INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Desember 2003

Onsdag, Desember 31, 2003

Dagens bibelord
Sal 1, 1-6:
1 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,
[26: 4, 5. 112: 1. 119: 1. Ord 4: 14. Jer 15: 17.]
2 men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.
[119: 16, 35, 97. 5M 6: 6, 7. 11: 18, 19. Jos 1: 8.]
3 Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.
[92: 15. 1M 39: 3. 2KRØN 31: 21. Jer 17: 8. Esek 47: 12.]
4 Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort.
[35: 5. Job 21: 18. Jes 17: 13.]
5 Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.
[Matt 25: 32-41, 46.]
6 For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.
[37: 18, 20. Job 23: 10. Ord 10: 25, 28. 2TIM 2: 19.]


Tirsdag, Desember 30, 2003

KLIPP FRA DAGSAVISEN: "Julekos stenger folk ute"
Julekos stenger folk ute
24. 12. 2003: Tradisjonell julefeiring får kritikk fra flere hold fordi den handler for mye om familien og kirken.


ANNE KARIN SÆTHER

- Jeg skjønner at noen opplever jula som kvalmende familieidyll for de vellykkede, sier prest i Grønland kirke i Oslo, Sunniva Gylver. - Det er et paradoks at vår jul har fått en form som gjør at mange føler seg mislykket, ettersom Jesus tross alt ble født av en ugift mor i en stall, og ble flyktning etter bare noen dager.FOTO: PAAL AUDESTAD

- Jeg skjønner at noen opplever jula som kvalmende familieidyll for de vellykkede, sier prest i Grønland kirke i Oslo, Sunniva Gylver.

Hun mener at jula gjør at de som har det bra får det bedre, og de som har det dårlig får det verre.
- Det er et paradoks at vår jul har fått en form som gjør at mange føler seg mislykket, ettersom Jesus tross alt ble født av en ugift mor i en stall, og ble flyktning etter bare noen dager, sier den populære presten.
- Bør vi forandre på juletradisjonene våre?
- Tja.. Man kan utfordre seg selv litt ved å tenke på en nabo som er alene som kan få litt gløgg på formiddagen eller sende et kort til noen som ikke forventer det. Vi bør prøve å inkludere flere fra nærmiljøet i feiringen. Og så må vi gjøre noe med kostnadsnivået på jula, som også er ekskluderende, sier hun.
Fungerende leder i Senter mot etnisk diskriminering, Ella Ghosh, er enig med Gylver i at det kan handle litt vel mye om familien i jula.
- Dette fokuset på familie og samhold er fint for dem som er innenfor og som har et noenlunde harmonisk familieliv, mens det for andre som ikke er innenfor det store «vi» blir litt vanskeligere. Julaften er veldig lukket, sier hun.

ABSURD
Også informasjonssjefen i Human-Etisk Forbund, Jens Brun-Pedersen, mener den norske jula handler for mye om familien.

- Det er en svakhet ved vår julefeiring at den er så familieorientert at den virker ekskluderende, sier Brun-Pedersen.
Han er imidlertid mer oppgitt over at gudstjenestene som knyttes til skolenes avslutninger før jul.
- At vår enhetsskole, som skal være samlende, arrangerer en felles avslutning er fint. Men at man lar det skje i regi av et trossamfunn er absurd og galt! I mange områder framstilles disse gudstjenestene som obligatorisk, og det er hårreisende. Vi får mange henvendelser fra foreldre og barn som synes dette er vanskelig. Noen barn trues til å gå, sier han.
- Henvisning til tradisjon er ikke noe godt argument for å fortsette uakseptable krenkelser av elevenes livssynsfrihet, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Lars Gule.
- Bør man forandre på juletradisjonene ved skolene?
- Alle skolene bør kunne tilby et annet, likeverdig godt tilbud, så sant lærere og rektorer har et snev av anstendighet, sier Brun-Pedersen.

INGEN SALMER
Ved Lakkegata skole i Oslo har man tatt konsekvensen av at Norge får stadig flere ikke-kristne innbyggere.

- Vi markerer jula med juletre og grøt, og de som vil gå i kirken kan gjøre det. Muslimer og andre blir også med, men vi synger ikke salmer og elevene står for mye av gudstjenesten selv, sier rektor Mette Gaarder.
- Vi markerer også ramadan og id. Det er viktig å gi rom for andre religioner og livssyn. Men som skole skal vi ikke lede ungene på vei til noen tro, sier hun.
Barneombud Trond Waage er også opptatt av at religion må være frivillig, og at foreldre må behandle barna med godhet og respekt.
- Man skal ikke pådytte eller tvinge barn til bekjennelse, det kan slå veldig feil ut, sier han.
Det er imidlertid en annen side ved jula han ser på med kanskje større bekymring.
- Vi har jo dette med at jula er blitt en kjøpefest. Det er et aspekt som har tatt fullstendig overhånd, noe som er dramatisk for alle som ikke får være med. Vi har mange henvendelser om dette: «hva gjør vi som ikke kan være med?». Dette er en tradisjon som det skulle vært forandret på, sier Waage.


Klipp fra www.ansversingenesis.org: Noah's Flood covered the whole Earth
Noah's Flood covered the whole Earth
First published in:
Creation Ex Nihilo 21(3):49,
June–August 1999
Many Christians today think the Flood of Noah's time was only a local flood, confined to somewhere around Mesopotamia. This idea comes not from Scripture, but from the notion of 'billions of years' of Earth history.

But look at the problems this concept involves:

If the Flood was local, why did Noah have to build an Ark? He could have walked to the other side of the mountains and missed it.

If the Flood was local, why did God send the animals to the Ark so they would escape death? There would have been other animals to reproduce that kind if these particular ones had died.

If the Flood was local, why was the Ark big enough to hold all kinds of land vertebrate animals that have ever existed? If only Mesopotamian animals were aboard, the Ark could have been much smaller.1

If the Flood was local, why would birds have been sent on board? These could simply have winged across to a nearby mountain range.

If the Flood was local, how could the waters rise to 15 cubits (8 metres) above the mountains (Genesis 7:20)? Water seeks its own level. It couldn't rise to cover the local mountains while leaving the rest of the world untouched.2

If the Flood was local, people who did not happen to be living in the vicinity would not be affected by it. They would have escaped God's judgment on sin.3 If this happened, what did Christ mean when He likened the coming judgment of all men to the judgment of 'all' men (Matthew 24:37–39) in the days of Noah? A partial judgment in Noah's day means a partial judgment to come.

If the Flood was local, God would have repeatedly broken His promise never to send such a flood again.

Belief in a world-wide Flood, as Scripture clearly indicates, has the backing of common sense, science, and Christ Himself.

References and notes
Jonathan Sarfati, 'How did all the animals fit on Noah's Ark?', Creation 19(2):16–19, 1997. See also John Woodmorappe, Noah's Ark — a Feasibility Study, Institute for Creation Research, Santee, California, 1995. Return to text.

Note that the Bible talks about mountains rising (in connection with God's rainbow promise, so after the Flood): see CEN Technical Journal 12(3):312–313, 1998. Everest has marine fossils at its peak. Therefore, the mountains before the Flood are not those of today. There is enough water in the oceans so that, if all the surface features of the earth were evened out, water would cover the earth to a depth of 2.7 km (1.7 miles). This is not enough to cover mountains the height of Everest, but it shows that the pre-Flood mountains could have been several kilometres high and still be covered. Return to text.

Some 'progressive creationists', who cannot accept a global Flood because of their commitment to millions of years for the ages of fossils, try to promote belief in a 'universal' Flood. This leads many unsuspecting evangelicals to think they believe in a world-wide Flood, but what they mean by this is that even though it was a local flood, all humanity outside of the Ark perished in it. However, it boggles the mind to believe that after all those centuries, no-one would have migrated to other parts. Or that people living on the periphery of such a local Flood would not have moved to the adjoining high ground rather than be drowned. Return to text.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs/4104.asp
COPYRIGHT © 2003 Answers in Genesis Ministries


Dagens bibelord
Ef 1, 7-10:
7 I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.
[v. 14. Apg 20: 28. Rom 3: 24. 1KOR 1: 30. Kol 1: 14. 1PET 1: 18, 19.]
8 Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand,
[2: 7. Kol 1: 9.]
9 da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, etter sitt frie råd, som han forut fattet hos seg selv,
[3: 3, 9. Rom 16: 25. Kol 1: 26.]
10 om en husholdning i tidenes fylde: å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden.
[3: 2. Gal 4: 4. Kol 1: 20.]


Mandag, Desember 29, 2003

PROGRAMMER OM SKAPELSE OG EVOLUSJON på Visjon Norge.
Visjon Norge har begynt å sende programmer med lederen av "creation science evangelism" (http://www.drdino.com/) Kent Hovind.

Han har bla. utlovd en dusør på 250,000 dollar til den som kan bevise evolusjon som et vitenskapelig faktum.

Programmene går på følgende tider:
(De vil trolig gå i fast basis, men dette er så langt programoversikten på Visjon Norge går)

SØNDAG 28. Desember 2003
00:30 Kent Hovind

MANDAG 29. desember 2003
00:30 Kent Hovind

TIRSDAG 30. Desember 2003
00:30 Kent Hovind

NYTTÅRSAFTEN 31. desember 2003
00:30 Kent Hovind

1. NYTTÅRSDAG, 1. januar 2003
00:30 Kent Hovind

FREDAG 2. januar 2004
00:30 Kent Hovind

LØRDAG 3. januar 2004
00:30 Kent Hovind

SØNDAG 4. januar 2004
00:30 Kent Hovind


Kilde: Bjarne Hikksen


Biskop Skjevesland!
Det var mange av oss som var glade for at du ble biskop i Agder. Da du gikk mot Berge Furre, ble vi enda gladere. Beklageligvis gikk Dag Nordbø, sønn til min fetter, ut og kritiserte deg. Nå er det ikke morsomt å gå mot sin familie, men nødvendig av og til, nettopp fordi en bryr seg om dem, og ber for dem.

Da du skrev under på skrivet fra Lærenemnda, likte vi det ikke. Tenk om du heller kunne gjort som Odd Bondevik.

Slik jeg forstår det var det unødvendig av Lærenemnda å skrive noe som alle er enige i. En prest bør ikke gå mot sin biskop, når biskopen holder seg til Guds Ord! Men går biskopen mot Guds Ord, da har presten plikt til å si fra at han ikke lenger har tillit til biskopen. En skal lyde Gud mer enn mennesker. (Ap.gj. 5,29. 2.Johs.10-11) Det har prestene Lyngmo og Thorsen gjort! Det blir hevdet at Lærenemnda ikke kan gå imot vranglærende biskoper. Men da er det jo ingen vits i å ha en Lærenemnd! Mange av oss synes det er blodig urettferdig å dømme rett-troende prester, - og så beholde vranglærende biskoper.

Siden dere behandler kollegaene deres så ”pent”, må jeg spørre: Ønsker dere at Guds dom om kvernsteinen skal ramme dem? (Matt.18,6). Eller ønsker dere at de skal komme til sannhets erkjennelse – hvor de bøyer seg for Guds klare Ord? (Rom.1,27). Jeg for min del ber for alle biskopene, og jeg har bl.a. skrevet flere brev til Steinholt. Nå skriver jeg til deg, Skjevesland, med bønn om at du kunne forsvare prestene 27. nov. i Tromsø. Jeg har den tillit til deg at du egentlig står på deres side. I 20 år har jeg vært lærer i Nord-Norge, og de siste 5 år i Kautokeino. Som vikarorganist i Kautokeino og Masi, har jeg ofte kjørt med Lyngmo, og jeg kan forsikre: Han sparte seg ikke!

Kautokeino kirke hadde stor kirkesøkning – antagelig best i hele Norge. - Så var det den kirken Satan ville ødelegge!! - Men hvor i Norges land finnes en slik sammensveiset menighet? Matt. 16,18: ”Dødsrikets porter skal ikke få makt over henne”.

4735 Evje, 19/10 – 2000
Nanna Nordbø


Biskop Skjevesland!

Takk for du ringte meg 26/10! Jeg er glad for at du langt på veg er enig i mitt syn – det trodde jeg også! Du nevnte at prestene der nord burde hatt en korreks p.g.a. vigslinga av Børre Knudsen. - Men har de ikke allerede blitt straffet nok? Hvor mange år skal straffen vare? Det er ikke så morsomt å være suspendert og gå gjennom to rettssaker!! Da den eldste i barneflokken til Lyngmo skulle gifte seg, fikk ikke Lyngmo lov å vie brudeparet. Han får heller ikke foreta begravelser, selv om familier til avdøde nettopp ønsker å ha Lyngmo som prest. Jeg har lest i avisen Dagen at de ikke kan nekte Lyngmo. Som du forstår, er det ikke bare prestene som lider, men også menighetene!
Jeg kan ikke se at vigslinga av Børre Knudsen har gjort noe fra eller til for kirken. Han er bare biskop i eksil!

Men en trenger ikke være stor profet for å se hva som kan skje hvis vranglæren i kirken får gripe om seg som en surdeig. Jo, da blir det konkurrerende menigheter på bedehusa rundt om i landet, med egne prester og biskoper! Altså: Vigslinga av B.K. kan bare være en begynnelse. Nøden tvinger dette fram!
Jeg er sikker på at alle helst ville hatt kirken med gode hyrder som har omsorg for menigheten, og ikke som nå med ulver i fåreskinn.

Det mest rettferdige var å la Rosemarie Köhn og Stålsett få prøve samme medisin som prestene i nord, suspensjon! Kanskje det kan få dem på andre tanker? De har brutt kirkens ordninger, men det verste er at de har krenket Gud ved å gå imot Hans Ord. Stålsett sier: ”Guds Ord kan ikke stå alene, det må omtolkes med kjærlighetens og samtidens nøkler”. Finnes det verre hovmodighet? ”Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde.” (Jak.4,6). Den ateistiske bibelkritikken har ødelagt mye i kirken.

Stakkars Osberg, han omfavnet en lesbisk dame på TV, og mente nok å vise hele Norge hvor kjærlig han var. Men dette var ikke Guds agape (kjærlighet)! Johs. 14,15: ”Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud”. Derfor må Osberg slutte å gå mot Guds Ord. Hva slags kjærlighet er det som leder folk i fortapelsen? ”Når en blind leder en blind faller de begge i grøfta” (Matt.15,14). Gud sparte ikke Sodoma!
Derfor kan vi vente Guds dom over Norge!
Måtte vi som Abraham be for folk og land!

4735 Evje, 28/10 – 2000.
Nanna Nordbø


TOM MARTIN BERNTSEN OG DE KRISTNE I MIDT-ØSTEN - Av Oddvar Berge
Soknepresten i Landvik, Tom Martin Berntsen, uttaler seg i et juleintervju med Agderposten om situasjonen i Midt-Østen. Han misliker det han betegner som den amerikanske imperialismens korstog – i kristendommens og oljens navn. Situasjonen i Israel, med byggingen av muren og at de kristne fordrives fra Jesu fødeby er også fælt å tenke på, sier han.

Jeg skal ikke bruke mange ord på å kommentere dette nå. Til det er motvinden altfor sterk. Men det vil jeg ha sagt før jul, at disse utsagn opplever jeg for min del direkte hyklerske og det vil jeg ha sagt med mange streker under. Og jeg beklager at det skal være nødvendig å gå så hardt ut.

At de kristne fordrives fra Betlehem har kristenheten og den kirkelige enøyde og ensporede erstatningsteologi ingen andre enn seg selv å takke for! Betlehem er overgitt i Arafats hender. Hvem har vært pådrivere for en slik løsning? Hva annet kan man vente seg enn at de kristne blir borte når man samarbeider med Saddams åndelige tvillingbror? Jeg gremmes av et slikt mangelfullt politisk, kirkelig, og ikke minst bibelsk og bibelhistorisk skjønn.

For øvrig, ha en gledelig og fredelig norsk jul, - enn så lenge. Hvem vet hvor lenge det varer før Arafat har tatt over føringen her også. Det ser ikke mye åndelig lyst ut for gamle mor Norge nei.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Dagens bibelord
Luk 2, 25-40:
25 Og se, det var en mann i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst, og Den Hellige Ånd var over ham.
[Jes 40: 1, 2. 49: 13. Apg 2: 5.]
26 Det var åpenbaret for ham av Den Hellige Ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias.
[v. 11. Matt 2: 12. Joh 8: 51. Heb 11: 5.]
27 Han kom til templet, drevet av Ånden. Da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven,
28 tok Simeon ham i armene sine og lovet Gud, og sa:
29 Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord,
[v. 26. 1M 46: 30. Fil 1: 23.]
30 for mine øyne har sett din frelse,
[3: 6. Jes 52: 10.]
31 som du har beredt for alle folks åsyn,
[Sal 98: 2.]
32 et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel.
[Jes 42: 6. 46: 13. 49: 6. Apg 13: 47. 26: 23.]
33 Og Josef og hans mor undret seg over det som ble sagt om ham.
[Matt 12: 46.]
34 Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor, Maria: Se, denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt,
[20: 18. Jes 8: 14. Rom 9: 33. 1KOR 1: 23, 24. 2KOR 2: 16. 1PET 2: 8.]
35 men også din egen sjel skal et sverd gjennombore, for at mange hjerters tanker skal bli åpenbaret.
[Joh 19: 25.]
36 Og det var en profetinne der, Anna, Fanuels datter, av Asers stamme. Hun var kommet høyt opp i årene. Etter sin jomfrutid hadde hun levd sju år med sin mann.
[Apg 21: 9.]
37 Deretter hadde hun levd som enke til en alder av åttifire år. Hun forlot aldri templet, men tjente Gud i faste og bønn dag og natt.
[Apg 13: 3. 1TIM 5: 5.]
38 I samme stund stod også hun fram og lovpriste Gud, og hun talte om ham til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem.
[1: 68. Jes 52: 9.]
39 Da de hadde fullført alt etter Herrens lov, vendte de tilbake til Galilea, til sin by Nasaret.
[v. 51, 52. 1: 26. Matt 2: 23.]
40 Men barnet vokste og ble sterkt, han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham.
[v. 52. 1: 80.]


Søndag, Desember 28, 2003

Begravelser i Kautokeino - Av Anne Margrethe Turi Gaup
Jeg viser til tidligere omtale i Dagen angående begravelsen i Kautokeino i november 03. Der sier prost Arild Hellesøy at jeg ikke spurte om å få Lyngmo til å forrette i min mors begravelse. For meg var det en selvfølge å få Lyngmo. Jeg spurte derfor om det var mulig, men han svarte nei. Jeg spurte om jeg i stedet kunne få en predikant til å forrette. – Nei, det måtte være en prest, svarte Hellesøy. Men jeg må si: I gamle dager ble mange begravelser holdt uten prest til stede – hvorfor er det så vanskelig nå?

Det er svært pussig at Hellesøy ikke husket at jeg spurte, men det er jo den enkleste måten å komme seg unna saken på. Merkelig nok husket Hellesøy at biskopen nektet Lyngmo å forrette begravelse i 1999. Det var meg det gjaldt den gangen også, da min mann gikk bort.

Jeg fikk da tvert nei fra biskop Steinholt. Vikarpresten hadde det til og med veldig travelt med å få mannen min i jorda. Jeg ba om å vente litt da det var midt i reinflyttinga. Til slutt fikk jeg begravelsen utsatt noen dager, takket være andre tilsatte i kirkeetaten. – Man trenger jo ikke å bry seg med hva en samekone sier – de er kanskje ikke så mye verdt likevel. Slik oppleves det i alle fall.

Etter den tid har mange ønsket Lyngmo, men de vet at det ikke nytter å spørre eller søke. Derfor har de måttet godta de prester de er blitt tildelt. Da jeg ikke kunne få Lyngmo i min mors begravelse heller, ba jeg om å få prost Arild Hellesøy, fordi jeg ikke ville ha hans far som er vikar i Kautokeino, og som er skilt og gift på nytt. Det strider i mot Guds bud å ha en slik prest. Like før begravelsen ble jeg tildelt vikarprest Ole Bekkelund. Det var et meget dårlig tilbud å gi meg. Han har selv skrevet i Troms Folkeblad, støtteerklæring for vranglæreren Steinholts homofili – liberale teologi! Bekkelund kritiserer meg i media for at jeg ikke spurte han om å få benytte Lyngmo, men prosten hadde allerede på forhånd gitt avslag.

Dersom prosten og vikarprester hadde ønske om å stå fast på Guds klare ord, da hadde det ikke vært så viktig for dem å kneble bibeltro prester, og slik medvirke til at disse er fratatt sine presterettigheter. De har fratatt oss vår kristendomsforståelse og den rett vi har til å velge i vår kirke. Det lojale presteskap gjør alt de kan for stadig å gi oss nye sår, slik føles det. De har ingen vilje til å forstå oss. Hellesøy sier til Dagen 11. des. 03, - at de ønsket å få ro og fred, og ting som vekker vonde minner og puster glør på bålet prøver de å unngå. Tenk om vikaren i Kautokeino skulle la Lyngmo forrette i kirken - som prest -, da ville det nok bli problemer for både far og sønn Hellesøy. Det er nok saken.

Var det ikke kirken som for en stund siden ba samene om unnskyldning for at de tidligere ble fratatt sine rettigheter? Det må visst bare ha vært med munnen. Holdningene deres er like hårdhjertet fremdeles.

Anne Margrethe Turi Gaup


SØNDAG ETTER JUL: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Joh 1, 16-18:
16 For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde.
[v. 14. Ef 1: 23. 3: 19. Kol 1: 19. 2: 9.]
17 For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
[2M 34: 6.]
18 Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, han har forklaret ham.
[3: 13. 5: 37. 6: 46. 14: 9. 2M 33: 20. Matt 11: 27. 1TIM 6: 16. 1JOH 4: 12.

LESETEKST, Jes 2, 2-5:
2 Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolk skal strømme til det.
[1M 49: 1. Jer 3: 17. Mika 4: 1 ff. Sak 8: 20 ff.]
3 Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.
[51: 4. Jer 31: 6. Luk 24: 47. Apg 1: 8.]
4 Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig.
[Joel 3: 15. Sak 9: 10.]
5 Jakobs hus! Kom, la oss vandre i Herrens lys!

LESETEKST, Kol 2, 8-10:
8 Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus.
[Matt 15: 9. Rom 16: 18. Gal 4: 3, 9. Ef 5: 6.]
9 For i ham bor hele guddommens fylde legemlig.
[1: 19. Joh 1: 14, 16. 14: 10. 16: 15.]
10 Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet.
[1KOR 15: 24. Ef 1: 21.]


Torsdag, Desember 25, 2003

JULEDAG: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Joh 1, 1-14:
1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
[10: 30. 17: 5. 1M 1: 1. 1JOH 1: 1, 2. 5: 20. Åp 19: 13.]
2 Han var i begynnelsen hos Gud.
[Ord 8: 22 ff.]
3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.
[1: 10. Sal 33: 6. 1KOR 8: 6. Kol 1: 16. Heb 1: 2, 10.]
4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys.
[5: 26. 1JOH 5: 11]
5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.
[3: 19. 8: 12. 9: 5. 12: 46.]
6 En mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes.
[Mal 3: 1. 4: 5. Matt 3: 1. Mark 1: 4. Luk 1: 13, 17, 76.]
7 Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til å tro ved ham.
[v. 12, 15, 19. 5: 33. Apg 19: 4.]
8 Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.
[v. 20. 5: 35.]
9 Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden.
[8: 12. Matt 4: 16. 1JOH 2: 8.]
10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.
11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.
[5: 43.]
12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
[Rom 8: 15 ff. Gal 3: 26. Ef 1: 5. 2PET 1: 3. 1JOH 3: 1.]
13 De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.
[3: 5, 6. Jak 1: 18. 1PET 1: 23.]
14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.
[2M 34: 6. Jes 40: 5. 60: 1. Luk 1: 32. 9: 32. Kol 1: 19. 2: 9. 2PET 1: 16, 17.]

LESETEKST, Jes 9, 2-7:
2 Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.
[42: 6. 60: 1. Luk 1: 79.]
3 Det folk som du før ikke gav stor glede, lar du bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler hærfang.
[26: 15. 35: 10. 65: 18. Sal 119: 162.]
4 For åket som tynget det, og stokken på dets skulder, driverens stav, har du brutt i stykker, som på Midians dag.
[10: 26. 14: 5, 25. Dom 7: 22 ff.]
5 For hver krigssko som er båret i slagtummelen, og hvert klesplagg som er tilsølt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ilden.
[Sal 46: 10.]
6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.
[1M 49: 10. Dom 13: 18. Mika 5: 4. Sak 9: 10. Luk 1: 31. 2: 7, 11. Joh 3: 16. Rom 8: 32. Ef 2: 14 ff.]
7 Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.
[37: 32. 2KONG 19: 31. Sal 8: 7. 72: 5, 7 ff. Dan 7: 14. Luk 1: 32. 1KOR 15: 27.]

LESETEKST, Hebr 1, 1-5:
1 Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene,
[4M 12: 6, 8. Luk 1: 70. Gal 4: 4. 1PET 1: 20.]
2 har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden.
[Matt 21: 38. Joh 1: 3. Rom 11: 36. 1KOR 8: 6. Kol 1: 16.]
3 Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.
[v. 13. 8: 1. 10: 12. Sal 110: 1. Joh 14: 9. 2KOR 4: 4. Kol 1: 15, 17.]
4 Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn framfor dem.
[Ef 1: 21. Fil 2: 9, 10.]
5 For til hvem av englene har han noen gang sagt: Du er min sønn, jeg har født deg i dag! - og et annet sted: Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg?
[2Sam 7: 14. 1KRØN 17: 13. Sal 2: 7. Apg 13: 33.]


Onsdag, Desember 24, 2003

VI ØNSKER ALLE VÅRE LESERE EN VELSIGNET JULEHELG OG ET GODT NYTT ÅR!
En spesiell hilen til alle som er eller vil bli medlemmer av Kristen Framtid. I året som kommer har vi mange oppgaver å ta fatt på.
Ivar Kristianslund
Formann


JULAFTEN
Luk 2, 1-20:
1Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall.
[Matt 1: 18 ff.]
2 Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria.
3 Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by.
4 Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt,
[1: 27. 1SAM 16: 4 ff. Mika 5: 1. Matt 2: 6. Joh 7: 42.]
5 for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn.
[Matt 1: 18]
6 Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde.
7 Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget.
[Matt 1: 25.]
8 Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord.
9 Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet.
10 Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket.
11 I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids stad.
12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.
13 Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa:
[Sal 103: 21.]
14 Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.
[19: 38. Jes 57: 19. Rom 5: 1. Ef 2: 14 ff.]
15 Og det skjedde, da englene var faret opp fra dem til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss.
16 De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben.
17 Da de hadde sett det, fortalte de om det ord som var talt til dem om dette barn.
18 Og alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av hyrdene.
19 Men Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte.
[v. 51.]
20 Hyrdene vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem.
[Matt 9: 8.]


Tirsdag, Desember 23, 2003

Hvor står Ole Bekkelund? - Av Olav Berg Lyngmo
Ole Bekkelund sluttet som sokneprest, visstnok i Sørreisa. Hvor han idag fungerer som sokneprest, kjenner jeg ikke til. Han finnes i gudstjenesteannonser bl.a. i Kautokeino, Bjerkvik, Bergen og Evenes. Når man støtter Nord - Hålogaland biskop, blir det ikke mangel på tjenesteoppdrag. Hvor Bekkelund står i teologien skulle det ikke være tvil om. Han har selv gitt dette til kjenne i Troms Folkeblad i april 2000, til forsvar for Steinholt. Hans innlegg finnes på internett. Det er verdt å lese! Ut fra hans innlegg er det helt naturlig at folk ikke lenger har tillit til han.

I Ságat, vedrørende en begravelse i Kautokeino, innleder Bekkelund sitt innlegg slik:
""Du sier i Ságat 11.12. at "Bekkelund står for den samme vranglæren om homoseksualitet som biskopen". Dette er ikke sant. Det har jeg aldri ment og sagt." ....... "Den som vil bruke kirken må forholde seg til den/de som har myndighet der." .... "Om overordnede myndighetspersoners religiøse eller moralske forhold er slik eller slik, så påbyr budet likevel lydighet i de ting som hører inn under vedkommendes myndighetsområde. Det er hvis en myndighet skulle finne på å påby noen å synde, at de ikke skal adlydes. Slik har Den norske kirkes bekjennelse fra gammelt av blitt forstått. Hvis du hadde ytret ønske om at Olav Berg Lyngmo skulle tale i kirken ved din mors båre, så ville det vært helt greit. .... "

Det som Bekkelund utelater å si, er uten tvil dette:
"Hvis du hadde ytret ønske om at Olav Berg Lyngmo skulle tale i kirken, - som legmann, uten prestekjole, ved din mors båre, så ville det vært helt greit".

Det er dette som er saken, men som Bekkelund ikke sier i klartekst! Saken skal jo høres fin og grei ut! Selvsagt kunne jeg ikke tenke meg å stille opp verken med eller uten prestekjole, sammen med slike prester som ikke har tatt avstand til en alvorlig vranglære! Merkelig nok ser det ut til at slike prester benyttes flittig av de læstadianske grupperinger! Det er vel ikke så nøye bare de tilhører Den norske kirke. Men det står skrevet at vi skal lyde Gud mer enn mennesker (Apg. 5:29).

Olav Berg Lyngmo
Kautokeino


Dagens bibelord
Fil 4, 1-4:
1 Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter - min glede og min krans: Stå fast i Herren, mine kjære!
2 Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren.
[2: 2. Rom 12: 16. 15: 5.]
3 Ja, jeg ber også deg, du som med rette blir kalt Synzygus*: Kom dem til hjelp! For de har kjempet med meg i evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har sine navn skrevet i livets bok.
[1: 27. 2M 32: 32. Sal 69: 29. Dan 12: 1. Luk 10: 20. Åp 3: 5, 20.] [* Synzygus betyr medarbeider.]
4 Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!
[2: 18. 3: 1. Sal 32: 11. 2KOR 13: 11. 1TESS 5: 16.]


Mandag, Desember 22, 2003

PRESTEN OLE BEKKELUND ER EN FARLIG FORFØRER! - Av Ivar Kristianslund
Vi lister her kort opp NOEN av Bekkelunds forførelser i artikkelen ”Etter Sverre Gundersens uttalelse om Søreng og prestene i Lenvik”.

1. Bekkelund kritiserer Gundersens bruk av kampspråk. Men Gundersen har Bibelen på sin side. Bibelen er full av kamputtrykk, både i Det gamle og Det nye testamente. Et eksempel: Ef 6, 12: ”For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.” I Kautokeino pågår det en åndskamp. På den ene siden står Djevelen som støttes av biskopene og disses meningsfeller. Disse forfører de homofile til å leve i synd så de kommer i den evige pine. På den andre siden står Jesus som har hatt bl.a. Olav Berg Lyngmo som sitt trofaste vitne. Jesus vil at de homofile skal komme til ham og den evige glede i stedet for å synde.

2. Bekkelund misbruker grovt liknelsen og klinten og hveten. ”Åkeren er VERDEN” sier Jesus i Matt. 13,38. I verden må vi altså tåle at det er alle slags syndere inntil Dommeren kommer. Men Bekkelund uttrykker seg som om åkeren skulle være KIRKEN og at vranglæren skal få lov til å florere der! Han vil altså ha bort all læretukt og kirketukt, stikk i strid med Bibelens klare lære.

3 Bekkelund feiltolker grovt 2 Joh 1, 10-11: ”Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.” Bekkelund støtter seg til ord som for eksempel 1 Joh 4, 2: ”På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud,” Siden biskopen med munnen bekjenner at ”Jesus er Kristus, kommet i kjød”, mener Bekkelund at biskopen ikke er noen vranglærer. Men der tar han skammelig feil. Hør hva Jesus sier i Mark 7, 6-8: ”Rett profeterte Jesaja om dere, hyklere, slik det står skrevet: Dette folk ÆRER MEG MED LEPPENE, men deres hjerte er langt borte fra meg. FORGJEVES DYRKER DE MEG, for de lærer fra seg lærdommer som er menneskebud. DERE FORLATER GUDS BUD og holder fast på menneskers forskrifter..” Mye annet av samme slag kunne siteres fra Bibelen. Hvis man tror at Jesus er Guds Sønn kommet i kjød, da tror man også det som står i Bibelen. Og man ønsker å leve etter Ordet. Det gjør tydeligvis ikke biskopene.

4. Bekkelund misbruker det 4. bud på det groveste. Gud har aldri pålagt noe menneske (utenom biskopenes hustruer, barn og private tjenere) å ”være lydig” mot vranglærende biskoper. Jesus er Kirkens mektige Herre, og i Kirken kan ingen annen rangordning gå foran denne. Vi skal alle være tjenere direkte underlagt Herren. Se Matt. 23, 8-11. Og vi skal alltid lyde Gud mer enn mennesker.

5. Bekkelund legger vekt på ”vår kirkes ordninger” men synes tydeligvis det er greit at KIRKENS LÆRE settes ut av kraft.

6 Bekkelund beskylder Gundersen for å bidra til splittelse av en menighet. Men beskyldningen rammer Herren selv som sier i Matt 10, 34-35: ”Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.
Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor,”

7. Bekkelund skriver at den homofile partnerskapspraksis er blitt lovlig i vårt land. Dette er ikke riktig. Partnerskapsloven er klart i strid med Grunnloven (§ 2, m.fl.) og er dermed ugyldig. Biskopenes og prestenes burde opplyse om dette, men det er det få som gjør.


Troms Folkeblad, april 2000: Etter Sverre Gundersens uttalelse om Søreng og prestene i Lenvik - Av Ole Bekkelund
Hentet fra Troms Folkeblad, april 2000 :

Etter Sverre Gundersens uttalelse om Søreng og prestene i Lenvik

Kjære Sverre Gundersen!
Jeg vil gjerne snakke litt til deg, etter oppslaget ditt i Troms Folkeblad for en tid siden. Det skjedde i forkant av bispevisitasen i Lenvik. Jeg er i tvil om avisen er det rette forum for slikt, men siden du selv har gjort dette så offentlig, så er det kanskje best at jeg også gjør det samme, så folk som ønsker det kan få anledning til å tenke gjennom saken.

Først vil jeg reflektere litt over ordet «vranglærer». Du bruker dette ordet om biskopen og plasserer menighetsrådets formann og prestene sammen med ham, på hans «banehalvdel». Fordi de deltar sammen med biskopen, blir de medskyldige. Du bruker idrettens kampspråk. Deltakere sorteres i banehalvdeler. Her er kamp. Her sparkes. Underlig å legge merke til nå i fastetiden, hvor vi særlig minnes kirkens Herre som nettopp gav avkall på maktbruk. Fastetidens tekster er en eneste lang rekke av eksempler på fristelser til å ta skjea i egen hånd.

Holdningen til etterfølgelse som Jesus gir i dette, er ydmykhet og lydighet. Makten, konsekvensene, overlot Jesus til sin allmektige Far i himmelen. Han gav avkall på å være Gud lik og fornedret seg selv. Det samme sinnelag oppfordres vi til å ha. Sml. Fil 2. Klinten og hveten skal vokse sammen inntil høsten, sa han. Da skal Gud selv sørge for adskillelsen. Den svært alvorlige bakgrunn, som du selv nevner, er at vranglæren og delaktigheten i den gjelder «evig frelse eller fortapelse». Det oppleves derfor sterkt at noen finner å kunne ta til seg den myndighet å plassere noen på denne banehalvdel med overskriften «vranglærer», hvis konsekvens er evig fortapelse. Ordet «vranglærer» brukes som våpen i en pågående kirkekamp og det brukes summarisk. Imidlertid har du tatt det fra en bestemt definert sammenheng, nemlig hos apostelen Johannes. Du henviser til 2. Johs. brev 10-11, hvor det heter: «Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger». Dette sier altså apostelen Johannes. Men hva dreier saken seg om hos Johannes? Hva består «denne lære» i, som apostelen anbefaler slike forholdsregler mot og som du gjentar og anvender i vår biskops tilfelle? Samsvarer Johannes tilfelle med biskopens tilfelle? Når en leser alle tre Johannesbrevene og Johannesevangeliet, slår det en gjennomgående sterkt i møte at det er en eneste stor hovedsak Johannes er opptatt av. Det er at Jesus er Guds sønn, kommet i kjød, dvs. kommet som et virkelig menneske. Det er dette som er selve grunnen, garantien, for vår evige frelse. Fornektelsen av denne lære er det som er «løgnen», som er «vranglæren».

Det synes derfor som et tillegg til Skriftens ord å anvende dette uttrykk med dets alvorlige konsekvens på vår biskops tilfelle. Han har, såvidt jeg har registrert, en bekjennelse nettopp til Jesus Kristus som Guds sønn og samtidig som Menneskesønnen som døde for våre synder. Skal en bruke ordet «vranglære» i biskopens tilfelle, synes jeg en bør ta jobben med å definere ordet vranglære på annen måte og begrunne konsekvensene på annen måte, siden saken det gjelder vanskelig kan sammenlignes med den saken apostelen Johannes er opptatt av. Ellers kommer en i skade for å misbruke Guds ord. Følgen av det er også alvorlig, ifølge Johs. Åp. 22.18-19.

Og så var det det med hvem som er «sjefen i kirken». «Det er altfor lettvint å si at prestene har brutt med sjefen sin og bør forlate kirken» (sagt mot Søreng). Du sier riktige ting om hvem som er den egentlige sjefen. Det er Jesus Kristus som er kirkens Herre. Han er på sett og vis identisk med sitt ord. Derfor er det særlig viktig å lære av Jesu praksis, hvordan han møtte mennesker, både tollere og syndere og fariseere og øvrighet. Og du sier riktige ting om viktigheten av Bibelen og bekjennelsen. Men fra gammelt av er det vanlig i Den evangelisk-lutherske kirke, å ikke betrakte Bibelen som en flau arena hvor ordene står oppstilt på rad og rekke og er like viktige, slik at en kan sparke dem omkring for eget forgodtbefindende. Nettopp for å ivareta Bibelens innhold på rett måte, har kirken summert opp Bibelens hovedsak i noen skrifter kalt «kirkens bekjennelse». Blant disse er den mest kjente, Luthers lille katekisme. Prestene har lovet i sin ordinasjon å forkynne Guds ord slik som «vår kirke vitner om det i sin bekjennelse», og lovet å forholde seg etter «vår kirkes ordninger».

Hva er det så biskopen gjør galt i? Han har gått inn for de homofile. Det synes å være rett og bra, siden det er mange av dem som har det svært vanskelig. Men det kan i og for seg også synes unødvendig, forsåvidt som kirken alltid har gjort det. Det vil si: Kirken har gått inn for alle, uten forskjell. Å sortere folk etter seksuell legning, har hittil vært ukjent i kirken. Det har alltid vært homofile i kirken. De har vært av kirkens beste folk, som sjelesørgere og ledere og fotfolk. De har bare ikke blitt presentert som sådanne. De har levet enslig, slik som mange både heterofile og homofile fremdeles gjør. Det som er kommet i tillegg nå og som gjør det hele vanskelig, er at den homofile partnerskapspraksis som er blitt lovlig i vårt land, også skal kunne velsignes/vigsles av kirken, i likhet med den alminnelige ekteskapsvigsel. Et mindretall i kirkens ledelse mener det. Dette er alvorlig, da det berører selve skaperordningen og synes å kunne ha følger på sikt som er vanskelig å overskue. Det nærmeste i bekjennelsesskriftene å sortere dette inn under, er det 6. bud, som gjelder vern om ekteskap mellom mann og kvinne med tanke på menneskehetens reprodusering.

Men hva er det så du, Sverre Gundersen, gjør galt i? Katekismen, som altså hører til vår kirkes bekjennelse, har også det 4. bud som forbyr ulydighet og oppsetsighet mot foreldre og foresatte og myndigheter, alle overordnede, alle som Gud har satt over oss. (Sml. Rom. 13). Så her er det også en berøring med skaperordningen. Dessuten må denne mening i det 4. bud med forklaring, likesåvel som det 6. bud, faktisk tillegges «sjefen i kirken», vår Herre Jesus Kristus. Så betyr det lite om en plukker av noen biskoper de kirkelige fjær og i stedet kaller dem «kirkens fylkesmenn». Og det hjelper ikke om de alle sammen var ugudelige, feilende og villfarende. Deres ord og gjerninger skulle vi i tilfelle ikke gjøre etter. Og om de påbyr å gjøre noe mot vår samvittighet, så skulle vi ikke etterkomme det. Men en lydighet kreves det likevel, lydighet mot den ordning som Gud har satt. Det er et svært stykke å gå, å bidra til splittelse av en menighet, som er Kristi legeme i verden, fordi om en ikke kan godta en biskops holdning. Jeg har ikke lest Altadommen, men jeg har forstått av avisene at det er mye teologi i den, henvisninger til Skriften og Bekjennelsen. Den er likevel mangelfull, dersom den ikke har med det 4. bud og forpliktelsen som knytter seg til det.

Kjære Sverre Gundersen! Jeg er redd for deg. Biskopen står eller faller for sin egen Herre. Du skal også svare for deg sjøl overfor kirkens Herre. Og vi må ikke glemme at det er den Herre som også hører de homofiles rop fra jorden. Det er ikke synden som er problemet, som du også selv gir uttrykk for. Den kan tilgis når den erkjennes og bekjennes. Det som er farlig er forherdelsen, hårdnakketheten, det at en ikke vil erkjenne. Det verste er å få Gud imot seg. Det står at Gud står de stolte imot. Det er de ydmyke som får nåde. Og - om du kan ta imot en formaning fra en kristen bror - så ber jeg deg innstendig; tenk alvorlig over dette en gang til. Såvidt jeg kan se, ut fra Guds ord og kirkens bekjennelse, så har du i din nidkjærlighet for det samme Guds ord, kommet i skade for å bryte mot det 4. bud. Mitt råd er: Erkjenn! Forlik deg med din Gud og ydmyk deg for din biskop.

Jeg sier ikke at du skal forlike deg med din biskop, forsåvidt gjelder hans forståelse i homofilisaken og måten han utøver sitt embete på. Men jeg tør be deg overveie om det ikke er nødvendig at du tar på deg ydmykelsen med å gå tilbake på det du har gjort i denne saken og som har vært med på å forlede mange til det samme. Jeg tenker på det som har skjedd med og i menigheten i Kautokeino.

Med ydmykelsen, erkjennelsen, følger at du redder din egen sjel og du avgir et vitnebyrd som ville bli til hjelp for mange. Og du ville gjenvinne en posisjon hvorfra du ville være istand til å være en liten veiledende røst også for din egen biskop. Hvis du ikke finner deg istand til å gjøre dette, så tror jeg Sørengs råd er den løsningen som står igjen; at du går ut av kirken og slutter deg til et annet kirkesamfunn, hvis ordninger du finner å kunne vise lydighet mot.

Ikke ta det ille opp at jeg skriver til deg på denne måten. Jeg er selv et syndig menneske som feiler i mangt og som er avhengig av Guds nåde. Jeg ber for deg.

Ole Bekkelund


Forsvarsmuren - Leserinnlegg av Bjarne Kydland
Magazinet for fredag 19. desember har et intervju med påtroppende KrF-leder Dagfinn Høybråten (DH) kalt: GRUNNMUREN HAR SLÅTT SPREKKER. En korrekt observasjon om KrF, som også DH selv er innforstått med. (politisk korrekt?)

Det fremgår av intervjuet at DH vil forsøke å stoppe denne sprekkdannelsen, blant annet medlemsfrafallet. Takk og pris, tenkte jeg. Kanskje KrF begynner en meget tiltrengt selvransakelse. Men så leser vi videre uti intervjuet. ”Mange velgere som har forlatt KrF, har oppgitt Israel-spørsmålet som utslagsgivende for at de har skiftet parti.” ”Tal vennlig til Jerusalem - - - - .” sier disse. (Jes. 40:2) Hva vil Høybråten gjøre med det?

Jeg tolker DH`s svar dit hen at han bryr seg lite hverken om denne typen velgere eller om Israel. Og så får vi de gamle og velbrukte flåsene om: ”Mine beste venner er de som tør si fra til meg dersom de mener jeg gjør feil. Det er et slikt vennskap vi skal ha med Israel”, påstår han. Hvorfor denne tolkning? Han sier også: Bibelen er en inspirasjonskilde, men må ikke brukes som politisk oppslagsbok.” Så vet vi det. Hva slags vennskap er dette?

Si fra! er hans medisin. Ja vel! Jeg mener nok at mange ville si fra, men det er redaksjonene som skjelver i buksene overfor kjendisseriet og da er slaget tapt i utganspunktet.

Da står det igjen å spørre: Hvilken ”bok” eller bok skal/kan så brukes som politisk oppslagsbok? Eller er det: Tilfeldigheter, alt ettersom, eller er det Koranen, som er løsenordet?

Det må være klart at den som ikke bruker Bibelen som oppslagsbok, og helt spesielt når det gjelder Guds eget folk og land, eller bare bruker den ettersom det passer, til en viss grad, han/hun vil så klart spe på med litt ”høy” her og noen ”strå” der. Og kanskje også med litt ”treverk” her og der. Men ikke med vennskap, som blir stående i ilden.

Dette er en ulykkeslinje! Ikke bare for Israel, men for verden for øvrig. Hva gjelder Israel så er Israel Oppslagsbokens første-land. Spådd en suveren fremtid. Åpenbart tror politikere flest at det kan finnes visse tomrom i åndenes verden. Frie spillerom.

KrF har altfor lenge sagt en ting og nærmest gjort det motsatte. Det er dette DH nå må få en orden på. Da må Israel få bygge sitt forsvarverk i fred: Blant annet Sikkerhetsmuren.

Med hilsen
Bjarne Kydland


Dagens bibelord
Sal 100, 1-5:
1 En salme til lovprisning. Rop med fryd for Herren, all jorden!
[66: 1. 98: 4.]
2 Tjen Herren med glede, kom fram for hans åsyn med jubel!
[2: 11. 95: 2. 5M 12: 12.]
3 Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før.
[95: 7. 5M 32: 6. Esek 34: 31.]
4 Gå inn gjennom hans porter med takkesang, inn i hans forgårder med lovsang. Takk ham og pris hans navn!
[5: 8. 95: 2. 96: 2. 118: 19. Jes 56: 7. 66: 23.]
5 For Herren er god, hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.
[119: 90. Jes 54: 10.]


Søndag, Desember 21, 2003

RESPEKT OG TOLERANSE? - ET JULEBREV 2003 - Av Oddvar Berge
Respekt og toleranse. Mangfold og likestilling. Religionsfrihet og pluralisme. Dette er sentrale ord og begreper i vår tid. Fred og frihet er hva verden søker etter. Hvem kan bringe den? Bare Sannheten kan gjøre fri, sier Jesus. Jesus forutsier en tid da ordet fred skal være på alles lepper, men at freden det dreier seg om er en falsk fred. Det er nemlig ikke mulig å slutte fred med djevelen. Han vet ikke hva fred er. Det har vært sagt at det finnes bare to religioner i verden. Den ene er den hvori Gud i Jesus kommer til oss i menneskeskikkelse for å frelse oss. Den andre omfatter alle de mennesker som har dannet seg guder i sitt eget bilde.

Bibelen sier at løgnens ånd skal få stor makt i tiden før Jesu gjenkomst. Joh. Åpb. kap.6 taler om de fire hestene som skal bringe førførelse, ufred, hunger og død over jorden. Deres anfører er Ødeleggeren, og deres farge er i gitt rekkefølge hvit, rød, sort og gul/grønn. (Noen oversetter gulblek, noen blekgrønn, andre grønngul eller bare dødsfarget). Ser vi på flaggfargene til de ulike nasjoner finner vi minst seks flagg som har disse fargene i tillegg til det palestinske som er hvitt, rødt, sort og grønt. Alle er muslimske. Alle er underlagt Ødeleggeren. Krav om respekt, toleranse, likestilling, pluralisme, flerkulturelle samfunn, flerreligiøse samfunn, hedenskap og avgudsdyrkelse er begreper og en sann virkelighet som kretser omkring julebudskapet i år 2003.

At mennesker velger en annen vei enn Guds må vi konstatere. Men kan vi slå oss til ro med det? Vil disse krav bringe fred? På jord og i menneskehjertene? Gud ikke bare elsket verden så høyt at Han ga sin Sønn den Enbårne. Han hadde en slik nød for den ufrelste, døende verden at Han ikke kunne holde seg i ro. Han måtte ut på frelsesoppdrag. Oppsøke og lete. Intet middel ble spart. Bare ett var dugelig. Det blodige, slaktede offerlam. Jesus Messias. Korsfestet, død og oppstanden. I ditt og mitt sted.

Kan noe likestilles med dette? Kan noe sidestilles med dette? Kan noe bringe fred, frihet og frelse som dette? Det gjelder som botemiddel for alle til alle tider så lenge nådens tid rekker. Han kom hin juledag med det for øye å bli uskyldig slaktet i korsfestelsens form. Uskyldig i seg selv, ikledd alle våre synder derfor skyldig. Dømt og drept i vårt sted. Finner du Hans like?

Ein er Gud. Slik lyder påskriften på en nærmere tusen år gammel stein reist ved Evje sentrum. Denne formuleringen gir oss grunnlag for flere viktige refleksjoner. Her skal vi nøye oss med å slå fast at det er bare en som er Gud. Han vil gi oss alle Fred. Og Hans oppdrag og juleønske til oss? Rydd bort avgudene fra ditt liv!

I Hans Blod og i Hans Navn fins den Rensende Kraft. Kle deg derfor i Hans Rettferdighets Drakt.
GledeligJul!

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Vage spekulasjoner - Svar til Kjetil Åkra fra Willy Fjeldskaar
Jeg takker Åkra for begrunnelse (13/12) for sin påstand om at naturen kan
frembringe komplekse systemer. Han tar for seg både utviklingen av synet og
av fugle-vinger. Han sier imidlertid ingenting om hvordan dette har skjedd,
bare AT det har skjedd, evt. at det KUNNE ha skjedd.

Når det gjelder synet, er det han sier, fullstendig analogt til å beskrive
de forsjellige mellomtrinn i utviklingen av vinger fra de første primitive
Bleriot-fly til moderne jumbojet. Med hensyn til utvikling av fly, vet vi
at mekanismen er menneskelig intelligens. Når det gjelder utviklingen av
synet, finnes ingen forklaring. Åkra gir heller ingen. Både når det gjelder
syn og utvikling av vinger, blir det bare vage spekulasjoner.

Kompleksiteten og informasjonen både til syn og vinger ligger i biokjemien.
Det er på dette nivå evolusjonsteorien (og Åkra) har et forklaringsproblem.
At naturlig utvalg, i en fantasiverden, kan fungere, har jeg aldri tvilt
på. Dette er imidlertid helt irrelevant. Vår kunnskap innen moderne
mikrobiologi viser at det kreves mange forandringer i genene samtidig for å
gi en fysiologisk virkning (som jeg nevnte i mitt forrige innlegg).
Naturlig utvalg kan da ikke være den styrende mekanismen som Åkra (og
evolusjonistene) ønsker seg.

Det betyr ikke at det som er publisert, er dårlig vitenskap. Men det finnes
ingen publikasjoner som kan bekrefte Åkras påstand om at naturen kan
frambringe komplekse systemer. Snarere tvert imot, termodynamikkens 2. lov
sier at orden går mot kaos. Åkra sier at denne loven gjelder for lukkede
systemer, systemer som er isolert fra omgivelsene. Han hevder at den ikke
gjelder systemer som får tilført energi utenfra, såkalte åpne systemer. I
slike systemer kan det tilfeldig oppstå orden av kaos, sier han.

Men det finnes ingen holdepunkter for en slik påstand. Det er ingen
motsetning mellom åpne og lukkede systemer. «Det er ingen kjente brudd på
den 2. termodynamiske lov. Denne loven uttrykkes vanligvis for isolerte
systemer, men den gjelder like såvel ÅPNE systemer.» (Kjemiprofessor John
Ross, Harvard University i Chemical & Engeneering News, Juli 1980).

Orden oppstår ikke av seg selv, ikke heller i åpne systemer.
Skal det oppstå orden, må vi ha et åpent system. Dette er en nødvendig
forutsetning, men ikke tilstrekkelig. Vi trenger en omformer slik at
tilført energi kan brukes til arbeid. Og vi trenger et program, en plan til
å utføre arbeidet etter. Da først kan det oppstå orden av kaos.

Åkra mener at dette ikke gjelder for levende organismer. Han sier at
naturen kan være ”kompleks rett og slett fordi naturen er kompleks”. Det
står selvsagt Åkra fritt å mene dette. Men all vitenskapelig erfaring tyder
på at det er galt. Hoyle har beregnet sannsynligheten far at DNAet oppstår
av seg selv til 1:10**40000 (10 opphøyd i 40 000 i nevner!).

Eneste mulighet for at disse beregninger er feil, er at det kan vises til
en mekanisme som har styrt dette. Naturlig utvalg er det ingen hjelp i. Som
jeg tidligere har pekt på, er dette evolusjonsteoriens akilles-hæl. Åkra
etterlyser argumenter for min mistro til evolusjonsteorien. Hovedargumentet
finner han akkurat her. Evolusjonen skal ha foregått uten noen slik
mekanisme, uten noen omformer og uten noe program. Dette står ikke til
troende.

Willy Fjeldskaar


Lysene slukkes nå over Europa - Dikt av Jørgen Høgetveit
Lysene slukkes nå over Europa,
ød`lagt til grunnen - rettferdighets verk.
Sprengt er nå freden - bygget av troen
murer av samhold som gjorde den sterk.

Bibelens budskap er plukket i stykker,
innbilsk, hovmodig av menneskemakt,
Barna får stener og døende giften,
borte er brødet og vintreets saft.

Vend da tilbake ò arme fortapte,
vend dog tilbake til Fredsfyrstens hus
det som Han skapte - den evige bolig,
full av forsoning og lovsangens brus.

Kanskje skal lyset flamme her nordfra
himmelens nordlys i natten gir tro,
at det fra himlen - og kampen kan komme,
lys fra det høye som sjelen gir ro.

Koklebygda april 2000

Skrevet til stormøte i Alta
til støtte til Lyngmo og Thorsen.


4 SØNDAG I ADVENT, GLEDENS ADVENTSSØNDAG. Dagens bibeltekster
LESETEKST, Jes 40, 9 – 11:
Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud! Rop høyt, frykt ikke! Si til Judas byer: Se, der er deres Gud! 10 Se, Herren Herren kommer med velde, og hans arm råder. Se, hans lønn er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham.
[59: 16. 62: 11. 63: 5. Rom 2: 6 ff.] 11 Som en hyrde skal han vokte sin hjord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam, skal han lede.
[46: 4. Sal 23: 1 ff. 80: 2. Jer 31: 10. Esek 34: 11 ff, 23. 37: 24. Joh 10: 11 ff. 1PET 2: 25.]

LESETEKST, 1 Pet 1, 10 – 13:
Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få,
[1M 49: 10. Dan 2: 44. Hag 2: 9. Sak 6: 12. Matt 13: 17. Luk 24: 27.] 11 idet de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter.
[Sal 22: 7. Jes 53: 3. Dan 9: 26. Matt 13: 17. Luk 24: 24, 26, 44. 2PET 1: 21.] 12 Det ble åpenbaret for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå er blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte dere evangeliet ved Den Hellige Ånd, han som ble sendt fra himmelen - dette som englene trakter etter å skue inn i.
[Dan 12: 9, 13. Apg 2: 2-4. Ef 3: 10. Heb 11: 13, 39.] 13 Bind derfor opp om dere, om deres sinn, vær edrue og sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse.
[Luk 12: 35. 21: 34. Ef 6: 14. 1TESS 5: 6, 8.]

PREKENTEKST, Joh 3, 26 – 30:
26 Og de kom til Johannes og sa til ham: Rabbi, han som var hos deg på den andre siden av Jordan, han som du vitnet om, se, han døper, og alle kommer til ham.
[1: 26-34.] 27 Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noe, om det ikke blir gitt ham fra himmelen.
[19: 11. 1KOR 4: 7. Heb 5: 4.] 28 Dere er selv mine vitner at jeg sa: Jeg er ikke Messias! men: Jeg er utsendt foran ham.
[1: 20, 23.] 29 Den som har bruden, han er brudgommen. Men brudgommens venn, som står og hører på ham, er full av glede over å høre brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen.
[Matt 9: 15. 25: 1. 2KOR 11: 2. Ef 5: 23. Åp 19: 7.] 30 Han skal vokse, jeg skal avta.


Lørdag, Desember 20, 2003

Barnas venn - som maktene frykter - Av Jørgen Høgetveit
De kom til Betlehem - en stille natt
En jomfru - og barnet - hun skulle føde.
Josef var deres støtte og stav
langs landeveien så øde.

I byen stor — var det ikke rom
en stall ble fødestedet
Lite egnet for barnet som kom
Ureint og uro bød stedet.

Gud selv varslet verden - med stjerne stor
og konger med kongelige gaver
Men helvete skalv - samt jordens makt
de samlet seg mot Ham - i ondsinnet pakt.

Slik var de kår vår Frelser ble budt,
og verre skulle det blive.
Men Gud voktet barnet i Josefs drøm
de flyktet til Nilen med sivet

I Rama lød et forferdelig skrik
makten jaktet på frelsen
Med drap de festet sitt grep om jord
og barna ble ofret for freden – de tror


Julenetter ei bare er fred
og englesang over hyrder
Julenatten er kamp så stor
mot Ham som skal lette oss byrder

Men åndeverdenen raser som før
formørkede sinn vil drepe
Barna igjen de lider og dør
livet i landet forsvinner - forblør.


Når lyset viker fra fjord og fjell
og sinnene våre formørkes
Trangt blir det da for barnets vel
så be at vår tro må forøkes

Du som vender ditt sinn imot Ham
og ønsker Han glad velkommen
Deg skjenker Han all sin forsoningsfred
og redder deg fri i fra dommen

Så gå Han i møte - i denne kveld
lei barnet ved hånd så stille
Og husk på de mange så bitte små
som også Hans himmel skal vinne.


Dagens bibelord
Luk 3, 18-20:
Han gav også mange andre formaninger til folket, og forkynte evangeliet for dem.
19 Men fjerdingsfyrsten Herodes ble refset av ham på grunn av sin brorkone Herodias, og for alt det onde Herodes hadde gjort.
[Matt 14: 3, 4, 17. Mark 6: 17, 18.]
20 Han la da også dette til alt det andre, at han kastet Johannes i fengsel.


Fredag, Desember 19, 2003

Ringenes herrer og antikrists ånd? - Kronikk av Jørgen Høgetveit
Kulturelt og samfunnsinteressert har jeg vært nesten all min dag, men jeg har ikke brukt tid på Harry Potter og Ringenes Herre, før jeg oppfanget signaler på at dette utvikler seg til en massiv folkepåvirker for ikke å si forfører. Da bør man være obs. og søke å finne ut hva det er. Et raskt søk gjennom internett på en del stikkord som Tolkien, (forfatter av Ringenes Herre), så Harry Potter, Tempelridderne m.m.- førte meg etter hvert videre til Richard Wagner og Nibelungen-ring eller bare Der Ring). En rask sjekk i "Encyclopedica Britanica" - som alltid er meget seriøs - bragte en ytterligere kunnskaper. Et par fyldige hefter om Tyskland - Norge relasjoner fra ca. 1850 til våre dager, bragte en nok et steg videre. Det var hefter jeg skaffet meg i en større utstilling for få år tilbake i Oslo. Meget informative. PLUTSELIG BEFANT EN SEG INNE I EN DYPT RELIGIØS VERDEN AV TANKER OM ARDA (VERDEN), ERU (GUD), MIDDEL-EARTH MIDGARD, MAGI, HELTEDYRKELSE (MENNESKEDYRKELSE), KJÆRLIGHET OG HAT, MAKT OVER VÆRET, OG KAMP MELLOM DET "ONDE OG GODE" OG IKKE MINST MAKTEN FRA DEN MAGISKE RING - TEMA SOM TOLKIEN SIRKLER OMKRING I SITT FORFATTERSKAP. Men RINGEN - DEN MAGISKE - er sentral også hos andre som suger fra samme kilder. Og striden er - så langt jeg har loddet det til nå - den stikk motsatte av den vi finner i kristen tro som har helt andre veier til det gode. Dette dreier seg om tanker og åndskrefter som stammer FRA DYPET AV EUROPEISK OG NORDISK HEDENSKAP - og som med Hitler og nasjonalsosialismen førte verden på kanten av stupet - noen vil si utfor.

Ytterligere røtter til dette hedenskap kan en i tillegg søke etter gjennom de store verdensrikene bakover i linjene mot Babel. Det forklarer kanskje noe av den voldsomme kraften det reiste seg med i hjertet av Europa fra 30-årene - hvor det etterhvert overkjørte sann kristendom inntil de angloamerikanske riker reiste seg til kamp for den vestlige sivilisasjon mot ondskapen i hjertet av Europa. Mange kristne oppfattet Hitler - om ikke som selve antikrist - så en forløper for han. Hitler sa selv at han fikk SITT KALL SOM FØRER I BAYREUTH (Wagners senter for det tysk-østerrikske storriket) under operaen "Die Meistersinger von Nùrenberg" - for øvrig byen nazitoppene fikk sin endelige dødsdom i 1945 dømt for "crime against the humanity"! Bayreuth og Wagners opraer var det åndelig- kulturelle kraftsenter for nazimen fra ca. 1933 og fram til Det Tredje Riket gikk under i 1945.

Wagner var en genial tonekunstner som maktet å engasjere de dypeste følelsessjikt i menneskesinnet. Med en musikalsk forførerisk makt klarte han å fremme sitt forferdelige budskap - et budskap som bl.a. var fullt av førkristent hedenskap, heltedyrkelse og antisemittisme. Men ånden og kulturen gikk ikke under - men blomstret etter hvert med fornyet kraft i Bayreuth - ikke minst i vår tid. MIN HØYST UPOPULÆRE PÅSTAND - ER DERFOR AT DISSE ÅNDSKREFTENE SOM HER YTRER SEG I HJERTET AV EUROPA I DE NEVNTE KULTURFENOMEN - ER MED PÅ Å FORBEREDE DEN MENTALE OG SJELELIGE GRUNNEN FOR EN GLOBAL UTBLÅSING FRA AVGRUNNEN - KANSKJE MEKTIGERE ENN DEN HITLER SATTE I GANG - FORDI DENNE SYNES Å VÆRE BORTIMOT GLOBAL. KANSKJE VI HER ØYNER STARTEN PÅ KULTUREN FOR DEN ENDELIGE ANTIKRIST?

Setter man dette fenomen inn i den åndelig, kulturelle og politiske tidssammenheng som nå ruller opp på tidens horisont - synes ikke dette å være noen overdrivelse at man her øyner uhyggelige perspektiver. Responsen i folkedypet tyder på det samme.

Bakgrunnen til John Ronald Reul Tolkien - som var født i Sør-Afrika 3. jan. 1892 - er i korte trekk følgende: En ressurssterk gutt som mistet mor fire år gammel og far som 12 åring. Man har inntrykk av at han "flyktet" inn i den forunderlige verden som han fant i "norrøn mytologi (skadinavisk) og han brukte både den norrøne mytologien og Kalevale (finsk helteepos) som "forbilder"". - og etter han kom til England ble han katolikk. De er som bekjent ikke ukjent med å alliere seg med slike krefter. Det kan vel dokumenteres. Han behersket etter hvert gresk, latin, angelsaksisk og noe gammelnorsk som 13 åring. Og man ser jo fort av de forskjellige tema som dukker opp i hans forfatterverden at forannevnte er hans kilder - og de er ikke ufarlige - det lærer vår historie oss og ikke minst vår nære samtid. Hans uttalte mål var å skape en tilsvarende "mytologi for England" som dem han fant i Europa og Norden, mindre kunne selvsagt ikke gjøre det. Mange av disse hadde klare totalitære trekk med antisemittisk ånd. Han skapte en slik myteverden som er så godt diktet at "den kunne være sann" - en verden for lesere til "å gå inn i - å leve seg inn i og glemme tid og sted" - altså totalidentifisere seg med - og med røtter ned i en verden som er ond og farlig. Fra 1920 arbeidet han iherdig med forskjellige versjoner av denne mytologiske verden, og han hadde og brukte et "inngående kjennskap til mytologi og folkediktning - keltisk, germansk og norrønt" liv. Han var i tillegg en drivende dyktig forfatter og forteller med en suggererende makt. Man sier om hans skrivning at han trodde "at han på sàtt och vis skrev sanning", og det spørs om han ikke også gjorde det. Han trodde det vel ikke direkte, men "hoppades at sagorna på sàtt och vis var ett fòrkroppsligande av en DJUP SANNING", skriver biografen Humphery Carpenter om Tolkien. Endatil i sin lille bok for barn - "The Hobbit" skriver han om hvordan hoben kommer i "besitning av en MERKELIG RING"!

Bare ved en relativ rask sjekk av den verden som her åpner seg - ser en at dette er noe langt mer enn de norske folkeeventyr - og av reaksjonen skjønner en at de griper mye dypere ned i sinnene - noe altså biografene er oppmerksom på. Første gang er det heller ikke i nyere tid disse kreftene har stukket hodet opp i mediaverdenen. Sist en observerte dem var da det tyske ukemagasinet STERN slo opp Hitlers falske dagbøker - og en sentral rabbiner i England uttalte at om bøkene endatil hadde vært sanne og ikke falske - burde aldri slik vært brakt ut i folks sinn igjen. Dette er langt mer subtilt og vanskelig å lodde dybdene i - men likevel er av samme rot. Det er i alle fall mitt syn på fenomenet så langt.

En kort avisartikkel gir selvsagt ikke plass for noe mer, men her er stoff nok for utførlige analyser - og perspektivene er interessante, vide, mange og lange.


Dagens bibelord
Joh 3, 26-30:
26 Og de kom til Johannes og sa til ham: Rabbi, han som var hos deg på den andre siden av Jordan, han som du vitnet om, se, han døper, og alle kommer til ham.
[1: 26-34.]
27 Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noe, om det ikke blir gitt ham fra himmelen.
[19: 11. 1KOR 4: 7. Heb 5: 4.]
28 Dere er selv mine vitner at jeg sa: Jeg er ikke Messias! men: Jeg er utsendt foran ham.
[1: 20, 23.]
29 Den som har bruden, han er brudgommen. Men brudgommens venn, som står og hører på ham, er full av glede over å høre brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen.
[Matt 9: 15. 25: 1. 2KOR 11: 2. Ef 5: 23. Åp 19: 7.]
30 Han skal vokse, jeg skal avta.


Torsdag, Desember 18, 2003

Ivar Kristianslund preker i Skien førstkommende søndag
Strandebarm prosti, Den norske kirke i eksil har gudstjeneste på hotell Rica Ibsen, Kongens gate 33 i Skien søndag 21 desember klokken. 11. Ivar Kristianslund taler. Inngangsbønn og tekstlesning ved Jakob Trydal. Organist: Inger Thorsen. Alle er hjertelig velkommen! Hotellet ligger sentralt i Skien, rett opp for jernbanen.

LESETEKST, Jes 40, 9 – 11:
Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud! Rop høyt, frykt ikke! Si til Judas byer: Se, der er deres Gud! 10 Se, Herren Herren kommer med velde, og hans arm råder. Se, hans lønn er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham.
[59: 16. 62: 11. 63: 5. Rom 2: 6 ff.] 11 Som en hyrde skal han vokte sin hjord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam, skal han lede.
[46: 4. Sal 23: 1 ff. 80: 2. Jer 31: 10. Esek 34: 11 ff, 23. 37: 24. Joh 10: 11 ff. 1PET 2: 25.]

LESETEKST, 1 Pet 1, 10 – 13:
Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få,
[1M 49: 10. Dan 2: 44. Hag 2: 9. Sak 6: 12. Matt 13: 17. Luk 24: 27.] 11 idet de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter.
[Sal 22: 7. Jes 53: 3. Dan 9: 26. Matt 13: 17. Luk 24: 24, 26, 44. 2PET 1: 21.] 12 Det ble åpenbaret for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå er blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte dere evangeliet ved Den Hellige Ånd, han som ble sendt fra himmelen - dette som englene trakter etter å skue inn i.
[Dan 12: 9, 13. Apg 2: 2-4. Ef 3: 10. Heb 11: 13, 39.] 13 Bind derfor opp om dere, om deres sinn, vær edrue og sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse.
[Luk 12: 35. 21: 34. Ef 6: 14. 1TESS 5: 6, 8.]

PREKENTEKST, Joh 3, 26 – 30:
Og de kom til Johannes og sa til ham: Rabbi, han som var hos deg på den andre siden av Jordan, han som du vitnet om, se, han døper, og alle kommer til ham.
[1: 26-34.] 27 Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noe, om det ikke blir gitt ham fra himmelen.
[19: 11. 1KOR 4: 7. Heb 5: 4.] 28 Dere er selv mine vitner at jeg sa: Jeg er ikke Messias! men: Jeg er utsendt foran ham.
[1: 20, 23.] 29 Den som har bruden, han er brudgommen. Men brudgommens venn, som står og hører på ham, er full av glede over å høre brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen.
[Matt 9: 15. 25: 1. 2KOR 11: 2. Ef 5: 23. Åp 19: 7.] 30 Han skal vokse, jeg skal avta.

IK


Å undra seg til fortapelse - Av Lars-Arne Høgetveit, Sem
Enkelte ganger i livet stopper man opp og undrer seg over nettopp livet. Konkret gjelder det gjengifte; der man gifter seg gang nr. 2 mens den opprinnelige ektefelle fremdeles lever. Der bekjennende kristne godkjenner handlingen sammen med FORRETTENDE prest.

Man steller i stand til fest fremfor Guds åsyn, feirer og lover for Gud og mennesker at man skal leve i sammen i gode og onde dager – for 2. gang (noen for 3. og 4. gang).

Bekjennende kristne sanksjonerer her synd og bytter ut nåde med synd og kaller det Sannhet. Videre veileder (les forfører) de sin neste på denne måte inn i økte problemer her på jord og en evighet uten Gud (for Bibelen kaller dette å drive hor, å leve i synd) - om de da ikke omvender seg. Leder dette syn på ekteskapet til Kristus? Herren svarer i 1. Korinterne 7, 10-11 og 39: De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille seg fra sin mann; men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike seg med sin mann - og at en mann ikke skal skille seg fra sin hustru. (…) En hustru er bundet så lenge hennes mann lever; men når hennes mann er hensovet, DA har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren. (Les i tillegg: Matteus 5, 31-32, Matteus 19, 3-9, og Markus 10, 10-12, det er godt forstålige kjøreregler også samfunnsmessig.)

Brytes disse kjørereglene godtas synden og Kristus spottes – uten at man kanskje skjønner hva man gjør. Man ønsker fred med mennesker (og Gud?), men er på vei inn i det åndelige minefelt. Man ser ikke at også det jordiske minefelt er man langt inne i – et minefelt som Guds Ti bud er til for å manøvrere i, men da må man lytte til nettopp Hans bud. Det blir godt å leve for mennesker i et samfunn som tror Guds bud og ønsker å bruke dem som sine lover (lovens samfunnsbruk er lovens 1. bruk). Loven er også en tuktemester til Kristus ( lovens 2. bruk), uten synderkjennelsen kan man ikke ta i mot Jesus. Evangeliet forkynnes alltid sammen med loven, de er uatskillelige, men kun nåden gir fred med Gud (kalt rettferdiggjørelsen). Men livet i nåderiket gir også troens frukter - helliggjørelsens liv - et liv etter budene (lovens 3. bruk). Vi snubler og faller, men den troende går til Jesus med sine synder, får syndenes tilgivelse og reises opp igjen til en videre vandring på den smale sti - som fører til det evige liv i himmelen.

Ved gjengifte som nevnt over kalles synden rett, og noen hevder at mennesker som ikke godtar denne synden skaper problemer i de menneskelige relasjoner. Man tror på Jesus men ikke det Jesus sier om hor – henger det sammen? Når passerer man grensen over i å være en navnekristen? PRØV IKKE Å SØKE OG UTPRØVE DEN GRENSEN, FOR DEN VIL FANGE DEG I SITT GARN!!!
Hvordan ble det slik i Norge? Det var saltet som mistet sin kraft. Å FREMHEVE GUDS BUD FOR SEG SELV OG SINE MEDMENNESKER PÅ VEGNE AV GUD (DERE ER HANS SENDEBUD I JESUS KRISTUS, STÅR DET) HAR ALDRI VÆRT Å DØMME SIN NESTE - DA MÅTTE JO DEN KRISTNE MISJON LEGGES NED PÅ MISJONSMARKEN UTE OG HJEMME. Jesus ber oss bringe hele Hans ord ut ikke bare de ”snille tekster”. Men nå gjøres synd til rett og fortapelsen er faretruende nær, om man ikke omvender seg. Det kan vi lese om i 2. Peters brev 2,1: ”Men det oppsto også falske profeter blant folket, likesom det og blant dere skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Og mange skal følge dem etter i deres skamløshet, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet,…)”. Å undra seg til fortapelse . . .

Familien, slik Gud innstiftet den, er bærebjelken i et samfunn. Jesus er bærebjelken i den kristnes liv – for Jesus er fra evighet og til evighet og Er Sannhet! Denne Sannhet kan man tro på og få hvile og fornye seg i hver en dag. Det holder.


Matproduksjon og attåtnæringer - Av sivilagronom Jørgen Høgetveit
I mine over 30 år som forvalter og rådgiver innen landbruket - både ute og hjemme - har jeg stort sett observert de fleste av Dep. mange påfunn. Nå ser jeg at man skal lage et "landbruk pluss" - det er vel noe i retning av det vi kaller attåtnæringer - og som vi har drevet med i mange år. Næringsvirksomhet som skal gi bygdene og bøndene flere og andre ben å stå på - etter hvert som en fjerner basisproduksjon av mat og råstoffer.

Og hvert år legger man ned 3-4000 bruk, brukere og deres familier. Og tre Dep. i Norden sa rett ut i en Nordisk trykksak for noen år siden - at alt etter de rammebetingelser som ble gitt landbruket, så ville mellom 9 og 45 millioner da. bli tatt ut av drift innen 2010! Og det er dette man driver på med ved å svekke rammebetingelsene for de ca. 60 % av den dyrka jorda i Norge som ikke kan drive med noe annet enn grasproduksjon. Og kan man bare drive med fòrproduksjon - kan det selvsagt ikke bli menneskemat på annen måte enn å gå gjennom drøvtyggervomma - en ufattelig flott sak for å utnytte gras fra innmark og beitene i Norges store utmarksarealer - som nå gror igjen - på grunn av denne dumme landbrukspolitikken. Dette er det stort sett store deler av sør-vest-landet og mange fylker til - må basere seg på - og som må være basis for produksjon og bosetting. Dette skal nå raseres og så skal man fortsette med attåtnæringer, tror man. Og det er jo mange muligheter med den ressursrikdom som bygdenorge har - og hver og en har som eier en passende bit av Norge. Likevel må man ikke glemme at de fleste av disse bitene er så små - at skal det være muligheter må man ta vare på basisproduksjonen av mjølk, kjøtt og råstoffer. Dette er basis - og en god basis - i småbruksnorge - og svikter man den - blir resten nedlagt. Men er denne produksjonen på plass - noe den burde være både av hensyn til en verden som sulter, matvarerenhet og matsikkerhet i Norge - så vil det komme KNOPPSKYTING AV ATTÅTNÆRINGER fra denne basis, fra bygdemiljøene og det enkelte bruk.

Uten denne basis fraflyttes Norge, landet gror igjen - og underskuddet kommer på storfekjøtt, mjølk og tømmer med mer og titusenvis av arbeidsplasser i tilstøtende næringer går tapt. Og vi får ikke det andre heller som attåtnæringene kunne gitt oss - massevis av gode produkter fra norsk natur og bygdenes skaperkraft.

Med den farten som utviklinga nå skyter i negativ lei - fristes man til å tro at maktene har en skjult agenda - som ønsker å svekke og avfolke bygdenorge - få fjernet denne kreative gjeng av sta individualister som gang etter gang stikker kjepper i hjulene på de store økonomer som ønsker å internasjonalisere og globalisere oss alle, få oss i lommene på de store matvareimperialister. Da er det jeg sier til denne gjeng av utholdene bygde- "astrixer" og resten av nordmenn som skjønner i alle fall biter av alvoret: "Trygg din fremtid - kjøp hos bonden." Da sikrer vi både dem og oss selv og kapitalhaiene må finne på noe annet! Dette gjør stadig større deler av verdens småbønder melder WWInst. Bøndene produserer verdiene - og penger forstod allerede Gardborg at man ikke kunne leve av: Du kan svelta, tysta og frosa ihel om du har lommene fulle av penger, men det ikkje er mat, klede og drikke å få.


„FRA FILLINGTVEIT TIL MONS FUHR” - Av Oddvar Berge
Omkring 50 personer med smått og stort deltok i kompefesten som ble tilrettelagt i Misjonskirken til ære for Mons Fuhr i særdeleshet men også for mange andre. 10 ulike lag, foreninger og organisasjoner var representert på festen og ca 150 Sørlandskomper ble fortært. Tilbakemeldingene var særdeles gode.

En stor takk til kompeprodusenten og formidleren som var Jon Helge Jåvold fra Reddal.
En stor takk også til Spar Froland, Kiwi, Meny, Europris, Joker, Morterud, Bergshaven, Sam Berg, Grimstads ordfører, Gauslå E. & S. A/S, Torhild Hodnebrog, Ingfrid Berge og hennes frivillige medarbeidere som alle stilte seg positivt imøtekommende og bidro hver med sitt. En hjertelig takk også til Misjonskirken som stilte til disposisjon den innbydende og praktiske festsal for denne førjuls dugnadsfest.

Til stede var representantene Harald Risdal og Ole Kjetil Hurv fra Agder-Telemarkaksjonen for Hjelp til Russland, Ukraina og Moldova. Videre Oddbjørn Lønskog som kjører til Estland og Litauen, og Einar Hanson med sine representanter Tor Bjerkholt og Øyvind Olsen som for tiden konsentrerer seg om Russland. Tor deltar for øvrig også hos Lønskog. (Steinar Harila med sin stab som driver et omfattende arbeid gjennom Hjelp til Russland ble forhindret fra å møte, men sendte sine varme hilsener. De måtte ta en helt presserende ekstra tur til Russland med klær og andre ting som måtte ordnes. Harila samler for tiden inn et øremerket beløp på 7 mill til et omsorgssenter i Vyborgområdet som kalles Agape.)

Dertil kunne vi regne representanter fra Viserguttene, Mental helse, Sammen om Nøden, Jobbsentralen, Jesu Venner Team og altså byvandrer Mons Fuhr. Alle hadde godt å bringe fra sitt hjertes forrådskammer, og ikke minst inntrykk gjorde vitnesbyrdet fra nylig hjemvendte fra Østerbo bibelskole Dan Berntsen. Vi gleder oss til å høre mer.

Samlet var en unik sammensetning av mennesker. Noen i mer behov av hjelp enn andre, noen som hadde opplevd å få god hjelp og andre som står klar for å yte hjelp. Hjelp og omsorg var med andre ord sentrale stikkord for kvelden. Og som Lønskog sa det idet han takket David Nybro for all god hjelp med gratis lagerplass så langt for sin del: MED DENNE UTVIKLINGEN SPRENGER VI NÅ VÅRT LAGER. HITTIL I ÅR HAR VI KJØRT 17 TRAILERLASS.

Vi vet at nøden er veldig omfattende og veldig nær.
Vi vet at de hjelpesendingene som går tross alt er som en dråpe i havet.
Vi vet at det er mulig å øke kapasiteten og yte langt mer.
Vi vet at vi derfor vil gå for et større backuplager og gjøre hva vi kan for å realisere det, samtidig som vi slik skaffer mange mennesker et godt sted å være gjennom dager som ellers kan være vanskelige.
Vi vet hvor vi ønsker å ha dette lageret, og
Vi ser at mulighetene er innen rekkevidde så lenge de samlende og positive holdninger er til stede.
Derfor ser vi fremover med forventning og håp og samler oss i et begrep som ikke er ukjent for Grimstad som by, nemlig Tro, Håp og Kjærlighet. Kjærligheten Agape Charitas.

På vegne av det stedlige Fuhrs kompelag
- Sammen om Nøden, Mental Helse, Jobbsentralen, Jesu Venner Team –

Oddvar Berge.


Dagens bibelord
Luk 3, 10-14:
10 Folket spurte ham og sa: Hva skal vi da gjøre?
[10: 25. Apg 2: 37. 16: 30.]
11 Han svarte dem og sa: Den som har to kjortler, skal dele med den som ingen har. Og den som har mat, skal gjøre likeså.
[Jak 2: 15, 16. 1JOH 3: 17.]
12 Også noen tollere kom for å bli døpt, og de sa til ham: Mester, hva skal vi gjøre?
[7: 29.]
13 Han sa til dem: Krev ikke inn mer enn det dere har fått pålegg om!
14 Også noen soldater spurte ham og sa: Og vi, hva skal vi gjøre? Han sa til dem: Press ikke penger ut av noen med vold eller falske anklager, og la dere nøye med den lønnen dere har.


Onsdag, Desember 17, 2003

Planned Parenthood Blasphemes Christmas!
Dear Friend:

Planned Parenthood has mocked the birth of Christ. They have insulted our Faith, our God, our Savoir, and gloated in the murder of the innocent. I urge you to join me in taking action against this blaspheme. I know we don't have much time to respond, but if your heart is stirred to action, we can really give them a "black eye." Here's what is happening, and what I want you to do…AS I TOLD YOU, THIS WILL TAKE GUTS!

I was writing a Christmas letter, rejoicing in the birth of our Savior, meditating on the mysteries of the incarnation, when a friend emailed me an accursed Planned Parenthood "seasons greetings" card; "CHOICE ON EARTH."

Did you get that? "Choice on Earth." "Choice" is their word for "abortion;" in other words, dead babies, and wounded mothers.
The Angels declared, "Peace on Earth," because the Christ child had been born, bringing LIFE and RECONCILIATION. Planned Parenthood, LIKE AN ANGEL OF DARKNESS, declares "Choice on Earth," bringing death to children, and alienation between mother and child.

I was enraged. I am still so mad I could spit nails. It is not enough for Planned Parenthood that they promote perversions and immorality in our schools that would make a sailor blush! It is not enough for them that you and I pay for their degradation with our tax dollars! It is not enough for Planned Parenthood that they kill nearly 100,000 children a year in their abortion clinics! They kill more babies than any other abortionist!

Now they must commit yet another insolent offense against God and man. They send out a blasphemous card inferring that this season should be celebrated not for the birth of Christ, but for the murder of innocent children, under the euphemism of "choice."

They have THE SPIRIT OF HEROD; they brazenly revel in the slaughter of innocent children, in their war against Christ and God. Their agenda is truly accursed.

But it is not enough for you and me to be angry at their evil deeds and words. We must expose them. They have given us a chance to give them a "public relations black eye"; a chance to show our communities that they are advocates of death, who mock the coming of Christ.

WE MUST RESPOND
We in the Christian community cannot merely ring our hands in frustration at Planned Parenthood's contempt for Truth and Love and Life. We will not shrink back like whimpering puppies. We must expose and resist them. Here is what you can do…

On or about December 28th, I want you to hold a 30 minute press conference and peaceful demonstration in front of the Planned Parenthood in you community. December 28th is the 4th day of Christmas. It is also the day the Church remembers the children murdered by Herod. (The Holy Innocents.) It is a Sunday this year.

Why Dec. 28? It is the 4th day of Christmas, so people are still thinking about the holidays. It is the day of remembrance for the "Holy Innocents" slaughtered by Herod…and Planned Parenthood has the same murderous spirit that Herod did. And because it is after Christmas day, it will be easier to get people to come out. (As opposed to before.)

THIS IS TOTALLY LEGAL. YOU WILL NOT BE ARRESTED. THIS IS YOUR CONSTITUTIONAL RIGHT. DO NOT FEAR! WE MUST NOT KEEP LOSING THE CULTURE WARS BECAUSE WE ARE AFRAID TO FIGHT!

We will give you an easy to follow check list on how to get your friends and the media to come out. Believe me…they will come!We will provide you with a press release template. We will provide you with "talking points" and "sound bites."

If you have always wanted your voice to be heard; if you have wanted to tell the media the truth about abortion or Planned Parenthood, this is your chance! When you go to our website, you will see how simple this event will be for you to do.

Also, will you please give to this event? I and my staff are working throughout December to help as many people in as many cities as possible to host an event. We will be contacting the national press, to try and further expose Planned Parenthood. All of this takes money!

Please give as generous a gift as you can. Maybe you don't have a PP in your community. You could help by giving. Maybe you will be out of town. You can help with your financial support. Please, give $10, or $100…just please give something if you are able.

PLEASE HOST AN EVENT IN YOUR CITY IF AT ALL POSSIBLE. IF YOU DESIRE TO HOST AN EVENT, PLEASE CONTACT ME IMMEDIATELY BY DOING THE FOLLOWING. PLEASE LEAVE YOUR INFORMATION BY FILLING OUT THE SECURE FORM ON THE DONATION PAGE, SUBMIT THE FORM, AND I WILL BE IN DIRECT CONTACT WITH YOU SHORTLY. FOR INFORMATION ON HOSTING AN EVENT IN YOUR CITY, click here to see the press release template, and the "to do" list.

Time is short! I know that most of us want to relax during the holidays, hang out with family, and rejoice in the birth of our Savior. That's what I want. But I also know that I am not going to sit back and do nothing when an arrogant pack of pagans mock the Incarnation. I hope you feel the same way.

Please host an event if at all possible.
And please, support this effort financially with the best gift you can.
Peace on Earth to men of good will! And please pray for me!

Randall Terry


Klipp fra utsyn.no: Lundeneset går til media
Lundeneset går til media

Lundeneset vidaregåande skole i Ølensvåg starter medielinje neste høst.

Av Knut Reier Indrebø/Lundeneshelsing

Høsten 2004 starter Lundeneset med studieretningen medier og kommunikasjon, hvis skolen får den nødvendige godkjenningen fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Skolen er i gang med både planlegging og markedsføring av grunnkurset.

Morgendagens kanaler
– Velger du denne studieretningen, vil du ha mulighet til å skape morgendagens kanaler og produkter, enten det gjelder TV, Internett, radio, avis, bøker eller reklame. Siden studieretningen er ny vil engasjerte elever ha gode muligheter til å prege studieretningen både for seg selv og kullene som kommer etter, skriver skolen på nettsidene sine.

Lundeneset vil tilby grunnkurs og VK1 medier og kommunikasjon. Etter to år på skole kan du gå ut i lære, eller du kan fortsette på allmennfaglig påbygning.

Samarbeid med andre
Lundeneset ser medier og kommunikasjon i sammenheng med arbeidet i misjonen, og vil samarbeide med andre i NLM som driver mediearbeid. Blant annet vil det være naturlig å samarbeide med Mediehøgskolen Gimlekollen.

Skolen håper og tror at det er mange interesserte søkere til studieretningen - grunnkurs medier og kommunikasjon var det kurset som hadde størst oversøkning i Rogaland ved opptak til dette skoleåret.


Dagens bibelord
Luk 3, 2-9:
2 og mens Annas og Kaifas var yppersteprester, - da kom Guds ord til Johannes, Sakarias' sønn, i ørkenen.
[Jer 1: 2, 4. Joh 11: 49, 51. 18: 13. Apg 4: 6.]
3 Og han drog omkring i hele landet ved Jordan og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse,
[Matt 3: 1-6. Mark 1: 2-6. Joh 1: 19-23. Apg 13: 24. 19: 4.]
4 som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord: Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!
[1: 76. Jes 40: 3-5. Joh 1: 23.]
5 Hver dal skal fylles opp, hvert fjell og hver haug skal senkes. Det krokete skal rettes ut, og de ujevne veier skal bli jevne.
6 Og alt kjød skal se Guds frelse.
[2: 30, 31. Jes 52: 10. Tit 2: 11.]
7 Han sa da til folket som drog ut til ham for å bli døpt av ham: Ormeyngel! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?
[Matt 3: 7-10.]
8 Bær da frukt som er omvendelsen verdig! Begynn ikke å si til dere selv: Vi har Abraham til far! For jeg sier dere: Gud kan vekke opp barn for Abraham av disse steinene.
[Joh 8: 33, 37, 39.]
9 Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.
[13: 7. Matt 7: 19. Joh 15: 6.]


Tirsdag, Desember 16, 2003

Leserinnlegg av Kristi Rognerud: ER det Saddam?
- Virkelig! I så fall et stort Guds under. Hva har FN og alle de ”terroristvennlige” å unnskylde seg med nå, tro? Tenk hva amerikanerne så å si alene har ofret/måtte ofre for alle de tusener som han har torturert og lemlestet! De fortjener sannelig alt annet enn all den smålige feigheten de har møtt overalt, til og med også altså i USA! Jeg fatter bare ikke at det går an å være så likegyldige. Masseødeleggelsesvåpen eller ikke, all ære til Bush & Co. Det skulle forresten ikke forundre meg om de finner disse dersom de nå finnes. Poenget må være, slik jeg ser det, å ikke la terroristene få holde på i fred. En må ikke rygge for dem. Se på de norske politikerne nå! Det er en skam med så ansvarsløse og selvgode ledere.

Kristi Rognerud


Dagens bibelord
Luk 1, 67-80:
67 Og hans far, Sakarias, ble fylt av Den Hellige Ånd, han talte profetisk og sa:
68 Lovet være Herren, Israels Gud, fordi han så til sitt folk og forløste det!
[7: 16. Sal 72: 18. 111: 9.]
69 Han oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus,
[1Sam 2: 10. Sal 18: 3. 132: 17.]
70 slik han fra gammel tid av har talt ved sine hellige profeters munn -
[Jes 55: 3. Jer 23: 5, 6.]
71 en frelse fra våre fiender og fra alle deres hånd som hater oss,
[2Sam 22: 18. Sal 106: 10.]
72 for å gjøre miskunn mot våre fedre og komme sin hellige pakt i hu,
[1M 17: 7. Sal 105: 8, 9. 106: 45, 46.]
73 det løfte han gav Abraham, vår far, med ed,
[1M 22: 16 ff. Mika 7: 20. Heb 6: 13 ff.]
74 om å fri oss fra våre fienders hånd og gi oss å tjene ham uten frykt 75 i hellighet og rettferd for hans åsyn alle vårt livs dager.
[1PET 1: 15.]
76 Og du, barn, skal kalles Den Høyestes profet. For du skal gå fram for Herrens åsyn for å rydde hans veier,
[Jes 40: 3. Mal 3: 1. Matt 3: 3. 11: 9.]
77 for å lære hans folk frelse å kjenne ved at deres synder blir forlatt,
[3: 3. Jer 31: 34.]
78 på grunn av vår Guds inderlige miskunnhet, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss,
[4M 24: 17. 2SAM 23: 3, 4. Mal 4: 2. 2PET 1: 19.]
79 for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei.
[Jes 9: 2. 42: 7. 49: 9. 58: 8. 60: 1. Matt 4: 16.]
80 Men barnet vokste opp og ble sterkt i ånden. Han var i ødemarken til den dag da han skulle stå fram for Israel.
[2: 40. 3: 3.]


Mandag, Desember 15, 2003

Leserinnlegg av Bjarne Kydland: EU-grunnlov
En kan spørre: Er det lenge før Gud beordrer kveld/stengetid?

Det vi merker oss om dagen er at signalene hagler inn, fra Israel, men også fra EU. Den gamle kristne verdensdelen, Europa, med sine to største nasjoner Tyskland og Frankrike spesielt, har tatt målet av seg til å dirigere hele verdensdelen, bestående av 450 000 000 EU-mennesker - dirigere dem stort sett etter eget forgodtbefinnende. En kan vel langt på vei si da: 23 nasjoner (+ 2) som dermed gjøres viljeløse, sett i forhold til Guds egen tanke og hensikt. (Se: Ap.gj. 17 bl.a.) Det henvises til nevnte Skriftord. Her får vi høre Guds mening med den verden han skapte: Himmel og jord og alt som i dem er.

v. 24) ”Gud, han som skapte verden og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender.
v. 25) ”Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe. For det er han som gir alle ting liv og ånde og alle ting.
v. 26) ”Han lot alle folkeslag bo over hele jorderiket, og han satte faste tider mellom dem og bestemte grensene mellom deres bosteder.” . . . . . . . . . . . . . .
v. 31) ”For han har fastsatt en dag (stengetid) da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde.” Sitat slutt.

Og EU sier:
”Hold Gud ude af EU-traktaten. En forfatningstekst bør begrænse sig til de helt fundamentale værdier.” (BERLINGSKE TIDENDE (BT sønd.))
Er dette de fleste ansvarliges mening (?) innen EU? I forhold til ovenstående bibelsitat, gis det fullgod mening når en spør om disse EU-lepper er helt par.
Dessverre må vi nok bare konstatere at, slike uttalelser er velklingende mynt i de fleste EU-hovedsteder.(?)
BT for søndag 14.12. sier i sine Fakta vedrørende EU's grunnlovsproblemer:
”KRISTENDOMMENS PLASS: Fire katolske land vil ha en klar referanse til kristne grunnverdier i EUs grunnlov. Andre insisterer like klart på at EU er verdslig.” Sitat slutt. Hverken Tyskland eller Frankrike er blant disse fire, hvis vilje nærmest i utgangspunktet er opplest og vedtatt, ut fra nettopp deres størrelse og dominans/diktatorisk maktanvendelse, med overkjøring av egne lover og regler. (Der Spiegel, Speilet)

Hva vil Bibelen si?
Luk. 17 sier det slik: ”For likesom lynet, når det glimter, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal Menneskesønnen være på sin dag.

”Men først må han lide meget Og BLI FORKASTET AV DENNE SLEKT.” Luk 17.

Det er denne forkastelsen som er i ferd med å skje, innen EU. Gud, som uten ende og uten begynnelse blir bedømt som intetsigende og betydningsløs av mennesket, ”denne slekt.” Slikt må sies å være håndfaste signaler om en forestående stengetid.

Med hilsen
Bjarne Kydland


Skaperen og Ordet! - Av Jørgen Høgetveit
Tidligere har jeg i media referert til en rekke interessante hjemmesider for kreasjonister. Blant disse finnes en grunnleggende interessant artikkel fra ICR skrevet av Henry M Morris. (HMH) Artikkelen heter "THE BIBLE IS A TEXTBOOK OF SCIENCE" Her fremheves bl.a. at Bibelen er en lærebok i alt den uttaler seg om. Her stiller HMM kanskje det mest grunnleggende spørsmål som er reist i debatten om Skaperen, Ordet og frelsen: "HVORDAN KAN EN SØKENDE BLI LEDET TIL EN FRELSENDE TRO I DET HELLIGE ORD HVIS RAMMENE (CONTEXT) I HVILKET ORDET ER FUNNET - ER FULLT AV FEIL? HVORDAN KAN HAN STOLE PÅ AT BIBELEN TALER SANT NÅR DEN FORTELLER OM FRELSEN OG HIMMELEN OG EVIGHETEN - SOM HAN ER KOMPLETT UTE AV STAND TIL Å VERIFISERE EMPIRISK - NÅR HAN FINNER AT DATA (OM NATUREN) SOM ER GJENSTAND FOR TESTING ER MISVISENDE?" (Oversatt av undertegnede.) (Se gjerne Rom. 10 - uten unnskyldning) OG HAN FORTSETTER MED AT OM GUD ER TIL Å STOLE PÅ - SÅ ER HAN VEL I STAND TIL Å TALE SANT OM DE JORDISKE TING SÅ VEL SOM OM DE HIMMELSKE.

Det er dypt alvorlige ting som man drøfter i skapelsesdebatten. Tidligere har jeg understreket at det dreier seg om Troens første artikkel - faller den - faller resten som vi ser det har skjedd i stor utstrekning både blant ledere i samfunn og menighet - med de forferdeligste konsekvenser. Jeg minner også om at det har med bibeltillit å gjøre: Det står skrevet! . Jeg synes HMM forsvarer Skriften med det rette alvor og argumenter og med kjærlighet til ungdommen som skal vokse opp i vitenskapens iskalde vind hvor mennesket ut fra naturvitenskapen er en tilfeldighet bestående av 70% H20 og noen skarve askestoffer når man er død - i motsetning til å være skapt i Guds billede. En slik lukket himmel, og et slikt menneskesyn og samfunnsutvikling vil vi ikke ha i vårt kjære fedreland.


En underlig opplevelse - Av Kristi Rognerud
En mann kom bort til meg ved bilen i Drammen. Han sa: Jeg ser at du har funnet Jesus. Han hadde også sittet i rullestol. Dette var visst fælt for ham. Jeg syns slett ikke det. Han spurte hvor lenge jeg har vært rullestolbruker og hvor lenge jeg har vært kristen. Så sa han: Jesus vil ikke at du skal sitte i rullestol! Å? Hva vet nå egentlig han om dette? Tror forresten det er mange som tenker slik. Jesus vil at alle skal bli helbredet, sa den frimodige. Ja visst. Men noen kanskje sånn og i dag, andre antagelig slik og i morgen. Han mente åpenbart fysisk. Jeg svarte at jeg ER helbredet! Da så han rart på meg. Og ja, liksom. Åndelig helbredelse er mye viktigere enn den fysiske. Uten tvil. Jesus ser ikke på fysikken vår – slik som verden gjør, - Han ser kun på om vi vil høre Ham til. Ønsker vi det, får jo jeg også et nytt legeme når Han kommer tilbake for å hente sine hjem. Garantert. Prøvelsene er bare til det beste for oss. Men Han går alltid med. Noen ser det, andre ikke. Han har en plan og en oppgave for alle, i den situasjonen vi til enhver tid er. Ja nettopp der. (Tro om denne mannen hadde stoppet meg uten rullestolen? Å slitsomme travelhet. Måtte gå. Han ville jo snakke med meg! Heldigvis kan jeg løfte ham opp til Jesus i bønn.) Han kan og ønsker å bruke den enkelte av oss akkurat der og da. Og Han gjør det. Uten at vi tenker over det, vitner vi. Enten om den eneste levende Gud eller om en død avgud.

Kristi Rognerud


Dagens bibelord
Luk 1, 13-17:
13 Men engelen sa til ham: Frykt ikke, Sakarias! For din bønn er hørt. Din hustru, Elisabet, skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes.
[v. 60. 1M 17: 19.]
14 Han skal bli deg til glede og fryd, og mange skal glede seg over hans fødsel.
15 For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av Den Hellige Ånd like fra sin mors liv,
[4M 6: 3. Dom 13: 4, 5. Jes 49: 1, 5. Jer 1: 5. Gal 1: 15.]
16 og mange av Israels barn skal han omvende til Herren deres Gud.
17 Han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til barn og ulydige til rettferdiges sinnelag. Han skal berede for Herren et vel skikket folk.
[Mal 3: 1. 4: 5, 6. Matt 11: 14. 17: 12.]


Søndag, Desember 14, 2003

3. SØNDAG I ADVENT, Botens adventssøndag: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, 2 Pet 1, 19-21:
19 Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter.
[Sal 119: 105. 1KOR 13: 12. Åp 2: 28. 22: 16.]
20 For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning.
[Heb 1: 1.]
21 For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd.
[2TIM 3: 16. 1PET 1: 11.]

LESETEKST, Jes 40, 1-8:
1 Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud.
[12: 1. 35: 3, 4. Sal 94: 19. 119: 76.]
2 Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder.
[Hos 2: 14. Klag 4: 22.]
3 Hør, det er en som roper: Rydd i ørkenen vei for Herren! Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud!
[Matt 3: 3. Mark 1: 3. Luk 1: 76. 3: 4 ff. Joh 1: 23.]
4 Hver dal skal heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes, det bakkete skal bli til slette, og hamrene til flatt land.
[42: 16. 45: 2.]
5 Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal se det, for Herrens munn har talt.
[6: 3. 60: 1, 2. Joh 1: 14. 2: 11.]
6 Hør, det er en som sier: Rop! Og en annen svarer: Hva skal jeg rope? - Alt kjød er gress, og all dets herlighet som blomst på marken.
[Sal 90: 5 ff. 102: 12. 103: 15, 16. Jak 1: 10, 11. 1PET 1: 24 ff.]
7 Gresset blir tørt, blomsten visner når Herrens ånde blåser på det. Ja, sannelig, folket er gress.
8 Gresset blir tørt, blomsten visner. Men vår Guds ord står fast til evig tid.
[Sal 119: 89. Matt 5: 18. Luk 16: 17. 21: 33.]

LESETEKST, Matt 11, 11-19:
11 Sannelig sier jeg dere: Noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner. Men den minste i himlenes rike er større enn han.
12 Men fra døperen Johannes' dager til nå trenger de seg inn i himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg.
[Luk 16: 16. Fil 3: 8, 12.]
13 For alle profetene og loven, like til Johannes, profeterte.
14 Og om dere vil ta imot det: Han er den Elias som skulle komme.
[17: 10-13. Mal 4: 5. Luk 1: 17.]
15 Den som har ører, han høre!
[13: 9. Mark 4: 9.]
16 Men hvem skal jeg ligne denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgene og roper til sine lekekamerater:
[Luk 7: 31 ff.]
17 Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte!
18 For Johannes kom; han verken åt eller drakk, og de sier: Han er besatt av en ond ånd!
[3: 4. 9: 14. Joh 10: 20.]
19 Menneskesønnen kom, han eter og drikker, og de sier: Se, for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn! Men visdommen er rettferdiggjort av sine barn.
[9: 10 ff. Luk 15: 1 ff. 1KOR 1: 24, 30.]


Lørdag, Desember 13, 2003

EVOLUSJON AV ØYET - en utdypende forklaring til geologen Willy Fjeldskaar av Cand. Scient. og konservator i zoologi Kjetil Åkra
Willy Fjeldskaar nekter fremdeles å forklare hvorfor en allment godtatt og svært godt belagt vitenskaplig teori ikke stemmer, tross 150 års utvikling og testing, bl.a. av noen av de skarpeste vitenskapsmennene menneskeheten har fostret. Det burde være hans problem, men han gjør det til mitt. Åpenbart evner han ikke å sette seg inn i bakgrunnen og rammeverket til de referansene jeg har oppgitt idet idet han sier ”ingenting i referansene hans forklarer hvordan det blir høyere orden ved hjelp av naturlige prosesser”. Her er han øyensynlig like blind som Michael Behe som påstod det samme.

For å gjøre denne debatten mindre slitsomt og lettere for Fjeldskaar skal jeg istedenfor å kun referere til de vitenskaplige undersøkelsene som er gjort (en helt kurant metode innenfor vitenskaplige debatter) prøve å forklare det som Fjeldskaar ikke forstår. Så får Høgetveit og eventuelt andre tilgi meg at dette blir noe langt! Jeg vil imidlertid ha meg frabedt at Fjeldskaar karakteriserer alle de referansene som jeg har oppgitt som ”vage spekulasjoner”! Fjeldskaar burde absolutt vite at den lange rekken av referanser jeg har oppgitt er langt fra ”vage spekulasjoner”. Eller mener han virkelig at alle disse publikasjonene er dårlig vitenskap, juks og fanteri!? I så fall bør han kunne forklare hvorfor. Det er på den annen side Fjeldskaar selv som kommer med vage spekulasjoner om at kompleksitet ikke kan oppstå naturlig fordi en jumbojet ikke kan det! Dette er faktisk så langt hans eneste argument - han har ikke referert til en eneste artikkel i for eksempel Nature eller Science (eller et hvilken om helst vitenskaplig tidsskrift) som viser at komplekse biologiske systemer ikke kan oppstå gjennom evolusjon. Det er dette jeg så gjerne ville se.

Før jeg begynner utledningen vil jeg kommentere Fjeldskaars påstand om at man ikke jobber med bevis i vitenskapen. Det spørs hva man legger i ordet bevis. Det man enkelt sagt gjør er å legge frem observasjoner og testresultater som støtter ens teori eller hypotese (dersom de ikke gjør det forkaster den ærlige vitenskapsmann den rådende teori). Det er dette jeg kaller bevis i denne sammenheng. Om det er sannheten er en annen sak, men så lenge observasjoner/tester støtter ens teori kan en i vitenskaplig sammenheng kalle det bevis. Gangen i den vitenskaplige metode kan forenklet settes opp slik:

1. Gjør observasjoner
2. Formuler testbare hypoteser for å forklare disse observasjonene
3. Utled prediksjoner av hypotesen
4. Test for verifikasjon av prediksjonene
5. Dersom de nye observasjonene ikke er i overensstemmelse med prediksjonene, gå tilbake til punkt 2

Kreasjonister bruker for øvrig en noe annerledes metode, deres punkt 5 lyder:

5. Dersom de nye observasjonene ikke er i overensstemmelse med prediksjonene, prøv å tilpasse dem slik at de passer, eventuelt finn andre observasjoner som kan tilpasses til hypotesen, enten ved feilsitering, manipulering av data eller andre kreative metoder.

Evolusjon av øyet

Umuligheten av biologisk evolusjon av et så kompleks organ som øyet er et velkjent kreasjonistisk argument. Ofte blir faktisk et sitat om øyet fra Darwin brukt mot evolusjonsteorien (for eksempel her: http://karws.gso.uri.edu/JFK/the_critics/griffith/Eye_Refutes_Evolution.html . Dette sitatet sier:

”To suppose that the eye, with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest possible degree. (Darwin, C. 1872. The Origin of Species, 6. utgave, kapittel 6. Senate, London).

Imidlertid fortsetter Darwin med noen interessante betraktninger og disse får du ikke lese i kreasjonistiske bøker!:

” . . . . Yet reason tells me, that if numerous gradations from a perfect and complex eye to one very imperfect and simple, each grade being useful to its possessor, can be shown to exist; if further, the eye does vary ever so slightly, and the variations be inherited, which is certainly the case; and if any variation or modification in the organ be ever useful to an animal under changing conditions of life, then the difficulty of believing that a perfect and complex eye could be formed by natural selection, though insuperable by our imagination, can hardly be considered real. How a nerve comes to be sensitive to light, hardly concerns us more than how life itself first originated; but I may remark that several facts make me suspect that any sensitive nerve may be rendered sensitive to light, and likewise to those coarser vibrations of the air which produce sound.”

Darwin selv var derfor ikke fremmed for tanken om at øyet hadde utviklet seg ad biologisk vei. Han fortsetter nemlig over tre sider å fremlegge mulige stadier i utviklingen fra en øyeløs tilstand til menneskets øye, med tallrike eksempler fra naturen.

Hvordan skal man så vise at evolusjon kan frembringe et så komplekst organ som øyet. Vel, en ting som evolusjonsteorien predikerer er at mer komplekse (avanserte, av nyere opprinnelse) organismer bør ha mer komplekse øyer enn de mer ”primitive”. Bildet vil imidlertid bli mer nyansert enn en ren lineær utvikling fordi enkelte grupper har utviklet mer avanserte visuelle organer mens andre har fått tilbakedannet disse organene (for eksempel hulelevende dyr).

La oss se på de enkleste eukaryote organismene, de encellede organismer. Har disse øyne? Nei, ikke i vår forstand, men de kan likevel ”se” i betydninger ”oppfatte og orientere seg etter fotoniske stimuli”. Enkelte av disse (som Euglena and Chlamydomonas) har nemlig ansamlinger av fotosensitive pigmenter som, etter at lys har truffet dem, generer ett bioelektrisk signal som endrer cellens oppførsel (vanligvis stopper eller starter dette flagellen, en organell som brukes til fremdrift/bevegelse). Dette gjelder også koloniale encellede dyr som Volvox, hvor hver celle er lyssensitiv men pga ulik lystimulering beveger flagellene på forskjellig side av kolonien seg med ulik hastighet. Dette er altså de mest primitive ”øyene”.

Av de mest primitive multicellulære organismer, flatormene, er fotosensitiviteten konsentrert i noen få celler på toppen og gjerne foran på dyret. Hos enkelte er hele ryggside fotosensitiv. Dette øyet danner selvsagt ikke noe bilde fordi det mangler en linse, men den gjør flatormen i stand til å orientere seg i forhold til en lyskilde.

Det neste utviklingssteget er at de fotosensitive cellene danner en grop eller skål. På denne måten kan antallet fotosensitive celler økes uten at overflaten av ”øyet” økes. Slike øyne finnes bl.a. hos enkelte mollusker (bløtdyr) som albueskjell (Patella). Neste skritt i utviklingen av øyet er at fotoinhiberende celler som stopper lyset er plassert rundt de fotosensitive cellene. På denne måten vil celler i ulike deler av øyet ha forskjellig sensitivitet for lys fra ulike retninger. Fra denne typen øye har øyet til blekkspruten Nautilus (en mollusk) utviklet seg. Dette øyet har kun et lite hull som lyset slipper inn gjennom. Dette er ett svært viktig utviklingssteg for øyet. Nå kan nemlig lys konsentreres på enkelte celler av de fotosensitive cellene (netthinnen) og dersom sentralnervesystemet er avansert nok, kan øyet nå danne synsinntrykk eller bilder. Kvaliteten er derimot ikke det beste. Neste utviklingssteg var derfor å fylle hulrommet med en veske. Dette ville ikke bare holde fremmedlegemer borte fra de fotosensitive cellene, men også hindre kollaps av øyestrukturen. Dersom viskositeten til denne vesken er annerledes enn vann eller luft vil den i tillegg kunne tjene som en primitiv linse og forbedre fokuseringen til øyet. En slik type av øye finner man hos mollusken Haliotis.

Når først en slik veske fyller øyets hulrom er det ikke nødvendig å ha en åpen inngang i øyet som slipper inn lys. Dersom linsematerialet trekker seg sammen og blir noe hardere, slik som hos sneglen Helix, vil bildekvaliteten bli enda bedre. Ytterligere modifikasjoner av linsen, slik som muligheten til å forandre formen til linsen ved hjelp av muskler, en ny hinne som regulerer hvor mye lys som slipper inn og dannelsen av en lyskonsentrerende cornea vil føre til det meget avanserte øyet som vi ser hos for eksempel blekkspruten Sepia. Tilsvarende øyne med stort sett de samme grunnkomponentene har utviklet seg hos ryggradsdyr som mennesket og andre.

Hos leddyr som insekter, krepsdyr, trilobitter og andre grupper har utviklingen tatt en helt annen retning, her har evolusjonen frembrakt øyne som bruker en stor mengde lyssensitive celler med sine egne individuelle linser. Disse såkalte fasettøyene danner således et komposittbilde av omverdenen. Insekter har i tillegg enkeltøyne eller ocelli, noe som edderkopper og enkelte andre grupper også benytter seg av. Hos hoppe-edderkopper (Salticidae) er den visuelle kapasiteten imponerende (hold en finger foran en hoppe-edderkopp og du vil se at den følger fingeren), noe som viser at selv disse relative primitive øynene kan danne avanserte bilder.

Som vi ser finnes det altså eksempler (kun noen få er nevnt ovenfor) på at øyne med ulik kompleksitet og grad av orden finnes i naturen og de fyller alle de respektive organismers behov, selv om designet ikke er optimalt. Generelt kan en si at evolusjonene av øyet har fulgt følgende grunnplan:

1. fotosensitive celler
2. ansamlinger av fotosensitive celler uten nerveendinger
3. en optisk nerve omgitt av pigmenterte celler og dekket av et gjennomskinnbart lag
4. pigmentceller i en grop av økende dyphet
5. lyset slipper til slutt kun inn i et lite hull
6. en linse dannes over hullet hvor lyset slipper inn
7. denne linsen modifiseres med en iris, muskelfester og annet som gjør organismen i stand til å danne mer kompliserte bilder og fokusere bedre

Som jeg har vist er de ulike utviklingstrinnene til øyet tilstede i naturen, uten at disse ”mellomformene” ser ut til å lide av den grunn! Og dette er ikke spekulasjoner, Fjeldskaar. Du kan finne stoff om de nevnte organismene selv og undersøke hvilket visuelt sansesystem de har, alt finnes lett tilgjengelig og en kan knapt forfalske noe av dette! En kan selvsagt spørre seg hvorfor ikke alle disse typene av organismer har den mest kompliserte typen av øye. Svaret er at de ikke har behov for det for å klare seg i sitt nåværende miljø. Hva skal for eksempel Patella med et menneskelignende øye når det lever av å skrape alger og annet av underlaget - man trenger ikke komplisert syn for å finne det! Det medfører altså ikke riktighet å påstå at det ikke finnes fungerende mellomformer av øyet i naturen!

Så til spørsmålet om det er naturlig utvalg som har ført til øyets utvikling, dvs økende kompleksitet. Vi ser at de mest primitive øyeformer finnes hos de mest primitive organismene, mens de mer avanserte øyne finner vi hos de mer avanserte organismer (jeg liker ikke ordene primitiv og avansert i denne sammenheng men bruker dem for enkelhets skyld). Det er en av de tingene naturlig utvalg hypotesen predikerer. Det finnes selvsagt unntak (noen blekkspruter har mer avanserte øyne enn ”høyerestående” dyr, som enkelte fisk, mens noen rovfugler har mye bedre syn enn mennesket) men dette forklares også av evolusjonære tilpasninger og naturlig utvalg. Hulefisk trenger eksempelvis ikke øyne mens rovfugler må ha mye bedre skarpsyn enn mennesket, mens nattjagende dyr som ugler må ha mye bedre nattsyn. Dette er derfor ikke i konflikt med evolusjonsideen, selv om Fjeldskaar utvilsomt kommer til å mene det.

Naturlig utvalg sier at de organismer med den genetiske make-upen som gjør dem best i stand til å produsere overlevbart avkom, vil dominere i naturen. En nøye gjennomgang av forholdet mellom økologi, adferd og øyemorfologi hos alle organismer vil vise at de nettopp ar det visuelle systemet som passer best i deres miljø, selv om deres øyne langt fra er perfekt når det gjelder design! Så dette stemmer med teorien. Hvordan en skal overbevise Fjeldskaar om dette aner jeg ikke, det er derfor jeg etterlyser mer informasjon om hva han vil godta som ”bevis” i denne sammenheng.

Fjeldskaars alternative teori, dvs at alle øyetyper er skapt i sin nåværende tilstand av en allmektig Gud, forklarer ingen av disse mønstrene i øyets utvikling som skissert ovenfor. Dessuten, dersom for eksempel menneskets øye hadde vært skapt av et perfekt vesen, hvorfor er det da så dårlig designet? Gud kan vel bedre enn alle andre laget et perfekt øye?? Er vi ikke skapt i hans bilde?

Menneskets øye er nemlig fullt av det som må kalles ”designerfeil”. Eksempelvis er retinaen plassert bakfrem! Ulikt det meget avanserte øyet hos blekkspruter (som dermed er bedre ”designet”!) er de fotosensitive cellene i menneskeøyet RETTET BAKOVER! I tillegg ligger nervetrådene som sender signaler fra de fotosensitive cellene til hjernen FORAN de fotosensitive cellene! Hadde man designet kameraer etter samme prinsipp hadde nok produsenten fått en del klager, ja.

Kanskje Fjeldskaar vil forklare dette med at synden kom inn i verden?! Dette kan selvsagt stemme, men det er ingen vitenskaplig forklaringsmodell (hvordan vil han bevise det?). Evolusjonsteorien og naturlig utvalg forklarer innperfekte strukturer og design i naturen så meget bedre enn Fjeldskaars naive skapelsesteori som i tillegg ikke lar seg bevise. Det står vel ingenting i Bibelen om at syndefallet korrupterte alle levende vesener og førte til syndige ting som kjøttetere, innperfekte organer og jeg vet ikke hva mer?

Hvorfor mellomformer kan være en fordel

Jeg vil nå gå tilbake til hvorfor ”litt vinge” er bedre enn ”ingen vinge”. Tenk deg Fjeldskaar, at du er en mellomform mellom dinosaur og fugl som levde i skogen ett sted på jorden for noen hundre millioner år siden. Du har kroppsformen til en liten Velociraptor og er dekket av fjær for varmens skyld, inkludert armene og din lange hale. I det siste har du oppdaget at disse fjærene på armene gir deg et lite løft når du springer fort for å komme unna de mye større dinosaurene som så gjerne vil spise deg. Normalt klarer du og dine artsfrender å komme dere unna kun ved å løpe, men enkelte av dine fiender er raskere enn normalt og har allerede tatt mange. Dette ekstra løftet fra armene dine har imidlertid gjort deg i stand til å hoppe høyere enn du er vant med når du nærmer deg toppfart. I det siste har du brukt dette for å komme deg unna en fiende. Ved hjelp av fjærene og en pussig mekanisme i ditt håndledd som gjør deg i stand til å svinge armen flatt utover og spre fjærene litt mer har dine armer generert nok løft til at du kan hoppe høyere enn du er vant med. Du har derfor klart å ta deg opp til greiner i trærne som tidligere var utilgjengelige og her er du i sikkerhet for dine fiender som ikke kan hoppe så høyt. Denne fordelen har ført til at du allerede har fått mange flere barn enn en lignende dinosaur som ikke kan bruke fjærene sine til å generere løft slik du kan. Nå er det nesten ingen igjen av disse og dine etterkommere har så godt som tatt over i skogen.

Dette er selvsagt kun et hypotetisk eksempel, men prinsippet burde være klart. Selv en ikke-funksjonell ”vinge” (og da mener jeg ikke-funksjonell i egenskap av vinge) er bedre i et gitt tilfelle enn ingen vinger. Det samme vil gjelde andre organsystemer, for eksempel øyet som forklart ovenfor. Det faktum at mange organismer har mindre-enn-fullt-utviklede organsystem viser at mellomformer av organsystemer faktisk kan være gode nok. De fungerer jo den dag i dag-

Det blir imidlertid feil å sammenligne dette med menneske-lagde komplekse design, slik som en Jumbojet. Disse er laget for å fungere optimalt innenfor et sett av spesifikasjoner og må sees på som den best mulige kompromissløsningen. Dersom en Jumbojet hadde vært resultatet av evolusjon ved naturlig utvalg ville den ha sett ganske annerledes ut og mange av systemene, inkludert vinger, ville ha vært suboptimale, men den ville ha fungert, om enn mye dårligere enn en menneskelagd jumbojet.

Her vil jeg bruke din artige overskrift (Jumbojet med ”litt vinge”) som en illustrasjon på hva jeg mener! Hvilket fly ville du ha vært passasjer i, en Jumbojet uten vinger i det hele tatt, eller en med ”litt vinger” som selv om den ikke kunne fly skikkelig tross alt kunne glidefly??? (nok ”litt vinge” ville gjort den i stand til dette - merk at enkelte dyreformer med ”litt vinge” er i stand til å glidefly, f. eks. glideekornet Petaurus norfolcensis og enkelte froskearter). Ser du poenget!?

Jeg håper vi kan si at jeg har kommet med en forklaring på hvordan komplekse systemer kan utvikles gradvis gjennom naturlig utvalg. Fjeldskaar vil selvsagt ikke akseptere disse argumentene, men jeg håper han kan si seg enig i at jeg har prøvd og at han derfor vil gjøre ett forsøk på å vise hvorfor hans alternative forklaringsmodell (”alt er skapt i sin nåværende tilstand”) bedre forklarer kompleksiteten i naturen og hvordan dette kan vises vitenskaplig.


Trygg din fremtid - kjøp hos bonden
Trygg din fremtid - kjøp hos bonden

Stopp matvareimperialismen gjennom de store kjeder


Uten bønder i din nærhet - ingen mat.
Uten inntekter ingen bonde

Hovedside / Lenker

Om Bondens marked
Finn ditt lokale marked
For deg som er produsent
Nyheter/presseklipp
Lenker


London farmers markets
www.lfm.org.uk/index.asp

Bondens egen marknad i Sverige
www.bondensegen.com

Farmers markets i USA
www.localharvest.org

Norsk gardsmat
www.norskgardsmat.no

Norsk gardsost
www.gardsost.no

Netthandelen Kaupa
www.kaupa.no

Opplysningskontorene
www.mat.no

Nettverk for mat og miljø
www.gronnhverdag.no

Kokkelauget
www.norgeskokker.no

Oikos
www.oikos.no

Landbruksmarkedet på Evje
www.landbruksmarked.no

Norges Bondelag
www.bondelaget.no

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
www.smabrukarlaget.no

Landbruksdepartementet
www.landbruk.dep.no

--------------------------------------------------------------------------------

Bondens Marked, Norsk Landbrukssamvirke, Schweigaardsgate 34C, Postboks 9347 Grønland, 0135 Oslo. E-post: post@bondensmarked.noLeserinnlegg av Magne Pedersen: HAR MAN FUNNET NOA'S ARK?
Det har vært interessant å følge med på innleggene om skapelsesdager, syndflod, bibeltolkninger m. m.

Jeg kom over noen steder på internett der bl.annet Noa’s Ark er erklært funnet. Det kunne vært interresant å høre om noen lesere her på IKRIST har noe kunnskap om dette. Er dette noe å stole på eller er det bare juks og påfunn av noen som vil tjene penger og berømmelse?

Noen linker sammen med et klipp av innledningen om funnet av Noa’s Ark til et norsk nettsted, barukmedia.com.

http://www.nwcreation.net/wyattark.html

http://www.arkdiscovery.com/noah's_ark.htm

http://www.barukmedia.com/newpage2.htm

Funnet av Noas Ark
Tyrkiske myndigheter har satt opp et besøkssenter rett ved en båtformasjon ved Ararat fjellene. I tillegg har de gått til det skrittet og avmerke dette området på alle nye tyrkiske kart under navnet "Noas Ark". De tyrkiske myndigheter slår fast; dette er Noas Ark. Men hvor troverdig er egentlig dette funnet? Igjennom de siste ti årene har en håndfull mennesker hevdet å ha funnet Noas Ark. Men tyrkiske myndigheter har aldri godtatt noe annet funn. Hva kommer dette av? Ganske enkelt på grunn av alle bevisene. Tidligere Noas ark "jegere" har kommet med utrolige historier som at de så en "bit" under isen, tok ett bilde, men var så uheldig å miste det igjen. De har altså aldri kommet med bevis. Mens disse løp rundt i Ararat områdene og lette etter sin berømmelse lå Noas Ark tilgjengelig og....ja...rett foran nesen deres. Hvorfor?

Ivar Kristiansen (Skal være Kristianslund. Red. anm.) skriver i sitt svar til Fjeldskaar om Bibelen, skapelsen, syndfloden osv

17/10 - 2003

”SYNDFLODEN. Jeg tviler ikke på at du har gjort godt forskerarbeid ut fra forutsetningene som du har lagt til grunn, men jeg tror at du har brukt gale forutsetninger i din forskning når du ikke finner globale spor etter syndfloden. Det hender at man ikke ser skogen for bare trær. Jeg er ingen geolog, men jeg har fått inntrykk av at det finnes sedimentære avleiringer over hele verden. Har de blitt tolket riktig? Kanskje det kunne være en idé å grave fram gamle arbeider fra før Darwin? Jeg har hørt at man trodde på Syndfloden på den tiden, og det ville være rart om det ikke finnes arbeider med interessante synspunkter. Har du forresten lest The Genesis Flood av Morris og Whitcomb? Her finnes mange tråder som man kan nøste opp. Det finnes for øvrig globale spor etter syndfloden i folkeminnefortellingene fra de forskjelligste deler av verden.

Det siste avsnittet i det du skriver får meg til å lure på om du (og den israelske geologen) i det hele tatt har lest 1. Mosebok 6-9 (nylig)!! Selv om din mulige tolkning av ordet eretz skulle være riktig, så er Bibelen fremdeles ”klinkende klar” på at flommen var global. Jeg tar meg ikke tid til å påvise dette, da det er helt opplagt ut fra Bibelen. Vennligst les beretningen selv. Søk også på Noah og vannflommen i Det nye testamente. Og se på ættetavlene til Noahs etterkommere. Det går ganske enkelt ikke an å være en opplyst kristen og benekte at syndfloden var global! Dette kan etter hvert bli et salighetsspørsmål!”

Magne Pedersen


EN FINTE FRA FJELDSKAAR - Torkel Norum svarer Willy Fjeldskaar
Fjeldskaar forsøker behendig å snu bevisbyrden.

Fjeldskaar skriver: "En ville gjerne forventet at Norum, som (urettmessig) kritiserer undertegnede, holder seg til det som er tema. Og temaet var satt av Norum selv. Hovedpoenget hans var at "jumbojeten" ikke er relevant som analogi til livets kompleksitet, fordi de "biologiske prosesser styres dynamisk". Jeg utfordret han til å begrunne denne påstanden. Det gjør han ikke."

Hovedpoenget var at analogien benyttes uten at nødvendig relevans er påvist. Jeg har argumentert for at biologisk og mekanisk kompleksitet ikke nødvendigvis deler andre egenskaper enn nettopp begrepet, men det er uansett Fjeldskaar som i dette tilfellet bærer bevisbyrden. Det er han som presenterer jumbojeter og Mt Rushmore som argumenter. Min påstand er at analogiene ikke er gyldige. Det er opp til Fjeldskaar å vise at de holder.

Jeg etterlyste beregninger fra Hoyle eller Fjeldskaar, noe som burde vært enkelt å frambringe all den tid Fjeldskaar selv refererer til slike. Jeg konstaterer at noe slikt så langt ikke er fremlagt.

Jeg vet ikke hva Fjeldskaar har best greie på, flyproduksjon eller biologi, men jeg savner fortsatt en forklaring på hvorfor en menneskeskapt mekanisk innretning skal ha noe som helst tilfelles med organismer i naturen. Hva er naturlig for naturen? Hvorfor kan ikke naturen være kompleks rett og slett fordi naturen er kompleks?

Hele Fjeldskaars argumentasjon står og faller på at naturen følger de samme prinsipper som gjelder når vi bygger flymaskiner eller tennisrackerter. Hvis denne forutsetning ikke holder, faller Fjeldskaars argumentasjon sammen.

Jeg har også en mistanke om at Fjedskaars tilnærming bygger på det premiss at evolusjonen, eller kanskje i Fjeldskaars tilfelle skapelsen, hadde et bestemt formål. Hva om så ikke er tilfellet? Er da kompleksiteten like uforklarlig? Ville ikke alle andre alternative forløp også vært komplekse?

Torkel Norum


LÆRER ØNSKES
Da vi har underdekning av godkjente lærere, søker vi herved kontakt med slike.

Vi driver Heimly Kristne Grunnskole i Mosvik i Nord-Trøndelag. Skolen har som utgangspunkt at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord, og bygger således på den evangelisk lutherske lære. Våre godkjente læreplaner avviker positivt fra den offentlige skolens, spesielt når det gjelder kristendomskunnskap, sang og musikk, gymnastikk og naturfag.
Heimly er en friskole for 1. til 10. årstrinn og har for tiden 9 elever fra 4. til 10. Skolen er udelt, og holder til i leide lokaler i landlige omgivelser i Mosvik.

Vi ønsker å komme i kontakt med lærere som kan tenke seg å arbeide på en slik skole, nå eller senere. Om nødvendig er vi behjelpelig med å skaffe bolig og eventuelt arbeid til ektefelle. Skoleplanene er godkjent for inntil 30 elever, så vi har også plass til flere elever!

Vennligst ta kontakt med Håvard Fjell, tlf 74 06 44 44
eller Per Ola Hovd, tlf 74 06 41 46.


Svar 3 av 3 til konservator i zoologi Kjetil Åkra - Av Lars-Arne Høgetveit
”La oss ikke diskutere selve grunnlaget for vitenskapsteori her, jeg tror det bare vil virke forvirrende og det er egentlig ikke det debatten dreier seg om.” – skriver Åkra i svar til meg. Saken er bare den at uten å vite hvilket fundament man står på (og kunne beherske vitenskapsteorien) farer man vill.

Man kan videre ”bevise” nær sagt det meste om fundamentet er fullstendig galt, men det blir ikke sannhet av den grunn. En slik diskusjon uten et fundament er vel ikke veldig interessant sett fra mitt ståsted, siden man da diskuterer arkitektur uten å også bringe arkitekten på banen.

Om ikke Åkra er kjent med det - så er hans form for ”vitenskap” den man brukte og bruker ved indoktrinering i Sovjetunionen, Nord Korea og andre marxistiske land. Der satte man folk på skole benken og brukte omkring 2 år på å innprente dem darwinismen fordi man ikke ville ha annerledes tenkende - som kunne skape problemer for den rådende ideologi! Hva man gjorde med dem som ikke lot seg indoktrinere kan overlevende fra GuLag vitne om. Det var ikke demokrati som preget/ preger disse nasjonene. Men deres vitenskap var på linje med den rådende i Norge i dag mht deres klokketro på makroevolusjonen. Marx skal ha sagt at den vitenskapelige basis for marxismen var darwinismen. Dette er selvsagt også nyttig informasjon og belyser hvilken grunn Åkra i sin evolusjonstro bygger på – for det er en tro – en tro som viser seg å være falsifisert av selve naturen og livet.

Konklusjonen må bli at det er ikke interessant å diskutere på Åkras ”banehalvdel” som han sier – fordi man får ikke brukt en mengde tilgjengelig kunnskap som er til rådighet. Og den kunnskapen man utelater har vist seg å kunne skape nasjoner ut av ruinhauger og også sette alkoholikere fri fra alkoholens forbannelse. Den har vist seg å kunne helbrede havarerte ekteskap gjennom tilgivelsen og har berget mang en person ut av alvorlige ulykker der mange kort sier at ”han hadde flaks”.

Det var ikke Gud som laget GuLag, men mennesker i sin tro på at nettopp Gud var død (Nietche)! Men naturen og levd liv verifiserer at Gud er Gud, uten Gud hadde Åkras livsånde opphørt.


Klipp fra Framtid i Nord: Lyngenlæstadianerne-på kollisjonskurs med seg selv
Lyngenlæstadianerne-på kollisjonskurs med seg selv
Framtid i Nord 23.02.2001

FOR 3-4 ÅR SIDEN BLE PRESTENE OLAV BERG LYNGMO OG PER NIELSEN KALLET TIL Å FORRETTE GUDSTJENESTE VED STEVNET TIL LYNGENLÆSTADIANERNE PÅ SKIBOTN, JFR P NILSENS INNLEGG I AVISA FOR NOEN DAGER SIDEN. DETTE SKJEDDE PÅ BAKGRUNN AV LÆSTADIANERNES FORHOLD TIL ANDRE PRESTER OG BISKOPEN, SOM MAN IKKE LENGERE HADDE TILLIT TIL. MAN HADDE DEN GANG STOR TILLIT TIL OLAV BERG LYNGMO & CO FOR DET DE STOD FOR. JA, TILLITEN VAR SÅ STOR AT ALLE PREDIKANTER INNENFOR "LYNGENRETNINGEN" I 1997 SKREV BREV TIL KIRKEMINISTEREN DER DE BAD OM NÅDE FOR DISSE PRESTENE SOM VAR TATT UT AV SINE PRESTETJENESTER OG STOD FOR OPPSIGELSE OG AVSKJEDIGELSE.


Disse prestene ble sågar kallt for de bibeltroe prester som stod på det som skulle være kirkens grunn. Såvidt vites har hverken Lyngmo eller Thoresen endret ståsted i forhold til det de stod for den gang, ikke i forhold til biskopen og det han står for, ikke i forhold til Kirken og heller ikke i forhold til Ordet.

De som har fulgt noe med i utviklingen innenfor den norske kirke, ser hvordan forfallet både med selve kirken og prestestanden stadig har tiltatt. Vi mennesker endrer stadig ståsted i forhold til hvor vi sjøl kan ha de største fordelene, få de beste posisjonene, hvor vi kan utøve makt, bli mest mulig populære blant mennesker, og venner med de man har fordeler av å være venner med.

Dette dekkes av ordet egoisme og er det motsatte av nestekjærlighet. Hva man tidligere har lært og stått for spiller tydeligvis mindre rolle, ei heller om dette går utover tidligere venner. Ja, man kan også gå på akkord med sin egen samvittighet og overbevisning.

Så også blant predikanter innenfor "Lyngenretningen". Nå kaller man Lyngmo & Co for opprørsprestene, jfr avisintervju den 16/12-00 der Tore Jensen (hvem nå det måtte være) tydeligvis uttaler seg på vegne av hele Lyngenretningen. Ingen har dementert hans uttalelser i ettertid. (Jeg undres på hvor Knut Evanger er blitt av? Er det slik at han som så mange ganger tidligere i kontroversielle saker ikke tør stå fram ? Han er jo leder for menigheten og kan jo risikere å måtte ta ansvar eller han kan bli upopulær blant mennesker).

Enda verre blir det når forløpet til Tore Jensens uttalelse var Egil Gundersens uttalelse i Nordlys den 14/12-00 - sitat; "dersom forfallet innenfor den norske kirke fortsetter med samme fart som nå, kan flere bli nødt til å gjøre som læstadianerne rundt Kiruna." Tore Jensen sier seg uenig med Gundersens uttalelser der Gundersen påpeker forfallet innenfor Kirken (var det derfor Egil Gundersen ble avsatt som predikant?) og vurderer alternative ordninger i likhet med andre grupper. På vegne av "Lyngenretningen" kaller Jensen nå Lyngmo & Co for opprørsprestene og lovbrvtere. Dette skjer på ett tidspunkt da de enda var frikjent av norsk rett.

Jeg vil igjen minne Knut Evanger & Co på deres skriv til kirkeministeren i 1997 vedr avsettelse av prester innen den norske kirke. Dengang påpekte dere forfallet innenfor prestestanden og kirken på samme måte som Gundersen gjør det nå. Dengang var Gundersen også deltaker av det samme skrivet (hvorfor uenig med han nå i denne sak). Dere mente da at mange av biskopene iflg Guds Ords lære burde vært avsatt som hyrder for menighetene. Dengang sa dere også at dersom de ovennevnte bibeltroe prester skulle bli avsatt, ville dette få konsekvenser for deres forhold til kirken, og at dere ikke lengere kan ha deres åndelige hjem der.

HVA NÅ KNUT EVANGER & CO?
Tar dere konsekvensen av det dere selv uttalte dengang? Eller blir det slik som Tore Jensen uttalte det i Nordlys om uenighet med Gundersen som er betenkt over forfallet innenfor Den norske Kirke? Disse tingene er kanskje ikke så nøye lengere? Er det rart at forvirringen blant de kristne er stor. Er det rart at prester og andre ikke kan ha tillit og respekt for læstadianerne når lederne selv ikke står for det de sier. Det er vel dette som kalles for dobbeltmoral.

Egil Gundersen er jo allerede avsatt, ikke p.g.a lærespørsmål sier dere. De nevnte presters avgang er også foreløpig bekreftet ved rettslig dom i norsk rett. Heller ikke dette har skjedd p.g.a lærespørsmål.

Jeg vil ta med ett sitat fra deres eget skriv til Kirkeministeren; "Vi ber deg derfor, kjære kirkeminister, om at du ikke følger biskopens råd om å avsette disse prester. Den norske kirke må kunne leve med prester som vil holde hele Guds ord for sannhet, og som utifra sin samvittighet er blitt tvunget til en slik handlemåte".

Hvordan skal vi kunne ha tillit til dere som predikanter når vi opplever dette paradoksale i forhold til egne uttalelser og handlinger i en så viktig sak? Jeg er fristet til å tro at dere har spesielle (uskrevne) fordeler ved å stå på biskopens side etter hvert. Kanskje kan han holde åpne noen kirkedører for dere (f.eks i Kautokeino), der dere fritt kan fortsette med baksnakkelser og manipuleringer til skade for andre mennesker, og for selv å bli populære i menneskers øyne.

Mange prester innenfor de tjukkeste læstadianske miljøer har tydelig markert seg på kollisjonskurs med læstadianerne,sist presten i Storfjord. Når noen i Skibotn for noen dager siden tar konsekvensen av dette, innkalles de "på teppet" til de læstadianske ledere med "diktat" om hvem man ikke skal ha tillit til (Per Nilsen). Jeg er betenkt.
Den som ikke ser galskapen ma jo være både blind og døv. De som ikke er istand til å se sammenhengene være unnskyldt, men det går jo an å sjekke opp ting med de som er berørt.

På grunn av frykt for reprimander eller annen hevnakt vil jeg ikke stå fram med mitt fulle navn. Dette har forsåvidt ikke noen betydning for saken, da de tingene som er nevnt kan sjekkes opp hos berørte parter.

Jeg er meget betenkt over det som skjer blant "Lyngenlæstadianerne".

E.T.


Dagens bibelord
Matt 5, 14-16:
15 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.
[Jes 33: 15-16. Mark 4: 21. Luk 11: 33. Joh 8: 12. Ef 5: 8. Fil 2: 15.] 15 Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset.
[Mark 4: 21. Luk 8: 16. 11: 33.]
16 Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres Far i himmelen.
[Joh 15: 8. Ef 5: 8. Fil 1: 11. 2: 15. 1PET 2: 12.]


Fredag, Desember 12, 2003

Willy Fjeldskaar svarer Kjetil Åkra: Jumbojet med "litt vinge"?
Åkra sier at det er slitsomt å debattere med kreasjonister. Det som gjør slike debatter slitsomme, er at en trekker inn mange temaer samtidig, slik Åkra nå gjør. Jeg har vanskeligheter med å se at jeg i dette tilfellet er medskyldig i å ha gjort debatten spesielt slitsom. Jeg har holdt meg til ett enkelt tema, som Åkra brakte opp i sitt innlegg 26/11 - hvordan høy grad av orden og biologisk kompleksitet kan bli til gjennom naturlig forekommende prosesser. Han mener dette beviselig har skjedd, og at kreasjonister ikke vet hva de snakker om, når det gjelder orden, entropi og informasjon.

Åkra hevder nå at jeg "forlanger bevis på at biologisk evolusjon er en faktisk prosess". Jeg vet ikke hvor han har dette fra - vitenskapen jobber ikke med "bevis". Jeg har derfor ikke bedt om bevis; det eneste jeg har bedt om, er en vitenskapelig begrunnelse for utsagnene om opphavet til biologisk kompleksitet. Han sier han har kommet med "mer enn nok referanser til hvordan kompleksitet og orden kan oppstå i biologiske". Det stemmer ikke - ingenting i referansene hans forklarer hvordan det blir høyere orden ved hjelp av naturlige prosesser. Det eneste jeg finner, er vage spekulasjoner. Når Åkra sier at evolusjonsteorien er vitenskapelig bevist, så må han kunne begrunne det med noe annet enn spekulasjoner.

Det eneste spede forsøket han gjør på begrunnelse, er å henvise til at "Torkel Norum mer enn godt nok illustrerte feilene Fjeldskaar begår". Det betyr sannsynligvis at han mener (som Norum) at 1) kompleksiteten bare er "tilsynelatende"; 2) det finnes en mekanisme som styrer utviklingen mot høyere tilsynelatende kompleksitet. Mekanismen er antakelig naturlig utvalg. Han sier forøvrig også følgende: "Enkelt sagt forstår ikke kreasjonisten her at ”litt vinge” eller ”litt øye” er bedre enn ”ingen vinger” eller ”ikke noe øye”. Dersom kreasjonisten hadde forstått hvordan naturlig utvalg fungerer, hadde han innsett at selv meget små fordeler som gir utslag i større fitness (mer overlevbart avkom) vil være av stor verdi over tid." Det kunne vært interessant om Åkra kunne gi en begrunnelse for at "litt vinge" er bedre enn ingen vinge; utover rene fantasiforestillinger. Både utvikling av syn og vinger er utmerkede eksempler på økt kompleksitet. Jeg ber enda en gang om en begrunnelse for at naturlig utvalg fører til slik økende kompleksitet (virkelig eller tilsynelatende).

Vi kan gjerne også komme inn på andre spørsmål, f.eks. de spørsmål han stilte meg om dateringer, jordas alder, geologiske lag etc. Men da Åkra tidligere har opplevd at det kan være "slitsomt å diskutere med kreasjonister", så må vi (dessverre) begrense oss til et tema om gangen. I og med at temaet med orden, kompleksitet og informasjon ble brakt opp av Åkra, så er det naturlig å konsentrere seg om det. Dette er helt i tråd med hans egne utsagn (27/11): "jeg foreslår at han (dvs. undertegnede) legger frem noen konkrete eksempler (dersom han finner det) så kan vi gjerne diskutere dem i mer detalj". Opphavet til høyere kompleksitet ved naturlig utvalg, er et godt eksempel på mangler ved Åkras referanser. De inneholder, så langt jeg kan se, bare vage spekulasjoner om dette. Jeg foreslår derfor at han, slik han har sagt, behandler dette i mer detalj. Hvis han ikke gjør det, så viser det at hans utsagn om orden og kompleksitet (som tidligere referert) bare er løse påstander. Og evolusjonsteorien lite troverdig.

Willy Fjeldskaar


Leserinnlegg av Bjarne Kydland: Alfred Nobels Fredspris, og ”ymist anna”
Det kan ofte være fruktbart å titte litt nærmere på og analysere det som står på trykk, fra tid til annen. Leser en litt observant vil en straks legge merke med den åndelige gehalt bak ordene. Nå tenker jeg på BT`s to små oppslag for 12-12-03. Det ene kalt: ”Ikke begeistret for Bush”. En uttale som falt under Fredsprisutdelingen 11/12-03, og så denne: ”Den grenselause fridomen?”

Her møter vi først Michael Douglas, (M.D.) Han er ikke er glad for ”en slik president som vi har nå” (Bush) og Aud Kvernhusvik, (A.K.) leder for Seksjon Grunnskule Utdanningsforbundet Hordaland. Hun har artikkelen: ”Den grenselause fridomen?”

M.D foretrekker mye heller, som hele Fredspriskomiteen forøvrig, en ex-president Jimmy Charter, selv Fredsprisbelønnet med samme underliggende hensikter som i muslimen Shirin Ebadi`s tilfelle, og for den saks skyld også muslimen Yassir Arafat. En går ut fra begge, som direkte opposisjonelle til USA`s demokrati og nåværende regime, samtidig med sterke sympatier for muslimenes anti-israelske og diktatoriske aktiviteter(aktivister). Slik sett har komiteutnevningene, etter min mening fått total slagside, en slagside jeg frykter, med hensikt er blitt en karikatur av Nobels edle hensikter.

A.K.`s hjertesukk i ”Den grenselause fridomen?” står i direkte ledetråd med nevnte M.D.-uttale om Bush. Her er det landets friskoler, ifølge henne som er tildelt ”Den grenselause fridomen.”? A.K. trives best med tvang kan det se ut til. Et typisk sosialistisk kjennemerke.. Hun spør: ”Meiner vi menneskerettane gjev dei (foreldrene) rett til å isolera borna frå storsamfunnet?” Svar: Nei, ikke overhode i et sosialistisk samfunn. Hun mener at friskole-foreldre ikke vil vedkjenne seg pluralismen i seg selv, og derfor kan det inn i denne pluralismen ikke forekomme friskoler, for da går den ”over stokk og stein.” og den rendyrkede sosialisme. Hun sier også: ”Kan vi støtta ei religiøs sekt eller ei politisk rørsle som ved hjelp av fridomens verkemiddel har som mål å innskrenka fridomen.”? Hun har åpenbart intet problem med støtte til sosialisme og islamisme. Fri fantasi ”og ymist anna” brukes flittig av intoleransens våpendragere.

Den godeste herr Douglas har på sin side heller liten toleranse for verdensmakten USA`s president George W. Bush. Han tilhører visst også en sekt, og det er mer enn fantasien kan klare å forestille seg, og går langt utover pluralismens videste rammeverk. Presidenten må bare skyte en lang pil etter Nobels Fredspris. Les: Den norske Fredsprisen også kalt Gunnar Berges fredspris.

Med hilsen

Bjarne Kydland


”Fikk ikke spørsmål om Lyngmo” - Av Olav Berg Lyngmo
Dagen omtaler torsdag 11. desember 03 en begravelse i Kautokeino, der Anne Margrethe Turi Gaup hadde ønske om å benytte undertegnede til å forrette. Hun har mistet flere av sine nære og kjære i løpet av de siste fem år, så hun kjenner utmerket godt den kirkepolitiske maktelite!

I nevnte oppslag uttaler prost Arild Hellesøy i Karasjok ”at han ikke har fått spørsmål om Lyngmo”. – Dette er ikke sannheten! Når man alltid får et negativt svar på samme spørsmål, trenger man ikke stille det samme spørsmål om og om igjen. Hellesøy refererer selv til saken da ”daværende biskop grep inn og sa nei!” For øvrig bekrefter hun at også denne gang spurte hun prosten om det samme.

De prester som skal gjøre tjeneste i Kautokeino, har nemlig plikt til å avgjøre saker etter biskopens ånd og krav. Dette er hele forutsetningen for å kunne gjøre tjeneste i Kautokeino. Det viste seg tidligere at et enstemmig vedtak av de innvalgte i menighetsrådet, fikk PRESTENS MOTSTEMME. Dermed kunne saken avgjøres av biskopen som ”grep inn og sa nei!”

Det er forståelig at prosten må gå etter ”pisken” til sin homofili - liberale biskop, ellers kan prosten risikere uanede ubehageligheter. Dersom prestevikaren i Kautokeino (prostens far) skulle ha ønske om å bli ordinert uten cand.theol. eksamen, er det nødvendig at heller ikke han kommer i konflikt med den samme biskop. For å gjøre tjeneste i Den norske kirke, må enhver prest akseptere en vranglærende biskop som ”rettelig kalt”.

Prost Hellesøy sier også: ”I Kautokeino menighet er det en spesiell historie og situasjon. Vi arbeider for å få ro og fred, og ting som vekker vonde minner og puster glør på bålet prøver vi å unngå”. – Dette forteller alt om Hellesøy. Han tilhører den samme maktelite som det tause bispekollegium, inklusiv de pensjonerte. Skaper slike avslag som A. M. T. Gaup fikk, fred og ro i menigheten? Skaper det ro og fred at politiavslørte falske brevskrivere får fortsette i sin kirkelige stilling uten oppgjør? Overmakten kan kneble folk, men sannheten vil en dag komme fram.

Mange ønsker utvidelse av bedehuset i Kautokeino, slik at de som vil kan ha begravelse derfra, hvis da ikke makteliten sørger for politisk hjelp eller kgl.res. til å stenge slike bedehus.

Da Anne Margrethes mann døde i april 1999, kom det klartekst fra de kirkepolitiske geistlige, at undertegnede ikke mer er for prest å regne, og vil aldri mer slippe inn i et kirkehus iført prestekjole, dersom han ikke ”omvender” seg og bøyer seg for den statlige bispemakt.

Derimot er det åpnet vei for ordinasjon/tilsetting av homofile praktiserende. Slike praktiserende ordineres, og har alle kirkepolitiske rettigheter. KrF har i sterkest grad bidratt til dette. Daværende statsråd Jon Lilletun aksepterte den videre prestetjeneste for den lesbisk samlevende Siri Sunde. – KrFs medlem i N – Hål. bispedømmeråd, dr.med. Ole Danbolt Mjøs har ”velsignet” den videre homo/lesbiske prestetjeneste for kapellan Anniken Urianstad. – Var det prosten som snakket om å ”puste glør til bålet”. Det er heller ikke av ny dato at storsamfunnet knebler samene, - og som prest må jeg si: Også deres Gudstro! Er det ingen som ser dette, og har mot til oppgjør? Lærer ikke historien oss noe om dette angående samene?

Olav Berg Lyngmo


Dagens bibelord
Jes 53, 3-10:
3 Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet.
[49: 7. 50: 6. Sal 22: 7. Mark 9: 12. Joh 7: 47, 48.]
4 Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.
[Matt 8: 17. Joh 1: 29. 1PET 2: 24.]
5 Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.
[Sak 13: 6, 7. Rom 4: 25. 2KOR 5: 21. Gal 3: 13. 1PET 2: 24.]
6 Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.
[Sal 119: 176. Jer 50: 6. Esek 34: 5. 1PET 2: 25.]
7 Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn.
[Jer 11: 19. Matt 26: 63. 27: 14. Mark 14: 61. Apg 8: 32. 1PET 2: 23.]
8 Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham?
[1M 4: 13. Esr 9: 6. Sal 103: 3 ff. 1KOR 15: 3. Heb 2: 13 ff.]
9 De gav ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn.
[Matt 27: 38, 57, 60. Joh 8: 46. 2KOR 5: 21. 1PET 2: 22. 1JOH 3: 5.]
10 Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd.
[Sal 22: 31, 32. Joh 12: 24. Rom 6: 9, 10.]


Torsdag, Desember 11, 2003

Retorikk og vitenskap - svar til Lars-Arne Høgetveit fra Cand. Scient. og konservator i zoologi Kjetil Åkra
Jeg blir beskyld for å være umulig å diskutere med av Lars-Arne Høgetveit. Jeg håper da virkelig ikke det!

Lars-Arne Høgetveit beskylder meg også for å tåkelegge diskusjonene med ordrikdom og referanser. Det er komplekse temaer vi diskuterer her og det går ikke an å presentere vitenskap og føre bevis for ens syn i korthet. En bok som Høgetveit burde lese dersom han ville vite mer om hva evolusjonsteorien egentlig er og sier er ”The Structure of Evolutionary Theory” av Stephen J. Gould. Det er slett ikke noen liten pamflett men en murstein på 1474 sider. Evolusjonsteori er altså ikke noe som er forklart i korte trekk, spesielt ikke til personer uten relevant vitenskaplig skolering. Jeg skal imidlertid forsøke å være noe kortere nå.

Høgetveit roter fælt når han forsøker å redegjøre for mitt utgangspunkt for diskusjonen. Han påstår til å begynne med helt korrekt at mitt utgangspunkt er at det ikke finnes vitenskaplig bevis for skapelse. Men å tolke det dithen at jeg ikke er villig til å endre mitt syn dersom vitenskaplige resultater skulle tilsi det, er for drøyt. Det faktum at jeg ennå ikke har endret syn skyldes faktisk at slike vitenskaplige holdbare bevis ikke har blitt lagt frem.

Det vi krangler om her, Høgetveit, er altså kort og godt om det finnes vitenskaplige bevis for skapelse eller evolusjon. Jeg har listet opp en mengde vitenskaplige artikler som støtter mitt syn, du og dine meningsfeller overser disse uten videre diskusjon og angriper meg for å være uvitenskaplig, uoversiktlig og jeg vet ikke hva. Jeg har da sannelig ordnet de reproduserbare resultatene etter kategori, det burde være lett å finne frem i dem (se mitt svar til Fjeldskaar torsdag 27. november 2003).
La oss derfor ikke diskutere selve grunnlaget for vitenskapsteori her, jeg tror det bare vil virke forvirrende og det er egentlig ikke det debatten dreier seg om. Dersom alt som stod i Bibelen stemte 100 % så er jeg overbevist om at det hadde vært åpenbart gjennom ulike vitenskaplige displiner. Det mener jeg at det ikke er og det er derfor det vi må diskutere.
Siden jeg skal ta så grundig feil og siden det finnes ”en rekke fakta innen disse vitenskaper som stemmer fullkomment overens med det Gud åpenbarer i sitt Ord” så vennligst presenter dem enkelt og oversiktig her så jeg kan ta dem for meg. Det er det jeg vil, diskutere deres bevis for skapelse, et syn som er på kollisjonskurs med resten av den vitenskaplige verden. Se for øvrig mitt siste svar til Willy Fjeldskaar for mer om dette.
Høgetveit kommer med noen gode råd til meg i slutten av sitt innlegg. La meg kort si at ja, jeg åpner absolutt for at det finnes en Gud, jeg åpner absolutt for at at hans sønn døde for oss, men jeg mener at dette ikke kan bevises vitenskaplig og følgelig ikke har noe med vitenskap å gjøre. Det er teologi.

Linkene til Høgetveit er interessante og jeg har besøkt dem alle sammen. Likevel føler jeg meg ikke overbevist og jeg finner mange alvorlige feil ved de forsøkene på vitenskaplige argumentasjon som finnes der. Høgetveit kaller en del av dem som står bak disse sidene for ”fremragende vitenskapsfolk”. La oss se litt på hvor fremragende noen av disse egentlig er:

Carl Baugh (direktør for Creation Science Institute - http://www.creationevidence.org)

“Dr.” Baugh hevder å ha doktorater fra bl.a. Pacific College of Graduate Studies i Melbourne, Australia, samt College of Advanced Education I Irving, Texas. Litt merkelig da at ingen av disse instituasjonene er offentlig godkjent eller autorisert til å utdanne folk på dette nivået. Det blir det samme som om en vidergående skole i Norge plutselig hadde gitt en person en doktorgrad. Du kan jo tenkte deg hvor langt en hadde kommet med en slik utdannelse når en søkte en ny jobb! Pacific College er for øvrig en en liten religiøs skole som er ledet av en kreasjonist. College of Advanced Education er en del av International Baptist College hvor Baugh selv er president! Sikkert ikke vanskelig for ham å få bestått på den skolen! ”Dr.” Baughs avhandling tok for øvrig for seg mennesket og dinosaurene som samtidige. Spør Willy Fjeldskaar hvor pålitelige resultatene fra den oppgaven er!

Clifford Burdick (Creation Research Society)

Burdick har ett doktorat fra University of Physical Sciences (Phoenix, Arizona). Denne “utdannelseinstitusjonen” er ikke noe annet enn et registrert varemerke og består kun av en samling mennesker med felles interesse. Det finnes ingen bygninger, professorer eller avgifter for denne ”skolen”.
Dette kun som to eksempler (for å være kort) på kreasjonister som fremstiller seg som ”fremragende vitenskapsfolk” men som ved nærmere ettersyn viser seg å ikke være det. Det finnes mange andre eksempler. Selvsagt finnes det også mange kreasjonister med utmerkede utdannelser og svært gode resultater innenfor sine felt, men felles for dem alle er at når det gjelder biologisk evolusjon så kommer deres intellektuelle kapasitet åpenbart til kort. Det er også påfallende at ingen av disse har utdannelse eller praksis fra evolusjonsbiologi, kun fra andre disipliner som geologi, fysikk, fysikalsk kjemi og biokjemi. Det nærmeste en kommer er Kurt Wise som er paleontolog. Han studerte under selveste Stephen J. Gould og er utvilsomt dyktig. Men dersom en leser litt mer om Kurt Wise og hans publikasjoner vil en oppdage at at han svært få papers i vitenskaplige tidskrifter og øyensynlig ingen i biologiske tidskrifter. Det meste er å finne i tvilsomme publikasjoner som ”Procedings of the International Conference on Creationism” og ” Creation Ex Nihilo Technical Journal” eller bøker som “In Six Days. Why 50 Scientists Choose to Believe in Creation”. (Ashton, J.F. (ed). New Holland 1999)!
Siden vi her har diskutert forhold til vitenskap og evne til å skifte syn basert på vitenskapelig evidens synes jeg det avslutningsvis passer bra med et sitat av den godeste Wise fra ovenfornevnte bok. Sitatet skulle med all ønskelig tydelighet vise hvor lite vitenskaplige og etterrettlige selv de best skolerte kreasjonistene er:
”Although there are scientific reasons for accepting a young earth, I am a young-age creationist because that is my understanding of the Scripture. As I shared with my professors years ago when I was in college, if all the evidence in the universe turns against creationism, I would be the first to admit it, but I would still be a creationist because that is what the Word of God seems to indicate. Here I must stand.”


HERREN HAR BRUK FOR DEN - Av Oddvar Berge
Herren Jesus hadde engang bruk for en eselfole. Han ba sine følgesvenner skaffe ham en som han selv pekte ut. Løs den og før den hit, sa han. Om noen spør så si at Herren har bruk for den.

Han fikk også bruk for en sal til å samles med sine venner i til et siste måltid før han forlot dem. Gå bort til en mann som bærer en vannkrukke. Han skal vise dere stedet vi kan bruke. I denne samme sal ventet disiplene i bønn etter Jesu himmelfart, og den hellige Ånd, Talsmannen, kom og fylte salen der.

Jesu gjenkomst står for døren. Herren Jesus har bruk for sine venner også nå. Hans komme skal forberedes. Herren trenger noen til å gå ærend for seg.

Omsorgssenter og Hjelpesentral.

I Grimstad som andre steder har vi mennesker som er utstøtt av det ”streite” samfunnet men ikke av Herren Jesus. De står nå i kø for å få lov til å bytte ut flasker og sprøyter om noen tar dem på alvor. Og det gjør Herren Jesus. Vi er mange som har noe å lære av det eksempel Lise og Ludvig Karlsen har anvist. Og vi kan komme et skritt videre enn til det rene institusjonsliv.

Herren har bruk for et lager. Et stort hus med mange etasjer som ligger sentralt i Grimstad. I 100 år har vin blitt produsert og lagret i dette byggverk. Herren vil forvandle dette stedet til en sentral for den omvendte vin. Den som bringer den store Glede og de positive resultater. Herren vil utgyte sin Ånd over alt kjød i denne by og Han vil begynne her. Fra denne bygning vil Herren bringe hjelp til landet vårt og til de av våre naboland som er i stor nød.

En hær av hjelpere står klar til å rykke inn.

Dette er et bønneemne, et kall og en utfordring til alle som sitter med en nøkkel til det positive resultat. Bygningen trenger å bli løst ut. Vi trenger penger, vi trenger villighet for formålet, vi trenger utstyr.

Men her kan mennesker bli reist opp og utrustet. Fra denne bygning kan lovsangen lyde. Fra denne bygning kan hjelp i form av klær, mat og alle tjenlige midler sammen med Guds ord og frelse bli brakt ut til tusener på tusener av mennesker.


Kompefest

Hvordan komme igang?

Det slo meg da jeg leste Mons Fuhrs velformulerte skildring av kompefesten på Fillingtveit og hans lengsel etter å oppleve den. Da tenkte jeg straks: Om ikke Mons Fuhr kommer til Fillingtveit, så kan ”Fillingtveit” komme til Mons Fuhr.

Om vi nå kaller på alle som kan lage komper, fra Reddal i vest, ja kanskje helt fra Lillesand, og fra Froland i øst, så vet vi at vi har mange kompetente kompeprodusenter. Og Froland betrakter vi som Grimstads mor, så nå kaller vi også på morsinstinktet. Om vi så kaller på alle som har et hjerte for ensomme og nedslåtte ”tapere” i samfunnet og spør om de vil være med på å lage til en kompefest for disse, aller helst før jul og så nær Mons Fuhr som mulig. Han har nemlig ikke så god rygg... Dessuten er det viktig for de indre bygder at de ikke blir isolert med sine goder. Samfunnet utenfor har bruk for slike som Sverre nå. Derfor alle gode lag, foreninger og venner med og uten midler og muligheter i egne øyne. Herren har bruk for deg nå. Den som ser nøden og hører kallet, men lukker sine øyne og ører til, han må en dag gjøre rede for sitt valg. La den dommens dag bli en gledens dag for oss alle.

Resultat?

Kompefest ble det. I Misjonskirken. Så langt er alt bra. Og nå venter vi spent på den videre utvikling. Måtte den bli like god som kompefesten.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Willy Fjeldskaars ”Reproduserbare Resultater” - svar til Willy Fjeldskaar fra Cand. Scient. og konservator i zoologi Kjetil Åkra
Jeg har lenge vært klar over at å debattere med kreasjonister ofte er en strevsom og lite fruktbar prosess. Jeg øynet derfor et lite håp om en interessant debatt om de vitenskaplige sidene ved saken når jeg oppdaget at Willy Fjeldskaar, en vitenskaplig skolert mann som utvilsomt er dyktig innenfor sitt fagfelt, deltok i en slik diskusjon. Endelig en debattant du i hvert fall slipper å orientere om grunnleggende vitenskaplige prinsipper, tenkte jeg i min enfoldighet.

Dessverre viser det seg at Fjeldskaar går i de samme fellene som de fleste andre såkalte vitenskaplige kreasjonister. Han forlanger bevis for evolusjon og når man så viser til forsøk og eksperimenter som støtter evolusjonstanken, så er dette likevel ikke godt nok! Det må liksom noe mer til, uten at dette er klart definert.

Fjeldskaar er skuffet, sier han, fordi jeg ikke har begrunnet min påstand om at biologisk evolusjon er en reell prosses bedre. Fjeldskaar vil ha svar på hvordan høy grad av orden og biologisk kompleksitet kan bli til gjennom naturlig forekommende prosesser. Vel, etter å ha feilet så til de grader må jeg bare spørre Fjeldskaar: hva vil han godta som et ”reproduserbart resultat" når alle disse forskningsresultatene viser seg å ikke holde mål??? Rent hypotetisk, mener jeg, siden det er åpenbart at Fjeldskaar er overbevist om at slike bevis ikke kan finnes!

Fjeldskaars argumentasjon her minner meg om den berømte 250.000 dollar ”dusøren” som den beryktede kreasjonisten Kent Hovind har utlovet for enhver som kan bevise vitenskaplig at evolusjon finnes (les mer om det her: http://www.drdino.com/cse.asp?pg=250k).

Kent Hovind begår mange små og store feil når han lister opp kriteriene for de bevis han krever. Den største er at han vil at evolusjonisten også skal bevise at universet og all materie har oppstått spontant. Dette har selvsagt null og niks med evolusjonsteori å gjøre, la meg bare presisere her at evolusjonsteori kun behandler sett av levende vesener og ikke sier eller noensinne har påstått å kunne si noe om universets dannelse, livets opprinnelse eller hvordan hvordan stjerner og andre stellare objekter ble dannet. Dette er disipliner innefor kosmologien og abiogenese.

Jeg har på følelsen at Fjeldskaar forlanger mye det samme av meg som Kent Hovind gjør av evolusjonister generelt. Vi må forklare mer enn hva vår teori pretenderer å skulle kunne si noe om. Kanskje dette kommer av at kreasjonistene mener de allerede har det universelle svaret på alle disse sentrale spørsmålene gjennom de svar Bibelen gir? Ikke vet jeg. Alt jeg kan gjøre er å ydmykt be Fjeldskaar presisere hva han (rent teoretisk) vil godta som bevis på at biologisk evolusjon er en faktisk prosess.

Når det er sagt synes jeg Fjeldskaar hopper over mine referanser med utrolig letthet. Han bare kommenterer tørt at ”Åkra befinner seg dermed ikke på "vitenskapens
banehalvdel".” Fjeldskaar snubler her i sin lettvinte argumentasjon og billige poenger. Mitt utgangspunkt er nemlig ikke at evolusjon er et faktum uansett hva, mitt utgangspunkt er at evolusjonsteorien er vitenskaplig bevist og er den eneste teorien som i dag som på vitenskaplig bakgrunn kan forklare livets mangfold og utvikling.

Det er derfor ingen intellektuell salto jeg foretar når jeg på min side krever at Fjeldskaar nå bør vise hvor mine referanser tar feil. Jeg har i det minste oppgitt vitenskaplige referanser som støtter mitt syn. Fjeldskaar vet nemlig like godt som meg at det er han som er på kollisjonskurs med det store flertallet og de allmenne oppfatninger innenfor de naturfaglige disipliner. Jeg går nå ut fra at Fjeldskaar har kontakt med i hvert fall en del av det vitenskaplige miljøet i Norge. Det er av denne enkle grunn han som har bevisbyrden, akkurat som en som utfordrer for eksempel gravitasjonsloven, bør bevise at denne ikke stemmer. Selv om Fjeldskaar synes det er utrolig at jeg avkrever motbevis av ham, så tror jeg de fleste kan se at bevisansvaret nå faktisk ligger hos ham. Jeg har kommet med mer enn nok referanser til hvordan kompleksitet og orden kan oppstå i biologiske systemer som et svar på hans første krav, Fjeldskaar har ikke kommet med noe tilsvarende. Fjeldskaar burde ha gangsyn nok til å skjønne dette. Kritikere av gjeldende systemer bør ha mer å fare med enn at de kort og godt forlanger bevis for det rådende syn, bevis som attpå til må tilfredstille kritikerens egendefinerte krav og ikke det som brukes av det vitenskaplige miljøet.
Dersom han fremdeles insisterer på at det er jeg som må bevise hans feilaktige syn så vil jeg ydmykt be ham om å tilgi min naivitet og intellektuelle begrensinger og likevel komme med sine bevis. Så kan vi i hvert fall diskutere dem. Dersom disse bevisene er så sterke så burde det heller ikke være noe problem for Fjeldskaar å liste dem opp! Eller…?

Når det gjelder dette med orden, kompleksitet, SETI og Fjeldskaars eksempler på dette i naturen kontra menneskeskapte komplekse systemer, har Torkel Norum mer enn godt nok illustrert feilene Fjeldskaar begår i sine analogier, noe jeg også var innom i mitt siste innlegg. Jeg vil derfor ikke behandle dette i større detalj her. Jeg merker meg imidlertid en ting Fjeldskaar nevner i ett av sine svar til Norum.
”Dette er basert bl.a. på kunnskap om at omtrent alle gener i høyere organismer har effekt på mer enn ett organssystem. F.eks. vil en forandring i et slikt gen hos kylling, gi seg utslag både i nyrer, lunger, vinger, føtter og urinleder. Vi vet også at en enkel vingestruktur er avhengig av 30-40 gener. Det hjelper ikke å ha ett av disse genene. Før alle genene for et organ er der, vil den ikke ha noen virkning, og dermed ingen fordel i kampen for tilværelsen. Fordelen er ikke der før alle genene er der, og vingestrukturen er et faktum.”
Dette er en svært utbredt argumentasjon fra kreasjonister og egentlig en variasjon av ”det finnes ingen mellomformer”-argumentet, brukt på organ-nivå. Konklusjonen er at komplekse organsystemer ikke kan utvikles gradvis fordi mellomformene ikke kan være funksjonelle eller ikke kan oppstå uavhengig av andre viktige organsystemer. Dette er selvsagt ikke tilfellet. Enkelt sagt forstår ikke kreasjonisten her at ”litt vinge” eller ”litt øye” er bedre enn ”ingen vinger” eller ”ikke noe øye”. Dersom kreasjonisten hadde forstått hvordan naturlig utvalg fungerer hadde han innsett at selv meget små fordeler som gir utslag i større fittness (mer overlevbart avkom) vil være av stor verdi over tid.

En nylig publisert forskningsrapport viser dessuten at de molekylære mekanismene bak artsdannelse nå har blitt observert og testet. Et nytt eksperiment viser hvordan utskifting av kun et enkelt gen hos bananfluer kan føre til reproduktiv isolasjon og senere artsdannelse. Selv om Fjeldskaar åpenbart ikke har mye interesse av slike tilsynelatende uvitenskaplige bevis vil jeg som den optimist jeg er av natur legge ut linken:
http://sciencedaily.com/releases/2003/12/031208141435.htm.
Selv om Fjeldskaar anklager meg for å fare med løse påstander uten ” vitenskapelig og intellektuelt
innhold” burde det være tydelig for selv andre intellektuelt begrensede mennesker å se at jeg i hvert fall har underbygget mine påstander om evolusjonens gyldighet med testresultater (som etter mitt skjønn representerer de ”reproduserbare resultatene” Fjeldskaar etterlyser). Fjeldskaar har så langt underbygget sine meninger med lite annet enn anklager om vitenskaplig urederlighet, dumhet og urimelige krav om bevis.
Jeg vil til slutt stille Fjeldskaar et spørsmål om en sak som undrer meg litt. I sitt felttog mot evolusjonsteorien bruker han alle de vante kreasjonistiske argumentene og argumentasjonsteknikkene som er kjent, med ett åpenbart unntak. En ting som er fullstendig borte fra Fjeldskaars argumentasjon og som han også i tidligere innlegg har ignorert (se Fjeldskaar, W. 1983. Vitenskaplig evidens for skapelse. Naturen 1983 nr. 3; side 111 - 115) er alle de artige geologiske og geofysiske argumentene kreasjonister så gjerne strør rundt seg. Jeg tenker her på spørsmål om dateringsmetoder, jordas alder, geologiske lag, syndfloden, fossiler, osv. Dette har jo Fjeldskaar diskutert med andre kreasjonister på dette nettstedet og det er åpenbart at han her er på kollisjonskurs med folk som Lars-Arne Høgetveit og Ivar Kristianslund.
Spørsmålet mitt er derfor: Hvorfor godtar du, Willy Fjeldskaar, tilsynelatende uten reservasjoner og tvil, rådende kunnskap innenfor ditt eget fagfelt, selv om det går imot en bokstavlig tolkning av Bibelen, mens du så til de grader argumenterer mot tilsvarende kunnskap innenfor disipliner du ikke har så meget erfaring i????? Er det kanskje fordi du ikke ville blitt tatt seriøst blant dine egne kollegaer dersom du hadde hevdet ting som at jorda er ca. 6000 år gammel og at sedimentene ble avsatt under syndfloden? Har du kanskje innsett at vitenskapen ikke taler for kreasjonistenes syn på dette feltet? Dersom så er tilfellet har du kanskje likevel intellektuell kapasitet til å innse at det samme gjelder innenfor biologien, en disiplin du åpenbart ikke behersker i samme grad som geofysikk. Hvorfor skulle egentlig vi biologer være så meget mer urederlige enn dere geofysikere!? Jeg bare undrer meg.


Dagens bibelord
Sal 84, 2-6:
2 Hvor elskelige dine boliger er, Herre, hærskarenes Gud!
[26: 8. 27: 4. 132: 7.]
3 Min sjel lengter, ja, fortæres av lengsel etter Herrens forgårder. Mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud.
[42: 2, 3. 63: 2.]
4 Spurven har jo funnet seg et hus, og svalen et rede hvor den har lagt sine unger - dine alter, Herre, hærskarenes Gud, min konge og min Gud!
5 Salige er de som bor i ditt hus, de skal stadig love deg. Sela.
6 Salig er det menneske som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.
[122: 1 ff. Jer 31: 6.]


Onsdag, Desember 10, 2003

Klipp fra Finnmark Dagblad: OLAV BERG LYNGMO SØKTE PRESTESTILLING
Finnmark Dagblad, 17. desember 2002:
Olav Berg Lyngmo søkte prestestilling
Av Lars R. Olsen

Den avskjedigede presten Olav Berg Lyngmo søkte i sommer på stillingen som sokneprest i Kautokeino. - Jeg søkte for å tilfredsstille menigheten, sier Lyngmo.

Søknaden som ble sendt i sommer til Nord-Hålogaland bispedømme, ble straks lagt til side, forteller forvaltningsleder Finn Helland.
- Det stemmer at vi ikke vurderte denne søknaden. Det ble slik siden Lyngmo ikke kan få noen stilling som prest.
Olav Berg Lyngmo ble avskjediget av Hålogaland lagmannsrett i Tromsø 12. januar 2001. Dette fordi han ikke ville godkjenne Ola Steinholt, daværende biskop som kirkelige tilsynsmann på grunn av Steinholts liberale syn på homofilt samliv. I dag bor Lyngmo fremdeles i kommunen hvor han forkynner i Kautokeino bedehus. Menigheten har mange medlemmer, og det er på grunn av dem Lyngmo søkte stillingen.
- Jeg har fått et kall fra folk i Kautokeino, og det respekterer jeg. Det er av og til vanskelig, siden jeg ellers kunne dratt andre steder og gjort andre ting, sier Lyngmo.
Han ser mørkt på muligheten til igjen å bli sokneprest i Kautokeino.
- Det kommer nok ikke til å skje så lenge staten og de liberale biskopene styrer kirken, sier han.
Lyngmo synes synd på de som ønsker han tilbake som sokneprest.
- Det er veldig mange som vil at jeg skal utføre dåp og vielser i kirken, og de blir skuffet. Det er synd, sier Lyngmo som ikke vet hvor lenge han kommer til å bli værende i Kautokeino.

Kautokeino er i dag det eneste stedet i Nord-Hålogaland bispedømme som ikke har fast sokneprest. Helt siden Lyngmo ble avskjedighet, har kirken hatt problemer med å få prest til kommunen. I dag har Kautokeino prest bare fram til sommeren.
- Det er klart at vi gjerne skulle ha hatt en fast prest i Kautokeino, sier Helland i Nord-Hålogaland bispedømme.
- Men hvorfor er det så vanskelig å få prest i Kautokeino?
- Det har sikkert noe å gjøre med turbulensen som lyngmo-saken skapte. Det er ogt slik at vedkommende prest må kunne, eller være villig til, å lære seg samisk. Det er det kanskje ikke alle prester som vil gjøre, sier forvaltningsleder Finn Helland.

Publisert : 17.12.2002 - 10:13


Willy Fjeldskaar svarer Torkel Norum: NORUM I GODT SELSKAP
”Mitt ærend var å drøfte de ofte benyttede analogier, og om disse kan sies å være relevante i forhold til det fenomen de er ment å illustrere”, sier Norum. I tillegg sier han: ”Men Fjeldskaar må som alle andre finne seg i å diskutere det som faktisk er tema”.

En ville gjerne forventet at Norum, som (urettmessig) kritiserer undertegnede, holder seg til det som er tema. Og temaet var satt av Norum selv. Hovedpoenget hans var at ”jumbojeten” ikke er relevant som analogi til livets kompleksitet, fordi de ”biologiske prosesser styres dynamisk”. Jeg utfordret han til å begrunne denne påstanden. Det gjør han ikke.

Han påstod tidligere at biologiske systemer ikke er virkelig komplekse, men bare "tilsynelatende" komplekse, men vil (eller kan) ikke forklare hva som menes med tilsynelatende komplekse systemer. Han sier at ”referansen til SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) programmet er meningsløs”, fordi det i naturen finnes en mekanisme som skaper orden, men han vil (eller kan) ikke forklare hvilken mekanisme det er i naturen som styrer biologiske prosesser mot høyere orden.

Hvis Norum kaller dette for å "drøfte de ofte benyttede analogier", så har vi sannelig forskjellig forståelse av begrepet "drøfte". Han gjentar bare det han tidligere har sagt - at det ikke er relevant å sammenligne sannsynligheten for dannelse av DNA med sannsynligheten for at en jumbojet skulle oppstå ved en tornado på en søppelplass. Han kaller det fullstendig "absurd”. Det må jeg bare være enig i - at en jumbojet skulle bli til ved en tornado på en søppelplass, er absurd. Men det er slike mirakler en snakker om når en påstår at DNA har oppstått ved naturlige prosesser. Forskjellen er at en jumbojet er primitiv i forhold til DNAet. Eneste mulighet for at analogien ikke holder, er at det finnes en mekanisme i naturen som kan styre prosessen, slik Norum sier. Men så lenge han ikke kan vise til noen slik mekanisme, så blir det bare et trospostulat. Uten en slik mekanisme, snakker vi altså om absurditeter og mirakler.

Norum er forøvrig i godt selskap når han mangler forklaring på opphavet til kompleksiteten i biologiske systemer. Det finnes rett og slett ingen forklaringer på hvordan komplekse biokjemiske strukturer er blitt til ved naturlige prosesser – bare fantasifulle spekulasjoner. Opphavet til biologiens komplekse systemer, er evolusjonsteoriens Akilleshæl. Så lenge
en ikke har slike forklaringer, er den lite troverdig.

Det er generelt akseptert at det finnes kriterier for å påvise intelligent opphav til informasjon, f.eks. i kryptografi og SETI-programmet. Her ser en etter visse karakteristiske trekk som tyder på intelligent opphav. Dette er det ingen uenighet om. Men når det gjelder opphavet til biologiske systemer, er det kontroversielt å bruke de samme kriterier. Det er tankevekkende.

Willy Fjeldskaar


Klipp fra Altaposten: KAUTOKEINO ET RELIGIØST MINEFELT
Altaposten, 7. mai 2002:

Kautokeino et religiøst minefelt

Av Stine Sand Eira

- Kautokeino menighet er et religiøst minefelt som skremmer prester fra å søke seg dit, sier kapellan Claes Mørch i Porsanger Menighet. Han vurderte stillingen som prest i bygda, men tok ikke sjansen. Det gjør ikke andre prester heller, og snart lyses stillingen ut for femte gang.

I fjor vurderte Claes Mørch (33) å søke prestestillingen i Kautokeino. Han var interessert i den samiske kulturen, og hadde lyst til å bosette seg i et samisk miljø. Etter å ha forhørt seg med tidligere vikarprester, bestemte han seg for ikke å søke.

– Striden i Kautokeino menighet er noe alle prester kjenner godt til, så i utgangspunktet var jeg skeptisk til å søke tjeneste der. Samtidig var jeg veldig lysten på å være prest i en samisk bygd. Jeg valgte derfor å forhøre meg med andre som har fungert som vikarprester der. Etter å ha snakket med disse, droppet jeg å søke. Jeg tror man skal være en spesiell prest for å kunne være i Kautokeino, sier Mørch.

Kristendommen står sterkt i bygda, og innbyggerne er landets ivrigste kirkegjengere. Det er også en oppfatning blant mange at bibelen skal tolkes bokstavelig, og at homofili og abort derfor er synd.

Som følge av rettssaken mot tidligere sokneprest Olav Berg Lyngmo er menigheten delt i to- noen går i kirka, mens andre går til bedehuset hvor Lyngmo har sitt virke.

Slik har det vært siden Lyngmo ble avskjediget i januar i fjor, og siden den gang har det kun vært vikarprester i bygda. Hittil har bare en person søkt stillingen som prest i Kautokeino, men han fikk avslag fordi han hadde tatt utdannelsen i Finland.

Konservativ gudstro

Kapellanen har vanskelig for å skjønne hva slags prest som klarer å overleve i den splittede menigheten. Spesielt unge prester vil ha problemer, fordi de er langt mer liberale, tror Mørch.

– Det skal godt gjøres for menigheten å finne en prest som er villig til å akseptere situasjonen. Hvem kan klare å samle menigheten under et tak, og godta den konservative gudstroen som er der? Menigheten må gå i seg selv, foreta en selvransakelse.

- De må spørre seg selv om hva slags prest de er ute etter. For eksempel burde de snakke med tidligere vikarprester for å høre hva de syntes om å tjenestegjøre der. Hva som var bra og hva som var dårlig. Slik situasjonen er nå, vil ingen komme. Det må ryddes mark for at en ny prest skal kunne slå seg til ro. Kanskje skjer ikke det før det kommer en samisk prest, som kjenner forholdene godt.

- Kan det rett og slett være snakk om en kulturkollisjon når prestene har så store vanskeligheter med å tilpasse seg forholdene i Kautokeino?

– Både ja og nei. Det hadde nok vært en fordel for en kommende prest at han fikk en grundig innføring i situasjonen der borte. Men på den annen side; det har jo gått bra med norske prester i andre samiske bygder. Det er nok den spesielle situasjonen i Kautokeino, med en konservativ gudstro og en splittet menighet, som er problemet.

- I tillegg til splittelsen i menigheten, må også en kommende prest godta de samiske tradisjonene. Menigheten krever mye av sin prest, og det skal en sterk rygg til for å tåle det, tror Mørch.

– Selvfølgelig har jeg respekt for de samiske tradisjonene, og at slektsbåndene er sterke. Men menigheten bør spørre seg selv hva som er viktigst- er det tradisjonene eller guds ord? En begravelse kan ta flere timer fordi alle navn fra blomsterkransene skal leses opp, og det er lange taler. I en slik sammenheng blir en prest bare en seremonimester. Når alle talene og opplesningene er ferdige og det endelig er prestens tur, så blir det ingenting igjen til forkynnelsen. Dette er et paradoks, fordi religion og læstadianisme står sterkt i bygda. Læstadianerne er jo veldig opptatt av ordet, men ordet drukner i alt det andre – storfamilien og tradisjonene. Det er spennende å dra veksler mellom de samiske tradisjonene og kristendommen, men det ene må ikke sluke det andre. Fokus bør være kirkens budskap.

- Hva tror du må skje for at Kautokeino får søkere til prestestillingen?

– De må enten få tak i en spesiell prest som er villig til å godta alle tradisjonene og den spesielle situasjonen som råder i menigheten. Som sagt tror jeg det blir svært vanskelig. Eller så må de være villige til å tilpasse seg, og kanskje gjøre om litt på tradisjonene.

- I dag vegrer prestene seg for å søke, fordi de er redde for å skape mer splid. Det er så mye såre følelser i forbindelse med kirkesplittelsen. Det skal ikke så mye til før noen føler at deres tro blir trampet på. Det er veldig trist at situasjonen er som den er, for hvis det er en menighet som virkelig trenger en prest, som ser opp til og som bruker presten, så er det Kautokeino.


Klipp fra Finnmark Dagblad: I FORBØNN FOR LYNGMO - Av Tor Kjetil Kristoffersen
Finnmark Dagblad, 19. februar 2003:
I forbønn for Lyngmo
Av Tor Kjetil Kristoffersen

Olav Berg Lyngmo vil ikke få jobben som sokneprest i Kautokeino. Selv ikke etter at selveste Steinar Bastesen har gått i «forbønn» for ham til kirkeministeren.
Kystpartiets stortingsrepresentant Steinar Bastesen er ikke grodd fast i fjærasteinene, men er tilsynelatende også opptatt av spørsmål i Indre-Finnmark. Under Stortingets spørretime spurte Bastesen om kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland vil gjøre noe med vanskelighetene med å få ansatt sokneprest i Kautokeino.
Bastesen spurte kirkeministeren konkret om hun vil se på søknaden fra Olav Berg Lyngmo i forhold til bispedømmerådet.
Lyngmo ble som kjent avskjediget fra sitt embete som sokneprest i Kautokeino prestegjeld ved dom i Hålogaland lagmannsrett 12. januar 2001. Som følge av dommen har Lyngmo mistet retten til å være prest i Den norske kirke. Men han har likevel søkt på den ledige stillingen i Kautokeino.

- Det er ikke er lovlig adgang til å tilsette Lyngmo verken som sokneprest i Kautokeino eller i annen prestestilling i Den norske kirke, med mindre det skulle bli truffet vedtak om gjenerverv av presterettighetene, påpeker Valgerd Svarstad Haugland i sitt svar til Bastesen.
Slikt vedtak kan treffes av departementet etter innstilling fra vedkommende biskop.
Kirkeminsteren gjorde for ordens skyld under spørretimen oppmerksom på at vedkommende biskop i dette tilfellet er biskopen i Nord Hålogaland, Per Oscar Kjølaas, og ikke Børre Knudsen, som kirkeministeren formoder Lyngmo fortsatt anser som sin biskop etter vigslingen i Kautokeino i 1997.

Finnmark Dagblad retter derfor et direkte spørsmål til nybiskopen Kjølaas, om han rekker ut en hånd til Lyngmo?
- Foreløpig er det ikke er aktuelt. Når en mann er fradømt sin prestestilling, så må det komme inn nye momenter for at man skal vurdere en gjeninnsetting. Så langt er det ingen nye momenter i denne saken, svarer Kjølaas.

Biskopen sier han i stedet jobber med en annen konkret løsning på prestemangelen i Kautokeino.
- Mange prester har nok blitt skremt fra å søke stillingen i Kautokeino på grunn av all den negative omtalen i denne saken, sier Kjølaas.
Biskopen har selv vært prest i Kautokeino.
- Det var den beste prestetiden i mitt liv. Den som blir ny sokneprest i Kautokeino får garantert en meningsfylt og interessant tid.


Publisert : 19.02.2003 - 04:40 Oppdatert: 20.02.2003 - 01:03


Dagens bibelord
Sal 139, 13-18:
13 Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv.
[119: 73. Job 10: 11. Jes 44: 24.]
14 Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel.
15 Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp*.
[* i mors liv.]
16 Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet.
17 Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem!
[40: 6. 92: 6.]
18 Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg.


Tirsdag, Desember 09, 2003

Fjeldskaar og Jumbojeten - Torkel Norum svarer
Mitt anliggende var ikke å starte eller delta i en generell skapelse- vs. evolusjonsdebatt. De grunnleggende spørsmål lar jeg derfor ligge. Jeg vet av erfaring at det er nytteløst, og som kontroversen mellom Åkra og Fjeldskaar viser, ender det hele gjerne opp med sitatkonkurranse og utveksling av web-adresser.

Mitt ærend var å drøfte de ofte benyttede analogier, og om disse kan sies å være relevante i forhold til det fenomen de er ment å illustrere. Fjeldskaar kommenterer Jumbojet-temaet slik: "Til det kan jeg bare få opplyse at eksemplet med "jumbojeten" er skapt av Sir Fred Hoyle (som forøvrig ikke er kreasjonist) på basis av egne beregninger av sannsynligheten for at DNA skulle blitt til ved naturlige prosesser. Dette eksemplet er derfor "ment å skulle illustrere" akkurat det som jeg har sagt."

Nå er ikke opphavet til en tese, eller idé avgjørende for om den er relevant. Så langt jeg kan se er ikke Fred Hoyle noen endelig autoritet, og hans påstander må tåle en like kritisk analyse som enhver annen påstand. Fjeldskaar gjør et poeng av at Hoyle ikke er kreasjonist. Hva er dette for argument? Er ikke-kreasjonister i utgangspunktet mer troverdige?

Hoyle var astrofysiker, og en anerkjent sådan. Han hadde imidlertid noen kontroversielle ideer, bl.a knyttet til såkalt astrobiologi, der tanken er at livet er et kosmisk fenomen og har blitt tilført jorda fra universet. Videre mente han at de virus og bakterier som forårsaker epidemier er av ekstraterrestrisk opprinnelse.

Hoyle hadde altså en egen agenda for sine "beregninger", og jeg har en mistanke om at enigheten mellom Fjeldskaar og Hoyle både starter og slutter ved nettopp "jumbojeten". Det hadde forøvrig vært interessant å se Hoyles, eller for den del Fjeldskaars, beregninger for sannsynligheten for at en jumbojet skal kunne oppstå ved at en tornado feier gjennom en søppelplass. Hvis denne skal kunne sammenlignes med sannsynligheten for DNA'ets utvikling bør det vel foreligge et regnestykke?

Nå er det vel åpenbart for alle at noe slikt regnestykke ikke finnes. Hele tanken er absurd, og viser nettopp det som er poenget; analogiene er ikke relevante. De holder ikke som argumenter. Det hele handler om talemåter og debatt-teknikk.

Fjeldskaar og hans meningsfeller er på kollisjonskurs med et samlet internasjonalt naturvitenskapelig fagmiljø. Og det er helt greit. Det er Fjeldskaars soleklare rett å mene noe annet enn alle andre. Uten sammenligning forøvrig har historien flere eksempler på at et marginalt mindretall har rett. Men Fjeldskaar må som alle andre finne seg i å diskutere det som faktisk er tema, og ikke tillate seg snarveier ved å innføre analogier der premisset samtidig opptrer som konklusjon.

Dette og intet annet var mitt beskjedne ærende på dette forum. Takk til Ivar Kristianslund for spalteplass.

Torkel Norum


De siste tiders tegn
”For det tredje taler Han (Jesus) om tegn som skal skje på menneskene. Og spesielt sier Han at de skal bli engstelige og redde, at de skal forsmekte av redsel og forventning for de ting som skal komme over jorden. Disse tegn skal følge etter de foran nevnte. For tegnene på himmelen, i luften og i havet skal ikke bare rett og slett skje, men vil sannelig forårsake store skrekkelige plager og omveltninger i verden. En kommer til å få se kongeriker og land ødelagt, ja til sist en gruelig forvirring og undergang i alt styresett. Der vil neppe finnes noen sann dyd, ærbarhet og tukt. Derimot forblir reddsomt tyranni, barbari, utroskap, forrederi og all slags ondskap uhindret og ustraffet. Det er som Kristus og sier at kjærligheten skal bli kald på jorden og all urettferdighet ta overhånd, så enhver må si: Det er umulig at verden nå kan bli stående lenge. Og vi ser jo også at det onde i denne tiden hersker så sterkt at en ikke kan ha håp om noen bedring.”

Kommentar:
Vi ser her hvor nøye denne profeti går i oppfyllelse i vår tid. Svolvær og Vågan menighetsråd, nekter enhver å forkynne hele Guds råd til frelse i sine kirker! Det vil si: De vil ikke at de største og grusomste synder mot Gud, homofili, skal nevnes mer i kirkene, slik at synderne kan bli vakt i sin samvittighet og omvende seg. Arme sjeler som er så forførte av djevelen.

Trygve Einar Gjerde,
5440 Mosterhamn.


Avisinnlegg fra år 2000 om vranglæren som biskopen og vikarprestene pådytter Menigheten i Kautokeino

1. ETTER SØRENGS UTTALELSE OM FRIFINNELSESDOMMEN I ALTA

Av Sverre Gundersen

Som tidligere bosatt i Kautokeino og deltager i den samme kamp som sokneprest Lyngmo står i, føler jeg trang til å kommentere Per Inge Sørengs negative innstilling til frifinnelsesdommen i Alta herredsrett.(Folkebladet 24.01.2000).

Først en klargjøring av den alvorlige bakgrunn som saken bygger på, nemlig spørsmålet om evig frelse eller fortapelse for oss syndige mennesker.

Biskop Steinholt forkynner syndenes tillatelse isteden for syndenes forlatelse i viktige samlivsspørsmål. Og slik lærer han at mennesker ikke trenger omvendelse eller å be om tilgivelse for sin synd. Det tragiske er da at de heller ikke oppnår tilgivelse hos Gud, men går fortapt. De er opplært av en biskop til ikke å innrømme sin synd, men heller holde fast ved den. Dette er vranglære som fører til fortapelse, og derfor svært grov.

Anklagen om vranglære er også det verste en biskop kan beskyldes for. For vår kirkes bekjennelse sier at en biskops fremste oppgave etter den guddommelige rett, er å avvise falsk lære og løse fra synder. Svikter han her, så svikter han alt, og har redusert seg selv til bare å være en kirkens fylkesmann med noen forvaltningsmessige delegasjoner. Men han har dessverre fremdeles stor påvirkningsmakt, mye mer enn mange prester vil innrømme, og han befinner seg på deres banehalvdel.

Søreng mener at prestene Lyngmo og Thorsen burde melde seg ut av kirken fordi de boikotter sjefen sin.
Men hvem er sjefen i kirken? Er det ikke Jesus Kristus som er hodet for legemet? Og er ikke Jesus Kristus den samme som Guds Ord? (Joh. 1,1.)

Derfor gjør den rett som holder Jesus Kristus og Guds Ord som sin sjef. Han kan også være i stand til å avsløre falskt spill og ta et oppgjør med det; om det så måtte komme fra en høyt betrodd tjener i hierarkiet innad i kirken. For ifølge Guds Ord kan slik vranglære like gjerne komme i ly av maktapparatet og en såkalt sjef; ja nettopp helst fra dette hold. Guds Ord har tatt høyde for nettopp slike situasjoner og har gitt de kristne og menigheten oppskrift på hvordan de skal forholde seg til slike «sjefer». Ikke med noen bedriftskultur hentet fra næringslivet eller organisasjonsteoretisk jus. Men med nøkkelmakten som Herren gav til Peter og menigheten: å fastholde og løse fra synd, å utestenge den ubotferdige og innlemme den angrende synder i Herrens nattverd.

Dette er også nedfelt i vår kirkes bekjennelsesskrifter. Etter luthersk lære er menigheten mer sjef enn biskopen, på den måten at de har mandat til å prøve hans lære på Guds Ord, og så vende seg fra ham og vise ham ulydighet, dersom han lærer vrangt.(Confessio Augustana art.28) De lutherske bekjennelsesskrifter, og ikke minst Bibelen selv, er mer tungtveiende og rettslig bindene for vår kirke enn kirkedepartementets forvaltningspraksis, når man står i nødsituasjoner i forhold til kirkens basis. Derfor er det altfor lettvint å si at prestene har brutt med sjefen sin og bør forlate kirken.

Guds Ord gir konkret påbud til menighetens ledere og prest og alle kristne om at de skal boikotte og bryte med en vranglærer for ikke å føre skyld over seg selv. 2. Johannesbrev v. 10-11 :»Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.»

Det er ikke nok å si at man er uenig med en vranglærer uten å bryte det åndelige fellesskapet. Da får vranglæren rom som et sidestilt alternativ til den sunne lære i kirken. Dette er kirkens ulykke. Vranglære og forførelse vil alltid dukke opp. Men i hvilken grad den griper om seg, avhenger mye av om menigheten og dens ledere følger Guds Ords anvisning og stenger vranglæreren ute fra sin midte.

Det gjentas stadig fra preste-, bispe- og KrF – hold, at det er full frihet for prestene til å forkynne sitt syn, at biskopen ikke har pålagt dem å forkynne sin lære, og at det var unødvendig med slike drastiske tiltak som tilsynsfrasigelse og vigsling av alternativ biskop. Da må man spørre hva forkynnelse er. Er det ord uten konsekvenser? Er en gudstjeneste bare et skuespill uten realiteter?

Når en prest under en visitasgudstjeneste trer fram for menigheten sammen med en vranglærende biskop, så forkynner han med denne handling at de har kristent fellesskap i alle avgjørende lærespørsmål.
Når en prest tilsier en vranglærende biskop syndenes forlatelse og gir ham den hellige nattverd, så forkynner han isteden syndenes tillatelse, og blir medskyldig.

Når menighetsrådet og dets leder opptrer sammen med en vranglærende biskop i gudstjeneste, så gjør de det som forbilder for menigheten, og forkynner i og med denne handling noe annet enn det Skriften har forholdt dem å forkynne.

Det var ut fra Skriftens anvisninger og denne betraktning av hva forkynnelse er, at verken prestene Thorsen og Lyngmo eller Kautokeino menighetsråd kunne ta imot biskopen på visitas. Dette ble ikke akseptert av Steinholt, og danner et vesentlig grunnlag for avskjedssaken mot dem. Hvilken frihet til å forkynne er dette? Har ikke Steinholt da pålagt prestene å forkynne en falsk kristen enhet?

Jeg var selv tilstede under rettsforhandlingene i Alta. Det gjorde et sterkt inntrykk å høre de entydige vitnesbyrd fra menighetsrådet i Kautokeino om overkjøring fra de ansatte, fra bispekontoret og fra departementet; et menighetsråd som har handlet ut fra Skriftens og Sjefens ord om å bryte med vranglæreren.
Menighetsrådet i Lavangen gikk også til dette modige skritt. I Lenvik gjør man som de fleste andre steder; ord uten konsekvenser. Jeg er redd fruktene for vår kirke og vårt folk ikke vil utebli.

All honnør til 2 lekdommere som hadde dømmekraft og mot nok til å tale en villfaren stat og kirke midt imot. Jeg håper Lilletun besinner seg og lar dommen bli stående, og at hans partifeller kan være sitt ansvar bevisst, og gi sin minister gode råd.
Sverre Gundersen

2. VIKARPRESTEN I KAUTOKEINO FORSVARER VRANGLÆRE?

Av Olav Berg Lyngmo

Tidligere sokneprest i Sørreisa, Ole Bekkelund, er plassert som vikarprest i Kautokeino. I årenes løp har Bekkelund hatt mange tillitsverv, også i Norges Samemisjon. Men i åndskampen som pågår har han etter hvert gitt til kjenne sitt teologiske ståsted.

I et nidkjært forsvar for Steinholt, - og samtidig "sjelesørgerisk" avisinnlegg i Troms Folkeblad 6. april 2000, skriver Bekkelund bl.a. følgende til diakon Sverre Gundersen:
«Så vidt jeg kan se, ut fra Guds ord og kirkens bekjennelse, så har du i din nidkjærlighet for det samme Guds ord, kommet i skade for å bryte mot det 4. bud. Mitt råd er: Erkjenn! Forlik deg med din Gud og ydmyk deg for din biskop».

Hvordan kan Bekkelund stå på Skrift og Bekjennelse og samtidig forsvare Steinholt som biskop? – Steinholt og hans likesinnede arbeider aktivt for homoseksuelt partnerskap i kirkelige stillinger. Dette er allerede innført i Hamar bispedømme. Det har Rosemarie Köhn, med Jon Lilletun (KrF) som kirkeminister, godtatt i Nordre – Land prestegjeld, mellom Siri Sunde og hennes samlevende kvinne. Bispekollegiet har også akseptert dette.

Er det tilsvarende "ordninger" Bekkelund ønsker for HELE Den norske kirke? Kanskje det er grunnen til at Bekkelund skrev mot undertegnede i 1997? Derimot kan vi ikke se at han etter dette har skrevet et ord mot de nevnte kvinner på Hamar?

Sagt med klare ord så kan følgende skje også i Nord-Hålogaland:
I en prestegård kan to leve sammen i homoseksuelt partnerskap. Den ene som sokneprest og den andre som kateket. De kan til og med adoptere barn når Gunnar Stålsetts forslag vinner frem! - Er det dette Bekkelund mener vi stilltiende skal godta ut fra det 4. bud? - Godta biskoper og et kirkestyre som har forkastet Guds Ord og innført ubibelske ordninger, stikk i strid med Guds bud?

Skal en vranglærende biskop få fremme sitt ubibelske syn uten motstand? Skal vi la hans lære (surdeig) få gjennomsyre hele kirken? (Les Matt. 16:6f. Luk. 12:1 og 1. Kor 5:6. Les også 2. Tim.4:3-4). Historien viser at vranglære skaper splittelse. (Med unntak av Dnk's bispekollegium!)

Jesus kom ikke for å oppheve Guds bud (Matt. 5:17). Guds Ord står evig fast! Derfor skal vi lyde Gud mer enn mennesker (Ap.gj. 5:29). Vi bør merke oss at når Guds Ord forkynnes rett, blir det alltid et skille. Les Jesu egne ord om dette i Matt. 10:34ff. og Luk 12:49ff.

Ut fra skaperordning og Guds bud hører det seksuelle samliv hjemme i ekteskapet mellom mann og kvinne, - ikke mellom mennesker av samme kjønn (1. Kor. 6:9), uansett hva Statens biskoper og de verdslige lover sier. Hvordan gikk det så med Sodoma og Gomorra? (1. Mos. 1816-19:29, 2.Pet 2:4f., Judas 1:5ff.).

Vi vet at flertallet i bispekollegiet (7) har gitt mindretallet (4) lov til å arbeide for sitt "syn, " (homofilt partnerskap) som det så fint heter. Ut fra dette ser vi i ettertid at bispemindretallet (4) indirekte har fått støtte av flertallet i Dnk's Lærenemd, med 18 mot 2 stemmer. – Dermed også støtte fra samtlige biskoper med unntak av biskop Odd Bondevik. Men det står ikke i menneskelig makt å oppheve Guds ord og bud, selv ikke for biskoper!

Om det homoseksuelle samliv skriver Bekkelund: "Det som er kommet i tillegg nå og som gjør det hele vanskelig, er at den homofile partnerskapspraksis som er blitt lovlig i vårt land, også skal kunne velsignes/vigsles av kirken, i likhet med den alminnelige ekteskapsvigsel. Et mindretall i kirkens ledelse mener det".

Tilhører også Bekkelund det nevnte mindretall? Hva mener Bekkelund med "det som er kommet i tillegg nå"? Er homoseksuelt samliv kommet i tillegg til Luthers lære om "Skriften alene"? Vil Bekkelund virkelig velsigne et liv i synd som Gud forbyr i sitt eget ord?

Om Steinholt må jeg bruke Bekkelunds ord (til S. Gundersen): "Det er et svært stykke å gå, å bidra til splittelse av en menighet, som er Kristi legeme i verden!" –

Bekkelund har snudd saken på hodet. Vi har ikke innført noen ny lære. Jeg står for den samme lære, mot homofil praksis, som har vart i 2000 år. Det er Steinholts vranglære som har skapt splittelse, med god hjelp av de vikarer Steinholt sender til Kautokeino.

Problemene startet i 1995 da Steinholt og hans likesinnede begynte å arbeide for homoseksuelt partnerskap i kirkelige stillinger. Da hadde jeg allerede vært 9 år i tjeneste i Kautokeino. Samme sak har skapt problemer i andre kirkesamfunn og i Kirkenes Verdensråd.

Ole Bekkelund og andre tidligere og kommende vikarprester i Kautokeino samt Steinholt er de som splitter. Jeg er glad og takknemlig for at Bekkelund har gitt sitt syn så klart til kjenne, også for folket i Kautokeino og de bibeltro venner av Norges Samemisjon. Samtidig må vi takke Gud for at det ennå finnes slike som diakon Sverre Gundersen som forsvarer Bibelen som Guds Ord, der andre tier.

Kautokeino prestegård, 8. april 2000.

Olav Berg Lyngmo
suspendert sokneprest


Dagens bibelord
Åp 22, 6-17:
6 Og han sa til meg: Disse ord er troverdige og sanne. Og Herren, den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje.
[1: 1. 19: 9. 21: 5.]
7 Se, jeg kommer snart! Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok.
[1: 3. 3: 11. Jes 40: 10.]
8 Og jeg, Johannes, er den som hørte og så disse ting. Da jeg hadde hørt og sett, falt jeg ned for å tilbe ved føttene til den engelen som hadde vist meg alt dette.
[19: 10.]
9 Men han sa til meg: Vokt deg for det! Jeg er medtjener med deg og dine brødre profetene, og med dem som tar vare på ordene i denne bok. Gud skal du tilbe!
[19: 10.]
10 Og han sier til meg: Sett ikke segl for de profetiske ord i denne bok! For tiden er nær.
[1: 3. Dan 8: 26. 12: 4. Fil 4: 5.]
11 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort!
[Jes 56: 1. Esek 3: 27. Dan 12: 10. 2TIM 3: 13.]
12 Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er.
[20: 12. Jes 40: 10.]
13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.
[1: 8, 11. 21: 6. Jes 48: 12.]
14 Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden.
[7: 14.]
15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og taler løgn.
[1KOR 6: 9-10. Ef 5: 5.]
16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.
[1: 1, 2. 4M 24: 17. Jes 11: 10.]
17 Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!
[21: 6.]


Mandag, Desember 08, 2003

Kristen kjærlighet i praksis
Det finnes mange eksempler på at Kirken og kristne mennesker i ord og handling har vist lite av Jesu sinnelag og omsorg i møte med homofile mennesker. Uvitenhet, usikkerhet, fordommer og frykt for det fremmede har hindret og lammet.

Kirken må stå fast i sin forpliktelse på den bibelske sannhet. Men er vi også beredt til å vise kjærlighet - både i ord og handling - overfor dem vi er uenige med? Og er vi villige til å be dem om tilgivelse for ting vi har sagt eller gjort som ikke har skjedd med bibelske holdninger og motiver?

Hvis menigheter og kristne fellesskap skal kunne bety noe for homofile, trenger de å gjøre mer enn å argumentere. Vi må arbeide for at menighetene blir trygge steder der folk i alle slags livssituasjoner har frimodighet til å si: "Jeg strever og kjemper. Vil dere gå sammen med meg og være mennesker jeg kan regne med?" Dersom menigheten svikter når folk trenger støtte, bør den ikke bli overrasket om de forlater fellesskapet og blir skarpe kritikere.

En av kirkens største utfordringer i dag er å bygge små, inkluderende fellesskap hvor folk tør å åpne seg for hverandre og der alle typer mennesker kan finne medvandrere som tar dem på alvor.

Vi trenger trygghet, vennskap og varm omsorg, og ikke bare rette meninger. Dessuten trenger vi gode sjelesørgere og veiledere som er i stand til å gi innsikt og hjelp i vanskelige livsspørsmål.

Alle kristne burde med hånden på hjertet kunne si at de ønsker homofile medmennesker alt vel. Vi er kalt til å be og gråte sammen med homofile som kjemper, og dessuten gi omsorg og støtte til deres familier. Målet må være aktivt å vandre sammen og ta del i deres livsopplevelse.

For mange kristne er det på tide å be Gud om tilgivelse for kalde hjerter og om hjelp til å vise mer av Jesu sinnelag.

Kan kjærlighet være mot Guds vilje?

Det er mange i vår tid som hevder at "kjærlighet" er den viktigste målestokken for rett og galt. Men hva er "kjærlighet"?

Det greske språk - som Det nye testamente er skrevet på - har flere ord for "kjærlighet". Fire av de viktigste er agape (selvoppofrende kjærlighet, blant annet demonstrert av Jesus), filia (kjærlighet mellom venner), storge (kjærlighet i familien) og eros (erotikk). I vår tid har vi blåst opp betydningen av eros på bekostning av de andre - enda de er minst like viktige som eros.

Et forhold mellom to (eller flere) mennesker blir ikke automatisk rett fordi personene føler "kjærlighet". Ifølge Jesus kan faktisk kjærlighet ødelegge Guds plan for et menneske. I Matt 10, 37 sier Jesus for eksempel at dersom vår kjærlighet til andre mennesker overgår vår kjærlighet til ham, vil det få alvorlige konsekvenser.

I Joh 14, 15 sier Jesus: "Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud." Og Johannes skriver: "Dette er kjærligheten: at vi lever etter hans bud" (2 Joh 1, 6).

Kjærlighet er ikke et tomt begrep som vi kan fylle med det innholdet vi selv ønsker. Som kristne tror vi at det er Gud, kjærlighetens opphav, som har autoritet og rett til å definere hva som er kjærlighet. Og hans definisjoner av kjærlighet finner vi i Bibelen. Det er fullt mulig å føle at man handler i kjærlighet, selv om Bibelen kaller handlingen for synd. En gift mann kan bli dypt forelsket i en annen kvinne enn kona si. Deres kjærlighet rettferdiggjør ikke dermed utroskap og hor. To ungdommer kan være beruset av forelskelse. Hvis de ligger med hverandre, bryter de like fullt Guds forbud mot seksuell umoral - uansett hvor sterke følelser de har. Når Bibelen sier at visse handlinger er gale, så er og blir de gale uavhengig av hvor mye kjærlighet personene føler.

Noen påstår at vi ikke synder så lenge vi unngår å skade andre. Hvis det var sant, ville vi blitt syndfrie om vi flyttet som eneboere til et øde sted. Så enkelt er det ikke. Synd i bibelsk forstand dreier seg nemlig primært om vantro, og også i høy grad om onde tanker, holdninger og ulydighet mot Guds bud. Se hva Jesus sier i Joh 16, 9 og Matt 5, 27-30, og dessuten Jak 4, 17. Siden vi lever etter syndefallet, kjenner vi alle "lysten til det onde i vårt hjerte".

Det er Gud som har rett til å definere hva som er kjærlighet og hvordan det er legitimt å leve den ut. Derfor blir det helt galt å spille Bibelens kjærlighetsbud ut mot konkrete enkeltbud. I bibelsk etikk er enkeltbudene tvert imot konkretiseringer av det store kjærlighetsbudet om å elske Gud og sin neste.

Kjærlighetens motkraft

De første kristne representerte en provoserende etisk og religiøs motkultur i den gresk-romerske verden. På tross av ytre motstand gav de ikke slipp på Guds vilje for menneskelig samliv. Frimodig proklamerte de gleden over å leve rett, også når det hadde en høy pris. Se for eksempel 1 Pet 1, 6-9 og 4, 12-16.

Slik som Jesus forkynte de at det bare finnes én gudvillet ramme om det seksuelle samliv - det monogame ekteskap mellom mann og kvinne (Matt 19, 4-6). Jesus talte bare om ett alternativ til ekteskapet, nemlig livet i enslig stand, frivillig eller ufrivillig (jfr Matt 19, 12). I den etiske veiledning til menighetene går apostelen Paulus i sin Mesters spor. Se for eksempel 1 Tess 4, 3-8, 1 Kor 6, 18-20 og 7, 8-9.

Når millioner av kristne i den verdensvide kirke ønsker å følge Bibelens seksualetikk, har det blant annet med ydmykhet å gjøre. De ønsker å bøye seg for det Gud sier, også når det oppleves vanskelig. Det handler om en grunnleggende tillit til at Guds bud er en demonstrasjon av hans kjærlighet. Han vil oss det aller beste med sine bud, selv om vi ikke alltid skjønner det eller føler det slik.

I stedet for å nedgradere alvoret i seksuell synd, trenger vi i vår tid å oppgradere alvoret i andre synder som for eksempel pengegriskhet, løgn, baktalelse, hovmot, misunnelse og andre synder som blant annet omtales i Rom 1, 29-32, 1 Kor 6, 9-11 og Gal 5, 20-21.

Når vi "faller i synd" - og det kan være ofte - er det nødvendig å bekjenne det for Gud og få tilgivelse. Hvis vi på et eller annet livsområde velger å "leve i synd" ved å omdefinere, unnskylde eller bortforklare synden, kan det få alvorlige følger for vårt forhold til Gud.


Dagens bibeltekster
Luk 21, 34-36:
34 Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare.
[17: 27. 1TESS 5: 6.]
35 For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden.
[Jes 24: 17 ff. 1TESS 5: 2. 2PET 3: 10. Åp 3: 3. 16: 15.]
36 Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.
[12: 40. 18: 1. 2PET 3: 11.]


Søndag, Desember 07, 2003

Åndelig spikersuppe! - Av Trygve Einar Gjerde, redaktør i Haugianeren
Åndelig spikersuppe!

Hva mener du med det? Jo, jeg tenker på Kirkens lærenemnd som skal ”utrede” hva Guds Ord sier om homofili, selv om Guds Ord på dette punkt er så tindrende klart at et barn som har lært og lese kunne se dette klart i løpet av noen få minutter når det fikk litt hjelp til bibelhenvisningene.

Det er jo en hån og spott mot Guds hellige Ord at en setter ned en lærenemnd for kritisk å finne ut hva Guds Ord sier om det som Det taler så klart om. Ja, du kan være viss på at når de er ferdige så blir det en lang og tåkefull affære, en åndelig spikersuppe! For de kommer vel ganske sikkert til å ta med noen av de ord som Bibelen sier om hva homofili virkelig er, men så vil de nok spe på med mange ord om Guds og Jesu Kristi kjærlighet og en del om den menneskelige svakhet og en del unnskyldninger om at mennesket kan ikke hjelpe for at det er en synder (det må visst være Guds skyld det!) osv. Så vil de røre rundt i denne suppe noen dager til det går like mye rundt i deres hoder som i suppen, og så vil de servere den som ”velsmakende” for biskoper og homofile! Men de troende gråter!

Vel, det står igjen å se om jeg får rett? Men Guds Ord er stjerneklart på dette punkt, og det kan sies med få ord: Menn som ligger med menn, og kvinner som ligger med kvinner, skal ikke arve Guds rike. 1 Kor. 6, 9 - 10; Rom. 1, 18 – 32; 3 Mos. 18, 23 – 25; 20, 13; Gal. 5, 19 – 21; Luk. 17, 26 – 30; Åp. 21, 8 og 27; 22, 15.

Om vi ikke taler som Guds Ord så vil også Gud kreve de fortaptes blod av vår hånd fordi vi forførte disse ved vår søte tale. Det biskoper og prester i den norske Kirke nå gjør ved ikke å tale klart om disse ting, det er åndelig sjelemord!

Trygve E. Gjerde,
Redaktør i Haugianeren


2. søndag i advent: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Luk 12, 35-40:
35 La hoftene være ombundet og lampene brennende!
[Matt 25: 1 ff. Ef 6: 14. 1PET 1: 13.]
36 Og vær dere som folk som venter på sin herre når han vender hjem fra bryllupet, for at de kan åpne for ham straks han kommer og banker på.
37 Salige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer! Sannelig sier jeg dere: Han skal binde opp om seg og la dem gå til bords og selv komme og tjene dem.
[Matt 24: 42. Joh 13: 4, 5.]
38 Og om han kommer i den annen eller tredje vakt og finner det slik - salige er de!
39 Men dette skal dere vite: Dersom husbonden visste i hvilken time tyven kom, da ville han ikke la ham bryte inn i sitt hus.
[Matt 24: 43, 44. 1TESS 5: 2. 1PET 3: 10. Åp 3: 3.]
40 Vær da også dere rede! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.
[21: 34-36. Matt 25: 13. Mark 13: 33. 1TESS 5: 6.]

LESETEKST, Joel 3, 3-5:
3 Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden: blod og ild og røksøyler.
4 Solen skal forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige.
[2: 10, 11. Jes 13: 10 ff. Esek 32: 7. Matt 24: 29. Apg 2: 20.]
5 Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. For på Sions berg og i Jerusalem skal det være en flokk som har sluppet unna, slik som Herren har sagt. Og blant de overlevende skal de være som Herren kaller.
[Obad 17. Apg 2: 21, 39. Rom 10: 13.]

LESETEKST, Hebr 10, 35-39:
35 Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn!
[v. 19. Matt 10: 32.]
36 For dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovt, etter at dere har gjort Guds vilje.
[6: 12. Luk 21: 9.]
37 For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge.
[Jes 26: 20. Åp 22: 20.]
38 Men den rettferdige av tro, skal leve. Og dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham.
[Hab 2: 3, 4. Rom 1: 17. Gal 3: 11.]
39 Men vi er ikke blant dem som unndrar seg og går fortapt, vi er av dem som tror til sjelens frelse.
[1TESS 5: 9. 1PET 1: 9.]


Lørdag, Desember 06, 2003

KIRKELIG TYRANNI I KAUTOKEINO - Kristne presses til å handle mot sin samvittighet - Av Anne Margrethe Turi Gaup
Ved begravelser i Kautokeino kommer det vanligvis så mange mennesker at Kautokeino kirke er det eneste sted som er stort nok til å forrette begravelsen. Da jeg mistet min mor 27. oktober 03, ville jeg absolutt ha Olav Berg Lyngmo til å forette begravelsen. Lyngmo, som også taler samisk, har vært min og min mors sokneprest i mange år inntil han ble avsatt av de kirkelige myndigheter fordi han ikke ville være med på å narre menigheten til å forkaste Bibelens klare lære om homoseksualitet. Men de kirkelige myndigheter nekter Lyngmo å tale i kirken, til og med ved begravelser og brylluper. Dette til tross for at det i andre deler av landet ikke er uvanlig at selv mennesker SOM IKKE ER KRISTNE taler i kirkene. Det foregår altså en klar diskriminering av prester som holder fast ved sitt ordinasjonsløfte og Den norske Kirkes offisielle bekjennelse! Staten og biskopene bruker åndelig tvang for å få folk til å godta prester som vil la Den Onde diktere hva som skal forkynnes i kirken! Dette er skandaløst når vi vet at myndighetene stadig skryter av korrupsjonsfrihet, toleranse og respekt for menneskerettigheter og religionsfrihet. De kirkelige myndigheter driver altså i stor grad med hykleri.

Det har ikke vært mulig å få ansatt noen sokneprest i Kautokeino etter at Lyngmo ble avsatt for flere år siden. Soknet har vært betjent av vikarprester som har det til felles at de bøyer seg lojalt for de vranglærende biskopene Steinholt og Kjølaas. Den nåværende vikarpresten, Trygve Hellesøy er dessuten skilt og gift igjen, stikk i strid med Bibelens lære. Han er for øvrig heller ikke presteutdannet. Jeg kunne ikke godta en prest som er skilt og gift igjen. I følge Bibelen lever han i strid med Guds bud! Jeg tryglet og bad prosten om at enten han selv eller en annen prest kunne forrette begravelsen. Men jeg fikk blankt avslag fra prost Arild Hellesøy som mente at vikarpresten (som er prostens far) er flink til å tale Guds Ord.

Jeg spurte da om det var mulig å få en av de læstadianske predikantene til å forette begravelsen. Prosten svarte at det ikke var mulig, da bare en PREST kan forette begravelse i kirken. Jeg spurte da prosten om han snakket sannhet nå. En prest skal jo være én kvinnes mann. Det står i Bibelen. Det kan ikke forandres. Hvorfor er det så strengt her i Kautokeino? Er det slik å forstå at vi som bor her ikke har noen valgmulighet, mens det nede ved kysten er mildere regler? Der er det den avdødes og de pårørendes ønske som går foran. Prosten sa ingenting om at jeg skulle få en annen prest. Men så dagen etter (den 31.) ringer vikarpresten, Trygve Hellesøy og sier at det er han som skal forrette begravelse, men hvem skal holde talen? Da svarer jeg at ikke vet jeg. Det ble ikke snakk om det på flere dager, for begravelsen skulle ikke være før onsdag den 5/11. Men så ringer Ole Bekkelund tirsdag morgen og forteller at det er han som skal være prest i begravelsen. Bekkelund står for den samme vranglæren om homoseksualitet som biskopen. Jeg sa da til ham at det var nå litt bedre enn den gjengifte presten, men ikke etter ønske, men det må gå denne gangen. Slik blir vi overkjørt!


Jumbojet og DNA - Willy Fjeldskaar svarer Torkel Norum
Torkel Norum skriver (4/12) at ”kreasjonister ser ut til å ha behov for å visualisere sine synspunkter” og skapt seg en del analogier til livets kompleksitet, f.eks. ”Jumbojeten” og ”Mount Rushmore”.

Norum sier imidlertid at ”analogiene beskriver noe annet enn det de er ment å illustrere”. Til det kan jeg bare få opplyse at eksemplet med ”jumbojeten” er skapt av Sir Fred Hoyle (som forøvrig ikke er kreasjonist) på basis av egne beregninger av sannsynligheten for at DNA skulle blitt til ved naturlige prosesser. Dette eksemplet er derfor ”ment å skulle illustrere” akkurat det som jeg har sagt.

Norum sier videre: ”Jumbojeter og Mount Rushmore har intet annet tilfelles med biologiske prosesser enn at de er tilsynelatende komplekse”....den ”avgjørende forskjellen er at biologiske prosesser styres dynamisk”.
Biologiske systemer er altså ikke virkelig komplekse, men bare tilsynelatende komplekse. Jeg må få stille Norum følgende spørsmål: Når Carl Sagan sier at DNAet inneholder informasjon tilsvarende 1 million sider av ”Encyclopedia Britannica”, så er altså det ikke riktig? Er det bare snakk om tilsynelatende informasjon? Det hadde vært fint om Norum gav oss en vitenskapelig definisjon av ”tilsynelatende komplekse systemer” - til forskjell fra virkelig komplekse systemer.

Norum mener også at biologiske prosesser ”styres dynamisk”. ”Referansen til SETI programmet er meningsløs. Vi kjenner ingen mekanisme som ordner radiosignaler i rommet”. Han mener at det i biologiske prosesser finnes en slik mekanisme – en mekanisme som styrer utvikling mot høyere orden og mer informasjon (evt. mot høyere tilsynelatende orden).

Hvis en skal ta utgangspunkt i det Norum skriver, så er mekanismen ”naturlig utvalg”. I så fall står dette i skarp kontrast til hva biologi-professor Søren Løvtrup sier i boken ”Darwinism: the refutation of a myth”, 1987 (og han er ingen kreasjonist): ”Nyskapende forandringer kan ikke skje ved oppsamling av mange små steg. Selv om de kunne, ville ikke naturlig utvalg være noen hjelp, fordi mellomformene ikke er fordelaktige.”

Dette er basert bl.a. på kunnskap om at omtrent alle gener i høyere organismer har effekt på mer enn ett organ-system. F.eks. vil en forandring i et slikt gen hos kylling, gi seg utslag både i nyrer, lunger, vinger, føtter og urinleder. Vi vet også at en enkel vingestruktur er avhengig av 30-40 gener. Det hjelper ikke å ha ett av disse genene. Før alle genene for et organ er der, vil den ikke ha noen virkning, og dermed ingen fordel i kampen for tilværelsen. Fordelen er ikke der før alle genene er der, og vingestrukturen er et faktum.

Jeg utfordrer Norum til å forklare hvordan naturlig utvalg kan styre utviklingen mot høyere orden og mer informasjon, når det er slik at det må skje store genetiske forandringer før det gir seg fysiologisk utslag. Hvis en skal tro Norums påstand om at det er forskjell på opphavet til kompleksitet i biologiske systemer og andre systemer, så må det gis en slik forklaring.

Willy Fjeldskaar


Dagens bibelord
Sal 72, 9-14:
9 For hans åsyn skal de som bor i ørkenen, bøye kne. Hans fiender skal slikke støv.
10 Kongene fra Tarsis og de fjerne kyster skal komme med gaver, kongene fra Sjeba og Seba skal bære fram skatt.
[45: 13. 48: 8. 68: 30. 2KRØN 9: 21. Jes 42: 4, 10. 60: 6.]
11 Alle konger skal falle ned for ham, alle hedninger skal tjene ham.
[22: 28, 29. 86: 9. 138: 4.]
12 For han skal frelse den fattige som roper, den elendige som ingen hjelper har.
13 Han skal spare den hjelpeløse og fattige, og frelse de fattiges sjeler.
14 Han skal forløse deres sjel fra undertrykkelse og fra vold. Deres blod skal være dyrt i hans øyne.
[69: 19. 116: 15.]


Fredag, Desember 05, 2003

Den kristne Jul og mammons jul - Av Trygve Einar Gjerde
Det er mange ting som nå vitner om at det lakker og lir mot Jul, men hva for en Jul venter vi? Er det mammons jul eller den kristne Jul!

For en tid siden kom et reklamehefte i min postkasse, der stod: ”Det lir mot Jul!” Men jeg fant ikke et ord eller et bevis for at det var den kristne Jul det mentes, tvert om! På hver side var det utelukkende mammons jul med de mange tilbud, nissevas, kjøpepress og en frekk arrogant påtrengenhet for en julefeiring som er hinsides all kristendomsforståelse. Det som i dag skulle være et ”kristent” Norge sin julefeiring er i adventstiden fullstendig utvisket av handelsstanden og kjøpegalne nordmenn. Det er blitt en mammons fest og, dessverre for mange, en fyllefest som nedkaller Guds hellige, rettferdig vrede over folk og land.

For et Guds barn så skulle adventstiden være en vente og forberedelsestid for Jesu komme. Vi skulle glede oss til å feire Jul, ikke for de mange gaver og den gode mats skyld, men fordi Gud ble menneske ved sin kjære Sønn, Jesus Kristus, og lot seg ved en jomfru og Den gode Hellig Ånd fødes inn i vår syndefulle verden for å gjøre syndere salig. Dette er den store GAVE, som gjør at du og jeg gjerne gir hverandre gaver. Men det må være gaver til glede og ikke til sorg. Det meste av det som i dag blir kjøpt til barna skulle sannelig vært forbudt! Det oppdrar barna til ondsinnede forbrytere, Gud hjelpe oss for dette ansvar å gi barna gode gaver. Men når mammon og handelsstanden skal styre vår kjøpelyst og ikke gudsfrykt med nøysomhet, så må det straffe seg. Kjære dere velmente foreldre, besteforeldre, onkler og tanter, brødre og søstre, kjøp noe til deres kjære barn som dere på dommens dag kan stå fremfor Gud og si: Jeg gav barnet det og det for jeg ville så gjerne at barnet skulle være ditt!

Så lykke til med din adventstid, la mammon og handelsstanden være, frykt Gud og hold Hans Bud, for det burde alle mennesker gjøre.

Trygve E. Gjerde,
5440 Mosterhamn.


Så Job dinosaurer? - Av Jørgen Høgetveit
All historieskrivning og vitenskapelig produksjon er i dag mer eller mindre dominert av utviklingstanken og utviklingslæra med perspektiver på hundreder av millioner av år. Bibelen tenker ikke slik - og jeg ser fram til snart å få tak i en av verdenshistoriens største historikere i vår vestlige verden, James Ussher. (1581-1656) og hans "Annals of the world." Han brukte hele livet sitt til helhjertet forsvar for den kristne tro, m.a.o. en stor apologet. Og etter det som jeg har blitt fortalt, ble hans navn nevnt i den mest solide bibeloversettelse som finnes: King James version av 1611. Den ære er ikke blitt mange til del! Han skriver verdenshistorien i detaljer tilbake til Adam og Eva. Jeg ser fram til å lese slik historieskriving og verdensforklaring. Da kan man antagelig legge enda flere "vitenskapelige" verk bak seg - og skuffe vekk masse selektert kunnskap - som er silt gjennom vantro briller. Det blir befriende!

Man får mest lyst til å si med Egil Aarvik: Det mer man leser nye bøker, til mer får man lyst til å lese de gamle. Boken er nå å få tak i igjen fra den engelsktalende verden. Men mens vi venter på den - kan man fortsette sitt studium av bibelske tekster - for eks. stoppe ved Job kp. 40, 15 -> og 41 der Job skildrer noen gigantisk dinosaurlignende dyr som våre utviklingsprofeter selvsagt har henført til millioner av år siden. (I flg oppslagverk regner man Job som en av de eldste bibelske skikkelser som levde rundt ca. 1000 f. Kr., noen sier endog før Moses) Dette gjør selvsagt ikke kreasjonister i USA, heller ikke en trippeldoktoranden Wilder Smith. Sistnevnte skal ha sagt at om man finner dinosaurspor og menneskespor ved siden av hverandre - ville hele utviklingslæra falle i grus. Og det har en i flg. en amerikaner med 5 stk. vitenskapelige grader sagt at man finner over store deler av USA. De blir avdekket av store flommer eller bulldosere! I tillegg forteller han at man har funnet risninger av slike kjempedyr i huler og dalsider i Arizona og i Rhodesia.

Men det mest interessante er at han også trekker inn Jobs tale i forannevnte kp. i Bibelen. Der omtales de altså slik: "Prøv å legg hånd på den! Den strid skal du komme til å minnes og ikke gjøre det igjen. - - "ALLEREDE VED SYNET STYRTER HAN TIL JORDEN." 40, v. 27-28. Det er Herren som taler her og Han fortsetter: "Hvem har dradd den klædning av? Hvem tør komme innenfor den dobbelte rad av tenner? - - Det ene skjold henger fast ved det andre ; de griper inn i hverandre og skilles ikke at. Når den NYSER, STRÅLER DET FREM LYS, og dens øyne er som morgenrødens øielokk. BLUSS FARER UT AV DENS GAP, gnister spruter frem. Fra dens nesebor kommer røk som av en gryte som koker over siv. DENS ÅNDE TENDER KULL I BRAND, OG LUER GÅR UT FRA DENS GAP. På dens hals har styrken sin bolig, og angst springer foran den. - - Når den hever seg, gruer helter; av REDSEL MISTER DE SANS OG SAMLING. Rammes den med sverd, så biter det ikke på den, heller ikke lanse, pil eller kastespyd. Den akter jern som strå, kobber som ormstukket tre." Dette var altså størrelse, kledning og styrke, og beskrivelsen passer ikke noe særlig på noen krokodille som enkelte har antydet. Høyden er det heller ikke å si noe på: "ALT SOM ER HØYT, SER DEN I ØYET; DEN ER EN KONGE OVER ALLE STOLTE DYR." (Uth. av u.t.) Boken fra USA som jeg altså referer til, skriver om denne teksten: " - at dette ser ut til å omtale land- og sjødinosaurer som levde på Jobs tid." I boken "Hvorfor Herre?" sier Guttorm Raen om disse bibelvers: "For min del synes jeg nok beskrivelsen i kp. 41 ville passe bedre på noen av de store forhistoriske øgler,-". Alt dette skildres for å vise Job og hans venner Guds allmakt og skapermakt og menneskets litenhet mot Gud.

Dette siste falt nok ikke i smak hos den opprørske Karl Marx, det gjorde derimot Darwins verker. Han skrev et brev og takket Darwin for å ha lagt det vitenskapelige grunnlag for hans materialistiske filosofi! Siden har marxister og sosialister brukt dette uvitenskapelige materialet for det det er verdt i sin kamp for å slå fast at: Det er ingen Gud, det er all deres tanke. Salme 10. Og når Gud var avsatt "Skyter retten opp som giftige urter på markens furer,-" Hoseas kp 10, Jeremias 2 m.fl. I dag trenger man ikke særlig klarsyn for å se hvor opprøret og ødeleggelsen har sitt utspring, hva de ødelegger og hvor dette fører hen - hvis man ikke da ønsker å fortsette sin halvsløve søvn foran TV med "brød og sirkus." og eventyrfortellerne i NRK om verdens skapelse.


Refleksjoner av den kjente presten, predikanten og botanikeren Lars Levi Læstadius
Verdslige lover

Hva har fornuften utrettet ved den verdslige lovgivning? I 3 000 år har fornuften arbeidet på en lovgivning som skulle gjøre samfunnslivet så pass tålelig at ikke hver tyrann kunne omgå loven. Men hvordan har det gått med lovgivningen? Vi står ennå på samme sted som Solon, ja endog lavere enn Solon, som var en hedning, for Solons lover har i alle fall hatt den lengste varighet. Alle lovskrifter etter Solon har hatt den utur at deres lover har blitt udu­ge­lige etter et eller to hundre år. Jo nærmere vi kommer den så høyt prisede sivilisasjonen, dess kortere varighet har en stiftet lov hatt.

Solons lover har hatt den lengste varighet på grunn av at de var grunnlagt på en "ren naturlig rettsfølelse", som var minst forurenset av interesser og lidenskaper. Hvorfor var Middelalderens lovstiftning barbarisk? Jo, for lovstiftningen var et verk av de katolske prestenes egne interesser. Den katolske kirkes lover var likevel mer rettferdig enn de barbariske lover som ble stiftet av de fyrstene som hadde makt. Disse fyrstene var helt og holden behersket av sine egne interesser. Den rå egoismen som de makthavende vasallene hadde, innskrenket monarkenes maktbegjær, men de levnet folkets rettigheter til side: De av barbarene (herrene!) undertrykte folkestammers interesse var ikke representert i lov­givningen. Bare presten og adelen hadde sine privilegier. I våre dager er lovgivningen like foranderlig som opinionsvinden. Den opinionsvind som blåser for tiden, får gjelde som rettsgrunnlag i lovstiftningen.

Lovstiftningen hører til forstanden, men forstanden henter ideer fra fornuften. Om fornuften gir falske ideer om det rette, så kan forstanden ikke rette disse, men må lage lover ifølge rettferdighetens ide. Det vil si å lage lover som stemmer overens med den lidenskap, eller den "interesse", som er herskende i lovstifterens personlighet.

Det er klart at menneskets lidenskaper blir omstøpt til rettigheter i fornuftens destilla­sjonspanne. Den naturlige fornuft har vel ideer om det rette, men disse ideer er ikke rene. Når filosofen med sin øvede forstand utarbeider en naturrett (forslag til lov), så levner fornufts­ideene materiale til denne retten. Derved blir denne naturrett ufullstendig, og den blir å inn­holde både moralske og umoralske elementer. Det er et uttrykk for moralske og umoralske lidenskaper. Naturretten innholder ikke en undertrykkelse av egoismen, æren og gjerrigheten, men en innskrenkning av disse dårlige lidenskapene. Derimot er kristendommens fordringer og plikter ikke innskrenket av noen rettigheter. Naturrettens fordringer er: "Øye for øye, og tann for tann" (Mat. 5, 38), men kristendommens fordringer er: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det annet til. Vil noen føre sak mot deg for å ta din kjortel, så la han også få kappen! (Mat. 5, 39-40). Dette er mer enn den naturlige fornuften fordrer i naturretten.

Dette er et bevis på hvordan de dårlige lidenskapene blir omstøpt til rettigheter i fornuftens vindmølle. Det finnes i selve saken ingen rettigheter som ikke har sin grunn i lidenskaper. Men fornuften har delt disse rettigheter slik at alle får like mye. Mennesket får derfor tilfredsstille sine jordiske behov, men ikke på en annens bekostning. Mennesket får ete, men ikke ete opp maten for en annen. Han får kle seg, men ikke røve klærne fra en annen. Han får ha sin borgerlige ære, men får ikke røve æren fra en annen.

Denne fordeling av lik rett, kalles lov og innholder de kjente ordene: " Alt hva dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem" Men det dårligste er at menneskene ikke er fornøyd med denne fordelingen. Menneskene vil ha magen full, og derved bryr de seg ikke om andre sulter. Man kjenner heller ikke til noen lovsamling som er helt konsekvent i fordelingen av rettigheter og skyldigheter. Det har til alle tider vært byrds- og rangrettigheter, og som den naturlige fornuft ikke har kunnet like. Det står skrevet: "Ve verden for forførelse! For forførelse må komme, men ve det menneske som forførelsen kommer ved!"
Fornuftsideene som ligger til grunn for naturretten, er dunkle, men gjennom forstandens operasjoner bringes disse ideer til klarhet, og de antar da en bestemt form. Det er egentlig forstanden som skal analysere de mystiske følelsene og de dunkle ideene. Det er forstanden som klargjør det evig rette, gode, sanne og fullkomne i tid og rom, og derved blir det mulig å utdele rettferdigheten etter måte, mål og vekt. Forbrytelsen settes på den ene siden av vekta, og plikten på den andre. Om dette i juridisk henseende er nødvendig, så blir det et annet spørsmål om synden som er en tyngde på samvittigheten, kan betales med et lodd på vekta. Men da den naturrett som filosofene utarbeider, er grunnet som en leirsuppe, så kan man ikke vente at den politiske lovstiftningen skal forbedre de fengslede. Alle rettssaker går ut på overbevisning og straff, og ikke på fangenes forbedring.

Mvh

Ole Chr. Føre


PS. Dette er hentet fra Læstadius Dårhusjonet

ocf


Dagens bibelord
Joh 18, 36 - 38:
36 Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden.
[6: 15. 1TIM 6: 13.]
37 Pilatus sa da til ham: Men konge er du altså? Jesus svarte: Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.
38 Pilatus sier til ham: Hva er sannhet? Og da han hadde sagt dette, gikk han igjen ut til jødene og sa til dem: Jeg finner ingen skyld hos ham.


Torsdag, Desember 04, 2003

Klipp fra NRK Tekst TV om homoseksuelle i samiske menigheter.
NRK Tekst TV:
NYHETER, TORSDAG 4.12., kl. 14:46
Side 197,

1:7


Biskopen i Nord-Hålogaland, Per Oskar Kjølaas, ber nå de samiske menighetene om å åpne dørene også for homofile og lesbiske.

Lederen for menighetsrådet i Karasjok, Nils Aslak Boine, er enig med biskopen.

Boine mener det ikke er gitt noen å bedømme hvem som skal godtas i menigheten. Men han er også klar over at meningen hans kan provosere mange.

I Kautokeino ble menigheten splittet og presten avsatt på grunn av synet på homofili.


Mor-Lille er en sten. Kommentar til Willy Fjeldskaar - Av Torkel Norum
Jeg har med stor interesse lest debatten mellom Fjeldskaar og Åkra. Mitt anliggende er ikke å bidra med volumiøse utlegninger, men kort kommentere et fenomen som er ofte forekommende i slike debatter, nemlig analogier.

Kreasjonister ser ut til å ha behov for å visualisere sine synspunkter. Til det formål anvendes eksempler fra kjente omgivelser slik at den uinvidde skal få noe enkelt å forholde seg til. Fenomenet er ikke av ny dato. Det mest berømte tilfellet er trolig William Paleys ”klokkeargument” fra begynnelsen av 1800 tallet. Argumentet er ment å vise at noe som er komplekst må ha en skaper, i dette tilfellet en ”watchmaker”.

I årene som har gått har utvalget analogier vokst kraftig, (kreasjonister tror ikke bare på en skaper, de skaper selv også) og de mest populære i dag er ”Jumbojeten”, ”Aper på skrivemaskiner”, ”Boktrykkerieksplosjon” og i det siste ”Mount Rushmore”. En skal ikke diskutere skapelse vs. evolusjon særlig lenge før minst ett av disse dukker opp.

Problemet er imidlertid at ingen av disse er gyldige. Analogiene beskriver noe annet enn det de er ment å illustrere. Nå er det åpenbart for alle at ingen biolog ved sine fulle fem ville hevdet at en tornado på en søppelplass kunne fremskaffe en jumbojet (selv om alle delene faktisk befant seg der). Allikevel mener altså biologene at naturen, i dette tilfellet artsutviklingen og mangfoldet, kan forklares ved hjelp av vitenskapelige metoder basert på empiri.

Kreasjonister gjør den logiske feil at de antar, og hevder, at kompleksitet er en egenskap med den karakteristikk at fenomener som deler denne ene egenskapen også må dele andre. Holberg viser oss i Erasmus Montanus at dette ikke er tilfellet. Mor-Lille er ingen sten alene fordi hun ikke kan fly.

Jumbojeter og Mount Rushmore har intet annet tilfelles med biologiske prosesser enn at de er tilsynelatende komplekse, men det at vi anvender samme begrep på mekanisk og biologisk kompleksitet innebærer ikke at de deler egenskaper. Den avgjørende forskjellen er biologiske prosesser styres dynamisk. Det som ikke fungerer overlever ikke, og kan følgelig ikke bringe sine egenskaper videre.

Hvis vi modifiserer ”aper på skrivemaskin”-analogien slik at vi har et nærmest uendelig antall aper, rikelig med tid, og en mekanisme for å selektere slik at for hver bokstav som ble riktig skrevet, starter hele gjengen på nytt igjen, vil til slutt Shakespeares samlede verker foreligge.

Men analogien er fortsatt svak, fordi den forutsetter at prosessen hadde ett definert mål, et sluttprodukt vi skulle fram til. Slik er det ikke med naturen. Vi fikk den naturen vi fikk. Det var ikke slik det måtte bli.

Referansen til SETI programmet er meningsløs. Vi kjenner ingen mekanisme som ordner radiosignaler i rommet. Det er følgelig vettugt å anta at et signal som avviker signifikant fra tilfeldig støy kan ha intelligent opphav. Det er altså ikke graden av kompleksitet som er avgjørende, men at fenomenet har egenskaper som identifiserer et mekanisk opphav. I så måte har et ordnet radiosignal egenskaper i samme kategori som en jumbojet, men ikke som biologiske fenomener.


Dagens bibelord
Sal 8, 1 - 10:
1 Til sangmesteren. Etter Gittit*. En salme av David.
[* kanskje en toneart som har sitt navn etter byen Gat.]
2 Herre, vår Herre! Hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen!
[19: 2 ff. 104: 1, 2. 148: 13. Jes 40: 26.]
3 Av småbarns og spedbarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.
[44: 17. Matt 21: 16.]
4 Når jeg ser din himmel, dine fingrers verk, månen og stjernene som du har satt der -
5 hva er da et menneske at du kommer ham i hu, en menneskesønn, at du ser til ham!
[144: 3. Job 7: 17. Heb 2: 6-9.]
6 Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. 7 Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter:
[1M 1: 26, 28. 9: 2. 1KOR 15: 27.]
8 Sauer og okser, alle sammen, ja, også markens ville dyr,
9 himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier.
10 Herre, vår Herre! Hvor herlig ditt navn er over hele jorden!


Onsdag, Desember 03, 2003

UNDERSKRIFTSKAMPANJE MOT OVERDREVEN FREDNING AV SKOG
FREDNING AV SKOG

Vi støtter forstkandidatene Dælen, Bråstad, Elsrud og Samset`s brev til stortinget datert november 2003.
Oppsøk venner og få deres påtegning.
Undertegnet liste sendes til Marit Sande Nedre Åsen 33, 3731 Skien. Innen 01.02.2004.

Navn Adresse


Til stortinget ved Miljø- og energikomiteen og Næringskomiteen
November 2003
Til stortinget ved Miljø- og energikomiteen og Næringskomiteen

FREDNING AV SKOG
All norsk skog er vernet. Ved lov og forskrifter er det sørget for at man ikke kan avvirke ung skog, og heller ikke eldre bestand uten å sørge for tilfredsstillende foryngelse. Man kan heller ikke omdisponere skogsmark til andre formål uten spesiell tillatelse. Skogbruket selv freder en rekke nøkkelbiotoper. Tusenvis av fornminner i skog er fredet. I tilegg finnes store arealer som ikke kan drives av driftøkonomiske årsaker. Store skogarealer som for eksempel Oslomarka, har fått strenge restriksjoner blant annet gjelder dette størrelsen på foryngelsesarealene. I tillegg er det i de siste 30 år blitt fredet ca. 800 lokaliteter på ca. 2 millioner daa skog.

EN AV DE VIKTIGSTE BEGRUNNELSENE FOR FREDNING er at slike fredede arealer skal tjene som referanseområder og som arealer for fremtidig forskning og undervisning. Vi er enige i at det er behov for slike referanseområder, men dette kan ivaretas på langt mindre områder enn det som foreslås fredet Slike referanseområder må dokumenteres på et vitenskapelig nivå, både fordi skogen er et økosystem i stadig utvikling og fordi den kontinuerlig blir utsatt for ytre påvirkninger i form av forurensninger og klimaendringer. De arealer som nå er fredet, er på ingen måte tilstrekkelig dokumentert.

EN ANNEN HOVEDBEGRUNNELSE FOR FREDNING har vært hensynet til å ivareta biologisk mangfold. Vi mener dette er ivaretatt gjennom det skogbruk som drives i dag. Som støtte for vårt syn kan nevnes Norges Forskningsråds konferanse i 1997, ”Bærekraftig utnyttelse av biologiske naturressurser,” der det deltok 58 personer på høgt plan, fra departementer, forvaltningsmyndigheter og vitenskapelige institusjoner der en av konklusjonene var:
” Det er behov for fredning av skogarealer som referanseområder. Dette må imidlertid få en solid vitenskapelig dokumentasjon. Fredning av skog har marginal betydning for å ivareta det biologiske mangfoldet i skog. Dette kan ivaretas ut fra et flerbruksprinsipp.”(Rapport fra Norges Forskningsråd :Bærekraftig utnyttelse av biologiske naturressurser, 27 mai 1997.)

ANDRE BEGRUNNELSER som er blitt brukt for å øke fredningsarealet, holder heller ikke mål. Som eksempel nevner vi påstanden om at urørt skoger er viktig som genbanker for skogstrær. Det er senere dokumentert at dette hensynet kan ivaretas på en bedre og mindre kostbar måte enn ved fredning.

OMFANGET AV FREDNING som det legges opp til , innebærer samfunnsøkonomiske kostnader på flere milliarder kroner, samtidig har det store konsekvenser for mange lokalsamfunn. Man skal også være oppmerksom på den følesesmessige belastningen som vernet medfører for berørte skogeiere og deres familier. Svært ofte gjelde dette eiendommer som har tilhørt slekten gjennom generasjoner.

FØR MAN FREDER YTTERLIGERE AREALER, må man få evaluert og dokumentert de arealer som allerede er fredet i forhold til begrunnelsene for fredning. Slik dokumentasjon må utføres og publiseres med de krav som stilles til forskningsrapporter og ikke som synsing fra enkeltpersoner eller grupper av enkeltpersoner. Ny fredning må vurderes i lys av en slik dokumentasjon og i forhold til vitenskapelige dokumenterte fredningsbehov.

Vi har valgt å belyse saken ved noen eksempler. Underskriverne av denne henvendelsen er ikke personlig berørt av fredning, men har mange års erfaring innen forskning, forvaltning og veiledning i skogbruket. Vi håper at stortinget finner det nødvendig å få belyst saken på en best mulig måte, og vi stiller oss til rådighet for ytterligere informasjon. Dette kan for eksempel skje ved at representanter for underskriverne av dette dokumentet får anledning å møte de stortingskomiteer som får fredning av skog som sak.

Vennlig hilsen
Helge Braastad Wilhelm Elsrud Ivar Samset Knut Dælen
(sign.) (sign) (sign) (sign)

Gjenpart til partienes sekretariater i Stortinget og til pressen

Kontaktperson: Knut Dælen, Skonhovdveien 211, 2827 Hunndalen – Telefon 61 18 61 36 faks 61 17 62 18 E-post skogknut(krøllalfa)online.no


Dagens bibelord
1 Tim 1, 12 - 17:
12 Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet meg tro, idet han satte meg til tjenesten,
[Apg 9: 15. Fil 4: 13.]
13 enda jeg før var en spotter og forfølger og voldsmann. Men jeg fikk miskunn, fordi jeg handlet uvitende i vantro.
[Apg 3: 17. 8: 3. 9: 1. 26: 9. Gal 1: 13. Fil 3: 6.]
14 Og vår Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus.
[Rom 5: 20. 2TIM 1: 13.]
15 Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.
[4: 9. Matt 1: 21. 9: 13. 18: 11. Luk 15: 2. 19: 10.]
16 Men jeg fikk miskunn, for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet, til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv.
[v. 13. 1KOR 15: 9.]
17 Den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være ære og pris i all evighet! Amen.
[Joh 5: 44. Rom 16: 27. Åp 7: 12. 15: 3.]


Tirsdag, Desember 02, 2003

CULTURE & COSMOS. December 2, 2003. Volume 1, Number 17
HIV/AIDS increases in US, but failed US approach still exported to Africa

In a recent interview with BBC, Kofi Annan, Secretary General of the UN,
argued for increased involvement and resources by developed
countries-namely the United States-in stemming the tide of the global
HIV/AIDS epidemic. In addition, he was disappointed in African leaders
that allowed "their people to die because they were too embarrassed to
talk about condoms."

His statements are among the many promoting additional funding for
programs implementing efforts to fight the epidemic via the exportation of
US-style prevention, which readily encourages and promotes condom use in
high-risk groups.

Interestingly, it is this very plan that is failing in the US. In the
latest "Aids Surveillance Report" published by the Center for Disease
Control and Prevention, the statistics on new cases of HIV and those,
which eventually transition into AIDs, show stark increases in many of the
groups studied. Groups most catechized on the 'safe sex' condom based
ideology, such as homosexual men, are those with the highest prevalence
rates. Between 1999 and 2002, the estimated number of these persons living
with HIV/AIDS had jumped from 100,500 to 125,200, despite the almost
constant 'safe sex' and condom message.

The United States is often used as an example for countries with high
prevalence rates, predominantly due to the decreasing death rates for
those persons who had contracted AIDS. In the recent CDC report however,
the statistics reveal that these decreases are most often due to an
increased life span from advanced drug therapies, not decreasing
contraction of HIV. It pointed out that "the number of diagnoses of
HIV/AIDS.increased steadily" from 1999-2002, and while there have been
declines in AIDs incidence in the late '90s, by 2002, "AIDS diagnoses
increased" within the United States.

Yet, while the contemporary US based approaches are showing increases at
home, others that have shown decreases are interestingly being discredited
abroad.

As some have pointed out, including most recently Harvard's Edward Green
writing on November 29 in the Washington Post, in African countries "with
the highest levels of condom availability-Zimbabwe, Botswana, South Africa
and Kenya-also have some of the highest HIV rates in the world."

Despite this trend, as well as HIV/AIDS increases within the US, other
initiatives that have worked, such as Uganda's AIDS approach are being
discouraged. The Ugandan program, similar to other initiatives in
additional countries, encouraged marital fidelity and abstinence until
marriage to combat the epidemic. When foreign health officials,
predominantly from the developed countries including the US, attempted to
transition the Ugandan program more predominantly towards condom use,
extramarital sex rose. As a result, "health officials worry that infection
rates may increase as well," despite the successes under the other
programs.

Copyright - Culture of Life Foundation and Institute.
Permission given for unlimited use. Credit required.

Culture of Life Foundation
1413 K Street, NW, Suite 1000
Washington DC 20005
Phone: (202) 289-2500
Fax: (202) 289-2502
E-mail: clf@culture-of-life.org
Website: http://www.culture-of-life.org


Dagens bibelord
Jes 61, 1 - 4:
1 Herren Herrens Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne,
[11: 2. 42: 7. 57: 15. 66: 2. Sal 34: 19. 51: 19. Matt 5: 3. 11: 5. Luk 4: 18 ff.]
2 til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende,
[63: 4. Matt 5: 4. 11: 28. Luk 6: 21.]
3 til å gi de sørgende i Sion hodepryd istedenfor aske, gledes olje istedenfor sorg, lovprisnings drakt istedenfor en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære.
[51: 3. 60: 21. Sal 1: 3. 45: 8. 92: 13 ff. Jer 17: 8. Heb 1: 9.]
4 De skal bygge opp igjen det som ble ødelagt i eldgammel tid, gjenreise det som har ligget øde fra de første slekter. De skal fornye ødelagte byer, det som har ligget øde fra slekt til slekt.
[58: 12. Esek 36: 10, 33. Amos 9: 14.]


Mandag, Desember 01, 2003

Dagens bibelord
Matt 21, 9 - 17:
9 Folkemengden som gikk foran og de som fulgte etter, ropte og sa: Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!
[23: 39. Sal 118: 25, 26.]
10 Og da han drog inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse, og de spurte: Hvem er dette?
11 Og folket svarte: Dette er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.
[2: 23. 9: 17. 16: 14. 21: 46. Mark 6: 15. Luk 7: 16. 24: 19. Joh 4: 19.]
12 Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker,
[Mark 11: 15 ff. Luk 19: 45 ff. Joh 2: 13 ff.]
13 og han sa til dem: Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule!
[Jes 56: 7. Jer 7: 11.]
14 I templet kom det blinde og halte til ham, og han helbredet dem.
15 Men da yppersteprestene og de skriftlærde så de undergjerninger han gjorde, og barna som ropte i templet: Hosianna, Davids sønn! - da ble de harme.
16 Og de sa til ham: Hører du hva disse sier? Men Jesus sa til dem: Ja! Har dere aldri lest: Fra umyndiges og diebarns munn har du beredt deg lovprisning?
[Sal 8: 3.]
17 Og han forlot dem og drog ut av byen til Betania, og der overnattet han.