INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Januar 2007

Fredag, Januar 05, 2007

ANNE HÆTTA ØVERLI DØDE PÅ HAMMERFEST SYKEHUS, 4. JANUAR 2007
Anne Hætta Øverli døde på Hammerfest sykehus, 4. januar 2007.

Det følgende sto i aviser da hun fylte 80 år:

80 år

Anne Hætta Øverli i Kautokeino fyller 80 år onsdag 3. mai 2006. Selv om de åtti nå er kommet, er hun fortsatt aktiv i flere sammenhenger. Hun er en dyktig dame.

For mange år siden gikk hun av som trygdesjef i Kautokeino, men fortsatte sin aktivitet i mange lag og foreninger. Blant annet har hun vært innvalgt i Landsstyret for Norges Samemisjon.

Anne var den første lederen i Kautokeino bedehusforening. Hun skaffet den første kapitalen fra et minnefond, og er således en av hovedpersonene bak etableringen av Kautokeino Bedehus, der hun fortsatt er medlem av styret. Dessuten er hun en av initiativtakerne bak de alternative gudstjenester som tok til på bedehuset i 1998.

Anne var også aktiv kommunepolitiker for KrF. Men på grunn av KrF’s liberale kirkepolitikk forlot hun partiet.

I denne tospråklige kommunen har hun tjenestegjort som tolk i de fleste sammenhenger.

Vi ønsker henne Guds rike velsignelse over 80 års dagen, og håper at hun fortsatt får mange gode år sammen med sin kjære Reidar!

Hilsen

Kautokeino bedehusforening


Tirsdag, Januar 02, 2007

OLAV ANDREAS DOVLAND SENDER BREV TIL BISKOPENE
Til

Biskopene i Den norske kirke (Send gjerne brev videre. Hilsen oad)

Våler 2. januar 2007

Kjære prestekolleger.

Jeg vil gjerne ønske dere et godt nyttår!

Den norske kirke er etter min – og manges – overbevisning inne i en alvorlig skjebnetid. Man kunne tale om en ny 500-årskrise.

Bispekollegiet i dag, sammen med kolleger før dere, er personlig og kollektivt ansvarlige for og årsak til utviklingen.

Jeg mener at dere er på kollisjonskurs med Guds ord. Dere husker at Lærenemnda uttalte klart og enstemmig at relevante ord i Bibelen om homofili har et udiskutabelt begrepsinnhold. Jeg synes dere nå fusker med Guds ord.

Da jeg var prest på Ørland kom en mann til meg en dag. Han fortalte at han hadde gitt sitt liv til Gud. Jeg tar ikke æren for dét. Men da han fortalte hvordan det skjedde, ble jeg forundret. Den søndagen du i prekenen talte om å fuske med ”livet og Gud”, da gikk det opp for meg at nettopp det har jeg gjort.

I dag, på en måte ved veis ende, er dét min tunge bør: Har jeg fusket?

Du skjønner at brevet er personlig ment.

Idet jeg referer til begrepene ”mann/kvinne” og ”mannlig/kvinnelig”, har jeg fundert på om den offisielle oversettelsen av 1. Mos 1:27 er den beste. Biskopene sitter i Bibelselskapet og må vite mer om dette. Er det alltid riktig å oversette adjektiver som om de var substantiver?

For meg er det klart: Vi er skapt med det ene eller det annet kjønn. Det er ikke engang nødvendig med livlig fantasi for å skjønne skaperverkets fullkommenhet. Og det er slett ikke nødvendig å kle av seg for å forstå den guddommelige sammenhengen.

Det kvinnelige! Det mannlige!

Med hvilken rett kan dere biskoper oppheve/overse/endre/sensurere Guds ord i Bibelen?

Det er mange i dag som opplever det som skjer som forakt for Guds ord. I beste fall som ettergivenhet og manglende respekt for Guds, det er JHVH’s ord.

Fiskes program om et ritual/ordning for homofilt samboende over en lattermild kaffekopp bærer ikke bud om noe godt. Dessuten er det på linje med statsråd Giske og LO som har vilje til å styre biskopene og kirken på sosialdemokratisk vis.

Jeg ber dere biskoper, særlig du som betrakter deg som ”konservativ”, om å ta et oppgjør med denne undergravningen av Kirkens grunn innad i kollegiet, og å la allmennheten få innsyn i samtalen.

Kirken er splittet for lengst. Mange deler det synet. Denne utviklingen har til nå bare hatt en retning, og la meg si det på engelsk: it goes from bad to worse! Nå må gjenoppbyggingen komme. Den må begynne med Guds hus.

Det er likevel biskoper, domproster, proster og prester som sier at vi kan leve med to syn. Den oppfatningen strider imot logikkens lover, så langt jeg husker professor Arne Næss. Folk er ikke dumme. De gjennomskuer det dere driver med. Det merker vi som har kontakt med folket og ikke bare med kolleger, mediekommentatorer, saksbehandlere og politikere slik som dere.

Bernhard på Tromøy kom en dag, og spurte: Hvem skal jeg tro på, biskopen eller soknepresten? Kirken er splittet! Bisp og prest sier ulikt. Er det jeg som tar feil?

Et hus som kommer i strid med seg selv kan ikke bestå. Jeg hører ekkoet av profeten Jeremia. (6:14 for eks.) Kjære biskop. Du er vel den nærmeste til å veilede?

Hvordan kommer dere til rette med for eksempel Rom. 1 og 1. Kor 6:9?

Vi ser at bibeltroende skyves ut av nattverdfellesskapet, med biskopenes uønskede bistand. Den utviklingen vil bare de færreste akseptere frivillig. Men når dere har bygget ferdig deres nye ”åpne og inkluderende folkekirke hvor prester lever sammen i homofile parforhold”, da gjenstår spørsmålet: ”Hvor skal da de kristne gjøre av seg?” Også om dette spørsmålet må dere gi veiledning.

I min første tid som teologistudent hørte vi fra en gruppe i Oslo som sa følgende: Vi vet godt hva Bibelen sier om homofili. Men vi bryr oss ikke om det!

Homseagendaen er klart bibelstridig. Den samsvarer ikke med Guds åpenbarte ord og er politisk frekk og freidig. Den ødelegger ”kirken” innenfra. Kirken – og biskopene – er det ulykkelige offer for 1 Mos 1:3 – teologien: ”Har Gud virkelig sagt?” Er svaret ”tja” til det, er dominoeffekten i full virksomhet. Janet L. Folger avslører homseagendean, som hun kaller den. I følge den skal 3. Mos 18:22 ut av Bibelen.

Jeg ber biskopene om å lese Janet L. Folgers bok ”The Criminalization of Christianity”. Den kan med enkelhet bestilles på amazon.com. Om jeg senere skriver til aviser om dette tema, skal teksten få en annen form.

Med hilsen

Olav Andreas Dovland

39 år som prest i Dnk


ETTERORD.

Deres kollega biskop Bergan ba meg en gang om å vurdere min plass i Dnk. Det var fordi jeg ikke kunne og ikke ville være lojal mot et bispemøtevedtak.

Bergan skrev i brev datert 25. mars 1998 og journalført sikkert samme dag: ”Du sier selv at du er samvittighetsbundet i denne saken. Skulle du mot formodning finne å måtte stille deg utenfor det som nå er fastsatt som vår kirkes offisielle syn – og eventuelt også frasi deg biskopens tilsyn [som altså ikke var på tale i det hele tatt], vil det være riktig at du selv tar konsekvensene av det og ikke lenger kan være i kirkelig stilling.”

Til dette svarer jeg: Hvorfor skal biskoper som ikke vil lære etter bibelens og kirkens lære få sitte i sine embeter? En av de sittende biskoper har selv fortalt at hun endret syn under Lærenemndas forhandlinger. Så for noen går det an å sitte i embeter i 20 - 30 år uten å ha forstått hva disse bibelordene betyr.

Jeg ville - i tilfelle - ikke ha vært den første presten i Dnk som hadde blitt ”sparket’’ ut etter et bomskudd fra en biskoppelig straffesparker. Steinholdtsaken og Finnmarks-prestene er en skamplett på vår nære kirkehistorie. Jeg har dokumenter som beviser det! Og jeg er ikke stolt av den kirkelige behandling av mine kolleger!

Min tipptippoldefar, Gunder Olsen Dovland, ble arrestert og dømt etter Konventikkelplakaten. 19 nyomvendte menn satt inne, fordelt på 15, 10 og 5 døgn på vann og brød. (… jeg tørker noen tårer…) Jeg er utrolig stolt av Gunder, og hans likemenn i regionen det gjelder. Sogneprest Ole Berg til Evje prestegjeld var selv lesar. Årsrapporten han sendte til biskop Søren Hansen var ”forsiktig”. Lesarpresten Ole Berg ville holde sin hånd over de nyomvendte. Biskopen visste mer enn det sokneprest Berg til Evje trodde, og forlangte en ny årsrapport. Etter den rapporten endte saken med appelldom i Høyesterett. Den første jeg vil spørre St. Peter etter i Himmelen, om jeg får anledning, er ikke biskop Søren Hansen, men sjøleigeren, den gudfryktige bonden Gunder Olsen Dovland, på bruket Der Oppe, hvor min farfar kommer fra! (Jeg gråter nå. Dette er tøft for meg.) Etter 39 år i Dnk’s tjeneste…!

Biskop Bergan ba meg om å vurdere min plass i Dnk! Hva da med biskopen som ba en ”tro tjener” om å spionere på kapellanen, som senere ble fradømt kappe og krage. Eller biskop Steinholts personlige angiver, som har beholdt sin stilling i den Dnk, mens prestene er fradømt presterettighetene. Livet ut! Ingen livstidsdom i Norge er ment å vare livet ut. Men biskoppelige vedtekter gjør det mulig å ta presterettighetene fra kolleger som, i motsetning til biskopen, er lydige mot Guds ord. Kollegene mine ble heller ikke under rettssakene avslørt for usannheter.

Bergan skriver vakkert om kirkens offisielle syn. I dag har kirken to offisielle syn, og det i en sak som angår frelse, 1. Kor 6:9. Hva er det dere biskoper vil at vi på grasrota skal tro? Dere har åpnet for et tredje kirkens offisielle syn og det faller vanskelig å tro at vi vil ende der når statskirkeordningen med sosialdemokratisk reformiver etter hvert skal tilpasses en åpen og inkluderende flerkulturell og folkekirkelig realitet. Fortell oss, biskoper: Hvor skal de kristne gjøre av seg?

ds