnede i Dnk driver bevisst eller ubevisst med åndelig svindel. Deres ubibelske holdning til homoseksuelt samliv kan komme til å føre mennesker i den evige fortapelsen. De bruker Bibelen i den forstand at de leser tekster fra den og preker over tekstene. Men samtidig er de, som ateistene, ikke villige til å bøye seg for Bibelens ord. Men dette er jo hykleri! Dersom Bibelen ikke er Guds ord, kan man jo like gjerne hente prekentekster fra de gule sidene i telefonkatalogen! Det er uredelig å late som det finnes en Gud hvis man i virkeligheten ikke tror på ham! Hvorfor skal man ta utgangspunkt i en bibeltekst når man egentlig står og forfekter sine egne meninger? Ville det ikke være mer redelig å finne seg et annet yrke og overlate kirkeorganisasjonen til mennesker som tror på Kirkens Herre? Jesus sier det slik i Luk 6,46: ”Men hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! - og gjør ikke det jeg sier?” Herren ønsker inderlig at slike mennesker skal komme tilbake til ham. Jer 3,21-22: ”En røst høres på de nakne haugene, Israels barns gråt og bønner. For de har gått på onde veier, de har glemt Herren sin Gud. 22 Vend tilbake, frafalne barn! Jeg vil lege deres frafall. - Se, vi kommer til deg, for du er Herren vår Gud!”

EN KVINNE SKAL IKKE VÆRE PREST ELLER BISKOP
En prest er lærer i bibelsk betydning, og i følge Bibelen skal en kvinne ikke være lærer, og altså ikke være prest. Forbudet er ikke tidsbestemt, men begrunnet i skapelsen og syndefallet.
1 Tim 2, 11-14: ”En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. For Adam ble skapt først, deretter Eva. Og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse.”
1 Kor 14, 34: ” Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie i menighetssamlingene. For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, som også loven sier.”
Det er Paulus som skriver dette, men han har fått sine ord fra Jesus, noe som begrunnes blant annet i Gal 1, 11-12 og 1 Kor 2, 12-13.

På Jesu tid var det mange kvinnelige prester i hedenskapet omkring der hvor han virket. Jesus hadde også mange gudfryktige og dyktige kvinner i sitt følge (se for eksempel Luk. 8, 1-3). Likevel valgte Jesus bare menn til apostler.

Når en kvinne ikke skal være prest, skal hun selvsagt heller ikke være biskop. I følge Bibelen skal et tilsynsembete (presteembete eller bispeembete) bare innehas av en mann. (Se 1 Tim 3, 1-2.

HOMOSEKSUELL PRAKSIS ER EN SYND SOM FØRER TIL EVIG FORTAPELSE
Bibelen fordømmer homoseksualitet i sterke ordelag:

3 Mos 18, 22: ”Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. det er en styggedom”. Dette er klare ord som ikke trenger noen ”tolkning”

3 Mos 20, 13: ”Når en mann ligger hos en annen mann, som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en motbydelig gjerning. De skal dø. Deres blod være over dem!” Dette er ennå sterkere ord, som viser hvor farlig det er å gi etter for homoseksuelle tilbøyeligheter. I Israel skulle det altså være dødsstraff for denne synden.

Vi kan også lese om homoseksualitetens forferdelige konsekvenser i 1. Mosebok 19 og i Dommernes bok 19-20.

Rom 1, 26 – 27: ”Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse.” Vi ser at også Det nye testamente fordømmer de ”skammelige lidenskaper” som i dag kalles lesbiskhet og homofili. Videre ser vi at den som praktiserer disse lidenskapene fortjener og får straff.

1 Kor 6, 9 – 10: ”Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller . . . eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller . . . skal arve Guds rike.” Her står det rett og slett at alle som praktiserer homoseksualitet og lesbiskhet kommer til å gå fortapt hvis de ikke omvender seg.

Fru Byfuglien synes å se bort fra alle disse klare bibelord, og ville derfor ha vært uskikket til å være prest eller biskop også om hun hadde vært mann.

Gud har aldri skapt noe menneske med trang til homoseksualitet. Det skjedde en stor forandring med menneskene da Adam og Eva spiste av frukten som Gud hadde forbudt dem. Fra da av er alle mennesker født med syndeskyld og trang til å synde. Homofilien er en slik syndig trang som finnes hos noen. Om de er født med den, eller om den er tilegnet gjennom livet kan man diskutere. I alle tilfelle er den i svært mange tilfelle tilegnet. Det ser vi av beretningene i 1. Mosebok kap. 19 og Dommernes bok kap. 19. Her kan vi lese om hele byer hvor alle mennene var homoseksuelle. Det er vanskelig å forestille seg at alle skulle være født slik!

Jesus har ikke noe mer imot homofile enn han har mot andre mennesker. Nei, han elsker oss alle! Men han ønsker å befri oss alle fra vår synd, uansett hva synden går ut på. Derfor er Gud villig til å frelse både homofile og heterofile. Han lot sin egen enbårne sønn, Jesus Kristus leve et hellig liv istedenfor oss. Han lot ham også lide og dø på korset i stedet for oss, slik at vi kan bli frelst og bli fri fra våre syndige lidenskaper. Dette skjer ganske enkelt ved at vi tar imot Jesus i tro, uten å sette oss opp imot hans ord.

KONKLUSJON
Jesus Kristus er kongenes Konge og Kirkens Herre. Han spør ikke etter hvem som er i flertall eller etter hva som er politisk korrekt. Dan 2,21: ”Han omskifter tider og stunder. Han avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand.”

Måtte vi alle bøye oss for ham i tide!
Regjeringen og de kirkelige organer har gjort opprør mot Gud Herren og mot Norges lover i sitt kirkestyre. Kirken brukes til helt andre ting enn Herren har befalt. Derfor ligger ansvaret nå på Hans Majestet kong Harald personlig. Han har rett til, plikt til og etter Grunnloven makt til å gjøre noe for å stanse avkristningen av Dnk. Det norske troende og kirkesøkende folk ser med undring og hellig harme på at Dnk for tiden styres etter helt andre prinsipper enn vår konstitusjon fastsetter. Personer med høye posisjoner innen kirken forsøker i realiteten å avsette kirkens egentlige herre som er Jesus Kristus. Vi forventer at Hans Majestet kong Harald personlig griper inn i denne dypt alvorlige krisesituasjonen på liknende måte som Hans Majestet kong Haakon i sin tid satte foten ned overfor nazistiske opprørere.
Ærbødigst

Prof. em. Dr. scient. Ivar Kristianslund, Ph.D.
Formann i Kristen Framtid


Kloke som slanger, enfoldige som duer - Av sokneprest em Jan H. Walle
To ganger i historien har Europa vært truet av muslimske inntrengere, på 700 – tallet og på 1500 – tallet. Begge gangene ble muslimene overvunnet av kristne hærer. Det var ikke til å komme forbi at Gud fra tid til annen har brukt våpenmakt for å verne eller fremme sitt rike. Som kjent ble også Palestina i sin tid inntatt av Israel med våpenmakt, på Herrens befaling. Jeg spør meg selv: Hvorledes kan det stemme med nestekjærlighetsbudet og med Jesu ord om å ”være kloke som slanger og enfoldige som duer”?

Da jeg nå bor blant muslimer på alle kanter her på Stovner, blir jeg konfrontert med dette ordet av Jesus hver dag. Min daglige bønn er også at jeg må elske muslimene, mine naboer, som Han elsker dem. Samtidig skal vi altså være kloke (slue) som slanger. Det er ikke greit å være både due og slange på samme tid.

I dag behøver ikke muslimene å innta oss med våpenmakt slik de gjorde i Allahs navn i Midtøsten, i Nord – Afrika og i alle land hvor muslimene er i flertall i dag. I dag innbyr vi tyrkerne til felles bord i EU. Vet vi hva vi gjør? Med sine over 70 millioner innbyggere blir tyrkerne, muslimene, en av de mektigste statene i EU. Hvilke følger det får for det kristne Europa, kan vi ane og frykte.

Ledere av det muslimske brorskap har uttalt at de tar sikte på å opprette et nytt kalifat (kongedømme) som skal omfatte hele vesten og til slutt den hele verden. Og vi forbereder veien for dem. I religionsfrihetens navn gir vi muslimene tomter til moske. Fire er underveis i Oslo. Vi gir dem lov til å rope ut over Oslo at ”det er ingen gud uten Allah, og Muhammed er hans profet.” Så vidt jeg vet, får også muhammedanerne, på linje med andre trossamfunn, økonomisk støtte til sin virksomhet. Er dette å være ”klok som en slange” når vi vet at de tar sikte på å utrydde den kristne tro og kultur for å erstatte den med Islam?

Da jeg var misjonær blant muslimene i Kamerun, opplevde jeg at kirker ble brent av muhammedanerne, og at kristne dåpskandidater ble tvunget tilbake til Islam av kongens politisoldater, som ikke var nøye med å bruke flodhestpiskene på dem.

Vet det norske folk hva Islam står for? Jeg vet litt om det, da jeg som sagt har levd blant dem og senere har undervist om Islam hjemme. Det betyr kort og greit at både den kristne julen og påsken forsvinner i vårt folk. For hva er julen uten Frelseren i en krybbe? Hva er påsken uten Frelseren som dør for alle menneskers synd?

Det er en dårlig erstatning som muhammedanerne tilbyr i Isa (Jesus) som profet. I stedet for den kristne Gud som nåværende Far, tilbyr muhammedanerne oss en nærmest utilnærmelig Verdenshersker. I stedet for Ham som står midt iblant oss og sier: ”Kom til meg”, blir vi henvist til Allah som ”gjør hva han vil”. I stedet for den kristne barnetro i Fader Vår, blir vi nærmest tilbudt en fatalistisk tro på Allah. Dette må vi også ta i betraktning når slangen og duen kjemper om makten i våre liv.

Jan H. Walle
sokneprest emeritus


Israel og hedningenes tid - Av Trygve Einar Gjerde
Esaias ellevte kapittel er et herlig avsnitt i vår kjære Bibel. Dette kapittel omhandler i korte trekk hele den nytestamentlige tid. Det starter med Jesu komme til jord, så forteller det om Hans dom over jorden om hedningenes tid, og så om Israels rest som Herren igjen skal samle til sitt velsignede land og til slutt Guds dom over Israels fiender og den ryddede vei for Israels folk og land.
I det 10. og 11. v. leser vi: På den tid skal hedningfolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag. Og hans bolig skal være herlighet. På den tid skal Herren enda en gang rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk, de som blir berget fra Assyria og Egypt og Patros og Etiopia og Elam og Sinear og Hamat og havets øyer. Det står videre at Israel skal samles fra verdens fire hjørner, altså hele jorden. Når de så er samlet i sitt land skal de slå ned på filistrenes skulder mot vest. Sammen skal de plyndre Østens barn. På Edom og Moab (Jordan og Arabia) skal de legge hånd, og Ammons barn skal lyde dem. De skal også fullføre Guds dom over Egypt. Men filistrene står først nevnt her, og når vi i dag er vitne til at Gud har flyttet sitt folk bort fra Gasa, og dermed gjort tiden rede for å fullbyrde sin dom som vi leser i Sefanias 2, 4 – 10, så kan det ikke være lenge igjen før dette vil skje.
Vi opplever jo nå at hedningenes tid er forbi. Det ser vi tydelig i vårt kjære fedreland, der nå ugudelighet og hedenskap tar overhånd blant leg og lærd, prestestand og politikere, alt er i oppløsning og lovløsheten har tatt fullstendig overhånd. Nå er det gale rett og det rette galt både i åndelig og verdslig forstand. Det var bedre moral blant vikingene enn det er blant de som styrer i dag, for de forbød ikke kristendommen, men da de ble kristnet forbød de hedenskapet. Men hvordan er det nå?

Trygve E. Gjerde
5440 Mosterhamn.


Lørdag, Desember 10, 2005

Ivar Kristianslund taler i Fredrikstad i morgen
Ludvig Nessa arrangerer gudstjeneste på bedehuset Karmel i Freskoveien 7 i Fredrikstad søndag den 11. desember 2005 klokken 11. Karmel ligger meget sentralt i Fredrikstad, inntil hovedveien mellom Sarpsborg og Fredrikstad, nær rundkjøringen like nord for jernbanen, mellom Glemmen kirke og Glemmen videregående skole, nær kinoen Røde Mølle. Innkjørselen er fra Freskoveien vest for rundkjøringen, men er ikke så lett synlig da den er en "smal vei" sydover fra Freskoveien.

Alle er hjertelig velkommen!


Dnk kirke i eksil - Strandebarm Prosti
Dnk kirke i eksil - Strandebarm Prosti.

Søndag 11 desember, 3 søndagen i advent, er det gudstjeneste

på Photels (tidligere Norrøna Hotell) kl. 1100 v/misjonsprest Svein Volden.

Prekentekst Matt. 11:11-19.

Hjertelig velkommen.

Dette er den siste gudstjenesten før Jul, Photels er stengt i jule og nyttårs - helgen. Neste gudstjeneste på Photels Grensen 19.Oslo, er søndag 8 januar 2006.


ULOVLIGHETER OG GUDSBESPOTTELSE I DOMKIRKEN - Av Ivar Kristianslund
Den norske kirke (Dnk) er etter kong Christian den femtes norske lov (NL2-1) forpliktet på Bibelen. Denne lovforpliktelse er ikke opphevet, men er stadfestet i Norges Grunnlov og gjelder i dag. Bibelen slår utvetydig fast at en kvinne ikke skal være prest eller biskop i Dnk. Videre viser Bibelen helt klart at homoseksuell praksis er en synd som leder til evig fortapelse. Den 11. desember skal fru Helga Byfuglien etter planen ordineres til ”biskop” i Borg bispedømme. Ordinasjonen skal finne sted i Domkirken i Fredrikstad. Kongen har meldt sitt nærvær. Bispekandidaten er kvinne, og hun godtar dessuten at homoseksuelt praktiserende personer er prester. Å ordinere henne til biskop er derfor både en ulovlig handling etter norsk lov, og et opprør mot den levende Gud i følge Bibelen. Dette begrunnes nedenfor.

EN KVINNE SKAL IKKE VÆRE PREST ELLER BISKOP
En prest i Dnk er lærer i bibelsk betydning. I følge Bibelen skal en kvinne ikke være lærer. Forbudet kan ikke være tidsavgrenset, men gjelder i dag, siden det er begrunnet i skapelsen og syndefallet.
1 Tim 2, 11-14: ”En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. For Adam ble skapt først, deretter Eva. Og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse.”
1 Kor 14, 34: ” Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie i menighetssamlingene. For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, som også loven sier.”
Det er Paulus som skriver dette, men han har fått sine ord fra Jesus, noe som framgår bl.a. av Gal. 1,11-12 og 1.Kor. 2,12-13..

På Jesu tid var det mange kvinnelige prester i hedenske religioner omkring der hvor han virket. Jesus hadde også mange gudfryktige og dyktige kvinner i sitt følge (se f.eks. Luk. 8, 1-3). Likevel valgte Jesus bare menn til apostler!

Når en kvinne ikke skal være prest, skal hun selvsagt heller ikke være biskop. I følge Bibelen skal et tilsynsembete (presteembete eller bispeembete) bare innehas av en mann. (Se 1 Tim 3, 1-2.)

HOMOSEKSUELL PRAKSIS ER EN SYND SOM FØRER TIL EVIG FORTAPELSE
3 Mos 20, 13: ”Når en mann ligger hos en annen mann, som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en motbydelig gjerning. De skal dø. Deres blod være over dem!” Dette er sterke ord, som viser hvor farlig det er å gi etter for homoseksuelle tilbøyeligheter. I Israel skulle det altså være dødsstraff for denne synden. Det betyr at denne synden ikke skal aksepteres i nytestamentlige menigheter. Vi kan også lese om homoseksualitetens forferdelige konsekvenser i 1. Mosebok kap. 19 og i Dommernes bok kap. 19-20. I hele byer var alle menn homoseksuelle, så de kunne neppe ha blitt født slik!

Rom 1, 26 – 27: ”Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse.” Vi ser at også Det nye testamente fordømmer de ”skammelige lidenskaper” som i dag kalles lesbiskhet og homofili. Videre ser vi at den som praktiserer disse lidenskapene fortjener og får straff. Gud har ikke skapt noe menneske med homoseksuell legning. Våre syndige legninger er et resultat av syndefallet. Men samtidig skal vi merke oss at Jesus ikke har noe mer imot homofile enn han har mot andre mennesker. Nei, han elsker oss alle! Men han ønsker å befri oss alle fra vår synd, uansett hva synden går ut på. Gud vil at både homofile og heterofile skal bli frelst! Derfor lot han sin egen enbårne sønn, Jesus Kristus bli menneske og leve et hellig liv istedenfor oss. Han lot ham også lide og dø på korset i stedet for oss, slik at vi kan bli frelst og bli fri fra våre syndige lidenskaper. Dette skjer ganske enkelt ved at vi tar imot Jesus i tro, uten å sette oss opp imot hans ord.

1 Kor 6, 9 – 10: ”Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller . . . eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller . . . skal arve Guds rike.” Her står det rett og slett at alle som praktiserer homoseksualitet og lesbiskhet (og mange andre synder) kommer til å gå fortapt hvis de ikke omvender seg!

Fru Byfuglien synes å se bort fra alle disse klare bibelord, og ville derfor ha vært uskikket til å være prest eller biskop også om hun hadde vært mann. Hennes rettmessige plass i kirken er ikke på prekestolen, men blant tilhørerne!

Ivar Kristianslund
Formann i Kristen Framtid


BISKOPENES FALSKE OG ULOGISKE KRISTENDOM - Av Ivar Kristianslund
Kristendommens faktagrunnlag er at Gud Herren har åpenbart sitt sanne og ufeilbarlige ord for uvalgte profeter og apostler. Dette åpenbarte Guds ord har disse Guds menn og deres assistenter skrevet ned i hellige skrifter som Gud har sørget for å la samle i en hellig bok som vi kaller Bibelen. Ut fra denne tro er det logisk at Bibelen blir behandlet med respekt og ærbødighet. Og at Bibelens ord blir det siste og avgjørende ord i enhver diskusjon om bibelske emner.

Denne tro er ikke tatt ut av luften. Den bygger både på skriftenes selvvitnesbyrd og på Jesu holdning til de hellige skrifter. Jesus sa at ikke en tøddel av Det gamle testamentes skrifter skal forgå før det er skjedd alt sammen. Og han ga tilsvarende garantier for apostlenes framtidige skrifter i Det nye testamente. Jesus har autoritet fordi det er et vel dokumentert historisk faktum at han sto opp igjen etter at han hadde vært død. Oppstandelsen er det avgjørende bevis på at han er Guds Sønn som vi bør høre på.

Denne kristentroen lar seg også etterprøve empirisk (erfaringsmessig) av det enkelte menneske. Jesus gir oppskriften. Han sier at den som vil prøve å leve etter Bibelens lære skal bli overbevist om at læren er fra Gud. (Svært fritt gjengitt etter Joh. 7,17.) Sunn kristentro er altså ingen overtro, men en overbevisning som har solid forankring i virkelighetens verden. Hebr 11,1: ”Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.”

Hvis man av en eller annen grunn nekter å tro på Bibelens guddommelige opprinnelse, er det logisk at man heller ikke er villig til å bøye seg for Bibelens ord. Ateistene har altså logikken i behold – ut fra sine urealistiske forutsetninger. Men redelige ateister bør også holde seg borte fra kirkestyret.

Den nåværende ledelsen i Den norske kirke (biskopene, rådsstrukturen og likesinnede) står for et helt umulig mellomstandpunkt mellom den troende kristne og ateisten. Derfor er det grunn til å frykte for at de rammes av Åp 3,15-16: ”Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken, og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn.” Disse menneskene synes å mene at Bibelen inneholder noen utsagn som er guddommelige og andre som er menneskelige og feilaktige. Denne oppfatningen er uholdbar av minst to grunner. For det første er den helt i strid med Bibelens selvvitnesbyrd som klart går ut på at hvert eneste ord i Bibelen er guddommelig og ufeilbarlig. Hvis Bibelen skal tas alvorlig, er det selvsagt et minstekrav at den i hvert fall må tale sant om seg selv! Den gjør jo massivt krav på å handle om selve Sannheten! Det kan den umulig gjøre hvis den lyver om seg selv! For det andre må en slik todeling nødvendigvis bli vilkårlig og subjektiv. Noen forsøker å skille mellom historie og naturvitenskap på den ene siden og ”religiøse emner” på den annen. Bibelen skal da være helt ufeilbarlig bare i ”religiøse saker”. Men faktum er at det religiøse er totalt sammenvevd med det historiske og naturvitenskapelige i Bibelen. Dette gjelder for eksempel Jesu oppstandelse som er av helt avgjørende religiøs betydning. Bibelen sier jo selv i 1 Kor 15,17 at hvis Jesus ikke er oppstått, så er kristentroen unyttig! Men Jesu oppstandelse er både en historisk og naturvitenskapelig begivenhet!

Ledelsen i Dnk (og mange andre menigheter og kristne organisasjoner) driver bevisst eller ubevisst med åndelig juks og bedrag. De synes å være mer opptatt av popularitet enn av bibeltroskap. Derfor går de for eksempel inn for kvinnelige prester som har vært uhørt i nesten to tusen år! Deres ubibelske holdning til homoseksuelt samliv kan komme til å føre mennesker i den evige fortapelsen. Biskopene leser tekster fra Bibelen og preker over tekstene. Men samtidig er de, som ateistene, ikke villige til å bøye seg for Bibelens ord. Men dette er jo hykleri! Hvis Bibelen ikke er Guds ord, kan man jo like gjerne hente prekentekster fra de gule sidene i telefonkatalogen! Det er enten uredelig eller direkte uintelligent å være prest og biskop når man ikke tror på Bibelens ord! Hvis man skal bruke kirken til å forfekte egne meninger, ville det være mer realt å finne seg et annet yrke og overlate kirkeorganisasjonen til troende mennesker. Jesus sier det slik i Luk 6,46: ”Hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! - og gjør ikke det jeg sier?” Herren ønsker inderlig at slike mennesker skal komme tilbake til ham. Jer 3,21-22: ”En røst høres på de nakne haugene, Israels barns gråt og bønner. For de har gått på onde veier, de har glemt Herren sin Gud. Vend tilbake, frafalne barn! Jeg vil lege deres frafall. - Se, vi kommer til deg, for du er Herren vår Gud!”

Kirkens Herre er ikke redd for å komme i mindretall. Han spør heller ikke etter hva som er politisk korrekt. Måtte vi alle bøye oss for ham i tide! 1 Pet 4,17: ”For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium?”

Ivar Kristianslund
Formann i Kristen Framtid


En ny situasjon i Borg bispedømme - Uttalelse fra Sentralstyret i For Bibel og Bekjennelse (FBB)
En ny situasjon i Borg bispedømme

Helga Byfuglien er utnevnt av regjeringen Bondevik til biskop i Borg bispedømme. Hun har gjort kjent at hun på teologiske premisser anerkjenner homofiles seksuelle samliv og også vil gi støtte til vigslet kirkelig tjeneste av homofilt samlevende. Verken utnevnelsen av en kvinne til biskop, eller hennes godkjennelse av det Bibelen sidestiller med hor (1 Tim 1, 10) og hennes ønske om å innsette slike i vigslet kirkelig tjeneste, er i samsvar med Den hellige Skrift. Borg bispedømme er dermed kommet i en svært vanskelig stilling. Den nye biskopen står ikke på det læregrunnlag som er overgitt til Kirken, og som forplikter biskopen og de en biskop skal føre tilsyn med. Det hjelper ikke da at hun har mange gode menneskelige egenskaper. Vilkårene for å inneha et tilsynsembete er likevel ikke til stede. Den enighet om evangeliets lære en biskop skal ivareta, og som er nødvendig for kirkens sanne enhet, innestår hun ikke for. I stedet for et enhetens embete får vi nå et splittelsens.

I en tid da unge og gamle utsettes for en mediestyrt promiskuitet (et løssluppet kjønnsliv) og opplæres til dette, har de kirkelige myndigheter valgt en person som aksepterer homofile seksuelle relasjoner som kirkelig legitime ved siden av den gudgitte kjønnspolaritet mellom mann og kvinne i ekteskapet. De biskoper og andre personer og organer som har bidratt til dette, bærer et stort medansvar for at denne forførelse får bre om seg, og for det forfall som Den norske kirke er kommet i, og som nå rammer Borg bispedømme. De har ved en såkalt ”kjønnsnøytral” betraktningsmåte valgt en kvinne til et embete som Herren ikke har tilordnet henne, og hvor hun gjennom sin lære om seksuelt samliv forfører i stedet for å rettlede, såfremt hun ikke endrer syn.

Mange prester og menighetslemmer i Borg ser med stor sorg på dette. De ønsker å holde seg til Guds ord som er lik en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen gryr. De kan derfor ikke møte den utnevnte biskop med tillit, siden hun setter til side Guds ord som mennesker talte ”drevet av Den hellige Ånd” (2 Pet 1, 19-20). Guds ord er lik en lampe som lyser på et mørkt sted. Det er dette lys Kirken skal holde seg til og verne om, og ikke synder som Gud i sitt ord advarer mot, fordi de fører til fortapelse. Vi oppfordrer bekjennende kristne i Borg bispedømme til å støtte opp om de prester som forkynner et sant bibelsk evangelium og å holde seg til deres veiledning, også når de gir til kjenne at de ikke kan ta imot den utnevnte personen som sin tilsynsmann. De som ikke finner sann bibelsk veiledning i sin menighet, vil vi anbefale å søke den andre steder, eventuelt være med på å bygge nye gudstjenestefellesskap for å kunne bli bevart i troen.

For Sentralstyret i For Bibel og Bekjennelse (FBB)

Olav Myklebust
formann


Kjærlighet og homofili - Av Trygve Einar Gjerde
Disse to ting er ofte i media og daglig tale i dag, blandet sammen, enda de ingen ting har med hverandre og gjøre. Det tyder på at de som taler om dette ikke har det sanne og rette begrep om hva kjærlighet er og slett ikke hva homofili er.

Vi finner den rette definisjon på begge begreper i vår kjære Bibel. 1 Kor. 13 forteller oss om kjærligheten i klartekst. Jesu liv og vandring her på jord er et levende vitnesbyrd om hva sann kjærlighet er. Hva homofili er det finner vi også i Bibelen og den er vel det eldste kildeskrift om denne abnorme kjønns- og seksualavvikelse, som Gud klart viser oss at Han hater. Det er ikke slik som mange sier at det er bare den homofile utøvelse som er synd, nei lysten og trangen i seg selv er synd, for Guds Ord kaller denne lyst ond, Rom. 1, 26 - 27, og det gjelder all seksuell lyst utenfor ekteskapet mellom mann og kvinne. Men selv der kan lysten være syndig, om den ikke blir holdt i tømme under sømmelighetens grenser. Guds Ord sier: du skal ikke lyste! 1 Kor. 10, 6; Rom. 6, 12; Kol. 3, 5; 1 Pet. 2, 11; 4, 3; 2 Pet. 1, 4; 2, 10; Es. 47, 8 – 15. Og mange andre steder.

Gud sier om dem som utøver sin homofili: Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom. – Hver den som gjør noen av alle disse motbydelige gjerninger, skal bli utryddet av sitt folk – hver og en som gjør slikt. 3 Mos. 18, 22 og 29. Les ellers om Sodoma og Gomorras historie i 1 Mos. Kp. 18 og 19. Les også hva Jesus Kristus sier i den forbindelse, Luk. 17, 26 - 30, og husk dette: Det var Han Abraham tinget med om nåde for disse byer, men den ble ikke gitt dem da der ikke var ti rettferdige, 1 Mos. kp. 18.

Kjærligheten gir alt, tåler alt, den krever ikke noe, men den ofrer seg selv. Den er langmodig og velvillig osv. Les 1 Kor. 13. Kjærligheten er den ypperste av Åndens gaver. Den lir alt, tåler alt og faller aldri bort, den søker ikke sitt eget men sin nestes beste. Den elsker enda sine fiender.

Homofili søker sitt eget, krever alt, ønsker seg alt, vil nyte alt, den hater Guds skaperorden og ser på den som sin fiende. De krever et seksualliv, enda ingen kan gjøre det, det er en Guds gave. De krever toleranse, velvilje og å bli respektert. Selv tolerer de ikke Guds skaperorden, de har ingen velvilje overfor de som sier dem sannheten for å hjelpe dem ut av ondskapen. De viser ofte ikke noen respekt for det samme kjønn, men trenger seg på i sin frekkhet og ubluferdighet. Bibelen kaller det skamløshet, vannløse brønner og skammelig utukt.

Men det går an å bli frisk fra sine seksuelle avvik? Ja, det går an for en homofil å bli et Guds barn om han eller hun vil omvende seg og avstå fra synden slik som alle andre mennesker må, så gir Gud nåde til et nytt liv i forsakelse og tro. Da kan en glad si: Se alt er blitt forandret, det gamle er forganget, se alt er blitt nytt. 2 Kor. 5, 17. Det liv jeg nå lever, lever jeg ikke selv, men i Kristus (der jeg er en ny skapning), Han som gav sitt liv for meg.
Trygve E. Gjerde
5440 Mosterhamn


Dagens bibelord
Matt 11,2-10:
2 Johannes, som satt i fengsel, fikk nå høre om alt det Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: 3 «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» 4 Jesus svarte: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: 5 Blinde ser, lamme går, spedalske renses og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige; 6 og salig er den som ikke tar anstøt av meg.»
7 Etter at de var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hvorfor drog dere ut i ødemarken? For å se et siv som svaier i vinden? 8 Nei! Hvorfor gikk dere dit ut? For å se en mann kledd i fine klær? De som bærer fine klær, er på kongenes slott. 9 Hvorfor gikk dere da ut? For å se en profet? Ja, jeg sier dere: Mer enn en profet! 10 Det er om ham dette er skrevet:
Se, jeg sender min budbærer foran deg,
han skal rydde veien for deg.


Fredag, Desember 02, 2005

GUDSTJENESTE PÅ KOLBOTN MENIGHETSHUS
Gudstjeneste på Kolbotn Menighetshus,

søndag 4. desember 2005 kl.1100.

Dnk i eksil Strandebarm Prosti v/Sokneprest Ragnar Andersen.

Bernt Årseth utfører klokkertjenesten.

Det er TV opptak av Olav Grimdalen for Visjon Norge som sender over satellitt til Skandinavien og resten av Europa. TV opptak er annen hver søndag mellom Kolbotn Menighetshus og Karmel i Fredrikstad.

Gudstjenestene sendes hver søndag kl. 1330 - 1400, med reprise hver tirsdag kl. 0630 - 0700, onsdag kl. 1300 - 1330 og torsdag kl. 0030 - 0100.

Det er kirkekaffe etter gudstjenesten.

Du er hjertelig velkommen!


GUDSTJENESTE I KAUTOKEINO BEDEHUS
KAUTOKEINO BEDEHUS

2. søndag i advent,
4. desember 2005,

kl 1100:

Gudstjeneste ved diakon
Sverre Gundersen.

Ta med
Åndelig Sangbok!

Vel møtt til samling om
Guds Ord!


Brev fra sokneprest Olav Andreas Dovland til Kunnskapsminister Djupedal
2. desember 2005.
Til statsråd Øystein Kåre Djupedal
Utdannings- og forskningsdepartementet
Boks 8119 Dep
Oslo


KUNNSKAPSMINISTEREN

Vårt land er i krise! Snart er du kunnskapsministeren i Norge. Vi har fått en skole som preges mer av problemer enn av resultater: disiplinære forhold er under all kritikk; motivasjon til å lære har vært synkende i mange år; lærerne får ofte skylden for det som går galt, og det er veldig leit fordi det er så mange som gjør en stor innsats; du selv er bekymret for elevenes historiekunnskaper; (er du bekymret for dine egne – ?); lærerskolefag er i vanry; nesten ingen vil studere matematikk; kommunenes innsats er mange steder slett.
Midt opp i alt dette innleder kunnskapsministeren sin statsrådskarriere med å bruke sin politiske makt, og mye tid og penger i departementet til å få avskaffet den århundregamle skikken med at det synges bordvers i skolen. Jeg registrerer med håp og interesse at det er regjeringsmedlemmer som har talt imot Djupedals forordningsplan. Statsministeren må ikke gjemme seg nå! Hva er regjeringen Stoltenbergs syn på bordvers i skolen? Hvem kunne tenke seg at dette skulle bli en av de første rødgrønne reformsaker?
Kong Harald og dronning Sonja! Kronprins Harald og kronprinsesse Mette Marit: På en fin og riktig måte har dere ofte engasjert dere på folkets side. Kunne ikke det norske folk og den norske regjering nå få en uttalelse, maken til kong Håkons – under bjørka på Eidsvoll i 1940? Jeg føler meg sikker på at kong Olav denne gangen ville ha hvisket et ord i øret på de rette personer.
Herr kunnskapsminister: Du får holde ditt eget sære livssyn litt mer i bakgrunnen her. Du må innse at du har viktigere saker å jobbe med. Jeg har noen nærliggende spørsmål til deg: Hvor er dine kunnskaper om folket og dets kultur? Hvordan kan du skape et inkluderende samfunn når du begynner din gjerning meds å ekskludere medlemmene. Hvordan kan du skape et flerkulturelt samfunn når du ikke engang tolererer den kulturen ditt eget folk har hatt i tusen år? Det merkes flere tendenser i det du foretar deg! Metoden din gjenkjennes som autoritær og anti-demokratisk. Det tyder på en uvanlig dårlig forståelse for kulturelle og åndelige verdier. Men det vi frykter mest av alt er den mangelen på ydmykhet og respekt for ditt høye embete som du avslører når du forveksler forvaltningen av et av landets høyeste tillitsverv med uhemmet utøvelse av personlig makt og private meninger. Det er lenge siden sist vi opplevde dette her i landet.
Kunnskapens minister: Vet du hvorfor og når våre forfedre sluttet med å sette ut uønskede barn til ulv og rev? Vet du hvilken ny ånd som ljos over landet strøymde? Etter min vurdering ser det ut som om denne delen av historien har gått deg forbi, eller kan det være noe i den mørke fortiden du ønsker tilbake?
Dette brevet sender jeg til samtlige norske aviser. Jeg sender det også til Utdannings-forbundet. Og jeg oppfordrer skolens folk til å praktisere sivil ulydighet mot kunnskapsministerens og regjeringens uforstandige og ukulturelle fremstøt. Jeg oppfordrer biskopene til å ikle seg rustningen, og ved hyrdebrev be prestene om å gjøre sin soleklare kristenplikt nå: å tale – ikke Roma denne gangen – men kunnskapsministeren og regjeringen midt i mot! Ikke minst ber jeg norske avisredaktører om å stige opp på barrikaden. Nå har vi fått en felles sak på hjemmefronten!


Olav Andreas Dovland
pensjonert sokneprest
Østlia 8, 1592 Våler


Kopi sendes:
Kongen, Det Kgl. Slott, Drammensveien 1, 0010 Oslo
Kronprinsen
Den norske regjering, v/statsministeren
partigruppene på Stortinget
Utdanningsforbundet, Hausmannsgate 17, Boks 9191 – Grønland, 0124 Oslo
biskopene
landets aviser
flere blogger