INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
November 2005

Fredag, November 25, 2005

Ivar Kristianslund taler i Oslo søndag 27. november kl.11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL – STRANDEBARM PROSTI v/ kapellan Einar Stjernholm Bryn arrangerer lekmannsgudstjeneste på P-Hotels (tidligere Norrøna Hotell), Grensen 19, Oslo førstkommende søndag, 1. søndag i advent. Arne Bjerga forretter. Ivar Kristianslund preker. Det blir kirkekaffe. Alle er hjertelig velkommen!


Til medkristne i Den Svenske Kirke.
Med sorg og forferdelse hører vi at Den Svenske Kirke har innført et ritual for velsignelse av homofile ekteskap. Som prester i den hellige alminnelige kirke har vi plikt til å minne Den Svenske Kirkes biskoper og prester om hva Skriften sier om homoseksuell praksis:

”Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom.”

3. Mos. 18,22.


”Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brente i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse.” Rom. 1,26-27.

”Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.” 1.Kor. 6, 9-11.

”horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, menedere, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære.” 1.Tim.1,10

På denne bakgrunn fremstår velsignelse av homoseksuelle forhold som et skamløst misbruk av Guds navn, og som en direkte oppfordring til hor, et overgrep og et grovt pastoralt svik mot mennesker som trenger sann veiledning for å bli frelst. Denne synd krever et klart bibelsk oppgjør. Den biskop eller prest som velsigner det Gud i sitt ord fordømmer, er selv under Guds dom ifølge Jes. 5,20 f. Han må støtes ut av kirkens samfunn, og som apostelen Paulus sier, overgies til Satan. 1. Kor. 5,5.

I kraft av den fullmakt Kristus har gitt sine tjenere, Matt. 16,19, Joh. 20,23, fastholder vi de frafalne biskoper og prester i deres synd inntil de omvender seg. Vi oppfordrer derfor alle de troende til å holde seg borte fra disse biskopers og presters forkynnelse og sakramentsforvaltning ( Rom.16,17), inntil de bekjenner og tilbakekaller. Be for dem at de må bli frelst!

Gud velsigne hver kristen som kjemper troens gode strid, til å gjøre som Abraham: å be dristig og slik hjelpe sine brødre og søstere ut fra Sodoma. ”For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse” 1. Tess 4,7.

Biskop og prester i Den Norske Kirke – i eksil:

Børre Knudsen, biskop

Per Körner, prost

Ludvig Nessa, res.kap.

Finn Indrebø, kapellan

Einar Stjernholm Bryn, misjonsprest

Arne Thorsen, sokneprest

Olav Berg Lyngmo, sokneprest


Dagens bibelord
Åp 22, 17: Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!


Onsdag, November 09, 2005

Ivar Kristianslund på TV Østfold i kveld
Ivar Kristianslund intervjues av TV Østfold (TV Norge) i kveld etter klokken 1730. Emnet er onde ånder og besettelse.


Onsdag, November 02, 2005

Loven fører oss til korset - Av Joseph Dolan, evangelist
Er du en god person? Er du en god kristen? Kommer du til himmelen når du dør? Du tenker kanskje: ”Ja, jeg er en ganske god person. Jeg er en god kristen. Jeg går i kirken, og jeg har ikke drept noen. Det er mange mennesker som er verre enn meg der ute.” Kanskje føler du at ved slutten av livet vil det gode du har gjort veie opp for det onde du har gjort, slik at det går bra.

Gud sammenligner oss ikke med noen annen enn sin sønn Jesus, og den perfekte målestokken som Gud vil bruke til å dømme verden og Kirken med, er den samme målestokken som Jesus levde etter og som Han oppfylte. Denne rettferdighetsmålestokken er moralloven, de 10 bud. La oss se nærmere på fem av dem:

# 2."Du skal ikke misbruke Guds navn." Har du noen gang brukt Guds navn som ett banneord for å uttrykke sinne eller avsky? Har du noen gang sagt: "Herregud!", eller brukt Jesus navn på en uverdig måte? Hvis du har det, har du tatt Guds hellige navn - Gud som gav deg livet, familie og alt som er verdifullt for deg – og brukt det som et skittent banneord. Det kalles blasfemi. Hvis du har brukt Guds hellige navn på den måten, er du en gudsbespotter og Bibelen sier: "Gud vil ikke holde den uskyldig som misbruker Hans navn."

#5. "Du skal ikke drepe." Jesus advarte: " Den som blir sint på en annen, skal for domstolen (...), og den som sier: Din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild." (Matt. 5:22). Og Bibelen sier: " Den som hater sin bror, er en morder” (1 Joh. 3:15). Gud likestiller hat med mord. Gud vil ikke bare dømme oss etter våre gjerninger, men etter tankene og motivene ihjertene våre. Jesus advarte om at vi må svare for hvert ord vi sier på dommens dag. Har du noen gang kalt noen en narr/tosk eller hatt hat til noen i ditt hjerte?

#6."Du skal ikke drive hor." Jesus advarte: "Dere har hørt det er sagt: ”Du skal ikke drive hor”. Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte." Har du noen gang sett på en annen person med begjær? Bibelen sier at ekteskapsbrytere og de som driver utukt (som har sex før el. utenfor ekteskapet) ikke skal komme inn i himmelriket.

#7. "Du skal ikke stjele." Har du noen gang stjålet noe (selv en liten ting)? Verdien på det som er stjålet spiller ingen rolle; et lite tyveri er fremdeles tyveri. Har du noen gang tatt noe som tilhørte andre (fra kontoret, skolen, foreldrene etc.)? Hvis du har det, gjør det deg til en tyv.

#8. "Du skal ikke lyve." Har du noen gang fortalt en løgn? Da er du en løgner. Hvor mange mord må du ha begått for å kunne kalles en morder? Bare ett. Hvis du har fortalt kun en løgn, gjør det deg til en løgner. Bibelen advarer om at alle løgnere har sin plass i ildsjøen (Åp. 21:8). Du ser kanskje ikke på svikefullhet som noen alvorlig synd, men det gjør Gud.

Dette er bare fem av ti. Dersom du har svart ja på ett eller alle av dem, ser Gud på deg som en løgner, tyv, gudsbespotter, morder og ekteskapsbryter. Hvem av oss kan si at vi ikke er skyldige i å ha brutt alle budene? Ta en kikk selv i 2. Mos. 20. "For den som holder hele loven, men bryter ett av budene, han har forbrutt seg mot dem alle." (Jak. 2:10). Kommer du til å være skyldig på dommens dag?
God er god og kjærlig, men Han er også en rettferdig dommer, og på grunn av sin godhet kommer Han til å straffe synd og syndere. Gud vil ikke at noen skal gå fortapt. Han er rik på nåde and medlidenhet, og Han har ordnet en vei for oss så vi kan bli tilgitt og være sammen med Ham i himmelen for evig. Det er så enkelt som dette—vi har brutt Loven og Jesus betalte boten, ikke med penger, men med sitt eget blod. "Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld." (Gal. 3:13)

Gud gav oss ikke Loven for å hjelpe oss, men for å etterlate oss fullstendig hjelpeløse, og for å vise oss vår synd og vårt behov for Frelseren Jesus Kristus. La Loven gjøre sin gjerning i ditt hjerte og føre deg til det blodstenkte kors. For bare der finner vi tilgivelse for våre synder, hvile for våre sjeler og løftet om evig liv.


Dagens bibelord
Hebr 3, 12-18:
12 Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud.
[v. 19. Rom 11: 20.]
13 Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik.
[10: 24, 25. 1Tess 5: 11.]
14 For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første, fulle visshet.
[10: 22. Åp 2: 10, 25.]
15 Når det blir sagt: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen -
16 hvem var det da som hørte, men likevel forbitret ham? Var det ikke alle de som drog ut fra Egypt, ledet av Moses?
17 Og hvem var det han var harm på i førti år? Var det ikke på dem som hadde syndet, så deres kropper falt i ørkenen?
[v. 10. 4M 14: 29, 33. 26: 65. 1Kor 10: 5, 10.]
18 Og om hvem var det han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke om dem som ikke hadde villet tro?
[v. 11. 4M 14: 22, 23. 5M 1: 34-36. Rom 11: 20.]