INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Oktober 2003

Fredag, Oktober 31, 2003

Drikker kristen ungdom alkohol? - Av Trygve Einar Gjerde, sentralstyremedlem i Kristen Framtid og fylkesformann i Hordaland
Nei, og atter nei! Det gjør de ikke! Men det er noen som HAR NAVN AV AT DE LEVER MEN ER DØD. Åp. 3, 1. Det har kommet frem i noen aviser, deriblant Dagen, at det er mye drikk blant kristen ungdom. Men er det rett å si om disse at de er kristne? Skal vi kalle det døde levende? Guds Ord taler så alvorlig om denne sak at enhver burde føle skrekk for den djevelske åndsmakt alkoholen representerer. Hør hva det sier: FOR DET ER NOK AT DERE I DEN TID SOM ER GÅTT, HAR GJORT HEDNINGENES VILJE VED Å FERDES I SKAMLØSHET, LYSTER, DRUKKENSKAP, FESTING, DRIKKELAG, OG SKAMMELIG AVGUDSDYRKELSE. 1 Pet. 4, 3. ELLER VET I IKKE AT DE URETTFERDIGE IKKE SKAL ARVE GUDS RIKE? FAR IKKE VILL! VERKEN HORKARLER ELLER AVGUDSDYRKERE ELLER EKTESKAPSBRYTERE ELLER BLØTAKTIGE ELLER DE SOM SYNDER MOT NATUREN, ELLER TYVER ELLER GJERRIGE ELLER DRANKERE ELLER ÆRESKJENNERE ELLER RØVERE SKAL ARVE GUDS RIKE. 1 Kor. 6, 9 – 10. VE DEN SOM GIR SIN NESTE Å DRIKKE AV DIN VREDES SKÅL, JA, DRIKKE DEM DRUKNE, FOR Å SE PÅ DERES NAKENHET! Hab. 2, 15.

Mange unnskylder seg med at da Gud skapte verden så sa Han for hver skapelsesdag at det Han skapte var godt, og da må jo også alkoholen være god. Ja den er god til det den er skapt til i Guds skaperverk, og der kan den ikke skade menneskene. Men når menneskene på kjemisk vis binder alkoholen til vann og lager en drikk, da er det ikke lenger Gud som gjør det, men ondskapen! Alkoholen kan ikke alene fremstå i naturen, den er en flyktig væske som fordamper straks den blir frigjort fra det den er bundet til. Derfor er det umulig å misbruke den i sin opprinnelige form! Men det er menneskenes ondskap eller kanskje uvitenhet om dens farlige egenskaper som gjør at de misbruker den, slik som Noa. Men Noa angret sin synd og fikk tilgivelse hos Gud. Det kan enhver som angrer sin synd og vender om fra den enten det gjelder drukkenskap eller annet som er Gud imot, som en tråkker Guds Sønn, Jesu Kristi blod under sine føtter med. Vend derfor om for Gud vil lege ditt frafall. Hos. 14, 5.

Trygve E. Gjerde,
5440 Mosterhamn.


Fra frihet til slaveri på 100 år? - Av Jørgen Høgetveit
I 2005 skal vår hovedstad "beæres" med en homofestival av globalt format. Noen kaller det frigjøring - mens de som enda har en viss historisk og verdimessig oversikt - vil si det stikk motsatte. Den frie velordnede staten ble fra 1814 med Grunnloven og fram til 1905 med full frihet - et under av frihet og orden og innsats på alle plan fra fordeling av de verdiskapende arealer til produksjonsliv og samliv og helseutvikling og god utvikling helt til de internasjonale relasjoner. Ikke minst er vår daværende kristne og første utenriksminister, senere statsminister - Jørgen Løvland (J.L.) (Evje) å takke for den velsignelse som han ble kanal for inn i vårt folk. Senere i 1914 da den første verdenskrig brøt ut - sa han: "Gud hjelpe, dei hev mista vitet og Vår Herre"! Han forstod fullt ut hva som var i ferd med å skje og våget å si det.
I 1914 holdt han tale som stortingspresident på Eidsvoll til minne om Grunnloven av 1814. Da understreket han alvoret i å ta vare på den historiske arv fedrene hadde gitt oss og som hadde gjenreist Norge. Han var en Grunnlovens vokter - som de store kristne bondeførere før han var - som for eks. Ole Gabriel Ueland fra Rogaland og flere av våre forfedre på Evje. En nær Haugevenn stortingsmann som Olav Torgrimson Fennesfoss (Evje) som kausjonerte for Hauge da han fikk slippe ut for saltkoking. Hans slektning - også stortingsmann - Notto Jørgens Tvedt - sentral i kampen mot Konventikkelplakaten slik at Grunnlovens § 100 om ytringsfrihet kunne slå ut i full blomst og skape forkynnelse og misjon i Norge. Dette kjente Jørgen Løvland vel til - delvis gjennom slektskap og gjennom sin historiske klisterhjerne. Fra denne kunnskap vek han ikke - da han forlot Stockholm med sin regjering i 1905 og svingte inn i Kristiania (Oslo) sentrum - for deretter sammen med statsminister (i Norge) Michelsen gå til de alvorlige fredsfohandlinger i Karlstad - som brakte oss frihet i fred. J.L har ved en rekke anledninger gitt Gud æren for dette og "dei truandes bøner." Det brakt oss frihet, fred og velstand. Det var "ljoset" som strøymde over landet!

Men det som nå toger inn i Oslo sentrum signaliserer til enhver med Bibel og Grunnlov på plass og noen lunde historiske kunnskaper - at dette peker mot sodomi (av Sodoma) og undergang - om ikke folket nå reiser seg og sier at dette vil vi ikke ha om vi skal ha en fremtid som folk med barn og nye generasjoner som kan bære Norge videre om Gud gir tid.

Alle tunge tenkere av noen betydning så som sosiologiens grunnlegger Max Weber og bl.a den sprenglærde teologen fra Jelsa i Rogaland, Olav Valen-Sendstad formulerte sammenhengen mellom vårt åndelige fundament og velstandsstaten slik i heftet "Moskva -Rom" når han skriver om "protestantismens systemer":
Å komme over fra systemene i de andre til dette er "å komme over til en helt annen verden. Det er å komme over i den PRINSIPIELLE INDIVIDUALISMES verden, hvor det enkelte menneske religiøse tro, intellektuelle overbevisning, samvittighetsfrihet, dyktighet, initiativ og innsatsvilje er grunnverdier som det våkes over. Som følge av denne individualisme blir det POLITISKE IDEAL DEMOKRATISK, sosiologisk sett svarende til at de KIRKELIGE IDEAL LIGGER I DET ALMINNELIG PRESTEDØMME, og de frie nådegavers utfoldelse. I økonomisk henseende vil den INDIVIDUELLE EIENDOMSRETT OG EN PRINSIPIELL PRIVATKAPITALISME alltid komme til å bli et korrektiv mot ekstrem sosialisme og kollektivisme." Så lister han opp USA, England og det vestlige Europa og Norden som finner sin vei på dette grunnlag til "velferdsstaten i motsetning til de som hviler på Roms og Moskvas historie og fundament. Han avslutter med å advare mot at den totalitære sosialisme overtar statsten og det romerske kirkebegrep kirkene i disse lande - i ly av den frihet de selv hater - hvilket han mener "var umulig om evangelisk kristendom var levende". Her er vår nød på vår - historisk sett korte vei - fra frihet og velstand til frafall, forfall og undergang og slaveri for denne vidunderlige nasjonen Norge - som jeg knapt har sett maken til ute i verden. Fra frihet til slavekår på 100?


Dagens bibelord
Matt 5, 13 - 16:
13 Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene.
[Job 6: 6. Mark 9: 50. Luk 14: 34, 35.]
14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.
[Jes 33: 15-16. Mark 4: 21. Luk 11: 33. Joh 8: 12. Ef 5: 8. Fil 2: 15.] 15 Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset.
[Mark 4: 21. Luk 8: 16. 11: 33.]
16 Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres Far i himmelen.
[Joh 15: 8. Ef 5: 8. Fil 1: 11. 2: 15. 1PET 2: 12.]


Torsdag, Oktober 30, 2003

”Mister millioner til rusarbeid” - Av Trygve Einar Gjerde, styremedlem i Kristen Framtid og fylkesformann i Hordaland
Haugesunds Avis skriv dette fredag 24 d.m. Det er 6, 5 mill. kr. det her er tale om. Men kjære dere, er det noe å sutre for? Burde dere ikke i anstendighetens navn kreve disse penger inn fra dem som forvolder alkoholskadene? Er det vi skattebetalere som skal betale dette? Jeg har vært med i alkoholforebyggende arbeid i større eller mindre grad i 46 år og har sett den fordervelse alkoholen påfører unge og eldre, hjem og familie. Vårt frivillige ulønnede arbeid på dette område har hele veien blitt ”lønnet” av våre politikere med å åpne for mer alkoholbruk, lettere tilgang for barna og dermed flere alkoholikere og alkoholskader.

Nei, la de som omsetter og lager alkoholholdig drikke betale skadene de påfører. Det er en gammel lov i vårt kjære Fedreland helt fra Gulatingsloven, at de som påfører andre en skade også skal betale den. Når det gjelder alkoholen så opplever vi at hotell, restauranter, kafèer, puber, barer, butikker og vinmonopol er hellige kyr som slipper fra sitt hærverk med sjelene uten å betale noe som helst for de alkoholskader de påfører dem.

Du som ble skadet av alkoholen som barn og ble alkoholiker, du bør søke erstatning for de skader du er påført. Samfunnet har ikke vernet om deg slik det burde, derfor bør det også betale for sin forsømmelse.
Trygve E. Gjerde,
5440 Mosterhamn.


Dagens bibelord
Sal 130, 1 - 8:
1 En sang ved festreisene. Av det dype kaller jeg på deg, Herre!
[69: 3. Klag 3: 55. Jon 2: 3.]
2 Herre, hør min røst! La dine ører gi akt på mine inderlige bønners røst!
3 Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående?
[76: 8. 143: 2. Job 14: 17. Hos 13: 12. Nah 1: 6. Åp 6: 17.]
4 Men hos deg er tilgivelsen, for at vi skal frykte deg.
[86: 5. Jes 55: 7. Jer 33: 8. Dan 9: 9.]
5 Jeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord.
[27: 14. 33: 20. 40: 1. Jes 8: 17.]
6 Min sjel venter på Herren, mer enn vektere på morgenen, vektere på morgenen.
7 Vent på Herren, Israel! For hos Herren er miskunnheten, og full forløsning er hos ham.
8 Han skal forløse Israel fra alle dets misgjerninger.


Onsdag, Oktober 29, 2003

Historien gjentar seg! - Av Olav Berg Lyngmo
Media fortalte for en tid siden om en sokneprest på Sørlandet som underslo flere hundre tusen kroner. Men han fikk bare en kort ”karantenetid”, så kunne han deretter fortsette i yrket med sine presterettigheter i behold. http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=37150 Nåværende besitter av Tromsø bispestol, Per Oskar Kjølaas, lot den lesbisk/homo praktiserende Anniken Urianstad beholde prestestillingen.

Står en kirkelig ansatt på biskopens side i åndskampen, er det mulig å foreta seg diverse handlinger, uten å bli fratatt sin stilling. Eksemplet finnes i Kautokeino. De kirkelige myndigheter og biskopens prester synes å slå ring om slike. (Mer om saken på: http://www.ikrist.com Og: http://www.ksnettavis.no/

FOR Å SETTE LYS PÅ EN NY SAK, GJENTAR JEG FØLGENDE HISTORIE SOM TIDLIGERE HAR VÆRT OMTALT: Sommeren 1998 fikk Kautokeino menighetsråd audiens hos KrF-statsråd Jon Lilletun. Men hvorfor fikk kirkevergen, - og kirketjeneren som også var medlem av menighetsrådet, innvilget SEPARAT MØTE HOS Lilletun?

I 1997/98 dukket det opp minst to skremmende brev i Kautokeino. Var det for å bruke disse brev som ”dokumentasjon” ved møtet? Kirketjeneren kjente selvsagt egne falske brev! Men visste kirkevergen om forholdet? I politiavhør måtte kirketjeneren tilstå. Senere skrev han tre forskjellige tilståelsesbrev. SAKEN KAN DOKUMENTERES!

Samtlige dokumenter som bl.a. omfattet falske brev, tilståelsesbrev og oppklaringen fra politiet, ble videresendt til statsråd Lilletun, Ommund Heggheim med flere i KrF. Men som forventet gav ingen livstegn fra seg.

For en tid siden ble det sagt at prestevikar Trygve Hellesøy i Kautokeino ville ordne opp i saken, for han var så mye bedre enn de mange vikarprester før ham. Hittil har ingenting skjedd. De som gjør tjeneste i Kautokeino må gå etter biskopens pipe og vilje, ellers blir det nok en biskoppelig retur fra stedet.

HISTORIEN GJENTAR SEG: I februar 2003 ble kateketen i Kautokeino utsatt for en grov og avskyelig løgnkampanje. Kateketen ble straks suspendert fra sin stilling. Hvem som sto bak denne skitne kampanjen skal jeg ikke uttale meg om. MEN HVA SKJER: BREVSKRIVEREN FÅR BLI I SIN STILLING, MENS KATEKETEN FREMDELES (OKT. 2003) ER SUSPENDERT SELV OM SAKEN ER OPPKLART FOR LENGST. Presteskapet satte i gang krisehjelp for ”ofrene”. Men hvilken omsorg og hjelp fikk den uskyldige kateketen? – Personalomsorgen overfor kateketen må sies å ha vært meget kritikkverdig. I Den norske kirke synes det meste å være mulig!

Olav Berg Lyngmo
Kautokeino


Dagens bibelord
Ordsp 28, 13:
Den som skjuler sine overtredelser, har ingen lykke. Men den som bekjenner dem og vender seg fra dem, finner miskunnhet.
[Job 31: 33. Sal 32: 5. 1JOH 1: 8, 9.]


Tirsdag, Oktober 28, 2003

Origo sprer feilinformasjon - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
Gjennom flere artikler i Dagen de siste månedene har undertegnede og flere med henvist til Bibelens selvvitnesbyrd om lengden på skapelsesdagene i 1. Mosebok 1.
Dette til tross tar flere fremdeles ikke Bibelen bokstavelig på dette området, men fortsetter med ”i pose og sekk” tenkning. Sist ute er nå Oxford professor John Lennox på et møte i Bergen i regi av bl.a. Origo. Lennox svarte, i følge journalisten i Dagen, slik på spørsmål: ”Ordet ”dag” har fire meiningar i 1. Mosebok, sa Lennox og mana tilhøyrarane til å vera varsame med å vere sjølvsikker på tolkinga. Derimot åtvara han mot å gjera alderen på jorda til eit viktig tema.”
Hva sier så Bibelen oss(?), for det er det avgjørende. Guds selvvitnesbyrd om antall dager jorden ble skapt på, hvor lange disse var og jordens alder står det om flere steder:
Les bl.a. 1. Mosebok 1, 14-16, 2, Mos 20, 8 – 11, Lukas 11, 50-51, Markus 10,6 og Romerne 1,20. Som skrevet før setter disse bibelsteder beinkrok på evolusjonistens flukt bort fra Gud gjennom sin aldersdatering som gir rom for at Gud er død, fordi Guds Ord ikke synes å stemme.
Selv har jeg abonnert på bladet Origo i nærmere 10 år, men dette abonnement ble sagt opp for få dager siden. Grunnen er enkel. I slike saker, som omtalt over, kan man ikke velge ”i pose og sekk strategien” når Bibelens selvvitnesbyrd er et annet. Origo står som med arrangør og har dermed et ansvar for hvem som er innbedt og hva som blir prediket. Kan man videre vite om hvilke andre temaer Origo kommer til å informere om, der man vil velge samme ”i pose og sekk strategi” som farbar metode?

Gud satte oss mennesker til å dyrke og vokte jorden, slik det står i 1. Mosebok 1. I dagens Norge har vi fjernet oss utrolig langt fra denne primæroppgaven. Kanskje grunnen er at vi nettopp ikke tok Guds Ord bokstavlig (der Bibelens selvvitnesbyrd underbygger nettopp en slik forståelse) og isteden søker våre sprukne brønner (les gjerne oljebrønner) og ikke den genuine kunnskapen om hans Skaperverk.
Den nye ”trenden” i dag (trenden er merkelig nok ikke ”Gud har talt”) blant både troende og også en del ikke troende er å snakke om at det ”må stå en skaper bak” – og man snakker om ”intelegent design”. Riktignok er de ikke troende forsiktig med ordet Skaper med stor S.
En kristen skulle ikke bli veldig overrasket over et intelegent design, for han kan jo lese om denne intelegente designer gjennom hele sin Bibel. Han som dannet mennesket (Adam) av jordens muld og Eva av et av Adams ribben.
Men, tror vi dette bokstavelig? Tror vi at Gud skapte av intet? Tror vi at Gud sendte syndfloden og at den skyllet over hele jorden - selv om enkelte geologer forteller oss at de ikke finner spor av den? Tror vi at Rødehavet delte seg for Israelsfolket? Tror vi at Gud sendt sin enbårne Sønn som døde og gjenoppsto på den tredje dag? Hva tror vi på og hvem tror vi dermed på - det er sluttspørsmålet. Tar vi Bibelens Ord bokstavelig der den ber oss gjøre det, eller overser vi Bibelens selvvitnesbyrd når den ber oss ta Ordet bokstavelig?

Det er fantastisk å kunne si med Dr. Martin Luthers ”Lille Katekisme”: - Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Og om skapelsen siterer Luther
2. Mosebok 20,11: - I seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som er i dem, og han hvilte på den syvende dag.


Dagens bibelord
Sal 25, 6 - 13:
6 Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhets gjerninger, for de er fra evighet.
[103: 17.]
7 Kom ikke i hu min ungdoms synder og mine overtredelser! Kom meg i hu etter din miskunnhet, Herre, for din godhets skyld!
[106: 4. Job 13: 26.]
8 Herren er god og rettvis, derfor lærer han syndere veien.
[92: 16. 5M 32: 4.]
9 Han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei.
[23: 3. 27: 11. Job 36: 22.]
10 Alle Herrens stier er miskunn og trofasthet mot dem som holder hans pakt og hans vitnesbyrd.
[40: 11, 12. 103: 17, 18.]
11 For ditt navns skyld, Herre, forlat meg min misgjerning! For den er stor.
12 Hvem er den mann som frykter Herren? Ham lærer han den vei han skal velge.
[32: 8. 37: 23.]
13 Hans sjel skal stadig ha det godt. Hans ætt skal arve landet.
[37: 9, 11, 22. 112: 2. Ord 1: 33.]


Mandag, Oktober 27, 2003

Trygve Einar Gjerde: HVORVED SKAL DEN UNGE HOLDE SIN STI REN?
VED Å HOLDE SEG ETTER DITT ORD. Sal. 119, 9. David taler her av sitt hjertes erfaring og Guds Ords sannhet. Det fins ingen annen måte, verken for ung eller gammel, som en kan holde sin vandel og sitt liv rent ved enn ved å holde seg etter Guds Ord. Det er derfor smertefullt å legge merke til den forakt det er mellom menneskene i dag for Guds Ord. Denne forakt er mest fremtredende mellom de unge, for de gjør mest vesen av det, men de har lært det av de eldre.

Når Guds Ord formaner oss til omvendelse, og for den omvendte å leve i daglig omvendelse, så er det å vende seg bort fra verden, djevelen og sitt eget kjød. Men ser vi det i dag i kirker og bedehus? Det er ikke stor forskjell på de såkalte kristne og de verdslige, verken blant ungdom eller eldre. Det har over tid skjedd en alvorlig utglidning fra sann kristendom blant de som bærer kristennavnet. Når Guds Ord sier: SKIKK EDER IKKE LIKT MED DENNE VERDEN, MEN BLI FORVANDLET VED EDERS SINNS FORNYELSE, osv. Rom. 12, 2, så betyr det at vår omvendelse er ikke rett før det er skjedd i våre liv at vi hater verden og dens onde lyst, For Verden Og Dens Lyst Forgår, osv. 1 Joh. 2, 15 – 17. Vi ser da at vi kan ikke bruke noe i verden til vår gudstjeneste, men vi må bli Forvandlet Ved Vårt Sinns Fornyelse! Det vil si en daglig fornyelse. Da er verdens måte å synge og spille på usmakelig for oss, deres måte å tale på, likeså! Ja, hele deres væremåte. Vi kan ikke bruke noe av verdens vesen i gudstjenesten, for vi hater verdens lyst og vesen!

En ungdom får for eksempel ikke hat og avsmak på pop og rock før han/hun er gjenfødt. Da blir all sang og musikk som pleier kjødet avsmakelig, mens derimot sang der teksten stemmer med Guds Ord og ånden i melodien fører oss inn i hellig andakt det blir en himmelsk fryd og glede. Da klarer en ikke lenger alle disse støyende instrument og sanger som Guds Ord forbyr. Amos 5, 23.

Vi er i dag vitne til at prester ”arrangerer gudstjenester” der personer som driver med pop og rock blir satt i sentrum. Dette er synd mot Guds første og andre bud! Biskoper og prester velsigner i dag personer som lever og utøver de synder som Gud fremfor alt hater, og som Han fordom lot sin hellige vrede i form av ild og svovel falle over. 1 Mos. 19. Gud gi oss nåde til å vandre i hellighet, FOR UTEN HELLIGHET SKAL INGEN SE HERREN. Heb. 12, 14.
Trygve E. Gjerde,
5440 Mosterhamn.


Dagens bibelord
Matt 7, 7 - 14:
7 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.
[21: 22. Jer 29: 12 ff. Mark 11: 24. Luk 11: 9 ff. Joh 14: 13. 15: 7. Jak 1: 5. 1JOH 3: 22. 5: 14 ff.]
8 For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for.
9 Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød,
10 eller gi ham en orm når han ber om en fisk?
11 Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres* Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!
[* eders.]
12 Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem! For dette er loven og profetene.
[5: 17. 22: 40. Luk 6: 31. Rom 13: 8 ff.]
13 Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den.
[Sal 1: 6. Luk 13: 23 ff. Fil 3: 18 ff.]
14 For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.
[5M 30: 15 ff. Apg 14: 22.]


Søndag, Oktober 26, 2003

Svenska kyrkan saknar andlig ledare
Vid Folkkyrkodagen i Göteborg i mitten på oktober 1988 varnade ärkebiskopen K G Hammar för att "tro på Bibeln" och uppmanade till en poetisk bibelläsning där kyrkan blir ett tolkningens hus. Vilken som är den rätta tolkningen av Bibeln är ointressant. Därför behöver man inte enas om en enda bibeltolkning. Vilken som är den rätta får visa sig i livet. All längtan efter fasthet i det här avseendet är en frestelse till avgudadyrkan. Vi blir låsta i diskussioner om hur det ena och andra bibelordet ska tolkas. Detta enligt ärkebiskop K G Hammar.

Om det är nånting som leder till diskussioner så är det K G Hammars otro på bibelordet. Och en ledare för en andlig rörelse som inte tror på vad Bibeln säger är inte längre trovärdig och har suspenderat sig själv från sitt ämbete.

Kyrkans Tidning har i nr 43/98 skickat tre frågor till biskoparna om vilket stöd de ger ärkebiskop KG Hammar i hans uttalanden om homosexuella präster och utställningen Ecce homo. Kyrkans Tidning hade frågat samtliga biskopar, men de flesta valde att inte svara. Helt positiv är biskop Martin Lind som ställer sig bakom KG Hammars beslut att stödja utställningen Ecce Homo i Uppsala domkyrka. Han anser inte hellre att utlevd homosexualitet är synd och svarar "homosexuell samlevnad är i sig lika lite en synd som heterosexuell samlevnad är det". Han anser också att det är okey att homosexuella präster lever öppet i partnerskap! Biskop Caroline Krook i Stockholm svarade också positivt till Kyrkans Tidnings tre frågor. På frågan: "Anser du att det är okey att homosexuella präster lever öppet i partnerskap?", svarade Caroline Krook: "Ja, jag tror inte att det är bra för en präst att smussla med det som rör ens innersta identitet. Jag tror dock att det krävs mer av personlig bearbetning och en trygg identitet för homosexuella än för heterosexuella på grund av omgivningens tryck och de delade meningar som finns inom kyrkan i denna fråga. Jag har också respekt för de präster som bedömer att de far mer illa i sin omgivning genom att leva öppet i partnerskp än att hålla det hemligt". Med andra ord; det hon säger är att det är okey för ett präst att leva öppet eller hemligt i homosexualitet!!!

I samma nr har man intervjuat KG Hammar som anser att "Svenska kyrkan rymmer både min syn på homosexualitet och den hållning som varit kyrkans traditionella". Och han menar att Svenska kyrkan rör sig i den riktning som han själv står för. Att han som ledare ligger något före den övriga organisationen, tycker han inte är något problem och påpekar att "Min syn är den som bestäms som kyrkans majoritetslinje i den senaste utredningen om kyrkan och homosexualiteten från 1994." Det är väl detta vi har förstått av vad Svenska kyrkan haft för ledmotiv de senaste åren. KG Hammar säger också nånting vi bör lägga märke till "Jag menar att jag står för det som kyrkan strävar mot, men den har inte kommit dit ännu i sin officiella beslutsprocess." Klartext alltså vad Svenska kyrkan strävar mot. Det har ju skrivits i pressen att KG Hammar skulle ha uttryckt åsikter som han sagt som privatperson i en del uttalanden han gjort, men detta tillbakavisar han: "Jag har aldrig talat som privatperson. Jag har varit personlig som ledare." Också där får vi veta att det han säger, säger han som ledare för den Svenska kyrkan och i dess namn.

En annan person som intervjuas i samma nr av Kyrkans Tidning är förre rektorn för Pastoralinstitutet i Uppsala, Eskil Franck. Han är numera rektor för lärarhögskolan i Stockholm, men känd för en ledande ställning i Svenska kyrkan. Han menar att KG Hammar nu har valt den profetiska vägen i stället för den kyrkodiplomatiska. Och att KG Hammar nu går före och visar på en väg istället för att vara diplomat. "Detta val har det pris som profeter i alla tider fått betala", säger han. Man behöver inte vara en profet för att inse att KG Hammar inte är en profet och att den väg KG Hammar leder Svenska kyrkan absolut inte är en väg som Gud har sanktionerat.

Bertil LundbergMuslimsk imam har större andlig klarsyn än ärkebiskopen

När Ecce Homo-utställningen skulle visas i Jönköping var det flera kristna företrädare som inte ville skriva på en protestskrivelse, utan istället försvarade och uttalade sin förtjusning över evanemanget (däribland flera präster och missionsförsamlingen). Den som däremot undertecknade protesten var den muslimske imamen i Jönköping som var mycket förvånad över de kristnas agerande i Ecce Homo-debatten. "De har en svag tro på Gud, därför bryr de sig inte om att lyda Gud och han ord" var imamens personliga förklaring. Själv tror han på Allah, därför lyder han också hans befallningar. Och han fortsätter: "Det här är ert land. Era präster och era andliga ledare har ett ansvar att klargöra sanningen för folket. Det var Gud som skapade kroppen och det är därför också han som vet vad som är bra och dåligt för våra kroppar" Och han påminner om det som hände i den gammaltestamentliga berättelsen om Sodom: "Gud kommer att förstöra den civilisation som tar ställning för homosexualitet."

(Citat från Magazinet nr 38/981023)

Magazinet berättar i samma nr att prästerna och pastorerna i Gävle kristna råd beslutat enhälligt att Ecce Homo-utställningen inte är välkommen till någon kyrka i Gävle. Vid mötet var biskop Tord Hallin med och förklarade att han tog illa vid sig, särskilt av dopbilden och han sade att den var oförenlig med tron. Det ledde till att alla förklarade att de stod för samma Jesusbild och att Ecce Homo inte skulle komma in i någon kyrka i Gävle.

I en debattartikel i Svenska dagbladet hävdade samtidigt före detta kyrkosekreteraren teol dr Ragnar Persenius att han bestört konstaterat att visningen av Ecce Homo presenterar en annan Jesus än den som Biblen lyfter fram. "Bilderna strider klart mot det kristna budskapet om Jesus som sann Gud och sann människa… Några av bilderna i utställningen sätter i fråga den urkristna bekännelsen till Kristus" varnade Persenius i sin artikel.

Kyrkoherde Bengt Inghammar i Göteborg som upplät Annedalskyrkan i Göteborg till den hädiska utställningen svarade en person som motsatte sig visningarna med följande brev: "Eftersom vi inte tycker att utställningen är hädisk, drabbar oss inte tilltalet från Er. Dessutom förstår jag inte att Jesus skulle framställas 'som homosexuell' i bildsviten. Och inte heller att homosexualitet är synd! Vänl. hälsn. Bengt Inghammar".

Bertil LundbergK G Hammar lyssnar inte hellre på sin egen bror

Ärkebiskop K G Hammar har en bror, H B Hammar, som är teologie doktor och prost i Svenska kyrkan i Rom. I ett debattinlägg i Falköpings tidning har han gett sin syn på sin brors Ecce Homo uttalanden. HB Hammar anser att Jesus blev uthängd i ett förvanskat skick i ett helgat rum, vilket han beklagar. HB Hammar försvarar också påvens agerande och säger att det är "ytterst förvirrande att en ärkebiskop företräder sig själv i så stor utsträckning och inte den kyrka han är vald att leda". HB Hammar tycker också att biskoparna ska redovisa sin tro i Ecce Homo debatten: "Varje enskild inom ett stift har faktiskt rätt att veta var den egna biskopen står i den fråga, som rört om så kraftigt i det svenska folkhemmet. Och då menar jag frågan om hur Jesus framställs i ett invigt kyrkorum... I det invigda kyrkrummet är det evangeliernas Jesus som ska framställas! Kyrkan måste slå vakt om sin Jesusbild och inte så förvirringens frå hos sökande och troende människor... I den omdiskuterade utställningen är den gudomliga aspekten totalt bortkopplad. Det är därför resultatet kan bli som det blir, en Jesus som är fjärran från vad de nytestamentliga texterna förkunnat. En sådan Jesusbild har kyrkan inte råd att sanktionera, men det är just så många uppfattade saken när ärkebiskopen gav sitt stöd åt tilltaget."

Svenska kyrkan valde fel Hammar till ärkebiskop!!!K G Hammar ångrar ingenting

Ärkebiskop KG Hammar intervjuades i radion 25/12 1998 (Människor och tro), om sitt ställningstagande i Ecce Homo debatten. Hammar angav klart att han inte ångrar någonting av det han gjort. Hammar säger: "Nej, jag kunde inte ångra det jag hade gjort för det var grundat på en djup övertygelse." Han kan inte markera något missnöje, eftersom han ansåg att intentionerna i Ecce Homo utställningen var goda!

Det här betyder att så länge som KG Hammar är ärkebiskop, han nämnde själv 10 år som en rimlig period för sitt ledarskap, så kommer kristenheten i Sverige på ledarnivå att vara splittrade i synen på homosexualiteten. På samma sätt som ämbetsfrågan varit en källa till konflikter inom Svenska kyrkan, så kommer homosexualiteten att också vara det. (Kan det också bli så att samma press kommer att riktas mot alla som inte uppfattar homosexuell kärlek som sann kärlek, som när det gäller präster som inte kan samarbeta med sina kvinnliga kollegor?)

KG Hammar har visat att han inte står för den kristna lära som Nya Testamentet utgör. Jesus var Guds Son, syndfri och ren. När han alltså anser det vara okey att avbilda Jesus som homosexuell med blottat kön, och inte kan markera något missnöje med sådana bilder, så är det inte bara Ecce Homo vi måste avvisa, utan även KG Hammar (och för övrigt ett stort antal präster med honom).

Bertil LundbergBiskop Bengt Wadensjö inbjuder till shamanism

Hemmets Vän berättar 990128 att biskop Bengt Wadensjö i Karlstad under tre dagar i februari ska samla sina präster i Karlstads stift på en fortbildningskurs kring nyandlighet. Kursen kommer att äga rum på Ersta/Sköndals högskolan i Stockholm och som medverkande har man kallat andliga vägledare inom shamanismen och yoga. Shamanen Mikael Hedlund kommer att föreläsa tillsammans med new age ledaren Thomas Frankell, som är aktiv inom yoga och meditation. Nu ska dessa new age ledare inte bara föreläsa om sin tro och sina erfarenheter, det kommer också att ges tillfälle för prästerna (för dem som så önskar) att även få delta i en så kallad trumresa, via shamantrumman. Bengt Wadensjö har tidigare i tidningen Kyrka och Folka sagt "Jag kommer under 1999 i studiesyfte att göra en stunds så kallad trumresa tillsammans med de präster som vill. Om vi nu ska kalla en så kallad trumresa för nyandlig. Jag har svårt att se det som något andligt över huvud taget." Så andligt blind är biskopen i Karlstad! Ma Oftedal, som tidigare gjort sig känd för sina trumresor och kontakter med kraftdjur i andevärlden (demoniska andemakter) blev INTE avstängd för detta som präst. (Hon skulle däremot ha blivit avstängd för sitt omdop, om hon inte för kyrkomötets besvärsnämnd hade ljugit och påstått att det inte var ett omdop, utan bara en dopbekräftelse hon gjorde och som inte skedde i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn.)

Bertil LundbergÄr K G Hammar kristen?

I Kyrkans Tidning nr 44/45 1999 ställer prästen och bokförläggaren Per Åkerlund frågan om den framtida Svenska kyrkan kommer att vara kristen? Detta med anledning av de 10 teser om framtidens kyrka som K G Hammar framlade vid ett framtidsforum. Åkerlund pekar på att han uppfattade det strålande talet som "tom retorik utan förankring i allmännelig kristen tro", och att det som Hammar sa var "en modernistisk akademisk teologi som excellerar i språkkonstruktioner." Åkerlund konstaterar vidare att K G Hammar "talar en timme om framtidens kyrka, utan att nämna förkunnelsen av Jesus Kristus som korsfäst och uppstånden". "Den Jesus Kristus som uppstår och som har kraft att ge mig ett nytt liv nämns inte i ärkebiskopens förkunnelse, det finns inget tilltal, det erbjuds ingen räddning". Och Åkerlund ställer frågan: "Är den nya Svenska kyrkan en gemenskap av människor som aldrig ska behöva känna ett styng i sitt samvete och heller inte erbjudas ett nytt liv i Kristus?"

Med anledning av detta kan man ställa frågan om K G Hammar själv är kristen? Vore K G Hammar kristen skulle han också värna om att framtidens kyrka vågar proklamera Kristus som svaret på människors frågor och sökande. När t ex K G Hammar i sin andra tes talar om att "Kyrkans språk för 'GUD' har till uppgift att fånga upp människans gudserfarenhet och bära den vidare", så ryms i detta vilken privatreligiös eller new age gudserfarenhet som helst som finns i de människor som finns i kyrkan. Och det är väl inte obekant att den procent av Svenska kyrkans medlemmar idag som inte har en tro på Bibeln som den enda andliga auktoriteten för en kristen tro är mycket hög. Är det med denna stora privatreligiösa gruppen i Svenska kyrkan som K G Hammar vill alliera sig med? Det verkar så.

Bertil LundbergSvenska kyrkans biskopar har öppnat upp för homosexuella präster

De senaste åren har vi sett en förbluffande omställning inom den Svenska kyrkan när det gäller synen på homosexualitet. Nu godkänner biskoparna homosexuella präster. Karlstadsbiskopen Bengt Wadensjö skriver i en artikel i Nordvästa Skånes Tidningar 990704 om denna förändringen "Så småningom enades vi om att ett parförhållande inte kan vara skäl att vägra vigning." Och vidare "Gradvis har vi i biskopsmötet nått allt större enighet om att den som har en homosexuell personlighet också måste kunna präst- och diakonvigas, samtidigt som vi velat undvika en offentlig debatt." Bengt Wadensjö har själv prästvigt praktiserande homosexuella till präster. Däremot så lär Wadensjö vägra att prästviga bibeltroende prästkandidater som inte kan tänka sig att medverka i en gudstjänst med förbön för ett homosexuellt par. Därmed vill jag nog påstå att Wadensjö inte är en kristen företrädare, utan har en annan Gud än den som Bibeln företräder.

Bertil LundbergSå gick det med Ecce Homo

En annan person som inte är kristen är konstnären Elisabeth Olsson, kvinnan bakom Ecce Homo-utställningen. I en bok "Berättelsen om en utställning" av Gabriella Ahlström avslöjas vissa saker bakom spelet om Ecce Homo-utställningen i Uppsala domkyrkan. Både K G Hammar och domprosten Tullike Koivunen Bylund var tveksamma till dopbilden där Jesus och lärjungarna framställdes som homosexuella och där Jesus framställdes med blottat könsorgan. Både Hammar och Koivunen ville att Olsson skulle avstå från den bilden med Olsson hotade då med att gå till tidningarna med ett färdigt pressmeddelande om att "Fundamentalisterna stoppade Ecce Homo". Hammar vek sig då. Och Jesus drogs ned i smutsen genom denna utställningen. Men tacken för hjälpen från Olsson sida var att hon sommaren 1999 begärde utträde ur Svenska kyrkan, med motiveringen att hennes personliga tro inte gick att förena med Svenska kyrkans grundstenar. Det borde Hammar och Koivunen ha begripit när de första gången såg Ecce Homo-bilderna.

Bertil Lundberg


Ett upprop

Vi är skakade av situationen och utvecklingen i svensk kristenhet. Många företeelser som var sällsynta för tjugo år sedan anses i dag normala. Ungdomar flyttar ihop utan att gifta sig, skilsmässorna ökar, synen på Guds Ord förändras, generationerna separeras och har egna samlingar i kyrkorna, inspiration hämtas från världens musik, filosofi och metoder, kristna sitter fastnaglade vid TV-apparaterna för att följa melodifestivaler, såpoperor och andra manifestationer för tillbedjan av pengar, sex och våld. Det är i många fall omöjligt att säga var världen slutar och församlingen börjar. Den kristna församlingen har inte sedan före väckelserörelsens genombrott i mitten på 1800-talet stått på så god fot med sin omgivning som idag, och detta i en tid när samhället accelererar mot upplösning och förfall!

När man studerar kyrkohistorien känns mönstret igen. Den kristna församlingen anpassar sig till omvärlden, saltet mister sin sälta och duger snart inte till annat än att kastas bort. Men Gud väcker i varje tid upp människor med en längtan efter äkthet och helighet.

Ovanstående upprop är hämtat från Ett upprop från Hällebergsförsamlingen i Ljungskile.

Vart är Svenska kyrkan på väg? Rune Imberg tar upp detta i artikeln Svenska Kyrkan inför ett vägskäl - kristen kyrka eller nygnostisk sekt?

Kyrkoherde Lars Graaf ifrågasätter om Svenska kyrkan är luthersk.

Prästen Anders Lindström liknar Svenska kyrkan med Estonia: ”Jag har lämnat ett sjunkande skepp”.


Profetiskt budskap om att predika hela Skriften

Jag ser många av Mina kyrkor som undervisar endast "de bästa" av Mina ord. Är det för att om det undervisades allt Mitt ord, så skulle ni skrämma bort många? Jag säger er, de som skräms bort av allt Mitt budskap, kallades inte av Mig till er byggnad. Är det genom att inte korrigera felaktigheterna i era församlingar som ni håller många bänkar fyllda och er kollektskålar fulla? De som predikar endast halva evangeliet predikar död. Men de som predikar hela Mitt evangelium predikar liv. För Mitt evangelium handlar om liv och död.

Peter Selwood 1999


"Minipredikan" av Steve Hill

När den sista dagen närmar sig, så blir det runt omkring oss mörkare. Jag tror att vi lever i de dagarna som Bibeln kallar för farliga. Läs andra Timoteus kapitlen 3 och 4 och du förstår vad jag menar. Människorna älskar sig själva mer än de älskar Gud, storsinta ger de sig ut i varje känt sensuellt nöje. Om du inte har förstått att det blir mörkare och att synden blir mer och mer frodig, vakna! Många som en gång vandrade i Ljuset har börjat sugas in i detta mörkret, du kan inte se så bra som du en gång gjorde…

Vänner, jag varnar ej, om ni inte har skilt er själva, svårare kommer det att bli att se de ting som påverkar din vandring med Kristus. När någon kommer fram till mig och säger: "Jag är en kristen", men de har vin i ena handen och en cigarett i den andra… Jag ser nerfläckade skrudar! Jag har hört människor säga: "Steve, det är okey… det finns gudsdyrkare där ute som tror på Jesus, de bara tror på alla de andra profeterna också." Skulle du förvänta dig att din brud säger: "Älskling, jag älskar dig, jag bara älskar alla de andra männen också!" Mörker tränger sig in. Desto mörkare det blir, desto svårare blir är det att se fläckarna på dina kläder!

Steve Hill, Pensacola, april 1998

Tårarnas gåva


Det finns en gåva som vi borde be Gud om i dessa dagar. Det är tårarnas gåva. Vi behöver komma inför Herren och göra oss själva tillgängliga för Honom på ett djupare sätt. Tårarnas gåva är mer än ett resultat av lidandet som kommer från att leva i en fallen värld. Den flödar från smärtans och lidandets känsla som Herren Jesus känner för oss. Han är vår Överstepräst, berörd av känslan för våra svagheter. Vi behöver känna vad Han känner om synd och styggelser som pågår på jorden idag. Vi måste ha tårar om vi ska se väckelse. Om vi inte har några tårar så är det därför att våra hjärtan är förtorkade. Herre, ge oss tårar så vi kan få se väckelse!

Paul Cain

Tårar hör också ihop med den väckelse som pågår i Kina som detta exempel visar.


Herren kommer att väcka Skandinavien

Medan jag var i Köpenhamn, Danmark, hade jag en öppen syn. Synen ägde rum när min fru och jag promenerade i utkanten av staden på väg mot landsbygden. Där stannade vi för att vila, och jag satte mig ner för att be, då jag plötsligt fick denna starka syn. Jag såg de skandinaviska nationerna sova. Herrens hand sträckte sig ner från himlen och skakade nationerna så att de vaknade. Detta var mycket påtagligt och starkt. Sedan sa Herren: "Detta uppvaknande kommer att vara associerat med det profetiska". Han sade: "Detta återfinns i Romarbrevet 13:11-14 och kommer också att vara i samband med Hesekiel 37:1-10". En av nycklarna till detta kommande "Uppvaknande" är Hesekiel 37:7 "Jag profeterade som jag hade blivit befalld." Profeterna är på väg att profetera så som de har blivit befallda, saker kommer att hända när Guds Ord talas.

Rom. 13:11-14 " Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv."

(Bobby Conner, 1998-09-07)


Revival through crises and persecution by Thomas Horn.


Hammar anklagad och friad

Två studerande från Uppsala, fil.mag. Johannes Harlin och teol.kand. Michael Lillequist, har i november 1999 anmält ärkebiskop KG Hammar till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar för uttalanden som strider mot Svenska kyrkans tro, liv och lära. Nya Dagen 2000-05-04. Hammar har hävdat att trosbekännelsens ord om Jesus som "sann Gud och sann människa" inte är "en slutgiltig och fullständig förklaring av vem Jesus är". Hammar har också beskrivit Jesus som "Guds främsta verk".

Anmälan lämnades utan bifall av ansvarsnämnden. Men vem hade väntat sig någonting annat… Initiativet var dock lovvärt, det visar att alla har inte böjt knä för humanismen.


Svenska kyrkan ska inte längre omvända människor

Ska Svenska kyrkan vara en missionerande kyrka? Svaret är NEJ. På kyrkomötet i Uppsala september 2000 förklarade Curt Forsbring att kyrkostyrelsens åsikt är att mission är samarbete med andra kyrkor i världen. Flera talare menade att "mission inte längre ska ses som ett sätt att omvända andra, varken i Sverige eller andra delar av världen". (Kyrkans Tidning nr 38/000921). Så vet vi det. Nästa steg blir väl religionsdialog och religionssynkretism. I nästa notis ser vi vart det hela är på väg….


Totempålar och shamansk dans utanför domkyrkan

Under kulturnatten i Uppsala 2000 hölls ett new age arrangemang inne i och utanför domkyrkan i Uppsala. Inne i kyrkan stod tre montrar med var sin kristallpyramid. Utanför kyrkan stod en konstgjord tjur i naturlig storlek med dollarsedlar i munnen och en kristall i rumpan föreställande hur djur behandlas i EU. Luften var fylld med rökelse, totempålar var utställda och en "indiansk shaman" i bar överkropp dansade till trummor tills han kom i extas. Han bollade ett kranium av något slag mellan sina händer. Det var det kulturella bidrag som Svenska kyrkans högborg bidrog med. Domkyrkokaplan Lars Åstrand försvarade det mångkulturella arrangemanget i Budbäraren nr 38/000921.


Jesus enda frälsningsvägen?

Kommer Kyrkomötet i framtiden att upphäva Jesus som den enda vägen till frälsning? Eftersom kyrkostyrelsen är inne på denna linjen genom att påpeka att "mission inte längre ska ses som ett sätt att omvända andra" så vore detta en logisk utveckling. Det är också en ganska vanlig tanke numera att man ska erkänna att judar kan komma till himlen utan Jesus, liksom att kristna, muslimer och judar har samma Gud. Kyrkornas världsråd har i ett dokument från år 1996 formulerat att människor inte kan sätta gränser för Guds frälsningskraft, därför försöker många kristna ledare numera hitta kompromisser med Jesu eget anspråk på att vara den enda vägen till frälsningen. Per-Anders Grunnan är kyrkopolitiker, och en av ledamöterna i senaste Kyrkomötet. I en intervju i Trons Värld nr 18/001005 formulerar han ett svar på dessa frågor mycket bra: "Innan Jesus kom var det i tron på löftet om den kommande Messias som frälsningen låg - efter att Jesus kommit är det i tron på uppfyllelsen av det löftet som frälsningen ligger." Per-Anders Grunnan får på grund av ämbetsfrågan inte vigas till präst i Svenska kyrkan. Han är därför prästvigd i Lutherska kyrkan i Ingermanland i Ryssland.


K G Hammar vill ha kyrklig vigsel för homosexuella

Uttalanden vid kyrkomötet i Uppsala tredje veckan i september 2000 visar att ärkebiskop K G Hammar arbetar för att homosexuella par ska kunna vigas i Svenska kyrkan. Här några citat från en ordväxling mellan K G Hammar och Fredrik Sidenvall.

K G Hammar: "Jag är övertygad om att vi kommer fram till en omprövning, men om det sker i vår tid återstår att se. Kyrkan har sagt många saker den tvingats ta tillbaka. Det är inte så konstigt att den världsvida kyrkan inte går i takt i den här frågan, det gjorde hon inte heller när det gällde kvinnan eller slaveriet."

Fredrik Sidenvall: "Det finns frågor där man inte kan lita till sitt eget tyckande. Församlingen behöver lyssna till Guds hjärta. Detta är ett steg bort från Guds ords uppenbarelse, och en frukt av den inomkyrkliga sekularisering som växer sig allt starkare."

K G Hammar: "Jag uppskattar ditt sätt att föra dialog. Vi tolkar uppenbarelsen olika."

(Citatena hämtade från Nya Dagen 000921)


Noterna i Bibel 2000

"Översättarnas tro präglar nya Bibelns notapparat". Seth Erlandssson pekar på hur bibelkommissionen utelämnar hela stycken därför att översättarna tycker att grundtextens betydelse är oklar. "Det har ingen översättning gjort tidigare, påpekar han.


Svenska kyrkan tillsätter en homosexuell präst för de homosexuella

Biskop Caroline Krook har utformat en prästtjänst för den i Gustav Vasa tjänstgörande pastorsadjunkten Ulf Lidman där han aktivt kommer att arbeta för och med homo-, bi- och transsexuella. Under sin tid i Gustav Vasa församling i Stockholm har Ulf Lidman påbörjat något som han kallar för "Regnbågsmässor" som haft som syfte att samla homosexuella, bisexuella, transsexuella och deras anhöriga. Det arbetet får han nu fortsätta under en speciell tjänst sanktionerad av stiftets biskop. Ulf Lidman är själv homosexuell. Caroline Krook vill med sin utnämning skapa en större öppenhet i församlingarna för dessa sexuella grupper. Att Bibeln talar om människans behov av att omvända sig från sexuell synd är tydligen oväsentligt i sammanhanget. Se vidare artikel i Nya Dagen.


Svenska kyrkan i Västerås satsar på Harry Potter trollerier under pingsthelgen

Svenska Kyrkans Unga med bl.a. bistånd av Västerås stift anordnar ett stort Harry Potter-konvent med magimöten och trolleriskola under pingsthelgen 2001. Och invigningsmässan hålls av ingen mindre än biskop Claes-Bertil Ytterberg. Delar av Pottervärldens internatskola för trolleri- och häxkonster har man byggt upp i Ångkraftverket som är en kulturmärkt enerigikatedral i Västerås. På seminarie- och möteprogrammet står bl.a följande:

Sy din skoldräkt - sy en egen Trollkarls-/häxdräkt, tyget kostar 25:-/m
Gör ditt trollspö - med enhörningshår (vit), med Fenixfjädrar (gul), med drakhjärtsträng (grön), eller helt vanlig (svart). Och naturligtvis måste du ha ett fodral till den också. Kostnad 10:-.
Gör din Nimbus 2000 - tillverka din egen flygande kvast. Kostnad 20:-
Gör din egen magiska formelbok - gör din egen trolleribok.
Magiskolan - (med lite magiinfo, historia samt lära sej några enkla tricks och moves.)
Magimöte - Magiker och trollkarlar kommer att samlas för att lära dig lite om magins mysterium.

Detta är det evangelium som Svenska Kyrkan sanktionerar till ungdomar under pingstens (den Helige Andes) speciella högtid! En annan ande har tagit över!

"Nya Dagen skriver 010531 om Potter-tillställningen i Västerås.".

"Svenska kyrkans unga i Västerås stift förvandlade det gamla ångkraftverket till Harry Potters egen värld.".


Jesus är inte enda vägen till Gud

Vid en två månaders kurs på Kyrkans hus i Uppsala för missionärer under våren 2000 kompromissades med det kristna budskapet. Anna-Karin Hammar, handläggare på Svenska kyrkans internationella avdelning, kyrkans avdelning för mission, påstod att alla religioner ger samma möjligheter att nå fram till Gud. Hon sa vidare att "Jesus är inte enda vägen till Gud. Att säga så är att kränka andra människors tro." Detta sades alltså till blivande missionärer. Hon fick medhåll av några kursdeltagare att det kan kännas kränkande för andra människors tro att säga att Jesus är den enda vägen till Gud! Blivande EFS-missionären Lena Kristensson har i EFS Budbäraren reagerat mot kursens innehåll.


K G Hammar: "Den som vil veta något om Gud kan inte gå utanför människan". Analys av KG Hammars bok ecce homo efter tvåtusen år.


Amos är Svenska Kyrkans Magasin för trosfrågor och kristen tro. I nummer 3/2001 driver skämtkolumnen Amos pilar med helvetet.

"Helvetet är nu så överfullt att det helt enkelt inte får plats med fler, meddelar Djävulen i ett unikt pressmeddelande till mänskligheten. Förtappade själar kommer tills vidare därför att få ligga kvar i jorden tills en mer permanent lösning kunnat utarbetas. Talesmannen för Helvetet menar att det främst är hårdrocken, TV-spelen och onanin som ligger bakom den senaste tidens ökning av antalet fördömda."

Mig veterligt har ingen av kyrkans ledande personer tagit avstånd från detta smaklösa skämt om det allvarligaste som kan drabba en människa. Jag får en känsla av att den som skrev detta varken tror på helvetet eller djävulens existens. Och en redaktion som tycker detta är skoj!


Jerker Karlsson, teol. stud. i Lund ger i Nya Dagen 011212 en definition på liberalteologi. "Till sitt väsen är den hybrid mellan allmänreligiositet och kultur. Vanligtvis karaktäriseras den av allmänhumanistiska drag och ett intresse för allt som är mänskligt. Den är dogmlös och samtidstillvänd." Jerker Karlsson menar att det är en sådan teologi som socialisterna har favoritiserat inom Svenska kyrkan och ansett vara skickad att tillgodose folkets andliga behov.


Caroline Krook står inte för en klassisk kristen tro

Caroline Krook är biskop i Stockholms stift. I Dagens Nyheter 011221 berättar hon om sin tro. Tyvärr är det i många avseenden inte en klassisk kristen tro grundad i Nya Testamentet hon bekänner sig till, trots detta får hon vara biskop i Svenska kyrkan! (Men det kanske skulle vara betydligt svårare att vara biskop i dagens Svenska kyrkan för den som stod upp för en klassisk kristen tro!) Här några märkliga citatklipp från intervjun:

Är du säker på att du kommer till himlen?

- Absolut inte. Det finns ingen garanti.

Vem skulle kunna ge en biljett till himlen?

- Inte jag i alla fall. Men jag har ingen ångest över att inte alltid få vara hos Gud.

Har du någonsin oroat dig för att det bara finns en religion som gäller?

- Nej, jag tror att Gud vill ha alla sina barn omkring sig. Hur det kommer att se ut behöver jag inte fundera över.

Finns helvetet?

Det är ett ganska så obegripligt svar som Krook ger om paradiset och helvetet som existerar "utspridda på jorden".

Vad tycker du om fantasyvågen?

Den vågen med bl.a. Harry Potter ser hon som någonting positivt.

Finns det någon fara med ockultism?

Krook medger att det finns svartkonst som kan vara farlig men tror även att en människa kan ha en genuin kontakt med den andliga världen (!!!). Krook inser alltså inte att den demoniska världens verksamhet förutom svartkonst lika mycket består i vit magi och ockultism som inbegriper kontakter med "avlidna andar".

Se hela artikeln i Dagens Nyheter 011221.


"Partnerskapsgudstjänst i Uppsala domkyrkan 2001-12-27 mellan teologerna Anna Karin Hammar och Ninna Edgardh Beckman".

Rune Imberg: i Nya Dagen 020115: Biskopar svek prästlvigningsöftena vid ceremonin i domkyrkan.

Biskop Christina Odenberg skriver i ett argt svar i Nya Dagen 020122: "Ingen av oss har brutit några prästlöften."

Rune Imberg: svarar i Nya Dagen 020213: När biskopar kritiseras utifrån ett bibliskt perspektiv, svarar man med en medveten tystnad.

Biskop Christina Odenberg återkommer igen i Nya Dagen 020305: Välsigna kärlek är en av våra viktigaste uppgifter.

Rune Imberg: svarar samma dag i Nya Dagen 020305: Odenberg bejakar det Bibeln avvisar.


Homofobi - en utbredd och svår sjukdom!

I radions P1 020209 utfrågas Tuulikki Koivunen Bylund efter att ha talat i minnesgudstjänsten av den mördade Fadime, som hon betecknade som en av vår tids martyrer (Fadime var dock ingen kristen martyr eftersom hon inte bekände sig som kristen och dessutom använde sig av många svordomar i sitt språkbruk.). På frågan varför så många reagerade negativt efter Ecce Homo utställningen svarade Tuulikki att det berodde på att "homofobi är en utbredd och svår sjukdom" (!!!).


Homomässa i Gustav Vasa kyrkan

Maria var en man, de vise männen var tre kvinnor och en gaykör med drygt 40 svartklädda och även läderklädda män sjöng "Just när stämningen är hög, då säger jag att jag är bög" (!!!) En annan strof i sången ljöd "Året fick ett lyckligt slut, vi firar jul och kommer ut." Denna så kallade "regnbågsmässa" 011216 leddes av gay-prästen Ulf Lidman som önskade alla kyrkobesökarna en "gay jul".


Svenska kyrkans teologiska kommittés rapport är färdig

I den framgår att:
Svenska kyrkan tar avstånd från alla försök att ”bota” homosexualitet.

Biskop Caroline Krook är en av dem som var med i kommittén. Hon säger:
Jag välkomnar välsignelseakt, men skulle inte använda begreppet vigsel.


Citat från KG Hammars påskintervju i Kyrkans Tidning 13-14/02:

– Jag tror inte på gränssättning. Har man samma centrum behövs det inga staket. Det blir helt enkelt inte så himla viktigt var gränserna går.
– Man måste inte tro på något särskilt för att vara kristen. Det räcker att man säger att man vill vara med. Vad har jag för rätt att ifrågasätta det?
– Det är faktiskt inte nödvändigt att förstå vad ”Guds rena lamm oskyldig...” står för.

Citat från KG Hammars intervju i Nya Dagen 020206:

– I stället för att fastna för de få bibelorden mot samkönade relationer borde vi i stället peka på de hundratals som talar om trohet, trofasthet och kärlek.
– Jag tycker det är oerhört provocerande att inte låta var och en hitta sitt eget sätt att tro.
– ”Livets Ord ingår inte i min ekumeniska familj”.


En liten strimma ljus i mörkret

En positiv vändning är att biskoparna nu inte längre utses av regeringen. Ett mindre politiserat val kan göra fler bibelförankrade personer valbara. En som redan valts är Esbjörn Hagberg som tillträtt som ny biskop i Karlstad. Hans Stiglund, ny biskop i Luleå står också för en bättre bibelförankring än många av regeringen tidigare utsedda biskopar.

En starkt positiv framtoning för Svenska kyrkan utgör den karismatiska Oas-rörelsen som är en förnyelserörelse där människor genom lovsång, förbön och bibelstudier får göra Gudsupplevelser. Under sommartiden anordnar de en del konferenser, bland annat den i Öjebyn, Piteå. Nya Dagen 020517


Lunds stift vill könsneutralisera Gud

Lunds stift har har utfärdat en ny jämnställdhetspolicy där Gud varken är man eller kvinna. Därför bör kyrkan sluta med att beskriva Gud som "Herren". Kyrkomötet har därför bestämt att kyrkans officiella skrifter, kyrkohandboken och bönboken skall arbetas om språkligt. Prästen och gudstjänstutvecklaren Marika Markovits säger att det handlar om att minska antalet "herre" i texterna. Över hela landet ska präster förmås att sluta beskriva Gud uteslutande som man och stiftsadjunkten Lena Sjöstrand föreslår könsneutrala bilder av Gud som "klippa" och "källa". Blir nästa steg att skriva om Bibeln? Problemet är ju bara att Gud går det ju inte att förändra!

Agneta Henrysson, präst i Åstorp, skriver i Nya Dagen 020517 : Att inte längre kalla de kristnas Gud för Fader och Herre är något absolut fruktansvärt. Aposteln Paulus formulerade det som att Gud är den ”efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn” (Ef 3:15). Om man vill tro på en annorlunda Gud så har man full frihet att göra det, men det är då mycket lämpligt att man inte kallar sig kristen.


Präst som vägar ställa sig upp och riskera sin tjänst

Prästen Anders Brogren i Isatorps pastorat vägrade ta emot biskop Lars Eckerdal på hans planerade visitation den 30 maj 2002. Orsak: Biskopen är inte välkommen på grund av sitt liberala sätt att se se på homosexuella och deras rätt att vigas i kyrkan samt att han ser positivt på omgifte efter skilsmässa. Nya Dagen 2002-05-24.


Lennart Koskinen har samma Gud som muslimerna

Domprosten Lennart Koskinen tror att både kristna, judar och muslimer har samma Gud. "För mig är det självklart att vi talar om samma Gud.", framhöll han i ett dialogsamtal med Eva Aperia från judendomen och Abd al Haqq Kielan, ordförande i Svenska Islamiska samfundet. Nya Dagen 020319.


Ärkebiskop KG Hammars dunkla teologi

Hammar anser att talet om domens dag är ett bildspråk, förnekar helvetets existens, tycker det är oviktigt om Jesus blev avlad genom den Helige Ande eller genom någon romersk man och tror inte det är möjligt att han kan kan ramla ur Gud. Radiointervju.


Vänj dig inte med mörkret

Min fru och jag var inbjuden att delta i en mycket stilig middag med levande ljus. Endast några få ljus lyste upp restaurangen, detta för att höja stämningen och skapa en atmosfär som skulle vara mycket unik. Jag stapplade in i det dunkelt upplysta rummet, fumlade med stolen, mumlade i viskande ton att jag behövde en ficklampa för att kunna läsa menyn. Det var en lektion i att vandra i tro och inte i åskådning. Den gav även en andlig lektion. Gradvis blev mina ögon vanda vid mörkret för att kunna fokusera sig på föremålen. Jag tänkte: "Är det inte konstigt hur man blir van med mörkret." Guds Ande började uppenbara det desperata behovet för kristna att komma ut ur mörkret och gå in i dagsljuset."

(Bobby Connor)


Oasrörelsen - andligt liv och ljus i Svenska kyrkan

Besök Oasrörelsens hemsida för mer information. Det går också bra att genom Internet lyssna på flera av deras konferenspredikningar. En annan organisation som bildats för att värna om bibelns trovärdighet är Svenska Evangeliska Alliansen som även den har medverkanden från Svenska kyrkan.


Apokryfiska texter smygs in i gudstjänsten. Debattartikel av rektorn för Församlingsinstitutet, Göteborg Rune Imberg Nya Dagen 2002-09-24.

Motion 137 om Evangelieboken avslogs på grund av tidsbrist utan debatt. Beslut hade redan i förväg fattats av Sven Hillert på Pastoralinstitutet i Uppsala (tillsammans med två medhjälpare) som på kyrkostyrelsens uppdrag handlagt ärendet. Debattartikel av ledaren för Oas-rörelsen som även är ledamot i kyrkomötet, Berit Simonsson Nya Dagen 2002-10-04.


Kyrkoherden Bertil Franck ställer så besvärliga frågor till biskopen i Göteborg Lars Eckerdal att han inte vill svara på dem. Nya Dagen 2002-11-06.

Svenska Kyrkan vill ge Franck sparken. Hans välsignelseakter av nyfödda barn kan kosta kyrkan miljarder. Nya Dagen 2002-11-17.

Så går det. Domkapitlet i Göteborg fråntar kyrkoherde Bertil Franck rätten att vara präst. K G Hammar m fl sitter säkra på sina tjänster också framöver. Nya Dagen 2003-06-26.


Liberalteologiske biskopen Ingmar Ström har avlidit

Förre biskopen i Stockholm Ingmar Ström (1971-1979) avled 19 januari 2002 i en ålder av 90 år. Han var en liberalteologisk banbrytare inom Svenska kyrkan och känd för sin kamp för kvinnors prästvigning (han prästvigde under sin biskopstid 80 kvinnor), homosexuella och en stark anhängare av fri abort. Transcendental Meditation såg han ingen fara med ur kristen synvinkel. Skapelseberättelsen var en myt. Kristi kärlekslära går igen i andra religioner. De kristna har inte patent på salighet.

Tidningen Allers presenterade i nr 16/73 en intervju med Ström. Här är citat från några frågor och svar:

Är Jesu uppståndelse och det som hände i samband med den en vacker sägen eller tror du att allt hände som Bibeln berättar?
– Det var inte så att den döda kroppen fick liv och gick omkring, utan för dem (lärjungarna) blev det ett helt annorlunda sätt att möta honom.

Gjorde Jesus verkligen under?
– Frågan om man ska tro på under tycker jag är konstig. Det är inget som man kan kräva. Om man har upplevt Jesu betvingande kraft och ser vilken roll underverken som berättades om honom spelade för dem som återgav dem - varför berättade de dem? - så kan man komma närmare det som var ett uttryck för hans personlighet. Men att kräva tro på underverken som om en sådan tro på något sätt skulle vara djupare eller mer avgörande eller frälsande... Nej!

Kan en människa bli evigt fördömd? Hur föreställer du dig i så fall den fördömelsen?
– För min del är tron på eviga straff totalt oförenlig med tanken på Guds kärleksvilja. Jag tycker man måste säga ifrån att den är orimlig! Däremot tror jag att människor som inte vill ha med Gud att göra aldrig tvingas till det utan att de i så fall »kommer bort». Om man vill kalla detta fördömelse eller inte är för min del en smaksak, men någon sorts hämndlystnad i evighet från Guds sida finns ingen möjlighet att få ihop med min gudsbild.

Vad är huvuduppgiften i dag, ett spridande av evangeliet eller ren hjälpverksamhet?
– Vi lever inte längre i den föreställningen att vi tillhör ett kulturområde eller en ras som liksom har rätt och ska sprida vårt ljus över världen. I stället har vi gått in i en dialog med andra livsförklaringar, andra religioner, andra folk och andra raser.

Är de kristna särskilt utvalda och har de patent på salighet?
– Att de kristna skulle ha patent på salighet eller ett liv efter detta - det tycker jag är en okristlig tanke!

Var Ingmar Ström en kristen biskop? Helt klart var han en föregångare till K G Hammar och många andra präster som nu finns inom Svenska kyrkan.


Liberalteologi också i Norge

Norge har fem biskopar som tror att homosexulla handlingar inte är synd. Øystein I. Larsen i Sør-Hålogaland. Gunnar Stålsett i Oslo, Rosemarie Køhn i Hamar, Per Oskar Kjølaas i Nord-Hålogaland och Sigurd Osberg i Tunsberg. Flertalet biskopar har dock fortfarande en restriktiv syn på homosex.


Kyrkoherde Lars T Gåreberg i Råda församling i Göteborg vill servera alkohol i församlingshemmet - osmakligt! Nya Dagen 2003-02-21.

När vinet går in, går vettet ut! En präst i Stockholm har stängts av från prästyrket efter att ha betett sig illa på ett bröllop - tafsade på bröllopsgäst. Aftonbladet 2003-02-22.

Mats Wall, översättare och skribent, i Nya Dagen 2003-04-01: Jonas Gardell har tillstånd att som lekman predika i Svenska kyrkan, i fornkyrkan hade Gardell utan tvivel avfärdats som villolärare.

Också i USA sprider sig liberalteologin i Svenska kyrkans motsvarighet, den episkopala kyrkan eller som den heter i Storbritannien, den anglikanska kyrkan. Biskopen John Sprong i Newark tror inte länge på någon personlig Gud. Och somliga andra tror inte att Jesus längre är enda vägen till Gud. Som en motvikt till detta har en del bibeltroende församlingar bildat Anglican Mission in America.

Väckelse är motsatsen till liberalteologi. Missionsmannen Oswald J. Smith skriver: "I den irländska väckelsen 1859, blev människor så svaga att de kunde inte komma sig tillbaks till sina hem. Män och kvinnor kunde falla vid vägkanten och bli funna timmar senare bönfallande Gud att frälsa deras själar. De kände att de var på väg att halka ner i helvetet och att ingenting annat i livet spelade någon roll utom detta att få det rätt ställt med Gud… För dem betydde evigheten allt. Ingenting annat hade någon betydelse. De kände att om inte Gud hade förbarmande för dem och frälste dem så var de dömda för tid och evighet."

Lennart Koskinen, valdes till biskop för Visby stift. Han kommer att biskopsvigas den 31 augusti i Uppsala domkyrka. Ännu en seger för den liberalteologiska delen av Svenska kyrkan

Anders Sjöberg, valdes inte till biskop i Göteborgs stift. Hans tydliga uttalanden för bibeltro och en klar kristen linje skrämde alla liberala och feministiska röstande. Bland annat socialdemokraterna gick ut med en uppmaning att inte rösta på Sjöberg. Kristdemokraterna förordade Sjöberg. Tänk att en biskop kan väljas efter politiska förtecken! Ny biskop blir istället Carl Axel Aurelius som inte kommer att ställa till med några problem när det gäller ämbetsfrågan eller inställningen till de homosexuella. Ännu en seger för den liberalteologiska delen av Svenska kyrkan


Svenska biståndsförmedlare missionerar inte längre

Det är Nya Dagen 030417 som rapporterat om detta. Frågan handlade om de tänkte missionera i Irak, vilket man gjorde från vissa organisationer i USA. Totalt likgiltiga för detta är Svenska kyrkans Lutherhjälpen som svarar att det inte är viktigt för dem att irakierna ska vinnas till någon slags tro. Ett häpnadsväckande uttalande. Men de övriga är inte speciellt bättre. Katolska Caritas tänker absolut inte att irakierna ska bli kristna. Och Hoppets Stjärna som en gång startade som en renodlad missionsrörelse, Tältmissionen, säger att de inte har mandat att förkunna evangeliet. Individuell Människohjälp säger att de har ingen tanke på att "vinna några själar". Frikyrkliga Diakonia är mest missionsinriktade när de säger att de så långt det är möjligt försöker samarbeta med lokala kyrkor på platsen även om de inte heller själva tänker på annat än att arbeta för demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och barnsjukvård. Hur var det Jesus sa? Människan lever inte allenast av bröd…


Danske prästen Thorkild Grosbøll som blev avstängd avslöjade i tidningsintervju att han varken tror på Gud, evigt liv eller att Jesu återuppståndelse har inträffat. Aftonbladet 2003-06-04: Men det dröjde inte länge innan han återfick sin tjänst, en folkyrka kan ju inte utesluta någon för att han/hon inte tror, det hade ju varit värre om han trott för mycket och därigenom blivit ett problem. Kristeligt Dagblad 2002-07-26.

Anglikanska kyrkan i Storbritannien och dess motsvarighet Episkopalkyrkan i USA har samma problem med trenderna i samhället och homosexuella som är på frammasch mitt i det kyrkliga livet. Nya Dagen 2003-06-25. När får Svenska kyrkan sin förste homosexuelle biskop?
Rowan Williams fick dock avsäga sig sin biskopsutnämning efter det att anglikanska kyrkan i Nigeria hotat att att lämna kyrkogemenskapen.Kyrkans Tidning 2003-07-07.

Episkopalkyrkan i USA, med 2,3 miljoner medlemmar, valde dock 5 augusti 2003 den öppet homosexuelle Gene Robinson till biskop i New Hampshire. Wikipedia. Nigerias ärkebiskop, Peter Akinola, som är ledare för den största anglikanska kyrkan med 70 miljoner medlemmar, kallar utnämningen för "ett sataniskt angrepp på Guds kyrka".

Inte en enda av biskoparna var öppet mot EMU. En var tveksam, resten var klart ja (bland annat K G Hammar) eller lutade åt ja. Claes-Bertil Ytterberg, Jonas Jonson, Anders Wejryd och Caroline Krook skrev på ett upprop för ja-sidan.


Homosexualitetens acceptans ökar i Svenska kyrkan

1951 beskrev biskoparna i ett dokument homosexuell samlevnad som ett brott mot Guds bud och som en sjukdom. Homosexualitet betraktades fram till 1979 som en sjukdom av samhället, och stod med i socialstyrelsens sjukdomsregister. 1994 kunde en kyrklig utredning inte bestämma sig om människor bör leva ut sin homosexualitet eller ej.

År 2003 är verkligheten den att det finns präster som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande. Två sådana präster är Lars Arnell och Lars Gårdfeldt som har levt ihop i sjutton är. I Kyrkans Tidning 37/2003 får KG Hammar frågan om han tycker att dessa två präster lever i synd? Han svarar: "Nej det tycker jag inte. Det är lätt att läsa ut av Bibeln att det livet går ut på är att kärlek och trofasthet står i centrum." Tänk om Gud fortfarande anser att de lever i synd…


Lars Arnell skriver i Kyrkans Tidning nr 38/2003 en artikel i 27 teser om att enligt hans uppfattning så har kyrkan generellt svikit, diskriminerat och särbehandlat homosexuella människor genom att kyrkan inte tillåter att partnerskap ingås i kyrkorummet. Han uppfordrar därför att välsignelsegudstjänster över ingångna partnerskap bör uppmuntras av biskopsmötet att ske offentligt och skriver i punkt 22:

"Om Sverige inför en könsneutral äktenskapslagstiftning bör kyrkomötet göra vigselordningen i kyrkohandboken könsneutral." Vad Arnell vill är att homosexuella ska kunna ha ett kyrkbröllop och en lika vigselform som heteropar. I punkt 24 går han så långt så att han gör samma tillämpning på detta som när det gäller att hålla kvinnoprästmotståndarna borta från att bli biskopar: "För att behörigförklaras inför ett biskopsval bör kandidaterna lova att inte neka någon diakonvigning eller prästvigning på grund av homosexuell samlevnad."

EKHO:s förbundsordförande Arthur Thiry backar upp detta och kräver könsneutrala kyrkbröllop - för att tvinga kyrkan att ta ställning till homosexualitet. För en kristen kyrka finns det bara ett svar på detta: ett fullständigt avståndstagande till sådana former och krav. Svenska kyrkan har dock redan satt sig på pottkanten!


Och första steget mot homosexuella kyrkbröllop tog kyrkomötet 2003-09-19 när kyrkomötets gudstjänstutskott föreslår att homosexuella par ska kunna ingå partnerskap i kyrkan genom en kyrklig akt. Ett nytt beslut om detta ska vara inriktningen tas 2003-10-23. Frågan är alltså inte längre om utan snarare när det blir möjligt för homosexuella att vigas i kyrkan. Det slutgiltiga beslutet beräknas tas vid kyrkomötet 2005. Det här innebär att det faktiskt är kyrkan som kommer att gå i bräschen för utvecklingen mot att riksdagen ska införa en könsneutral äktenskapslagstiftning. Aftonbladet, Nya Dagen. Chefredaktör Olav S Melin skriver i Kyrkans Tidning nr 39/2003 att "Tio år efter förslaget till partnerskap har frågan mognat så pass att kyrkan kan ta ett beslut." Med det menas alltså att sekulariseringen inom kyrkan genom kyrkans anpassning efter vad som är politiskt opportunt i samhället nu har nått den utvecklingen att ett sådant beslut kan tas trots att detta står i strid med Bibelns sanningar. Kyrkfolket styrs alltså mer av politiska krafter än de kristna urkunderna.

Kyrkans tidning redovisar en prästenkät, där man ställt frågan "Om motsvarande regler införs för vigsel av homosexuella par som i dag gäller för heterosexuella, hur skulle du personligen ställa dig?" När frågan ställdes år 2000 var det över hälften som svarade att de inte skulle genomföra sådana vigslar. Idag har de som är helt negativa till detta minskat till 38 procent! Bland kvinnliga präster är det två av tre som är positivt inställda. Kyrkans Tidning nr 42/2003.

I Kyrkans tidning nr 39/2003 finns en insändare av Emma, 16 år. Hon ger hela Svenska kyrkan en tankeställare genom sitt inlägg, som har rubriken "Ska otukt välsignas?", och det dessutom i Guds hus? "Man kan inte ändra på en religion för att något inte passar", skriver hon bland annat.

David Bingham är homosexuell och diakon i Uppsala. Han kräver i ett öppet brev till kyrkostyrelsen att den drar tillbaka förslaget om homovigslar. För honom är förslaget en tragedi eftersom han vill leva efter Bibelns riktlinjer. Han skriver med tydlig skärpa: "För mig är Bibelns budskap klart och tydligt – utlevd homosexualitet är självdestruktiv och synd mot Gud. Därför tror jag att kyrkan gör grundligt fel när den uppmuntrar homosexuella att leva ut sin läggning och att på så sätt leda dem bort från Gud och in i fördärv." Brevet är publicerat i Nya Dagen 030926. Hur kommer kyrkostyrelsen att reagera på detta? Antagligen bryr man sig inte om brevet. En politiserad kyrkostyrelse kan ju inte ta några andliga hänsyn.

Inom den Anglikanska kyrkan är spänningarna stora på grund av att en homosexuell präst, Gene Robinson, utsetts till biskop i New Hampshire, USA. Nya Dagen 031014.
Anglikanska ledarnas krismöte stoppade inte homobiskopen. Nya Dagen 031021. Biskopsvigningen ska ske 031102.

KG Hammar i Filosofiska rummet, P1 den 5 oktober 2003. Gud kan man bara tolka poetiskt.


Kyrkomötet bifaller homokrav

Efter en hård debatt vid kyrkomötet 031023 bestämdes med röstsiffrorna 120 mot 102 att kyrkomötet ska gå vidare med förberedelserna av en kyrklig ritual för "vigsel" av samkönade par. Kyrkostyrelsen får enligt beslutet att till 2004 års kyrkomöte "återkomma med ett underlag till kyrklig akt för ingående av partnerskap med civilrättslig giltighet". Inget sägs om beslut också ska tas under 2004 års kyrkomöte. Det är i vilket fall som helst upplagt för detta. RFSL välkomnar kyrkomötets beslut och säger att det på ett tydligt sätt visar på att frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning blir allt mer aktuell. Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella säger sig bli jätteglada och överraskade att kyrkomötet vågade ta det här beslutet. Kyrkomötets beslut är en öppning för att homosexuella ska kunna gifta sig i kyrkan på ungefär samma sätt som heterosexuella. Ärkebiskopen är nöjd med det beslut som tagits.


Origo sprer feilinformasjon - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
Gjennom flere artikler i Dagen de siste månedene har undertegnede og flere med henvist til Bibelens selvvitnesbyrd om lengden på skapelsesdagene i 1. Mosebok 1.
Dette til tross tar flere fremdeles ikke Bibelen bokstavelig på dette området, men fortsetter med ”i pose og sekk” tenkning. Sist ute er nå Oxford professor John Lennox på et møte i Bergen i regi av bl.a. Origo. Lennox svarte, i følge journalisten i Dagen, slik på spørsmål: ”Ordet ”dag” har fire meiningar i 1. Mosebok, sa Lennox og mana tilhøyrarane til å vera varsame med å vere sjølvsikker på tolkinga. Derimot åtvara han mot å gjera alderen på jorda til eit viktig tema.”

Hva sier så Bibelen oss (?), for det er det avgjørende. Guds selvvitnesbyrd om antall dager jorden ble skapt på, hvor lange disse var og jordens alder står det om flere steder:
Les bl.a. 1. Mosebok 1, 14-16, 2, Mos 20, 8 – 11, Lukas 11, 50-51, Markus 10,6 og Romerne 1,20. Som skrevet før setter disse bibelsteder beinkrok på evolusjonistens flukt bort fra Gud gjennom sin aldersdatering som gir rom for at Gud er død, fordi Guds Ord ikke synes å stemme.

Selv har jeg abonnert på bladet Origo i nærmere 10 år, men dette abonnement ble sagt opp for få dager siden. Grunnen er enkel. I slike saker, som omtalt over, kan man ikke velge ”i pose og sekk strategien” når Bibelens selvvitnesbyrd er et annet. Kan man videre vite om hvilke andre temaer bladet Origo kommer til å skrive om, der man vil velge samme ”i pose og sekk strategi” som farbar metode?

Gud satte oss mennesker til å dyrke og vokte jorden, slik det står i 1. Mosebok 1. I dagens Norge har vi fjernet oss utrolig langt fra denne primæroppgaven. Kanskje grunnen er at vi nettopp ikke tok Guds Ord bokstavlig (der Bibelens selvvitnesbyrd underbygger nettopp en slik forståelse) og isteden søker våre sprukne brønner (les gjerne oljebrønner) og ikke den genuine kunnskapen om hans Skaperverk.

Den nye ”trenden” i dag (trenden er merkelig nok ikke ”Gud har talt”) blant både troende og også en del ikke troende er å snakke om at det ”må stå en skaper bak” – og man snakker om ”intelegent design”. Riktignok er de ikke troende forsiktig med ordet Skaper med stor S.
En kristen skulle ikke bli veldig overrasket over et intelegent design, for han kan jo lese om denne intelegente designer gjennom hele sin Bibel. Han som dannet mennesket (Adam) av jordens muld og Eva av et av Adams ribben.

Men, tror vi dette bokstavelig? Tror vi at Gud skapte av intet? Tror vi at Gud sendte syndfloden og at den skyllet over hele jorden - selv om enkelte geologer forteller oss at de ikke finner spor av den? Tror vi at Rødehavet delte seg for Israelsfolket? Tror vi at Gud sendt sin enbårne Sønn som døde og gjenoppsto på den tredje dag? Hva tror vi på og hvem tror vi dermed på - DET ER SLUTTSPØRSMÅLET. Tar vi Bibelens Ord bokstavelig der den ber oss gjøre det, eller overser vi Bibelens selvvitnesbyrd når den ber oss ta Ordet bokstavelig?

Det er fantastisk å kunne si med Dr. Martin Luthers ”Lille Katekisme”: - Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Og om skapelsen siterer Luther
2. Mosebok 20,11: - I seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som er i dem, og han hvilte på den syvende dag.


BOTS- OG BEDEDAG: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Jes 59, 1 - 9:
1 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke tunghørt så han ikke kan høre.
[50: 2. 65: 24. 4M 11: 23.]
2 Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.
[1: 15. 57: 17. 64: 6. Mika 3: 4.]
3 For deres hender er flekket av blod, og deres fingrer av misgjerning. Deres lepper taler løgn, og deres tunge mumler fram svikefulle ord.
[1: 15. Sal 12: 3. Ord 6: 16 ff. Esek 22: 4. Rom 3: 10.]
4 Det er ingen som spør etter rettferdighet, og ingen som fører rettssak på ærlig vis. De setter sin lit til usannhet og taler løgn, de har unnfanget ulykke og føder elendighet.
[Job 15: 35. Sal 7: 15. Jer 9: 5.]
5 Basilisk-egg klekker de ut, og spindelvev vever de. Den som eter av deres egg, må dø, og trykkes et i stykker, bryter det fram en hoggorm.
6 Deres vev blir ikke til klær, og en kan ikke dekke seg med deres gjerninger. Deres gjerninger er ondskaps gjerninger, og det er voldsverk i deres hender.
[Job 8: 14. Jer 6: 7.]
7 Deres føtter haster til det onde og er raske til å utøse uskyldig blod. Deres tanker er ondskaps tanker. Det er ødeleggelse og undergang på deres veier.
[Ord 1: 16. Klag 4: 13. Mika 2: 1. Rom 3: 15 ff.]
8 Fredens vei kjenner de ikke, og det er ingen rett i deres spor. Sine stier gjør de krokete. Hver den som ferdes der, vet ikke av fred.
9 Derfor er retten langt borte fra oss, og rettferdigheten når oss ikke. Vi venter på lys, og se, det er mørke. Vi venter på solskinn, og vi må ferdes i dypeste natt.

LESETEKST, Gal 5, 16 - 24:
16 Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.
[Rom 6: 12. 8: 1, 5.]
17 For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil.
[Rom 7: 15, 23. 8: 5.]
18 Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven.
[Rom 8: 2, 14. 6: 14.]
19 Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet,
[Rom 1: 29 ff. 1KOR 3: 3. 6: 9. Ef 5: 3, 5.]
20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier,
[2Kor 12: 20. Åp 21: 8.]
21 misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.
[Luk 21: 34. Rom 13: 13. 1KOR 6: 10. Ef 5: 5.]
22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet.
[Ef 5: 9. Kol 3: 12. 1TIM 4: 12. 6: 11.]
23 Mot slike er loven ikke.
[1TIM 1: 9.]
24 De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.
[Rom 6: 6, 11. 8: 13. Kol 3: 5. 1PET 2: 11.]
[58: 10.]

LESETEKST, Matt 3, 7 - 12:
7 Men da han fikk se mange fariseere og saddukeere komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?
[12: 34. 23: 33. Luk 3: 7 ff.]
8 Så bær da frukt som er omvendelsen verdig.
9 Og tro ikke at dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far. For jeg sier dere: Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene.
[Luk 3: 8. Joh 8: 33, 39. Rom 2: 17 ff. Gal 3: 7.]
10 Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.
[7: 19. 13: 40. Luk 13: 6-9. Joh 15: 2, 6.]
11 Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg - jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans! Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild.
[Esek 36: 25 ff. Mark 1: 8. Luk 3: 16. Joh 1: 15, 26, 27, 33. Apg 1: 5. 2: 2 ff. 11: 15. 13: 25. 19: 4 ff.]
12 Han har sin kasteskovl i hånden og skal rense sin treskeplass. Hveten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes.
[13: 30, 42. Jes 66: 24. Mark 9: 43 ff. Luk 3: 17.]


Lørdag, Oktober 25, 2003

Kan den norske grunnskole kristnes på nytt? - Av Trygve Einar Gjerde, styremedlem i Kristen Framtid og fylkesformann i Hordaland
Ja, den kan det, men da må det skje et stort Guds under! For det vi nå er vitne til, at skolen er blitt avkristnet, er ikke bare at sosialistene har fått sin vilje gjennom, men det er en straffedom fra Gud. Barna blir nå ofret på sosialismens og antikristens alter.

Det skjedde en stadig bortgliding fra sann kristendom i skolen fra 1860 og utover. Djevelen plukket bort det ene etter det andre og hans fremste tjenere var blant biskoper og prester. Prost Jensens lesebok i 1860 var det første steg bort. Da ble Bibelen erstattet med lesebok full av okkulte eventyr. Begrunnelsen var at Bibelen var for hellig til at barna skulle lære å lese fra den. Så kom utskifting av Kingos salmebok pluss en del andre gode salmebøker til fordel for Landstads, som slett ikke var god. Det neste steg var at Pontoppidans ”Sannhet til Gudfryktighet”, forklaringen til Luthers lille Katekisme, ble forfalsket og senere fjernet. Timetallet i kristendom ble redusert, Luthers Katekisme fjernet, å lære salmer ble fjernet og nå er all kristendomsundervisning fjernet for mange år siden. Vi har bare religionsundervisning igjen. Denne blir beholdt for at barna skal bli forført av djevelen og det lille barna får fra heim og søndagsskole skal bli frarøvet dem. SLIK ARBEIDER DJEVELEN!

Det var Gro-regjeringen som fjernet den siste rest av kristendomsundervisning i skolen. Det som sener har skjedd er stort sett politikernes diskusjon om en skal kalle det kristendomsundervisning eller religionsundervisning samt om en skal ha så eller så mange timer for uken.

Det tales så fint om at de forskjellige religioner skal likestilles. Men er det likestilling når djevelen og verden får 6 timer pr dag og kristendom 0! Det sies at en kan ikke ha kristendom for det er å forkynne Evangeliet om Jesus Kristus, og det er forbudt! En kristen lærerinne på en skole i Finmark ble i et friminutt spurt av noen elever hvordan det hadde seg med denne Jesus. Den frimodige lærerinne fortalte dem det. Rektor fikk greie på saken og lærerinnen ble kalt inn ”på teppe”. Hun ble da tilsnakket svært strengt, og Rektor sa til henne: ”Du kan være glad du er ansatt på denne skole, for hadde det vært en annen skole i fylket så hadde du fått sparken på dagen”. Hvor vidt Rektors ord er sanne vet ikke jeg, men det forteller oss at: De kan snakke om Djevelen, Buddha, Allah, Hinduisme, spiritisme, alskens synd og styggedom, bare ikke KRISTENDOM på skolen!

Den eneste måte vi kan få kristendom tilbake i grunnskolen på er gjennom omvendelse, bot og bønn. Det må skje en grunnleggende forandring med det norske folk som nå i hovedsak er antikristlig og Guds fiender. Vil vi ikke omvende oss så henger Guds Dom over oss og vårt kjære Fedreland vil drukne i vold og blodsutgytelse! Jesus sier at vi som er Hans barn skal være jordens salt og verdens lys (Mat 5, 13 – 14), er vi ikke det da går alt i forråtnelse, derfor skal vi ikke skikke oss likt med denne verden men leve et liv i hellighet til Guds ære. Amen.


Dagens bibelord
Apg 2, 37 - 39:
37 Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre?
[16: 30. Luk 3: 10. 10: 25. Heb 4: 12.]
38 Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.
[3: 19. 5: 31. 10: 43. Matt 3: 2. Mark 1: 15. Luk 24: 47.]
39 For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg.
[1M 17: 7.]


Fredag, Oktober 24, 2003

UNFPA Report Shows Agency's Faith in Condoms for Kids Remains Unshaken
FRIDAY FAX

October 24, 2003
Volume 6, Number 44

UNFPA Report Shows Agency's Faith in Condoms for Kids Remains Unshaken

According to the UN Population Fund's latest "State of the World"
population report, released this month, the most effective way to address
the fact that condoms have not succeeded in protecting adolescents from
either unwanted pregnancies or HIV infection is to make condoms even more
widely available, with even less parental control over their distribution
and use.

In the report, entitled "Making 1 Billion Count: Investing in
Adolescents' Health and Rights," UNFPA admits that "Promoting condoms as
providing 100 per cent protection could inadvertently encourage high risk
behaviour" among young people. UNFPA also acknowledges that, even after
two decades of its massive condom promotion program, "adolescents are less
likely to practise safer sex or to use contraception. Contraceptive use is
still infrequent in most early sexual experiences."

However, UNFPA blames this failure on adolescents' "limited
knowledge and guidance," especially from parents, rather than on
adolescents' admittedly "impulsive" behavior and "feelings of
invincibility." Thus, UNFPA encourages international development agencies
to continue, even expand, their efforts to distribute condoms. UNFPA
states that "Nearly any place where young people spend time and
congregate, from school to work to discos, is a potential site for
information provision and condom availability." UNFPA also praises a
Nicaraguan program in which "Condoms were distributed at bars, discos and
petrol stations," and cites a survey in which "young men said that they
would like to be able to get condoms in game arcades, public toilets,
nightclubs, music shops, internet cafes and vending machines - and from
their peers rather than from adults."

The paper makes it clear that adults, especially parents, present
an obstacle to this project. According to UNFPA, "Adolescence is a growth
process. Guiding children as they grow to adulthood is not and never has
been a job for parents alone." UNFPA further states that parents' rights
relating to their children's reproductive health need to be circumscribed.
According to UNFPA, "Laws ostensibly designed to protect adolescents, for
example by denying them access to contraception without parental consent,
can jeopardize their health."

UNFPA calls for universal "formal" sexual education programs. "In
Mongolia, with UNFPA support, the Government made an explicit policy
decision to support sexuality education for all, every year beginning in
grade three, stressing gender as a key concept," the report says.

UNFPA seems so intent on condom promotion that it labels an
Indonesian "campaign to increase condom use among commercial sex workers
[prostitutes]" "successful" because "the percentage of sex workers using
condoms increased from 36 to 48." The program involved "the education of
brothel owners."

The report does mention the importance of abstinence training, but
cites no programs in which such training appears to be a major component.
Instead, UNFPA measures the success of programs for adolescents according
to any reported increase in contraceptive use

Copyright - C-FAM (Catholic Family & Human Rights Institute). Permission
granted for unlimited use. Credit required.

Catholic Family & Human Rights Institute
866 United Nations Plaza, Suite 427
New York, New York 10017
Phone: (212) 754-5948 Fax: (212) 754-9291
E-mail: c-fam@c-fam.org Website: www.c-fam.org


Dagens bibelord
Klag 3, 39 - 41:
39 Hvorfor klager et menneske som lever? La hver klage over sin egen synd!
40 La oss ransake våre veier og granske dem, og la oss vende om til Herren!
[Sal 119: 59.]
41 La oss løfte vårt hjerte og våre hender til Gud i himmelen!


Torsdag, Oktober 23, 2003

Dagens bibelord
1 Kor 12, 31 - 31b - 1 Kor 13, 1 - 7:
31 Og jeg vil vise dere en enda bedre vei.
[13: 1 ff. 14: 1.]
1 Kor 13, 1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.
2 Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.
[Matt 7: 22. 17: 20. 21: 21.]
3 Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.
[Matt 6: 2.]
4 Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp.
[Ord 10: 12. 1PET 4: 8.]
5 Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde.
[10: 24, 33.]
6 Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet.
[Sal 15: 4. Rom 12: 9. 3JOH 4.]
7 Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
[9: 12.]


Onsdag, Oktober 22, 2003

Dead archbishop ‘revived’! - by Ken Ham, President, AiG-USA
Dead archbishop ‘revived’!
by Ken Ham, President, AiG-USA

First published in:
Answers Update–US & Canada
October 2003

Like Abel, ‘he being dead yet speaketh’ (Hebrews 11:4).

He’s a household name in many circles—even among humanists! Most people in our Western world have probably at least heard of him.

He was honored by being buried in Westminster Abbey in London.

His name is synonymous with the age-of-the-earth issue.

For nearly three centuries, most King James Bibles listed his historical dates in the margins; born in 1581, he died in 1656.

Well, due to the dedication of two AiG supporters and their five years of intense work, one of the most remarkable works of history has been revived after 300 years of inaccessibility.


James Ussher’s The Annals of the World is now available in a hardcover edition or an AiG special limited edition, leather-bound copy! Visit our US or Canada bookstore for details.

Archbishop James Ussher, one of history’s most famous and respected historians, spent over five years researching and writing (in Latin) The Annals of the World. It has been called a ‘masterpiece’—a literary classic, first published in 1654.

This famous comprehensive history of the world was used to provide an accurate chronology of earth history, and determined the date of creation to be at just over 4000 BC (around 6,000 years ago).

No-one could ever write such a history book again. Some of the actual historical documents Ussher gathered as he traveled across Europe have since been destroyed. Other documents are almost impossible to access today.

The largest publisher of creation books in the world (Master Books—the publisher of most of AiG’s books), together with Larry and Marion Pierce (who spent five years translating Annals of the World from Latin and old English into modern English) have revived one of the most remarkable and important history books ever to be written.

Not only does this unique literary work trace the history of the world up to AD 70, but it contains over 10,500 footnotes, which have been updated from the original text to references in the Loeb Classical Library by Harvard Press.

Ussher integrated biblical history (around 15% of the text is actually from the Bible) with secular history. Beginning with the death of Nebuchadnezzar as a reliable date, and working backward through the genealogies of the Old Testament, he arrived at the date of creation—4004 BC.

It’s a rare glimpse into events of history that almost all of us have never heard about here in the 21st century. You will find this classic work to be one of the most fascinating and challenging books ever to add to your library (or give as a gift to your pastor).

Because of the great contribution that this masterpiece has made to history, and also because of its relevance and importance to biblical chronology and the age-of-the-earth issue, AiG is making this nearly 1,000- page book available in a high-quality hardcover edition in a beautiful display box. In addition, an exclusive limited, embossed real-leather-bound edition is being offered as a fundraiser for the vital Creation Museum project.

AiG is thrilled to be a part of the ‘reviving’ of this literary work by one of the world’s most famous church leaders and historians, James Ussher, so that he can again speak to the world on the historicity of the Word of God beginning in Genesis—that the Bible was written in real time and real history, and provides the historical backbone for correctly understanding history.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/us/newsletters/1003lead.asp
COPYRIGHT © 2003 Answers in Genesis Ministries


Dagens bibelord
1 Joh 4, 17 - 21:
17 I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden.
[2: 28. 3: 3, 21. Jak 2: 13. 1PET 1: 15.]
18 Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.
[Rom 8: 15.]
19 Vi elsker fordi han elsket oss først.
[v. 10.]
20 Dersom noen sier: Jeg elsker Gud! - og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har sett?
[2: 4, 11. 3: 15, 17. Joh 1: 18. 1PET 1: 8.]
21 Og dette bud har vi fra ham at den som elsker Gud, skal også elske sin bror.
[3: 11. 3M 19: 18. Matt 22: 37-39. Joh 13: 34. 15: 12. Ef 5: 2.]


Tirsdag, Oktober 21, 2003

Menneskeretter, sam-vit og friskoler - Av Lars-Arne Høgetveit, Sem
Dagens redaktør er i Dagen (13/10-03) uenig med meg i min vurdering av den religionsblandingen som jeg mener Kristne Friskolers Forbunds utgivelse av ”Tusenfryd” er en del av. Redaktørens syn her er jo innenfor ytringsfriheten – så akkurat det temaet lar jeg stort sett ligge.

Men, når redaktøren i samme oppslag skriver: - Menneskerettane seier ikkje noko om KORLEIS SAMVITET skal reagera eller kva vi skal tenkja og tru. Da bør man kanskje minne om følgende mht samvittighetens gjerning og opphav og nok kobling også til menneskeretter og visa versa (for eksempel retten til liv som er nedlagt i samvittigheten og er oppført som en menneskerett):
Hebreerbrevet 9, 10: - etter SAMVITTIGHETEN SOM TJENER GUD,… Og i Romerbrevet 2, 14-16:
- For når hedningene, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som dog ikke har loven, seg selv en lov; de viser at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter, idet også DERES SAMVITTIGHET GIR SITT VITNESBYRD, og deres tanker innbyrdes anklager eller også forsvarer dem - på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus.

Altså; ”samvittigheten som tjener Gud” og ”deres samvittighet gir sitt vitnesbyrd”. I tillegg betyr vel ”sam-vit” ”å vite sammen med”, med hvem da? Jo, Gud som har skapt samvittigheten. Det kan forstås slik, så vidt jeg kan se, at nettopp menneskerettene (som har Gud som opphav, grunnlaget for menneskets verdi og retter) dermed nøye er koblet til samvittigheten, selv om mange ikke har tenkt på denne kobling!

Konklusjonen blir. Det er ikke en kristens rett eller plikt å samarbeide på ”Tusenfryd nivå” med muslimer og Human-Etikere, som har bevist at de ikke deler den kristnes syn på menneskerettenes opphav, som undertrykker samvittigheten, og samtidig slik Bibelen ser det, er styrt av onde åndsmakter. Samvittigheten som tjener Gud (og ikke tenker taktikk) ber kristne være lys og salt i denne verden og ikke legitimere avgudsdyrkelse og ufarliggjøre Gudsbespottelse!

Dagens redaktør bør, om det ikke er gjort, lese side 7 i Dagen den 14/10, der det står om Nigeria:
- Dei fleste kristne skulane har vorte tvangsnedlagde sidan dei ikkje oppfylde statens krav, som mellom anna pålegg skulane å tilsetje imamer for å instruere islam.
DETTE UNDERBYGGER AYATOLLAH KHOMEINIS SVAR DA HAN ENGANG BLE SPURT HVA HAN MENTE OM MENNESKERETTIGHETENE. –DE BETYR INGENTING I DEN MUHAMMEDANSKE VERDEN, FORDI DE HAR KRISTEN ROT. Og i Dagen den 21/10 refererer Dagens Sjef redaktør fra en internasjonal muslim konferanse i Malaysia (med 57 nasjoner!!!) der de ønsker å triumfere over den lille jødestaten Israel. METODEN ER INTERESSANT OG OVERFØRBAR TIL NORSKE FORHOLD: - Derfor må alle muslimer disiplineres til å opptre under èn felles strategi. En midlertidig fredsallianse med Vesten etter houdaibijah-avtalens forbilde vil ikke være gunstig for oss. Men den vil kunne bringe islam i allianse med Vesten, slik at muslimene med tiden omsider kan triumfere over den knøttlille minoriteten på 12 millioner jøder, uttalte Malaysias statsminister Mahathir Mohammed.

Det er jammen god grunn til å holde seg på ti skritts avstand (mht samarbeid alà Tusenfryd) fra mennesker som ikke tilregner annerledes troende det minste fnugg av menneskeverd. Bokprosjektet til Kristne Friskolers Forbund, ”Tusenfryd”, er i denne sammenheng meget skadelig. Det forundrer meg at Johannes Kleppa ikke ser det? Først skal lørdagsfolket (jødene) tas og så søndagsfolket (de kristne) – Satans strategi bør ikke overraske oss som bekjenner oss til Jesus Kristus.


KLIPP FRA AVISEN DAGEN: Primitivt jødehat på muslim-konferanse - Av Odd Sverre Hove
– Europeerne utryddet 6 av 12 millioner jøder, men likevel styrer jødene i dag hele verden via stråmenn. Vi muslimer utgjør 1,3 milliarder. Det burde ikke være mulig for knøttsmå 12 millioner jøder å beseire oss.

Primitive jødehat-forestillinger av dette slaget preget talen som Malaysias avtroppende statsminister, Mahathir Mohammed (77), holdt under topplederkonferansen for verdens 57 muslimske land, skriver flere israelske aviser. Statsminister Mahathir var selv vertskap for konferansen i Putrajaya i Malaysia før helgen. De primitive fordommene i denne muslimske statsminister-talen vakte i helgen sjokkert oppmerksomhet i USA, Europa og Australia. Men Frankrikes president Jacques Chirac blokkerte en protestresolusjon fra EUs toppledermøte fredag. I Israel ble derfor den heftigste vreden i helgen vendt mot Frankrikes president.

Mottatt med applaus
Den malaysiske statsministeren beklaget seg høylydt over de muslimske landenes skrøpelige evne til å nedkjempe det påståtte «jødiske verdensherredømet via stråmenn», melder flere israelske medier.
– Kan det virkelig være sant at 1,3 milliarder muslimer ikke har makt til å berge seg ut av ydmykelsen og undertrykkelsen som påføres dem av en så mye mindre fiende? Har vi ikke noe annet middel enn å be ungdommene våre om å sprenge seg i luften, slik at de dreper folk og dermed samtidig massakrerer flere og flere av våre egne?

– Vi er i virkeligheten temmelig sterke. 1,3 milliarder mennesker burde ikke ganske enkelt kunne utslettes. Europeerne drepte 6 av 12 millioner jøder, men i dag er det likevel jødene som styrer verden via stråmenn.
– De får andre til å kjempe og dø for seg, heter det blant annet i statsminister Mahathir Mohammeds tale. Talen ble mottatt med stående applaus av utsendingene fra de 57 medlemslandene under toppmøtet i Malaysia.

– Det vi står overfor, er et folkeslag som tenker, heter det videre i den antisemittiske talen.
– De har overlevd 2000 år med pogromer. Ikke ved å slå tilbake, men ved å tenke. De fant opp, og greide med hell å fremme, slike ting som sosialisme, kommunisme, menneskerettigheter og demokrati. Slik fikk de dem som forfulgte dem, til å ta seg ut som illegjerningsmenn. Og slik sikret de seg at de selv kunne nyte godt av de samme rettighetene som alle andre. På den måten har de også sikret de seg kontrollen over verdens mektigste land og nasjoner. Og slik er de også selv, dette knøttlille folkesamfunnet, blitt en supermakt.

Ifølge statsminister Mahathir vil den muslimske verden aldri greie å nedkjempe jødene «med muskelkraft alene».
– Vi må begynne å bruke hjernen, vi også. For nå er jødene blitt så sterke at de er blitt arrogante. Arrogante mennesker gjør feilgrep. Jødene kommer til å gjøre flere feilgrep. Og det vil åpne nye muligheter for oss, muligheter som vi må vite å utnytte.

Midlertidig allianse
I fortsettelsen av talen skisserte den malaysiske statsministeren hvordan verdens 57 muslimske land, med 1,3 milliarder mennesker, nå må sette alle indre motsetninger til side, om de skal kunne hamle opp med den angivelig verdensomfattende trusselen fra den angivelig knøttlille verdensjødedommen på bare 12 millioner, melder israelske medier.
– Husk hvordan profeten selv gjorde det. Han hadde ikke mange tilhengere da han dro til Medina. Men der forente han ansar-ene og mujahedin-ene. Slik ble han sterk nok til forsvare islam. I mellomtiden inngikk han houdaibijah-avtalen med kuraisj-stammen i Mekka. På samme måten mener statsminister Mahathir at muslimene nå må vinne den vestlige verden over på sin side. Derfor er det nødvendig å få slutt på all selvmord-terrorisme.

– I all strid er dessuten disiplin og koordinert handling avgjørende. Derfor må alle muslimer disiplineres til å opptre under én felles strategi. En midlertidig fredsallianse med Vesten etter houdaibijah-avtalens forbilde vil ikke være gunstig for oss. Men den vil kunne bringe islam i allianse med Vesten, slik at muslimene med tiden omsider kan triumfere over den knøttlille minoriteten på 12 millioner jøder, uttalte Malaysias avtroppende statsminister Mahathir Mohammed.

Publisert 21.10.2003


Dagens bibelord
5 Mos 10, 12 - 14:
12 Og nå, Israel, hva krever Herren din Gud av deg uten at du skal frykte Herren din Gud og vandre på alle hans veier og elske ham og tjene Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel,
[4: 29. 6: 5. Mika 6: 8.]
13 så du holder Herrens bud og hans lover som jeg byder deg i dag, for at det kan gå deg vel?
14 Se, himlenes himler, jorden og alt det som er på den, hører Herren din Gud til.
[1M 14: 19, 22. 1KONG 8: 27. Neh 9: 6.]


Mandag, Oktober 20, 2003

Dagens bibelord
5 Mos 6, 4 - 7:
4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.
[4: 35. Mark 12: 29. 1KOR 8: 4, 6. Gal 3: 20.]
5 Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.
[Matt 22: 37. Mark 12: 30. Luk 10: 27.]
6 Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte.
7 Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp.
[4: 10. 1M 18: 19.]


Søndag, Oktober 19, 2003

Willy Fjeldskaar og Ivar Kristianslund
Kjære Willy!

Du skriver i din E-post datert 6. oktober: ”Jeg mener at Bibelen har ulike tekster, hvorav for eksempel enkelte ikke skal forstås helt bokstavelig, men billedlig.”
Det har du rett i, men det må i tilfelle framgå av Bibelen selv dersom en tekst skal forstås billedlig. I utgangspunktet må vi alltid forstå en bibeltekst helt bokstavelig. Hvis vi ikke gjør det, blir Bibelen helt meningsløs.

Du er veldig opptatt av at jeg skal ha kalt Øivind Andersen for ”vranglærer”. Jeg kan ikke huske at jeg har gjort det, og ber deg derfor om å fortelle meg hvor jeg har gjort det.

Du skriver: ”Øivind Andersen gir for eksempel 4 grunner for at ordet ”dag” også kan oppfattes som perioder. Jeg tok fram ett av argumentene. Dette argumenterer du ikke imot – du bare fortsetter å hevde at han tar feil.”
Du tenker nok da på følgende argument i ditt forrige brev: ” - enkelte mener at Guds sabbatsdag ikke er over - se Øivind Andersen),” Men dette har jeg imøtegått i en artikkel som jeg sendte deg som vedlegg. Der skriver jeg følgende som du altså ikke har lest:
Et annet argument som har vært brukt er at den 7. dagen kan sies ikke å være avsluttet i og med at det ikke står at "det ble aften, og det ble morgen". Jeg mener at dette er et søkt argument i denne sammenheng. Det kan være flere grunner til at det ikke står at "det ble aften, og det ble morgen 7. dag." Det mest nærliggende er vel at dagen er helt annerledes enn de 6 andre fordi Herren ikke skapte noe på denne dagen Dermed er det heller ikke behov for å avgrense denne dagen fra andre dager for å få fram hva som ble skapt på de forskjellige dager. Det har vært sagt at Herren hviler fremdeles, og det kan det være noe i. Se Heb. 4. Men på den annen side sier Jesus: "Min Far arbeider inntil nå, også jeg arbeider." Joh. 5,17. Han opprettholder jo sitt skaperverk. Alt i alt er det vel slik at Herren ikke er bundet av dager slik som vi er. Men han har villet slå fast at alt det skapte er blitt skapt på 6 vanlige dager. Det ser vi klart av 2. Mos. 20,9-11 hvor det står: "Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. FOR PÅ SEKS DAGER GJORDE HERREN HIMMELEN OG JORDEN, HAVET OG ALT DET SOM I DEM ER, OG HAN HVILTE PÅ DEN SUENDE DAGEN. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den." Her blir israelittenes 6 arbeidsdager og sabbatsdagen direkte sammenliknet med og begrunnet ut fra skapelsesuken. Det blir utrolig kunstig om vi skal hevde at skapelsesuken var noe annet enn en vanlig uke! En så kunstig tolkning må avvises i og med at Bibelen ellers ikke gir oss noe behov for å forstå det slik. Merk for øvrig at 2. Mos. 20,11 også slår beina under den såkalte "gap-teorien" som går ut på at det er en lang tidsperiode mellom 1. Mos. 1,1 og 1. Mos. 1.2.
Også to andre av Øivind Andesens argumenter har jeg imøtegått i de artiklene jeg sendte deg. Jeg siterer to avsnitt derfra:
Noen sier at skapelsesdagene ikke kan være vanlige dager fordi Gud ikke skapte sola før på den 4. dag. Men jeg ser ingen grunn til at dagene skal være avhengig av sola. I Åp. 22,5 står det: "Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem."På samme måte kan Herren ha lyst i verden før sola ble skapt. Se også 1. Tim. 6,16; Jak. 1,17; 1, Joh. 1,5 osv. Vi ser av 1. Mos. 1,14 at sola, månen og stjernene som ble skapt på den fjerde dag skal tjene som klokke og kalender. De skal nemlig "skille mellom dagen og natten. De skal være til tegn som fastsetter tider og dager og år." Dermed må det være helt klart at både den 5. og den 6. dagen er vanlige dager. Hvorfor i all verden skulle da dag 1-3 være lange perioder?
Helt til slutt vil jeg imøtegå det argumentet at dag ofte kan bety noe annet enn en vanlig dag i Bibelen. Det er faktisk helt riktig at ordet "dag" er brukt på flere måter i Bibelen. Men da går det også vanligvis fram AV SAMMENHENGEN at det ikke er tenkt på et 24 timers døgn. Slik er det også med andre ord. Betydningen går fram av sammenhengen. La oss ta et enkelt eksempel: I Luk. 13,32 sier Jesus: "Gå og si til den reven: Se, jeg driver ut onde ånder og helbreder syke i dag og i morgen, og den tredje dagen blir jeg ferdig." Av sammenhengen går det klart fram at "reven" ikke er et vanlig dyr, men Herodes. Men dette gir oss ikke grunnlag for å si at det var noe annet enn vanlige rever Samson fanget i følge Dom. 15,4. Vi må godta at det var vanlige rever. Ikke konger eller andre mennesker. Kort sagt: I Bibelen som ellers er det sammenhengen som må fortelle oss hvorledes et bestemt ord er å forstå!
Øivind Andersens 4. argument, at det ikke er brukt bestemt artikkel i forbindelse med ordet dag, vil jeg i denne omgang nøye meg med å imøtegå på følgende måte: 1. Øivind Andersen innrømmer selv at bestemt artikkel er brukt i ett tilfelle, nemlig om den 6. dagen. Dette svekker hans argumentasjon betraktelig. 2. Øivind Andersen skriver: ”Luther hevder meget energisk at ’dag’ i skapelsesberetningen betyr et vanlig døgn.” Luther hadde meget gode kunnskaper i hebraisk, og hengte seg altså likevel ikke opp i dette med den bestemte artikkelen.
Du kritiserer meg fordi jeg ikke er skråsikker på betydningen av ”jom” i 1. Mos. 2,4. Det har du ingen grunn til! Personlig tror jeg at ordet betyr dag her også. Jeg synes denne forståelsen er helt naturlig da himmelen og jorden jo ble skapt på 1. dag. I King James Version av 1611 er ordet oversatt med ”day”. Men siden norske bibler oversetter ordet med ”tid”, og siden jeg har meget begrensede kunnskaper i hebraisk (og teologi) er jeg altså ydmyk nok til ikke å være påståelig dersom noen ut fra Bibelen og språket kan bevise at ordet betyr ”tid”. Er det en gal holdning? Det er helt feil å påstå at denne min holdning diskvalifiserer meg til å kritisere dem som hevder at skapelsesdagene ikke er vanlige dager!
Jeg får ikke noe direkte svar på mitt spørsmål angående 2. Mos. 20,11. Du tror altså ikke at Herren gjorde himmelen og jorden, havet og alt som i dem er på 6 vanlige dager. Kan du da forklare meg hva Herren mener med 2. Mos. 20, 8-11? Og hvorfor kobler han skapelsesuken sammen med arbeidsuken?

Nedenfor lar jeg Stein Henriksen uttale seg om 1. Kong. 7,23. Deretter følger en kommentar av Jørgen Høgetveit:

STEIN HENRIKSEN: Skriften og 3,14 (Π, pi) i 1. Kongebok
I 1. Kong. 7,23 står det følgende: ”Så laget han det støpte havet. Det var ti alen fra den ene randen til den andre og var helt rundt. Det nådde fem alen i høyde, og en snor på tretti alen omgav det.”
Dette verset synes å ha skapt problemer for noen. Det har iallfall gitt de liberale teologer og enkelte andre stoff til å påstå at det finnes feil i Bibelen, noe som tydeligvis er om å gjøre for dem.
Tankegangen er som følger: ” Diameteren på karet øverst oppe er angitt til å være ti alen. For å finne omkretsen, multipliserer en dette med 3,14 (Π, pi). Dette er vanlig fremgangsmåte for å finne omkretsen på en rund ting når diameteren er oppgitt (formelen er Omkrets=2Πradius). Da blir resultatet 31,4 alen. Men hvordan kan en snor på 30 alen nå helt rundt på toppen av karet når det, på denne toppen, har en omkrets på 31,4 alen? Her mener kritikerne at de har funnet et ugjendrivelig bevis på feil i Bibelen. (Man mener følgelig at det står i Bibelen at det matematiske begrepet 3,14 (pi) er lik 3, fordi dette blir resultatet om diameteren i 1. Kongebok settes lik 10 alen og begeret er 30 alen rundt.)
Men her er det tross alt en del ting å si:
For det første er verbet ”sabab” – omgi, omspenne, og adverbet og preposisjonen ”sabib”- rundt omkring, ikke matematisk nøyaktige begreper. De tar sikte på å gi en rimelig forestilling om hvordan et forhold var, slik at man i dette tilfellet kunne danne seg et billede av hvordan dette karet så ut.
For det andre: I vers 26 står det slik: ”Kummen var en håndsbredd tykk. Kanten var som randen på et beger, lik en liljeblomst. Den rommet to tusen bat.” Ved beskrivelsen av karet trekkes ”beger” og ”liljeblomst” inn i billedet.. I begge tilfeller står vi overfor størrelser som har det største målet øverst, og så smalner av etter hvert. Det er sannsynlig at Herren ved den beskrivelsen Han gir av karet i vers 26 vil si at det har en form som kan sammenlignes med et beger eller en lilje. Men når vi da kommer til spørsmålet om lengden på snoren som gikk rundt karet, skal ikke den snoren være plassert langt under den øvre kanten av karet før lengden på snoren passer nøyaktig til omkretsen av karet der den er festet. .
Det er også en annen mulighet. Nemlig den som teol. dr. David Hedegård og teol. og fil. dr. Aapeli Saarisalo går inn for. Her beskrives formen på karet som en mer pottelignende beholder, som like under den øverste kanten har en innsnevring hvor snoren er festet. Omkretsen i innsnevringen er merkbar mindre enn omkretsen av den øverste kanten. Nærmere bestemt av en slik lengde som svarer nøyaktig til snorens lengde. Det er vel trolig at denne muligheten er den rette.
Karet rommet to tusen bat. En bat er 36 liter. Karet rommet altså 72000 liter.
Ellers vil jeg nok si at å stille seg kritisk til Skriften, og å møte den med spørsmål om dens korrekthet, er en betenkelig ting. Da stiller man i virkeligheten det samme spørsmålet som djevelen i sin tid gjorde overfor den første kvinne: ”Har Gud virkelig sagt?” Det samme spørsmål som han fortsatt stiller, for å så tvil om Skriftens pålitelighet, men nå gjennom mennesker som er villige til å være kanaler for denne sataniske virksomhet.
STEIN HENRIKSEN.

JØRGEN HØGETVEIT: Noen mener at Bibelen lærer oss at pi=3 og ikke 3,14. Dette er et argument som er brukt mot Bibelens troverdighet gjennom mange år - så det kan være nyttig å tenke det igjennom en gang for alle (se over) - så man er kvitt det. Derfor disse linker. En legger samtidig med en del fakta som en har fått opplyst:
1. 1 håndsbredd er 1/4 av en fot: 7,84351 cm. 2. 1 fot er 31,374 cm. 3. 1 alen er 62,75 cm.
4. For å finne det indre målet må en legge sammen 2 håndsbredder - det blir 15,6870 cm som en trekker fra den oppgitte ytre vidde? på 10 alen. Det gir 10 alen x 62,75 gir 627,50 cm og fratrukket 15,6870 cm blir det indre mål 611,81 m. Ganger man det med 3,14 gir det 1921,0834 og som med 1 alen gir 30,62 cm. Regn gjerne om igjen på detaljene. 5. Så oppgir Septuaginta og de masoretiske tekster forskjellig mål. King James oppgir 30 alen.
6. Så tyder beskrivelsen av karet på at man ikke her er ute etter å gi en nøyaktig matematisk beskrivelse men et rimelig godt forståelig inntrykk av hvordan "havet" så ut. Se Stein Henriksens kommentar over.
7. Så er det "havets" form (v. 26) - som er beskrevet som en liljeblomst - som smalner nedover. Så spørs det altså hvor og hvordan man har kunnet måle på denne formen? Man skjønner dermed av helheten i Bibelteksten at den sier ingenting om det matematiske begrepet 3,14 og følgelig kan man ikke utlede av teksten, verken av tall eller tekst, at den oppgir pi til å være 3.
8. Problemene omkring disse tingene fremgår egentlig veldig godt av:

Kirkefader Augustin ord om bibeltro forskning

”Jeg tror fullt og fast at ingen av Den hellige skrifts forfatter har tatt feil i noe av det de skrev. Om jeg derfor støter på noe som jeg undres over, noe som synes å stå i strid med sannheten, så tviler jeg ikke på at enten må her være en feil i avskriften jeg har fått fatt i, eller så har jeg ikke fått riktig forklaring på det, eller det er kanskje jeg selv som ikke til fulle har forstått det som står skrevet. Vi får føde av de klare ord, vil holdes i tukt av de mer dunkle. De første stiller sulten, de siste fordriver oppblåstheten.” Og et godt prinsipp er å la de klare Guds Ord belyse de mindre klare!
De som er sanne tvilere skal man legge seg i selen for å hjelpe - de andre bør man stoppe munnen på - i den utstrekning man bør bruke tiden på dem - men da for de andres skyld. Denne sanne tviler havner i fortvilelse. Her er ikke bare en fonetisk sammenheng, men en saks-sammenheng som vi også ser av det tyske ordet zwei (to / tvi - tvæ g.n.) og zweifeln (tvile). Denne sanne tviler fortsetter til fortvilelse og sammenbrudd og søker han de rette kilder i sannhet - vil han også komme til et sant gjennombrudd - og finne en nådig Gud. Den som leter han finner, - - for den som banker på skal det lukkes opp! Disse skal vi hjelpe - de andre bør få en lukket munn! Endelig er det klart at Gud "lurer ingen", men lar de vise lure seg selv i sin egen "visdom". JØRGEN HØGETVEIT.

Vennlig hilsen
Ivar Kristianslund


Leserinnlegg av Bjarne Kydland: Ingen flere houdna
Nå om dagen heter det i klare ordelag, at den amerikanske presidenten George W. Bush gjør verden til et farligere sted. Jeg sikter til dagens TV-tekst. (18-10-03) Dette er en velkjent regissering, og et ”nødrop” fra tyranner og diktatorer. Slik har denne siden alltid fungert, i all historie. Det er nå på tide med en ”houdna”, sier de, uten at demokratiet, denne gangen, vil gi dem en slik pustepause.

Da kommer anklagen, som den har lydt over Israel til alle tider: Klodens desidert største og mest effektive demokrati har skylden for verdens skjeve gang, sammen med Israel, heter det nå. Dette er velkjente ”melodier.”

Hvem er demokratiet farlig for? Vi ser det anskueliggjort til dagen. Afgahnistans mujahedin er falt, Saddam Hussains Irak er falt, Yassir Arafat`s morderbander skranter stort for tiden. Det er soleklart at da er verden blitt farligere, for venstresidens diktaturer, tyranner og terrorister. De blir stanset overalt hvor de prøver seg, i det sikkerhetsforanstaltningene er skjerpet ”til bristepunktet.”

Slik lyder anklagen i NRK-versjonen:
”Et flertall blant europeerne mener USA`s president George W. Bush gjør verden til et farligere sted, viser en måling utført av CNN og Time.
Over halvparten av de spurte i 11 land svarer at de synes Bush gjennom sin utenrikspolitikk er farlig for verden, ifølge meningsmålingene.
Dermed har hver tredje europeer blitt mer negativt innstilt overfor USA det siste året, skriver Berlingske Tidende. Bare en av tyve europeere er blitt mer positive, viser målingen. Sitat slutt.

Som Israel, av Gud er sagt å skulle være en velsignelse for verden, så nå USA. En velsignelse for verden er blant annet i å kunne avsløre all humbug. Får ikke diktatur og terror sitt igjennom, da belastes dette demokratiet, under forespeiling av at her skjer det stor urett og overlast mot selvbestaltede tyranner – (uskyldigheter) Demokratiet på sin side søker, med alle midler å verne om sine rettigheter og friheter, sine folk og sitt land. Kommer ikke tyrannen frem denne veien, da ber han om en ”houdna.” - en midlertidig pause i myrderiene. Når en så igjen føler å ha kommet til hektene, så kan en være trygg for at udåden begynner på igjen, med full styrke.

En ny ”houdna” ikke er veien å gå. Denne metoden har aldri ført frem overfor diktaturer/tyranner eller terrorister. Til flere, i antall sistnevnte blir di farligere blir verden. Da er det en misforståelse, som meningsmålingene, å gi USA og Israel skylden. I så fall tjener en bare tyrannens eget ærende. Den ”regningen” blir for tung å bære, for ethvert land.


Guds bue - Av Bjarne Kydland
Det har over lang tid, i avisen Dagen vært ført lærde diskusjoner om utviklingslære contra kreasjonisme, - troen på Gud som Skaperen av intet/0.

Livet, det er Ham selv.

Jeg vil si det slik, at kan en ikke tro på Bibelens første kapitler, så kan en vel neppe tro på de siste heller? Så alvorlig er det! Ser en nærmere bare på det 9. kapitlets 17 første vers, så kan det ikke bli igjen den minste trevle av tvil, om hva Gud har ment å si oss. Her finner en utsagn som disse:
Vers 9: ”Se, jeg oppretter min pakt med dere, og med slekten etter dere,
Vers 10: ”og med hver levende skapning som er hos dere, fuglene og feet og alle ville dyr som er hos dere – alt som gikk ut av arken, alle dyr på jorden.
Vers 11: ”Jeg oppretter min pakt med dere: Aldri mer skal alt kjød bli utryddet ved vannflom. Aldri mer skal det komme en vannflom og ødelegge jorden.
Vers 12: ”Og Gud sa: Dette er tegnet på pakten jeg oppretter mellom meg og dere og hver levende skapning som er hos dere, for alle kommende slekter og tider:
Vers 13; ”Min bue vil jeg sette i skyen, den skal være tegn på en pakt mellom meg og jorden.
Vers 14: ”Og det skal skje når jeg fører skyer over jorden, og buen kommer til syne i skyen,
Vers 15: ”da vil jeg komme i hu min pakt mellom meg og dere og hver levende skapning av alt kjød, og vannet skal aldri mer bli en flom som ødelegger alt kjød.
Vers 16: ”Når buen står i skyen, vil jeg se den og minnes den evige pakt mellom Gud og hver levende skapning, alt kjød som er på jorden
Vers 17: ”Gud sa til Noah: Dette er tegnet på pakten jeg har opprettet mellom meg og alt kjød som er på jorden.

Det en kan legge merke med her er at begrepet ”jorden” er brukt/sagt i alt 6 ganger, ikke bare et landskap. Siden berettes det om en vannflom som ødela alt kjød, på jorden, ikke bare et landskap. Sist men ikke minst nevner jeg ”Guds bue”, som alle folk til alle tider har sett på himmelen over hele jorden, ikke bare over et landskap, og det like siden Noahs dager og fra hvem vi alle nedstammer.

Hvorfor skulle Gud drive ap med oss? Da er vel Bibelens siste blad og fremtidssyner like aparte? (Jes. 44:25)


19. SØNDAG ETTER PINSE: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Mark 12, 28 - 34:
28 En av de skriftlærde, som hadde hørt på ordskiftet og forstod at Jesus hadde svart dem godt, kom da bort til ham og spurte: Hva er det første av alle bud?
[Matt 22: 34 ff. Luk 10: 25 ff.]
29 Jesus svarte: Dette er det første av alle bud: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én,
[5M 6: 4, 5.]
30 og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første bud.
[5M 10: 12, 13. Jos 22: 5.]
31 Det andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv! Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse.
[3M 19: 18. Rom 13: 9.]
32 Den skriftlærde sa til ham: Godt, Mester! Det er sant det du sier, at han er én, og at det ikke er noen annen foruten ham.
[5M 4: 35. Jes 45: 21.]
33 Og det å elske ham av hele hjertet og av all forstand og av all makt, og å elske sin neste som seg selv, det er mer enn alle brennoffer og slaktoffer.
[5M 6: 5. 1SAM 15: 22. Hos 6: 6.]
34 Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham: Du er ikke langt borte fra Guds rike! Og ingen våget å spørre ham mer.

LESETEKST, Sal 73, 23 - 28:
23 Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd.
24 Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.
[32: 8. 48: 15. 49: 16. Jes 58: 11. Ef 1: 9.]
25 Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden.
26 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig.
[16: 2, 5. 18: 2, 3. 38: 11. Klag 3: 24.]
27 For se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne. Du utrydder hver den som er utro mot deg*.
[37: 20. Matt 12: 39. Jak 4: 4.] [* i utroskap bryter pakten med deg.]
28 Men for meg er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren Herren for å fortelle alle dine gjerninger.

LESETEKST, 1 Kor 1, 4 - 9:
4 Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som er gitt dere i Kristus Jesus.
[Rom 1: 8. Ef 1: 15, 16. Fil 1: 3.]
5 For i ham er dere blitt rike på alt, på all tale og all kunnskap,
[12: 4 ff. 2KOR 8: 7. 9: 11.]
6 fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere,
7 slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse.
[Fil 3: 20. 2TESS 1: 7. Tit 2: 13.]
8 Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag.
[2KOR 1: 21. Fil 1: 6, 10. 1TESS 3: 13. 5: 23.]
9 Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.
[10: 13. Joh 15: 5. 1TESS 5: 24. 1JOH 1: 3.]


Lørdag, Oktober 18, 2003

Dagens bibelord
Luk 1, 1 - 4:
1 Ettersom mange alt har tatt seg fore å sette opp en fortelling om de ting som er blitt fullført blant oss,
2 slik de har overgitt det til oss, de som fra begynnelsen var øyenvitner og Ordets tjenere,
[Joh 15: 27. Apg 1: 21, 22. Heb 2: 3. 2PET 1: 16. 1JOH 1: 1.]
3 så har også jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av, og besluttet meg for å skrive det ned i sammenheng for deg, gjeveste Teofilus,
[Apg 1: 1.]
4 for at du skal lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommer er som du er blitt undervist i.


Fredag, Oktober 17, 2003

FLATEBY KRENKER FRIHETEN - Av Per Ola Hovd
Kristne Friskolers Forbund (KFF) har nylig utgitt boken ”Tusenfryd. Skolefrihet og menneskeretter.” Gen.sekr. Flateby i KFF har vært bokens redaktør. Her har både muhammedanere, humanetikere, antroposofer og kristne tatt for seg skolefrihet i lys av menneskerettene. Flateby sier til Dagen 14.8.: ”Vi viser at vi står sammen om en tenkning som er fundert på menneskerettene.” Da kan det være av interesse å høre hva muhammedaneren Ayatollah Khomeini svarte da han engang ble spurt hva han mente om menneskerettighetene. –De betyr ingenting i den muhammedanske verden, fordi de har kristen rot.- Så enkelt kan de presentere sannheten om sin lære. Og medforfatter i Tusenfryd, Trond Ali Lindstad sier: ”Jeg tror boken kan være et signal til muslimer om at de blir akseptert.”

Ja menneskerettene har Bibelen som rot, som i Joh.3,16: ”For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.” Så stor verdi setter Gud på hvert enkelt menneske. Og denne vår Frelser, Jesus Kristus, gir oss dermed verdi som individer, en evig verdi. Ut fra denne basis får vi retten til å tilbe vår Gud, vi får tros- og samvittighetsfrihet, jfr. Ap.gj. 5,29: ”En skal lyde Gud mer enn mennesker.” Det var videre på samme grunn at Luther i Worms den 18. april 1521 nektet å tilbakekalle sin Bibelske lære, ”for det er ikke rådelig å handle mot sin samvittighet,” og ”for over sjelen vil Gud ikke la noen regjere uten seg selv alene.” Og fra reformasjonen spirer menneskerettene fram i Nord-Europa og Nord-Amerika, hele tiden med utgangspunkt i Betlehem og Golgata. Vi får trykkefrihet, næringsfrihet og andre sosiale friheter. Og for at hver nordmann skulle lære å lese i Bibelen, ble den norske grunnskolen ”født” i 1739. Og med vekkelsene som fulgte i Hans N. Hauges spor på 1800-tallet, ble menneskerettene videre blankpusset. Det var evangeliet som satte nordmannen fri, fri til å restaurere kristenretten fra Moster ved å skrive ned Grunnloven av 1814.

Det blir derfor historieforfalskning når Flateby rører de kristne menneskerettene inn i en allmennreligiøs flora. Både katolikker, humanetikere og muhammedanere skal selvsagt få, og vil også, spise av evangeliets friske frukter, men treet, som er Guds uforanderlige ord, vil de kvele og forfalske. Hvorfor kommer det muhammedanere hit, hvis de har menneskeretter i sine hjemland? Hvorfor lever de fleste innbyggerne i fattigdom der, mens sjeikene deres svømmer i olje og overflod? Og hvorfor skal PLO-områdene renskes for jøder? Og i hvilke land holdes det fortsatt slaver? Kan det være fordi de setter menneskerettene så høyt der, Flateby? Så kanskje ”Tusenfryd” også snart kan utgis i Syria, Iran og Saudi-Arabia?

Skal menneskerettene bestå i Europa må det en kristen gjenfødelse til. Kong Håkon den syvendes ord har ikke bare gyldighet for vårt land, men for hele verden: ”Det er bare gammeldags, god kristendom som kan redde verden i denne tid. Vi må vende tilbake til de kristne verdier som hele vår kultur bygger på.” På denne grunn står vi flere som fortsatt vil drive evangelisk-luthersk kristendomsopplæring ved våre frie skoler i Norge. Må Gud velsigne Kongen og Fedrelandet!

Per Ola Hovd
Styreformann Heimly Kristne Grunnskole i Mosvik


Dagens bibelord
Jes 58, 6 - 8:
6 Er ikke dette den faste jeg finner behag i, at dere løser ugudelighets lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk?
[Jer 34: 9.]
7 Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus - når du ser en naken, at du da kler ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod?
[Job 31: 19. Esek 18: 7. Matt 25: 35 ff. Apg 20: 35. Rom 12: 13.]
8 Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden, og din legedom snart spire fram. Din rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal danne din baktropp.
[52: 12. Sal 37: 6. 85: 14.]


Torsdag, Oktober 16, 2003

Dagens bibelord
1 Mos 1, 28 - 31:
28 Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.
[9: 1, 7. Sal 127: 3, 5.]
29 Og Gud sa: Se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være føde for dere.
[9: 3. Sal 104: 14. 136: 25.]
30 Og til alle jordens dyr og alle himmelens fugler og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde. Og det ble slik.
31 Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften og det ble morgen, sjette dagen.
[Mark 7: 37.]


Onsdag, Oktober 15, 2003

Dagens bibelord
1 Kor 10, 23 - 26:
23 Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger.
[6: 12. Rom 14: 19.]
24 Ingen må søke sitt eget, men heller det som er til gagn for nesten.
[v. 33. Rom 15: 2. Fil 2: 4.]
25 Alt det som blir solgt i slakterboden, kan dere ete uten at dere for samvittighetens skyld spør mer etter det.
26 For jorden og alt som fyller den, hører Herren til.
[2M 19: 5. Sal 24: 1. 50: 12.]


Tirsdag, Oktober 14, 2003

Leserinnlegg av Bjarne Kydland: Forslaget til EU grunnlov
For ca. en uke siden hadde jeg noen tanker, i nettavisen, om dette utkastet til EU-grunnlov.. Det er selvsagt mye som kan sies om den, så nå ønsker jeg bare å bygge litt videre ut fra samme ”lesten.”

Det jeg, i første omgang festet meg ved med forslaget var det jeg kalte ”et eneste sammensurium.” Det som sies følger kontant samme ”lesten” som katolisismen alltid har brukt. Her kort fortalt slik:”Tradisjonen har like stor om ikke bare større verdi enn Guds Ord..” EU-rådet sier det samme på denne måten:
”EU er inspirert av kristne og sekulære verdier, samt av Europas kulturelle, religiøse og humanistiske arv.” Her er absolutt alt og alle ting servert i ett og samme åndedrett. Det er vel heller ikke stort annet å vente?
Nylig stod det på trykk i Dagen en kronikk med headingen: Katolisismen er farlig. (etter minne). Jeg har ikke kronikken for hånden, men istemmer synspunktet.
Fra de tidligste århundrene etter Kristus har dette pavesystemet lagt på seg og ”feitet seg opp” med utenombibelske attributter, i stort antall. Her bare noen smakebiter.

Den første egentlige pave, slik som vi kjenner pavedømmet i dag, som Kristi vikar på jorden, Gregor, død år 604. Han levde forresten på samme tid som Muhammed, Islams grunnlegger (570 – 632). Gregor sier at det er nødvendig til frelse å tro på hans påfunn - om paven som Kristi vikar på jorden. Og han gav seg ikke med dette heller. Det var også Gregor som utviklet læren om messen, og han utformet læren om skjærsilden. Den som ikke tror på Gregors påfunn kan ikke bli frelst, sier han/katolisismen. Og slik har det foregått opp gjennom århundrene. Mye av det katolikkene har for seg i sine messer er arv fra førkristen tid, fra avgudsdyrklesen og tempeltjenesten, før år 0. Ikke minst læren om Maria.

Katolikkene ynder å kalle Jesus Marias sønn. Den internasjonale bibellærer og predikant H.A. Ironside sier i sin bok REVELATION, der han går ut fra tolkningen av de 7 sendebrevene, i Åp. 2 og 3 som syv forskjellige tidsperioder i kirkens historie - hvis Tyatiraperioden faller nettopp til denne tiden: Oldtid – Middelalder, - kring år 500. Nettopp i Tyatirabrevet bruker Johannes, til forskjell fra katolikkene benevnelsen Guds Sønn: ”Dette sier Guds Sønn - - - ” sier han her. Altså: en kraftig advarsel til datidens kirke - men resultatløst til dags dato.

Han sier at byens/menighetens navn Tyatira mest trolig betyr: ”Kontinuerlig offer - og Ironside legger dette ut slik: ”Hver gang presten står for Roms alter for å forta det hellige messeofferet nekter han den en gang for alle fullførte forsoner Jesus Kristus og hans fullbrakte forsoning. Ironside sier videre: Dersom presten slik bedriver en kontinuerlig ofring av nazareeren blir han skyldig i drap, av Herren Jesus Kristus, slik Gud må se det. Sitat slutt.

En konstaterer at katolikkene må bedrive denne ”drapshandlingen” tilliks med islams disipler for å oppnå paradiset. Koranens paradis fordrer aller helst at muslimen dreper ”vantro”
Det en da skjønner både av Unionens- og Roms praksis og teori er at de går i hop som ”hånd i handske.”
Begge størrelsene ”sauser sammen” en meget giftig drikk. ”Katolisismen er farlig.” og EU er et ”byråkratisk diktatur.” (Der Spiegel).

Det er altfor få som behandler EU ut fra Bibelens synsvinkel. Ofte tror jeg at endog den kristne presse er tilbakeholdende her.


Dagens bibelord
Gal 5, 1 - 6:
1 Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk.
[v. 13. 2: 4. Jes 9: 4. Joh 8: 32, 36. Apg 15: 10. 1PET 2: 16.]
2 Se, jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere.
[2: 21. Apg 15: 1.]
3 Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven.
[3: 10. Rom 2: 25.]
4 Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden.
[2: 21. 2PET 3: 17.]
5 For i Ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om.
6 For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret, her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet.
[6: 15. 1KOR 7: 19.]


Mandag, Oktober 13, 2003

KLIPP FRA KORSETS SEIER: Bra til å være kristent?
Verdibanken har forberedt seg grundig på å holde høy etisk standard og påvirke samfunnet ved kapitalforvaltning. Når de målet om å bli mer enn et kristent substitutt?

Tekst: Tor Hjelset


Tor Hjelset
Onsdag i forrige uke stilte en munter og jovial gjeng til pressekonferanse på et advokatkontor i Oslo. Med aksjekapitalen i boks, kunne Verdibanken endelig stiftes. Hvis alt går etter planen, kan du og jeg åpne konto i Verdibanken i slutten av november.

En av utfordringene Verdibanken møter er skepsis. Ett kristent finanstiltak har nylig gått overende, og et annet har vært gjennom en tid med store utfordringer. Derfor legger bankledelsen stor vekt på å skille mellom de ulike tiltakene. God Invest er et investeringsselskap. Samspar var en spareforening. Verdibanken er en bank, og er underlagt helt andre og mye strengere regler som sikrer innskyterne. Banken taler ikke vondt om dem som har møtt motbør, men forteller at dette er noe annet – noe helt nytt. Det er likevel spennende å følge utviklingen. Har vi fått den banken som initiativtakerne forteller om: En sikker, solid og seriøs bank som skal prege samfunnet med kristen etikk?

På åtti- og nittitallet oppsto et begrep i kristne ungdomsmiljøer som etter hvert fikk en ironisk klang: «Bra til å være kristent.» Vi ville så gjerne høre på den samme musikken som alle andre, men nøyde oss med trygge, kristne band som lignet på profane band. De var jo ganske bra til å være kristne? «Ligner på AC/DC» ble et salgsargument når kristne band skulle selges. Den grelleste effekten av dette var profane band som satset på det kristne markedet fordi det var enklere.

Ser vi på musikklivet i senmiddelalderen, finner vi de beste troende utøverne i den ypperste musikkeliten. De skapte musikk tilegnet Gud, med ånd og med en kvalitet som fremdeles står sterkt i helt vanlige platebutikker. Kristne artister gikk i front og satte standard i stedet for å lage kristne substitutter.

Verdibanken er i første omgang en nisjebank. Den primære målgruppen er de 15.000 medlemmene i innskytermenighetene. I neste omgang satser de på resten av kristennorge, og over tid håper de på et enda bredere marked. Samtidig er de ute etter å sette standard. De sier at de skal påvirke samfunnet, og skilter med ekstra høyt etisk nivå. Da gjør de også fallhøyden større. Banksjef Sigmund Thorsell lover kompetente kunderådgivere. I tillegg har flere av styremedlemmene en egen interesse for etikk. En av dem er
Bente Thomassen i Banco Fondsforvaltning. Hun har blant annet forelest i etikk ved universitetet, og var hyppig brukt som intervjuobjuekt under debatten etter Statoil-skandalen.
Stifterne jubler over at Verdibanken formelt er etablert. Det har de grunn til, men først nå kommer den spennende fasen sett fra utsiden. Først nå får vi se om alle forberedelsene holder vann. Vinner de over skepsisen? Makter de å være et etisk forbilde utenom det vanlige? Får de godt nok fotfeste til å bli en reell påvirkningsfaktor? Blir Verdibanken en kvalitetsbank som gjør noe nytt i bransjen, eller stopper de på «bra til å være kristen»?


Dagens bibelord
Kol 2, 16 - 23:
16 La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat!
[3M 11: 2. Rom 14: 1 ff. Gal 4: 10.]
17 Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til.
[Heb 8: 5. 10: 1.]
18 La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, idet han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn,
[Jer 29: 8. Mark 13: 5. 1KOR 9: 24. Ef 5: 6.]
19 og ikke holder fast ved ham som er hodet. Fra ham er det jo legemet vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd.
[1: 18. Ef 2: 21. 4: 15, 16.]
20 Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da - som om dere fortsatt levde i verden - la dem legge slike bud på dere:
[Rom 6: 3-5. 7: 4. Gal 2: 19. 4: 3, 9.]
21 Ta ikke! Smak ikke! Rør ikke!
[1Tim 4: 1-5.]
22 Dette er bare menneskers bud og lærdommer. For disse ting er bestemt til å bli brukt og fortært.
[Jes 29: 13. Matt 15: 9. Tit 1: 14.]
23 Slikt har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legemet. Men det er ingen ære verd, og tjener bare til tilfredsstillelse for kjødet.
[1TIM 4: 3, 4.]


Søndag, Oktober 12, 2003

Dagens bibeltekster
LESETEKST, Rom 14, 1 – 8:
1 Ta dere av den som er svak i troen uten å gjøre dere til dommere over hans tanker.
[15: 1, 7. 1KOR 8: 9. 9: 21, 22. 1TESS 5: 14.]
2 Den ene har tro til å ete alt, men den som er svak, eter bare grønnsaker.
[1M 1: 29. 9: 3.]
3 Den som eter, må ikke forakte den som ikke eter. Og den som ikke eter, må ikke dømme den som eter. Gud har jo tatt seg av ham.
[1KOR 10: 25-27. Kol 2: 16.]
4 Hvem er vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Men han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe.
[Matt 7: 1. Luk 6: 37. Jak 4: 12.]
5 den ene setter én dag høyere enn en annen dag. den andre holder alle dager for å være like. enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn!
[Gal 4: 10.]
6 den som akter på dagen, gjør det for Herren. og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter, gjør det for Herren - han takker jo Gud. Og den som lar være å ete, gjør det for Herren og takker Gud.
[Matt 14: 19. 1KOR 10: 30. 1TIM 4: 3.]
7 For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv.
[2KOR 5: 15. Gal 2: 20.]
8 For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til.
[Luk 20: 38. 1KOR 6: 20. 1TESS 5: 10.]


LESETEKST, Mark 2, 18 – 28:
18 Johannes' disipler og fariseerne holdt faste, og noen kom og sa til ham: Hvorfor faster både Johannes' disipler og fariseernes disipler, men dine disipler faster ikke?
[Matt 9: 14 ff. Luk 5: 33 ff.]
19 Jesus sa til dem: Brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen er iblant dem? Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste.
20 Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste, på den dag.
21 Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre.
22 Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil vinen sprenge sekkene, vinen vil spilles og sekkene ødelegges. Nei, ny vin i nye skinnsekker.
23 det skjedde at han på en sabbat gikk gjennom kornåkrene. disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der.
[5M 23: 25. Matt 12: 1 ff. Luk 6: 1 ff.]
24 fariseerne sa til ham: se, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?
[2M 20: 8 ff.]
25 Og han sa til dem: Har dere aldri lest hva David gjorde da han var i nød og sultet, han selv og de som var med ham,
[1Sam 21: 1-7.]
26 hvorledes han gikk inn i Guds hus, da Abjatar var yppersteprest, og åt skuebrødene, som ingen har lov til å ete uten prestene, og gav også dem som var med ham?
[3M 24: 5-9.]
27 Og han sa til dem: Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld.
[5m 5: 14. kol 2: 16.]
28 Så er da menneskesønnen herre også over sabbaten.


Lørdag, Oktober 11, 2003

Dagens bibelord
Luk 13, 10 - 17:
10 En sabbat holdt han på å lære folket i en av synagogene.
[4: 31. Matt 4: 23.]
11 Og se, det var en kvinne der som hadde hatt en vanmaktsånd i atten år. Hun var krumbøyd og kunne ikke rette seg opp.
12 Da Jesus så henne, kalte han henne til seg og sa til henne: Kvinne, du er løst fra din vanmakt.
13 Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud.
[4: 40. Mark 5: 23. 6: 5. 7: 32. 8: 23. 16: 18. Apg 9: 12. 28: 8.]
14 Da tok synagogeforstanderen til orde - han var harm fordi Jesus helbredet på sabbaten - og han sa til folket: Det er seks dager til å arbeide i, kom derfor på dem og bli helbredet, og ikke på sabbaten.
[6: 7. 14: 3. 2M 20: 8, 9. 5M 5: 12, 13.]
15 Men Herren svarte ham og sa: Hyklere! Løser ikke hver av dere oksen eller eslet fra krybben på sabbaten og leier dem ut så de får drikke?
[14: 5. Matt 12: 11, 12.]
16 Men denne, en Abrahams datter, som Satan har bundet, tenk i atten år, skulle ikke hun bli løst av dette bånd på sabbatsdagen?
[19: 9.]
17 Da han sa dette, ble alle hans motstandere gjort til skamme, og hele folket gledet seg over alle de herlige ting som skjedde ved ham.
[18: 43.]


Fredag, Oktober 10, 2003

Kristianslund taler på Kolbotn
Ivar Kristianslund taler på legmannsgudstjenesten på Menighetshuset i Kolbotn søndag den 12. oktober 2003 klokken 11. Bernt Aarseth forretter. Alle er hjertelig velkommen. Menighetshuset ligger like ved Kolbotn kirke. Skyss fra Oslo sentralbanestasjon klokken 10.

Kolbotn 18. SØNDAG ETTER PINSE, 12. oktober 2003 klokken 11
LESETEKST, Rom 14, 1 – 8:
1 Ta dere av den som er svak i troen uten å gjøre dere til dommere over hans tanker.
[15: 1, 7. 1KOR 8: 9. 9: 21, 22. 1TESS 5: 14.] 2 Den ene har tro til å ete alt, men den som er svak, eter bare grønnsaker.
[1M 1: 29. 9: 3.] 3 Den som eter, må ikke forakte den som ikke eter. Og den som ikke eter, må ikke dømme den som eter. Gud har jo tatt seg av ham.
[1KOR 10: 25-27. Kol 2: 16.] 4 Hvem er vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Men han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe.
[Matt 7: 1. Luk 6: 37. Jak 4: 12.] 5 DEN ENE SETTER ÉN DAG HØYERE ENN EN ANNEN DAG. DEN ANDRE HOLDER ALLE DAGER FOR Å VÆRE LIKE. ENHVER MÅ BARE VÆRE FULLT VISS I SITT EGET SINN!
[Gal 4: 10.] 6 DEN SOM AKTER PÅ DAGEN, GJØR DET FOR HERREN. OG DEN SOM IKKE AKTER PÅ DAGEN, HAN GJØR DET FOR HERREN. Den som eter, gjør det for Herren - han takker jo Gud. Og den som lar være å ete, gjør det for Herren og takker Gud.
[Matt 14: 19. 1KOR 10: 30. 1TIM 4: 3.] 7 For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv.
[2KOR 5: 15. Gal 2: 20.] 8 For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til.
[Luk 20: 38. 1KOR 6: 20. 1TESS 5: 10.]
LESETEKST, Mark 2, 18 – 28:
18 Johannes' disipler og fariseerne holdt faste, og noen kom og sa til ham: Hvorfor faster både Johannes' disipler og fariseernes disipler, men dine disipler faster ikke?
[Matt 9: 14 ff. Luk 5: 33 ff.] 19 Jesus sa til dem: Brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen er iblant dem? Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. 20 Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste, på den dag. 21 Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre. 22 Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil vinen sprenge sekkene, vinen vil spilles og sekkene ødelegges. Nei, ny vin i nye skinnsekker. 23 DET SKJEDDE AT HAN PÅ EN SABBAT GIKK GJENNOM KORNÅKRENE. DISIPLENE BEGYNTE DA Å PLUKKE AKS MENS DE GIKK DER.
[5M 23: 25. Matt 12: 1 ff. Luk 6: 1 ff.] 24 FARISEERNE SA TIL HAM: SE, HVORFOR GJØR DE DET SOM IKKE ER TILLATT PÅ SABBATEN?
[2M 20: 8 ff.] 25 Og han sa til dem: HAR DERE ALDRI LEST HVA DAVID GJORDE DA HAN VAR I NØD OG SULTET, han selv og de som var med ham,
[1Sam 21: 1-7.] 26 hvorledes han gikk inn i Guds hus, da Abjatar var yppersteprest, og åt skuebrødene, som ingen har lov til å ete uten prestene, og gav også dem som var med ham?
[3M 24: 5-9.] 27 Og han sa til dem: SABBATEN BLE TIL FOR MENNESKETS SKYLD, OG IKKE MENNESKET FOR SABBATENS SKYLD.
[5M 5: 14. Kol 2: 16.] 28 SÅ ER DA MENNESKESØNNEN HERRE OGSÅ OVER SABBATEN.
PREKENTEKST, 1 Mos 2, 1 – 4:
1 Så ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær. 2 Gud fullførte på den sjuende dagen det verk han hadde gjort, og han hvilte på den sjuende dagen fra alt sitt verk som han hadde gjort.
[2M 20: 8-11. 31: 17. Heb 4: 4.] 3 Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det Gud hadde skapt og gjort.
[2M 20: 11.] 4 Dette er historien om himmelen og jorden da de ble skapt. ((Stoppe her?))På den tid da Gud Herren* gjorde jord og himmel,


Til Statsminister Kjell Magne Bondevik og utenriksminister Pettersen - Fra Jørgen Høgetveit
Til Statsminister Kjell Magne Bondevik
og utenriksminister Pettersen

EU makter ikke å oppfylle sine mattilbud til Etiopia i sult!!

I mange år har jeg fulgt nedbyggingen av norsk matproduksjon og matsikkerhet - samt nedbrytingen av naturgrunnlaget i verden. Svekkelsen I Norge både av rådgivningsapparatet, antall bønder osv. samt kornsilokapasiteten som er senket fra 9/12 mnd
til 3/ 6 og i 2003 budsjettet helt strøket, alarmerer meg sterkt.
Bl.a. har fylkesmannen i Aust-Agder general Sunde - tidligere president i Forsvarsforeningen - vært takknemlig for mine innspill i denne sikkerhetsmessige- og totalforsvars-sammenheng. Som tidligere avd.l. og jordbrukssjef i Landbruksforvaltningen holdt jeg godt øye med disse tingene - av mange grunner - ikke minst den beredskapsmessige siden.

Siden kornet er "gullstandarden" i den biologiske verden - som vi er helt avhengig av - føler jeg en sterk plikt til å varsle dere
om at nå kommer det som man har fryktet lenge, utslaget på kornavlingene og prisene p.g.a. ødelagt natur med flom og tørke
en utvikling jeg har fulgt nøye helt tilbake til min far skrev om dette fra Kina/Manchuria i 1938 (Agder-Tiden) og jeg senere
har sett det på nært hold i Etiopia som Developmentsec. ved ECMY/SES under de første store hungerkatastrofene
i 1974-75 hvor jeg utarbeidde div. rehabiliteringsprogrammer. Jeg har sett og oppleved sult - og det er noe av det verste du ser og burde ikke ramme Norge. Senere har jeg som sagt fulgt dette svært nøye og skrevet en god del om det i fagpressen og ellers - men uten at det har skjedd noe særlig annet enn man fortsetter å bygge ned norsk jordbruk og bygger kornsiloene om til hybelhus.
Det er et dramatisk signal til Norge - og en tragedie for Etiopia - når EU nå ikke kan oppfylle sin forpliktelser med matforsendelser
til et folk på 60 millioner med 12 millioner vaklende på avgrunnens rand av flom, tørke og sult. (Se under)

Det kan komme til å koste vårt folk dyrt. Riktignok utgjør ikke jordbruk mer enn 2-3% av BNP, og det gjør heller ikke energi-
forsyninga i USA - men de forstod alvoret da 50 millioner satt uten strøm! Penger er en ting - livsnødvendigheter noe helt annet.

Så prøv å gjenreis norsk matvaresikkerhet før det er for sent. Ta gjerne kontakt med Arnor Njøs (adr. under) - tidligere rektor ved NLH
og som jeg kjenner som en meget velorientert mann i disse helt grunnleggende spørsmål. Jeg står gjerne selv til disposisjon med
opplysninger om det skulle være ønskelig. Junior Lars Arne Høgetveit - arbeider også med disse spørsmålene - så ta gjerne kontakt med han. Dere finner hans adr. under.

Evje den 10.10.2003

Med vennlig hilsen

Jørgen Høgetveit

Tlf: 37 93 02 69
Fax: 37 93 01 57
E-post: akf-evje@online.no


>===== Original Message From "Arnor Njos"


http://uk.biz.yahoo.com/030822/80/e6p20.html

I denne referansen fra Reuters Business News 22.aug. i år er brukt
uttrykket:

"High wheat prices in Europe, due to crops being affected by Europe's
heatwave, resulted in the European Commission cancelling a tender to
supply 10 000 tonnes of wheat as food aid to Ethiopia." . Vi tar med
noen flere linjer fra samme refereanse:

"Last month the Commission suspended its weakly export tenders for
grain in a bid to cool the domestic market, where prices have been
driven higher by the impact on the harvest of unsuitable weather."

"But prices have continued to rise, leading to market speculation of an
EU export tax on grain in the near future."

Som vi ser er det brukt uttrykket cancel a tender. Dette betyr vel
trekke et anbud. Derfor tror jeg det som er sagt, ikke er feil. Det er
interessant også med henvisning til markedets spekulasjon om eksport
skatt

Hilsen
Arnor Njøs


Arnor Njøs

>>> Lars-Arne Høgetveit 08.10.2003 20:47:44 >>>

Hallo Arnor
Jeg har brukt over en time på å finne stoff i Internett aviser om det
du nevnte på e-post om EU som stoppet en last mat til Etiopia pga tørken
som hadde vært i
Er dette så nytt at det ikke er skrevet om? Hva er kilden din? Finner
jeg den på Internett?


Mvh
Lars-Arne Høgetveit


”Himmel og jord i EU” - Leserinnlegg av Bjarne Kydland
Frank M. Rossavik er i Bergrens Tidende for 9. okt. inne på spørsmålet om utformingen av EU`s første grunnlov, og da spesielt om den snart 2000-årige og sterke judeo-kristne innflytelsen fortsatt skal ha innflytelse på Europas nye 2000 årig fremtid og daglig-liv. At spørsmålet om de judeo-kristne verdier melder seg forundrer visst ingen den suverene innflytelsen ned gjennom tidene tatt i betraktning. EU er og blir et diktatorisk opplegg, uten tvil. Diktatorisk sagt med overlegg. Har ikke Norge måttet innføre tusenvis av forordningar uten at norske myndigheter har hatt det minste ord med i laget. ”Godta, eller du straffeforfølges!”

Personlig mistenker jeg utspillet om ”kristne verdier” mer som ”et spill for galeriet”, enn som reell bekymring for Europas kristne arv og fremtid i så måte. Sterke krefter er ”sogar” bekymret for hva muslimene og Islam skulle mene om begrepet ”kristne verdier” kommer med i grunnloven. Enskjønt denne retningen er blitt avvist i Europa, sist ved frankernes Karl Martell i slaget ved Poitiers, 100 år etter Muhammeds død. (570 - 632), i året 732. Europa ville ikke ha muslimene her. I dag vil mange ta imot dem, nærmest som våre velgjørere? Derfor også bekymringen for å gi dem, araberne, innflytelse, på europerenes grunnlov! Hva med demokratiet i denne sammenheng? Voldsomt!

I følge den judeo-kristne arven, som Europa er og har vært meget rik på må alt som ikke kan medregnes som ”kristne verdier” rangeres under ”sekulære verdier.” Og hva består så det i? Muslimene må komme inn under ”sekulære verdier.” og dertil er deres Koran-himmel langt på vei avhengig av drap. Hvilken ”arv” i Europa kan Islam påberope seg? Intet!
I følge samme Rossavik er tanken til de juridiske ekspertene i EU-rådet, som nå prøver å finne formuleringar som kan samle de 25 regjeringene at denne Grunnloven kan se omtrent slik ut: Sitat:
”EU er inspirert av kristne og sekulære verdier, samt av Europas kulturelle, religiøse og humanistiske arv.” Sitat slutt.
”Verdier” og ”arv”. Hva er mer verdier og arv i Europa enn kristendommen? De kristnes Gud sier i Josva 24:15: ”Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten . . . .”

For sikkerhets skyld har EU-rådet her sopt med seg alt som finnes og kan rankes sammen i en og samme setningen. Derfor igjen mistenker jeg ”Kristne verdier” bare å være et spill for galeriet, som gjør god tjeneste i en begynnerfase. - ”I tidens fylde . . ” vil alt som kan minne om denne arven fjernes både fra liv og lære og Grunnlov. Erfaringen er hentet fra alle regimer som til denne dato kommer inn under betegnelsen diktaturer.

En kan jo spørre: Hva er sekulære, kulturelle, religiøse og humanistiske verdier, renset for judeo-kristen Ånd. Rossaviks antydning i ”Himmel og jord i EU” om motvillig oppføring av ”kristne verdier” (mangler i opprinnelig forslag) går ikke i hop med de andre nevnte verdiene, som EU, med Frankrike i spissen tydeligvis svermer for. Vårt EU er hovudsakelig først Frankrike og så Tyskalnd.

Den judeo-kristne arven lærer oss at: ”Hele verden ligger i det onde.” 1. Joh. 5:19. I bønnen Fadervår, kristenhetens store felleseie heter det: ”-, men fri oss fra det onde. - - ” Med andre ord: ”Fri oss fra verden og alt dens vesen.” Hva er det vi ser? Nettopp Europa, av alle har krenket Guds Ord på det alvorligste. I følge Ap.gj. 17,26 bestemte Gud grensene mellom folkene. Disse grensene vil EU utradere, og har de utradert.

Hvorfor trekkes dette frem nå?

Det er ikke mulig å tro, før en ser det at EU noen tid vil få en leder som legger handa på Bibelen (USA) og lover nasjonene at det skal styres og ledes i samsvar med Guds Ord. Skulle EU, mot formodning oppnå en slik leder vil han fra dag en få høre EU-Grunnloven sitert daglig. Her finner vi det en kan kalle ”et sant sammensurium”, og som er verken ”fugl eller fisk.”

Jeg ber EU-rådet om å oppføre seg ærlig fra dag en, eller også gjøre bange anelser til skamme.
EU-grunnloven går på vår kommende 1000-årige historie. Det kan bli en særdeles guffen historie.


Noe å tenke på!
Hei kjære venner!

Noe å tenke på:

En fortelling:

En mann lå i huset sitt og sov, da en av naboene hans så at det var begynt å brenne i andre enden av huset. Naboen prøvde å ringe bort, men mannen våknet ikke av telefonen. Naboen gikk bort for å si fra – og klarte å vekke mannen, men han nektet å tro det naboen sa – og ble bare sur fordi han var blitt forstyrret. Det naboen sa måtte være feil sa mannen for det var ingen andre som hadde sagt fra til han. Naboen ble fortvilet og gikk hjem og ringte brannvesenet, men de svarte at de kunne intet gjøre så lenge mannen ikke ville at de skulle komme.

Som kjent er likegyldighet det motsatte av kjærlighet.

http://www.norea.no/RADIO/helesaken.asp?id=3654
Gå inn på Norea.no og hør andakten av Kjell Audun Lee for i dag. Den heter. "Vi står i fare for å forakte Guds Ord.(Hebr.10,26-39)"

Send denne til alle du kjenner!

Vennlig hilsen

Anne Gro Høgetveit
Hesbyveien 10
3171 Sem

Mobil: 976 73 911
E-post: anne_gro@hotmail.com


Dagens bibelord
Apg 20, 7 - 12:
7 På den første dag i uken var vi samlet for å bryte brødet. Paulus holdt da samtaler med dem, for han skulle fare derfra neste dag. Han drog ut sin tale like til midnatt.
[2: 42, 46. Matt 28: 1. Luk 24: 1. Joh 20: 1. 1KOR 16: 2. Åp 1: 10.]
8 Det var mange lamper i salen ovenpå hvor vi var samlet.
9 Men en ung mann ved navn Evtykus satt i vinduet. Da Paulus talte så lenge, falt han i dyp søvn. Og i søvne styrtet han ut og falt ned fra tredje etasje, og ble tatt død opp.
10 Men Paulus gikk ned og kastet seg over ham, og da han hadde omfavnet han, sa han: Vær ikke urolige, for hans sjel er i ham!
[1Kong 17: 21. 2KONG 4: 34.]
11 Så gikk han opp igjen og brøt brødet og spiste. Og etter at han hadde talt lenge med dem, like til daggry, drog han av sted.
12 De førte da gutten med seg i live og var meget trøstet.


Torsdag, Oktober 09, 2003

Tusenfryd og religionsblanding? - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
TORGEIR FLATEBY i Kristne Friskoler Forbund (KFF) skriver i Dagen (4/10), i forbindelse med min artikkel (24/9): - Sigurd Oppdal har rett i at menneskerettene i stor grad har bakgrunn i kristen tenkning.
”I STOR GRAD” er ikke Opdahls ord men Flatebys - Opdahl bruker ”forutsetning”, og han skriver: - KRISTENDOMMENS HØYE MENNESKEVURDERING ER I DET HELE EN FORUTSETNING FOR AT MENNESKERETTSTANKENE KUNNE BLI LEVENDE. Slike omtrentligheter fra Flateby er ikke bra.
Utgangspunktet for denne debatt var Flatebys uttalelse om samarbeidet mellom kristne, muslimer og Human-Etisk Forbund, i boken "Tusenfryd": - Vi står sammen om en tenkning som er fundert på menneskerettene, uttalte Flateby.
Flateby vil tydeligvis ikke inn på min opprinnelige problemstilling, fordi han befinner seg i religionsblanderiet som jeg skal vise.

MENNESKERETTENE ER uavbrutt koblet til Skaperretten og dermed Skaperen! Tusenfryd prosjektet underminerer kristne foreldres kamp mot de krefter som nettopp har vist at de vil ta fra dem foreldreretten og dermed retten til friskoler. Oversett "Tusenfryd" til arabisk og prøv å få den utgitt i Saudi Arabia – det kan kanskje koste en livet.
FLATEBY ”UNDRER” seg over om jeg er mot friskoler og mener jeg ikke har svart på dette? Men hadde han lest min forrige artikkel litt nøyere sto det: -… at den kristne grunnmur forvitrer om man uttaler seg som Flateby og Dermed Faller På Lang Sikt Også Friskoletanken Og Retten! Verre er det ikke, men Flateby har kanskje lært sin Kumbel: - En yndet form for polemikk - består i det probate trikk, at dytte folk en mening på, hvis vanvidd alle kan forstå.
JEG HEVDET VIDERE AT: - Det er en teologisk og tankemessige klikk at man kan samarbeide med muslimer og humanetikere om ”Tusenfryd” med grunnlag i menneskeretter som er sprunget av kristen rot. Og det går en linje fra bibelkritikken inn i mot synkretismen (egentlig: et forsøk på å mildne og forene motsetninger mellom forskjellige filosofiske og religiøse retninger), som ”Tusenfryd” virker å være en del av. Og man hjelper muslimer og humanetikere aktivt med å få ut sitt syn og samtidig ufarliggjør dem - og hjelper dem til makten. Så går det med kristendomsfaget og friskolen som da sosialistene etter hvert fikk makten. Hva de ville og har gjort står i "Skal kristendommen ut av skolen", Bj. Hareide.
ODD MYRLAND SKRIVER 13. september om ”Radikal islam truer Europa. Levi Fragell (kjent Humanist) sier i følge Norge i Dag: - Man må gjøre noe med kristne fundamentalister. De kan da ikke få gå fritt omkring. Det humanistiske manifest av 1933 har en § 1 som lyder slik: - Religiøse humanister betrakter universet som selv-eksisterende og ikke skapt.
HER, I § 1, AVSETTES GUD OG DERMED MENNESKERETTENE BRUTALT!
DET ER OGSÅ med en liten overraskelse at man finner en rektor for en katolsk skole (St. Paul skole i Bergen, i følge www.kff.no., eid av Oslo katolske bispedømme) representert i styret til KFF. Men det stemmer godt overens med KFF samarbeid i "Tusenfryd" saken. Kan man samarbeide med humanister og muslimer, i en slik sak, kan man jo også styre sammen med (i KRLfag-stil) katolisismen som tror på mennesket Maria som syndfri, skjærsliden og har en pave i rom, Guds stedfortreder på jord og ofrer Kristus igjen i messeofferet.

DET ER PÅ TIDE at generalsekretæren i Kristne Friskoler Forbund begynner å tenke mer i tråd med Bibelen og Grunnlovens § 2. Jeg tror leserne av Dagen og eiere av friskoler i Norge bør merke seg dette og følge denne saken fremover. Dette fordi det dreier seg om barna til de som har tatt barna ut av offentlige skoler for å redde dem, og så går ledelsen i KFF inn i samarbeid med hedenske krefter for å redde en kristen rett!


Dagens bibelord
2 Tim 1, 9 - 1:
9 Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han gav oss i Kristus Jesus fra evighet av.
[Rom 8: 28. 16: 25. Ef 1: 4. 2: 8, 9. 1TESS 4: 7. Tit 1: 2.]
10 Nå er denne nåde blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet,
[Jes 25: 8. Rom 16: 26. Kol 1: 26. Tit 1: 2. Heb 2: 14.]


Onsdag, Oktober 08, 2003

Jordbruket er viktig!
"Tre av fire bruk i verden er under 10 dekar. I noen land er bruksstørrelsen på veg ned.

I deler av verden der det er knapt med jord og sterk befolkningsvekst, blir brukene mindre. Mens gjennomsnittsbruket i India var på 27 dekar i 1962, var gjennomsnittet gått ned til 15,5 dekar i 1992. I Kina sank gjennomsnittsstørrelsen på bruk fra 5,6 dekar i 1980 til 4 dekar i 1999. I Japan var gjennomsnittet 15,7 dekar i 2002.

På slutten av 1990-tallet var det rundt 456 millioner gardsbruk i verden.

73 prosent av dem var på under 10 dekar. 94 prosent var under 50 dekar, bare èn promille var over 500 dekar.

Det er professor John Sumelius som presenterer disse tallene i bladet Landsbygdens Folk. Professoren påpeker at småbruk i overskuelig framtid vil ha stor betydning for matforsyningen og sysselsettingen i verden. Det kan være verdt å merke seg i disse WTO-tider. Visst er ikke småbrukertilværelsen noen dans på roser i u-landene, men alternativene er oftest betydelig verre."

Kilde: Bondebladet nr 40, 2. oktober 2003.


I Vestfold er det 2 078 driftenheter som søkte om produksjonstilskudd i 2001 på til sammen 429 500 dekar. I gjennomsnitt består hvert av disse bruka av 207 dekar.

Konklusjonen av denne internasjonale og regionale informasjonen må bl.a. kort bli også for oss i Norge:

Det er og forblir bruk for den norske bonde og jordbruker som produserer mat!

Agrar kulturen vil aldri forgå, for vi trenger mat!
Sentralisering er ikke trenden i verdensjordbruket!

Og: ”Verdiene, maten og råstoffene du lever av skapes av fotosyntesen på bondens jorder og utmarksbeiter!
Sikrer du han – sikrer du din egen fremtid....”

Jørgen Høgetveit


Dagens bibeltekster
1 Kor 15, 51 - 58:
51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet,
52 i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet.
[Matt 24: 31. 1TESS 4: 16.]
53 For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.
[Rom 2: 7. 2KOR 5: 4.]
54 Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ord oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier.
[Jes 25: 8. Hos 13: 14.]
55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?
[Heb 2: 14.]
56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.
[Rom 5: 12 ff. 7: 7 ff.]
57 Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!
[Rom 8: 37. 2KOR 2: 14. 1JOH 5: 5.]
58 Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren.
[2KRØN 15: 7. Heb 6: 10. 2PET 3: 14.]


Tirsdag, Oktober 07, 2003

Dagens bibelord
Apg 9, 32 - 41:
32 Mens nå Peter drog omkring fra sted til sted, kom han også ned til de hellige som bodde i Lydda.
33 Der fant han en mann som hette Æneas, som hadde ligget åtte år til sengs fordi han var lam.
34 Og Peter sa til ham: Æneas, Jesus Kristus helbreder deg! Stå opp og re sengen din! Og straks stod han opp.
[3: 6. Matt 9: 6.]
35 Og de så ham, alle som bodde i Lydda og Saron. Og de omvendte seg til Herren.
36 I Joppe var det en kvinne som var disippel, hun hette Tabita, på gresk Dorkas. Hun var rik på gode gjerninger, og hun gav mange almisser.
[10: 2, 5, 8.]
37 Men det skjedde nettopp i disse dagene at hun ble syk og døde. De vasket henne og la henne på en sal ovenpå.
38 Da Lydda ligger i nærheten av Joppe, og disiplene hadde hørt at Peter var der, sendte de to menn til ham og bad: Kom hit til oss uten å nøle! 39 Peter stod da opp og gikk med dem. Da han kom fram, førte de ham opp på salen, der alle enkene stod gråtende rundt ham. De viste ham kjortler og kapper som Dorkas hadde laget mens hun var blant dem.
40 Men Peter sendte dem alle ut, bøyde kne og bad. Så vendte han seg mot den døde og sa: Tabita, stå opp! Hun slo opp sine øyne, og da hun så Peter, satte hun seg opp.
41 Så rakte han henne hånden og reiste henne opp. Og han kalte inn de hellige og enkene, og stilte henne levende fram for dem.
[3: 7. Mark 5: 41.]


Mandag, Oktober 06, 2003

Dagens bibelord
Job 19, 25 - 27:
25 Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet.
[16: 19. Sal 78: 35. 110: 1. Jes 47: 4. 1KOR 15: 25 ff.]
26 Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud,
[Jes 26: 19. Dan 12: 2. Joh 5: 28 ff.]
27 han som jeg skal skue, meg til gode, han som mine øyne skal se og ikke noen fremmed - mine nyrer tæres bort i mitt liv av lengsel.
[Sal 17: 15. 73: 26. 2KOR 5: 2. 1JOH 3: 2.]


Søndag, Oktober 05, 2003

Korrespondanse mellom Willy Fjeldskaar og Ivar Kristianslund om skapelsesdagene
NB!! I DENNE E-POST-KORRESPONDANSEN MÅ DU BEGYNNE Å LESE NEDERST FOR Å FÅ INNLEGGENE I KRONOLOGISK RIKTIG REKKEFØLGE.

Jeg er litt forundret over at du som er en skolert mann ikke er mer ryddig og saklig. La meg innrømme at jeg ikke er villig til å "diskutere bort" Bibelens ord. Men jeg er absolutt villig til å diskutere hvorledes Bibelens ord er å forstå! Jeg mener at 2. Mos. 20,11 viser at Herren skapte himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er på seks dager. Hvis du tror på Gud,
kan du vel ikke nekte for dette. Du skriver: " - enkelte mener at Guds sabbatsdag ikke er over - se Øivind Andersen)," Jeg har slått opp i Ø. Andersens troslære og finner på side 57 følgende: ". . . da syvende skapelsesdag må sies å vare ennu." Noen begrunnelse finner jeg ikke. Har du noen begrunnelse? Og hva ønsker du i tilfelle å bevise? Når Gud trekker en
klar parallell mellom vår vanlige arbeidsuke, inklusive sabbaten, og skapelsesuken, inklusive sabbaten, med hvilken rett kan du da påstå at skapelsesuken har en annen lengde enn vår vanlige uke?

Hvis du vil være så vennlig å fortelle meg hvor i Bibelen det står at pi er 3, så skal jeg svare deg på dette!

Du viser til 3 Mos 19, 19 "Du skal ikke så to slags utsæd på din mark. Det skal ikke komme på deg klær som er vevd av to slags garn." [5M 22: 9, 11.] Du vet sikkert at dette er en del av sermonialloven som er gitt til Israels barns menighet, og at dette ikke gjelder bokstavelig for meg. Mitt svar er derfor at dette har jeg ikke praktisert.

Vennlig hilsen

Ivar

----- Original Message -----
From:
To: "Ivar Kristianslund"
Cc: "Henriksen Stein" ; "Lars-Arne Høgetveit"
; "Akademi for Kristen Folkeopplysning"

Sent: Thursday, October 02, 2003 9:43 AM
Subject: Re: om "dag" - og vrang lære


kjære deg,

du sier at

Hvis du ikke vil forklare hvorledes du oppfatter dette verset, har det ingen mening å diskutere med deg!

Det kan jeg gjerne (det betyr selvsagt ikke noe annet enn det som står i 1.Mosebok 1 - enkelte mener at Guds sabbatsdag ikke er over - se Øivind Andersen), men ditt innlegg bærer jo uansett ikke preg av noen diskusjon -
saken er jo at du ikke er villig til å begrunne noe som helst. Det er bare bastante påstander om at de som er uenig med deg, tar feil, og er vranglærere. Det er bare du som kan tolke Bibelen rett - det finnes vel nesten ikke den teolog som kan - muligens med unntak av Stein Henriksen.

Vitenskapen tar feil, hvis den ikke stemmer med Bibelen, sier du. Jeg kunne ha lyst til å spørre deg om du mener pi er 3, slik det står i Bibelen. Her mener vitenskapen at den er 3,14. Det er vel feil det da?

Har du forresten noengang brukt klær strikket av 2 typer garn, slik det står vi ikke skal. Eller må det ikke tolkes bokstavelig? Eller at vi ikke skal så med to typer såkorn på samme jorde. Har du praktisert det?

mvh
Willy Fjeldskaar


"Ivar
Kristianslund" To:

, Lars-Arne Høgetveit
no> , "Akademi
for Kristen Folkeopplysning"
Subject: Re: om "dag" - og
vrang lære
02.10.2003 06:39


Kjære Willy Fjeldskaar!

1. Som nevnt har ikke jeg personlig skrevet at Stein Henriksen (SH) er "hebraiker". Men jeg godkjente uttrykket, da jeg visste at SH har meget gode kunnskaper i hebraisk og blant annet har skrevet en hebraisk ordbok. Det burde ikke være uforståelig at jeg godkjenner uttrykket, selv om jeg personlig ikke trenger SH's assistanse for å forstå at dagene i 1. Mosebok 1 ikke kan være noe annet enn vanlige dager. Noe mer er det ikke å si om dette.

2. Du spør: "Fører ikke det til at Gud skapte himmel og jord på 1 dag i 1. Mosebok 2,4, mens han i 1. Mosebok 1 brukte 4 (-6) dager på samme?" Svar: Påstanden i 2. ledd i ditt spørsmål er feil. Når vi leser 1.Mos.1,1-5, ser vi at GUD FAKTISK SKAPTE HIMMEL OG JORD PÅ 1 DAG, nemlig den første dagen. Men jorden var øde og tom, så han fortsatte skaperverket de følgende dager.

3. Du spør om det ikke er en drøy påstand å hevde at Øivind Andersen og Francis Schaeffer tar feil om dagene og jordas alder. Svar: Om det er en drøy påstand eller ikke er uinteressant. Jeg stoler verken på meg selv eller på andre. Jeg stoler bare på Bibelen! Rom 3, 4: "La det stå fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er en løgner!" Jeg har meget stor respekt
for Øivind Andersen, men også han har tatt feil. Det som er avgjørende er at Herren har forklart oss tydelig at han skapte på 6 vanlige dager. 2 Mos 20,11: "FOR PÅ SEKS DAGER GJORDE HERREN HIMMELEN OG JORDEN, HAVET OG ALT DET SOM I DEM ER, OG HAN HVILTE PÅ DEN SJUENDE DAGEN. DERFOR VELSIGNET HERREN SABBATSDAGEN OG HELLIGET DEN." Hvorledes oppfatter du budskapet i dette verset? Feier du det bare bort? Hvis du ikke vil forklare hvorledes du oppfatter dette verset, har det ingen mening å diskutere med deg!

4. Du spør: "Går det an å stole mer på sin egen bibeltolkning enn på Bibelen?" Svar: Ja, det går an, og da kommer man galt ut. Det riktige er å ta Bibelen som den står og la den tolke seg selv. Bibelen er hevet over "vitenskapen". Det blir alltid galt å bruke "vitenskapen" til å korrigere Bibelen. Men hvis og når "vitenskapen" kommer til samme resultat som
Bibelen, kan dette være interessant å legge merke til. Det er viktig å merke seg at Bibelen er den eneste absolutte sannhet vi har å gå ut fra i tilværelsen! Vi lever i et mørke. Guds Ord er det eneste lyset vi har i
dette mørket.

Vennlig hilsen

Ivar Kristianslund

----- Original Message -----
From:
To: "Ivar Kristianslund"
Cc: "Henriksen Stein" >"

Sent: Wednesday, October 01, 2003 10:14 AM
Subject: Re: om "dag" - og vrang lære


kjære Kristianslund,

jeg har ingenting imot at du gjengir vår korrespondanse i din nettavis. Jeg vil imidlertid be deg redegjøre for (når du gjengir vår korrespondanse) grunnen til at du kaller Stein Henriksen for "hebraiker". Det betyr vel at
han har doktorgrad i hebraisk. Jeg tolker det slik at han har doktorgrad i hebraisk. I og med at han har fasiten på dette spørsmålet, så har han iallfall en helt annen hebraisk-kunnskap enn de nevnte teologer. Dette må du redegjøre for.

Nå sier du imidlertid at en ikke trenger kunne hebraisk for å forstå at det er utelukket at "dagene" i 1.Mosebok 1 kan oppfattes som perioder. Grunnen
til at du kaller Stein Henriksen for "hebraiker" er dermed uforståelig. Videre sier du at "dag" i 1.Mosebok 2,4 betyr sannsynligvis også "dag". Fører ikke det til at Gud skapte himmel og jord på 1 dag i 1.Mosebok 2,4,
mens han i 1.Mosebok 1 brukte 4 (-6) dager på det samme? Jeg merker meg at det kan være viktig å gjøre en språklig analyse av 1.Mosebok 2,4 - mht. 1.Mosebok 1 er det unødvendig.

Det er altså ikke hebraisk-kunnskapene til Øivind Andersen (ØA) eller Francis Schaeffer (FS) som gjør at de er blitt vranglærere (i dine øyne). De har forstått at en må ta hensyn til det Bibelen lærer om seg selv, men har ikke tatt konsekvensen av det. De har derimot "forsøkt å få bibelteksten til å stemme med vitenskapen". ØA "har ikke jobbet nok med saken".

Det betyr altså at ØA, FS ikke er til å stole på. De sier at de forsøker å tolke bibeltekstene ut fra sin sammenheng og ut fra Bibelen ellers, noe som
altså ikke er sant. Det de gjør/har gjort, er å få bibeltekstene til å stemme med vitenskapen. Er det ikke en litt drøy påstand, syns du? Jeg finner det ganske drøyt at de som jobbet et helt liv med tekstene i NT og
GT, og som hadde tilstrekkelig av både gudstro, skolering og intelligens, de stemples som uredelige med et lite pennestrøk. En bør ha svært gode argumenter for slike påstander. ØA kunne f.eks. store deler av GT utenat. Da jeg gikk på Fjellhaug, holdt han på med Salmene. Han behersker hebraisk bedre enn de fleste.

Det må atskillig bedre argumenter, og bedre tekst-utleggelse enn de løse påstandene du leverer her - som belegg for påstanden om at ØA og FS er vranglærere, og at de tilpasser bibeltekstene til vitenskapen. (Noen av
tekstene du refererer i mailen er forøvrig tatt fullstendig ut av sin sammenheng.)

Du sier, om ØA, at han stoler mer på den falskelige vitenskap enn på Bibelen. Det er en uhyrlig påstand. Jeg må få lov til å spørre: går det an å stole mer på sin egen bibeltolkning enn på Bibelen? En har bestemt seg for hvordan Bibelen skal tolkjes, og så tilpasses bibeltekstene til dette syn, etter behov. Jeg bare spør.

mvh
Willy Fjeldskaar


"Ivar
Kristianslund" To:

, Lars-Arne Høgetveit
no> ,
"Akademi
for Kristen Folkeopplysning"
Subject: Re: om "dag" - og
vrang lære
01.10.2003 03:32


Kjære Willy Fjeldskaar!

La meg først opplyse at det ikke er jeg som har ført svarartikkelen til deg i pennen. Hvis jeg hadde skrevet den selv, ville kanskje en del formuleringer ha vært annerledes. Men jeg er enig i innholdet og står inne
for det som er skrevet.

I Bibelen kan dag bety periode, men i skapelsesberetningen er dette helt utelukket ut fra sammenhengen. Man behøver ikke å kunne hebraisk for å
komme til denne konklusjonen. Det er kun evolusjonsspekulasjonene som kan få noen til å tro at dagene er noe annet enn vanlige dager. Og evolusjonsspekulasjonene er helt uforenlige med Bibelen, bl.a. fordi døden først kom inn i verden ved synden. 2. Mos 20, 11 og sammenhengen der viser med all mulig tydelighet at skapelsen skjedde på 6 vanlige dager.

Du spør meg hvorfor ?dag? i 1. Mos. 2,4 betyr periode og ikke døgn. Jeg er slett ikke sikker på at "jom" betyr periode her. "jom" kan vel tenkes å vise til den 1. skapelsesdagen da himmelen og jorden ble skapt. Det var jo skapelsen av himmelen og jorden som var det første og helt grunnleggende. Men hvis det betyr periode, så går det vel fram av en språklig analyse og
bibelsk tolkning og forstås av sammenhengen. (Jeg deltar i et kurs i hebraisk for tiden, og ser fram til å forstå mer av dette.)

Du viser til Øivind Andersen som jeg har stor respekt for. Hans troslære er en utmerket bok, men avsnittet om skapelsen er meget svakt og skjemmer boken. Han åpner for muligheten av at dag kan bety periode, men han er ikke sikker. Noe av det første som slo meg da jeg leste dette, er at han overhodet ikke nevner 2. Mos. 20,11 og sammenhengen der. Dette viser at han ikke har arbeidet nok med saken. Derfor er det positivt feil når han
skriver på s. 57: ”Derimot kan vi svare sikkert at det er positivt uriktig å angi jordens alder til ca. 6000 år. Vi vet nemlig ikke hvor lenge den var øde og tom.”

Du spør meg hva det kommer av at ØA, FS, o.a. er blitt vranglærere. I den grad de er blitt det, tror jeg det kommer av at de har stolt mer på det som falskelig kalles vitenskap enn på Bibelen. De har vært barn av sin tid. På Menighetsfakultetet har man helt fra starten av hatt et ubibelsk bibelsyn. Verbalinspirasjonslæren er blitt latterliggjort. Nøkkelen til å få et riktig bibelsyn er å finne ut hva Bibelen lærer om seg selv. Øivind Andersen har forstått dette, men har ikke helt tatt konsekvensen av det. I stedet for å holde seg bokstavelig til det som bibelteksten sier, har man forsøkt å få bibelteksten til å stemme med vitenskapen. 1 Kor 1, 19 ? 21: ”For det
står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. [Sal 33: 10. Jes 29: 14.] 20 Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? [Jes 33: 18. 44: 25. Rom 1: 22.] 21 For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap.” [Matt 11: 25, 27. Rom 1:
21, 28.]

På 1960-tallet bodde jeg 2,5 år i USA. Jeg var medlem av Creation Research Society og lærte mye om bibelsyn og kreasjonisme. Jeg forsøkte å skrive om disse emnene for eksempel i Vårt Land og Folkets Framtid, men ble stort sett kneblet. Det ”konservative” teologiske miljøet i Norge har vært preget av den ubibelske påstanden: ”Det viktige er AT Gud har skapt, ikke HVORLEDES han har skapt.”

Jeg legger ved noen artikler som jeg har skrevet om skapelsesdagene.

Vennlig hilsen

Ivar Kristianslund

PS
Jeg kunne tenke meg å gjengi vår korrespondanse i min nettavis. Vennligst
gi meg beskjed straks dersom du har noe i mot dette.
DS

----- Original Message -----
From:
To:
Sent: Monday, September 22, 2003 10:17 AM
Subject: Fw: om "dag" - og vrang lære


> kjære Kristianslund - igjen,
>
> jeg har nå funnet ut, via nettet, hvem Stein Henriksen er - pensjonert
> prost og formann i Akademi for Kristen Folkeopplysning. Du trenger derfor
> ikke å kommentere den saken. Men mine spørtsmål omkring hans kompetanse i
> hebraisk er, om mulig, enda mer relevante.
>
> mvh
> Willy Fjeldskaar
>
>
> ----- Forwarded by Willy Fjeldskaar/Ullandhaug/Rogalandsforskning on
> 22.09.2003 10:15 -----
>
> Willy.Fjeldskaar
> @rf.no To: ivar-kr@online.no
> cc:
> 21.09.2003 Subject: om "dag" - og
vrang lære
>
>
> Kjære Kristisanslund,
>
> Jeg leste ditt/deres innlegg i Dagen forleden, hvor det henvises til din
> hjemmeside, for mer detaljer om hvordan ”dag” i 1. Mosebok er å forstå.
>
> Her ser jeg at du bruker ”hebraiker” Stein Henriksen som sannhetsvitne på
> at det ikke finnes alternative tolkninger av ordet ”dag”, det kan bare
> bety døgn, og ikke perioder. Jeg lurer på hvem Stein Henriksen er, som
> sitter inne med det endegyldige svaret på dette spørsmålet. >
> Uansett, hva er det som gjør at det er Stein Henriksen vi skal høre på?
> Hvorfor ikke andre hebraisk-eksperter? Hvorfor ikke Francis Schaeffer?
> Hvorfor ikke Øivind (som du forøvrig feilaktig omtaler som Øyvind)
> Andersen? Hva vet Stein Henriksen om hebraisk, som de andre ikke visste?
>
> Konklusjonen din er iallfall at all annen tolkning er bibelstridig og
> vranglære. Det betyr altså at både Schaeffer og Andersen forfekter
> bibelstridig tolkning, de åpner jo for at ”dag” også kan bety periode.
>
> Du siterer Øivind Andersen en hel del. Han var konservativ, og sa mye som
> du finner verdt å sitere. Han kom likevel ut med feil svar, i og med at
han ikke innså at ”dag” i 1. Mosebok ikke kan bety periode. Kan du forresten
> forklare hvorfor ”dag” i 1.Mosebok 2,4 betyr periode, og ikke døgn? Dette
> omtaler Øivind Andersen forøvrig i sin troslære.
>
> Det er ikke vanskelig i hovedsak å være enig i de 10 punktene som du
nevner i ”Kan Bibelen tolkes på flere måter.” Jeg er nokså sikker på at Øivind
> Andersen også ville vært enige i dem. Det betyr at han ville oppfylt
> forutsetning nr. 3 av totalt 3 forutsetninger for å tolke Bibelen rett.
Når Øivind Andersen (ØA), Francis Schaeffer (FS) o.a. kommer ut med ”galt”
> svar, dvs. farer vill, så må det skyldes at de svikter på pkt 1) ikke
> studerte hele Bibelen under bønn, eller 2) ikke praktiserte Bibelens
lære. Hvor ligger, etter ditt syn, grunnen til den fatale feilen?
>
> Altså:
> Hva kommer det av at ØA, FS, o.a. er blitt vranglærere? Er det
> 1) at de ikke kunne hebraisk skikkelig? I så fall - hvor tok de feil?
> 2) at de ikke studerte hele Bibelen under bønn?
> 3) at de ikke praktiserte Bibelens lære?
>
> Jeg håper du har anledning til å gi et lite svar på dette,
>
> mvh
> Willy Fjeldskaar


17. SØNDAG ETTER PINSE: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Joh 11, 17 - 27:
17 Da nå Jesus kom fram, fant han at Lasarus allerede hadde ligget fire dager i graven.
18 Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent femten stadier borte.
19 Og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror.
20 Da Marta nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Men Maria satt hjemme i huset.
21 Marta sa da til Jesus: Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død!
22 Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg.
23 Jesus sier til henne: Din bror skal oppstå!
24 Marta sier til ham: Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag.
[5: 28, 29. 6: 40, 54. Dan 12: 2.]
25 Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.
[1: 4. 5: 26. 6: 39, 40. 14: 6. 1JOH 5: 20. Åp 1: 18.]
26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?
[5: 24. 6: 47, 50, 51. 8: 51.]
27 Hun sier til ham: Ja, Herre! Jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden.
[4: 42. 6: 14, 69. Matt 16: 16. Luk 2: 11.]

Joh 11, 37 - 44:
37 Men noen av dem sa: Kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne, også ha gjort det slik at denne mannen ikke var død?
[9: 1, 6, 7.]
38 Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran den.
[20: 1. Matt 27: 60. Mark 15: 46. Luk 23: 53. 24: 2.]
39 Jesus sier: Ta steinen bort! Marta, den dødes søster, sier til ham: Herre, han stinker allerede, for han har ligget der fire dager.
[v. 17.]
40 Jesus sier til henne: Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?
[v. 4.]
41 De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg.
42 Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg.
[12: 30. 17: 8, 21. 1PET 2: 6.]
43 Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst: Lasarus, kom ut! 44 Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk. Jesus sier til dem: Løs ham og la ham gå!
[19: 40. 20: 6, 7.]

LESETEKST, Hos 6, 1 - 3:
1 Kom, la oss vende om til Herren! For det er han som har revet i stykker, men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss.
[5M 32: 39. Job 5: 18. Jer 3: 22. 17: 14.]
2 Han vil gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn.
[1SAM 2: 6.]
3 Så la oss lære å kjenne Herren! La oss søke med iver å lære ham å kjenne! Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et senregn som væter jorden.
[14: 6. 5M 11: 14. Jes 44: 3, 4. 55: 10, 11. 58: 8.]

LESETEKST, 2 Tim 1, 9 - 12:
9 Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han gav oss i Kristus Jesus fra evighet av.
[Rom 8: 28. 16: 25. Ef 1: 4. 2: 8, 9. 1TESS 4: 7. Tit 1: 2.]
10 Nå er denne nåde blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet,
[Jes 25: 8. Rom 16: 26. Kol 1: 26. Tit 1: 2. Heb 2: 14.]
11 og ved det er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedninger.
[1TIM 2: 7.]
12 Derfor er det også jeg lider dette. Men jeg skammer meg ikke ved det. For jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd meg, til dagen kommer.
[2KOR 5: 19. Ef 3: 1. Fil 1: 6. 1PET 4: 16.]


Lørdag, Oktober 04, 2003

Dagens bibelord
Sal 143, 5 - 10:
5 Jeg kommer de gamle dager i hu. Jeg tenker på alt ditt verk, jeg grunner på dine henders gjerning.
[77: 6. 119: 97.]
6 Jeg rekker ut mine hender til deg, min sjel lengter etter deg som et uttørket land tørster etter regn. Sela.
[63: 2. 88: 10.]
7 Skynd deg å svare meg, Herre! Min ånd tæres bort. Skjul ikke ditt åsyn for meg, så jeg blir lik dem som farer ned i graven!
[28: 1. 88: 5.]
8 La meg få høre om din miskunnhet om morgenen, for til deg setter jeg min lit. Kunngjør meg den vei jeg skal vandre, for til deg løfter jeg min sjel.
[25: 4. 86: 11.]
9 Fri meg fra mine fiender, Herre! Hos deg søker jeg ly.
10 Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud! Må din gode Ånd lede meg på jevnt land!
[27: 11. 119: 12. Neh 9: 20.]


Fredag, Oktober 03, 2003

Dagens bibelord
2 Mos 14, 19 - 22:
19 Guds engel, som gikk foran Israels leir, flyttet seg og gikk etter dem. Skystøtten, som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem.
[13: 21, 22. 23: 20, 23.]
20 Slik kom den mellom egypternes leir og Israels leir. På den ene siden var den sky og mørke, på den andre siden lyste den opp natten. Og den ene leir kom ikke innpå den andre hele natten.
21 Da rakte Moses sin hånd ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten. Han gjorde havet til tørt land, og vannet skiltes at.
[v. 16. Jos 3: 16. Sal 66: 6. 106: 9. 114: 3. 136: 13. Jes 63: 12, 13.] 22 Og Israels barn gikk midt gjennom havet på tørr grunn. Vannet stod som en mur på deres høyre og på deres venstre side.
[v. 29. Jos 4: 23. Sal 78: 13. 106: 9. 1KOR 10: 1. Heb 11: 29.]


Leserinnlegg av Bjarne Kydland: "MER MUR"
Mang en gang reagerer jeg på ting/utsagn i dagspressen som jeg ikke kan la stå uimotsagt og som gjør at jeg må ”slå av en prat med dagboken”, ville mange si. Jeg sier PC-en. Igjen får Bergens Tidende unngjelde, ikke fordi denne avisen er mer tankeløs/diktatorisk (?) enn annen profan presse, men ene og alene fordi denne avisen finnes i huset.

Bergens Tidende er visst ikke særlig glad i den israelske murbyggingen, men det rare er at bladet, som også palestinerne, hårdnakket forlanger at Vestens kraftigste bolverk mot det islamske diktaturet, USA og Israel, skal hjelpe og garantere for at PLO skal få makt og innflytelse, på bekostning av den judeo-kristne kultur, hvis styreform er demokrati. ”Snedige greier!” – spør du meg. Aller helst ville palestinerne nok for øyeblikket hatt en ”houdna,” tenker jeg.

Her er det snakk om verdens to dominerende motsetningar: Diktaturet og demokratiet, hvor altså førstnevnte ikke unnslår seg å forlange at demokratiet må tre hjelpende til, ja garantere at diktaturets anliggende må lykkes, det å oppnå overvekten! Sic!

I dagens BT (2003-10-02) tar dette seg slik ut:
Leder: Mer mur, side 26: Sitat: ”Da må USA vise at det mener alvor med løftet om å hjelpe palestinerne til en stat eller si at det var en bløff.” Sitat slutt. Vil forresten ikke palestinerne ha hele Israel og Jerusalem med?

Jeg spør BT: Kan det være mer velvilje i PLO mot Israel og USA enn det var i de 19 døds-”flyverne”, fra 11. september 2001, som også tok med seg, i døden, flypassasjerene og WTC-mannskapet? Tusener av mennesker! Ikke får jeg dette til å gå i hop!


Torsdag, Oktober 02, 2003

Dagens bibelord
Ordsp 3, 5 - 9:
5 Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!
[22: 19. 28: 26. Sal 37: 5. 118: 8, 9. Jes 26: 4.]
6 Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette.
7 Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde!
[8: 13. 16: 6. Jes 5: 21. Rom 12: 3, 16.]
8 Det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben.
9 Vis Herren ære med gaver av ditt gods og med førstegrøden av hele din avling!
[2M 23: 19. 5M 26: 2 ff.]


Onsdag, Oktober 01, 2003

Hva lærer skapelsesdebatten oss? - Av Lars-Arne Høgetveit
Enkelte innlegg i avisen Dagen har konkludert med at debatten om skapelsesdager er i ”periferien” når det gjelder Bibelens sentrale budskap og mener at debatten virker splittende for den felles åndskampen blant kristne for de sentrale hovedpunkter i den kristne tro. Den kristne tro – hva er det? Guds vitnesbyrd om Bibelen er: - Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkommen, dugelig til all god gjerning. Timoteus 3, 16-17. Og om troens vei: - Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord… Romerne 10, 17. GRUNNLAGET FOR NÅDEN LIGGER ALTSÅ I ORDET OG DETS TROVERDIGHET!

Det begynner å ane meg at den åndelige arv fra bl.a. Menighetsfakultetet (MF) har forgiftet oss alle - om i noe ulik grad. Den historisk kritiske metode har infisert oss alle - slik at ”Har Gud virkelig sagt” blir standardspørsmålet i mye av Bibelstudiet, der vi deler Bibelen inn i det sentrale og det mer perifere. Det er det bare å se i øynene. Det kan ikke forstås slik, sier noen, fordi vitenskapen har jo løst det problemet. Eller andre sier: - dette avsnittet i Bibelen har ingen relevans for troens grunnlag og forståelse. Eva møttes av Djevelen i slangens skikkelse med ”Har Gud virkelig sagt?” Jesus møtte Djevelen med ”Det står skrevet”.

Veien ut av dette uføret blir da å rette søkelyset mot Bibelens selvvitnesbyrd – og det er: ”Den hele skrift er innblest av Gud”. Derfor vil en tolkning av Bibelen dit hen at Skapelsen og Syndefloden er å betrakte som en billedelig fortelling slik tidligere I.P. Seierstad ved MF skriver, føre i ulykken. Dette bibelsyn førere oss dit hen at Jesu oppstandelse og jomfrufødselen også vil kunne betviles, slik Jacob Jervell gjør det. DET SENTRALE FOR FRELSEN ER OM VI KAN STOLE PÅ GUDS ORD OM FRELSEREN! Kan vi ikke det – kan vi slutte å lese andakt, slutte å samles til yngres og søndagskole, slutte å be for maten osv.

Altså er ikke skapelsen av den første jord på 6 dager en bagatell, fordi ”Den hele Skrift er innblest av Gud”. Guds selvvitnesbyrd om antall dager som jorden ble skapt på står klart flere steder: 1. Mosebok 1, 14-16, 2, Mos 20, 8 – 11, Lukas 11, 50-51, Markus 10,6 og Romerne 1,20 – for å nevne noen steder. Som skrevet før setter disse bibelsteder beinkrok på evolusjonistens flukt bort fra Gud gjennom sin aldersdatering som gir rom for at Gud er død, fordi Guds Ord ikke synes å stemme.

Har vi slått fast at ”Den hele skrift er innblest av Gud” kan vi be med D.L. Moody: ”Gud, det er vel ikke noe som stenger mellom deg og meg”. Videre ba han: ”Gud, send vekkelse”. Deretter tegnet han en sirkel rundt seg selv og sa ”Begynn her!” Jeg tror ”Begynn her!” er ydmykhet – og den ydmykhet innrømmer ”at Gud har talt”.


Dagens bibelord
Sal 62, 6 - 9:
6 Bare i håp til Gud vær stille, min sjel, for fra ham kommer mitt håp.
[38: 16. 39: 8. 71: 5.]
7 Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes. 8 Hos Gud er min frelse og min ære, min sterke klippe, min tilflukt er i Gud.
9 Sett deres lit til ham til enhver tid, dere folk! Utøs deres hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela.
[37: 5. 1SAM 1: 15. Jes 26: 4. Klag 2: 19.]