INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Januar 2016

Fredag, Januar 22, 2016

GUDSTJENESTE I ÅS SØNDAG 24. JANUAR
GUDSTJENESTE PÅ HOLSTAD
Søndag 24. januar 2016 kl. 1100 blir det gudstjeneste på Holstad Grendehus (tidligere Holstad skole), Haugerudveien 23 i Ås ved Ivar Kristianslund. Ta med familie og venner og hør Guds ord! Spørsmål besvares under kirkekaffen. Arr: Den norske kirke i eksil.
Kontaktperson for Den norske kirke i eksil, Ås:
Ivar Kristianslund
Ryenveien 33, 1719 Greåker
Telefon: 90957002
E-post: ivar-kr@online.no
NB! Veibeskrivelse til Holstad Grendehus sendes på oppfordring.

BIBELEN ER PÅLITELIG!
Paulus skriver til Timoteus: «Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning».

Hvorfor skal vi tro dette? Jo, den voldelige kristenforfølgeren Paulus fikk se den korsfestede Jesus levende. Da ble han selv en brennende kristen. Han var villig til å lide hva som helst for Jesus, som utvalgte ham til apostel. Paulus var ingen forvirret fanatiker, men en faktaorientert nøktern mann. Også flere andre så den oppstandne og ble overbevist. En gang ble Jesus sett av mer enn 500 på én gang.

Oppstandelsen er rett og slett et historisk faktum, som beviser at Jesus, Bibelens garantist, er Guds Sønn!

Ivar Kristianslund
Tune


Torsdag, Januar 07, 2016

INNBYDELSE TIL REGELMESSIGE GUDSTJENESTER I ÅS
INFORMASJON FRA DEN NORSKE KIRKE I EKSIL

Annonse:
GUDSTJENESTE PÅ HOLSTAD
Søndag 10. januar 2016 kl. 1100 blir det gudstjeneste på Holstad Grendehus, Haugerudveien 23 i Ås. Einar Bryn forretter og Ivar Kristianslund taler. Kirkekaffe. «Liten og stor, kom og hør Guds Ord!» Arr: Den norske kirke i eksil.

Semesterplan, gudstjenester (2. hver søndag):
Det blir gudstjenester på Holstad Grendehus, Haugerudveien 23, Ås på følgende søndager kl. 1100:
10. og 24. januar.
7. og 21. februar.
6. og 20. mars.
3. og 17. april.
22. mai.
5. og 19. juni.
(Den 8. mai blir gudstjenesten kanskje et annet sted. Mer informasjon senere.)

Andre arrangementer:
Det planlegges også å ha gudstjenester/møter på engelsk for studenter, asylsøkere og andre. Ta kontakt hvis du har forslag!

Notis sendt til avisene:

GUDSTJENESTER HOLSTAD GRENDEHUS

Fra og med søndag 10. januar 2016 kl. 1100 blir det gudstjeneste annen hver søndag på Holstad Grendehus i Ås. Absolutt alle er hjertelig velkommen, uansett livssyn, alder, kjønn, og hva det måtte være. Her forkynnes gledesbudskapet fra Bibelen, som er Guds sanne og pålitelige ord. Under kirkekaffen etter gudstjenesten kan du stille spørsmål!

Arrangør er Den norske kirke i eksil som ble grunnlagt av Børre Knudsen, Ludvig Nessa og Per Kørner. Disse ble avskjediget fra sine prestestillinger i Den norske kirke på grunn av fredelig, men tydelig motstand mot drap av ufødte barn.

Initiativtaker og hovedansvarlig er prest Einar Stjernholm Bryn, som har allsidig bakgrunn fra Misjonssambandet og Indremisjonen, bl. a. som bibelskolelærer. Lokalt ansvarlig blir prof. em. Dr.Scient. Ivar Kristianslund, Ph.D. Han har arbeidet i mange år ved Landbrukshøgskolen, hvor han også er utdannet. Nylig har han tatt en Mastergrad i bibelske og teologiske studier i USA.

Bakgrunn for oppstarten I Ås:
Einar Stjernholm Bryn beskriver dette slik: Da vi måtte flytte våre gudstjenester fra Kongsveien 82, Oslo, fordi eieren skulle rive anlegget der og bygge boligenheter, vendte vi tilbake til Grensen 19 i Oslo sentrum. Flere fra Akershus har gitt uttrykk for at det blir både langt og dyrt å dra inn i Oslo sentrum for å kunne gå til gudstjeneste i Den norske kirke i eksil. Da Nils Fiske så en annonse om en leiemulighet i Holstad Grendehus i Ås, har vi ved selvsyn og vurderinger gått inn for å begynne gudstjenester der, med oppstart førstkommende søndag, 10. januar kl. 11.00.

Kontaktperson for Den norske kirke i eksil, Ås:
Ivar Kristianslund
Ryenveien 33, 1719 Greåker
Telefon: 90957002
E-post: ivar-kr@online.no