INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Oktober 2016

Torsdag, Oktober 20, 2016

KOM TIL GUDSTJENESTE SØNDAG 23.10.2016 KL. 11!
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE – «Bibelkirken» eller Dbnk - innbyr til Gudstjeneste søndag 23.10.2016 kl. 1100 i Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Ivar Kristianslund forretter og taler. Dette er en evangelisk-luthersk menighet med gudstjenester åpne for absolutt alle som vil komme!

VEIBESKRIVELSE TIL HOLSTAD GRENDEHUS
Hvis du kommer med tog til Ås stasjon, kan vi hente deg etter nærmere avtale. Ring 90957002.

For å komme til Grendehuset med bil, må du inn på riksvei/fylkesvei nr. 152. Denne veien går mellom E6 (avkjøring til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU) og E18 (avkjøring nær Holstad jernbanestasjon som nå er nedlagt og ligger mellom Ås stasjon og Ski stasjon.)
Nr. 152 heter Drøbakveien mellom E6 og Ås stasjon, deretter Sentralveien forbi Ås sentrum. Deretter dreier veien i rett vinkel til venstre i en rundkjøring, og heter nå Holstadveien fram til E18.
For å komme til Grendehuset, tar du av vestover fra nr. 152 nær E18 og følger Haugerudveien i en bue et par hundre meter fram til et T-kryss. Der svinger du til høyre og kjører rett fram noen få meter til du støter på et murhus. Dette er Holstad Grendehus. (Til venstre for deg har du da Steinerskolen.) Når du stanser ved murhuset, går du til venstre og går inn i den siste hovedinngangen. Derfra går du opp i 2. etasje hvor vi holder til. Dersom du får problemer med veien, kan du ringe 90957002 og få hjelp.

Flere detaljer om bilveien: Hvis du kommer på Holstadveien fra E18, går Haugerudveien inn til høyre ved en busslomme der hvor bebyggelsen slutter og skogen begynner.
Tilsvarende: Hvis du kommer fra Ås sentrum. Får du etter hvert skog på venstre side. Når skogen slutter, svinger du inn til venstre på Haugerudveien.


Onsdag, Oktober 12, 2016

IVAR KRISTIANSLUND TALER I OSLO 16. OKTOBER 2016 KLOKKEN 11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL ved Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste på 22. søndag i treenighetstiden, 16. oktober 2016 klokken 1100 på P-Hotels, Grensen 19, 0159 Oslo (2.etasje - tidligere Misjonssambandets Cafe Norrøna). Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Olav Jensvoll. Einar Bryn deltar. Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten.

På søndager er det gode parkeringsmuligheter på gater i nærheten. (I verste fall kan man parkere i Sentrum P-hus ved Tinghuset like ved, hvor prisen på søndager er kr 20,- per påbegynt halvtime.) Grensen 19 ligger dessuten mindre enn 15 minutters spasertur fra Oslo Sentralbanestasjon. Det er også gode muligheter for å bruke trikk eller T-bane for å komme nærmere. Stortinget T-banestasjon ligger 150 m unna.

Du er hjertelig velkommen! Ta gjerne noen med deg!


Mandag, Oktober 03, 2016

ALTERNATIV TIL DEN NORSKE KIRKES VRANGLÆRE
Den bibel-troende norske kirke – Dbnk eller «Bibelkirken» - innbyr til Gudstjeneste søndag 09.10.2016 kl. 1100 på Holstad Grendehus. Ivar Kristianslund forretter og taler. Dbnk har samme bekjennelse som Dnk, men avviser dennes vranglære. Hvem som helst er hjertelig velkommen!


VEIBESKRIVELSE TIL HOLSTAD GRENDEHUS
Hvis du kommer med tog til Ås stasjon, kan vi hente deg etter nærmere avtale. Ring 90957002.

For å komme til Grendehuset med bil, må du inn på riksvei/fylkesvei nr. 152. Denne veien går mellom E6 (avkjøring til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU) og E18 (avkjøring nær Holstad jernbanestasjon som nå er nedlagt og ligger mellom Ås stasjon og Ski stasjon.)
Nr. 152 heter Drøbakveien mellom E6 og Ås stasjon, deretter Sentralveien forbi Ås sentrum. Deretter dreier veien i rett vinkel til venstre i en rundkjøring, og heter nå Holstadveien fram til E18.
For å komme til Grendehuset, tar du av vestover fra nr. 152 nær E18 og følger Haugerudveien i en bue et par hundre meter fram til et T-kryss. Der svinger du til høyre og kjører rett fram noen få meter til du støter på et murhus. Dette er Holstad Grendehus. (Til venstre for deg har du da Steinerskolen.) Når du stanser ved murhuset, går du til venstre og går inn i den siste hovedinngangen. Derfra går du opp i 2. etasje hvor vi holder til. Dersom du får problemer med veien, kan du ringe 90957002 og få hjelp.

Flere detaljer om bilveien: Hvis du kommer på Holstadveien fra E18, går Haugerudveien inn til høyre ved en busslomme der hvor bebyggelsen slutter og skogen begynner.
Tilsvarende: Hvis du kommer fra Ås sentrum. Får du etter hvert skog på venstre side. Når skogen slutter, svinger du inn til venstre på Haugerudveien.


NY BIBEL-TROENDE MENIGHET I ÅS
På grunn av flere strukturelle forandringer i Den norske kirke i eksil, er ledelsen blitt enig med Ivar Kristianslund (Master of Arts, Biblical and Theological studies) om at arbeidet på Ås utskilles som en fri og uavhengig enhet med sistnevnte som prest og leder. Navnet på den nye enheten blir Den bibel-troende norske kirke (Dbnk). Denne kirken vil ha nattverdfellesskap med Den norske kirke i eksil, selv om den er helt uavhengig av sistnevnte. Begge kirker er blitt opprettet fordi de avviser vranglæren som mer og mer har tatt overhånd i Den norske kirke.

Dbnk er en evangelisk-luthersk kirke. Den har nøyaktig samme bekjennelse som Den norske kirke er forpliktet på - og har vært forpliktet på i mer enn 300 år. (Se Christian den femtes norske lov av 1687). Det betyr at Bibelens 66 bøker er den øverste, uforanderlige og ufravikelige norm for tro, lære, bekjennelse og liv. De fem øvrige, tolkende, bekjennelsesskriftene er de tre old-kirkelige bekjennelser, Den Augsburgske bekjennelse av 1530 og Luthers lille katekisme.

Dbnk har regelmessige gudstjenester 2. hver uke på Holstad Grendehus. Disse er åpne for absolutt alle som vil komme. I tillegg til Kristianslund vil ledelsen bestå av to eldstebrødre. Leder-stilen er helt åpen med mottakelighet for forslag, fortløpende orienteringer og samtaler på gudstjenestedagene, og årlige åpne årsmøter med regnskap og årsmelding.

Tune 02.10.2016
Ivar Kristianslund
Telefon 90957002