INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Desember 2002

Mandag, Desember 30, 2002

Avvæpning av HV og Norge - Av Per Ola Hovd

Det norske forsvaret er nå nedbygd til det absolutte minimum. Slik var det også i mellomkrigstiden. Ingen fiender hadde meldt sin ankomst. Det var derfor få av de ansvarlige som registrerte de farene som truet, og det brukne geværs politikk ble gjennomført. P.g.a. disse virkelighetsfjerne politikerne, måtte det norske folk betale med 5 års okkupasjon. Vi står nå på terskelen til det som kanskje kan utvikle seg til den 3. verdenskrig, og i dag har vi i hovedsak bare Heimevernet (HV) igjen. Tidligere politiker Stein Ørnhøi sa nylig i en tale til Forsvarsforeningen, gjengitt i Aftenposten 28.12.02. "Jeg møter ofte generaler og politiske motstandere som sier som sant er : - Vi har ikke noe forsvar lengre.-Men med unntak av noen få, tør ingen si det høyt."

Det er derfor med vantro jeg har mottatt ordre om å levere inn tenn-nåla fra mitt HV-våpen innen 10.01.03. Våpenet blir dermed ubrukelig. Tenn-nålene skal oppbevares på HV-områdenes våpendepoer. Men hvem av våre HV-mannskaper vil nærme seg disse velkjente depoer helt forsvarsløse hvis det skulle bli alvor? Det vil være en ønskesituasjon for en fiende å kunne innta disse våpendepoer, og deretter vente på at forsvarsløse HV-soldater pliktskyldig skulle dukke opp. For oss HV-soldater er dette jevngodt med selvmord. Tidligere sjef på Evjemoen, oberstløytnant Jonassen, sa i sin avskjedstale: "Det land som ikke vil ha sin egen hær, vil snart få besøk av en annen." Historien forteller oss dessverre at dette er en del av virkeligheten.

Politisk begrunnes avvæpningen med at noen er blitt drept med HV-våpen. Men hva med alle de drap som årlig begås ved hjelp av kjøkkenkniv, puter, skrujern, pianotråd og stein? Hvis myndighetene hadde inndratt alle tenkelige drapsvåpen, ville vi da ha fått slutt på alle drap?

Jeg for min del, nekter å utføre denne avvæpningsordre! Mitt HV-våpen forblir derfor intakt i mitt våpenskap også etter 10.01.03. De ansvarlige for denne massive avvæpningen av Norge må stilles til ansvar, da jeg mener at dette er landssvik.

Mosvik den 30.12.02. - HV-soldat Per Ola Hovd


LESERINNLEGG: Julebudskapet - Av Bjarne Kydland

Egil Svartdahl har forstått det! Han sier: "Hadde vi trengt mer penger, hadde Gud sendt en økonom. Hadde vi trengt mer underholdning, hadde Gud sendt en entertainer. Han sendte en frelser." (Dagen 28/12.)

I følge avisen Dagen har ikke Oslo-biskopen, Gunnar Stålsett forstått noe som helst av dette, -sett med utgangspunkt i biskopens julepreken. Redaktøren sier: sitat: "Biskopen sine synspunkt kunne i og for seg vera greie nok, menneskeleg og politisk sett, men i forkynninga av juleevangeliet var dei totalt malplasserte, og fungerte som ei undergraving av Guds nåde." (Guds frelse, min mrkn.) Altså totalt omvendt (malplassert) Egil Svartdahl`s konstatering. En av disse er med andre ord "helt på jordet."

Men nå har vår gode redaktør av Dagen, Odd Sverre Hove selv oversett et vesentlig poeng i biskopens hovedhensikt med juleprekenen sin: Denne biskopen er nemlig på vill jagt etter Nobels Fredspris, og han ser ikke noe særlig utover det (les Gunnar Berges Fredspris, eller Arafat-prisen) Skal en nemlig ha noe som helst håp hos Gunnar Berge og hans komitee da må det doseres ut fra disse vinklinger og synspunkter, og aller best er det om disse kommer fra Oslo Domkirkes stol.

Vi har samme forholdet og samme vinklingene i Bergens Tidende for lørdag 28. desember.
Her er det fredsprofessor Johan Galtung som viser sine ambisjoner. Det går også her tydelig fram at det er USA og jødene som er verdensulykken nr. 1.
Ikke den fløyen innen menneskeheten som har tala høyest om "hellig krig" og om hvordan de vil gå frem for å eliminere både lørdagsfolket og søndagsfolket, -alle vantro.

Jeg spør gjerne Galtung: Hvem skal Norge logre for? Hvilken vei skal Norge vende sine våpen?

Her kan vel ingen tvil være om at hadde det latt seg gjøre, så ville disse kreftene ha kapret så mange full-lastede passasjerfly som fantes og styrtet dem mot vestens vitale sentra, infrastrukturen: handel og styringsverk.

Apropos utviklingen.
Det er nå på høy tid at humanetikerne også utvikler seg litt. De fleste hevder vel at vi stammer fra aper og kannibaler, og er utviklingens kronverk.
Jeg foreslår nå at humanetikerne forklarer oss den pågående utviklingen: fra menneske til demon. Har vi bruk for en frelser?

Med vennlig hilsen

Bjarne Kydland


Alkohol og kristendom

(Isaiah 5:11....one of many)

Alcohol and the Christian. Before I even start, I know Jesus drank wine.
In that culture at that time, there was no bottled water, even tap water.
Wine
was used in that day much like we use water today. Jewish scholars have
reported that the day in day out wine drank in the days of Jesus had a very
small alcoholic content. I am also not going to try and lay a guilt trip on
anyone who has a glass of champagne on New Year's, or a glass of wine with
dinner, or a beer every now and then. I have never been one to condemn
people for the decisions they make, just try to point them to scripture and
let the Holy Spirit deal with them. As I say so often, you cannot force
someone
to do something. It takes God moving on a person's heart to make change.

On top of all of the scriptures in the bible that support abstinence from
alcohol,
I often use 1 Corinthians 6:19. In context, this verse is dealing with our
bodies in
sexual matters, but it is also appropriate for use in the area of drugs,
alcohol, and
tobacco. Rather than preach to you on the issue of alcohol, let me refer
simply to
that one verse and ask you if you feel it is right to pollute the temple of
the Holy Spirit
with something as harmful as alcohol that alters your state of mind. I am
going to
let you pray on that question and work it out with the Lord. For
Christians, alcohol
also becomes a stumbling block for those nonbelievers in your life. Not
only is it
harmful to your temple, but is also a bad witness to those you are in
contact with.
Never forget, your strongest testimony is how you live your life before
others.

Respecting the intelligence of those who receive this devotional every day,
I am not
feeling led to say anything more about this issue. The supporting
scriptures for
abstinence are very clear. The reasons to abstain form alcohol are equally
clear.
Like everything, it is up to you and the Lord to work it out in your own
life. I will
tell you, like any bondage, if this happens to be yours, God is able to
deliver you...
whenever you are serious about quitting and ready to let Him. I will be in
prayer
today for you or anyone you know who is struggling with this issue.

I love you, pray for you every day, and am always here to help if I can. I
pray that
you will be richly blessed this day as we serve God with each breath He
blesses us
with. Have a joyful, and Jesus filled New Years!!!


In His love and service,
Your friend and brother in Christ,
Bill Keller


Fredag, Desember 27, 2002

Kristianslund taler på Karmel søndag den 29. desember kl. 11

Og Ludvig Nessa forretter.

Ludvig Nessa har gudstjeneste på bedehuset Karmel i Freskoveien 7 i Fredrikstad hver søndag klokken 11. Karmel ligger meget sentralt i Fredrikstad, inntil hovedveien mellom Sarpsborg og Fredrikstad, nær rundkjøringen like nord for jernbanen, mellom Glemmen kirke og Glemmen videregående skole. Innkjørselen er fra Freskoveien vest for rundkjøringen, men er ikke så lett synlig da den er en "smal vei" sydover fra Freskoveien.

LEKTIE, Jes 63:7-9
Herrens miskunn vil jeg forkynne, de gjerninger som vi priser ham for, etter alt det Herren har gjort mot oss – hans store godhet mot Israels hus, som han viste dem etter sin barmhjertighet og etter sin store miskunn.
Han sa: Ja, de er mitt folk, de er barn som ikke vil svike. Og han ble en frelser for dem.
I all deres trengsel var det ingen trengsel, og hans åsyns engel frelste dem. I sin kjærlighet og sin store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem opp og bar dem alle den gamle tids dager.

EPISTEL, Gal 4:4-7
Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,
for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.
Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far!
Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud.

PREKENTEKST, Søndag etter jul. Luk 2:25-38
25. Og se, det var en mann i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst, og Den Hellige Ånd var over ham.
26. Det var åpenbaret for ham av Den Hellige Ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias.
27. Han kom til templet, drevet av Ånden. Da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven,
28. tok Simeon ham i armene sine og lovet Gud, og sa:
29. Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord,
30. for mine øyne har sett din frelse,
31. som du har beredt for alle folks åsyn,
32. et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel.
33. Og Josef og hans mor undret seg over det som ble sagt om ham.
34. Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor, Maria: Se, denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt,
35. men også din egen sjel skal et sverd gjennombore, for at mange hjerters tanker skal bli åpenbaret.
36. Og det var en profetinne der, Anna, Fanuels datter, av Asers stamme. Hun var kommet høyt opp i årene. Etter sin jomfrutid hadde hun levd sju år med sin mann.
37. Deretter hadde hun levd som enke til en alder av åttifire år. Hun forlot aldri templet, men tjente Gud i faste og bønn dag og natt.
38. I samme stund stod også hun fram og lovpriste Gud, og hun talte om ham til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem.Torsdag, Desember 26, 2002

Det koster å følge Jesus - Men det koster enda mer å ikke gjøre det!

Jer 1:17-19
Men du skal binde opp om deg og stå opp og tale til dem alt det jeg befaler deg. Vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre deg redd for dem!
Og se, jeg gjør deg i dag til en fast borg og til en jernstøtte og til en kobbermur mot hele landet – mot Judas konger, mot dets høvdinger, mot dets prester og mot folket i landet.
De skal kjempe mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg, sier Herren. Jeg vil redde deg.

Apg 6:8-15
Stefanus var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn blant folket.
Da stod det fram noen av den synagogen som kalles de frigittes og kyreneernes og aleksandrinernes, og noen av dem som var fra Kilikia og Asia, og de gav seg i ordskifte med Stefanus.
Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og Ånd som han talte med.
De avtalte da i hemmelighet med noen menn at de skulle si: Vi har hørt ham tale spottende ord mot Moses og mot Gud.
Slik hisset de opp både folket og de eldste og de skriftlærde. De gikk fram og grep ham og førte ham for Rådet.
Der stilte de fram falske vitner som sa: Denne mannen holder ikke opp med å tale spottende ord mot dette hellige sted og mot loven.
Vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nasaret skal bryte ned dette sted og forandre de skikker som Moses gav oss.
Alle som satt i Rådet, stirret på ham, og de så at hans ansikt var som en engels ansikt.

Matt 10:17-22
Men ta dere i vare for menneskene! For de skal overgi dere til domstolene og hudstryke dere i sine synagoger.
Og dere skal føres fram for landshøvdinger og konger for min skyld, til vitnesbyrd for dem og for hedningene.
Men når de overgir dere, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si. For det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si.
For det er ikke dere som taler, men deres Fars Ånd taler i dere.
Bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn. Og barn skal reise seg mot foreldre og volde deres død.
Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.


Onsdag, Desember 25, 2002

Hva er julens glede?

Jes 9:2-3
Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.
Det folk som du før ikke gav stor glede, lar du bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler hærfang.

Jes 9:6-7
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.
Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.

Heb 1:1-5
Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene,
har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden.
Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.
Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn framfor dem.
For til hvem av englene har han noen gang sagt: Du er min sønn, jeg har født deg i dag! – og et annet sted: Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg?

Joh 1:1-14
I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud.
Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.
I ham var liv, og livet var menneskenes lys.
Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.
En mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes.
Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til å tro ved ham.
Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.
Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden.
Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.
Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.
Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.
Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.


AVISEN DAGEN PÅPEKER ALVORLIGE LOVBRUDD I DEN NORSKE KIRKE!
Leder i Dagen, mandag 23. desember 2002:

Sokneprestembetet i Kautokeino

Sokneprestembetet i Kautokeino står så vidt vi forstår fremdeles ubesatt etter avskjedigelsen av sokneprest Olav Berg Lyngmo. Et stort antall samer sokner til prestegjeldet. Mange av dem savner den bibeltro og samisk-kyndige soknepresten sin sterkt. De har bedt Lyngmo søke den ledige stilingen, noe Lyngmo har gjort. Men bispedømmerådet i Tromsø legger rutinemessig Lyngmos søknad til side uten å realitetsbehandle den. Det er ulovlig. Men ingen synes å bry seg med at kirkeledelsen selv bryter bestemmelsene.

Saken miner ikke så lite om en tidligere serie med tilsvarende henleggelser av en embedssøknad etter en tidligere presterettssak i samme bispedømme. Også da la man den aktuelle søknaden til side, enda det da endog fantes både en rettskraftig dom og en sterk uttalelse fra Sivilombudsmannen som sa det motsatte: At vedkommende søker var kvalifisert og hadde krav på normal vurdering.
I Berg Lyngmos tilfelle tolkes rettssituasjonen slik at Lyngmo er fratatt de såkalte presterettighetene. Likevel er det ulovlig av bispedømmerådet å unnlate å behandle sokneprestens søknad. Endog kirkedepartementets ekspedisjonssjef har innrømmet dét. Tvert imot har bispedømmerådet plikt til å vurdere muligheten for å gi Lyngmo presterettighetene tilbake (slik som i Hognestadsaken) parallelt med at søknaden hans vurderes.
Ansvaret for disse lovbruddene hviler til syvende og sist på kirkestatsråd Valgerd Svartstad Haugland (KrF).


Tirsdag, Desember 24, 2002

I DAG SKAL VI FEIRE AT VERDENS FRELSER - JESUS KRISTUS - BLE FØDT!!

Luk 2:1-20
Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall.
Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria.
Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by.
Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt,
for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn.
Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde.
Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget.
Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord.
Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet.
Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket.
I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad.
Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.
Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa:
Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.
Og det skjedde, da englene var faret opp fra dem til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss.
De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben.
Da de hadde sett det, fortalte de om det ord som var talt til dem om dette barn.
Og alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av hyrdene.
Men Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte.
Hyrdene vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem.

VI ØNSKER EN GOD JUL MED JESUS I SENTRUM TIL ALLE VÅRE LESERE!


Mandag, Desember 23, 2002

Jesus er verdens lys. Han er Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste

Jes 9:1-7
Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Tidligere førte Herren vanære over Sebulons land og over Naftalis land, men i framtiden skal han føre ære over det – over veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea*.
Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.
Det folk som du før ikke gav stor glede, lar du bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler hærfang.
For åket som tynget det, og stokken på dets skulder, driverens stav, har du brutt i stykker, som på Midians dag.
For hver krigssko som er båret i slagtummelen, og hvert klesplagg som er tilsølt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ilden.
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.
Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.


Søndag, Desember 22, 2002

KOMMENTAR TIL TREENIGHETEN

På Evje ble det i år 2002 reist en kopi av den såkalte Galtelandssteinen. Det er en bautastein som ble reist i vikingetida til minne om Bjor som falt da han fulgte danskekongen Knut den Mektige mot England. Steinen bærer påskriften ÉIN ER GUD. Denne formuleringen har bitt seg fast hos meg. Jødene bekjenner slik vi leser i Bibelen: Herren din Gud, Herren er én. Da rettes fokus lett inn på at Gud er en, ergo kan han ikke være to.

Når man leser: Én er Gud, så flyttes fokus fra at Gud er bare en over til at det finnes ingen Gud utenom denne ene. Men for denne ene er alle ting mulig. Ergo må det også for Ham være mulig å la en sønn føde, like mye som han kan utgyte sin Ånd over menneskene og samle sitt Ord i Bøkenes Bok, Bibelen. Gud Fader er Gud og ingen er ham overlegen. Sønnen gjør ham ikke rangen stridig, men innordner seg slik han av Gud Faderen er innordnet i Guds plan.

Beste hilsen

Oddvar Berge

KF AA.


Fredag, Desember 20, 2002

BETLEHEM - BRØDHUSET

Ordet Betlehem betyr brødhus. Navnet er selvfølgelig ikke tilfeldig! For Betlehem er byen hvor Jesus Kristus (Messias) - brødet fra himmelen - ble født.

Joh 6:51
Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.

At Jesus skulle fødes i Betlehem ble åpenbart av Herren for profeten Mika mange hundre år i forveien.

Mika 5:1
Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener! Fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighets dager.

I Det nye testamente kan vi lese om oppfyllelsen av denne profetien:

Matt 2:1-6
Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes'* dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem.
De sa: Hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham.
Da kong Herodes hørte det, ble han forferdet, og hele Jerusalem med ham.
Han samlet alle yppersteprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født.
De sa til ham: I Betlehem i Judea, for så er skrevet ved profeten:
Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste blant fyrstene i Juda. For fra deg skal gå ut en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel.

Luk 2:4-7
Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt,
for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn.
Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde.
Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget.

Joh 7:42
Har ikke Skriften sagt at Messias kommer av Davids ætt og fra Betlehem, byen hvor David var?

Herrens profetier blir alltid oppfylt! Profetioppfyllelsene er bare ett av de mange, mange vitnesbyrd om at Guds Ord er Sannhet! Joh. 17,17.

Ivar Kristianslund


Torsdag, Desember 19, 2002

JESUS ER DEN HAN ER - JESUS ER - DYPEST SETT ER DET JO BARE GUD SOM ER!

Navn er viktig i Bibelen. Spesielt Guds navn, blant annet fordi Guds navn forteller noe om Guds vesen. Da Moses spurte, fikk han til svar at Guds navn er JEG ER DEN JEG ER eller JEG ER.

2M 3:13-14
Da sa Moses til Gud: Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere! – og de så spør meg: Hva er hans navn? – Hva skal jeg da svare dem?
Da sa Gud til Moses: JEG ER DEN JEG ER. Og han sa: Så skal du si til Israels barn: JEG ER har sendt meg til dere.

Den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd, ER fra evighet og til evighet.
"Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til." Joh 1:3. Livet og alt det gode som hører livet til har vi fått av Herren. Vi ER bare en kort stund, og så er vi borte. "For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på det falt av." 1Pet 1:24. Bare Guds Sønn kan gi oss evig liv. "Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der JEG ER, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt" Joh 17:24.

Det er verd å merke seg at Jesus flere ganger brukte JEG ER om seg selv på en slik måte at jødene måtte forstå at han presenterte seg selv som Israels Gud. Derfor ønsket jødene å drepe ham. "Jødene svarte ham: For noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for gudsbespottelse, fordi du som er et menneske, gjør deg selv til Gud." Joh 10:33.

At Jesus er sann Gud fra evighet til evighet, og at han samtidig er Menneskesønnen, Marias Sønn, er avgjørende. Hvis dette ikke var sant, var det umulig for noe menneske å bli frelst! For at vi skulle kunne bli frelst, måtte nemlig vår synd bli sonet. Og dette kunne bare den Hellige Gud gjøre, for bare Han er ren og syndfri. Men det er menneskene som har syndet og som skylder å sone sin synd. Derfor måtte Ordet bli kjød - Gud bli Menneske - så det syndfrie Gudmennesket Jesus Kristus kunne sone verdens synd i vårt sted.

Nedenfor gjengir vi noen skriftsitater hvor Jesus bruker JEG ER om seg selv. Legg merke til at skriftstedene dypest sett framstiller Jesus som vår Frelser! "Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet." 1Joh 5:12.

Joh 6:35
Jesus sa til dem: JEG ER LIVETS BRØD. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste.

Joh 6:41
Jødene knurret da over ham fordi han sa: JEG ER BRØDET SOM ER KOMMET NED FRA HIMMELEN.

Joh 6:51
JEG ER DET LEVENDE BRØD SOM ER KOMMET NED FRA HIMMELEN. Om noen eter av dette brød, skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.

Joh 8:12
Igjen talte Jesus til dem og sa: JEG ER VERDENS LYS! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.

Joh 8:16
Men også om jeg dømmer, så er min dom rett. For JEG ER IKKE ALENE, MEN JEG OG FADEREN, som har sendt meg.

Joh 8:18
JEG ER DEN SOM VITNER OM MEG SELV, OG FADEREN som har sendt meg, vitner om meg.

Joh 8:23
Han sa til dem: Dere er nedenfra, JEG ER OVENFRA. Dere er av denne verden, JEG ER IKKE AV DENNE VERDEN.

Joh 8:24
Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at JEG ER DEN JEG ER, skal dere dø i deres synder.

Joh 8:28
Jesus sa da: Når dere får opphøyet Menneskesønnen, da skal dere forstå at JEG ER DEN JEG ER. Og av meg selv gjør jeg intet, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette.

Joh 8:58
Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: JEG ER FØR ABRAHAM BLE TIL.

Joh 9:5
MENS JEG ER I VERDEN, ER JEG VERDENS LYS.

Joh 10:7
Jesus talte da igjen: Sannelig, sannelig sier jeg dere: JEG ER DØREN INN TIL FÅRENE.

Joh 10:9
JEG ER DØREN. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde.

Joh 10:10
Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. JEG ER KOMMET FOR AT DE SKAL HA LIV OG HA OVERFLOD.

Joh 10:11
JEG ER DEN GODE HYRDE. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.

Joh 10:14
JEG ER DEN GODE HYRDE. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg,

Joh 10:36-38
hvordan kan dere da si til ham som Faderen har helliget og sendt til verden: Du spotter Gud! – fordi jeg har sagt: JEG ER GUDS SØNN?
Dersom jeg ikke gjør min Fars gjerninger, så tro meg ikke!
Men hvis jeg gjør dem, da tro gjerningene, om dere ikke vil tro meg, for at dere kan forstå og vite at FADEREN ER I MEG, OG JEG I FADEREN.

Joh 11:25-26
Jesus sa til henne: JEG ER OPPSTANDELSEN OG LIVET. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.
Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?

Joh 12:47
Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. For JEG ER IKKE KOMMET FOR Å DØMME VERDEN, MEN FOR Å FRELSE VERDEN.

Joh 13:13
DERE KALLER MEG MESTER OG HERRE. OG MED RETTE SIER DERE DET, FOR JEG ER DET.

Joh 13:19
Fra nå av sier jeg dere det før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at JEG ER DEN JEG ER.

Joh 14:6
Jesus sier til ham: JEG ER VEIEN OG SANNHETEN OG LIVET. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Joh 14:10
Tror du ikke at JEG ER I FADEREN, OG FADEREN I MEG? De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, han gjør sine gjerninger.

Joh 14:11
Tro meg at JEG ER I FADEREN, OG FADEREN I MEG. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.

Joh 14:20
På den dag skal dere kjenne at JEG ER I MIN FAR, OG DERE I MEG, OG JEG I DERE.

Joh 15:1
JEG ER DET SANNE VINTRE, og min Far er vingårdsmannen.

Joh 15:5
JEG ER VINTREET, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.

Ivar KristianslundOnsdag, Desember 18, 2002

UTDRAG AV INTERESSANT ARTIKKEL: The War With Iraq: Why The U.S. Won't Stop

by Gary D. Halbert
December 17, 2002

IN THIS ISSUE:

1. Al Qaeda Believes The US Is Weak & Won't Go To War.
2. US Plans To Occupy Iraq With Permanent Military Force.
3. Regime Change: Implications For Saudi Arabia & Iran.
4. After Iraq War, The US Could Control World Oil Prices.
5. Market Implications & What To Do About Them.


Introduction

The Bush administration decided to allow the weapons inspections in Iraq, even though few believe the inspections will yield anything productive. The inspections are nothing more than a cover while the US finalizes its plans for a war on Iraq, probably in January or February.

There are many who hope that the weapons inspectors in Iraq will find nothing and that the threatened war against Saddam Hussein will never happen. In this issue, I discuss why my best sources believe a war with Iraq is virtually inevitable, regardless the outcome of the weapons inspections.

The Big Picture

I read so many articles and analyses which suggest that the only reason the United States will wage war in Iraq is so that President Bush and his cronies in "big oil" can control Iraq's vast petroleum reserves. I have not believed this from the beginning, and I still don't. There are others who contend that the only reason the Bush administration has continued to saber-rattle over Iraq was to insure a Republican victory in the mid-term elections and regain control of the Senate. I didn't believe that one either.

I believe that what is driving the war on Iraq is something very different.

In a nutshell, the US will not back down from a war on Iraq because of the message it would send to al Qaeda and terrorists around the world. After eight years of Bill Clinton, the terrorists believe the US is fundamentally weak and will not resort to war. Should Bush back down, this would send a message that could accelerate terrorist attacks on America.

Secondly, should the US defeat Saddam Hussein and occupy Iraq, we would be in a position, as never before, to reshape the Middle East and combat al Qaeda. Some of my sources believe that the Bush administration has made a decision to occupy Iraq with a permanent military presence to fight terrorism across the Middle East.

Clearly, there are risks associated with a war on Iraq. American lives will be lost. But whether we agree or disagree, it appears the Bush administration will attack Iraq, eliminate Saddam Hussein and establish a powerful US military presence in the region for years to come. Again, we can agree or disagree, but here's why this is likely.

Al Qaeda: The US Is Fundamentally Weak

Al Qaeda has persistently argued that the United States is fundamentally weak when it comes to war. From Beirut in the 1980s to Desert Storm, Bosnia, Somalia and some would even argue the Afghan war, al Qaeda has maintained that the US has failed to act decisively and conclusively. Unwilling to take casualties, Washington either has withdrawn under pressure or has refused to take decisive but costly steps to impose its will. Al Qaeda has argued repeatedly that the United States should not be feared because, at the end of the day, we lack the will and commitment to fight a real war.

In that context, and with Bush having made Iraq the focus of the War On Terror, a decision to back down now would send a clear message to al Qaeda. Specifically, that the US doesn't have the stomach for a real war (unlike Afghanistan), especially not against a heavily armed country like Iraq which is believed to have chemical and biological weapons.

Bush's New Foreign Policy

Several sources I read believe that President Bush has adopted a new, more aggressive foreign policy in the wake of 911. Specifically, as the world's lone superpower, he is thought to believe we should use our military might to its fullest in the War On Terror, stamp out al Qaeda and its sources, and if we liberate oppressed masses along the way, that's all the better.

Additionally, my sources believe that President Bush has decided, once and for all, that the US must have a dominant, permanent military presence in the Middle East. Not for the sake of occupying Iraq, but rather to be able to fight the War On Terror directly and bring peace and stability to the region, instead of having to depend on others.

From a military standpoint, Iraq is the perfect spot in the region. In addition to removing Saddam Hussein and allowing a new democratic government to form, there is no better spot in the Middle East for the US to establish a permanent military force. Iraq sits in the middle of and shares borders with Jordan, Syria, Turkey, Iran, Kuwait and Saudi Arabia. It also borders on the Persian Gulf, which is convenient for our naval forces.

If this analysis is correct, and if the US defeats Saddam Hussein, the United States could quickly become the most powerful military force in the region. Iraq already has military bases which could easily be taken over by our forces. The US would be able to deploy a substantial ground and air force capable of bringing pressure to bear within a 360-degree radius. Some of my sources believe this is the intention of the Bush administration.

Of Course There Are Risks

The most obvious risk is that Saddam Hussein proves to be a more formidable enemy than the US thinks. US military planners seem to be working on the assumption that large numbers of Iraqi generals will surrender early-on in the attack. This may be true, but there may also be a significant number in and around Baghdad that will fight to the end to protect Hussein. Of course, there is also the question of whether or not Hussein will use chemical or biological weapons against our forces. It remains to be seen if public support for the war would remain if large numbers of US casualties are incurred.

There is also widespread hatred of the US in the Middle East. It is uncertain whether or not a US attack on Iraq would spawn an anti-US Islamic coalition around the region. While it can be argued that the US could defeat Saddam Hussein and occupy Iraq, with or without an anti-US coalition, it could make things more difficult and costly.

There is another argument that a US invasion in Iraq would strengthen al Qaeda, at least initially. The thought is that there would be so much outrage over the US occupation that al Qaeda would see its ranks swell with new recruits. That may be true, but there is no indication that al Qaeda is having difficulty recruiting now.

Then there is the question of our allies. Most of Europe opposes a war on Iraq. They will oppose it even more if the plan is to establish a permanent US military force in Iraq. But the question is, what can Europe do if the US really has its mind made up? Answer: not much, really.

Likewise, the Russians oppose the war on Iraq, at least publicly. However, as I have suggested in previous issues, I believe the Russians will come along, at least privately. Remember that Iraq owes Russia something like $8-10 billion, and that's a lot of money to the ailing Russian economy. And just in the last few days, Iraq cancelled some large, lucrative drilling contracts with LUKOil, the largest Russian oil company. If the US promises to repay the Russians from Iraqi oil sales and re-institutes the drilling contracts, I think it's safe to assume the Russians can get onboard, perhaps even if they learn that the US plans to maintain a permanent military force in Iraq.

Implications For Saudi Arabia & Iran

The Saudi royals have two fears: 1) growing al Qaeda power within the kingdom; and 2) the United States. Currently, they fear the former more than the latter. But how does that change if the US has a couple of hundred thousand soldiers, plus plenty of equipment and air power inside Iraq? I would say it changes things a lot! The implications for Saudi Arabia are huge. If the US places a large, permanent military force in Iraq, we no longer have to placate the Saudis. If Saudi Arabia continues to refuse to take strong action against its known al Qaeda operatives, the US could simply send a few armored divisions in to do the job for them.

While the situation is different, US occupation of Iraq, with a large, permanent military force, poses a similar problem for Iran. As another member of the Axis of Evil, our presence in Iraq could lead to regime change in Iran as well - one way or the other.

War For "Big Oil"? We'll Soon Find Out.

It is said that the price of oil depends largely on the existence of, or non-existence of, a couple of million barrels per day. Without the extra couple of million barrels per day, oil can be at $20, or even at $30 per barrel as it is today, or even higher. But with that extra million or two barrels per day, which is within Iraq's production capacity, the price of oil could fall to $15 per barrel or even $10. With the US in control of Iraq's vast oil resources, the US could effectively control the price of oil worldwide. $10 oil, by the way, is devastating to the Saudis, but it would be a boon to the world economy.

Every time I write anything about the war on Iraq, I get e-mails from people who assure me that the war is about nothing but handing Iraqi oil over to big US oil companies. I would expect that the Bush administration would allow US oil companies to assist in operating Iraq's oil fields, production facilities and exploration, in addition to the French and the Russians. But to assume the US is simply going to "give" Iraq's vast reserves to Big Oil is a bit much I think.

It looks like we will find out one way or the other pretty soon. Most of the military strategists I listen to believe the Bush administration wants to invade Iraq in January or February. Who knows if that is the timetable? But whenever it happens, and assuming the US is successful in defeating Saddam Hussein, the price of oil should begin to drop shortly after the Iraqi production comes back online. If it doesn't, then I will give more credence to the argument that this war is more about Big Oil than the War On Terror.

Conclusions

It looks increasingly as if the US will not only attack Iraq and remove Saddam Hussein, but will also establish a permanent military presence in the oil-rich country. Our military presence in the region, some believe, will lead to regime change in other Middle East countries such as Iran and perhaps even Saudi Arabia. Stratfor.com, the highly respected global intelligence service, offered the following on December 11:

"For the United States, fighting and winning a war against Iraq has become a strategic imperative. Although it is true that this war could engender greater support for al Qaeda among the Islamic masses, the consequences of not attacking Baghdad -- from Washington's perspective -- could be worse. But even more important, a victory and U.S. occupation of a conquered Iraq would reshape the political dynamic in the Middle East. The United States would be in a position to manipulate the region on an unprecedented scale."

Several sources I follow believe that January or February is the most likely time for a US invasion of Iraq to begin. However, I wonder if such speculation is based more on seasonal/weather concerns in Iraq, as opposed to good intelligence. It remains to be seen how long the Bush administration chooses to allow the inspection game to continue.

What is a reasonable assumption, I believe, is that if the inspectors find any weapons of mass destruction, or if the inspectors are prohibited from visiting key sites, the US will launch the war shortly thereafter.

With the US in control of Iraq's vast oil resources, we would be in a position to control world oil prices. Specifically, oil prices should fall significantly when Iraqi production comes back online. This would be very bad for Saudi Arabia but very good for the global economy.

Only time will tell if this analysis is correct.

Market Implications

(Vi stopper her.)


Ludvig Nessas kommentar i Radio Øst

I en kommentar til førstesideoppslagene i Fredriksstad Blad og i Fredrikstadavisa Demokraten i dag, sier Ludvig Nessa blant annet følgende (gjengitt etter hukommelsen):

Vi (Ludvig Nessa og Børre Knudsen) har aldri vært voldelige, så abortlegene har ingen grunn til å frykte oss. Men drapslegene har tydeligvis dårlig samvittighet, og det har de god grun til å ha. For de vet hva de gjør. De dreper små barn, og det er imot all legeetikk og legemoral slik den har vært forstått i mer enn to tusen år.

Etter drap kommer det gjerne et oppgjør. Når det går opp for mødrene hva legene i virkeligheten har gjort, kan legene få grunn til å frykte.

På spørsmål fra intervjueren bekrefter Ludvig Nessa at han og Børre Knudsen har avstått fra aksjoner i lengere tid. Nessa begrunner dette med at andre som arbeider mot abort har kritisert Nessa og Knudsen for at de "ødelegger for dem". Videre sier Nessa at abortmotstanden nå synes å ha stilnet helt av. Derfor kan det komme til å skje ting igjen.

Ivar Kristianslund


Fredriksstad Blads førstesidesak: Livedde «abortleger» frykter drapstrusler

Forstår legene. Bo Sultan ved kvinneklinikken til Sykehuset Østfold ønsker åpenhet om abort, men forstår gynekologene som er redde for trusler.

(foto:jan erik skau)

Gynekologer ved sykehuset i Fredrikstad tør ikke stå frem. De frykter drapstrusler.

tekst:
Anne-Lene Frølandshagen

Publisert: 18. Desember 2002 00:30
Sist endret: 18. Desember 2002 00:33

Legenes redsel blir beskrevet i siste nummeret av Sykehuset Østfolds internavis Stetoskopet. Bortsett fra avdelingssjef Bo Sultan, som også utfører aborter, vil ingen av gynekologene ved kvinneklinikken stå frem med navn og bilde. Årsaken er frykten for drapstrusler, hvorav den siste er registrert ved sykehuset i Fredrikstad så sent som etter 2000, flere år etter at abortmotstanderne Ludvig Nessa og Børre Knudsen aksjonerte ved sykehuset.

Forstår anonymiteten
Bo Sultan opplyser at abortproblematikken er belyst i internavisen som ett første tema i en serie om dilemmaer i sykehusverdenen.
– Vi har stadig etiske diskusjoner på avdelingen om dette, sier han.
– Er dere villig til å leve med en situasjon der legene ikke tør å stå frem og si at de utfører aborter?
– Ja. Vi opplever ikke direkte trusler i dag,. men man vet ikke hva enkelte ekstremister kan finne på. Jeg forstår at de fleste leger vil være anonyme, sier Sultan.
I internavisen til sykehuset forteller en anonym gynekolog om hvordan det oppleves å høre om lister som lages på leger som utfører abort, og være redd for trusler:

«Andre siden styrer»
– Selvfølgelig er det trist at situasjonen er slik at vi ikke fritt kan gå ut og fortelle om abortrelaterte temaer. Den andre siden styrer på en måte, sier den anonyme legen.
Fri abort er lovbestemt rett og en lovpålagt oppgave, konstateres det ved Fredrikstad-sykehuset. Her utføres mellom 750 og 800 aborter i året, med pasienter fra hele fylket. Tre av sykehusets 20 gynekologer har reservert seg mot å utføre abortinngrep, av personlig overbevisning. Men reservasjonen gjelder ikke undersøkelse av kvinnene og klargjøring for inngrep.
– Hva gjorde dere da sykehuset mottok den siste trusselen, Bo Sultan?
– Ingenting, bortsett fra å informere de berørte myndighetene og ledelsen ved sykehuset.

(Artikkelen er kopiert fra www.f-b.no.)


Tirsdag, Desember 17, 2002

DAGSSEMINAR - HOMOSEKSUALITET

Organisasjonen "Til Helhet" kunngjør følgende:


Kjære venn,

jeg vil gjerne gjøre deg oppmerksom på et dagseminar som Til Helhet inviterer til, nemlig

Lørdag 8. februar, 2003 på Fjellhaug Skoler, Oslo

Den lørdagen får vi besøk av tyske dr.med. Christl Vonholdt og dr.theol. Uwe Buss.

Christl er forsker og pediater, mens Uwe er pastor. Emnene vil være ”Homosexuality – change of values and its consequences”, ”Causes of male homosexuality and principles of change”, og ”Understanding female homosexuality”.

Begge foredragsholderne er knyttet til Reichenberg Fellowship utenfor Darmstadt. Buss underviser og veileder unge og eldre om identitetsvansker - han levde selv i et homoseksuelt forhold ei tid. Vonholdt har satt seg grundig inn i kjønnsforskningen og har allered publisert noe om hvilke samfunnsmessige endringer vi må se i øynene og ta stilling til. Se nærmere info om seminaret og bidragsyterne på www.tilhelhet.no under "Nyheter" og "Konferanser - møter" og http://www.ojc.de/dijg/dijg.htm.

I Til Helhet tror vi disse to vil kunne gi en balansert og tillitvekkende presentasjon av det ømtålelige emnet som homofili og muligheten for endring er. Vi ser jo hvor presset alle er som våger å si noe til emnet. Saken med professor Spitzer er velkjent, han ble tidligere hentet til Norge for å kaste glans over faglige sammenkomster. Men da han hevdet at det er faktisk mulig å endres, ble han umiddelbart dumpet av noen og avskrevet som en middelmådig forsker... Men vi kan ikke la slik skammelig opptreden binde synspunkter og den frie samtale. Derfor tror vi dr. Vonholdt og dr. Buss kan gi bidrag til ny innsikt og kanskje bringe samtalen noen skritt videre.

Hvis noen kunne tenke seg å møte Vonholdt og/eller Buss mer privat fredag kveld vil vi forsøke å arrangere det. Ta kontakt.

Hvis du kjenner noen som bør få denne info-mailen, er vi svært glad om du videresender den, gjerne med kopi til oss.-

Beste hilsen

Erling Lundeby

styreleder Til HelhetMandag, Desember 16, 2002

GRENSELØS HANDEL

Handel med Israel er uttrykk for solidaritet og vennskap. Dessuten har de varer som vi trenger og som ingen andre kan skaffe oss.

Heved formidler vi til alle gode norske venner av Israel at det bredeste utvalg av de beste Aloe Vera og Dødehavsprodukter kan bestilles for forsendelse direkte hjem i posten fra No Minus. Kontakt oddvar.berge@C2i.net. eller tlf 37040505. Hud og helseprodukter. 3 gratisprodukter pr bestilling over kr 1000,-. Produktkatalog følger bestillingene. Be om produktoversikt og priser pr mail eller tlf 37040505.

Vi søker også salgsmedarbeidere i hele Norge.
Velsign Israel. Velsign Norge. Velsign hverandre.

Beste julehilsen Oddvar Berge.


Søndag, Desember 15, 2002

DIKT TIL TIDEN AV JØRGEN HØGETVEIT: Ordet redder deg og dine!

Arme folk
som ei kan skue,
fremtiden i Herrens Ord
De må for sin fremtid grue
når det kommer over jord!

Det som Herren
nå tillater
for all ondskap fra vår makt.
Men Guds barn
kan løfte hodet
mot Han selv
og all Hans prakt.

Fra Sin munn
med rettferds Ordet
kløyves løgn og alt bedrag
Renset står vår jord tilbake
Alt skjer nå til Guds behag.

Rett nå hodet
styrk de lemmer
som vil skjelve i vår tid
Plant ditt tre
tal fritt Hans nåde
fortsett kun din gode strid.

Redd de faldne
Rekk dem Ordet
Redd dem inn til Herrens bord
Han vil selv ha salen fullsatt
har han sagt i eget Ord.

Fyll på oljen
Lampen brenner
Kjenn Ham selv i Skriftens Ord
Da skal døren inn til himmel
åpen stå til Herrens bord!


Mer fra Avisa Nordland (5/12): UT AV OG INN I MINDRETALLET

En av statskirkens radikale biskoper, Sigurd Osberg, trådte sist helg ned av sitt bispesete i Tunsberg for godt etter aldersmessig endt tjeneste. Et slikt skifte av biskop er ikke bare en sak som berører ett bispedømme.

Det berører hele kirken og alle menigheter fordi personendringer også endrer noe på hvilken offisiell holdning kirken har i omstridte spørsmål.
Sigurd Osberg var den som startet kirkestriden om homofili for ti år siden. Da hadde han i en årrekke arbeidet teologisk inngående med spørsmålet om kirken kan og skal akseptere homofil legning, og ikke minst homofilt samliv.

Når Osberg nå har pensjonert seg, reduseres det mindretall av biskoper som aksepterer homofilt samliv også for personer i vigslede stillinger. Det vil mange synes er leit i en kirke som ønskes imøtekommende og åpen, og ikke fordømmende og ekskluderende.
Men kanskje bidrar han til litt bevegelse hos andre når han minner om den gamle striden om kvinnelige prester som i dag er historie: - Problemet enkelte den gang påberopte seg med hensyn til skrifttolkning, er nøyaktig det samme som det man i dag påberoper seg i homofili-saken.

Det har åpenbart Sør-Hålogalands biskop Øystein Larsen innsett. For samtidig som Osberg trer ut av mindretallet i bispekollegiet i homofili-spørsmålet, trer Sør-Hålogalands biskop Øystein Larsen inn. Larsen har omsider offentliggjort at han har skiftet syn i saken. Han er personlig ikke lenger imot at homofile kan bli prester eller at kirken skal kunne vigsle homofile partnerskap.

Larsen går forsiktig ut med sitt endrete syn. Han slapp nyheten da han møtte skoleungdom under en visitas i Vefsn nylig. Men han ønsker ikke å profilere dette spesielt. Han vil ikke «drive solospill» og avventer det arbeid kirkens lærenemnd nå er i gang med. Inntil nytt vedtak foreligger, står han på Den norske kirkes gjeldende syn på homofili. Det innebærer at Larsen ikke vil praktisere sitt endrete syn.

Hvorfor kristne med en homofil legning skal være mindre egnet enn heterofile til å gjøre kirkelig tjeneste, skjønner vi ikke. Det er imidertid bare et tidsspørsmål før også homofile gis allmenn aksept. Derfor hadde vi gjerne sett at Øystein Larsen, som den varme og imøtekommende biskop han framstår som, hadde profilert sitt endrete syn skarpere. Dermed kunne han bidratt til at prosessen beveget seg litt raskere.
Klipp fra Avisa Nordland: Biskop sier ja til homofile

Biskop Øystein Larsen i Sør-Hålogaland har endret standpunkt og sier nå ja til at homofile samboende kan inneha vigslede stillinger i kirken.

Biskopen har skiftet syn i homofili-saken og sier han ikke lenger kan holde fast på et restriktivt syn på homofili. Øystein Larsen sier nå ja til at homofile samboende kan inneha vigslede stillinger i kirken.
- Jeg har flyttet meg. Det ville være uærlig å forstille meg, og unfair ikke å gi beskjed om at jeg er kommet til nye konklusjoner i denne saken, sier Larsen til Vårt Land.

Biskopen vil likevel ikke ordinere homofile samboende til vigslede stillinger. Han ønsker heller ikke delta ved "forbønnshandlinger av offentlig karakter for homofile par" - i motsetning til sin kollega Gunnar Stålsett i Oslo.

- Jeg vil ikke drive soloutspill i denne saken, og jeg står naturlig på de vedtak som er gjort i Den norske kirke om homofili, inntil vedtakene blir omgjort, sier Larsen.Den liberale elite - Av cand. theol. Ingeborg Mathiassen

I Dagen for en stund siden, fikk vi vite sannheten om Dnk: ”Ikke plass for alle, Hagesæther!” Det skulle være en alarmklokke. Dnk er i dag verre enn da Martin Luther tok opp kampen mot forfall og vranglære i pavekirken. Paven(e) har dannet sin egen falske lære. De har Skriften og tradisjonen, og mener at de sitter på Peters stol og er Kristi etterfølgere. Hvem ville tale i mot Kristi etterfølger eller stedfortreder? Vrang lære gir seg utslag på forskjellig vis.

På kort tid har noen bisper i Dnk innført falsk etisk og åndelig lære som de øvrige biskoper stilltiende har bifalt. Og mange som bærer kristennavnet har allerede begynt å anerkjenne fosterdrap og homofil praksis, slik mange har gjort med samboerskap mellom mann og kvinne. Situasjonen er ikke bedre i Dnk enn i Romerkirken, hva lære angår.

Nå burde det norske kristenfolk våkne opp å se hva som skjer, og legge merke til hvorledes det hele styres av dem som skulle være lærde teologer. De skulle jo være som èn samlet ”røst som ropte i ørkenen” (Johs. 1:23), og preke Guds Ords begge stykker, både loven og evangeliet, ut fra Jesu ord i Lukas 24:47. Men de 11 statsbisper gjør Jesu ord til løgn idet de aksepterer homofilt samliv, en praksis som klart er i mot Guds bud og hellige skaperordning. Hvorfor tier Hagesæther og hans likesinnede når Stålsett eller Köhn ordinerer homofile praktiserende? Hvorfor kommer det ikke protester og splittelse mellom dem? (Titus 3:10).

Jesus sa til kvinnen som var grepet i hor: ”Gå bort og synd ikke mer!” (Johs. 8:3). Biskoper derimot, støtter kolleger og prester som tillater et samliv i synd. Jesus sier som kjent i Bergprekenen: ”Er ditt øye sykt, da blir hele ditt legeme mørkt. Er altså lyset i deg mørke, hvor stort blir da mørket!” (Matt. 6:23).

Det merkelige er at samtlige biskoper påberoper seg Skriften. Det er klart man må holde seg til Guds Ord som finnes i Bibelen, sier man! - ”Vi tolker Skriften forskjellig, derfor sier vi ikke at det er vranglære!” – Så finurlig kan det altså sies! Men Jesu formaning lyder: ”Se eder for og ta eder i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig!” (Matt. 16:6). Ikke en eneste biskop taler mot denne surdeig. Kanskje de er redde for å bli avsatt av Bondevik/KrF-regjeringen? Kristenfolket burde vende dette partiet ryggen. Partiet har vist seg å være en medhjelper for den liberale teologi.
Fredag, Desember 13, 2002

Treenighetslæren er Bibelens lære - Av Ivar Kristianslund

Enkelte ikke-kristne sekter motsier det faktum at treenighetslæren finnes i Bibelen. Faktum er at treenighetslæren gjennomsyrer hele Bibelen. Også bibeltro mennesker kan ha vanskeligheter med å påvise at treenighetslæren finnes i Bibelen. Noen fakta om treenighetslæren følger derfor nedenfor.

For å bevise at treenighetslæren finnes i bibelen, må fire ting slås fast, nemlig (1) at Faderen er Gud, (2) at Sønnen, Jesus Kristus er Gud, (3) at Den Hellige Ånd er Gud og (4) at det bare finnes en Gud. Dersom alle tre personene er guddommelige samtidig som det bare finnes en Gud, følger nødvendigvis konklusjonen at vi har en treenig Gud.

At Faderen er Gud, er det vel ingen som tviler på. Det står skrevet mange steder, for eksempel i Gal 1:1: ”Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som reiste ham opp fra de døde,” Der står det for øvrig også at Jesus er Gud. Et annet sted som både viser at Jesus er Gud og at Faderen og sønnen er ett finner vi i Joh 10:30 hvor Jesus sier: ”Jeg og Faderen er ett.” At den Hellige Ånd er Gud finner vi for eksempel i Apg 5:3-4 hvor det står: ”Da sa Peter: Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulle lyve for Den Hellige Ånd og stikke unna noe av betalingen for åkeren? Var den ikke din så lenge du hadde den? Og når du så hadde solgt den, bestemte du da ikke selv over pengene? Hvorfor har du satt deg denne gjerning fore i ditt hjerte? Det er ikke for mennesker du har løyet, men for Gud!”

Vi har nå bevist at både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er guddommelige. Men Bibelen lærer klart at det bare er en Gud. I 5M 6:4 står det: ”Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.” Og i 1Tim 2:5 står det: ”For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,”

Siden Faderen er Gud, Sønnen er Gud, og Den Hellige Ånd er Gud, og siden det bare finnes en Gud, følger treenighetslæren av seg selv.


Torsdag, Desember 12, 2002

Jørgen Høgetveit: Al Qiada nå som global jødejeger

Med sine siste onde utspill - som lover å jakte på jødene hvor de enn måtte befinne seg i verden - kan - uten selv å skjønne det - de bli Guds redskap til å få jødene hjem til Israel så Gud kan avslutte denne tidsepoke og komme igjen til endelig redning for sitt folk. Bibelen taler klart om "jegere og fiskere" som skal få Guds folk hjem. Dermed bereder Al Qaida sin egen undergang som et ondt styrt redskap som ikke kommer lenger enn Gud tillater. Luther omtalte jo endog satan som Guds "bandhund".

Vi ser jo at tilbakestrømningen av jøder til Israel - ikke avtar - men øker. Med den erfaring jødene har med de fleste av jordens folk - vet de at de bare har en sikker havn - Israel - hvor de blir mottatt med åpne armer. Riktignok er det en del som også reiser ut fra Israel pga terroren, men de vil nok snart finne ut av Guds løfter og verdens-styrelse er mye mer å satse på enn all verdens "vennskap" som igjen og igjen svikter i prøvens stund.

I mens får de høyst ufullkome verdensmakter prøve å håndheve rett og rettferdighet ved å ta de verste despoter med lov og makt - despoter som verden har vært plaget med siden Nimrods dager i det gamle Babylon.

Med vennlig hilsen

Jørgen Høgetveit


Onsdag, Desember 11, 2002

LESERINNLEGG: Fred-Nå-bevegelsen - Av Bjarne Kydland

Dette er en bevegelse, som en kan finne i alle land, vil jeg tro, -og det skurrer stadig i mine ører, da det viser seg at den som oftest er enveisdirigert, spesielt mot USA og Israel.
Nobels Fredspris er i våre dager blitt hul og kontroversiell, -polemisk, og burde, slik jeg ser det vært avviklet. Den kan begynne å minne om muslimenes ”hellige krig.”
Jeg makter ikke å mobilisere snev av tillit til komiteen, -bl.a. også av samme grunn som vår utmerkede landsmann Kåre Kristiansen, som den gangen muslimen Yasser Arafat ble tildelt trofeet, straks fikk nok av komiteens rådende ånd. Hvilken ånd? Det ligger nær å svare: muslimsk.
Yasser Arafat taler med to tunger, en bruker han i Vesten og den andre bruker han mot sine egne. Dette er mannen som egentlig aldri har talt om annet enn ”Hellig krig” både før og etter freds-trofeet.. Helst etter ! Den eneste som visste beskjed om dette var Kåre Kristiansen, og den dagen han gikk, ble komiteen uinteressant for store deler av folket.
En komite som finner muslimen Yasser Arafat en verdig fredsprismottager, kan aldri for ettertid overbevise noen som helst, om nye mottakeres uhildede verdighet.

Slik nå med ex-president Jimmy Carter.
Under utdelingen sier komiteens formann Gunnar Berge dette slik: ”Det ble stadig mer åpenbart at forbigåelsen av Carter var i ferd med å bli en av unnlatelsessyndene i fredsprisens historie.” I mine ører lyder utsagnet slik: Jimmy Carter nærmet seg, med årene, mer og mer komiteens fredsprisintensjoner/syn, om hvem som er verdig. Underforstått: Hvem som best kan tale med to tunger.
Denne blottstillingen/kompromitteringen gjør ikke Berge selv de ringeste anstrengelser for å skjule. Han sier rett ut: Det er ikke først og fremst Carters fredsaktivitet som teller noe denne gangen, men den tingen at han er villig til å gi sin egen president George W. Bush et spark på leggen.
Underforstått: Det er jødene og USA som er den utløsende årsaken til verdens krigssituasjon og eventuelle storkrig . USA og Israel alene har nøkkelen til krig og fred i verden, så la nå endelig fredsprisvinneren Arafat få fred.

Selv sier Jimmy Carter dette på sitt orakelvis, under Oslo-besøket: ”Krig forhindrer ikke krig.” og ”Vi kan ikke lære hvordan vi skal leve sammen i fred ved å drepe hverandres barn.”
Hvorfor sier han dette nettopp her i Vesten? Fordi det lyder som musikk i komiteens ører, med Berge i spissen. Hvem er det som gjør slike barnemord, planlagt og overlagt? Er det muslimen Arafat med sitt daglige og heftige tema: Hellig Krig, (Koranen) (skitnere enn nazistene) eller er det kan hende USA`s president Geoge W. Bush? (Bibelen)

La meg spørre Carter: Om så var at Arafat ble gitt samme budskapet, ville han da lyttet til og fulgt positivt opp? Det erindrer meg at han ville si en ting og gjøre noe annet, som han har for vane.
Blir da svaret egenlig et Nei, hva gjør så Vestens i neste trekk?


Med vennlig hilsen

Bjarne Kydland
Tirsdag, Desember 10, 2002

Nytt fra Sápmi (Sameland):

Se samiske nyheter på NRK 1 - TV, tirsdag 10. desember kl. 1700 (5).

Der kommer det trolig innslag om prestestillingen i Kautokeino.

Kanskje det også kommer opptak fra bedehusmenigheten i Kautokeino.ALARM - Av Oddvar Berge

Jeg ser av Fædrelandsvennen at muslimer i Kristiansand nå vil kjøpe tomt eller bygård i Kristiansand.

Fra det øyeblikk de besitter eiendom i Kristiansand har de en etablert plattform som de vil gjøre sine krav gjeldende ut fra.

Jeg håper nå at Vidar Kleppe med sitt parti eller Frp kan forpurre dette og sørge for at muslimer ikke får feste fot på Sørlandet. Andre partier synes dessverre ikke å være tilstrekkelig våkne for situasjonen. Selv er vi dags dato for små.

Våre norske grunnregler åpner for religionsfrihet, ja, men ikke for religionskrig. Slik islam utøves idag med terrorangrep mot sivile og drap av flest mulig i hver eksplosjon, så er ikke dette noen religionsform vi vil hilse velkommen mer enn nazismen. At islam nå etablerer seg på egen privat grunn i Norge er derfor identisk med okkupasjon. Det er vi nødt til å innse. Kristiansand blir en krigssone. Islam er nemlig ikke bare religion. Det er like mye politikk. Ja, ofte er det politikk i religionens navn. Islam betyr krig eller diktatur. Og det er ikke bare et diktatur, men et ondskapens sådant.

Islam er i sin utagerende form som en variant av nazisme, bare langt mektigere.

Våre norske grunnregler fratar oss heller ikke ytringsfrihet eller retten til å forsvare oss mot fiendtlige angrep og infiltrasjon.

Én er Gud. La oss forholde oss til denne ene vi kjenner fra før, og huske ordene fra skysskaren på Eidsvoll. ”Så husk at Gud er attåt”. Vi trenger Ham nå, så la oss ikke vende Ham ryggen og søke fremmede guder som ikke kan hjelpe, bare true. Vend om til Herren alle som en er min appell fremfor alt annet.

Oddvar Berge

Formann i Kristen Framtid, Aust-Agder


Mandag, Desember 09, 2002

Vær med på å spre Morsdagsheftet fra Akademi for Kristen Folkeopplysning (AKF)!

FRA AKF HAR VI MOTTATT FØLGENDE SOM VI GIR VÅR BESTE ANBEFALING (bildet mangler):

Til våre kontakter på Internett

Over t.h. høyre ser du Morsdagsheftet som vi nå har fått inn til AKF. Vi trykker fremdeles 13 000 - og trenger flere selgere om vi skal holde opplaget oppe og nå ut til så mange som mulig med budskapet om Bibelens syn på mor og familien, denne grunnleggende Guds ordning - både for menigheten og samfunnet. Vi kjemper i de siste timer når det gjelder denne saken for Norge. Derfor håper vi at du stiller opp og tar imot en god bunke hefter til deg, din familie og dine venner, o.a.
Prisen er som før kr. 30,- og vi gir 20% rabatt til våre selgere. Bestiller du over 50 gir vi deg 30% rabatt. Tenk på om du kan organisere en flokk barn og unge som selgere for deg. De er ofte gode selgere.
I år er det gode artikler av tidl. rektor dansk Bibelinst. N.O. Vigilius, Kåre Karlsen, Stein Henriksen, J. Straume, undertegnede m.fl. Det er dikt og vakre fotomontasjer fra Israel, Nedre Setesdal, rosemaling m.m. Vi håper du ringer 379-31053 evt. fakser 379-30157 eller poster slippen under med en gang, så glemmer du den ikke: AKF Pb. 196. 4734 Evje

Jeg bestiller med dette _ _ _ _ _ _ stk. Morsdagshefter 2003.
De skal sendes til:
Navn:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Postnr./sted: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beste hilsen Jørgen Høgetveit (sek.)


LESERINNLEGG AV BJARNE KYDLAND: Svarteper og endens tid

Mange er de som har sterke meninger om endens tid, og det ut fra Skriften, hevdes det, og som gjerne doserer sine mer eller mindre bibeltro tanker for folket. Personlig har jeg lyst å være både forsiktig og kortfattet, med tanke på svarteper og Jakobs kap. 3:1: ”Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! - - -.”
Likevel vil jeg her komme med mitt umiddelbare inntrykk, utfra Ragnar Hastings kronikk i Dagen av 19:11: ”Forståelsen av endens tid”, og Kaare Kobbeltvedts tilsvarende artikkel av 05:12, som typer på to motsatte trosretningar om endetiden, -og det ut fra en og samme Lærebok !
Likesom to + to er fire, sier disse to utgavene meg at, det her finnes, hos den ene eller den andre en svarteper. Han finnes for øvrig overalt og alle.

Særlig Ragnar Hasting er mye opptatt av djevelen. ”Undervurder ikke djevelens bedrag,” sier han blant annet. ”Allright!” Det er en helt betimelig advarsel. Han snakker om at hans meningsmotstandere ”svever (au!, sier jeg) i en virkelighetsfjern drømmeverden.” Og han sier også, myntet på meningsmotstanderne: ”Noen tar nok Israel med i sine bønner, men får det noen praktisk betydning?”
Det siterte og mer til virker på meg veldig/bare søkt, og det kan ikke stå til troende.
Hvorfor? Ytterligere sitat: ”Hvis du mener at du ikke kan bedras, er du det sannsynligvis allerde.” Her har han i alle fall låst seg selv. Han er ikke bedradd, men alle som mener annerledes svever i bedrag. Jeg vil si det på denne måten: Der er ingen som er så sikre i sin sak som de som hevder at den kristne menighet skal inn i det anti-kristne helvete, og som samtidig bruker så vidt bombastiske, jeg vil si irrelevante og søkte argumenter.
Jeg spør meg slik: Hva har Kristi menighet på jorden å gjøre -den dagen djevelen er enehersker her? (Markus 13:19) Det eneste som i så fall vil skje er at de kristne blir en forlystelse for, blant andre muslimer, som allerede i dag, i tusenvis, danser, jubler, skyter og synger i gatene for hver eneste uskyldige jøde som de får drept. Kjell Bjørn Veland sier i en artikkel i Dagen for 27. nov. 2002: ”Det finnes 123 vers som omtaler drap og død for Allahs sak. Muslimene blir oppmuntret til å være fulltidsbeskjeftiget (sura 2:273 etc.) med å drepe for Allahs sak. - - - De versene jeg har lest var noen grusomme vers, jeg ble redd og lei meg.” Sitat slutt.

Rom. 11:11 og 26 sier: V. 11: Jeg sier da: Har de snublet for at de skulle falle? Langt derifra! Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nidkjærhet.” og v. 26: Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde ut ugudelighet fra Jakob.”
Kan noen tenke seg en mer fullkommen oppfyllelse av disse versene enn at alle frelste plutselig blir befridd, overkledd? (2. Kor. 5)
Det vil si: Frelsen kom til hedningene (bortrykkelsen) og det, på den tid forpinte Israel vil i sin tid ”blir vekket til nidkjærhet ” og vil innse at, her har deres egen landsmann Mashiach vært på ferde.
”Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte av min Ånd, og de skal skue opp til ham som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik en klager over sin førstefødte.” Sak. 12:10.

Med vennlig hilsen

Bjarne Kydland


Informasjon om Midtøsten-konflikten

VI HAR FÅTT TILSENDT FØLGENDE:

Kjære webmaster-kollega!

Hvor henter dine webgjester informasjon om Midtøsten-konflikten fra? Får de
utelukkende NRKs fordreide virkelighetsbilde servert, eller har de
alternative kunnskapskilder?

Jeg har funnet din e-post adresse på din webside, og skriver til deg fordi
jeg tror du forstår verdien av at det norske folk generelt, og dine
webgjester spesielt, får riktig og sann informasjon om Israel.

Mange hevder Porten til Midtøsten er den beste pro-israelske nettressursen i
Norden. Vi har solide bakgrunnsartikler og daglige nyhetsoppdateringer.
Porten til Midtøsten
(www.miff.no) er en internettportal til Midtøsten, drevet av Med Israel for
fred (MIFF).

Kunne du tenke deg å gi Porten til Midtøsten lenkeplass eller omtale på din
side?

Her finner du den informasjonen du trenger:
http://www.miff.no/partnere.htm

Jeg vil gjerne høre fra deg, og gjerne også gi lenke til dine sider på vår
lenkeside. (http://www.miff.no/0lenker.htm)

På forhånd takk!

Mvh
Conrad Myrland
Redaktør Porten til Midtøsten
www.miff.no / post@miff.no

PS! For første gang arrangerer Porten til Midtøsten nettmøte med en norsk
stortingspolitiker. Da kommer Frps utenrikspolitiske talsmann Morten
Høglund. Få med deg denne begivenheten, og møt opp i #Chatporten mandag 9.
desember kl. 17-18!
Gå til: www.miff.no/chatporten/Søndag, Desember 08, 2002

Der lys og mørke kan forenes ? - Av Olav Berg Lyngmo

Hvis det skulle finnes et sted der lys og mørke kan forenes, så har det vist seg å være i bispekollegiet! Der sidestilles lys og mørke, - rett lære og vranglære. Der aksepteres homoseksuelt samliv på linje med ekteskap, og biskopers lære om fornektelse av helvete og fortapelse blir likestilt med Jesu lære om de to utganger av dette liv (Matt.7:13-14; 25:1ff).

Hva slags bispekvaliteter er det egentlig vi har? – Det er sikkert mange som har gjennomskuet bedraget i biskopers ”hyrdetjeneste”!

Det er uten tvil biskopenes liberale skriftsyn som gjør at samholdet dem imellom styrkes i stedet for å splittes. Det liberale slagordet lød: ”Bibelen er ikke Guds Ord, men vi finner Guds Ord i Bibelen”?

Da blir det ingen splittelse i kollegiet! Da kan biskoper si at de er ”underveis” mot nye standpunkter. Bibelen må jo tilpasses tiden, blir det sagt. Om homofilispørsmålet sier biskop Larsen (Dagen 22.11.02): ”Spørsmålet er om dette skal være gyldig til alle tider, eller om det bare gjaldt da Bibelen ble skrevet.” – Det samme sier kanskje biskopene vedrørende spørsmålet om de to utganger av dette liv? Lærenemda kommer antakelig frem til at homoseksuelt samliv er forenlig med dagens liberale bibeltolkning. Ingen må glemme at biskopene er en del av Lærenemda, og at de allerede har gjort vedtak i Dingstad-saken!

Innenfor alterringen kan Köhn og Hagesæther forrette sammen som ”troverdige” biskoper, selv om Köhn nettopp har avskaffet helvete og fortapelse. Samtidig uttaler Hagesæther (Dagen 12.11.1999): ”Det finnes en fortapelse. Det er trist når enkelte prester erklærer fortapelsen for ”avskaffet”. – Han legger til at han vil kalle prester inn på teppet som ikke forkynner det Bibelen sier om livets to utganger”. – Med 1.Kg. 18:21 kan man spørre: ”Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren er Gud, så følg ham, og dersom Ba'al er det, så følg ham!” – Er det valgfritt i Dnk om man vil følge Hagesæthers eller Köhns dogmatikk? De aksepterer hverandres teologi, og dermed er Hagesæther ikke bedre enn Köhn. – ”Heleren er ikke bedre enn stjeleren”, sier et gammelt ord.

Hvordan kan Hagesæther holde fast på nevnte uttalelse i Dagen, og samtidig akseptere den tvangsinnførte nyordning med et liv i synd for homofile praktiserende prester? Hagesæther og de øvrige kamuflerte liberale biskoper aksepterer at Köhn og Stålsett deler ut presterettigheter til homofile praktiserende. De farligste biskoper er ikke de to sistnevnte og deres likesinnede. Men det er de biskoper som går under dekknavnet ”konservativ”, men ikke er det.

Generalsekretær Hallaråker uttaler noen sannhetsord (D 12.11.99): ”Når prestar gjer feil i ordningsspørsmål, er biskopane straks på banen og krev avsetjing. Men vranglærande prestar vert stort sett tekne på med silkehanskar”.

Hagesæther skrev 30.06.1997: ”Departementet varsler de øvrige prestene som medvirket under ”vigslingen” i Kautokeino … at det resulterer i avskjedssak og/eller tap av presterettigheter. … Jeg varslet på et tidlig tidspunkt prestene i Bjørgvin om at Kørner ikke skulle benyttes ved gudstjenester så lenge han har frasagt seg biskopens tilsyn. Etter Kautokeino har jeg innskjerpet dette ytterligere”.

Også Andreas Aarflot skrev til Deptet. om sokneprestene i Gamvik og Kautokeino. En uttalelse i brevet kan tyde på at han har ”bestilt” avskjeden fra det norske rettsvesen: ”Som nevnt vil jeg finne det kirkelig sett mest forsvarlig at en avskjed følges av tap av presterettigheter”. – Dokumenter i avskjedssaken viser at også Aarflot stilltiende aksepterte homofili - liberale prester. Nå har han som kjent fått hjelp med å innføre den homofili-liberale nyordning hos sin svigersønn som er professor og prestelærer på Menighetsfakultetet.

Olav Berg Lyngmo
Kautokeino


Lørdag, Desember 07, 2002

VINMONOPOL TIL SAMENE

TORSDAG 5. DESEMBER 2002 ÅPNET LANDETS MINSTE VINMONOPOLUTSALG I NORD-NORGES STØRSTE SAMEKOMMUNE, KAUTOKEINO. FØRSTE KUNDE BLE TOLK OG KIRKEMEDHJELPER I KAUTOKEINO, ALF ISAK KESKITALO, SOM FOR ØVRIG HAR FUNGERT SOM VIKARPREST, BL.A. I TANA OG NESSEBY.

Den samiskspråklige avisen Áššu (”glør”) i Kautokeino har omtale av saken med bilde på første side, fredag 6. i ds. – Keskitalo sier til avisen at han tror ikke at polutsalget er mer farlig for folk i Kautokeino enn andre steder. For øvrig understreker avisen at ikke alle som møtte opp i utsalget våget å bli med på bildet. Men Keskitalo sier at han frykter ikke noe med å bli fotografert. Utsalget vil ikke bli mer problematisk for folk i Kautokeino enn andre steder. Så lenge staten har tatt over reguleringen av vinomsetningen, så må staten også ta ansvaret i Sameland, uttrykte Keskitalo.

I 1974 foretok tre personer en undersøkelse som skulle vise hva slags innvirkninger brukere av alkohol kunne få i Kautokeino og Stavanger. Undersøkelsen viste at det i Stavanger var fem ganger så mange mennesker som havnet på sykehuset på grunn av alkoholens virkninger enn i Kautokeino, sett i forhold til folketallet på de to steder. – Professor Harald Olsen har funnet ut at samene fortere blir beruset enn ikke-samer, - men de blir også fortere edru, - la Keskitalo til. – Senere får vi se hvorledes polutsalget fungerer for folket i området. Men tre har nå likevel fått arbeid i utsalget!

Avisen sier ikke noe om beregnet utvidet bemanning på sosialkontoret.
Det man kjenner fra historien på 1850 – tallet, er at statens embetsmenn (lensmann og prest) i samarbeid med kjøpmenn blandet salt i spriten for å øke spritomsetningen til samene. Historien forteller også hvordan spriten ødela folk og familier da Lars Levi Læstadius var prest i Karesuando, ca. 150 km fra Kautokeino.

Kristenfolket regner med at omsetningen fra Vinmonopolet i Kautokeino kommer som et tillegg til hjemmeprodusert ”fludium” og tilførte HB-produkter. Det er etter hvert blitt åpnet mange Vinmonopol i Norge i KrFs regjeringstid.

REF


Fredag, Desember 06, 2002

Veterinærdir., menneskeretter og ulvemat - Av sivilagronom Jørgen Høgetveit

I Nationen for 4.des. d.å. sier vet.dir. Liven: ”Det er ingen menneskerett og fortsette med et sauehold som produserer ulvemat.” På samme side sier hans Tilsyn at tolkingen om retten til bondens beiter ”innebærer at det ikke blir noen grenser for de lidelsene sauen lovlig kan påføres på beite.” Dette kommer som en reaksjon på at Justisdep. har gått imot Dyrevern-tilsynets forslag om å sonere rovdyr og beitedyr. Det siste er selvsagt loddrett tøv, for rovdyrene følger matfatet som er beitedyra.

Det andre som er tøv – er å blande menneskeretter og dyrevernlov. Menneskerettene er klart definert i norsk lovgivning. Man finner dem i Grunnloven fra § 96 og utover. Og den aktuelle menneskerett finner Liven i § 105 som verner om den private eiendomsrett som ikke kan fratas noen uten at ”statens tarv” krever det, og da skal det evt. ytes full erstatning. Dyrka jord, beiter og utmark faller selvsagt inn under denne §. Det er vel bl.a. derfor Justisdep. har gått mot Livens forslag. De vil ikke bryte Grunnlovens menneskeretter – til fordel for noen påførte dyreretter. Problemet er nye lover og forvaltning som nå vil overkjøre eldgamle kristenrett og menneskeretter som er basis i vår kultur! At det er ”statens tarv”, fellesskapets behov å verne rovdyr som forgriper seg på privat eiendomsrett av bruk av eiendom og bufe på beite, samt bomiljøet til folk, er mer enn tvilsomt. Og skulle man få en Høyesterettsdom som sa at dette var rett – vil det for det første være en feil dom, dernest ville det kreve ”full erstatning” for tapene av beiter og dyr.


Torsdag, Desember 05, 2002

Tragedien rammer Kautokeino igjen!

Historisk sett er Kautokeino en hardt prøvet bygd! Kampen om sjelene har vært hard! Satan herjet fælt gjennom alkoholen med alle dens forbannelser på 1800-tallet, men Jesus Kristus brakte liv og lys spesielt gjennom læstadianismen som har sitt navn etter den svenske presten og vekkelsespredikanten Lars Levi Læstadius. Han satte dype spor etter seg i Sverige, Finnland og Norge. I stedet for å fylle seg med alkohol, ble mennesker fylt av Den Hellige Ånd (Efes. 5,18), og Åndens herlige frukter vokste frem (Gal. 5,22). Men dessverre har alkoholen alltid holdt en del av folket i sitt jerngrep.

For få år siden gikk satan til motangrep igjen gjennom biskop Ola Steinholt, Kristelig Folkeparti og regjeringen. Det endte med at den bibeltro soknepresten Olav Berg Lyngmo ble avsatt og at den vakre Kautokeino kirke ble overtatt av vranglærere. Den rettlærende menigheten må nå samles på Bedehuset som dessverre rommer bare 100 mennesker, mens det trengs plass til minst 300 for at man skal kunne ha begravelser der. Gjennom tvang søker kirkeledelsen og den politiske ledelsen i Norge systematisk å erstatte samisk bibelsk kristendom med norsk "kultur"!

Nå kommer satans neste angrep: Nylig meldte NRK-Finnmark at torsdag 5. desember 2002, skal Vinmonopolet åpnes i Kautokeino. Det tragiske er hendt! Det norske "veldferdssamfunnet" med alkoholens "velsignelser" skal være lokalt tilgjengelig for alle - også for folk i Kautokeino! Alle skal jo være like! Stakkars fattige!

Postkontor, COOP og Vinmonopol har samme inngang i Kautokeino sentrum. Kafeen der mange møttes i forskjellige sammenhenger, ble tatt til spritbutikk. Ca. 8 - 10 meter fra spritbutikken er Lensmannskontoret. Der kan de kanskje nå forlange flere stillinger. Det samme på sosialkontoret.

Alkoholens forferdeligheter har man i Kautokeino fra før. Men problemene vil ikke avta når man får vinmonopol!. At bruken øker med tilgjengeligheten er nemlig et faktum! Hjemmebrentproduksjonen på stedet, og tilført hjemmebrent fra andre landsdeler, vil neppe avta.

Det finnes en passiv IOGT-forening i Kautokeino. Foreningen passer kanskje "dårlig" inn på stedet, hvor alkoholen dessverre er sentral i mange samebrylluper.

Ivar Kristianslund


Onsdag, Desember 04, 2002

Ivar Kristianslund: KAN NORSKE BISKOPER LESE?

Hva har ekspertene ved de teologiske fakulteter å si om dette spørsmålet? Bør det arrangeres et lesekurs for biskoper - et kurs som også er åpent for andre teologer? Kurset burde vel i tilfelle kunne finansieres av Opplysningsvesenets fond! Som lesebok kunne man bruke en enkel ABC med tekster kun fra Bibelen.

Som basislesning kunne man starte med de enkle fortellingene fra 1. Mosebok, kapittel 19 og Dommernes bok kapittel 19 og 20 som illustrerer noen samfunnsmessige konsekvenser av homoseksualitet! Videre kunne man benytte følgende oppsummerende tekster:
3. Mos. 18,22: "Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom." 3. Mos. 20,13: "Når en mann ligger hos en annen mann, som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en motbydelig gjerning. De skal dø. Deres blod være over dem!"

Som repetisjon kunne man benytte følgende tekster fra Det nye testamente:
Rom. 1,26-27: "Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse."

1. Kor. 6,9-10: "Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, ELLER MENN SOM ØVER UTUKT MED MENN, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere SKAL ARVE GUDS RIKE."

1. Tim. 1,9-11: "En må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene, fadermordere og modermordere, drapsmenn, horkarer, MENN SOM LIGGER MED MENN, menneskerøvere, løgnere, menedere, og hva det ellers kan være SOM STRIDER MOT DEN SUNNE LÆRE – etter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er blitt meg betrodd."

2. Pet. 2,6: "Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, OG SATTE DEM TIL ET FORBILDE PÅ DE UGUDELIGE I FRAMTIDEN."

Jud. 6-7: "Og de engler som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i mørket med evige lenker til dommen på den store dag, LIKESOM SODOMA OG GOMORRA OG BYENE DER OMKRING, SOM PÅ SAMME MÅTEN SOM DISSE DREV HOR OG GIKK ETTER FREMMED KJØD, OG NÅ LIGGER SOM EKSEMPEL FOR VÅRE ØYNE OG LIDER STRAFFEN I EN EVIG ILD."

2. Joh. 10: "Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen!"

Ville ikke et slikt kurs også være nyttig for DEN NORSKE KIRKES LÆRENEMND? Lærenemnda har visstnok planlagt å bruke flere år på å finne ut om homoseksuelt samliv er forenlig med Bibelens lære! Det er ikke kjent hvor mye av skattebetalernes penger som skal brukes på denne aktiviteten, men at det kan spares mye tid og penger om Lærenemnda deltar i lesekurset synes helt klart!


Tirsdag, Desember 03, 2002

Ord til KrF og Den norske kirke

Ledelsen i KrF og Den norske kirke har sammen eller hver for seg vært med på en rekke ugudelige tiltak. Prester som Børre Knudsen, Ludvig Nessa og Per Kørner er blitt avsatt fordi de har tatt budet "Du skal ikke slå i hjel" på alvor. Andre prester som Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen er blitt avsatt fordi de har protestert mot at Kirken skal godta sodomi. En rekke sodomitter er etter hvert blitt ansatt som "prester" i Den norske kirke. Vranglærere og opprørere blir godtatt, mens bibeltro og pliktoppfyllende prester blir avsatt. De ansvarlige i KrF og Den norske kirke bør lese teksten nedenfor som fordømmer deres handlinger og maner til omvendelse og til å rette opp uretten!

Ivar Kristianslund


Jes 1:10-20
Hør Herrens ord, dere Sodoma-fyrster! Lytt til vår Guds lov, du Gomorra-folk!
Hva skal jeg med alle deres mange slaktoffer? sier Herren. Jeg er mett av brennoffer av værer og av fett fra gjøkalver. Blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst til.
Når dere kommer for å vise dere for mitt åsyn, hvem har da krevd at dere skal tråkke ned mine tempelforgårder?
Kom ikke mer fram med unyttig matoffer! Det er en motbydelig røkelse for meg. Nymåne og sabbat, festforsamling – jeg tåler ikke høytid og urett sammen.
Deres nymåner og fester – min sjel hater dem. De er blitt en byrde for meg, jeg er trett av å bære dem.
Og når dere brer ut hendene, skjuler jeg mine øyne for dere. Hvor mye dere så ber, hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod.
Rens dere og tvett dere! Ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne! Hold opp med å gjøre det som er ondt!
Lær å gjøre det gode, legg vinn på det som er rett. Vis voldsmannen på rett vei. Hjelp den farløse til hans rett, før enkens sak!
Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.
Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting.
Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverdet. For Herrens munn har talt.


Mandag, Desember 02, 2002

LESERINNLEGG AV BJARNE KYDLAND: "Forsvinner ikke"

I Bergens Tidende for lørdag 30.12. finner en lederartikkelen kalt: ”Forsvinner ikke”, -vedrørende al Qaida`s trussel om ”død og pine” over alle vantro.
Det store spørsmålet blir da: Hva så ?

Fra offentlig presse og TV har jeg aldri sett andre svar enn hykkelsk pretenderte, allvitende og ofte indirekte svar at, da har vesten intet valg, annet enn å legge hode på blokken, i form av en slags stilletiende overenskomst, om at vi godtar betingelsene betingelsesløst. Dette av samme grunnen som antydet i headingen: Trusselen fra den muslimske verden forsvinner ikke.

Redaksjonene er overbevist om at intet fører frem, uten at en bare oppnår en total utradering av sivilisasjonen Og da sier man heller, som også EU har sterke tendenser til, -dette orakelaktige svaret: ”Ja, takk begge deler!”

Arafat har sagt og svoret ved Allah at, -først skal vi ta ”lørdagsfolket” og deretter ”søndagsfolket”. Alle ”på sjøen!” dvs.: Alle skal utraderes.

Innerst inne har alle redaksjoner og TV-redaktører innsett og forstått hans budskap. Ulykken er at de pretenderer å mene at Arafat og hans likesinnede er fornøydd med Israel, og selv er de mer enn villige til å offre Israel. Dette enda vi i Vesten har Hitler-regimet i fersk erindring.

At Amerika med presidenten i spissen inntar en en realistisk holdning, i form av en knusende motstand, karakteriserer EU, i sin feighet nærmest som en dumhet og en uansvarlighet. ”Dette blodtørstige kontinentet.” (Abba Eban)

BT mener også å tro at, ved å ofre Israel da er verden på den sikre siden. I lederartikkelen kommer dette som best til uttrykk i setningen: Sitat: ”På hans (Sharon`s) dagsorden står det kamp mot terror, ikke forhandlinger med palestinerne.”

Går det an å spørre BT: Hva menes med dette? Er dette kan hende bare et munnhell og noe bladfyll, bare for å ha sagt noe som kan synes fengende og interessant?

Det er bare den tingen at, dersom en ufortrødent skal dosere slikt vrøvel for folket da må en ikke beklage seg den dagen våre kvinner pakkes inn i sort, eller har BT allerde glemt bin Ladens Afganistan?

Med fare for å bli beskyldt for å hoppe til mange temaer, la meg si:
Det en indirekte sier og skriver er at en med åpne øyne velger muslimenes Allah og vraker vårt eget arvegull : Den judeo-kristne tenkemåten.

En slik svikt i tenkemåte har forgått i norsk politikk i flere ti-år. Særlig Kr.F. har innbilt seg at dette er den smarteste politikken. Da skal en nemlig oppnå store stemmertall, til Stortingdsvalget, heter det seg.

Det er min faste overbevisning at dersom ikke våre politikere, TV- og avisfolk våkner fra en så forløyet tenkemåte, da går folket mot en total solformørkelse, i åndelig forstand.

Med vennlig hilsen

Bjarne Kydland