INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
November 2019

Lørdag, November 30, 2019

BIBELTRO GUDSTJENESTE I ÅS SØNDAG 1/12-2019 KL. 11
INNBYDELSE TIL GUDSTJENESTE
Den Bibel-troende norske kirke
har gudstjeneste søndag 1/12-2019 kl. 11 i Holstad Grendehus, Haugerudveien 23, Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Olav Jensvoll. Du er hjertelig velkommen, hvem du enn er!

GUDSTJENESTER I HØSTSEMESTERET

Den Bibel-troende norske kirke har regelmessige gudstjenester i Holstad Grendehus klokken 11 annenhver søndag, dvs. følgende søndager i 2019: 1/12, 15/12 og 29/12.

Hvis du kommer med bil, sender vi deg gjerne detaljert veibeskrivelse. Hvis du kommer med tog eller buss til Ås jernbanestasjon, kan vi hente deg der hvis du gir beskjed på forhånd.

Den Bibel-troende norske kirke samler mennesker som tror at Bibelen er Guds pålitelige ord og sørger dypt over den grove læremessige utskeielsen i Den norske kirke og i mange andre kristne sammenhenger. Den norske kirke har, til tross for sin skrøpelighet, likevel vært til stor velsignelse for vårt folk i tusen år.

Ledelses-flertallet i Den norske kirke dirigeres nå av Satan, og setter i sin ugudelighet Bibelen og bekjennelses-skriftene bevisst til side. De forkaster Jesu sunne lære. (Eksempler: Holdningen til fosterdrap, «samboerskap», homoseksuelt samliv og kvinnelige prester og biskoper.)

Norges storting og flertallet i ledelsen av Den norske kirke er i dag en sikkerhetsrisiko for det norske folk!! De har helt bevisst forkastet Bibelen, som er Guds sanne ord. Derfor risikerer vi at Herren, Israels Gud, som er den eneste sanne Gud, lar noe liknende skje med Norge som han lot skje med Sodoma og Gomorra (les 1. Mosebok, kapittel 19). Merk også hva som skjedde med Gibea og Benjamin stamme (les Dommernes bok, fra kapittel 19)! Disse to kapitlene (nr. 19) tyder også på at unormal seksuell adferd er sosialt smittsomt. Det må jo være helt utenkelig at alle mennene i disse byene hadde en slik unormal legning uavhengig av hverandre. Var de opplært til det? Hadde de onanert sammen fra barndommen av, eller hva var grunnen til dette triste avviket fra Guds vilje?

Vennlig hilsen
Ivar Kristianslund

Fungerende prest

DEN Bibel-troende NORSKE KIRKE
Postadresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860


Fredag, November 15, 2019

VI SAMLES TIL GUDSTJENESTE MED JESUS I SENTRUM
Den Bibel-troende norske kirke
har gudstjeneste søndag 17/11-2019 kl. 11 i Holstad Grendehus, Haugerudveien 23, Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Olav Jensvoll. Du er hjertelig velkommen!

GUDSTJENESTER I HØSTSEMESTERET

Den Bibel-troende norske kirke har regelmessige gudstjenester i Ås klokken 11 annenhver søndag, dvs. følgende søndager i 2019: 17/11, 1/12, 15/12 og 29/12. Det vil bli kunngjort på forhånd hvis stedet ikke er Holstad Grendehus.

Hvis du kommer med bil, sender vi deg gjerne detaljert veibeskrivelse. Hvis du kommer med tog eller buss til Ås jernbanestasjon, kan vi hente deg der hvis du gir beskjed på forhånd.

Den Bibel-troende norske kirke samler mennesker som tror at Bibelen er Guds pålitelige ord og sørger dypt over den grove læremessige utskeielsen i Den norske kirke. Denne kirken har, til tross for sin skrøpelighet, likevel vært til stor velsignelse for vårt folk i tusen år. Ledelsesflertallet i Dnk ledes nå av Satan og setter i sin ugudelighet Bibelen og bekjennelsesskriftene bevisst til side. De forkaster Jesu sunne lære. (Eksempler: Holdningen til fosterdrap, «samboerskap», homoseksuelt samliv og kvinnelige prester og biskoper.) Norges storting og flertallet i ledelsen av Den norske kirke er i dag en sikkerhetsrisiko for det norske folk!! De har helt bevisst forkastet Bibelen, som er Guds sanne ord. Derfor risikerer vi at Herren, Israels Gud, som er den eneste sanne Gud, lar noe liknende skje med Norge som han lot skje med Sodoma og Gomorra (les 1. Mosebok, kapittel 19) eller med Gibea og Benjamin stamme (les Dommernes bok, fra kapittel 19)! Disse to kapitlene tyder også på at unormal seksuell adferd er sosialt smittsomt. Det må jo være helt utenkelig at alle mennene i disse byene hadde en slik unormal legning uavhengig av hverandre. Hadde de onanert sammen fra barndommen av?

Vennlig hilsen
Ivar Kristianslund

Fungerende prest

DEN Bibel-troende NORSKE KIRKE
Postadresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860


Lørdag, November 02, 2019

INGEN GUDSTJENESTE PÅ HOLSTAD GRENDEHUS 3. NOVEMBER 2019
NESTE GUDSTJENESTE BLIR SØNDAG 17. NOVEMBER.