INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
November 2004

Tirsdag, November 30, 2004

SKJÆRGÅRDSSKOLEN – JA ELLER NEI - Av Oddvar Berge
Personlig er jeg i prinsippet for offentlig kristen felles enhetsskole ut fra intensjonene i Grunnloven. Når situasjonen i dag er åpen for friskoler bør behandlingen av disse være lik, og på linje med andre institusjoner som mottar statlige økonomiske tilskudd.

I lys av Knutbysaken i Sverige, økonomisk uklarhet og spørsmål om lederstil internt, har Skjærgårdsskolen forståelig nok møtt sterk og brå motstand fra enkelte hold. Viser imidlertid skolen seriøs vilje til åpenhet og saklig samarbeid med de offentlige tilsynsmyndigheter, bør den få anledning til å få sin sak prøvd fullt ut og ikke bli avstengt før anke er behandlet.

Skjærgårdsskolen er en forholdsvis liten sak, og som alltid er de små lettest å ta. Det er verd å merke seg to andre saker som løper parallelt med denne. To store saker. Forsvaret er avslørt for økonomisk rot i tre år. Har de fått tid på seg til å rydde opp? Ja. Får de det fortsatt? Ja.

Arafat døde nylig. Noen palestinsk stat er ikke etablert. Hvorfor? Arafat ville ha 100 %, ikke kun 95%. De fattige blant hans ”folk” er like fattige som før tross milliardoverføringer fra Norge og andre land. Milliardoverføringene skulle brukes til opplæringsmateriell i skoler ble det forklart fra de giverglade norske politikere. Hva lærer barna i Arafatland? Jo, først og fremst hvordan de skal fremstå som selvmordsbombere og hate jøder og et demokratisk Israel. Hvem har blitt rike av milliardene? Arafats nærmeste medarbeidere og hans enke. Millioner skal tilflyte henne hver måned i Paris.

Men, - har Norge bedt om, enn si avkrevd, noen redegjørelse fra Arafats organisasjon over subsidieforvaltningen? Nei. Ikke interessert.

Staten vil gjerne pøse millioner og milliarder til araberne uten å ”vite” hva pengene brukes til, men vente til en Skjærgårdsskole får organisert seg på plass vil den ikke. Dette er ikke likhet for loven og likebehandling.

Skulle noen mulig forklaring ligge i at Skjærgårdsskolen har et motsatt syn av staten på pengeforbruket overfor Arafat og voldelige muslimer? Aldri godt å vite. De krefter som vil ”snikislamisere” Norge synes å være ganske så livskraftige i sin humanitære kledning.

Av hensyn til likebehandlingsprinsippet synes jeg ikke Skjærgårdsskolen skal gi seg på dette fra myndighetene bebudede stengningskravet.

Oddvar Berge
NORIEL Vardevakt
KF AA


Dagens bibelord
Sal 24, 1-10:
1 Av David. En salme. Jorden hører Herren til - og alt det som fyller den, verden og de som bor der.
[50: 12. 89: 12. 2M 19: 5. 5M 10: 14. 1KOR 10: 26.]
2 For han har grunnlagt den på hav og stilt den fast på strømmer.
[104: 5. 136: 6. 1M 1: 9, 10. Job 38: 4 ff.]
3 Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted?
[2: 6. 15: 1 ff. 65: 5.]
4 Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke sverger falskt.
[Job 17: 9. Matt 5: 8.]
5 Han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud.
[115: 13. Jes 48: 18.]
6 Dette er deres ætt som spør etter ham - som søker ditt åsyn - Jakobs barn. Sela.
[Rom 9: 6, 7.]
7 Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn!
[118: 19, 20. Jes 26: 2. Sak 9: 9.]
8 Hvem er denne herlighetens konge? - Herren, sterk og veldig. Herren, mektig i strid.
[2M 15: 3.]
9 Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn!
10 Hvem er denne herlighetens konge? - Herren, hærskarenes Gud, han er herlighetens konge. Sela.


Mandag, November 29, 2004

Klipp fra www.answersingenesis.org: What about carbon dating?
What about carbon dating?
By Ken Ham, Jonathan Sarfati, and Carl Wieland, Ed. Don Batten

First published in The Revised and Expanded Answers Book
Chapter 4

How does the carbon ‘clock’ work? Is it reliable? What does carbon dating really show? What about other radiometric dating methods? Is there evidence that the earth is young?

People who ask about carbon-14 (14C) dating usually want to know about the radiometric1 dating methods that are claimed to give millions and billions of years—carbon dating can only give thousands of years. People wonder how millions of years could be squeezed into the biblical account of history.

Clearly, such huge time periods cannot be fitted into the Bible without compromising what the Bible says about the goodness of God and the origin of sin, death and suffering—the reason Jesus came into the world.

Christians, by definition, take the statements of Jesus Christ seriously. He said, ‘But from the beginning of the creation God made them male and female’ (Mark 10:6). This only makes sense with a time-line beginning with the creation week thousands of years ago. It makes no sense at all if man appeared at the end of billions of years.

We will deal with carbon dating first and then with the other dating methods.

How the carbon clock works
Carbon has unique properties that are essential for life on earth. Familiar to us as the black substance in charred wood, as diamonds, and the graphite in ‘lead’ pencils, carbon comes in several forms, or isotopes. One rare form has atoms that are 14 times as heavy as hydrogen atoms: carbon-14, or 14C, or radiocarbon.

Carbon-14 is made when cosmic rays knock neutrons out of atomic nuclei in the upper atmosphere. These displaced neutrons, now moving fast, hit ordinary nitrogen (14N) at lower altitudes, converting it into 14C. Unlike common carbon (12C), 14C is unstable and slowly decays, changing it back to nitrogen and releasing energy. This instability makes it radioactive.

Ordinary carbon (12C) is found in the carbon dioxide (CO2) in the air, which is taken up by plants, which in turn are eaten by animals. So a bone, or a leaf or a tree, or even a piece of wooden furniture, contains carbon. When the 14C has been formed, like ordinary carbon (12C), it combines with oxygen to give carbon dioxide (14CO2), and so it also gets cycled through the cells of plants and animals.

We can take a sample of air, count how many 12C atoms there are for every 14C atom, and calculate the 14C/12C ratio. Because 14C is so well mixed up with 12C, we expect to find that this ratio is the same if we sample a leaf from a tree, or a part of your body.

In living things, although 14C atoms are constantly changing back to 14N, they are still exchanging carbon with their surroundings, so the mixture remains about the same as in the atmosphere. However, as soon as a plant or animal dies, the 14C atoms which decay are no longer replaced, so the amount of 14C in that once-living thing decreases as time goes on. In other words, the 14C/12C ratio gets smaller. So, we have a ‘clock’ which starts ticking the moment something dies.

Obviously, this works only for things which were once living. It cannot be used to date volcanic rocks, for example.

The rate of decay of 14C is such that half of an amount will convert back to 14N in 5,730 years (plus or minus 40 years). This is the ‘half-life.’ So, in two half-lives, or 11,460 years, only one-quarter will be left. Thus, if the amount of 14C relative to 12C in a sample is one-quarter of that in living organisms at present, then it has a theoretical age of 11,460 years. Anything over about 50,000 years old, should theoretically have no detectable 14C left. That is why radiocarbon dating cannot give millions of years. In fact, if a sample contains 14C, it is good evidence that it is not millions of years old.

However, things are not quite so simple. First, plants discriminate against carbon dioxide containing 14C. That is, they take up less than would be expected and so they test older than they really are. Furthermore, different types of plants discriminate differently. This also has to be corrected for.2

Second, the ratio of 14C/12C in the atmosphere has not been constant—for example, it was higher before the industrial era when the massive burning of fossil fuels released a lot of carbon dioxide that was depleted in 14C. This would make things which died at that time appear older in terms of carbon dating. Then there was a rise in 14CO2 with the advent of atmospheric testing of atomic bombs in the 1950s.3 This would make things carbon-dated from that time appear younger than their true age.

Measurement of 14C in historically dated objects (e.g., seeds in the graves of historically dated tombs) enables the level of 14C in the atmosphere at that time to be estimated, and so partial calibration of the ‘clock’ is possible. Accordingly, carbon dating carefully applied to items from historical times can be useful. However, even with such historical calibration, archaeologists do not regard 14C dates as absolute because of frequent anomalies. They rely more on dating methods that link into historical records.

Outside the range of recorded history, calibration of the 14C clock is not possible.4

Other factors affecting carbon dating
The amount of cosmic rays penetrating the earth’s atmosphere affects the amount of 14C produced and therefore dating the system. The amount of cosmic rays reaching the earth varies with the sun’s activity, and with the earth's passage through magnetic clouds as the solar system travels around the Milky Way galaxy.

The strength of the earth’s magnetic field affects the amount of cosmic rays entering the atmosphere. A stronger magnetic field deflects more cosmic rays away from the earth. Overall, the energy of the earth’s magnetic field has been decreasing,5 so more 14C is being produced now than in the past. This will make old things look older than they really are.

Also, the Genesis flood would have greatly upset the carbon balance. The flood buried a huge amount of carbon, which became coal, oil, etc., lowering the total 12C in the biosphere (including the atmosphere—plants regrowing after the flood absorb CO2, which is not replaced by the decay of the buried vegetation). Total 14C is also proportionately lowered at this time, but whereas no terrestrial process generates any more 12C, 14C is continually being produced, and at a rate which does not depend on carbon levels (it comes from nitrogen). Therefore, the 14C/12C ratio in plants/animals/the atmosphere before the flood had to be lower than what it is now.

Unless this effect (which is additional to the magnetic field issue just discussed) were corrected for, carbon dating of fossils formed in the flood would give ages much older than the true ages.

Creationist researchers have suggested that dates of 35,000 - 45,000 years should be re-calibrated to the biblical date of the flood.6 Such a re-calibration makes sense of anomalous data from carbon dating—for example, very discordant ‘dates’ for different parts of a frozen musk ox carcass from Alaska and an inordinately slow rate of accumulation of ground sloth dung pellets in the older layers of a cave where the layers were carbon dated.7

Also, volcanoes emit much CO2 depleted in 14C. Since the flood was accompanied by much volcanism, fossils formed in the early post-flood period would give radiocarbon ages older than they really are.

In summary, the carbon-14 method, when corrected for the effects of the flood, can give useful results, but needs to be applied carefully. It does not give dates of millions of years and when corrected properly fits well with the biblical flood.

Other radiometric dating methods
There are various other radiometric dating methods used today to give ages of millions or billions of years for rocks. These techniques, unlike carbon dating, mostly use the relative concentrations of parent and daughter products in radioactive decay chains. For example, potassium-40 decays to argon-40; uranium-238 decays to lead-206 via other elements like radium; uranium-235 decays to lead-207; rubidium-87 decays to strontium-87; etc. These techniques are applied to igneous rocks, and are normally seen as giving the time since solidification.

The isotope concentrations can be measured very accurately, but isotope concentrations are not dates. To derive ages from such measurements, unprovable assumptions have to be made such as:

The starting conditions are known (for example, that there was no daughter isotope present at the start, or that we know how much was there).

Decay rates have always been constant.

Systems were closed or isolated so that no parent or daughter isotopes were lost or added.

There are patterns in the isotope data
There is plenty of evidence that the radioisotope dating systems are not the infallible techniques many think, and that they are not measuring millions of years. However, there are still patterns to be explained. For example, deeper rocks often tend to give older ‘ages.’ Creationists agree that the deeper rocks are generally older, but not by millions of years. Geologist John Woodmorappe, in his devastating critique of radioactive dating,8 points out that there are other large-scale trends in the rocks that have nothing to do with radioactive decay.

‘Bad’ dates
When a ‘date’ differs from that expected, researchers readily invent excuses for rejecting the result. The common application of such posterior reasoning shows that radiometric dating has serious problems. Woodmorappe cites hundreds of examples of excuses used to explain ‘bad’ dates.9

For example, researchers applied posterior reasoning to the dating of Australopithecus ramidus fossils.10 Most samples of basalt closest to the fossil-bearing strata give dates of about 23 Ma (Mega annum, million years) by the argon-argon method. The authors decided that was ‘too old,’ according to their beliefs about the place of the fossils in the evolutionary grand scheme of things. So they looked at some basalt further removed from the fossils and selected 17 of 26 samples to get an acceptable maximum age of 4.4 Ma. The other nine samples again gave much older dates but the authors decided they must be contaminated and discarded them. That is how radiometric dating works. It is very much driven by the existing long-age world view that pervades academia today.

A similar story surrounds the dating of the primate skull known as KNM-ER 1470.11 This started with an initial 212 to 230 Ma, which, according to the fossils, was considered way off the mark (humans ‘weren’t around then’). Various other attempts were made to date the volcanic rocks in the area. Over the years an age of 2.9 Ma was settled upon because of the agreement between several different published studies (although the studies involved selection of ‘good’ from ‘bad’ results, just like Australopithecus ramidus, above).

However, preconceived notions about human evolution could not cope with a skull like 1470 being ‘that old.’ A study of pig fossils in Africa readily convinced most anthropologists that the 1470 skull was much younger. After this was widely accepted, further studies of the rocks brought the radiometric age down to about 1.9 Ma—again several studies ‘confirmed’ this date. Such is the dating game.

Are we suggesting that evolutionists are conspiring to massage the data to get what they want? No, not generally. It is simply that all observations must fit the prevailing paradigm. The paradigm, or belief system, of molecules-to-man evolution over eons of time, is so strongly entrenched it is not questioned—it is a ‘fact.’ So every observation must fit this paradigm. Unconsciously, the researchers, who are supposedly ‘objective scientists’ in the eyes of the public, select the observations to fit the basic belief system.

We must remember that the past is not open to the normal processes of experimental science, that is, repeatable experiments in the present. A scientist cannot do experiments on events that happened in the past. Scientists do not measure the age of rocks, they measure isotope concentrations, and these can be measured extremely accurately. However, the ‘age’ is calculated using assumptions about the past that cannot be proven.

We should remember God’s admonition to Job, ‘Where were you when I laid the foundations of the earth?’ (Job 38:4).

Those involved with unrecorded history gather information in the present and construct stories about the past. The level of proof demanded for such stories seems to be much less than for studies in the empirical sciences, such as physics, chemistry, molecular biology, physiology, etc.

Williams, an expert in the environmental fate of radioactive elements, identified 17 flaws in the isotope dating reported in just three widely respected seminal papers that supposedly established the age of the earth at 4.6 billion years.12 John Woodmorappe has produced an incisive critique of these dating methods.13 He exposes hundreds of myths that have grown up around the techniques. He shows that the few ‘good’ dates left after the ‘bad’ dates are filtered out could easily be explained as fortunate coincidences.

What date would you like?
The forms issued by radioisotope laboratories for submission with samples to be dated commonly ask how old the sample is expected to be. Why? If the techniques were absolutely objective and reliable, such information would not be necessary. Presumably, the laboratories know that anomalous dates are common, so they need some check on whether they have obtained a ‘good’ date.

Testing radiometric dating methods
If the long-age dating techniques were really objective means of finding the ages of rocks, they should work in situations where we know the age. Furthermore, different techniques should consistently agree with one another.

Methods should work reliably on things of known age
There are many examples where the dating methods give ‘dates’ that are wrong for rocks of known age. One example is K-Ar ‘dating’ of five historical andesite lava flows from Mount Nguaruhoe in New Zealand. Although one lava flow occurred in 1949, three in 1954, and one in 1975, the ‘dates’ range from less than 0.27 to 3.5 Ma.14

Again, using hindsight, it is argued that ‘excess’ argon from the magma (molten rock) was retained in the rock when it solidified. The secular scientific literature lists many examples of excess argon causing dates of millions of years in rocks of known historical age.15 This excess appears to have come from the upper mantle, below the earth’s crust. This is consistent with a young world—the argon has had too little time to escape.16 If excess argon can cause exaggerated dates for rocks of known age, then why should we trust the method for rocks of unknown age?

Other techniques, such as the use of isochrons,17 make different assumptions about starting conditions, but there is a growing recognition that such ‘foolproof’ techniques can also give ‘bad’ dates. So data are again selected according to what the researcher already believes about the age of the rock.

Geologist Dr Steve Austin sampled basalt from the base of the Grand Canyon strata and from the lava that spilled over the edge of the canyon. By evolutionary reckoning, the latter should be a billion years younger than the basalt from the bottom. Standard laboratories analyzed the isotopes. The rubidium-strontium isochron technique suggested that the recent lava flow was 270 Ma older than the basalts beneath the Grand Canyon—an impossibility.

Different dating techniques should consistently agree
If the dating methods are an objective and reliable means of determining ages, they should agree. If a chemist were measuring the sugar content of blood, all valid methods for the determination would give the same answer (within the limits of experimental error). However, with radiometric dating, the different techniques often give quite different results.

In the study of the Grand Canyon rocks by Austin, different techniques gave different results.18 Again, all sorts of reasons can be suggested for the ‘bad’ dates, but this is again posterior reasoning. Techniques that give results that can be dismissed just because they don’t agree with what we already believe cannot be considered objective.

In Australia, some wood found in Tertiary basalt was clearly buried in the lava flow that formed the basalt, as can be seen from the charring. The wood was ‘dated’ by radiocarbon (14C) analysis at about 45,000 years old, but the basalt was ‘dated’ by potassium-argon method at 45 million years old!19

Isotope ratios or uraninite crystals from the Koongarra uranium body in the Northern Territory of Australia gave lead-lead isochron ages of 841 Ma, plus or minus 140 Ma.20 This contrasts with an age of 1550-1650 Ma based on other isotope ratios,21 and ages of 275, 61, 0,0, and 0 Ma for thorium/lead (232Th/208Pb) ratios in five uraninite grains. The latter figures are significant because thorium-derived dates should be the more reliable, since thorium is less mobile than the uranium minerals that are the parents of the lead isotopes in lead-lead system.22 The ‘zero’ ages in this case are consistent with the Bible.

More evidence something is wrong—14C in fossils supposedly millions of years old
Carbon dating in many cases seriously embarrasses evolutionists by giving ages that are much younger than those expected from their model of early history. A specimen older than 50,000 years should have too little 14C to measure.

Laboratories that measure 14C would like a source of organic material with zero 14C to use as a blank to check that their lab procedures do not add 14C. Coal is an obvious candidate because the youngest coal is supposed to be millions of years old, and most of it is supposed to be tens or hundreds of millions of years old. Such old coal should be devoid of 14C. It isn't. No source of coal has been found that completely lacks 14C.

Fossil wood found in ‘Upper Permian’ rock that is supposedly 250 Ma old still contained 14C.23 Recently, a sample of wood found in rock classified as ‘middle Triassic,’ supposedly some 230 million years old, gave a 14C date of 33,720 years, plus or minus 430 years.24 The accompanying checks showed that the 14C date was not due to contamination and that the ‘date’ was valid, within the standard (long ages) understanding of this dating system.

It is an unsolved mystery to evolutionists as to why coal has 14C in it,25 or wood supposedly millions of years old still has 14C present, but it makes perfect sense in a creationist world view.

Many physical evidences contradict the ‘billions of years’
Of the methods that have been used to estimate the age of the earth, 90 percent point to an age far less than the billions of years asserted by evolutionists. A few of them follow.

Evidence for a rapid formation of geological strata, as in the biblical flood. Some of the evidences are: lack of erosion between rock layers supposedly separated in age by many millions of years; lack of disturbance of rock strata by biological activity (worms, roots, etc.); lack of soil layers; polystrate fossils (which traverse several rock layers vertically—these could not have stood vertically for eons of time while they slowly got buried); thick layers of ‘rock’ bent without fracturing, indicating that the rock was all soft when bent; and more. For more, see books by geologists Morris26 and Austin.27

Red blood cells and hemoglobin have been found in some (unfossilized!) dinosaur bone. But these could not last more than a few thousand years—certainly not the 65 Ma since the last dinosaurs lived, according to evolutionists.28

The earth’s magnetic field has been decaying so fast that it looks like it is less than 10,000 years old. Rapid reversals during the flood year and fluctuations shortly after would have caused the field energy to drop even faster.29

Radioactive decay releases helium into the atmosphere, but not much is escaping. The total amount in the atmosphere is 1/2000th of that expected if the universe is really billions of years old. This helium originally escaped from rocks. This happens quite fast, yet so much helium is still in some rocks that it has not had time to escape—certainly not billions of years.30

A supernova is an explosion of a massive star—the explosion is so bright that it briefly outshines the rest of the galaxy. The supernova remnants (SNRs) should keep expanding for hundreds of thousands of years, according to physical equations. Yet there are no very old, widely expanded (Stage 3) SNRs, and few moderately old (Stage 1) ones in our galaxy, the Milky Way, or in its satellite galaxies, the Magellanic Clouds. This is just what we would expect for ‘young’ galaxies that have not existed long enough for wide expansion.31

The moon is slowly receding from the earth at about 4 centimeters (1.5 inches) per year, and this rate would have been greater in the past. But even if the moon had started receding from being in contact with the earth, it would have taken only 1.37 billion years to reach its present distance from the earth. This gives a maximum age of the moon, not the actual age. This is far too young for evolutionists who claim the moon is 4.6 billion years old. It is also much younger than the radiometric ‘dates’ assigned to moon rocks.32

Salt is entering the sea much faster than it is escaping. The sea is not nearly salty enough for this to have been happening for billions of years. Even granting generous assumptions to evolutionists, the sea could not be more than 62 Ma years old—far younger than the billions of years believed by the evolutionists. Again, this indicates a maximum age, not the actual age.33

Dr Russell Humphreys gives other processes inconsistent with billions of years in the pamphlet Evidence for a Young World.34

Creationists cannot prove the age of the earth using a particular scientific method, any more than evolutionists can. They realize that all science is tentative because we do not have all the data, especially when dealing with the past. This is true of both creationist and evolutionist scientific arguments—evolutionists have had to abandon many ‘proofs’ for evolution just as creationists have also had to modify their arguments. The atheistic evolutionist W.B. Provine admitted: ‘Most of what I learned of the field [evolutionary biology] in graduate (1964-68) school is either wrong or significantly changed.’ 35

Creationists understand the limitations of dating methods better than evolutionists who claim that they can use processes observed in the present to ‘prove’ that the earth is billions of years old. In reality, all dating methods, including those that point to a young earth, rely on unprovable assumptions.

Creationists ultimately date the earth historically using the chronology of the Bible. This is because they believe that this is an accurate eyewitness account of world history, which bears the evidence within it that it is the Word of God, and therefore totally reliable and error-free.

Then what do the radiometric ‘dates’ mean?
What the do the radiometric dates of millions of years mean, if they are not true ages? To answer this question, it is necessary to scrutinize further the experimental results from the various dating techniques, the interpretations made on the basis of the results and the assumptions underlying those interpretations.

The isochron dating technique was thought to be infallible because it supposedly covered the assumptions about starting conditions and closed systems.

Geologist Dr Andrew Snelling worked on dating the Koongarra uranium deposits in the Northern Territory of Australia, primarily using the uranium-thorium-lead (U-Th-Pb) method. He found that even highly weathered soil samples from the area, which are definitely not closed systems, gave apparently valid ‘isochron’ lines with ‘ages’ of up to 1,445 Ma.

Such ‘false isochrons’ are so common that a whole terminology has grown up to describe them, such as apparent isochron, mantle isochron, pseudoisochron, secondary isochron, inherited isochron, erupted isochron, mixing line and mixing isochron. Zheng wrote:

Some of the basic assumptions of the conventional Rb-Sr [rubidium-strontium] isochron method have to be modified and an observed isochron does not certainly define valid age information for a geological system, even if a goodness of fit of the experimental results is obtained in plotting 87Sr/86Sr. This problem cannot be overlooked, especially in evaluating the numerical time scale. Similar questions can also arise in applying Sm-Nd [samarium-neodymium] and U-Pb [uranium-lead] isochron methods.37

Clearly, there are factors other than age responsible for the straight lines obtained from graphing isotope ratios. Again, the only way to know if an isochron is ‘good’ is by comparing the result with what is already believed.

Another currently popular dating method is the uranium-lead concordia technique. This effectively combines the two uranium-lead decay series into one diagram. Results that lie on the concordia curve have the same age according to the two lead series and are called ‘concordant.’ However, the results from zircons (a type of gemstone), for example, generally lie off the concordia curve—they are discordant. Numerous models, or stories, have been developed to explain such data.38 However, such exercises in story-telling can hardly be considered as objective science that proves an old earth. Again, the stories are evaluated according to their own success in agreeing with the existing long ages belief system.

Andrew Snelling has suggested that fractionation (sorting) of elements in the molten state in the earth’s mantle could be a significant factor in explaining the ratios of isotope concentrations which are interpreted as ages.

As long ago as 1966, Nobel Prize nominee Melvin Cook, professor of metallurgy at the University of Utah, pointed out evidence that lead isotope ratios, for example, may involve alteration by important factors other than radioactive decay.39 Cook noted that, in ores from the Katanga mine, for example, there was an abundance of lead-208, a stable isotope, but no Thorium-232 as a source for lead-208. Thorium has a long half-life (decays very slowly) and is not easily moved out of the rock, so if the lead-208 came from thorium decay, some thorium should still be there. The concentrations of lead-206, lead-207, and lead-208 suggest that the lead-208 came about by neutron capture conversion of lead-206 to lead-207 to lead-208. When the isotope concentrations are adjusted for such conversions, the ages calculated are reduced from some 600 Ma to recent. Other ore bodies seemed to show similar evidence. Cook recognized that the current understanding of nuclear physics did not seem to allow for such a conversion under normal conditions, but he presents evidence that such did happen, and even suggests how it could happen.

Anomalies in deep rock crystals
Physicist Dr Robert Gentry has pointed out that the amount of helium and lead in zircons from deep bores is not consistent with an evolutionary age of 1,500 Ma for the granite rocks in which they are found.40 The amount of lead may be consistent with current rates of decay over millions of years, but it would have diffused out of the crystals in that time.

Furthermore, the amount of helium in zircons from hot rock is also much more consistent with a young earth (helium derives from the decay of radioactive elements).

The lead and helium results suggest that rates of radioactive decay may have been much higher in the recent past. Humphreys has suggested that this may have occurred during creation week and the flood. This would make things look much older than they really are when current rates of decay are applied to dating. Whatever caused such elevated rates of decay may also have been responsible for the lead isotope conversions claimed by Cook (above).

Orphan radiohalos
Decaying radioactive particles in solid rock cause spherical zones of damage to the surrounding crystal structure. A speck of radioactive element such as Uranium-238, for example, will leave a sphere of discoloration of characteristically different radius for each element it produces in its decay chain to lead-206.41 Viewed in cross-section with a microscope, these spheres appear as rings called radiohalos. Dr Gentry has researched radiohalos for many years, and published his results in leading scientific journals.42

Some of the intermediate decay products—such as the polonium isotopes—have very short half-lives (they decay quickly). For example, 218Po has a half-life of just 3 minutes. Curiously, rings formed by polonium decay are often found embedded in crystals without the parent uranium halos. Now the polonium has to get into the rock before the rock solidifies, but it cannot derive a from a uranium speck in the solid rock, otherwise there would be a uranium halo. Either the polonium was created (primordial, not derived from uranium), or there have been radical changes in decay rates in the past.

Gentry has addressed all attempts to criticize his work.43 There have been many attempts, because the orphan halos speak of conditions in the past, either at creation or after, perhaps even during the flood, which do not fit with the uniformitarian view of the past, which is the basis of the radiometric dating systems. Whatever process was responsible for the halos could be a key also to understanding radiometric dating.44

Conclusion
There are many lines of evidence that the radiometric dates are not the objective evidence for an old earth that many claim, and that the world is really only thousands of years old. We don't have all the answers, but we do have the sure testimony of the Word of God to the true history of the world.

References and notes
Also known as isotope or radioisotope dating.
Today, a stable carbon isotope, 13C , is measured as an indication of the level of discrimination against 14C.
Radiation from atomic testing, like cosmic rays, causes the conversion of 14N to 14C.
Tree ring dating (dendrochronology) has been used in an attempt to extend the calibration of carbon-14 dating earlier than historical records allow, but this depends on temporal placement of fragments of wood (from long dead trees) using carbon-14 dating, assuming straight-line extrapolation backwards. Then cross-matching of ring patterns is used to calibrate the carbon ‘clock’—a somewhat circular process which does not give an independent calibration of the carbon dating system.
K.L. McDonald and R.H. Gunst, ‘An Analysis of the Earth's Magnetic Field from 1835 to 1965,’ ESSA Technical Report IER 46-IES, U.S. Government Printing Office, Washington D.C., p. 14, 1965.
B.J. Taylor, ‘Carbon Dioxide in the Antediluvian Atmosphere,’ Creation Research Society Quarterly, 30(4):193-197, 1994.
R.H. Brown, ‘Correlation of C-14 Age with Real Time,’ Creation Research Society Quarterly, 29:45-47, 1992. Musk ox muscle was dated at 24,000 years, but hair was dated at 17,000 years. Corrected dates bring the difference in age approximately within the life span of an ox. With sloth cave dung, standard carbon dates of the lower layers suggested less than 2 pellets per year were produced by the sloths. Correcting the dates increased the number to a more realistic 1.4 per day.
J. Woodmorappe, The Mythology of Modern Dating Methods, Institute for Creation Research, San Diego, CA, 1999.
Ibid.
G. WoldeGabriel et al., ‘Ecological and Temporal Placement of Early Pliocene Hominids at Aramis, Ethiopia,’ Nature, 371:330-333, 1994.
M. Lubenow, The Pigs Took It All, Creation 17(3):36-38, 1995.
M. Lubenow, Bones of Contention, Baker Books, Grand Rapids, MI, pp. 247-266, 1993.
A.R. Williams, Long-age Isotope Dating Short on Credibility, CEN Technical Journal, 6(1):2-5, 1992.
Woodmorappe, The Mythology of Modern Dating Methods.
A.A. Snelling, The Cause of Anomalous Potassium-argon ‘Ages’ for Recent Andesite Flows at Mt. Nguaruhoe, New Zealand, and the Implications for Potassium-argon ‘Dating,’ Proc. 4th ICC, pp.503-525, 1998.
Note 14 lists many instances. For example, six cases were reported by D. Krummenacher, Isotopic Composition of Argon in Modern Surface Rocks, Earth and Planetary Science Letters, 6:47-55, 1969. A large excess was reported in D.E. Fisher, Excess Rare Gases in a Subaerial Basalt in Nigeria, Nature, 232:60-61, 1970.
See note 14, p. 520.
The isochron technique involves collecting a number of rock samples from different parts of the rock unit being dated. The concentration of a parent radioactive isotope, such as rubidium-87, is graphed against the concentration of a daughter isotope, such as strontium-87, for all the samples. A straight line is drawn through these points, representing the ratio of the parent:daughter, from which a date is calculated. If the line is of good fit and the ‘age’ is acceptable, it is a ‘good’ date. The method involves dividing both the parent and daughter concentrations by the concentration of a similar stable isotope—in this case, strontium-86.
S.A. Austin, editor, Grand Canyon: Monument to Catastrophe, Institute for Creation Research, Santee, CA, pp. 120-131, 1994.
A.A. Snelling, Radiometric Dating in Conflict, Creation, 20(1):24-27, 1998.
A.A. Snelling, The Failure of U-Th-Pb ‘Dating’ at Koongarra, Australia, CEN Technical Journal, 9(1):71-92, 1995.
R. Maas, Nd-Sr Isotope Constraints on the Age and Origin of Unconformity-type Uranium Deposits in the Alligator Rivers Uranium Field, Northern Territory, Australia, Economic Geology, 84:64-90, 1989.
See note 20.
A.A. Snelling, Stumping Old-age Dogma. Creation, 20(4):48-50, 1998.
A.A. Snelling, Dating Dilemma, Creation, 21(3):39-41, 1999.
D.C. Lowe, Problems Associated with the Use of Coal as a Source of 14C Free Background Material, Radiocarbon, 31:117-120, 1989.
J. Morris, The Young Earth, Master Books, Green Forest, AR, 1994.
Austin, Grand Canyon: Monument to Catastrophe.
C. Wieland, Sensational Dinosaur Blood Report, Creation, 19(4):42-43, 1997, based on M. Schweitzer and T. Staedter, The Real Jurassic Park, Earth, pp. 55-57, June 1997.
D.R. Humphreys, Reversals of the Earth's Magnetic Field During the Genesis Flood, Proc. First ICC, Pittsburgh, PA, 2:113-126, 1986.
J.D. Sarfati, The Earth's Magnetic Field: Evidence That the Earth Is Young, Creation, 20(2):15-19, 1998.
L. Vardiman, The Age of the Earth’s Atmosphere: A Study of the Helium Flux through the Atmosphere, Institute for Creation Research, San Diego, CA, 1990.
J.D. Sarfati, Blowing Old-earth Belief Away: Helium Gives Evidence That the Earth is Young, Creation, 20(3):19-21, 1998.
K. Davies, Distribution of Supernova Remnants in the Galaxy, Proc. Third ICC, R.E. Walsh, editor, pp. 175-184, 1994.
D. DeYoung, The Earth-Moon System, Proc. Second ICC, R.E. Walsh and C.L. Brooks, editors, 2:79-84, 1990. J.D. Sarfati, The Moon: The Light That Rules the Night, Creation, 20(4):36-39, 1998.
S.A. Austin and D.R. Humphreys, The Sea’s Missing Salt: A Dilemma for Evolutionists, Proc. Second ICC, 2:17-33, 1990.
J.D. Sarfati, Salty Seas: Evidence for a Young Earth, Creation, 21(1):16-17, 1999.
Russell Humphreys, Evidence for a Young World, Answers in Genesis, 1999.
A review of Teaching about Evolution and the Nature of Science, National Academy of Science USA, 1998, by Dr Will B. Provine, online at http://fp.bio.utk.edu/darwin/NAS_guidebook/provine_1.html, February 18, 1999.
See Woodmorappe, The Mythology of Modern Dating Methods, for one such thorough evaluation.
Y.F. Zheng, Influence of the Nature of Initial Rb-Sr System on Isochron Validity, Chemical Geology, 80:1-16, p. 14, 1989.
E. Jager and J.C. Hunziker, editors, Lectures in Isotope Geology, U-Th-Pb Dating of Minerals, by D. Gebauer and M. Grunenfelder, Springer Verlag, New York, pp. 105-131, 1979.
M.A. Cook, Prehistory and Earth Models, Max Parrish, London, 1966.
R.V. Gentry, Creation's Tiny Mystery, Earth Science Associates, Knoxville, TN, 1986.
Only those that undergo alpha decay (releasing a helium nucleus).
Gentry, Creation's Tiny Mystery.
K.P. Wise, letter to the editor and replies by M. Armitage and R.V. Gentry, CEN Technical Journal, 12(3):285-90, 1998.
An international team of creationist scientists is actively pursuing a creationist understanding of radioisotope dating. Known as the RATE (Radioisotopes and the Age of The Earth) group, it combines the skills of various physicists and geologists to enable a multi-disciplinary approach to the subject. Interesting insights are likely to come from such a group.

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2002/carbon_dating.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


LYKKE - Av Oddvar Berge
Sigmund Syvertsen skriver tanker om lykke i GA 241104.
Jeg må si meg enig med ham når han mener at ikke ett menneske alene kan si at ”jeg er veien”. Det kan bare Menneskesønnen si, Gudmennesket Jesus Messias. I Hans bilde er vi alle skapt.

Jeg må også si meg enig med SS i hans utsagn fra ibsens Vildanden, når Dr. Relling sier: ”Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar du lykken fra det samtidig”. Dette sitatet blir ofte holdt frem løsrevet fra sin sammenheng og gir derfor et inntrykk av at livsløgn er en betingelse for et menneskes lykkefølelse. Det fører til et nytt bedrag som verden er så glad i.

Jeg er enig med SS som sier at tap av livsløgn kan være et første steg på veien til lykke. Det er også Ibsens hensikt. Ved å avsløre det faktum at gjennomsnittsmennesket er fanget i livsløgnens rammer og har sin lykke i falskhet, kan mennesket vekkes og komme til Sannhets erkjennelse som gjør virkelig Fri og Lykkelig. Dette er hva jeg forstår som Ibsens helhetlige og klare budskap. I mine øyne er de bibelske Åndelige Sannheter særdeles klart gjennomskuelige i alle de ibsenianske tekster som gjennomført er bygd opp på den Bibelske grunnvoll.

Oddvar Berge
NORIEL Vardevakt
KF AA


Dagens bibelord
Matt 21, 12-17:
12 Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker,
[Mark 11: 15 ff. Luk 19: 45 ff. Joh 2: 13 ff.]
13 og han sa til dem: Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule!
[Jes 56: 7. Jer 7: 11.]
14 I templet kom det blinde og halte til ham, og han helbredet dem.
15 Men da yppersteprestene og de skriftlærde så de undergjerninger han gjorde, og barna som ropte i templet: Hosianna, Davids sønn! - da ble de harme.
16 Og de sa til ham: Hører du hva disse sier? Men Jesus sa til dem: Ja! Har dere aldri lest: Fra umyndiges og diebarns munn har du beredt deg lovprisning?
[Sal 8: 3.]
17 Og han forlot dem og drog ut av byen til Betania, og der overnattet han.


Fredag, November 26, 2004

Dagens bibelord
1 Pet 5, 8-11:
8 Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.
[Luk 21: 36. 1TESS 5: 6. 2TIM 4: 17.]
9 Stå ham imot, faste i troen! For dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelser.
[Ef 4: 27. 6: 11, 13, 16. Jak 4: 7.]
10 Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere.
[1: 6. 2KOR 1: 21. 4: 17. 1TESS 2: 12. 5: 24. 2TESS 3: 3. Heb 10: 37.]
11 Ham tilhører makten i all evighet! Amen.
[4: 11. Rom 11: 36.]


Torsdag, November 25, 2004

Dagens bibelord
1 Pet 4, 7-11:
7 Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be.
[5: 8. Rom 13: 12. 1KOR 7: 29-31. 10: 11. Heb 10: 25. 1JOH 2: 18.]
8 Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.
[Ord 10: 12. 1KOR 13: 4-7. Jak 5: 20.]
9 Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr!
[Joh 6: 43. Rom 12: 13. Fil 2: 14. Heb 13: 2.]
10 Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.
[Luk 12: 42. Rom 12: 6. 1KOR 12: 4. Ef 4: 11. Ef 4: 11. Tit 1: 7.]
11 Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus - ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.
[5: 11. Joh 12: 50. Rom 12: 6, 7. 1KOR 10: 31. 2KOR 2: 17.]


Onsdag, November 24, 2004

Dagens bibelord
1 Tess 5, 1-11:
1 Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere.
[Matt 24: 36. Apg 1: 7.]
2 Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.
[Matt 24: 43. Luk 12: 39, 40. 2PET 3: 10. Åp 3: 3.]
3 Når de sier: Fred og ingen fare! - da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna.
[Jer 6: 14. Luk 21: 34. 2PET 3: 10.]
4 Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv.
[Ef 5: 8. 1JOH 2: 8. Åp 16: 15.]
5 Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til.
[Luk 16: 8. Rom 13: 12, 13.]
6 La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue.
[Luk 21: 34, 36. Ef 5: 14. 1KOR 15: 34.]
7 De som sover, sover jo om natten. Og de som drikker seg drukne, er drukne om natten.
8 Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje med håpet om frelse som hjelm!
[Jes 59: 17. Rom 13: 12. Ef 6: 13-17.]
9 For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,
[1: 10. Rom 6: 23. 2TESS 2: 13.]
10 han som døde for oss, for at vi - enten vi våker eller sover - skal leve sammen med ham.
[Rom 14: 8, 9. 2KOR 5: 15.]
11 Forman derfor hverandre og oppbygg hverandre innbyrdes, som dere også gjør.
[Ef 4: 29. Heb 10: 24. Jud 20.]


Tirsdag, November 23, 2004

Kautokeino Bedehus
Kautokeino Bedehus
1. søndag i advent,

28. november 2004,

kl. 1100:

Skriftemål og nattverd.

"Se, jeg står for døren og banker.
Om noen hører min røst og åpner døren,
da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd
med ham, og han med meg". (Åpb. 3,20.)

Ta med
Åndelig Sangbok.

Vel møtt til samling om
Guds Ord!


Dagens bibelord
Matt 24, 37-42:
37 Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være.
[1M 6: 11-13. 7: 6-23. Luk 12: 39 ff. 17: 26 ff.]
38 For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken,
39 og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer.
[Sal 29: 10. 2PET 2: 5. 3: 6.]
40 Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.
[Luk 17: 34.]
41 To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.
42 Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer.
[25: 13. Mark 13: 33-35. 1TESS 5: 6.]


Mandag, November 22, 2004

Leserbrev fra Bjarne Kydland: Uvedkommende banker på døren og vil bestemme vårt lovverk
Verden misunner oss og vil gjøre slutt på vår ”Way of life.”

Norge er det landet i Europa, ja i verden for den del, som er velsignet med en Grunnlov som overgår det meste av forefinnende Grunnlover hva gjelder suveren høyreisthet og høyverdighet, og som gir nøyaktig beskjed om livets realiteter og forteller enhver nordmann og kvinne hva som tjener landet og folket (les etterslektens vè og vel) på beste måte, i enhver situasjon.

Ikke desto mindre er nordmenn av i dag i store prosenttall nærmest bevisstløse hva gjelder denne lovens betydning og høyverdige prinsipper, for folket vårt. Beredvillige overgir de gjerne vårt mest hellige klenodium, nest etter Bibelen, til anonyme ”kontor-rotter” i Bryssel, som samtidig arbeider febrilsk med forberedelser for å ta det muslimske Tyrkia inn i sin favn.

Ikke nok med dette!
Så tar man årlig inn tusenvis av muhammedanere (les islamister), folk som dertil også formerer seg hurtigere enn noe annet folk på jorden. De skal få bo i landet, for de har det så vondt og vanskelig der de kommer fra. Jo, jo! Dette siste skal jeg nok gjerne kunne godta og tro på, men . . .
Men så kommer de hit, og det blir ”sydd puter under armene på dem”. Og hva skjer så? Jo med klar og tydelig stemme forlanger de for høy og lav, for konge og prest: Hva nordmennene har av lover og regler det raker oss ikke. Vi skal kun følge våre egne sharia-lover. Ferdig med den!

Man kan spørre: Hva er da vitsen med å dra slike folk til lands?

Har ikke vi verdens beste lover selv? Skal vi nå virkelig dra araber-lover inn i det norske samfunnet, sammen med tusentalls EU-lover? Hva slags samfunn blir det? Dere som ikke kjenner egen Grunnlov; Kjenner dere sharialovene?

Finnes det muslimske autoriteter her til lands som har søkt våre myndigheter om her til lands å få benytte seg av eget hjemlands lover? Nei! Det finnes ikke! og en slik søknad kommer aldri til å se dagens lys heller. Tydelig og klart roper moskeens imam: ”Alle muslimer i Norges land Følg kun deres egne lover! Uansett dere bor her som innvandrere og asylsøkere!

Skal vi nå bytte ut verdens beste lovverk, med Grunnloven i spissen og erstatte klenodiene med islam- og EU-lover? Skulle nå for eksempel kristne ha forlangt egne lover, ja, da hadde ikke Gule, Halvorsen og Stoltenberg fått en eneste god natt. De hadde innkalt Regjering og Storting prompte, om det så var midt i kirketid på lille julaften.


Med hilsen
Bjarne Kydland


Dagens bibelord
Matt 25, 31-46:
31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone.
[16: 27. 19: 28. 1TESS 4: 16. 2TESS 1: 7.]
32 Og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene.
[13: 49. Rom 14: 10 ff. 2KOR 5: 10.]
33 Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre.
[Esek 34: 17, 20.]
34 Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.
35 For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg.
[Jes 58: 7. Esek 18: 7.]
36 Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg.
[Heb 13: 2, 3. Jak 1: 27. 2: 15.]
37 Da skal de rettferdige svare ham og si: Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg å drikke?
38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og gav deg klær?
39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?
40 Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.
[10: 42. 18: 5. Ord 19: 17. Heb 6: 10.]
41 Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler.
[7: 23. Mark 9: 48. Luk 13: 27. Jud 7. Åp 20: 10.]
42 For jeg var sulten, og dere gav meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere gav meg ikke å drikke.
43 Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.
44 Da skal de svare ham, også de, og si: Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, og tjente deg ikke?
45 Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg.
46 Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.
[Dan 12: 2. Joh 5: 29. Apg 24: 15. 2KOR 5: 10.]


Søndag, November 21, 2004

DOMSSØNDAGEN: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Åp 22, 12-17:
12 Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er.
[20: 12. Jes 40: 10.]
13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.
[1: 8, 11. 21: 6. Jes 48: 12.]
14 Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden.
[7: 14.]
15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og taler løgn.
[1KOR 6: 9-10. Ef 5: 5.]
16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.
[1: 1, 2. 4M 24: 17. Jes 11: 10.]
17 Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!
[21: 6.]

LESETEKST. Jes 51, 11-15:
11 Så skal Herrens forløste vende tilbake og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over deres hode. Fryd og glede skal de nå, sorg og sukk skal flykte.
[35: 10. 60: 20. 61: 7. 62: 12. 66: 14. Matt 8: 11. Joh 16: 22. Åp 21: 4.]
12 Jeg, jeg er den som trøster dere. Hvem er du, at du frykter for et menneske som skal dø, for et menneskebarn som skal bli lik gress,
[40: 6. 66: 13. Sal 56: 5. 118: 6. Matt 10: 28. Heb 13: 6. 1PET 1: 24.]
13 og at du glemmer Herren, din skaper, som utspente himmelen og grunnfestet jorden - at du alltid hele dagen engster deg for undertrykkerens vrede, når han legger pilen til rette for å ødelegge? For hvor er undertrykkerens vrede?
[44: 24. Sal 24: 2. 78: 11. Jer 2: 32. 18: 15. Hos 8: 14. 13: 6.]
14 Snart skal den som ligger i lenker, bli løst! Han skal ikke dø og gå i graven. Han skal ikke mangle sitt brød.
[33: 16. 49: 10.]
15 Jeg er Herren din Gud, som rører opp havet så dets bølger bruser. Herren, hærskarenes Gud, er hans navn.
[54: 5. Jer 5: 22. 10: 16. 31: 35. Amos 4: 13.]

Matt 25, 1-13:
1 Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen.
[Luk 12: 35.]
2 Men fem av dem var uforstandige og fem kloke.
3 De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg.
4 Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine.
5 Da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov.
6 Men midt på natten lød det et rop: Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!
7 Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand.
8 Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av deres olje, for våre lamper slokner!
9 Men de kloke svarte: Nei, det ville ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.
10 Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupsfesten. Og døren ble stengt.
11 Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa: Herre, herre, lukk opp for oss!
[Luk 13: 25.]
12 Men han svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Jeg kjenner dere ikke!
[7: 23.]
13 Våk derfor! For dere kjenner ikke dagen eller timen.
[24: 42, 44.]


Lørdag, November 20, 2004

Leserbrev fra Bjarne Kydland: ”Kristen støtte til president Bush.”
”Kristen støtte til president Bush.”

Hvorfor ikke si det enda mer banalt: Kristen støtte til Finn Henrik Friis Larsen (F.L.), for eksempel. Men mot slutten av innlegget sitt er det nettopp slike tanker en skimter hos Jan Petter Walaas. (J.P.W.) Her kommer han med ord som går på enkeltpersoner og menigheter.
Mens vi altså snakker om lederen for ”nasjonenes nasjon”, for å si det på den måten. Hele den vestlige frie verdens garant for vår ”Way of life.” I dette regime (Det verdslige regime) gjelder andre av Bibelens ord, noe som skulle vært unødvendig å påminne Porsgrunn-pastoren om. Men beleilig passet de nok ikke inn i ”sausen.”

J.P.W. bør nok holde seg til sin ”lest” han og ikke komme med sine pastorale belæringer (Kirkens regime) til denne Guds representant på Amerikas Trone, for å si det slik.
Det må nå vel stå klinkende klart, selv for en menighetspastor at der finnes en Gud i Himmelen, som styrer både himmel og jord?. Skulle han nå plutselig ha gått fra konseptene/disposisjonen og gått helt i spinn hva gjelder historiens mål og mening? Vel, slik skal/må/kan nok J.P.W. tolkes. Gud må her ha begått en generalfeil ved å slippe til denne despoten av en president for nok en periode, ville visst nok J.P.W. si oss.

Nei! sier J.P.W. og kommer så trekkende med ”Metodistkirkens Sosiale Prinsipp”
Han mener åpenbart at nå er det på tide at det Åndelige regimente får overta styringen av begge regimene - et nytt papeo-caesareo regime. Et mer hensiktsmessig opplegg til islamistenes fordel kunne knapt nok tenkes. Og er det da noe rart? Tar jeg ikke mye feil så ville mange på Tinget ha stemt i med denne pastoren. De tror nemlig også at ”stryker vi bare islamistene med håret” ja da skal vi alle få leve ”herrens glade dager” til evige tider. De glemmer helt ut at da ville islamistene ha mistet sitt 72-jomfruers paradis, som de skulle opptjene seg på vår bekostning.

Nylig kom en bok på markedet kalt: ”Kampen for verdisamfunnet”, som analyserer for oss hvilket enormt blendverk verden i dag har stått og står overfor der Arafat selv fremstår som prakteksemplaret på en rett-troende islamist, og som har blendet en hel verden i årevis, og ikke minst nettopp Norge, som påførte Israel det israelerne kaller ”Oslokrigen”. I denne og andre bøker har jeg sett gjengitt på trykk den sannheten som gjelder og alltid har vært det springende punkt i all terrorekspansjon.
Side 184 leser vi dette slik: ”Berry Rubin har påpeikt dette problemet i ein artikkel i Jerusalem Post 22. mars 2004. Klassiske liberale sekulære demokrater trur at berre ein gjev folkehopane gode livsvilkår, høgere levestandard, tryggleik, menneskerettar og stemmerett i eit demokrati, vil dette underminere ideologisk og religiøs ekstremisme og terrorisme, skriv han. Folk vil bli fornøgde og falle til ro. Ein overser den krafta religionen representerer. (I islam: ”Drep alle vantro!” min mrkn.) Rubin meiner denne feiltolkinga (les lureriet, min mrkn.)låg til grunn for Osloavtalen.

I ein ny artikkel i Jerusalem Post 15. april 2004, utdjupar Rubin problemet. ”Det er tvert imot slik at ettergivande haldningar og handlingar styrkjer ekstremismen og terrorismen heller enn svekkjer den. Den islamistiske side i konflikten tolker freistnader på å vise omtanke og omsorg som uttrykk for veikskap (som utfordar til meir terror), dumskap (som utfordrer til meir lureri) osv – osv. –osv.” Hvem kan bestride at det er slik det har fungert og vil fungere?

Det EU og FN til slutt foretrakk, etter at det først var vedtatt kraftige tiltak mot Saddam Hussain, ville ikke ha dugd mot den massive (9/11-01) krigs- og terrorerklæringen som ble rettet mot USA, men ville nettopp vært ”å stryke terroristene med håret” og vært en oppfordring til å ekspandere videre i samme spor. Det er steinen i vannet om igjen: den ene sirkelen kommer utenom den andre.

Legg også nøye merke med en ting som aldri noen tid blir fremhevet i pressen, at disse to gigantorganisasjonene, EU og FN, nettopp er dominert av muslimske interesser. Dette gir seg det mest graverende utslaget i nettopp den tingen at Israel er adressaten for, om ikke samtlige så i alle fall brorparten fra deres resolusjonskvern.

Nei, J.P.W. er ikke alene om sine dødbringende forslag, ettersom det også var slikt som gikk i svanger i og med Osloavtalen, og som resulterte i mer død og lemlestelse enn noen gang.
For å holde meg til fotballspråket: Dette var ”som tatt rett ut av boken” (les Koranen).

Med vennlig hilsen
Bjarne Kydland

P.s. Ovenstående artikkel kan virke nokså ”tom” for de som ikke måtte ha sett bakgrunnen. Derfor noen tilleggsord:

Denne Jan Petter Walaas er indentifisert tilhørende Metodistkirken i Porsgrunn.
Han har under ”synspunkt”, i Dagen for 18/11. gitt til kjenne sin reaksjon på et tidligere innlegg av pastor Finn Henrik Friis Larsen (F.L.) som utviste stor glede over gjenvalget av George W. Bush, og som falt J.P.W. tungt for brystet.

F.L. sier blant annet: ”Det er en selvfølge at sanne kristne over hele verden er begeistret over den verdiseier som nå er vunnet i USA.” Og J.P.W. blir forarget og spør nærmest: Er ikke jeg en sann kristen? Osv. . . .

D.S.


Bibelpåminnelse fra Kristi Rognerud: Gud, vær meg synder nådig!
Gud, vær meg synder nådig!

”Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden blant dere? Er det ikke lystene, som fører krig i lemmene deres? Dere begjærer, men har ikke. Dere slår i hjel og misunner, og kan ikke få. Dere ligger i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber og får ikke, fordi dere ber ille, for å sløse det bort i deres lyster. Troløse som dere er! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Eller mener dere at det er tomme ord når Skriften sier: Med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss?

Men desto større er nåden han gir. Derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.”

Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede! Klag og sørg og gråt! La latteren vendes til sorg, og gleden til bedrøvelse! Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere. Baktal ikke hverandre, brødre! Den som baktaler sin bror eller dømmer sin bror, han baktaler loven og dømmer loven. Men dersom du dømmer loven, da er du ikke lovens gjører, men dens dommer.

Én er lovgiveren og dommeren, han som har makt både til å frelse og til å ødelegge. Men du, hvem er du som dømmer din neste?

Nå vel, dere som sier: I dag eller i morgen drar vi til den eller den byen. Vi skal bli der et år og drive handel og tjene penger! Dere som ikke kjenner morgendagen! For hva er vel deres liv? Dere er jo bare en røk som viser seg en liten stund og så er borte! I stedet skulle dere si: Om Herren vil, så får vi leve og kan gjøre dette eller hint.

Men dere skryter og roser dere selv! All slik selvros er ond. Den som altså vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, for ham er det synd.” Jak.4.


Kristi Rognerud


Klipp fra http://dagen.com: Missionsprovinsen viger snart biskopar
Missionsprovinsen viger snart biskopar

Inom kort kommer Missionsprovinsen att genomföra vigningar av både biskop och präster. Praktiska svårigheter har gjort att planerna ändrats flera gånger, men nu talar allt för att Missions-provinsen kommer att genomföra sin första biskopsvigning i början av nästa år.

Under hösten har biskop Walther Obare Omwanza från Kenyas evangelisk lutherska kyrka mött företrädare för Missionsprovinsen och planerat dess framtid. Han har då gjort klart att han för sin del anser att Missionsprovinsen först bör viga en av sina biskopskandidater till biskop, och att denne i sin tur viger de aktuella prästkandidaterna och de övriga biskopskandidaterna till sina tjänster.
– Vi är tacksamma för de råd som biskop Obare gett oss, och för att han själv tillsammans med ett par andra biskopar kommer att viga Arne Olsson till Missionsprovinsens första biskop. Exakt datum ska bli klart till vårt extra provinskonvent nu i oktober, säger Bengt Birgersson.
Provinskonventet hålls den 23 oktober, då den planerade prästvigningen skulle ha ägt rum. Att biskopsvigningen dröjer beror på att Obare har varit angelägen om att den ska ske enligt luthersk tradition med närvaro av flera biskopar, och nu gäller det att hitta ett datum som kan passa alla.
Bengt Birgersson vill inte gå in på vilka biskopar som kan vara aktuella för medverkan i biskopsvigningen, men då Dagen nämner biskop emeritus Olavi Rimpiläinen från Uleåborg i Finland bekräftar han att det är en av dem som man önskar ska vara med.


Vann provvalet
Att det blir den pensionerade kyrkoherden Arne Olsson från Mellerud som blir Missionsprovinsens biskop hör samman med att han mycket klart vann det provval som Missionsprovinsen genomfört. I dagsläget är det inte klart när sedan den efterföljande prästvigningen blir. Det kan enligt Bengt Birgersson ske samma dag, det kan också dröja en tid. Under 2005 kommer också de andra två biskopskandidaterna, Göran Beijer, Stockholm och Lars Artman, Örkelljunga, att vigas till sina ämbeten. Till prästvigningen finns tre kandidater, dels Jan-Ulrik Smetana och Gunnar Andersson från Sverige, och dels Niko Vanasmaa från Finland.
Att Missionsprovinsen nu tar steget fullt ut har skapat spänningar och delade meningar inom de bekännelsetrogna rörelserna inom Svenska kyrkan. I ett rundbrev, som författats av Kyrklig Samlings ordförande Yngve Kalin, heter det att beslutet är ”förhastat och inte färdigtänkt”, och att ”det manar till eftertanke, att om Missionsprovinsen går vidare med sina planer och genomför biskopsvigningen är det exakt det som biskop Koskinen efterfrågar.”


”Nytt kyrkosamfund”
En biskopsvigning i konflikt innebär enligt Yngve Kalin en kyrkosplittring och att den kenyanska kyrkan antingen ”etablerar mission i Sverige eller att en dotterkyrka uppstår här som ett nytt kyrkosamfund”.
Bengt Birgersson vill inte kommentera kritiken, men säger att han ”grubblat mycket” på frågan: Vad är en kyrka?
– Vi kommer säkert att diskutera dessa frågor på vårt provinskonvent. Men som vi hittills definierat oss själva är vi ett fritt stift i Svenska kyrkans andliga tradition och på dess oförändrade bekännelse, säger han.


DANIEL WÄRN


Publiceringsdatum:
2004-10-08
Avdelning:
Nyheter
Källa:
DagenDagens bibelord
Åp 20, 11-13:
11 Jeg så en stor, hvit trone, og ham som satt på den. For hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem.
[21: 5. Dan 2: 35. Matt 25: 31 ff. 2PET 3: 7, 10, 12.]
12 Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.
[3: 5. 11: 18. Dan 7: 10. 12: 1, 2. Joh 5: 28, 29. Rom 2: 6. 2KOR 5: 10.]
13 Havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav fra seg de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger.


Tirsdag, November 16, 2004

Klipp fra www.dagbladet.no: Men KrFs Anita Apelthun Sæle ble vraket likevel.
TEKST: SIGBJØRN STRAND

Men KrFs Anita Apelthun Sæle ble vraket likevel.

KONTROVERSIELL:
SKUFFET: Anita Apelthun Sæle måtte tørke en tåre etter at hun tapte voteringen om topplassene på Hordaland KrFs liste til stortingsvalget neste år.
Foto: Scanpix
Anita Apelthun Sæle er vraket av Hordaland KrF foran stortingsvalget neste høst. Hun er nå i gang med sitt 12. og trolig siste år på Stortinget. Som profilert abortmotstander, avholdskvinne og israelsvenn har hun ikke gått stille i dørene.
- Jeg har bedt til Gud om at jeg må bli flinkere til å spissformulere meg, sa hun da hun ble portrettert i Magasinet i mars 2001.
Kanskje har hun blitt hørt. Den bibeltro Apelthun Sæle har gjennom årene formulert seg spisst nok til både å vekke harme og å vinne venner.

OM ABORT: - Det er vårt håp at alle som løper fra sitt ansvar i abort-saken får dårlig samvittighet når de ser dette bildet. Kanskje det også kan få politikere til å skjønne hvilken fryktelig gjerning fosterdrap er, sa Appelthun Sæle og ektemannen Finn Jarle Sæle i Dagbladet på kvinnedagen 8. mars i 1992.
Dagen-redaktør Finn Jarle Sæle hadde latt trykke et bilde av et sju måneder gammelt foster etter en abort. Den ene armen og hodet var revet av fosteret i aborten. Ifølge artikkelen i Dagen var fosteret plukket opp fra en plastbøtte. I Norge er det selvbestemt abort inntil 12. svangerskapsuke.
STØTTE: Anita Apelthun Sæle har vunnet venner gjennom sine klare standpunkter. Etter helgens vraking har hun fått flere støtteerklæringer. Her er hun hjemme i sofaen sammen med ektemannen Finn Jarle Sæle.
Foto: Oddmund Lunde

OM DOMMEDAG: - Abortloven, partnerskapsloven, oppløsningen av ekteskap og økningen i kriminalitet er alle klare endetidstegn. Veldig mange store riker har gått under som en følge av promiskuitet og økning av homoseksuell virksomhet, sa Anita Apelthun Sæle i et portrettintervju i Dagbladet i desember 1993.

OM HELGEFREDEN: - Det har skjedd en utglidning de seinere år, og det er skadelig. Folk trenger roen og freden som en helligdag gir. Og vi har jo det tredje bud som sier at du skal holde hviledagen hellig. Det bør ikke legges opp til konkurranse mellom gudstjenesten og idrettsarrangementer. Mange vil være med på begge deler. Respekt for kirke og kristenliv i Norge er ikke for mye forlangt, sa Apelthun Sæle til Dagbladet i 1994. Framtredende KrF-politikere ville bøtelegge folk som forstyrret hellidagsfreden.
Standpunktet ble hentet fram igjen i vår. Bygningsarbeidere som arbeidet for Kristen Mediaallianse Holding, et selskap der Finn Jarle Sæle sitter i styret, arbeidet ifølge Bergens Tidende støyende hele påskehelga.

OM HOMOFILI OG PARTNERSKAP: - Det er å leve i synd. Jeg tror homoseksualitet er både medfødt og miljøpåvirket. En forskningsrapport som nylig var omtalt i avisene hevdet at homoseksualitet skyldtes en genfeil. Det kan jo godt være. I hvert fall er det umulig slik det var ment fra Guds side, da ville vi jo dø ut. At det også handler om miljøåpvirkning er innlysende, mange er jo transseksuelle, ikke sant? Og mange er helbredet. Noen lever i dag i gode ekteskap mens de tidligere levde som homoseksuelle.
- Hva synes du samfunnet bør gjøre?
- Jeg tror det er veldig usunt å leve i en løgn, men det betyr ikke at man skal forklare alt som er privat for alle. Homoseksualitet er jo ikke den eneste funksjonsfeilen som fins, hvorfor skal den særbehandles? (Fra portrettintervjuet i Dagbladet 1993.)

OM KVINNER OG ARBEIDSLIV: - Når kvinner velger barn og omsorg, er det bra for arbeidslivet. Hovedutfordringen er å få opp fødselstallene for Norge har for lav fødselsrate. (...) Det er kjekt å jobbe, men det er kjekt å jobbe hjemme også, sa Anita Apelthun Sæle til Aftenposten i 2001.Kvinnelige politiske motstandere kritiserte henne for å være reaksjonær, gammeldags og defensiv i synet på kjønnsrollene.

IKKE PREKTIG: Anita Apelthun Sæle har også blitt kjent for å uttale at vi ikke trenger flere lover enn de ti bud og noen trafikkregler («Det sier jo ikke Bibelen så mye om»). Likevel legger hun ikke skjul på at hun selv har kommet til kort.
- Jeg har sikkert brutt alle ti, sa hun til Magasinet i 2001. Hun har ikke drept noen fysisk, men hevder å ha myrdet i tankene ved å tenke stygt om andre.
Det ble mye styr da Dan Børge Akerø på direktesendt fredagskveld-TV regnet seg fram til at studiogjestene hans, ekteparet Sæles, fikk sitt første barn vel tidlig etter bryllupet. Seinere uttalte fru Sæle avvepnende til TV 2 at vi har vel alle syndet.
Hun tåler også at ikke alle deler meningene hennes.
- Det er mange som mener at det jeg mener er feil. Det må folk få lov til å mene. Toleranse er å akseptere meninger du ikke deler. Jeg respekterer hvert menneskes verd fullt ut. Men jeg mener at noe er rett, og noe er galt. Og jeg må få lov til å kjempe det jeg tror på, sa Anita Apelthun Sæle i 2001.
Nå kan hun være på vei ut av politikken.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon og ikkepublisert i papirutgaven. Har du spørsmål eller kommentarer, send demtil:

sigbjorn.strand@dagbladet.no

Første gang publisert: mandag 15. november 2004

• Født: 13. desember 1951, hjemmefødsel på Fjell utenfor Bergen.
• Bodd: På Fjell, tre år på Grorud, ett år på Sessvollmoen og åtte år som prestekone i Øygarden og tilbake til Fjell.
• Familie: Gift med Finn Jarle Sæle. Fire barn: Trude Rebecha, Finn Ørjan, Runar Fridtjof og Erlend David.
• Stortingspolitiker for KrF siden 1993.
• Mot homser, abort og alkohol

Ansvarlig redaktør THOR GJERMUND ERIKSEN Leder for Magasinet JANE THRONDSEN
Postadresse PB 1184 Sentrum, 0107 Oslo Telefon 22 31 05 57 Telefaks 22 31 05 22
E-post magasinet@dagbladet.no Respons respons@dagbladet.no Magasinet har ikke ansvar for ubestilt materiale.

Dagbladet.no © 2004


Leserbrev fra Bjarne Kydland: Massemedienes verdier
Jeg og mange med meg har merket oss det jeg her vil kalle Bergens Tidendes (BT) verdier, -eller Massemedienes verdier. De kjennetegnes alltid ved deres konsekvente anti-holdning til den gamle verdens syn og holdninger om rett og galt, som i dag har en tendens til å bli snudd på hode.

Hvordan forsvarer man og søkes verdiene øket utbredelse? De fleste av oss har nok, i alle fall på TV, sett forsvarsmekanismene som forekommer i den zologiske verden. Dyret blåser seg opp så det til slutt virker mye større og farligere. Eller det antar nye farger, eller er fra naturen utstyrt med sterke og skremmende farger, eller også kamuflasjefarger. Bakparten kan være utstyrt med to sinnrike farge-kombinasjoner, som minner angriperen sterkt om øyne, som sier: Jeg ser deg godt, og husk: jeg er dødsfarlig. Slik fungerer også BT_lederens Verdikamp, for mandag 15/11.

BT-lederen sier i siste avsnitt: ”Høybråten har rett i at verdispørsmål ble avgjørende under valget i USA. Skulle det friste ham og hans parti til å prøve å mobilisere på noe av det samme her i Norge, er det bare en fordel. Suksessen vil neppe nærme seg Bush sin. Vi tror ikke at et flertall i det norske folk lar seg sjarmere av antiabortkamp, eller motstand mot homofiles rettigheter. Men en slik mobilisering vil bekrefte viktige fronter og forskjeller, noe som er en fordel i politikk.”

Her har bladet blåst opp ”verdiene” sine til ugjenkjennelige %-høyder. Den norske motstanden mot disse verdiene er, i følge BT svært forskjellig fra Bush-suksessens, USA. All historie har i alle fall til nå vist at ca. 80 % av avisfolket, av TV-folket og, ikke minst av Stortingsfolket aldri har brydd seg noe særlig om grasrotens vilje, men konsekvent har kjørt sitt eget løp og ”blåst opp” egne kjepphester, hvis fasit ganske enkelt bare er å snu alt det gamle på hode. Er det dette som kalles Vannmannens tidsalder?

Slikt har selvsagt aldri vært ”fair play” eller ”en fordel i politikk” (?) (Les for folket.) Våkne mennesker har aldri vært takknemmelige objekter for meningseksersis og -dressur, men avgjør selv hva som tjener et folk og et land, hjem og familie. Glem heller ikke Guds Ord: Jeg ser deg godt og jeg er dødsfarlig. (Rom. 1, 18 – 32.)

Med vennlig hilsen
Bjarne Kydland


Dagens bibelord
Matt 22, 15-22:
15 Da gikk fariseerne bort og rådslo om hvordan de kunne fange ham i ord.
[Mark 12: 13 ff. Luk 20: 20 ff.]
16 De sendte sine disipler til ham sammen med herodianerne, og lot dem si: Mester, vi vet at du er sannferdig, og du lærer Guds vei i sannhet. Du bryr deg ikke om hva noen sier, for du gjør ikke forskjell på folk.
17 Si oss hva du mener: Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller er det ikke?
18 Men Jesus merket deres ondskap og sa: Hvorfor frister dere meg, dere hyklere?
19 Vis meg mynten som skatten betales med! De rakte ham en denar.
20 Og han sier til dem: Hvem har sitt bilde og sin påskrift her?
21 De sier til ham: Keiseren. Da sier han til dem: Gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er!
[Rom 13: 7.]
22 Da de hørte dette, undret de seg, og de forlot ham og gikk bort.


Mandag, November 15, 2004

John Lennox i Norge – invitert av bl.a. organisasjonen Origo - Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no, 30.10.2004
For litt over et år siden ble det skrevet en del om teologien til en professor John Lennox i norske avisspalter etter at han var invitert av bl.a. organisasjonen Origo. Nå er Lennox igjen i Norge og i den forbindelse vil det være nyttig å gjenpublisere 2 artikler om bl.a. hans syn på Bibelen, slik han uttalte seg i 2003. Hans syn er svært farlig og åpner på vid vegg for bibelkritikken! Flere kristne personer og media sprer i disse dager hans budskap uten å stille de spørsmål som stilles bør. Lennox ligger tett opp til Sannheten, men svikter den på vitale punkter.

Bladet Origo m.fl. og Gud Skaper - Av cand. agric Lars-Arne Høgetveit (Første gang publisert: Fredag, Januar 09, 2004)
Bladet Origo består så vidt jeg vet av et styre på fem. Formann er dr. philos Peder A. Tyvand, i tillegg sitter dr. scient Willy Fjeldskaar, cand real Steinar Thorvaldsen, adjunkt Ingvald Straume og cand. scient Rune Espelid der. Sistnevnte bekrefter og underbygger igjen (i Dagen den 6. januar) min grunn til oppsigelse av bladet Origo, for få mnd siden. Espelid gjengir prof. John Lennox som deltok på et seminar kalt ”Plan eller tilfeldighet” bla i regi av Origo. Det repeteres igjen bibelkritikk når han omtaler Skapelsesberetningen slik; ”Det er en kortfattet oppsummering, som derfor ikke rommer detaljer og forklaringer på komplekse sammenhenger”. Hva vet Espelid om det og hvorfor problematiserer han mye av det han leser i Skapelseberetningen nærmest i historisk kritisk stil? Jeg må be ham lese teksten en gang til, med det for øyet at det er selve Skaperen som har inspirert det han leser jamfør ”Den hele Skrift er innblest av Gud…”, 2. Tim. 3,16. Et annet poeng er at slik det står skrevet henger teksten i sammen rent økologisk hvilket før er vist av flere.

2. Mosebok 20,11: - I seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som er i dem, og han hvilte på den syvende dag. At man ikke vil tro på dette i redaksjonen i Origo og heller ikke i redaksjonen til Fast Grunn (FG nr 6 for 2003) forteller meg at tilliten til Guds Ord står svakt i mange miljøer. Dette kunne ikke skjedd om ikke arven etter bla I.P.Seierstad ved MF hadde blitt omhegnet og dyrket. I.P. Seierstad så på Skapelsesberetningen som en ”billedlig fortelling” ( i følge J. Kvalbein i Dagen) altså med sine historisk kritiske briller.
Men Gud lar ikke sitt Ord behandle på den måten, det merker vi jo i hele samfunnet nå og langt inn i kristenheten. Bibelkritikken læres man også i dag opp i på MF, men også på noen av våre Bibelskoler synes det meg. Etter hukommelsen sitter det en i styret ved Fjellhaug skoler som tror at Skaperdagene er å forstå billedlig – hvorfor sitter han der – kan styret i NLM forklare hvorfor - når han bruker bibelkritiske metoder i sitt bibelstudium? I ”Inter Medicos” (Tidsskrift for medisinsk etikk, studentnummer) nr 3/4 -2003 sier vedkommende i et intervju: ”Så jeg mener vi kan argumentere for at dagene frem til skapelsen av mennesket er billedtale.” Dette er ren bibelkritikk alà slik det begynte med Slangen i Edens hage.

Både i Fast Grunn (hvorfor heter det fremdeles ”Fast” tro?), Origo m.fl. sniker det seg inn omtrentligheter mht Bibelens selvvitnesbyrd – det er alvorlig. Mange studenter føres nå vill og innpodes et bibelsyn som vil volde dem store problemer med å bevare troen på Jesus.
Det som nå har kommet til overflaten i denne debatten er skremmende. Bibelen taler klart om Guds Skapelse systematisk og klart daginndelt med et morgen og en kveld, men vi mennesker vil ikke tro Han - hvorfor? Hva slags åndsarv er det vi hegner om og dyrker som gir oss rett til å vurdere Hans Ord på en slik måte?

Avslutningsvis vil jeg anbefale alle de som ikke har hegnet om den historisk kritiske metode å skrive flere ord i Dagen, jeg har lest mange slike med glede. Hegn ikke om den Bibel kritiske metodelære som ender i at man heller ikke kan tro på Syndefloden og at Noah var 600 år gammel det år vannflommen kom (hva sier Espelid til den tidsangivelsen?) og det kan raskt ende i at man heller ikke kan tro på Jesu oppstandelse. For hvor bokstavlig skal den tas da? Blandes det inn 1% usannhet i en ellers 99% ren og næringsrik mat – blir matretten dødelig for tid og for evighet.

Origo sprer feilinformasjon - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit (Første gang publisert: Tirsdag, Oktober 28, 2003)
Gjennom flere artikler i Dagen de siste månedene har undertegnede og flere med henvist til Bibelens selvvitnesbyrd om lengden på skapelsesdagene i 1. Mosebok 1.
Dette til tross tar flere fremdeles ikke Bibelen bokstavelig på dette området, men fortsetter med ”i pose og sekk” tenkning. Sist ute er nå Oxford professor John Lennox på et møte i Bergen i regi av bl.a. Origo. Lennox svarte, i følge journalisten i Dagen, slik på spørsmål: ”Ordet ”dag” har fire meiningar i 1. Mosebok, sa Lennox og mana tilhøyrarane til å vera varsame med å vere sjølvsikker på tolkinga. Derimot åtvara han mot å gjera alderen på jorda til eit viktig tema.”
Hva sier så Bibelen oss(?), for det er det avgjørende. Guds selvvitnesbyrd om antall dager jorden ble skapt på, hvor lange disse var og jordens alder står det om flere steder:
Les bl.a. 1. Mosebok 1, 14-16, 2, Mos 20, 8 – 11, Lukas 11, 50-51, Markus 10,6 og Romerne 1,20. Som skrevet før setter disse bibelsteder beinkrok på evolusjonistens flukt bort fra Gud gjennom sin aldersdatering som gir rom for at Gud er død, fordi Guds Ord ikke synes å stemme.
Selv har jeg abonnert på bladet Origo i nærmere 10 år, men dette abonnement ble sagt opp for få dager siden. Grunnen er enkel. I slike saker, som omtalt over, kan man ikke velge ”i pose og sekk strategien” når Bibelens selvvitnesbyrd er et annet. Origo står som med arrangør og har dermed et ansvar for hvem som er innbedt og hva som blir prediket. Kan man videre vite om hvilke andre temaer Origo kommer til å informere om, der man vil velge samme ”i pose og sekk strategi” som farbar metode?

Gud satte oss mennesker til å dyrke og vokte jorden, slik det står i 1. Mosebok 1. I dagens Norge har vi fjernet oss utrolig langt fra denne primæroppgaven. Kanskje grunnen er at vi nettopp ikke tok Guds Ord bokstavlig (der Bibelens selvvitnesbyrd underbygger nettopp en slik forståelse) og isteden søker våre sprukne brønner (les gjerne oljebrønner) og ikke den genuine kunnskapen om hans Skaperverk.
Den nye ”trenden” i dag (trenden er merkelig nok ikke ”Gud har talt”) blant både troende og også en del ikke troende er å snakke om at det ”må stå en skaper bak” – og man snakker om ”intelegent design”. Riktignok er de ikke troende forsiktig med ordet Skaper med stor S.
En kristen skulle ikke bli veldig overrasket over et intelegent design, for han kan jo lese om denne intelegente designer gjennom hele sin Bibel. Han som dannet mennesket (Adam) av jordens muld og Eva av et av Adams ribben.
Men, tror vi dette bokstavelig? Tror vi at Gud skapte av intet? Tror vi at Gud sendte syndfloden og at den skyllet over hele jorden - selv om enkelte geologer forteller oss at de ikke finner spor av den? Tror vi at Rødehavet delte seg for Israelsfolket? Tror vi at Gud sendt sin enbårne Sønn som døde og gjenoppsto på den tredje dag? Hva tror vi på og hvem tror vi dermed på - det er sluttspørsmålet. Tar vi Bibelens Ord bokstavelig der den ber oss gjøre det, eller overser vi Bibelens selvvitnesbyrd når den ber oss ta Ordet bokstavelig?

Det er fantastisk å kunne si med Dr. Martin Luthers ”Lille Katekisme”: - Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Og om skapelsen siterer Luther
2. Mosebok 20,11: - I seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som er i dem, og han hvilte på den syvende dag.

Du finner mer stoff om dette temaet om du klikker deg inn på www.kommentar-avisa.no


Dagens bibelord
1 Tim 2, 1-6:
1 Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker,
[Ef 6: 18. Fil 4: 6.]
2 for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet.
[Jer 29: 7. Rom 13: 1.]
3 Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser,
[1: 1. 5: 4.]
4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.
[Esek 18: 23. 2TIM 3: 7. 2PET 3: 9.]
5 For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,
[Rom 3: 30. 10: 12. Gal 3: 19, 20. Heb 9: 15, 24.]
6 han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid.
[Matt 20: 28. Gal 1: 4. Ef 1: 7. 5: 2.]


Søndag, November 14, 2004

24. SØNDAG ETTER PINSE: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Mark 12, 41-44:
41 Og Jesus satte seg rett imot tempelkisten, og så på hvordan folket la penger i kisten. Og mange rike gav mye.
[2KONG 12: 9. Luk 21: 1 ff.]
42 Da kom det en fattig enke og la to skjerver - det er én øre.
43 Og han kalte til seg sine disipler og sa til dem: Sannelig sier jeg dere: Denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten.
[2KOR 8: 12.]
44 For de gav alle av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av.

LESETEKST, Jer 29, 4-7:
4 Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud, til alle dem som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babel:
5 Bygg hus og bo i dem! Plant hager og spis deres frukt!
6 Ta dere hustruer og få sønner og døtre. Og ta hustruer til deres sønner og gift bort deres døtre, så de kan føde sønner og døtre. Bli tallrike der, og bli ikke færre!
7 Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren! For når det går den vel, så går det dere vel.

LESETEKST, Rom 13, 7-8:
7 Gi alle det dere skylder dem: skatt til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett til toll, frykt til dem som skal fryktes, ære til dem som bør æres.
[Matt 22: 21. Luk 19: 8.]
8 Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre! For den som elsker sin neste, har oppfylt loven.
[Gal 5: 14. 1TIM 1: 5. Jak 2: 8. 1JOH 4: 11.]


Lørdag, November 13, 2004

Hamsun - Norges Wagner? - Av Jørgen Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no, 28.10.2004
Fra Guds hånd er mennesket utrustet med store naturgaver - også kunstnergaver innen maleri, forfatterskap eller tonekunst m.fl. Gavene er gitt oss til forvaltning for oss selv og våre medmennesker - men makten og æren tilhører Gud. "Hva har du som du ikke har fått?" sier Skriften. Om man lar hovemodet gro og utvikle seg - og ikke gir Gud æren - går det galt. Våre forfedre var meget nøyeregnende med dette. Bl.a. Bach skrev på sine partiturer: Til Guds ære - Han som er kjærlighet og alle gode gavers giver.

Men mennesket er ondt - og finner det ikke frelsen og forløsningen i Jesus Kristus - kommer det fort på avveier. Og til større utrustning - til større farer. En sprinter som løper på under 10 blank på 100 m - er jo egentlig helt ubrukelig hvis han springer på tvers av banen når startskuddet går. Slik også med mange av de store kunstnere som bruker sine gaver på gal måte. Slike tanker renner en i tankene i disse tider hvor Hamsun igjen synes å skulle rehabiliteres i vårt kulturliv. Store biografier skrives og mangt interessant dukker opp, stoff som det vil føre alt for langt å gå inn på i denne korte artikkelen.

Men i min ungdom las jeg bl.a. "Markens Grøde" om Isak av Selanrå - urkraften - som kjempet seg til et hjem og en levevei i den norske urmark og ble fascinert av både innhold og skrivekunst. "På gjengrodde stier" som han skrev etter landssvikoppgjøret er et sviende oppgjør med norsk rettsvesen som overlot til prof. Langfelt å gi han diagnosen "varig svekkede sjelsevner". Så svarer Hamsun med boken - som også var mesterlig skrevet og trakk mye av sympatien tilbake til seg og den store posisjon han hadde før krigen som Nobelprisvinner i litteratur m.m.m., men han var - som Kolloen skriver - nazist og landsforræder. Han forrådte vår kristne nasjonalstat til fordel for sine tanker om de store germanske drømmer - i sitt hat mot Storbritannia - deres industrialisme og kolonialisme.

På tross av sine utspill til fordel for dødsdømte og besøk hos Hitler - er og blir han det han skal minnes for. HAN HADDE NEMLIG DEN SELVDYRKENDE KUNSTNERÅND SOM DYRKET SEG SELV OG SIN KUNST. OG HER ER VI VED KJERNEN AV HANS VELLYSTIGE VESEN SOM EN OGSÅ NYLIG SKREV. HAMSUN ELSKET IKKE SIN ANDRE KONE MARIE. HUN ELSKET HAN, MEN HAN ELSKET SEG SELV OG SIN KUNST. Denne ånd var i nært slektskap med nazismens ånd - som stod Gud imot og dyrket overmennesket og den ariske rase. Dette sterke og selvgjorte mennesket.

Derfor er det typisk at da den gamle Hamsun fikk audiens hos Hitler - så var Hitler bare interessert i å høre om "Markens Grøde" og hvordan Hamsun hadde skapt dette storverk, mens Hamsun bare var opptatt av Josef Terboven - Hitlers øverstkommanderende i Norge - inntil Hitler ble lei Hamsun og regelrett kastet han ut når ikke Hamsun svarte på det Hitler var interessert i. For Hitler var interessert i kunst og kultur - og hans hovedsenter lå i hjertet av det Tysk-Østeriske riket i R. Wagners (1813-83) Bayreuth med sine store festspill som hentet stoffet fra den greske og norrøne mytologi, dype hedenske og menneskedyrkende røtter. Her fikk Hitler sitt kall som fører da han opplevde "Mestersangerne fra Nürenberg".

Det var et kulturelt kultsenter gjennom hele nazitiden og har til en viss grad igjen tatt opp sin kulturelle virksomhet og påvirkning. Men det som var mest interessant med R. Wagner var noe som ble påpekt av Reinton og Solås i et NRK-program for en tid tilbake. De snakket om inspirert musikk og hva som skilte religiøs og verdslig musikk. Mot slutten av programmet kommer Solås inn på Wagner som på en måte skapte religiøse katedraler i sin kunst. Solås fremhevet at religiøs kunst skulle ha elementer som i form og toner skulle tjene høyere formål, rent ubesmittet - som man fant det for eks. innen lutherdommen uten forstyrrende og besmittet harmonier m.m. Og så kommer det om Wagner: Wagner gikk opp i sin kunst og at kunsten selv er religion. Det er komponisten selv som er gud i sitt eget rike. Det finnes ikke noe mer enn det i hans kunst. Han har skapt sin verden, han er verden. Hans religion er hans kunst. - - Så går Solås inn på flere kunstverk av Wagner for å belyse det han sier og fortsetter om Wagner at han tar elementer fra religionen og dertil sin egen Wagnerkristendom. "JA, HAN TROR PÅ KUNSTEN SOM RELIGION". DA ER VI VED VEIS ENDE OM DISSE TO KUNSTGIGANTER HVERT PÅ SITT OMRÅDE AV KUNSTEN - MEN SOM FORENES I DET Å ELSKE SEG SELV OG SIN KUNST OG DYRKE DEN SOM EN RELIGION, DEN ÅND SOM HITLER VAR BESJELET AV. Ånden full av Gudsopprør og antisemittisme og selvdyrkelse. Mange anså Hitlers ånd for en forløper for antikrist ånd - og den ånd som nå igjen gror i Europa full av de samme elementer som vi så i den forrige utblåsingen fra avgrunnen. Den ånd som igjen og igjen har hatt sitt utspring i Frankrike og tenkernes og dikteres Tyskland - som så mange - også i Norge - ønsker å forenes med og dermed løfter fram de gamle ånder og kulturer - men nå i retusjerte kostymer.

Jeg forstår mer og mer den gamle teologiprofessor som kom med følgende - da vi en gang drøftet Hamsun: Jeg orker ikke den mannen!


Leserbrev fra Bjarne Kydland: ”Arafat er irrelevant” (ikke verdifull)
Hadde det ikke vært for USA og Israel (eller omvendt) da hadde det, for en mann som meg vært svært lite å imøtese - se frem til. Da måtte jeg vel nærmest tatt i bruk Friedrich Nietzche`s (?) utsagn: ”Gud er død!”

Verden ville fortonet seg nærmest sinnssvak/schizofren/gal. ”En gal – gal verden!” Det kan se ut til at det bare er i USA og Israel at det hellige bondevettet fortsatt er et nasjonalt klenodium.

Arafat, en totalt verdiløs kjeltring og morder er borte. Bare en slik holdning, om en ”irrelevant Arafat i husarrest,” har håpet i sitt skjød, om at verden enda kan se en fremtid i møte. Verdens desidert verste kjeltring (tenk på alle donatormilliardene han har puttet i egen lomme og bl.a. brukt til sin mordmaskin) og spesialmorder er ute av spill. Hvor mange mennesker har han ikke omgjort til ”hakkekjøtt” og krøplinger?

Denne mannen dør på ”sotteseng”, populært sagt, som en ”grønsak”, under høyavansert apparatur. Og Europas statsmenn (les EU) vet ikke sin arme råd hvordan best rose hans virke og vise ham ”den siste ære.” Altså er han for EU verdifull.

Promte går statsledere og muslimske folkemasser rett og slett ”av skaftet”. Og hvorfor? Jo, som Hitler var hans spesiale utelukkende det å få drept flest mulig jøder: ”Die Endløsung fûr die Juden.” Det var bare den forskjellen at Hitler valgte å gjøre alt på en gang, mens Arafat vil ta: ”Først den lille Satan ” og så senere ”Den store.” Og han håper på EU`s assistanse, ettersom dette område etter hvert er blitt kraftig islamisert, på få år.

Hitler spanderte seg en kule han. Ferdig med den. Men, denne siste jødemorderen blir hedret som en av menneskehetens store velgjørere, uanfektet det faktum at det eneste han etterlater seg er et totalt forkvaklet og ødelagt folk. Like forkvaklet som han selv var. Han sørget for at alle palestina-arabere fra barnsben av har ett, og bare ett eneste ønske og mål i livet: Det å få bli en selvmorder og samtidig få forårsake at titalls jøder også dør og lemlestes i samme øyeblikket, mens han selv går til de 72 jomfruers paradis for udåden.

Denne mannen kan ikke EU nok få hedret. Men fred det vil de ha, også i Midtøsten. Hvilken nasjon kan bygge fred med et folk bestående av døds-elskere/dødsengler? Nei, abslolutt ingen! Ikke en gang Norge!

Enda hevder Kristelig Folkepartis Dagfinn Høybråten at Israel bryter folkeretten ved å bygge beskyttelse (et gjerde) mot dette arafatske dødsfolket. Da må en kunne spørre om mannen har ”gått helt av skaftet?” De skal frigjøre –PLO – et Palestina, som aldri noen sinne har vært i deres rettmessige eie. USA sier: Mannen Arafat er irrelevant/verdiløs. Han kan aldri bygge fred verken i Midtøsten eller andre steder.

EU sier: ”Denne mannen har den største verdi.” Gi ham arbeidsro og tid. Dagfinn Høybråten sier: Denne mannen må få lov å utføre sitt spesiale uhindret av svære gjerder. Arild Edvardsen sier: Gud og Allah, Bibelen og Koranen har samme opphav. Jeg spør: Går det an å konkludere mer forkvaklet enn her er gjort i de tre siste oppstillingene?

Vi takker Gud som til alle tider har sørget for at vår martrede klode alltid har vært velsignet med ett Israel og et eller annet ”amerika.”

Med hilsen
Bjarne Kydland


Dagens bibelord
Rom 13, 1-5:
1 Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av Gud.
[Ord 8: 15. Dan 4: 32. Joh 19: 11. Tit 3: 1. 1PET 2: 13.]
2 Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står imot, skal få sin dom.
[Ord 24: 21, 22.]
3 For de som styrer, er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den.
[1PET 2: 14.]
4 For den er Guds tjener, til gagn for deg. Men gjør du det som er ondt, da frykt! Den bærer jo ikke sverdet for ingenting. For den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det onde.
5 Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.


Fredag, November 12, 2004

Uretten tar overhånd! - Av Trygve Einar Gjerde
Vi er alle vitne til en økende vold, ondskap og allmenn kriminalitet i vårt kjære Fedreland. Det som synes å øke aller mest er mord og hor! Disse to forbrytelser er i vår kjære Bibel ofte nevnt sammen og vi ser at voldtekt ofte ender med drap. Ugifte som lever sammen i hor, der skjer også det samme!

Men du og jeg har vel lagt merke til at de senere mord på unge kvinner synes å følge ett visst mønster. De er unge, vakre og har gjerne langt blondt hår. Hva er grunnen til det?? Ja, ikke vet jeg, men en av grunnene er at uretten øker, lovløsheten øker. TV, kino, video, Internett og krim/sex litteratur er de største ververe til dette! Barn og unge, ja eldre med, sitter i dag oppslukt av all den verste råskap som finnes når det gjelder drap og sex uten at det blir reagert eller forsøkt å stanse galskapen! Men husk, Himmelens Gud skuer ned fra det høye og Han skal holde dom, og den dag skal alle som har forført ungdommen vår med all denne styggedom stå til rette for det de har gjort. Vårt land er i den ytterste fare!

De mange rettssaker som følger i kjølevannet av 2-3 mord i uken er god ”butikk” for forsvarsadvokater og aktorat! De nærmest fråtser i dette. Ja, en må undres: er vårt lovverk laget med henblikk på en sikker og fremtidsrettet arbeidsplass for disse? Det er jo blitt de reneste folketeater, der retten blir manipulert og et økende krav til bevis, både når det gjelder øyenvitne, tekniske og biologiske bevis er i dag blitt så innfløkt at de snart neppe klarer å domfelle en eneste voldtektsforbryter og morder.

Om for eks. en person slakter bilen til en forsvarsadvokat, ja så ligger denne personen tynt an, og det skulle jo bare mangle! Men slakter han bilen til en aktor, ja, da stiller saken seg annerledes. Da tar forsvarsadvokaten i bruk alle sine kunster, og det ender med det at aktor angrer bittert at han anmeldte ”bilslakten”!

Vi er stadig vitne til at forbryterne sier: ”Dette husker jeg ikke noe av!” Eller: ”Jeg var så påvirket av rusmiddel, at jeg vet ikke hva som hendte!”

Er det ikke nå på tide at slike folk som sier dette automatisk får doblet sin straff? Skal vi virkelig være nødt til, i dette landet, å ha mange personer rundt oss som ikke vet hva de gjør, uten at de ansvarlige myndigheter får plassert disse i trygg forvaring resten av livet. Nå må vår kjære justisminister ta hånd i hanke og reformere vårt lovverk, så ikke uretten tar mer overhånd enn det den alt har gjort de siste 60 år. Vi skal ha lover for å verne om folk og land, ikke for å gi advokater og jurister mest mulig arbeid! Norges Lover kan uten tvil ”slankes” med 70 %! Når det er gjort, så får vi se om ikke folk snart begynner å få et begrep om hva lov og rett er! Men da må de også begynne å pugge de 10 Guds Bud!

Trygve Einar Gjerde
5440 Mosterhamn.


ARROGANT - Av Oddvar Berge
Grimstads to siste ordførere har mottatt og gitt sine kommentarer til sivilombudsmannens uttalelser i Holviksaken. Den stemmer med hva de selv i ettertid har kommet frem til sier de. Altså slakt av metoder og oppførsel. Noe å ta lærdom av sier de.

Og hva har man så lært? Vende ryggen til. Feie det under teppet. Plassere det i glemmeboken. ”Komme videre”. Dessuten er det daværende kommunestyre nå historie. For øvrig ser det ut til at Holvik klarer seg bra nå i sin nye setting. Ikke et ord til beklagelse.

Det man synes å ha lært er at man kan lykkes en gang til med samme metoder. Vi fikk det jo som vi ville. Og da så. Lite lærdom tykkes meg å ha blitt trukket i måten å tilnærme seg sine offer på. Selv om ordførere er politikere så bør man vel kunne se etter menneskelige sider også innimellom. Både Ibsen og Bibelen har enda nyttige råd og vink å tilføre.

Lært noe? Både ABM og LiDL viser hva man har lært. Stå på med skylapper og hørselsvern intakt.

Oddvar Berge
NORIEL Vardevakt
KF AA


Leserbrev fra Bjarne Kydland: Arafats død. Etter kl.03.30 den 11. november 2004.
Nå vil vi komme til å se en underlig seanse. Ja, en seanse.
Verdenssamfunnets ledere vil samles i flokk og følge for å gi uttrykk for sin respekt og hyllest til en bortgangen person, hvis ”varemerke” var og er terrorisme og intet annet. En tro Koran-mann! En mann, hvis landsmann (egypter) Mark Gabriel hevder er den personen innen PLO og den muslimske verden, som egentlig har forstått Koranen, slik Koranen skal forstås.
(Nå skal vi antagelig ikke ”skrike” for høyt. Vi har en mann i Sarons Dal, som synes Koranen er fullt på høyde med Bibelen hva gjelder både nestekjærlighet og toleranse.)

For øvrig en tro videreføring av Hitler og nazismens misjon, bare med denne forskjell:
Sistnevnte falt for egen kule, mens Arafat nå av både krigens vinnere og tapere blir hyllet som tidenes helt, endog med en fredspris i lommen, enn skjønt han er skyld i hundreder og atter hundrer av uskyldige menneskers brutale død og lemlestelse. Selv legger han seg under tidenes mest avanserte apparater for å holdes i live som en ”grønsak.” Kanskje skal en likevel nyansere her mellom de som absolutt kan styre sitt omdømme av mannen, og som nettopp derfor representerer et håp i verden og de som overhode ingen styring har.

Det en likevel, langt på vei kan gå ut fra vil skje, og som samtlige kommer til å gi sitt verbale uttrykk for er dette, ”Nå må det endelig oppnås fred!” Nå er hovedbøygen borte, som av USA og Israel til slutt ble puttet i ”skuffen”: Ikke relevant. (Ikke verdifull.) Dette håpet om fred i Midtøsten mangler det ikke på verbaluttrykk for. Det har vært slik i mange år, men blant de fleste var og er betingelsen: På Israels bekostning! Israel er den som okkuperer Koranfolkets land. Dette er deres flittig gjentatte refreng. Derfor PLO, utlagt: Palestinian Liberation Organiztion. Nå med ny leder kalt Mahmoud Abbas, som nekter for at Holoqaust i det hele tatt har funnet sted, samtidig som han av hele sitt hjerte ønsker å fortsette det, der Hitler glapp, for egen kule. Og så kommer Faruq Qaddumi for Fatha. En svoren motstander av Osloavtalen med Israel og Fredsprisen. Ny president: Rawhi Fattouh.

FRED I MIDTØSTEN?
Kan det bli fred i Midtøsten? Aldri! - ”Never!”
Det arabiske, såkalte palestinafolket er totalt forkvaklet, destruerte/ødelagte som mennesker. Totalt! Dette står Arafat og hans PLO for 100 %. Dette har Yasser Arafat og hans folk sørget for lenge og vel og grundig over barnenes skolebøker, undervisning og trening..Hør hva en skjønn 11 årig arabisk jentunge kan uttale over TV-apparatet: (gjengitt av Magazinet 10/11. Benevnt ”DØDSENGELEN”)”Alle (legg merke med A L L E d.v.s. ingen unntatt, min mrkn.) lengter (a l l e higer og lengter, min mrkn.) etter martyrdøden. Hva kan være bedre enn å reise til paradis?” -11-åring.

Hvilken nasjon kan bygge fred med en befolknig utelukkende bestående 100 % av renspikka dødsengler? ”Never!” Kan det bli fred med en oppvoksende slekt indoktrinert med Koranen? ALDRI! Personlig er jeg kommet til at ordet i Markus 13:20 nettopp må gå på en fra Koranens synspunkt storhets- og glanstid.

Med vennlig hilsen
Bjarne Kydland


Klipp fra www.answersingenesis.org: Biblical chronogenealogies
Biblical chronogenealogies
by Jonathan Sarfati, AiG–Australia

Summary
A straightforward reading of the biblical genealogies according to the reliable Masoretic text shows that Adam was created about 4,000 BC, and this was on the 6th day of creation. The existing copies of the Septuagint and Samaritan Pentateuch are not as reliable, but at most could only stretch this date out to about 5400 BC. There is no justifiable reason to believe in gaps within the chronogenealogies of Genesis, as the arguments presented for such views are denied by contextual, linguistic and historical analysis.

Which text should be used?
There are three main ancient texts of the Old Testament:

The Masoretic Text used by modern Hebrew Bibles and which is the basis behind most English Old Testaments [OT]. It is named after specialist copiers of the Bible called Masoretes (“transmitters”), who standardized the text and added vowel points to aid pronunciation to the text, which previously had only consonants. The Masoretes did not standardize the vowel points until the 7th or 8th century AD.1
The Septuagint (LXX) was a Greek translation of the OT. The name comes from the Latin septuaginta (70), because according to legend, 72 rabbis (six from each of the twelve tribes) were responsible for the translation in Alexandria in c. 250 BC. In reality, it was composed over decades, beginning in the 3rd century BC. The multiple translators mean that it is uneven in accuracy. The Pentateuch is considered to be reasonably reliable, while other sections are less accurate. The LXX was in widespread use by Jews outside Israel in New Testament [NT] times. This explains why it was commonly (but far from exclusively) cited in the NT—if not, then people like the noble Bereans of Acts 17:11 might have checked the Apostles’ teachings by the OT and said, “That’s not how we find it in our Bible.”2
The Samaritan Pentateuch (SP) is a Hebrew version dating from the 1st century BC. After the Assyrians deported many of the inhabitants of the Northern Kingdom of Israel, they imported colonists to the area centred around Samaria. The Samaritans were mixed descendants of these colonists and Jews. They had their own system of worship centred at Mount Gerizim (John 4:20–21), and based only on the Law of Moses, or Pentateuch, which was slightly different from the one used by the mainstream Jews. The SP differs from the Masoretic Text in about 6000 places. In about 2000 of these cases, it agrees with the LXX against the MT.
As shown in table 1, these three give different ages for the patriarchs at the birth of the next one in line and their deaths, but they all agree within less than 1,400 total years for the chronology from creation to Abraham. Biblical chronology should be based on the Masoretic Text, because the other texts show evidence of editing.3 For example, The Septuagint chronologies are demonstrably inflated, as they contain the (obvious) error that Methuselah lived 17 years after the Flood.

Date of creation
We can define the year of the creation of the world as AM 1 (AM = Anno Mundi = year of the world). Adam died in AM 930, Noah was born in AM 1056, and the Flood occurred 600 years later, which was in AM 1656. Abraham was born when Terah was 130, 352 years after the Flood, in AM 2008. This narrows down the possible range for the date of creation. The only reason for the uncertainty is the dating of Abraham, and that depends on the dates of the sojourn in Egypt and the dates of the Israelite monarchy. Once this is known, the other dates follow mathematically.

The late Dr. Gerhard Hasel, who was professor of Old Testament and Biblical Theology at Andrews University, calculated from the Masoretic Text that Abraham was born in about 2170 BC. Thus, the Flood occurred at 2522 BC and creation at 4178 BC.4 Dr. Hasel rightly assumed that there were no gaps in the genealogies, as will be justified below.

Table 1. Chronogenealogies of the Patriarchs according to different textual traditions.
Name Age at begetting next in line Remaining years of life
LXX Masoretic Text Samaritan Pentateuch LXX Masoretic Text Samaritan Pentateuch
Adam 230 130 130 700 800 800
Seth 205 105 105 707 807 807
Enosh 190 90 90 715 815 815
Cainan 170 70 70 740 840 840
Mahalaleel 165 65 65 730 830 830
Jared 162 162 62 800 800 785
Enoch 165 65 65 200 300 300
Methuselah 167 187 67 802 782 653
Lamech 188 182 53 565 595 600
Noah 500 500 500 450 450 450
Total Adam to Flood 2242 1656 1307
Shem 100 100 100 500 500 500
Arphaxad 135 35 135 430 403 303
[Cainan]i [130] – – [330] – –
Shelah 130 30 130 330 403 303
Eber 134 34 134 370 430 270
Peleg 130 30 130 209 209 109
Reu 132 32 132 207 207 107
Serug 130 30 130 200 200 100
Nahor 79 29 79 129 119 69
Terahii 70 70 70 135 135 75
Total Flood to Abraham 1070 290 940
The inclusion of an extra Cainan in the Septuagint is discussed in a later section.
Note that Abraham was not Terah’s firstborn. Gen. 12:4 says Abraham was 75 when he left Haran, and this was soon after Terah died at 205 (Gen. 11:32), and the difference (205–75) means Terah was actually 130 years old when Abraham was born, not 70 (Ussher seems to have been the first modern chronologist to have noticed this point). The latter figure refers to Terah’s age when the oldest of the three sons mentioned was born, probably Haran.

Do the genealogies have gaps?
James Barr, then regius professor of Hebrew at Oxford University, wrote in 1984:

“… probably, so far as I know, there is no professor of Hebrew or Old Testament at any world-class university who does not believe that the writer(s) of Genesis 1–11 intended to convey to their readers the ideas that: … the figures contained in the Genesis genealogies provided by simple addition a chronology from the beginning of the world up to later stages in the biblical story.”5

Barr, consistent with his neo-orthodox views, does not believe Genesis, but he understood what the Hebrew so clearly taught. It was only the perceived need to harmonize with the alleged age of the earth which led him and people like him to think anything different—it was nothing to do with the text itself.

Long-ager Davis Young points out:

“The church fathers also suggested that the world was less than six thousand years old at the time of Christ because of the chronology of the genealogical accounts of Genesis 5 and 11 and other chronological information in Scripture.”6

The Jewish historian Josephus (AD 37/38–c. 100), in his Antiquities of the Jews, also presents a chronology that has no hint of any gaps. This is significant since this indicates that the Jews of his time never saw any. The names and ages in his writings show that Josephus mostly used the LXX.

“This calamity [Flood] began in the 600th year of Noah’s government [age] … Now he [Moses] says that this flood began on the 27th [17th] day of the forementioned month [Nisan]; and this was 2,656 [1,656]7 years from Adam, the first man; and the time is written down in our sacred books, those who then lived having noted down, with great accuracy, both the births and dates of illustrious men.

“For indeed Seth was born when Adam was in his 230th year, who lived 930 years. Seth begat Enos in his 205th year, who, when he had lived 912 years, delivered the government to Cainan his son, whom he had in his 190th year; he lived 905 years. Cainan, when he lived 910 years, had his son Malaleel, who was born in his 170th year. This Malaleel, having lived 895 years, died, leaving his son Jared, whom he begat when he was in his 165th year. He lived 962 years; and then his son Enoch succeeded him, who was born when his father was 162 years old. Now he, when he had lived 365 years, departed, and went to God; whence it is that they have not written down his death. Now Methuselah, the son of Enoch, who was born to him when he was 165 years old, had Lamech for his son when he was 187 years of age, to whom he delivered the government, which he had retained for 969 years. Now Lamech, when he had governed 777 years, appointed Noah his son to be ruler of the people, who was born to Lamech when he was 182 years old, and retained the government for 950 years. These years collected together make up the sum before set down; but let no one enquire into the deaths of these men, for they extended their lives along together with their children and grandchildren, but let him have regard for their births only. … 8

“I will now treat of the Hebrews. The son of Phaleg, whose father was Heber, was Ragau, whose son was Serug, to whom was born Nahor; his son was Terah, who was the father of Abraham, who accordingly was the tenth from Noah, and was born in the 290th year after the Deluge; for Terah begat Abram in his 70th year.9 Nahor begat Haran [sic—Terah?] when he was 120 years old; Nahor was born to Serug in his 132nd year; Ragau had Serug at 130; at the same age also Phaleg had Ragau; Heber begat Phaleg in his 134th year; he himself being begotten by Sala when he was 130 years old whom Arphaxad had for his son at the 135th year of his age, Arphaxad was the son of Shem, and born 12 years after the Deluge.”10,16,17

This comes from “Book 1, containing the interval of 3,831 years: From the creation to the death of Isaac.” Once more, this rules out any gaps or long creation days.

To demonstrate that the quotes of Barr and Josephus are not merely the fallacy of Argumentum ad verecundiam (appeal to authority), following is some exegetical evidence for the tightness of the chronology.

Grammar
Progressive creationist Hugh Ross points to some biblical genealogies that have gaps to claim that the Genesis 5 and 11 genealogies are largely incomplete.11 He also claims:

“The words translated into English say this: ‘When X had lived Y years, he became the father of Z.’ Someone reading the same passage in Hebrew would see a second possibility: ‘When X had lived Y years, he became the father of a family line that included or culminated in Z’.”12

However, none of his examples of gaps in genealogies (Matt. 1:8–9 vs. 1 Chr. 3:10–12) mention the age of the father at the birth of the next name in the line, so they are irrelevant to the issue of the Genesis genealogies, which do. Also, Matthew’s genealogy was clearly intended to be incomplete, expressly stated to be three groups of 14 names (Matthew 1:17). This is in turn probably due to the fact that the Hebrew letters for the name David, a key figure in the narrative, add up to 14. In Genesis 5 and 11, there is no such intention. So the Genesis 5 and 11 lists are sometimes correctly called chronogenealogies, because they include both time and personal information. Hasel explained the difference:

“As far as the genealogy in Matthew is concerned, the schematization is apparent and can be supported by comparison with genealogical data in the OT. Can the same be demonstrated for Genesis 5 and 11? Is there a ten-plus-ten scheme in Genesis 5 and 11? A simple counting of patriarchs in Genesis 5 and 11 reveals that there is no schematic ten-ten sequence. In Genesis 5 there is a line of ten patriarchs from Adam to Noah who had three sons, but in Genesis 11:26 the line of patriarchs consists of only nine members from Shem to Terah who “became the father of Abram, Nahor and Haran” (Genesis 11:26, New American Standard Bible). If Abraham is to be counted as the tenth patriarch in Genesis 11, then consistency requires that Shem is counted as the eleventh patriarch in Genesis 5, because each genealogy concludes with a patriarch for whom three sons are mentioned. It appears that a comparison of Genesis 5:32 and 11:26 reveals that there are no grounds to count one of the three sons in one instance and not in the other, when in fact the formula is the same. Thus, if one counts in Genesis 5 ten patriarchs, consistency demands the counting of nine patriarchs in Genesis 11, or, vice versa, if one counts eleven in Genesis 5, then one needs to count ten in Genesis 11. The figures 10/9 to 11/10 respectively can hardly qualify as an intentional arrangement or a symmetry. In short, the alleged ‘symmetry of ten generations before the Flood and ten generations after the Flood’ [Refs.] is non-existent in the Hebrew text. Thus the analogy with the three series of fourteen generations in Matthew 1:1–17 is a non sequitur [it does not follow].”13

Ross also points out that the Hebrew word ’ab (father) can mean grandfather or ancestor, while ben (son) can mean grandson or descendant.14 But Ross again errs by unwarranted expansion of an expanded semantic field.14 I.e., the fact that these words can have these meanings in some contexts does not mean they can have these meanings in any context. The Genesis 5 and 11 genealogies say that X also “begat sons and daughters”, implying that Z is likewise a son of X in this specific context.

And even if we grant that Z is a descendant of X, Z is always preceded by the accusative particle אֶח (’et), which is not translated but marks Z as the direct object of the verb “begat” (וַיּוֹלֶד wayyôled). This means that the begetting of Z by X still occurred when X was Y years old, regardless of whether Z was a son or a more distant descendant. The Hebrew grammar provides further support—wayyôled is the hiphil waw-consecutive imperfect form of the Hebrew verb yalad—the hiphil stem communicates the subject participating in action that causes an event, e.g., Seth as the begetter of Enosh. Hasel pointed out:

“The repeated phrase ‘and he fathered PN [personal name]’ (wayyôled ’et-PN) appears fifteen times in the OT—all of them in Genesis 5 and 11. In two additional instances the names of three sons are provided (Genesis 5:32; 11:26). The same verbal form as in this phrase (i.e., wayyôled) is employed another sixteen times in the phrase ‘and he fathered (other) sons and daughters’ (Genesis 5:4,7,10, etc.; 11:11,13,17, etc.). Remaining usages of this verbal form in the Hiphil in the book of Genesis reveal that the expression ‘and he fathered’ (wayyôled) is used in the sense of a direct physical offspring (Genesis 5:3; 6:10). A direct physical offspring is evident in each of the remaining usages of the Hiphil of wayyôled, ‘and he fathered’, in the OT (Judges 11:1; 1 Chronicles 8:9; 14:3; 2 Chronicles 11:21; 13:21; 24:3). The same expression reappears twice in the genealogies in 1 Chronicles where the wording ‘and Abraham fathered Isaac’ (1 Chronicles 1:34; cf. 5:37 [6:11]) rules out that the named son is but a distant descendant of the patriarch instead of a direct physical offspring. Thus the phrase ‘and he fathered PN’ in Genesis 5 and 11 cannot mean Adam ‘begat an ancestor of Seth.’ The view that Seth and any named son in Genesis 5 and 11 is but a distant descendant falters in view of the evidence of the Hebrew language used.”15

Where can the “gaps” be inserted?
Another problem is where the gaps could be plausibly inserted. There are a number of places where a gap is explicitly ruled out:

Seth: Seth is definitely a direct son of Adam and Eve, and seen as a replacement for Abel, killed by Cain (Genesis 4:25).
Enosh: must be a son of Seth, because Seth named him (Gen. 4:25).
Enoch: Jude 14 says Enoch was seventh from Adam, which indicates straightforward father-son relationships from Adam to Enoch.
Noah: Lamech named him, so Lamech must be his father, not just an ancestor (Gen. 5:29).
Shem, Ham and Japheth were definitely ordinary sons of Noah, since they accompanied him on the Ark.
Arphaxad was plainly a son of Shem, because he was born two years after the Flood (Gen. 11:10).
Abram, Haran and Nahor were Terah’s ordinary sons, since they journeyed together from Ur of the Chaldees (Gen. 11:31).
Methuselah: Enoch, a pre-Flood prophet (Jude 14), gave his son a name meaning “when he dies it shall be sent”, and the Masoretic chronology without any gaps would place his death in the year of the Flood.
Some commentaries claim that Methuselah means “man of the spear”, but the Hebrew Christian scholar Dr. Arnold Fruchtenbaum argues:

“[T]he name Methuselah could mean one of two things. Therefore, it will either mean ‘man of the spear’ or ‘when he dies it shall be sent’. The debate is not over the second part of the word which, in Hebrew, is shalach; and shalach means ‘to send’. While the concept of sending is the primary meaning of shalach, it has a secondary meaning of being thrown or cast forth in a context where the sending is with heavy force or speed. On that basis, some would conclude that shalach would mean either ‘missile’ or ‘dart’ or ‘spear’. However, that is a derived meaning because the primary meaning of shalach is ‘to send’, as any lexicon shows.

“Ultimately, how one deals with shalach depends on how you deal with the first part of the word, which has the two Hebrew letters spelling mat. Based upon the root, then the meaning would indeed be ‘man’. Hence, commentaries conclude that it means ‘man of the spear’ or ‘man of the dart’. However, the use of the term ‘spear’ or ‘dart’ is not the meaning of shalach in any lexicon that I know of. It is simply a derived meaning going from sending to throwing to trying to make a specific object. If mat was intended to mean man, if one was to keep it strictly literal, it would not mean ‘man of the spear’ or ‘man of the dart’, but ‘a man sent’.

“The second option for mat is that it comes from the root that means ‘to die’. Furthermore, the letter ‘vav’ between mat and shalach gives it a verbal force. That is why I prefer to take it strictly literally, using the root ‘to die’ and literally it would mean ‘he dies it shall be sent’.

“I prefer that translation of the name, ‘when he dies it shall be sent’, for two reasons. The first reason is that I find it fitting the Hebrew parsing of the name much better. Secondly, it is better in the wider context since, if we follow the chronology of Genesis, the same year he died was the year of the flood. I do not think this was purely coincidental.”18

The number of missing generations would need to be huge
It’s important to note that those who wish to extend the times between creation, the Flood and Abraham to fit their geological interpretations need far more than just a few missing names. Normally, people want to push the Flood right back, and since the Genesis 11 chronologies are the ones that link the Flood to Abraham, these are the ones that must be “expanded”. Ross “dates” the Flood to “between twenty thousand and thirty thousand years ago”.19 But since the Genesis 11 people had sons at age 35 or less, to add even 10,000 years would take over 250 missing generations! One must wonder how a genealogy could miss out all these without any trace. And since many of the names that are mentioned include no trace of any deeds or sayings by them, why would the writer bother to mention these when so many others had been omitted?

Is Cainan a gap?20,21
Ross also points out that Luke 3:36 has the extra name Cainan, which is not mentioned in Genesis 11:12.14 He uses this to claim, in effect, here’s one proven gap, so there’s nothing to prevent unlimited multiplication of gaps.

This extra Cainan appears in most Greek manuscripts of Luke and the LXX of Genesis 11. But the name was probably not in the original autographs, as shown by the following textual evidence:

The extra Cainan in Genesis 11 is found only in manuscripts of the LXX that were written long after Luke’s gospel. The oldest LXX manuscripts do not have this extra Cainan.
The earliest known extant copy of Luke omits the extra Cainan. This is the 102-page (originally 144) papyrus codex of the Bodmer Collection labeled P75 (dated between AD 175 and 22522).
Josephus often used the LXX as his source, but did not mention the second Cainan (see above).
Julius Africanus (c. AD 180–c. 250) was “the first Christian historian known to have produced a universal chronology.” In his chronology, written in c. AD 220, he also followed the LXX ages but once again omitted this mysterious Cainan.
Now that the extra Cainan is shown not to have been in the original manuscripts, it is helpful to try to plausibly reconstruct how the error crept into the copies.

Note that the Greek New Testament was originally written without punctuation or spaces between words. So Luke 3:35–38 would have been originally written as in Figure 1a. In this manuscript, TOYKAINAN (the son of Cainan) could have been on the end of the third line.

But suppose an early copyist of Luke’s gospel was copying the first line, but his eyes glanced at the end of the third line at TOYKAINAN. Then he would have written it on the first line as well (Figure 1b).

In English, keeping the same line formatting, and with italics indicating words added by the translators which were understood in the Greek, the passage makes sense (Figure 1c).

So if a copyist of Luke’s gospel is responsible for the error, why is it in the LXX as well? As shown, it is not in the earlier copies, so must have been added later, by a copyist who wanted to bring it in line with Luke. And further supporting evidence comes from the fact that the ages of “Cainan” at the birth of his son and at his death are identical to the dates of Shelah, the next one in line. This is not surprising—the copyist is confronted with the extra name in Luke, but this provides no ages. So all the copyist can do to maintain the pattern is to repeat the ages of the next patriarch.

The doctrine of biblical inerrancy is not affected in the least by the Cainan difference. As shown, it is not an error in the original autographs of Scripture, but one of the extremely few copyist’s errors in the manuscripts available today.


Figure 1. The above graphic shows how the name of Cainan may have been inserted into later versions of Luke 3:36.

Conclusion
A straightforward reading of the biblical genealogies from the reliable Masoretic Text shows that Adam was created about 4000 BC and that the Flood occurred around 2500 BC. Contextual, linguistic and historical analyses of the book of Genesis confirm that the chronogenealogies are a complete record with no gaps. Creationists who wish to push back the date of the Flood and Creation to fit their geological or archaeological theories have no grounds to do this based on the biblical record. They should rather look to their scientific theories to see where the discrepancies lie.

Recommended Resources
References
Archer, G.L., Jr, Encyclopedia of Bible Difficulties, Zondervan, Grand Rapids, p. 40, 1982.
Gleason Archer makes this point (Ref. 1).
For a defence of the Masoretic Text vs. the altered Septuagint (LXX), see Williams, P., Some remarks preliminary to a biblical chronology, TJ 12(1):98–106, 1998.
Hasel, G.F., The meaning of the chronogenealogies of Genesis 5 and 11, Origins 7(2):53–70, 1980; .
Barr, J., Letter to David C.C. Watson, 1984.
Young, D.A., Christianity and the Age of the Earth, Zondervan, Grand Rapids, p. 19, 1982.
Bracketed dates refer to the Masoretic Text.
Josephus, Antiquities of the Jews 1(3):3–4; in: Whiston, W., tr., The Works of Josephus, p. 28, William P. Nimmo, Edinburgh, n.d.; numbers rendered in numerals; .
But see note ii, Table 1.
Josephus, Antiquities of the Jews, 1(6):5, in Whiston, Ref. 8, p. 32.
Ross, H., The Genesis Question, Navpress, Colorado Springs, 2nd Ed., p. 108–109, 2001.
Ross, Ref. 11, p. 109.
Hasel, Ref. 4.
Carson, D.A., Exegetical Fallacies, Baker Book House, Grand Rapids, 2nd Ed., p. 60, 1996.
Hasel, Ref. 6.
Josephus, Jewish Antiquities, Books I–IV, Harvard Press, Cambridge, p. 73, 1930, Loeb Classical Library No. 242.
Young, R., Analytical Concordance to the Holy Bible, 1879; 8th Ed., Lutterworth Press, London, p. 210, 1939. Josephus calculated the creation date at 5555 BC, because he used mainly the inflated figures of the LXX (5508 or 5586 BC).
Fruchtenbaum, A.G., personal communication, 7 November 2000.
Ross, Ref. 11, p. 177.
Sarfati, J., Cainan of Luke 3:36, TJ 12(1):39–40, 1998.
Sarfati, J., Cainan: How do you explain the difference between Luke 3:36 and Gen. 11:12?
Geisler, N.L. and Nix, W. E., A General Introduction to the Bible, Moody Press, Chicago, revised and expanded, pp. 390–391, 1986.

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/tj/v17/i3/chronogenealogies.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Dagens bibelord
Åp 22, 16-21:
16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.
[1: 1, 2. 4M 24: 17. Jes 11: 10.]
17 Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!
[21: 6.]
18 Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok.
19 Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.
[3: 5. 5M 4: 2. Ord 30: 6.]
20 Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus!
[1: 7.]
21 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen!
[Heb 13: 25.]


Torsdag, November 11, 2004

Leserbrev fra Bjarne Kydland: ”Islam og kritikk”
Jeg sikter her til Bergens Tidendes (BT) leder for, 4. oktober, der avisen spinner videre på tanker og holdninger som for øvrig alle medier har ynglet av den senere tid. Slik sett er avisen godt innenfor marginen av det ”politisk korrekte,” som sikkert må være et annet ord for HISTORIEFORAKT.

Det politisk korrekte i dagens Norge, med henblikk på Islam er å hegne om muslimene og dermed skjerme for folks sunne og riktige bondevett og deres sunne skepsis mot denne religionens helliget. Det er ”hellig krig” og ”hellige drap” og det i vesten etter gammelt vrakede utsagnet: ”målet helliger middelet” er fullt ut gyldig islamsk lære. Ingen religion har en så gjennomført sterk politisk farge som islam, en blanding bestående av ”fifty-fifty.” Men kristendommen er en privatsak; det er opplest og vedtatt i enkelte kretser som like gyldig som utviklingslæren.

Deres (muslimenes) politikk er etter hvert å overta samfunn for samfunn, land for land. At de skulle innordne seg vårt samfunns lover og regler, kan bare skje til en viss grad, sier deres læremestere, med Koranen i hånd. Og når signalet går og de føler seg sterke nok da snur de ”på femøringen.” Her kunne vært referert det klassiske eksemplet fra 1929, i Hebron, men av plasshensyn blir det utelatt.

Avisers uskrevne regel sier: Kritiser gjerne hva som helst og når som helst, men for all del, spar Islam og muslimene for ”fordommer og konfrontasjoner” (BT). Ellers er det fritt frem for all slags kritikk, ganske spesielt hva gjelder USA og George W. Bush, Jødene og Israel – bruk gjerne blasfemi. Tenk her på den såkalte kunsten som er utstilt i Oslo hvor jødene/Israel og USA er knyttet til nazismen, et europeisk fenomen som forekom under Hitler, og for øvrig er helt på linje med Islam`s ånd og bokstav. Husk også en noe lignende blasfemikunst mot jødene og Israel oppstilt i Stockholm her i vår.

Og så må en gjerne sjikanere det som kalles ”mørkemenn”, til forskjell fra liberalteologene, som på sin side nyter samme massive beskyttelsen som islam, i det norske samfunnet.
For all del, gjelder det islam da oppfordrer mediene til ”hysj-hysj”. De kan nemlig også komme til å hogge av deg både armer og bein. Mange hoder har allerede trillet i Allha`s navn, og flere venter.

Dette er EU`s, og for det meste også norsk holdning i et nøtteskall. Denne ”Meg selv nok bevegelsen” som, til forskjell fra Martin Luthers: ”Kristus alene” sier ”Mennesket alene.”

BT skriver: ”Norske muslimer oppfordres til å beskytte Norge mot terror.”
Er det norske ordtaket om ”Bukken og havresekken” plutselig blitt for gammelt eller glemt, det også?? Jeg er tilbøyelig til å beskrive forslaget på samme måten som Dagen av 10. september beskrev bispenominasjonen, i Oslo: ”Miserabelt forslag!” Slike ting og lignende tildragelser er jeg redd for vil komme til å yngle mer og mer i alle medier etter hvert.
Kan muslimer beskytte Norge!? Jeg vil her oppfordre BT-redaktøren om å gi oss oppskriften på denne form for beskyttelse.

Ikke for det, jeg angriper ikke muslimen som sådan, men les gjerne hans lære-skrifter (Koranen) en gang til. Dette er og blir ”Sverdets religion!”
Nei, synes jeg å høre: Koranen er fredens religion, og dermed er historiens dom om ”Sverdets religion” også plutselig gått i oppløsning!? (gått ut på dato? eller ”glemt”?)
Men for min del velger jeg å lytte til forhenværende muslimer, som for egen del ikke synes å få understreket klart nok at det er aktivistene og Arafat som har forstått Koranen som Koranen skal forstås, etter Mohammeds intensjoner og praksis.
Innimellom Koran-skrivingen ledet Mohammed 74 felttok. Han herjet, drepte og plyndret for å finansiere egne meritter.
Hans undersotter er fast bestemt på å myrde et helt folk. Det er ikke Israel som søker disse fiendene, men dette er en frukt av Koranens lærestykker om islams overhøyhet, tilliks med nazismens lære: Om Herrefolket: ”Ûber alles!” Nazisme og islamisme er her sammenfallende ”Som hånd i handske.”

Muslimene må være så fredelige og elskelige de bare vil. I en gitt situasjon snur de på femøringen og deres sanne vesen og lære slå ut i full ”blomst”. Nettopp dette siste er de oppfordret til av Koranen. Nemlig, ikke enhver tid er en beleilig tid for islamisten, likesom også katolikkene i Middelalderen (Motreformasjonen) myrdet alt og alle, som i forhold til katolisismen var ”vantro” dhimmier.

EU og resten av verden har èn mulighet, men som Jesus sier i Joh. 5:34 b: ”Kommer en annen i sitt eget navn, han vil dere ta imot.” Her, som ellers, i Biblen er mennesket ”tatt på kornet.”
Det er sagt, og med rette, at det folk og land som overser historien er dømt til å gjenta ”alle feilene fra i går.” Det er presis dette som foregår nå, i dag, i Norges land, 60 år etter nazismens fall. Islamismen blir foretrukket. De kommer fra det fjerne Arabia, og ikke fra ”hjertet” av Europa, som nazismen. Det har altså også noe med geografisk avstand å gjøre.
Den forkastede kunnskapen, omtalt over er også primærårsaken til ethvert samfunns fullstendige kollaps.
Hoseas kap. 4,6A sier dette slik: ”Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap, fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg.” Derfor vil også Gud glemme våre etter-kommere, som vil bli et lett rov for Allahs sharia.
Mange har i disse alvorlige tider oppfordret til bønn for land og folk, og det er nok også den eneste medisinen som gir resultater.


Med hilsen
Bjarne Kydland


SKJÆRGÅRDSSKOLEN OG RIKSREVISJONEN - Av Oddvar Berge
Gjennom tre år har Forsvaret hatt rot i sine regnskaper. Forsvarsministeren kalles inn på teppet. Det er nemlig ikke småtteri til rot det er snakk om. De må få tid til å rydde opp sier hun.

Skal vi få se at Skjærgårdsskolen ofres av en statsråd fra Høyre, mens en forsvarsminister fra Høyre lar Forsvaret passere?

Jeg håper begge får anledning til å rydde opp på prinsipiell lik linje, dog Forsvaret foran Skjærgårdsskolen, og at de begge også viser evne og vilje til samme.

Oddvar Berge
NORIEL Vardevakt
KF AA


Ve verden for forførelser! - Av Trygve Einar Gjerde
Jesus sier: VE VERDEN FOR FORFØRELSER! FOR DET ER NØDVENDIG AT FORFØRELSER MÅ KOMME; MEN VE DET MENNESKE VED HVEM FORFØRELSEN KOMMER! Mat. 18, 7.
Her roper Kristus ve over hele verden på grunn av forførelsen som den falske kristenhet står for. Nå er det nødvendig, sier Frelseren, AT FORFØRELSER MÅ KOMME! Det skjer for at sannheten klarere skal skilles ut fra løgnen. En kvinne som opphøyer seg til prest eller biskop vil ikke bli antatt av troens barn, men avvist, hun er ikke EN KVINNES MANN! Som Guds Ord sier. Heller ikke de prester og biskoper som lærer galt om synden, troen og frelsens vei vil bli antatt av de erfarne, sanne troende, for de er grunnfestet i sannheten! Men de ubefestede kan lett la seg bedra av uttalelser som: Homofili er ikke synd! Hor er ikke synd! Det er ikke synd å si falskt vitnesbyrd! Det er ikke synd å arbeide om helligdagen! Det er ikke synd å leve sammen uten å være gift! Osv.
Hvem er de falske profeter som Jesus sier vi skal vokte oss for? Spør Pontoppidan i Forklaringen. Svar: Det er mange forskjellige, som ikke kan regnes opp her. Men etter Frelserens ord er det først og fremst slike som gjør veien til Himmelen bred og bedrar sjelene med håp om salighet, inntil de våkner i helvete. (Sp. 176).
En annen farlig forførelse er den ubetingede nådeforkynnelse, som er så utbredd i vår tid ved Nyevangelismen. Men de sanne troende varer seg for den, det vet av Guds Ord at nåden er betinget av anger og tro, slik som Frelseren selv og alle Hans apostler lærte!
Det blir en skrekkelig dom over dem forførelsen kommer fra, siden Jesus Kristus bruker så sterke ord her: MEN VE DET MENNESKE VED HVEM FORFØRELSEN KOMMER! Burde vi ikke da advare disse på det inderligste? Be for dem og tilskynde dem til å ta Guds Ord på alvor.

Trygve Einar Gjerde,
5440 Mosterhamn.


Trusselen mot Europa - Av Stein Henriksen
Denne overskriften kunne ha passet på mange epoker i Europas historie. Den hadde passet godt på den siste halvdelen av 400-tallet, da folkeslag fra Asia veltet inn over kontinentet, brøt ned Vest-Romerrikets militærsperringer, og førte til dets fall i 476. Ved den anledningen fikk de erobrende folkeslag makten over hele Vest- og Mellom-Europa, samt Italia og den Iberiske halvøy. Noe i Middelhavsområdet ble gjenerobret av Øst-Romerriket. Men stort sett kom Europa, bortsett fra Balkan - og Donaulandene på erobrernes hender.

Spør vi etter årsaken, må vi konstatere at de delene som ble erobret, var de områdene der kristendommen stod svakest, og hvor den moralske utglidningen var størst. De syndene som gikk i svang, var feminisme og derav følgende ekteskapsproblemer, lavt fødselstall og homoseksualitet. I Øst-Romerriket, der kristendommen stod sterkt, holdt riket seg ennå i ca. 1000 år.

Den andre trusselen mot Europa kom med de muslimske arabere i slutten av 600- og begynnelsen av 700-tallet Da ble Pyreneerhalvøya erobret og de arabisk-muslimske hærer rykket inn i Frankrike. Her ble de imidlertid stanset av frankerkongen Karl Martell ved slaget ved Poitier i 732. Den neste gangen Europa ble alvorlig truet, stod også muslimene for. Etter at de hadde slått Serbia i 1389 og tatt Konstantinopel i 1453, la de under seg hele Balkan og også Donaulandene, for så i 1583 og 1629 å søke å ta Wien. Denne gangen var det tyrkerne det dreide seg om. Men foran Wien ble de slått og etterhånden drevet tilbake til de områdene de besitter i dag.

Men i løpet av særlig 1800- og begynnelsen av 1900-tallet ble kristendommen vesentlig svekket gjennom den bibelkritiske og bibeloppløsende såkalte teologi i spesielt de lutherske delene av Europa. Men også på reformert og katolsk grunn var forfallet tydelig. Resultatet uteble ikke. Europa kom under Guds vrede og dom og de to verdenskriger var et faktum. Den første inspirert av prøisisk militarisme og den andre av nazismen. Disse to krigene knekket Europas lederstilling i verden på både det politiske, kulturelle og økonomiske området. Lederskapet i verden gikk nå over til spesielt U.S.A der kristendommen fremdeles både stod og står sterkt.

Vi ser altså at den egentlige trusselen mot Europa er avkristningen. Den har ført til et stadig dypere moralsk forfall på alle områder. Den stadig økende volden og de omfattende tyveriene truer selve samholdet i samfunnet og den demokratiske styreformen.

Men verre enn dette er opprøret mot selve skaperordningen og det gudgitte forholdet mellom kjønnene. Her har den demoniske ånds-impulsen, feminismen, ført til et angrep på ekteskap og hjem. Kvinnene vil nå være lik mennene og vil derfor enten ikke føde barn eller iallfall ha så få at det ikke går ut over velferden. Dette reguleres dels ved prevensjon og dels ved fosterdrap. Ingen av delene godtas av Gud og fører til dom og ulykke over folket. Det gjelder vårt folk. Og det gjelder alle europeiske nasjoner der denne feministiske politikken dominerer. Det helt iøynefallende resultatet er et så sterkt synkende folketall av kjernebefolkningen at en mener å måtte ty til massiv innvandring av andre i folkeslag for å holde næringslivet i gang og opprettholde pensjonsordningen. De som da kommer, er først og fremst muslimer. Foreløpig har dette ført til sterkt økende voldskriminalitet for vårt vedkommende. Og hvordan situasjonen vil bli i Norge og i Europa som sådan om muslimene får flertall i ett, flere eller alle europeiske land, kan man lett overbevise seg om ved å studere forholdene der muslimene har makten.

Vi står altså overfor en ny og nå enda farligere muslimsk trussel mot Europa enn tidligere. En trussel som vil bli kraftig forsterket om man legger seg på den halsløse politikken å gjøre Tyrkia til fullt medlem i EU. Men årsaken er altså frafall fra bibelsk kristendom. Og botemidlet er en omfattende vekkelse. Dette kaller alle kristne til vedholdende bønn.Klipp fra www.cdc.gov: Lymphogranuloma Venereum Among Men Who Have Sex with Men --- Netherlands, 2003--2004
Lymphogranuloma Venereum Among Men Who Have Sex with Men --- Netherlands, 2003--2004

Lymphogranuloma venereum (LGV) is a systemic, sexually transmitted disease (STD) caused by a variety of the bacterium Chlamydia trachomatis that rarely occurs in the United States and other industrialized countries; the prevalence of LGV is greatest in Africa, Southeast Asia, Central and South America, and Caribbean countries (1). However, in the Netherlands, which typically has fewer than five cases a year, as of September 2004, a total of 92 cases of LGV had been confirmed during the preceding 17 months among men who have sex with men (MSM). The first 13 cases, diagnosed during April--November 2003, were reported by local health authorities in Rotterdam in December 2003 (2,3). An alert was sent to the Early Warning and Reporting System of the European Union and to the European Surveillance of Sexually Transmitted Infections Network (ESSTI) (4). In April 2004, a report was made to CDC, and state and local health departments were alerted. Of the 92 cases confirmed in the Netherlands, 30 occurred during 2003 and 62 during 2004. This report describes the ongoing investigation of the LGV outbreak. Health-care providers should be vigilant for LGV, especially among MSM exposed to persons from Europe, and prepared to diagnose the disease and provide appropriate treatment to patients and their exposed sex partners (Box).

The cases in the Netherlands were investigated by staff members of public health services, academic medical centers, and the National Institute of Public Health and Environment. After the initial 13 cases were reported, efforts were implemented to increase awareness of the outbreak among health-care providers, staff at human immunodeficiency virus (HIV)--treatment centers and STD clinics, and members of the MSM community. As a result, an additional 17 confirmed cases and 40 probable cases that occurred in 2003 were identified retrospectively.

LGV was diagnosed by conducting polymerase chain reaction (PCR) tests on rectal swab specimens and performing subsequent restriction endonuclease pattern analysis of the amplified outer membrane protein A gene to determine the genotype. Confirmed cases were those in patients with 1) proctitis or contact with a patient confirmed with LGV; 2) a positive PCR test for C. trachomatis on a urine or rectal specimen; and 3) L1, L2, or L3 genotype determined by PCR. Probable cases were those in patients whose illness was consistent with the first two criteria and who also had a positive serologic test for C. trachomatis, but did not meet the third criterion because specimens were not available for genotyping. Possible cases were in patients who met only the first criterion and had a positive serologic test.

Increased awareness of the LGV outbreak resulted in retrospective reporting of 2003 cases and reporting of 62 confirmed cases in 2004, as of September 1. Additional epidemiologic information was obtained on these 62 patients. Preliminary evaluation determined that all the patients were white and that, among the 30 MSM whose HIV status was known, 23 (77%) were HIV positive. Other preliminary findings suggested that concurrent sexually transmitted infections were prevalent and that the majority had participated in casual sex gatherings (e.g., "leather scene" parties) and unprotected anal intercourse or other unprotected anal penetration (e.g., fisting) during the 12 months before onset of symptoms.

Only one patient, with onset of illness in April 2003, had symptoms usually associated with LGV (i.e., inguinal adenopathy [buboes] and a painful genital ulcer) (3); all other patients had gastrointestinal symptoms (e.g., bloody proctitis with a purulent or mucous anal discharge and constipation) (2). In all of the cases in Rotterdam, LGV was associated with high-titer antibodies to C. trachomatis in sera, as determined by peptide enzyme immunoassay. When urethral swab samples were obtained, they did not contain C. trachomatis DNA. LGV was temporally associated with HIV seroconversion in two patients and with recent acquisition of hepatitis C infection in five others.

Reported by: MJW van de Laar, PhD, National Institute of Public Health and the Environment, Bilthoven; HM Götz, MD, O de Zwart, MPH, Municipal Health Svc; WI van der Meijden, MD, JM Ossewaarde, MD, HB Thio, MD, Erasmus Univ Medical Centre, Rotterdam; JSA Fennema, PhD, J Spaargaren, MD, Municipal Health Svc; HJC de Vries, MD, Academic Medical Center, Univ of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands. SM Berman, MD, JR Papp, PhD, KA Workowski, MD, Div of STD Prevention, National Center for HIV, STD, and TB Prevention, CDC.

Editorial Note:

Although some of the patients in this LGV outbreak reported having multiple sex partners in cities in Europe and the United States (2), limited information has been reported regarding LGV occurrence outside the Netherlands. However, recent reports from Belgium, France, and Sweden confirm that LGV is occurring elsewhere in Europe (5,6). Additional reports might follow increased awareness of the outbreak (7). In July 2004, CDC identified an L2 LGV strain on a rectal swab specimen from a patient in the United States who had signs and symptoms similar to those of the patients in the Netherlands. In this case, no known exposure to European MSM was reported; U.S. contacts of the patient were evaluated and treated.

Health-care providers and MSM in the United States and Europe should be aware of this LGV outbreak, which is similar to STD increases (e.g., in syphilis, rectal gonorrhea, and quinolone-resistant Neisseria gonorrhoeae and including coinfections with HIV) that have been reported in recent years among MSM (8,9). The ulcerative character of LGV can facilitate transmission and acquisition of HIV and other STDs or bloodborne diseases.

The number of cases reported in the Netherlands is likely a minimum estimate of disease occurrence; clinicians in industrialized countries diagnose LGV rarely and would usually not consider LGV as a likely cause of gastrointestinal illness. Estimates of the incidence and prevalence of LGV in the United States are difficult to obtain; the disease is not nationally reportable, and the diagnosis is not straightforward. The clinical presentation of LGV might easily be missed, as evidenced by the large number of retrospective cases identified in the Netherlands.

The laboratory criteria consistent with a diagnosis of LGV include a positive result (i.e., titer >1:64) on a complement fixation test for chlamydiae or a high titer (i.e., typically >1:128, but can vary by laboratory) on a microimmuno-fluorescence serologic test for C. trachomatis. However, most available serologic tests in the United States are based on enzyme immunoassays and might not provide a quantitative "titer-based" result. A list of laboratories that perform serologic tests for C. trachomatis and might provide a titered result is available at http://www.cdc.gov/std/lgv-labs.htm.

CDC and other laboratories are evaluating molecular approaches compliant with Clinical Laboratory Improvement Amendment regulations that will permit specific diagnoses of LGV. CDC advises clinicians who care for MSM to consider LGV in the diagnosis of compatible syndromes (e.g., proctitis and proctocolitis) and perform tests to diagnose C. trachomatis infections, without regard to the specific LGV serovars. Recommended treatment regimens for those suspected of having LGV and their sex partners are offered (Box).

Evaluation of gastrointestinal syndromes that might have been sexually transmitted should include appropriate diagnostic procedures (e.g., anoscopy or sigmoidoscopy) and microbiologic testing for C. trachomatis, syphilis, herpes, N. gonorrhoeae, and common enteric pathogens that can be sexually transmitted. Clinicians who identify cases compatible with LGV (e.g., proctitis associated with serologic or microbiologic evidence of chlamydial infection) should contact CDC at 404-639-2059 and local health departments.

References

Mabey D, Peeling RW. Lymphogranuloma venereum. Sex Transm Infect 2002;78:90--2.
Götz H, Nieuwenhuis R, Ossewaarde T, et al. Preliminary report of an outbreak of lymphogranuloma venereum in homosexual men in the Netherlands, with implications for other countries in western Europe. Eurosurveillance Weekly 2004;8(4). Available at http://www.eurosurveillance.org/ew/2004/040122.asp#1.
Nieuwenhuis RF, Ossewaarde JM, van der Meijden WI, Neumann HA. Unusual presentation of early lymphogranuloma venereum in an HIV-1 infected patient: effective treatment with 1 g azithromycin. Sex Transm Infect 2003;79:453--5.
European Surveillance of Sexually Transmitted Infections Network. ESSTI Alerts. Available at http://www.essti.org.
Von Holstein I, Fenton KA. European network for surveillance of STIs (ESSTI) establishes working groups on lymphogranuloma venereum and HIV/STI prevention among MSM. Eurosurveillance Weekly 2004;8(25). Available at http://www.eurosurveillance.org/ew/2004/040617.asp#4.
Van de Laar MJ, Götz HM, Herida M, Goulet V, Ostyn B, Vandenbruaene M. Lymphogranuloma venereum (LGV) among MSM in Europe: an update [Abstract]. Proceedings of the Conference on Sexually Transmitted Infections of the International Union Against Sexually Transmitted Infections (IUSTI), Myconos, Greece, October 7--9, 2004.
Nieuwenhuis RF, Ossewaarde JM, Götz HM, et al. Resurgence of lymphogranuloma venereum in western Europe: an outbreak of Chlamydia trachomatis serovar L2 proctitis in the Netherlands among men who have sex with men. Clin Infect Dis 2004;39:996--1003.
CDC. Increases in fluoroquinolone-resistant Neisseria gonorrhoeae among men who have sex with men---United States, 2003, and revised recommendations for gonorrhea treatment, 2004. MMWR 2004;53:335--8.
CDC. Primary and secondary syphilis---United States, 2002. MMWR 2003;52:1117--20.


Box


Return to top.

Use of trade names and commercial sources is for identification only and does not imply endorsement by the U.S. Department of Health and Human Services.


--------------------------------------------------------------------------------
References to non-CDC sites on the Internet are provided as a service to MMWR readers and do not constitute or imply endorsement of these organizations or their programs by CDC or the U.S. Department of Health and Human Services. CDC is not responsible for the content of pages found at these sites. URL addresses listed in MMWR were current as of the date of publication.


Disclaimer All MMWR HTML versions of articles are electronic conversions from ASCII text into HTML. This conversion may have resulted in character translation or format errors in the HTML version. Users should not rely on this HTML document, but are referred to the electronic PDF version and/or the original MMWR paper copy for the official text, figures, and tables. An original paper copy of this issue can be obtained from the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office (GPO), Washington, DC 20402-9371; telephone: (202) 512-1800. Contact GPO for current prices.

**Questions or messages regarding errors in formatting should be addressed to mmwrq@cdc.gov.

Page converted: 10/28/2004


This page last reviewed 10/28/2004

Centers for Disease Control and Prevention
Morbidity and Mortality Weekly ReportDagens bibelord
Åp 22, 8-15:
8 Og jeg, Johannes, er den som hørte og så disse ting. Da jeg hadde hørt og sett, falt jeg ned for å tilbe ved føttene til den engelen som hadde vist meg alt dette.
[19: 10.]
9 Men han sa til meg: Vokt deg for det! Jeg er medtjener med deg og dine brødre profetene, og med dem som tar vare på ordene i denne bok. Gud skal du tilbe!
[19: 10.]
10 Og han sier til meg: Sett ikke segl for de profetiske ord i denne bok! For tiden er nær.
[1: 3. Dan 8: 26. 12: 4. Fil 4: 5.]
11 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort!
[Jes 56: 1. Esek 3: 27. Dan 12: 10. 2TIM 3: 13.]
12 Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er.
[20: 12. Jes 40: 10.]
13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.
[1: 8, 11. 21: 6. Jes 48: 12.]
14 Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden.
[7: 14.]
15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og taler løgn.
[1KOR 6: 9-10. Ef 5: 5.]


Onsdag, November 10, 2004

Klipp fra www.lofotposten.no: Får ikke prestejobb fordi hun er lesbisk
Får ikke prestejobb fordi hun er lesbisk
Hun er erfaren, betegnes som godt kvalifisert, har meget gode skussmål og har søkt jobb som prest i Lofoten. Hadde hun ikke levd i partnerskap hadde hun fått stillingen.

Av: Anki Gerhardsen


anki gerhardsen


- Om jeg ble overrasket over svaret? Jeg har et yrke der det er lov å tro på mirakler, men nei, jeg ble ikke overrasket.

Lofoten prosti mangler en vikarprest i sitt område, og annonserer stillingen ledig. To søkere melder seg, og bispedømmerådet vurderer kandidatene på et møte torsdag 21. oktober. Den ene har ikke tilstrekkelige kvalifikasjoner til å nå opp, mens den andre blir karakterisert som meget godt egnet. Skussmålene som ligger ved søknaden forteller om en åpen og varmhjertet prest, en meget god forkynner og et menneske med en velutviklet evne til å lytte.


Det er bare én hake ved 44 år gamle Hilde Raastad fra Nordre Aker menighet; Hun er lesbisk, og har fortalte i sin søknad at hun lever i registrert partnerskap.

Bispedømmerådet diskuterer Raastad fram og tilbake, men flertallet vil ikke ansette henne. Med fem mot tre stemmer blir det besluttet å lyse stillingen ut på nytt.

Biskop Øystein Larsen legger ikke skjul på at det var Raastads seksuelle legning og parforhold som avgjorde den saken.

- Raastad lever i partnerskap. Jeg har offentlig sagt at jeg kjenner meg bundet at de vedtak som ble fattet på Kirkemøtet i 1997.


I 1997 bestemte Kirkemøtet at folk som lever ut sin homofile legning, ikke kan inneha en vigslet stilling i Den norske kirke. Larsen står ikke lenger personlig inne for en slik holdning, men mener allikevel at han er bundet av de vedtakene han har vært med på å fatte.

Spørsmålet om de homofiles plass i kirken er for tiden tema i kirkens lærenemnd, og når de er ferdige med sitt arbeid, skal Kirkemøtet ta stilling til saken på nytt. Det kan kanskje skje høsten 2005. Inntil da vil ikke Larsen si ja til prester som Hilde Raastad.

- Men jeg synes dette er veldig vanskelig, medgir Larsen.

Det synes Raastad også. Hun innrømmer gjerne at avslaget fra Hålogaland Bispedømmeråd var tungt å takle.

- Det er greit å ikke få jobben når andre er bedre kvalifisert, men å få avslag fordi man lever i partnerskap med en kjæreste man har hatt gjennom 21 år; det gjør vondt.

Raastad hadde hørt om regnbueflaggene som ble hengt opp i Svolvær og Vågan kirke for å ønske homofile særlig velkomne, og da stillingen som prostiprest ble lyst ledig, bestemte hun seg for å søke.

- Det var en jobb jeg virkelig hadde lyst på, og jeg tenkte at dette var et sted der det er rom for meg også.


Publisert : 25.10.2004 - 18:22


Bispekandidater uten Bibelen - Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no, 01.11.04
En større norsk misjonsorganisasjon har på mange måter gitt en blankofullmakt til at Ole C. Kvarme (biskop i Borg) er den beste av de bispekandidater som er aktuelle til Oslo bispedømme. Men dette skjuler det faktum at ingen av disse kandidatene lærer bibelsk, de avviker på flere punkter. Derfor er NLMs uttalelse gjennom gen.sek. Ola Tulluan om at Kvarme en den kandidat han har ”stor sympati for”- lite bibelsk veiledning i en frafalls tid.

Det er meget mulig at misjonsbladet Utsyn (nr. 21-2004) hadde de beste intensjoner med å kartlegge hvilke syn de aktuelle bispekandidater til Oslo bispedømme har. Men utgangspunktet blir veldig feil når vi på forhånd visste at ingen av dem er egnet til en slik stilling. Hvorfor bruke tid på dette utover en advarsel til den enkelte Utsyn leser om at man nå for alvor bør vurdere en utmelding av en organisasjon (DNK) som er politisert og der den rådende praktiserte ”teologi” er på vei mot fortapelsen siden man offisielt ofte støtter homofili, gjengifte der kona/mannen fremdeles lever og tuter med de ulvene som vil ha jødene ut av sitt og Herrens kjerneland Judea og Samaria.

Ole C. Kvarme hører, så vidt jeg har forstått, til dem som ønsker opprettelsen av en ”Palestinsk stat”, en stat som i følge Bibelen ligger i jødisk kjerneområde og ikke østenfor sine brødre som Bibelen omtaler bostedet til det arabiske folk. Kristenfolket finner ikke dekning i Guds Ord for å selge ut Judea og Samaria til arabisk overherredømme – tvert om.

For et par år siden siden sa Kvarme til Fredrikstad blad, etter et personlig møte med Yassir Arafat ”Dette oppgjøret virker reelt og ikke bare noe som blir sagt overfor folk fra vestlige land, sier Kvarme.” Han siktet til Arafats ”ønske” om å tøyle terrorisme fra ”palestinsk jord” for eksempel i form av selvmordsterrorisme.

I profeten Sakarias 12, 1-3, leser vi: ”Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre: 2 Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt. 3 Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle sig mot det.” Alle jordens hedningefolk står det å lese og det synes å skje! Gud har også, i tillegg til Jerusalem, gitt jødene helt konkrete geografiske løfter om landområder - akkurat som Ismael som er stamfar til araberne har fått sitt landløfte østenfor sine brødre (jødene) som det står i 1. Mosebok 16,11-12 ”Ismael…og han skal bo østenfor alle sine brødre.” Jødene fikk sitt landløfte til Israel av Gud da Abram sto på fjellet Elon More ved Sikem (825 m.o.h., midt i kjernen av det noen kaller ”Nablus på Vestbredden”). Fra Elon More skuer vi ut over store deler av landområdene omtalt i bl.a. 1. Mosebok 12,1-7. Løftene gjelder den dag i dag og vi vet også hva som står i 1. Mosebok om hva som skal skje med dem som ikke vil velsigne Israel (se 1. Mos. 12,1-3.), de vil komme under Herrens forbannelse. Herren har tiltenkt araberne å bo østenfor sine brødre, står det å lese i Bibelen - der har de sitt landløfte, som allerede nevnt.

Man vil også minne om at Kvarme i sin tid var svært delaktig i at Per-Otto Gullaksen fikk en domprost stilling i Fredrikstad. Gullaksen støtter under gitte betingelser både uekte gjengifte og homofili. Etter eget utsag lever han i hor siden ha sier at han er skilt og gift igjen uten at kona er død. Gullaksen var ikke innstilt fra menighetsrådet! Han er også sentralt plassert i den hemmelige frimurerlosjen.

Dette er Ole C. Kvarmes praktiserende forhold til Guds Ord og det bør NLM nå redegjøre for siden de langt på vei gir en anbefaling av Kvarme!


Leserbrev fra Bjarne Kydland: Nitti prosent
I hvert et gitt tilfelle griper alle slags medier nå om dagen sjangsen til å proklamere at 90 % av våre landsmenn ble meget skuffet over at Kerry tapte i valget til presidentembete. (I siste Holmgangprogrammet svarte nære 62 % ja på spørsmålet om det var rett å velge Bush om igjen) Og norske aktivister spanderte 100-tusener for en halv-sides annonse i Washington Post til fordel for Kerry.

Jeg synes å høre gjenklangen av muslim-ropet mot Israel, fra reporternes strupe at, dette valget ble en ren ”Katastrofe” - tilliks med muslimenes syn på den jødiske staten. Hvorfor en slik motvilje? Jo, Amerika foretar ”allenegang” i sin terroristbekjempelse, lyder deres retorikk. Hvorfor ”allenegang”? EU (som sådan) og Norge ville ikke delta med USA mot destruksjonskreftene.

EU er mye mer opptatt av sitt eget islamiserings-program og er i fullt engasjemnent med også å ta det muslimske Tyrkia inn i folden. Altså Europa satser på Allah (en avgud) Amerika`s sjef sier: ”God bless Amerika!” - og nære på 58,5 millioner amerikanere stemte på ham også ut fra det klare mandatet at moral og Gudsfrykt kommer først av alt. Katolikken Kerry fikk opp mot 55 millioner.

Ønsket om Guds velsignelse over nasjonen har aldri kommet over noen europeisk statsmanns lepper. Var det Josef Luns som etterlyste ”den sterke mann” for Europa, som nå Amerika har fått? ”Han være seg er gud eller en djevel,” sa han. Jeg er redd for at EU også vil få sin sterke mann. En Allah-mann? Dette er jo, som det er sagt: ”Som ild og vann!.”

Amerika var og er for overspent, sier EU`s toneangivende, og massemedia stemmer i med sitt ”orkester” og vil understreke dette med sin retorikk og påstanden om sine nitti prosenter. At mange europeiske nasjoner, tross alt gikk med USA i terroristbekjempelsen, vil de aller helst ikke høre noe snakk om.

Det de sier er at Amerika burde oppført seg som et ”haleheng” til EU`s og FN`s mer eller mindre islamistiske forståelse av tilværelsen, om ”dimmihfolket.”

Lenge nok har Bondevik betalt sin dimmih-skatt til Arafat.

Når nå John F. Kerry ikke nådde opp så ser de dette sitt håp om haleheng forsvinne ut i det blå for andre gang på få år. Derfor en Katastrofe. De oppnår ikke å få dirigert USA etter egne ”pipe.” (retorikk) Hvorfor? President George W. Bush var og er en årvåken og sterk Gudbenådet leder for det amerikanske folket. Han sier: ”Min oppgave er å ivareta det amerikanske folket`s sikkerhet og interesser - er hans innlysende postulat. Dette engasjementet er Amerikas intensjon også for resten av verden hvis terror truer. (Les gjerne islamistisk terror) Dette siste er George W. Bush`s nylig uttalte ord. Han vil arbeide for å sikre friheten for alle mennesker, vel vitende om at dersom han feiler (mislykkes) står bare barbariet igjen som eneste alternativ. Husk at Hitler holdt på å lykkes.

Vi sier derfor ”God bless Amerika!”

Et annet aspekt er at Norge og EU i dag er om mulig enda mer angrepet av chamberlainismen enn England var i 1939, som er det motsatte av overspenthet, nemlig naivitet og historieforakt. (Politisk korrekthet definert av venstresiden.)

Jeg skal ikke falle for fristelsen til å si 90 %, (i tilfellet må 90 % gjelde blant politikerne selv og det er de som tar avgjørelsene, ofte i suveren forakt for mandatet fra folket) men slik jeg ser det så vil kanskje 62 % av den norske befolkningen se og forstå at med den ”la-skure-og-gå-holdningen” som våre politikere og EU inntar til blant annet i forholdet til terrorismen, så vil det bare være spørsmål om år før Israel og det øvrige Europa er paralysert for godt, og Arafat`s Charter proklamerer klart og tydelig at deretter står Den Store Satan for tur.

Som sagt, enhver anledning blir nå utnyttet retorisk, på Goebbels vis overfor USA, at EU`s og Norge`s så godt som hele befolkning misliker sterkt Bush`s regimet.

Det er selvsagt ikke sant, men hører med til demagogisk retorikk. Men skal denne ensidige retorikken få blomstre og gro over år, så vil folk flest til slutt gå ut fra at det er den hele og fulle sannheten og da kan slaget være tapt. Og så slåes det fast at USA er/blir isolert, men jeg vil spørre: Hvem blir isolert?

Gud har aldri, gjennom historien latt seg uten sterke vitnesbyrd om hvem som alltid har all makt i himmel og på jord. ”Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd, han bøyer det dit han vil.” Salomos ordspråk 21:1. Han har alltid sørget for at det fantes et eller annet ”Amerika” i kulissene, ellers ville verden av i dag ha bestått av rendyrket barbarisme.

Enda et fenomen har dukket opp her i Europa/Norge i forbindelse med president-valget. Vi ser en tydelig og klar tendens, som også selveste statsministeren har ”adoptert” og gjort seg til hovedtalsmann for: Nå heter det endatil at Amerika er blitt en nasjon splittet på midten. Tenk det! Et demokrati, som nødvendigvis med visse mellomrom velger den ene fremfor den andre kandidaten er heretter å anse som en splittet nasjon. ”Splitt og hersk!”

Meningen er å si: USA er en splittet nasjon fordi regimet ikke forholder seg underdanig (haleheng) til EU`s og FN`s regi på terrorbekjempelse, en regi som aldri ville ha kommet lenger enn til ”dopapiret.”

Sic transit gloria mundi.


Med vennlig hilsen
Bjarne Kydland


Dagens bibelord
Åp 22, 1-7:
1 Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og Lammets trone,
[21: 6. Sal 46: 5. Esek 47: 1. Sak 14: 8.]
2 midt i byens gate. På begge sider av elven stod livets tre, som bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene.
[v. 14. 2: 7. 21: 24, 26. 1M 2: 9. Esek 47: 12.]
3 Det skal ikke lenger være noen forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i staden, og hans tjenere skal tjene ham.
[Sak 14: 11.]
4 De skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner.
[3: 12. 14: 1. Matt 5: 8. 1KOR 13: 12. 1JOH 3: 2.]
5 Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal være konger i all evighet.
[21: 23, 25. Sal 36: 10. Jes 60: 19. Dan 7: 18, 27. Sak 14: 7.]
6 Og han sa til meg: Disse ord er troverdige og sanne. Og Herren, den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje.
[1: 1. 19: 9. 21: 5.]
7 Se, jeg kommer snart! Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok.
[1: 3. 3: 11. Jes 40: 10.]


Tirsdag, November 09, 2004

Bondetenkjar og byfilosof - Av Jørgen Høgetveit
Av vørnad for han eg no skal fortelja om - vel å skrive på hans målføre.
Det gjeld ein bonde- og kristenhøvding noko tidleg på 1880-talet som Oskar Handeland fortel om i "Vårløysing". Mannen heitte Ole Håve og var bonde i Heddal i Telemark. Far hans - som og heitte Ole var "ein av dei beste menn i bygda. Stø, fast og myndig, så dei kalla han mest bare "Mannen" i dagleg tale." Rettferdig og fredsæl var han og. Som faren so sonen. Han var ein drivande jord- og skogbrukar og etter kvart ein mann dei bruka til mykje anna i styr og stell i bygda - og medan åra gjekk "laut han og representera bygda utetter. Han var pålitande og meir ekte bondemann i det at han og var byrg av å bera bondenamet. Bygdemålet nytta han same om han tala med høg eller låg - og Heddalsbunaden bar han heime og borte og kjende seg jamngod med dei fremste, fortel Handeland. Morosamt er det når han i møte med kong Oskar høvisk og greitt seier til kongen: "Når du seier "du" til meg, så seier eg "du" til deg." Og Handeland fortel vidare om då han rødde med professor Monrad og Håve gjorde seg lite dum og spør den lærde professor: "Kva er det du driv med i Kristiania?" Monrad svara at han var professor i filosofi ved universitetet. "Kva er så filosofi for nok?" "Det er et forsøk på å ettertenke, tenke etter de tanker som Gud har tenkt forut," svara den lærde. Då kjem det med fra trua og bondevitet til Håve: "NEI, ER DET DET," - - "MEN HENDER DET DÅ IKKJE AT DU KJEM TIL Å TENKJA SLIKT SOM GUD ALDRI HAR TENKT?"

Kan hende dei mange høgt utdanna Erasmussar i Noreg i dag har mykje å lære av dette lekmannsvitet som på mange omkverv var ein stor føregangsmann innan yrket sitt, i tenking, i sann og bygjande kultur og skulereisning m. a. på Notodden.


Klipp fra vartland.no: «Ingen flere homofile biskoper»
«Ingen flere homofile biskoper»

Ledelsen i Den anglikanske kirke vil ikke har flere homofile biskoper. Bakgrunnen er utnevnelsen av Gene Robinson som biskop i den episkopale kirke i USA.

Kirkesamfunnets øverste leder, erkebiskop Rowan Williams, utnevnte i fjor en kommisjon som har vurdert hvordan kirken skal forholde seg til homofilispørsmålet. Lederen for kommisjonen, iren Robin Earnes, er tydelig i sine kommentar til utnevnelsen av Robinson. «En dyp fornærmelse mot mange trofaste anglikanske kristne,» skriver han i en rapport som ble offentliggjort denne uken.

Unnskyldning. Konklusjonen i rapporten er entydig: Alle som støttet utnevnelsen av Robinson, må be om unnskyldning og love ikke å foreta flere slike utnevnelser. Om de ikke kan gå med på det, bør de gå fra sine stillinger i kirkerådene.

Rapporten kritiserer også at anglikanerne i Canada har<2008>besluttet å godkjenne homofile ekteskap. Kommisjonen krever et moratorium mot flere slike ekteskap. I rapporten oppfordres likevel den anglikanske kirkefamilien til fortsatt samhold på tvers av dyp uenighet i homofilisaken.

Rasende. Det var først og fremst i Afrika at utnevnelsen av Robinson utløste raseri og krav om brudd med den amerikanske kirken. Flere afrikanske kirker har på eget initiativ brutt med den amerikanske kirken.

I USA har flere konservative menigheter snudd ryggen til de mer liberale menighetene og valgt sine ledere fra afrikanske kirker, og flere afrikanske kirkeledere<2008>har vært på rundreiser i USA for å prøve å rekruttere misfornøyde anglikanere, skriver nyhetsbyrået AFP.
Den anglikanske kirke har 70 millioner medlemmer i 38 selvstyrte kirkesamfunn i 164 land over hele verden. Den er den viktigste kirken<2008>i Storbritannia, med 26 millioner medlemmer, og i Nigeria med 17,5 millioner medlemmer. I USA er det 2,5 millioner anglikanere, eller episkopale, som de heter der.
(Vårt Land)

Sist endret: 20. Oktober 2004 14:51


Klipp fra answersingenesis.org: Noah’s Flood covered the whole earth
Noah’s Flood covered the whole earth
Many Christians today think the Flood of Noah’s time was only a local flood, confined to somewhere around Mesopotamia. This idea comes not from Scripture, but from the notion of ‘billions of years’ of Earth history.

But look at the problems this concept involves:

If the Flood was local, why did Noah have to build an Ark? He could have walked to the other side of the mountains and missed it.

If the Flood was local, why did God send the animals to the Ark so they would escape death? There would have been other animals to reproduce that kind if these particular ones had died.

If the Flood was local, why was the Ark big enough to hold all kinds of land vertebrate animals that have ever existed? If only Mesopotamian animals were aboard, the Ark could have been much smaller.1

If the Flood was local, why would birds have been sent on board? These could simply have winged across to a nearby mountain range.

If the Flood was local, how could the waters rise to 15 cubits (8 meters) above the mountains (Genesis 7:20)? Water seeks its own level. It couldn’t rise to cover the local mountains while leaving the rest of the world untouched.2

If the Flood was local, people who did not happen to be living in the vicinity would not be affected by it. They would have escaped God’s judgment on sin.3 If this happened, what did Christ mean when He likened the coming judgment of all men to the judgment of ‘all’ men (Matthew 24:37–39) in the days of Noah? A partial judgment in Noah’s day means a partial judgment to come.

If the Flood was local, God would have repeatedly broken His promise never to send such a flood again.

Belief in a world-wide Flood, as Scripture clearly indicates, has the backing of common sense, science and Christ Himself.

References and notes
Jonathan Sarfati, ‘How did all the animals fit on Noah’s Ark?’, Creation 19(2):16–19, 1997. See also John Woodmorappe, Noah’s Ark—a Feasibility Study, Institute for Creation Research, Santee, California, 1995. Return to text.
Note that the Bible talks about mountains rising (in connection with God’s rainbow promise, so after the Flood): see CEN Technical Journal 12(3):312–313, 1998. Everest has marine fossils at its peak. Therefore, the mountains before the Flood are not those of today. There is enough water in the oceans so that, if all the surface features of the earth were evened out, water would cover the earth to a depth of 2.7 km (1.7 miles).

A good authority for this may surprise some people: Alfred Russel Wallace, the co-discoverer of Darwin’s theory! So he counts as a hostile witness, and he was a surveyor so knew what he was talking about in this case. In Man's Place in the Universe, Ch. XII, he wrote:


According to the best recent estimates, the land area of the globe is 0.28 of the whole surface, and the water area 0.72. But the mean height of the land above the sea-level is found to be 2250 feet, while the mean depth of the seas and oceans is 13,860 feet; so that though the water area is two and a half times that of the land, the mean depth of the water is more than six times the mean height of the land. This is, of course, due to the fact that lowlands occupy most of the land-area, the plateaus and high mountains a comparatively small portion of it; while, though the greatest depths of the oceans about equal the greatest heights of the mountains [we now know they are greater, so if anything he underestimated the ability to cover the whole earth—Ed.], yet over enormous areas the oceans are deep enough to submerge all the mountains of Europe and temperate North America, except the extreme summits of one or two of them. Hence it follows that the bulk of the oceans, even omitting all the shallow seas, is more than thirteen times that of the land above sea-level; and if all the land surface and ocean floors were reduced to one level, that is, if the solid mass of the globe were a true oblate spheroid, the whole would be covered with water about two miles deep.

This is not enough to cover mountains the height of Everest, but it shows that the pre-Flood mountains could have been several kilometers high and still be covered. Return to text.
Some ‘progressive creationists’, who cannot accept a global Flood because of their commitment to millions of years for the ages of fossils, try to promote belief in a ‘universal’ Flood. This leads many unsuspecting evangelicals to think they believe in a world-wide Flood, but what they mean by this is that even though it was a local flood, all humanity outside of the Ark perished in it. However, it boggles the mind to believe that after all those centuries, no one would have migrated to other parts. Or that people living on the periphery of such a local Flood would not have moved to the adjoining high ground rather than be drowned. Return to text.

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/creation/v21/i3/flood.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


USA HAR VALGT - Av Oddvar Berge, formann i Kristen Framtid i Aust-Agder
Det bør også Norge og Europa gjøre. Ta omvalg.
Bush er en mann med beina på jorda og hjertet i himmelen. Sitt hode bruker han i kampen for rett og rettferdighet. Han erkjenner og fastholder vår klassiske oppfatning av at sverdet har sin nødvendige plass i det ”verdslige” regimente, og da ikke bare som veggpryd. Det brukes ikke av mordlyst, men som siste utvei og eneste forståelige språk som gjenstår tatt i bruk når situasjonen krever det. Det er en plikt og et ansvar som påhviler et sunt borgervern. Vi har nemlig enda et stykke vei å gå i helliggjørelse for å slippe å se sverdet i bruk.

Bush vil ikke påtvinge noen noen religion. Men det er viktig å forstå at retten til å velge tro, til å fastholde tro og til å vitne om sin tro er fullt legitim og ingen grunn til mobbing. Religionsfrihet betyr ikke overgivelse til enhver avgud som måtte finne det for godt å dukke opp.

Om ikke Norge er seg sitt kristne ansvar bevisst, så tar det ikke ansvar og tar ikke på alvor den arv som to ganger i historien har fått vår lille nasjon til den høyeste topp. Viser ikke respekt for den frihet som våre fedre og mødre har gitt alt for å verne og beskytte. Å ikke reise seg mandig for de kristne verdier i vårt samfunn er ynkelig og patetisk som i dag er et yndet ord.

Oddvar Berge
NORIEL Vardevakt
KF AA


Leserbrev fra Bjarne Kydland: Hvem er Bondevik, Kjell Magne?
Det er, med årene blitt flere og flere ”i dette land” som med vektige grunner stiller seg ovenstående spørsmål - med dyp fortvilelse og undring - sett på bakgrunn av det en vitterlig hører, ser og leser fra og om en statsminister utgått fra Kristelig Folkeparti. (Kr.F). Det han avstedkommer av tanker, ord og handlinger, på vegne av de mange godtroende og naive, som stemmer han inn på Tinget.

Det siste fortvilede ”skriket” som jeg har sett på trykk er nå, til slutt, kommet fra hans eget partimedlem, sentralt: Anita Apelthun Sæle.(A.A.S.) Hun er kanskje den eneste gjenværende KrF-er, sentralt, som mest trofast lever opp til partiets navn, KRISTELIG FOLKEPARTI, og som er klar over alvorets avgrunnsdyp. Dypet i Bondeviks totale tankeløshet (og øvrige partipamper også?) hva gjelder spesielt forholdet til USA. Jeg har i alle fall ikke hørt flere fra den ”kanten”, som bekymrer seg det aller minste - og alle kjenner vi ordet: ”De tier og samtykker.” Dertil skal en huske på at nominasjonskomiteen, i Bergen gjerne vil kvitte seg med henne. (A.A.S.) For en heller sjelden gang bruker de klar tale.

”Vi må ikke slette båndene til USA,” sier Apelthun Sæle til Dagen 8/11. ”Norge trenger USA,” sier hun. Finnes det noen som kunnet tenke seg eller forestille seg at en slik påminnelse skulle bli nødvendig å rette til landets statsminister, utgått fra Kr.F, bare for kort tid tilbake. Men nå er altså det også blitt en relevant problemstilling, i dagens Norge. Statsministeren er fullt ut rede til å ofre landet på EU-alteret, ser det nå ut til.

Det er nok heller ikke utelukkende bare en tilfeldighet at Dagens redaktør, på lederplass i samme avis-eksemplaret stiller seg like undrende (som over) til UD og til utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen (KrF). Lederen er kalt: ”Å subsidiere betalte drap.” Ondsinnet kunne en kanskje i stedet for utviklings- si ”drapsminister”. Slik praksis er langt fra ukjent for Bondevik & Co, som også forer PLO med milliarder av skattepenger, og istandsetter dem til å kaste jødene på sjøen, noe som ligger i deres navn: Palestinian Liberation Organization. Under et PLO-styre ville ingen ha funnet en fri (liberated) jøde. I dag sitter medlemmer av PLO i Knesset.

For korthets skyld vil jeg bare her og nå gjøre oppmerksom på at slike tungt bebreidende anmerkninger til KrF er gjennom årene blitt svært mange, dusinvis uten den ringeste effekten på kursen, som i motsetning til programmet går den gale vei. Legg nøye merke til Bondeviks siste ”trekk.” De kommer dråpevis og toleransegrensen utvikles og opparbeides i tilsvarende takt.

Hans (Bondeviks) siste omdreining på denne ”skruen” er hva A.A.S. nå (for n-te gang) varsler alle norske borgere om: George W. Bush fikk presidentembete for fire nye år. Dette blir i Kjell Magne Bondeviks omdømme til et krav og et ønske om at da må Norge ”løsne båndene” til vår fremste og helt avgjørende allierte, gjennom alle år: Amerikas Forente Stater, og vi må basere oss på Chirac`s Frankriket og på muslimenes Tyrkia.
Det en da vil se i stor utstrekning, og som allerede er i full gang er dette som Karl Johan Hallaråker sier i sin siste bok:: Kampen for VERDISAMFUNNET, side 26, under avsnittet Nyfundamentalismen i politikken. Disse vil innføre islamistenes enregimentslære i stedet for den kristne læren om de to regimenter. Hallaråker skriver slik: ”- - - , men ein vil tvinga det inn som norm både i trus- og livsynssamfunn og i kristne skular som nettopp er oppretta for å vera normativ motvekt mot det dei møter av relativisme og ikkje-kristent tankegods i den offentlege skulen.” Han sier videre: ”Det er min uærbødige påstand: Kristent grunnsyn og ei tydeleg regimentsskilning er beste vernet om åndsfridom, respekt og toleranse i eit samfunn. Det er stort rom for kristent politisk arbeid.”
Nettopp dette siste er det KrF av i dag mer og mer overser med sin hang mot EU.

Skal jeg til slutt få komme med en antydning ut fra de mange betenkninger som Bondevik, gjennom årene har pådratt seg, så er nok nettopp denne trenden hans innerste ånd og anliggende/vilje heretter. Jeg tillater meg likevel å vente til han er kommet seg ut or ”boksen” igjen. Men erfaringen viser at disse ”boksene” inneholder normalt ingen Bibel. Dermed vil vår judeo-kristne arv bli kastet over bord: ”Båndene løsnes”. Nettopp de bånd som Amerika, i disse dager så sterkt har tilkjennegitt, på den mest talende måten, med ca. 60 millioner røster: Vi løsner ikke våre bånd til Guds Ord, eller til våre allierte, men den som stiller opp mot Amerika, ”skal få høre fra oss!” Slik må det bli fordi alternativet er å ”legge seg flat.”, som mange også gjør. Dermed har Bondevik slått inn på Edvard Bull`s linje fra 20-årenes Norge der han oppfordrer kampfeller til å ”heise flagget rent og rødt.”, altså sosialisme og islamistenes Koranen, synes å være foretrukket de fleste, også i KrF.

Med hilsen

Bjarne Kydland.


Dagens bibelord
Jes 25, 6-8:
6 Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin - med fete, margfulle retter og med klaret, gammel vin.
[55: 2. Sal 22: 27 ff. Matt 22: 2. Luk 14: 16. Åp 19: 7, 9.]
7 På dette fjell skal han tilintetgjøre det slør som tilslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hedningefolkene.
[29: 10. 60: 2. 2KOR 3: 14-16. Ef 4: 18.]
8 Han skal oppsluke døden for evig. Og Herren Herren skal tørke tårene av alle ansikter. Sitt folks vanære skal han ta bort fra hele jorden. For Herren har talt.
[Sal 126: 5. 1KOR 15: 26, 54. 2TIM 1: 10. Åp 7: 17. 21: 4.]


Mandag, November 08, 2004

Fagfolk, administrasjon og virkeligheten - Av Jørgen Høgetveit
I over 30 år har jeg mer eller mindre måtte forholde meg til administrativt personell som til stadighet finner ut at noe må organiseres eller omorganiseres. Og ineffektivitet og konflikter skapes igjen og igjen - noe som diverse sitater fra en romersk konsul helt tilbake til år 67 e.Kr. vitner om. Da også levde man med illusjoner om at stadige reorganisering skapte fremgang og effektivitet, mens det skapte akkurat det motsatt hos de som skulle utføre arbeidet.

Konflikten er altså gammel og den forefinnes i en linje fra praktikeren som arbeider nærmest virkeligheten - til den mer fagutdannede teoretiker og over til mer undervisnings- og administrativt personell som pedagoger, jurister og økonomer m.fl.

Fagfolkene forholder seg til de enkelte fagområder i forhold til natur- og ting-områder, andre er fagfolk på medmenneske og andre igjen på relasjonen til Gud og det åndelige. (for eks. teologer)

Men til større og mer sentraliserte enheter vi får innefor de forskjellige enheter og behovet for stadig mer utdanning øker, øker også behovet for styring og regelverk for de forskjellige enheter som må administreres. Og da er vi i gang. Da har vi laget områdene som skaper problemer som gjør fagfolka skikkelig frustrerte. Det man opplever er at de som skal styre samarbeidet, økonomien - for det første skyver mye av detaljene og arbeidet nedover på fagfolkene som aldeles ikke er utdannet eller har dette som oppgave. Jeg tenker for eks. på økonomene som setter opp budsjetter og skal styre økonomien. Mens fagfolkene er tjenestemenn som skal forholde seg med daget sitt til innbyggerne i for eks. kommunen, så har økonomene og annet adm. personell lite kontakt med folkene og tjenestene som de skal ha. De forholder seg til hverandre og fagfolkene - og er dem et stadig økende heft etter som de kommer med sine mange detaljer og oppgaver som er av liten eller ingen interesse for det som skal gjennomføres, men den virkeligheten har man ikke oversikt over.

Jeg kom i tanker om dette igjen da jeg las kultursida i Aftenposten 7. okt. om konflikten mellom moderniseringsminister M. Meyer og forlagssjef William Nygaard. Sistnevnte sier bl.a. til Meyers utspill: "Jeg er i Frankfurt for å snakke bøker, ikke høyrepolitikk. - - Bokfaget som har gjort det så bra, bør ha rett til å kreve respekt fra Regjeringen når det gjelder omstillingens innhold. Vi kan ikke uten videre la oss overkjøre av politiske ambisjoner styrt av ideologi, men mangler kunnskap om fagets egenart og kvalitet".

Det er nettopp poenget som mang en fagmann opplever. Og når taket etter hvert glipper og myndigheten over den virkeligheten som fagmannen steller med sakte men sikkert tas fra han - begynner gale ting å skje.

Det har slått meg at etter krigen hadde vi et Storting med folk som stort sett hadde gått skolen fra dørken og oppover. Da hadde de bevart folkevettet og kontakten med virkeligheten og en god evne til å se sakene i sammenheng. Da gikk det stort sett godt med landet vårt. Velstanden økte og fordelingen var rimelig god. Men nå som Stortinget er befolket av nesten utelukkende akademikere, eksperter på sine felt - disse eksperter som hr. adv. Nordhus pleide å definere som "en mann som ikke tar feil i den minste detalj på sin ville flukt uti de store villfarelser." Og det er nettopp det en ser på Stortinget mange beslutninger i dag, og det av folk som endatil har en tidligere rektor for Oslo Universitet i sin midte!

Engelskmennene har en urikkelig tro på folkevettet slik det er nedfelt gjennom århundrene i deres tradisjoner og lover. I deres utenriksdepartement - og det er stort og omfattende - på bakgrunn av deres storhetstid og verdensomspennende kontakter. Men der også er de redd for ekspertveldet - derfor har de fått med seg en del godt orienterte lekfolk til sine ukentlige drøftinger om den utenrikspolitiske situasjonen - for å sikre seg mot ekspertisens farlig ensporethet. De vil sikre seg at hele virkeligheten er med før beslutninger skal tas.

Avslutningsvis minnes jeg en gammel statsråd jeg hadde en del kontakt med før. Han satt både i Vassdragskomiten og i NORAD-styret. I den førstnevnte komiteen var det så å si bare sivilingeniører som kjente sin virkelighet og sitt fag. Der var administrasjonen strømlinjeformet og ryddig, men i NORAD var det administrativt personell som jurister o.a. som rådde. Der var det et betydelig rot i henhold til denne karen.

Annet kunne også vært trukket fram som er viktig for at virkeligheten skal bli erobret og forvaltet på en velstandsskapende måte, men det fører for langt i denne omgangen.

Kort nevner jeg bare at et samfunn som gjennom hele sitt utdannelsessystem og utvelgelses- system legger vekten på de konvergente evner (de absorberende, tilpasningsdyktige og skoleflinke) - mens de divergente (kreative og opposisjonelle, annerledestenkende) har trange kår.


Klipp fra www.lofotposten.no: Signe skaper kirkehistorie
Signe skaper kirkehistorie
SVOLVÆR :
Signe Fyhn fra Stamsund er den første sognepresten i norgeshistorien som har inngått homofilt partnerskap.
Av: Sølvi Langseth Weisi

Den store begivenheten skjedde forrige lørdag da Signe Fyhn, som til daglig er sogneprest i Lilleborg menighet i Oslo, inngikk partnerskap med Astri Lunden, nestlederen i menighetsrådet.
Stor glede
- Dette var en gledelig begivenhet for oss. De fleste vet hvordan syn flertallet i Kirken lederskap har på homofilt partnerskap, men vi er er glade for at situasjonen likevel har endret seg såpass at vi kunne inngå partnerskapet, sier Sigrun Fyhn til Lofotposten.

Verken Fyhn eller Lunden har tenkt å bruke inngåelsen av partnerskapet som et ledd i kirkens debatt om samboende og praktiserende homofiles rett til vigslede stillinger.

- Dette er en veldig viktig sak for oss, men er ikke fra vår side et argument eller strategi i debatten. Det handler om livet vårt og det å kunne slippe å holde skjult at vi er kjærester. Vi gjør dette for oss selv og for kirken. I møte med Gud og hverandre er det viktig at vi alle kan være oss selv, nemlig alminnelige mennesker, sier sogneprest Fyhn.

Masse blomster
Før de to inngikk partnerskap, ble både Menighetsrådet, prosten i Nordre Aker, staben i menigheten og biskopen orientert.

- I tillegg orienterte lederen av menighetsrådet om inngåelsen av partnerskapet til menigheten under kirkekaffen søndagen før på en svært ryddig og udramatisk måte, forteller Signe Fyhn som også var den første kvinnelige menighetspresten i Sør-Hålogaland bispedømme da hun begynte som residerende kapellan i Svolvær i 1982.

- Under kirkekaffen reagerte noen, særlig av de eldre, med usikkerhet og bekymring. Andre ble glade. Personlig har jeg bare mottatt en eneste negativ reaksjon, forteller Fyhn, som også har fått full støtte fra sin nærmeste overordnede, prosten Ingar Seierstad.
- Vi har fått masse blomster, forteller en glad Signe Fyhn.


Foto: Arkiv
Signe Fyhn fra Stamsund er den første sognepresten som inngår homofilt partnerskap.


Origo sprer feilinformasjon - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
Gjennom flere artikler i Dagen de siste månedene har undertegnede og flere med henvist til Bibelens selvvitnesbyrd om lengden på skapelsesdagene i 1. Mosebok 1.
Dette til tross tar flere fremdeles ikke Bibelen bokstavelig på dette området, men fortsetter med ”i pose og sekk” tenkning. Sist ute er nå Oxford professor John Lennox på et møte i Bergen i regi av bl.a. Origo. Lennox svarte, i følge journalisten i Dagen, slik på spørsmål: ”Ordet ”dag” har fire meiningar i 1. Mosebok, sa Lennox og mana tilhøyrarane til å vera varsame med å vere sjølvsikker på tolkinga. Derimot åtvara han mot å gjera alderen på jorda til eit viktig tema.”
Hva sier så Bibelen oss(?), for det er det avgjørende. Guds selvvitnesbyrd om antall dager jorden ble skapt på, hvor lange disse var og jordens alder står det om flere steder:
Les bl.a. 1. Mosebok 1, 14-16, 2, Mos 20, 8 – 11, Lukas 11, 50-51, Markus 10,6 og Romerne 1,20. Som skrevet før setter disse bibelsteder beinkrok på evolusjonistens flukt bort fra Gud gjennom sin aldersdatering som gir rom for at Gud er død, fordi Guds Ord ikke synes å stemme.
Selv har jeg abonnert på bladet Origo i nærmere 10 år, men dette abonnement ble sagt opp for få dager siden. Grunnen er enkel. I slike saker, som omtalt over, kan man ikke velge ”i pose og sekk strategien” når Bibelens selvvitnesbyrd er et annet. Origo står som med arrangør og har dermed et ansvar for hvem som er innbedt og hva som blir prediket. Kan man videre vite om hvilke andre temaer Origo kommer til å informere om, der man vil velge samme ”i pose og sekk strategi” som farbar metode?

Gud satte oss mennesker til å dyrke og vokte jorden, slik det står i 1. Mosebok 1. I dagens Norge har vi fjernet oss utrolig langt fra denne primæroppgaven. Kanskje grunnen er at vi nettopp ikke tok Guds Ord bokstavlig (der Bibelens selvvitnesbyrd underbygger nettopp en slik forståelse) og isteden søker våre sprukne brønner (les gjerne oljebrønner) og ikke den genuine kunnskapen om hans Skaperverk.
Den nye ”trenden” i dag (trenden er merkelig nok ikke ”Gud har talt”) blant både troende og også en del ikke troende er å snakke om at det ”må stå en skaper bak” – og man snakker om ”intelegent design”. Riktignok er de ikke troende forsiktig med ordet Skaper med stor S.
En kristen skulle ikke bli veldig overrasket over et intelegent design, for han kan jo lese om denne intelegente designer gjennom hele sin Bibel. Han som dannet mennesket (Adam) av jordens muld og Eva av et av Adams ribben.
Men, tror vi dette bokstavelig? Tror vi at Gud skapte av intet? Tror vi at Gud sendte syndfloden og at den skyllet over hele jorden - selv om enkelte geologer forteller oss at de ikke finner spor av den? Tror vi at Rødehavet delte seg for Israelsfolket? Tror vi at Gud sendt sin enbårne Sønn som døde og gjenoppsto på den tredje dag? Hva tror vi på og hvem tror vi dermed på - det er sluttspørsmålet. Tar vi Bibelens Ord bokstavelig der den ber oss gjøre det, eller overser vi Bibelens selvvitnesbyrd når den ber oss ta Ordet bokstavelig?

Det er fantastisk å kunne si med Dr. Martin Luthers ”Lille Katekisme”: - Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Og om skapelsen siterer Luther
2. Mosebok 20,11: - I seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som er i dem, og han hvilte på den syvende dag.


Leserbrev fra Oddvar Berge: FINANSIERES ARIL EDVARDSEN AV ARAFATPENGER?
Mange har undret seg over AE sin holdningsendring overfor Israel og hans underlige tåketale i forholdet til muslimer. Nylig mottok jeg et brev fra en Israelsvenn som har merket seg følgende påfallenheter. Og hva skal man tro om dette som han peker på? Sarons Dal meldte om økonomiske problemer da AE gikk ut med uforståelig tale om Israel, men den økonomiske situasjonen har visstnok bedret seg.
Vedkommende skriver:
Første sommeren etter at jeg ble frelst i 1972 reiste jeg hjem til Kvinesdal. Da var det naturlig for meg å gå i Sarons Dal. Den gang var den profetiske tale om Israel et brennaktuelt emne i talene der. Hver sommer prøvde jeg siden å legge ferien til den tida da det var stevne i Sarons Dal.
Påsken 1978 var jeg på tur til Israel med Aril Edvardsen.
20 år etter den 11. april 1998 møtte Aril Edvardsen Yasser Arafat i Gaza. I seg selv var det galt. Men når en ser på hva den jødiske datoen var den samme dagen, blir det litt mer alvorlig. Den jødiske datoen var 15. Nissan. Det betyr at det er den første dagen i den jødiske påsken og datoen da Jesus ble korsfestet etter at Judas hadde forrådt ham. Aril fikk 206.000 NOK av utenriksminister Vollebæk (KrF) for oppdraget. Judas måtte nøye seg med 30 sølvpenger.
http://www.dagbladet.no/nyheter/2002/10/16/351432.html
I år 2000 holder Aril 17. maifest i Sarons Dal, med norsk og palestinsk vennskap.
Sabbatskvelden den 23.april 2004(Ijar 2) er det premiere på filmen av marxistleninisten Erling Borgen om Aril Edvardsen. Avisen Agder Flekkefjord Tidende har en to siders reportasje spekket med bilder. På bildet som tydelig viser at de sitter i kinosalen har Aril kona Kari på sin venstre side og PLOs representant i Norge, Omar Kitmittimo ved sin høyre side. Jeg kan ikke dra kjensel på noen ambassadør fra Israel på noen av disse bildene i avisen. På internett kan du gå inn på Troens Bevis juni 2004 nummeret og se det med egne øyne.
24. september 2004 står Aril frem på Dagsrevyen og fordømmer Carl I. Hagens tale på sommerstevnet i Levende Ord i Bergen. Går en nå inn og ser hva slags jødisk dato dette er finner vi at det er 9. Tishri, Kol Nidre. Kol Nidre er årets helligste kveld. Det er kvelden før Forsoningsdagen, Jom Kippur.
Ti dager før har jødene feiret Rosh Hashana, jødisk nyttår. Tiden mellom nyttår og Jom Kippur er tiden når alle jøder skal gjøre opp med hverandre og rydde av veien uoverensstemmelser. Aril som skal være en Gudfryktig mann, brukte tiden til å bygge opp hat i stedet for å forsone seg med Carl I. Hagen. Og innrømme at Hagen hadde rett! Selv hørte jeg talen direkte over internett.
Slik skriver vedkommende. Enhver får gjøre seg sine egne tanker siden AE synes vanskelig å få i tale om enkelte ting. Men skulle dette vise seg å ikke bero på ”tilfeldigheter”, så kan det være vel egnet til å forklare den overraskende dreining og den uforståelige tåketale som Aril Edvardsen har levert de senere år.

Oddvar Berge
NORIEL Vardevakt
KF AA


Leserbrev fra Kristi Rognerud: Hvorfor er det så ille?
- Av Bomann-Larsen, dette å dele de spørsmålene han har? Offentlig. Til alles interesse, egentlig. Uten at noen våger å stille spørsmål, får vi jo ikke svar! Bør vi ikke bry oss med dette? Hvorfor ikke? Men vi kan bry oss med alt mulig annet? Kong Olavs minne blir da ikke tråkket på av den grunn! Tvert imot. Er det så forferdelig galt å få lagt smålige rykter og spekulasjoner vekk en gang for alle, da? Det kan jeg simpelthen ikke forstå.

Dette er privat, sier de fleste. Ja, hva så? Angår kun det offentlige oss? Hva er privat og hva er offentlig? Den grensen er vel i grunnen nokså tøyelig i dag? Vi burde faktisk bry oss mye mer med og om hverandre på det private plan enn vi gjør. Ikke for å grafse, men for å lære hverandre bedre å kjenne. Og vise hverandre tillit. Alt som er skjult skal som kjent frem.

Bør ikke kongehuset i det minste tåle såpass? Hvis ikke tror jeg de etter hvert vil få meget store problemer. Når alt blir skjult bak stemplet ”privat”, hvor blir det da av nestekjærligheten? Skal vi altså ikke få vite sannheten om hvem som var kong Olavs virkelige far? Fordi det er ”privat”. Han var jo kongen vår uansett. Ærlighet varer lengst.

Kristi Rognerud


Leserbrev fra Bjarne Kydland: ”Bush er den perfekte skurk”
Ja så kan man lese det i BERGENS TIDENDE (BT) for i dag, mandag 8/11. BT målbærer gjerne slikt. Dette er sagt av Philip Pullman, ”ingen hvemsomhelst” - sagt over NTB-REUTERS-AFP. Kolossal publikasjon!
Det som er mest skremmende i følge Pullman er at Bush er så ”skråsikker” (les: sterk politiker) Bush har nemlig ”påtvunget USA en brennende fanatisme” (svermeri? mitt spm.)

Når Pullman snakker om George W. Bush blir tonen skarp, sies det: ”Bush kan sammenlignes med fundamentalistiske islamister”. Ja, så vet man det også. Det vil si at nære på 60 millioner amerikanere, USA`s republikanske velgere er et tro speilbilde av islamistene,” i følge denne Pullman. For det første er dette et velbrukt og velkjent propagandafenomen fra denne ”kanten”, venstresiden, for da er også jødenes kamp for livet et speilbilde av nazistenes dødleirer og det som verre er.

For det andre glemmes det, og det er verre enda, man glemmer at disse islamistene, som altså Bush skal være et speilbilde av, de representerer ikke bare ca. 60 millioner, men 1,3 milliarder, som alle egentlig er Koran-forpliktet på å drepe til de oppnår verdensherredømme, og de overskytende blir ”dimmiher”. Dette er nok, i Pullmans hode det mest uvesentlige som tenkes kan.

Skal tro om jeg havner i NTB-REUTERS-AFP?

Med vennlig hilsen

Bjarne Kydland


Dagens bibelord
Luk 6, 20-26:
20 Og han løftet sine øyne, så på sine disipler og sa: Salige er dere fattige, for Guds rike er deres.
[Jes 61: 1. Matt 5: 2 ff.]
21 Salige er dere som nå hungrer, for dere skal bli mettet. Salige er dere som nå gråter, for dere skal le.
[Sal 126: 5, 6. Jes 55: 1. Jer 31: 25. Joh 6: 35. Åp 7: 16, 17.]
22 Salige er dere når menneskene hater dere, og når de støter dere ut, spotter dere og kaster deres navn fra seg som noe ondt for Menneskesønnens skyld.
[Jes 66: 5. Joh 9: 22. 15: 19. 16: 2. 1PET 4: 14.]
23 Gled dere på den dagen og spring av fryd! For se, stor er den lønn dere har i himmelen. For på samme vis gjorde deres fedre med profetene.
[Matt 5: 12. Apg 5: 41. 7: 52. Jak 1: 2.]
24 Men ve dere som er rike, for dere har alt fått deres trøst.
[16: 25. Sal 17: 14. Jes 5: 8 ff. Jak 5: 1.]
25 Ve dere som nå er mette, for dere skal hungre! Ve dere som nå ler, for dere skal sørge og gråte!
[Jes 65: 13, 14. Jak 4: 9.]
26 Ve dere når alle mennesker taler vel om dere, for det gjorde også deres fedre med de falske profeter!
[Matt 7: 15. Jak 4: 4.]


Søndag, November 07, 2004

ALLEHELGENSDAG: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Matt 5, 13-16:
13 Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene.
[Job 6: 6. Mark 9: 50. Luk 14: 34, 35.]
14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.
[Jes 33: 15-16. Mark 4: 21. Luk 11: 33. Joh 8: 12. Ef 5: 8. Fil 2: 15.]
15 Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset.
[Mark 4: 21. Luk 8: 16. 11: 33.]
16 Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres Far i himmelen.
[Joh 15: 8. Ef 5: 8. Fil 1: 11. 2: 15. 1PET 2: 12.]

LESETEKST, Jes 60, 18-22:
18 Det skal ikke mer høres om vold i ditt land, ikke om hærfang og ødeleggelse innenfor dine grenser. Du skal kalle frelsen dine murer og lovsangen dine porter.
[26: 1. 49: 16. 54: 14. Sak 2: 9]
19 Solen skal ikke mer være ditt lys om dagen, og månen skal ikke skinne og lyse for deg. Men Herren skal være et evig lys for deg, og din Gud skal være din herlighet.
[2SAM 22: 29. Sal 27: 1. Mika 7: 8. Jak 1: 17. 1JOH 1: 5 ff. Åp 21: 23. 22: 5.]
20 Din sol skal ikke mer gå ned, og din måne skal ikke miste sitt skinn. For Herren skal være et evig lys for deg, og dine sørgedager skal være til ende.
[Åp 21: 4.]
21 Og hele ditt folk skal være rettferdig. Til evig tid skal de eie landet. De er jo en kvist som jeg har plantet, et verk av mine hender til min ære.
[44: 23. 57: 13. 61: 3. Sal 37: 11. Matt 5: 5.]
22 Den minste skal bli til tusen, og den ringeste til et veldig folk. Jeg, Herren, jeg vil la det skje hastig i sin tid.

LESETEKST, Hebr 12, 1-3:
1 Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss,
[10: 36. Rom 12: 12. 1KOR 9: 24. 2KOR 7: 1. Fil 3: 13, 14. 2TIM 4: 7. 1PET 2: 1.]
2 med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone.
[1: 13. 2: 10. 8: 1. Luk 24: 26, 46. Fil 2: 8.]
3 Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse.
[Luk 2: 34. Gal 6: 9. 1PET 2: 23.]


Fredag, November 05, 2004

DET KOMMER EN NATT - Av Oddvar Berge
Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Lite vet jeg om når den er over oss for fullt. Men lyset synes avta mer og mer. Spalteplassen er i mange tilfeller vanskelig tilgjengelig. Trø meg ikke for nære lyder meldingene ”uten ord”. Aril Edvardsen vil ikke lengre kalle seg kristen uten å få klar definisjon av hva ordet betyr for den som spør. Han vil tale om Jesus fra Nasaret. Det er god grunn til å spørre tilbake hvilken definisjon som da skal legges til grunn. Arafat for eksempel har ei kristen kone. Han vil gjerne feire jul i Betlehem og omtaler da Jesus som Jesus Palestineren og Jesus fra Nasaret. Vi vet inderlig godt at den Jesus han da omtaler ikke er Bibelens Jesus fra Nasaret men en Jesus skapt i muhammedansk form.

Aril Edvardsen taler om Isak og Ismael som om paktene mellom Gud og dem skulle være opphevd. Usaklig blandes det gamle forblindede paktsfolket av Juda og Judea med det åndelige Israel av den nytestamentlige pakt. En så lærd og belest mann som AE med så mye kunnskap, erfaring og energi til å skrive og tale som han, skulle greit kunne klargjøre sitt syn og svare på enkle spørsmål i Dagen sine spalter. Når han ikke vil kan det bare tolkes en vei. En sann kristen vandrer i lyset og er ikke gjerrig på ordene om noen spør etter Veien, Sannheten og Livet.

Når nå AE bebuder at han vil vende seg mot hjemlige trakter i nord med sin virksomhet, da kan vi forberede oss på åndelig mørke om ikke motlys tennes.
Hva betyr det når AE sier at muslimer som tar imot Jesus kan forbli i sine moskeer som tjener som baser for drap og forfølgelser av kristne? Om AE har en strategi som går utenom vår fantasi, kan han da ikke lette på sløret og berolige sine egne på hjemmebane i det minste?

Når Åge Åleskjær som er en disippel av AE vil fjerne de ti bud fra evangeliet, hva betyr da dette annet enn lovløshet og et amputert og forfalsket budskap?
Jeg trenger hjelp mot skodda og nattemørket som omslutter oss stadig tettere. Hva med deg? Kan vi stole på Dagen? Får vi hjelp fra Dagen? Magazinet? Vårt Land? Norge I DAG? Korsets Seier?

Jeg er redd vi må klare oss uten hjelp fra de store pengestyrte media om de betegnes som kristne. De skriver med påholden penn i mange tilfeller etter som situasjonen krever. Da er det snart gjort å bli ført bak lyset og forført. Men enda er det kanskje ikke for sent å håpe. I det minste håpe.


Oddvar Berge
NORIEL Vardevakt


Splinten og bjelken - Av Trygve Einar Gjerde
MEN HVORFOR SER DU SPLINTEN SOM ER I DIN BRORS ØYE; MEN BJELKEN I DITT EGET ØYE BLIR DU IKKE VAR? OSV. Mat. 7, 3 – 5.
Her sier Frelseren, som er sannhetens munn, at enhver ser bare splinten i sin brors øye, men bjelken i sitt eget øye den ser han ikke, den er skjult for deg og meg. Hvordan har det seg? Jo det er slik å forstå: Enhver ser de ytre feil og mangler hos sin neste, disse mangler kan være så store og betydelige for ham at han gjerne vil hjelpe sin neste av med dem så han kan bli like bra som meg! Men den feil vi da gjør, er at vi glemmer arvesyndens dype rot i vårt eget hjerte, som er tusen ganger verre enn de ytre geberder hos vår neste. Jesus sier i denne forbindelse: DU HYKLER! DRA FØRST BJELKEN UT AV DITT EGET ØYE, SÅ KAN DU SE TIL Å DRA SPLINTEN UT AV DIN BRORS ØYE! Vi får altså ikke det rette syn på saken før vi har fått bjelken ut av vårt eget øye. Denne bjelke kommer fra arvesynden, som er mor til alle synder, og den verste av dem alle. Med andre ord: BJELKEN BLIR DU ALDRI KVITT FØR I DØDEN, SELV OM KRISTUS HAR SONET STRAFFEN FOR DEN! (Pontoppidan, Sannhet til Gudfryktighet, sp. 438) Dermed blir du heller ikke skikket til å dra flisen ut av din brors øye. Luther sa om denne bjelke at den var så stor at man kan lage grisetrau av den! Ja, det er vel sannheten om oss alle.
Men nå sier du kanskje: Skal jeg ikke hjelpe min neste av med noen synd, eller dra omsorg for hans sjels frelse? Svar: Jo, det skal du. Guds Ord sier klart at om den ugudelige synder og du ikke advarer ham, da skal den ugudelige visselig dø, men hans blod skal kreves av din hånd. Esek. Kap.3. Men det er stor forskjell på å si: du har den og den synd, og den må du kvitte deg med ellers går du fortapt! enn å si: Jeg er en større synder en deg, men det er noe jeg må snakke med deg om og som vi må be til Gud sammen om! Jesus sa til Jødene da de kom til Ham med en kvinne som var grepet i hor: den som er ren, kan kaste den første stein. De gikk alle bort de eldste først! Det lys Frelseren satte på deres hjerte gjorde at de fikk se sin synd. De var ikke bedre enn horkvinnen! For fra hjerte (arvesynden) kommer onde tanker: MORD, HOR, SKJØRLEVNET, TYVERIER, FALSKE VITNESBYRD, BESPOTTELSER; sier Jesus i Mat. 15, 18. Blir ikke dette renset i Jesu dyrebare blod og dødet og druknet i sann anger og daglig bot, så går det evig ille med oss, selv om vi synes å være bedre i det ytre enn vår neste. Gud ser til hjerte og ikke noe er skjult for Hans øye.
Men nå er det slik at vranglæren er den aller farligste for et Guds barn, for djevelen bruker vranglæren til å undergrave Loven og Evangeliet, disse to ”kjeruber” som skulle virke sammen om sjelens frelse. Djevelen gjør på denne måte synden ufarlig, bruker vranglæren til å bryte i stykker det sanne og rette fundament under Guds Ord, slik at troen blir falsk, nåden forfengelig og Gud blir ”snill og omgjengelig” med synden! Derfor er det enhver troendes plikt å alvorlig advare for vranglæren, selv om dette skulle ramme de lærde teologer. Det er nemlig de som for det meste farer vill i læren og drar de lege med seg. Når Guds Ord sier at homoseksualitet er synd, ja da er det det, og de som sier noe annet er vranglærere som vi må advare for!
(Nyttig å lese om emnet: Sannhet til Gudfryktighet av Pontoppidan, sp. 283 –302 og 433 – 444)
Trygve Einar Gjerde,
5440 Mosterhamn.


Klipp fra www.utsyn.no: Oppfordrer til bønn for ekteskapet
Oppfordrer til bønn for ekteskapet

18. november skal Stortinget behandle et lovforslag vil gjøre ekteskapet kjønnsnøytralt. Øivind Benestad er skuffet over at så få kristne deltar i debatten.

Av Espen Ottosen

– Jeg mener en slik lovendring vil oppløse ekteskapet innenfra. Hele vår kultur bygger på tanken om at et ekteskap består av en mann og en kvinne. Vet vi hva vi gjør hvis dette blir endret, spør Benestad. Han har i en årrekke vært studentprest i Laget. Nå er han informasjonskonsulent i Åpne Dører, men er fortsatt engasjert av samlivsetiske spørsmål.

Det er to representanter fra Sosialistisk Venstreparti som ønsker å gjøre ekteskapet kjønnsnøytralt. Alt i mars ble forslaget lansert og avisen Dagbladet har trykket en rekke artikler og kronikker til støtte for lovforslaget.

– Totalt sett har det likevel vært lite debatt om teamet, sier Benestad. Han er særlig skuffet over at biskopene har vært tause. Benestad forventer nemlig full kirkelig enighet om at ekteskapet mellom mann og kvinne står i en særstilling.

– I 1997 uttalte faktisk en komité med tre biskoper, en av dem var Sigurd Osberg, at det var kirkesplittende vranglære å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv, sier Benestad som var initiativtager til informasjonsbladet ”Homofili og Kristen tro”. Han er likevel spent på hva som har skjedd de siste årene og vil ikke bli overrasket om også kirkelige ledere gir etter for presset.

– Mange vil mene at lovforslaget handler om at homofile ikke skal diskrimineres?

– Da misforstår man problemstillingen. Dette handler ikke om de homofile, men om ekteskapet. Hvis vi åpner for at ekteskap også kan bestå av to mennesker av samme kjønn, er det bare en begynnelse. Det finnes allerede de som ønsker at flere enn to personer kan inngå ekteskapslignende forhold. De som argumenter for en kjønnsnøytral ekteskapslov vil få større og større vansker med å avvise polygami i heterofil eller homofil utgave, sier Benestad. Det er dette en del mennesker nå betegner som polyamorøse forhold.

Forslaget om en kjønnsnøytral ekteskapslov er nå til behandling i familiekomiteen i Stortinget. 9. november avsluttes arbeidet i komiteen. Da vil det meste være avgjort.

– Jeg vil oppfordre kristne både til å be og til å engasjere seg i forhold til medier og politikere, avslutter Benestad og viser interesserte til det kristne nettstedet www.homofili.com.


Dagens bibelord
Jes 49, 8-13:
8 Så sier Herren: På den tid som behager meg, bønnhører jeg deg, og på frelsens dag hjelper jeg deg. Jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket, for at du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvedeler,
9 og si til de fangne: Gå ut! - til dem som er i mørket: Kom fram! På veiene skal de beite, og på alle de bare haugene skal det være beitemark for dem.
[42: 7. 61: 1.]
10 De skal ikke sulte og ikke tørste. Verken det glødende sandhavet eller solen skal skade dem. For han som forbarmer seg over dem, skal føre dem og lede dem til kildevell.
[55: 1. Sal 12: 1, 6. 23: 2. Åp 7: 16, 17.]
11 Jeg vil gjøre alle mine fjell til veier, og mine ryddede veier skal bygges høyere.
12 Se, de kommer langt borte fra, noen fra nord og noen fra vest og noen fra Sinims land.
[43: 5, 6. 60: 4.]
13 Juble, dere himler! Fryd deg, du jord! Dere fjell, bryt ut i frydesang! For Herren trøster sitt folk, han forbarmer seg over sine elendige.
[44: 23. 55: 12. Sal 69: 35. 96: 11. 98: 4. 102: 14. Åp 12: 12.]


Onsdag, November 03, 2004

Dagens bibelord
Jes 1, 18-20:
18 Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.
[43: 25. 44: 22. Sal 51: 9. Åp 7: 14.]
19 Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting.
[3M 25: 18. 5M 30: 15, 16. Ord 1: 33.]
20 Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverdet. For Herrens munn har talt.
[58: 14. 3M 26: 14, 17, 25. 4M 23: 19.]


Tirsdag, November 02, 2004

Dagens bibelord
Jes 59, 1-4:
1 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke tunghørt så han ikke kan høre.
[50: 2. 65: 24. 4M 11: 23.]
2 Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.
[1: 15. 57: 17. 64: 6. Mika 3: 4.]
3 For deres hender er flekket av blod, og deres fingrer av misgjerning. Deres lepper taler løgn, og deres tunge mumler fram svikefulle ord.
[1: 15. Sal 12: 3. Ord 6: 16 ff. Esek 22: 4. Rom 3: 10.]
4 Det er ingen som spør etter rettferdighet, og ingen som fører rettssak på ærlig vis. De setter sin lit til usannhet og taler løgn, de har unnfanget ulykke og føder elendighet.
[Job 15: 35. Sal 7: 15. Jer 9: 5.]