INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
November 2017

Fredag, November 24, 2017

GODE NYHETER TIL ALLE SYNDERE I ÅS!
Alle som vil komme er hjertelig velkommen til LUTHERSK GUDSTJENESTE i universitetskommunen Ås søndag 26/11-2017 kl. 11. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved instrumentet: Daniel.

Merk at vi har regelmessige gudstjenester annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer heretter i 2017: 26/11, 10/12 og 24/12. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås.

Den Bibel-troende norske kirke (forkortet: Bibelkirken eller DBnk) er en evangelisk-luthersk menighet. Vi har de samme bekjennelsesskriftene som Den norske kirke har hatt helt siden reformasjonen. Men vi godtar ikke den forferdelige vranglæren som har trengt seg inn og brer seg mer og mer innen Den norske kirke-organisasjonen. Forførende falske hyrder godtar meget grove synder. To eksempler blant flere er (1) den moderne formen for hor som kalles «samboerskap» og (2) blasfemisk «vielse» av to homoseksuelle personer av samme kjønn! Bibelen viser meget klart at ubotferdige mennesker som bevisst lever i slike synder vil gå evig fortapt! Det er et forferdelig skremmende paradoks at prester og biskoper som er kalt til å lede fortapte syndere til evig frelse og glede leder dem til evig fortapelse og pine i stedet! Gud har aldri skapt noe menneske med homofil legning! Homofili er en av de mange syndige tilbøyelighetene som vi har arvet som en følge av syndefallet! Jesus trøster oss alle i våre kamper med ord som dette i Johannes 8,36: Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Vi samarbeider med DEN NORSKE KIRKE I EKSIL som ledes av Ludvig Nessa og med FOR LIVET som ledes av Einar Stjernholm Bryn. Men vi har ingen formell organisatorisk tilknytning til disse kirkene.

UANSETT HVA SLAGS FORHOLD DU HAR TIL JESUS KRISTUS, SÅ ER DU HJERTELIG VELKOMMEN til Bibelkirkens sammenkomster! Du kan gjerne få lufte dine spørsmål vedrørende bibelsk kristendom, f.eks. under kirkekaffen, på tomannshånd, eller skriftlig. BIBELEN blir grunnleggende sett en meget klar bok for oss, når vi lar JESUS KRISTUS bli Herre i våre liv og lar DEN HELLIGE ÅND opplyse oss. «For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd» (2 Pet 1,21). Derfor kan Jesus si: «Skriften kan ikke gjøres ugyldig» (Joh 10,25).

HVORFOR SKAL VI GÅ OG HØRE KRISTEN FORKYNNELSE? Jo, fordi den frelsende troen er en gave fra Herren, og denne gaven gir han oss gjennom forkynnelsen. «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord» (Rom 10,17).

NB! Hvis du trenger VEIBESKRIVELSE eller annen hjelp, kan du sende en e-post eller ringe 90957002.

########################################
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Fungerende prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.


Fredag, November 10, 2017

GUDSTJENESTE I ÅS SØNDAG 12/11 VED IVAR KRISTIANSLUND
Alle som vil komme, både troende og vantro, er varmt velkommen til GUDSTJENESTE i universitetskommunen Ås søndag 12/11-2017 kl. 11. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås, 1. etasje. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Daniel Kristianslund.

Merk at vi har regelmessige gudstjenester annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer heretter i 2017: 12/11, 26/11, 10/12 og 24/12. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås.

Den Bibel-troende norske kirke (forkortet: Bibelkirken eller DBnk) er en evangelisk-luthersk menighet. Vi har de samme bekjennelsesskriftene som Den norske kirke har hatt helt siden reformasjonen. Men vi godtar ikke vranglæren som har trengt seg inn og brer seg mer og mer innen Den norske kirke-organisasjonen. Forførende falske hyrder godtar grove synder som f.eks. «samboerskap» og blasfemisk «vielse» av to homoseksuelle personer av samme kjønn! Vi samarbeider med Den norske kirke i eksil som ledes av Ludvig Nessa og med JA TIL LIVET som ledes av Einar Stjernholm Bryn. Men vi har ingen formell organisatorisk tilknytning til disse kirkene.

UANSETT HVA SLAGS FORHOLD DU HAR TIL JESUS KRISTUS, SÅ ER DU HJERTELIG VELKOMMEN til Bibelkirkens sammenkomster! Du kan gjerne få lufte dine spørsmål vedrørende bibelsk kristendom, f.eks. under kirkekaffen, på tomannshånd, eller skriftlig. BIBELEN blir grunnleggende sett en meget klar bok for oss, når vi lar JESUS KRISTUS bli Herre i våre liv og lar DEN HELLIGE ÅND opplyse oss. «For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd» (2 Pet 1,21). Derfor kan Jesus si: «Skriften kan ikke gjøres ugyldig» (Joh 10,25).

HVORFOR SKAL VI GÅ OG HØRE KRISTEN FORKYNNELSE? Jo, fordi den frelsende troen er en gave fra Herren, og denne gaven gir han oss gjennom forkynnelsen. «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord» (Rom 10,17).

NB! Hvis du trenger VEIBESKRIVELSE eller annen hjelp, kan du sende en e-post eller ringe 90957002.

########################################
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.


TROVERDIG VITENSKAP TROR BIBELENS JESUS
Jesus har bevist at han er Guds mektige Sønn ved oppstandelsen fra de døde. Vitenskap som ikke godtar dette faktum har meget begrenset gyldighetsområde, og bør behandles deretter!

Naturvitenskapen roter seg bort, når den forsker på universets, livets og «artenes» opprinnelse uten å ta Bibelen på alvor! Den oppstandne Jesus Kristus har godkjent hele Det gamle testamente som Guds gyldige ord. Dessuten har han ved sin Ånd og sine apostler sørget for å gi oss Det nye testamente som er kvalitetssikret på tilsvarende måte.
Historisk vitenskap som nekter å regne med den oppstandne Jesus Kristus har kastrert seg selv! Det er rett og slett latterlig når Det nye testamente betraktes som en dårligere historisk kilde enn andre historiske kilder fra samme periode!

Teologisk vitenskap som nekter for at Bibelen er Guds inspirerte og pålitelige ord har «gått av sporet». Det er helt greit at man har massevis av hypoteser og teorier. Jeg protesterer heller ikke på at man forsker på kryss og tvers fra alle mulige synsvinkler. Men teologer som benekter eksistensen av sin Skaper og Frelser eller tviler på hans ord, er ikke teologer, men bedragere. Kristen teologi handler om den levende Gud. «Teologi» som handler om andre, innbilte guder er et helt annet fag, som strengt tatt burde ha en annen betegnelse enn teologi! Den som ikke er i stand til, eller villig til å respektere denne forskjellen burde egentlig bære en rød trekant på brystet.

Hvordan kan jeg være så påståelig? Fordi kristendom også har en åndelig side! Man behøver ikke å være akademiker for å være en sann og sunn kristen. Men man må være født på nytt av vann og Ånd. Likevel er det slik at kristendom også har en logisk og intellektuell side. Bibelen er både menneskers ord og Guds ord, samtidig. På rent menneskelig vis er det mulig å reise mange og solide argumenter for Bibelens guddommelighet. Men i kristendommen, akkurat som i vitenskapen, kommer man ikke utenom å bygge på et grunnleggende element av tro.

Tune den 5. november 2017
Ivar Kristianslund


EVOLUSJONSTEORIEN BØR SKROTES! Jesus bør overta!
Bibelens beretninger om skapelse, flom på Noahs tid, osv. kan tjene som en VITENSKAPELIG TEORI som forklarer naturvitenskapelige empiriske observasjoner. Evolusjonsteorien er en alternativ teori om de samme observasjonene. Noen vil innvende at Bibelen er religion, mens evolusjonsteorien er vitenskap. Dette holder ikke. Evolusjonsteorien er ikke blitt vitenskapelig verifisert til tross for meget intens forskning i tiden som er gått etter Charles Darwins publikasjon i 1859. I praksis er evolusjonsteorien i dag like mye en religion som en vitenskapelig teori.
Som vitenskapelig teori betraktet, står Bibelens beretninger mye sterkere enn evolusjonsteorien. I følge Jesus Kristus er Bibelens beretninger historiske og sanne. Jesus er troverdig. JESUS HAR NEMLIG GITT ET AVGJØRENDE EMPIRISK BEVIS PÅ AT HAN ER GUDS VELDIGE SØNN VED Å STÅ OPP FRA DE DØDE. Intet menneske har noensinne greid å konstruere noen helhetlig alternativ Jesus-beretning som har snev av troverdighet.

Tune den 23. oktober 2017
Ivar Kristianslund


SKAPELSEN OG OTTOSEN
HVEM SKAL KRISTNE TRO PÅ? I Dagen 5/10-17 skriver Espen Ottosen: «Jeg har ikke forutsetninger for grundig å vurdere disse vitenskapelige påstandene [om jordens høye alder].» I likhet med mange andre teologer rundt om i verden er Ottosen trolig redd for å gjøre liknende «tabber» som de mener ble gjort i tidligere tider i diskusjoner om jordens og solens bevegelser. Derfor tilpasser teologene sin teologi til det som flertallet av anerkjente vitenskapsmenn sier er fakta. De synes å ha glemt Bibelens formaning i Ordspråkene 3,5: «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!» Internasjonalt er det i løpet av det siste halve århundre utført en god del forskning av meget velkvalifiserte forskere som stoler på Bibelen. Både aldersbestemmelser, geologi, istider, osv. er grundig behandlet av spesialister, og det finnes teorier som gir gode forklaringer i en ung-jord sammenheng på det viktigste som observeres i naturen. Resultatet er mange vitenskapelige bøker og artikler av meget høy kvalitet, på engelsk.
VI MÅ TILBAKE TIL BIBELENS EGET BIBELSYN. Selv om de aller fleste vitenskapsmenn selvsagt er ærlige mennesker etter menneskelige standarder, er få av dem bekjennende kristne. Disse sympatiske menneskene rammes derfor av 1 Korintierbrev 1,20: «Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap?» Den eneste grunnen til at «vitenskapen» klamrer seg til evolusjonsteorien, er at alternativet – Bibelens skapelsesberetning – avdekker menneskets totale hjelpeløshet. Det er ikke populært! At man ikke leser engelsk er ingen unnskyldning for nordmenn som tror på evolusjonsteorien! Professor dr. Kjell Tveter har vist det norske publikum med all mulig tydelighet i bøker, artikler og TV-programmer at liv ikke kan oppstå av seg selv. Andreas Årikstad, Jogeir Lianes og Johan Samuel Årikstad-Nielsen har skrevet en utmerket bok med tittelen Skapelse og/eller evolusjon: Hva sier Bibelen? Boka gir en meget god, omfattende og evangelisk fundert oversikt, og burde studeres av alle kristne.
HVORFOR HAR VI FÅTT SKAPELSESBERETNINGEN? Den øverste autoritet på Bibel-tolkning er Jesus, Guds Sønn. Av Matteus 19:4 ser vi at hensikten med skapelsesberetningen er å gi informasjon om skapelsen. Hele Bibelens sjanger er Guddommelig åpenbaring gjennom menneskelige forfattere/redaktører. Det betyr at hver eneste bokstav i Bibelen har en hensikt i Guds åpenbaring (Matt 5:18). Ingen annen bok hører med til den samme sjangeren som Bibelen. De andre religionenes «hellige skrifter» hører nemlig til en annen sjanger som jeg ikke skal sette navn på. Men vi bør merke oss at Bibelen også inneholder flere undergrupper av sjangre, som historie, brev, liknelse, poesi, lov osv. Bibelen selv presiserer flere steder uttrykkelig at de første kapitlene i Bibelen er historie. Se f. eks. 1 Mos 2,4.
EVENTUELLE HULLER I ÆTTETAVLENE HAR INGEN BETYDNING FOR BESTEMMELSEN AV JORDENS ALDER. Alle som har lest en del i Bibelen vet at ordet "sønn" også kan bety "etterkommer". Jesus er ikke Davids sønn, men Davids etterkommer. De tallmessige opplysningene i 1 Mos 5 og 11 er gitt på en slik måte at det ikke spiller noen rolle for utregningen av jordens alder om slektstavlene eventuelt hopper over noen ledd. Derfor er det meget vanskelig, for ikke å si umulig, å komme til noen annen konklusjon enn at universet er ca. 6 tusen år gammelt.
BIBELEN HAR MANGE BEMERKELSESVERDIGE LITTERÆRE KONSTRUKSJONER. I Dagen 5/10-17 peker Espen Ottosen på interessante fakta om syvtallet i skapelsesberetningen og i ættetavlene. Liknende strukturer av forskjellig slag forekommer også mange andre steder i Bibelen, og bekrefter at Bibelens skrifter er høyverdig litteratur, skrevet med meget stor omhu. Det er mulig at 7-strukturen i Skapelsesberetningen bare har å gjøre med utformingen av teksten. Men hvis vi erkjenner at Herren har skapt alt og har all makt i himmel og på jord, så er det heller ikke vanskelig å forestille seg at Herren faktisk kan ha latt mennesker i Jesu ættetavle bli født og dø på slike tidspunkter at ættetavlene nettopp derfor har fått slike spesielle strukturer. En slik tankegang er kanskje absurd for mennesker som tror at Bibelen er en vanlig menneskelig bok. Men for oss som tror at Bibelen er Guds inspirerte og ufeilbare ord, og som innser at Bibelen er et helhetlig verk redigert av Den hellige Ånd, er det ingen overraskelse at Bibelen har en helt spesiell struktur som vi mennesker ikke alltid er i stand til å se betydningen av.
DEN LANGE LEVEALDEREN FØR SYNDFLODEN. Vi som tar Bibelen på alvor godtar at gjennomsnittlig levealder gradvis sank med mange hundre år etter Syndfloden. Bibelen forklarer med tydelige ord at Herren ødela jorden (1 Mos 6,13; 7:11). Vi finner avleiringer spredt over hele kloden som bekrefter at floden var global. Det samme forteller folkeminnene. Bibelen (1 Mos 9) beretter at forholdene på jorden etter Syndfloden ble radikalt forandret (regnbuen, menneskenes forhold til dyrene, osv.). Ottosen skriver at Sem "ikke er nevnt en eneste gang i fortellingen om Abraham." Personlig mener jeg at det er veldig mye som taler for at den «mystiske» Melkisedek som omtales i 1 Mos 14,18-20 er identisk med Sem.
VITENSKAP KONTRA BIBEL. Vi kan ikke nekte for at vitenskapen kan vise til eventyrlige resultater. Men de enkelte vitenskapene er innbyrdes veldig forskjellige. Den ikke-observerbare del av virkeligheten (verdens tilblivelse, livet etter døden, osv.) er ikke direkte tilgjengelig for eksperimenter. Man kan prøve å utforske denne virkeligheten indirekte ved hjelp av f. eks. utviklingsteorien. Men ved slike indirekte slutninger er det alltid muligheter for at konklusjonen er feil, enten på grunn av feilaktige premisser eller fordi slutningene er feilaktige. Vi ledes derved til følgende faktum:
Sikker viten om den ikke-observerbare del av virkeligheten kan bare fås ved åpenbaring fra en allmektig, allvitende, allestedsnærværende og ærlig Gud som velger å gi oss slik viten.
Bibelen gjør krav på å være slik åpenbaring! For en Bibel-troende kristen er det derfor ulogisk å stole mer på «vitenskapen» enn på Bibelen! I mange vitenskaper vil det være logisk å bruke Bibelen som inspirasjonskilde for å finne fruktbare teorier, og å utføre forskning på dette grunnlaget.

Tune 6. oktober 2017
Ivar Kristianslund