INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Januar 2006

Fredag, Januar 27, 2006

Dnk i eksil - Strandebarm Prosti. Kolbotn Menighetshus, Skiveien 62.
Kolbotn Menighetshus: Lekmannsgudstjeneste, søndag 29 jan. kl. 1100. Taler, misjonær/forsker Norvald Yri. Offer til menighetens arbeide. Bønn en halv time før møtet. Kirkekaffe. Else Bovim spiller piano. Klokker Arne Lars Bjerga leder møtet. Olav Grimdalen tar opp for TV sending for kanalen" Visjon Norge", med sendinger av Strandebarm Prosti. Søndager kl. 1330, onsdager kl. 1300 og torsdager kl.0030. Alle er hjertelig velkommen til våre gudstjenester.


Onsdag, Januar 25, 2006

Ivar Kristianslund taler i Drammen førstkommende søndag klokken 11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL - STRANDEBARM PROSTI arrangerer lekmannsgudstjeneste hos Svein Brattgjerd, Kollerudveien 26, Konnerud, Drammen søndag den 29. januar 2006 klokken 11. Alle er hjertelig velkommen.


Kautokeino Bedehus
Kautokeino Bedehus

Lørdag
28. januar 2006,
kl. 1700 (5):
Forsamling/møte ved
prestene O.B.Lyngmo og
Svein Volden. Kaffe.
. . . . . . . . . . . . . . .

3. søndag etter
Kristi åpenb.dag,
29. januar,
Kl. 1100:

Skriftemål og nattverd.
Lyngmo og Volden.

Ettermiddagsmøte
kunnggjøres i
bedehuset.

Vel møtt til samlinger om
Guds Ord!


Hyrdebrev fra Den norske kirke - i eksil
Først noen ord til deg som sliter med din draging mot mennesker av ditt eget kjønn. Når Gud sier deg sannheten, er det fordi han er glad i deg og ønsker at du skal bli frelst. Homoseksualitet er en forvrengning av Guds gode mening med mann og kvinne. Det er en stor synd.

Men det er en synd det finnes tilgivelse for. Jesus har båret også den fortvilelsen opp på korset og sonet den med sitt blod. Og ingen forstår deg slik som Jesus. «Derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet» (Hebr.2.18)

Faller du i en synd, må du reise deg igjen og tro ordet: «Dersom vi bekjenner, er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet» (1.Joh. 1.9) Men vokt deg for vranglærerne, de som vil ha deg til å slutte fred med synden og etablere deg i fast forhold til den. De representerer en åndsmakt som ikke vil at du skal bli frelst. Men sitter du allerede fast i et forhold, da oppsøk en sjelesørger som har bibelens syn på saken, og be om hjelp! Ja, gjør det i alle fall. Denne kampen skal du ikke kjempe alene. Jesus sier: »Der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, er jeg midt iblant dem.» Med Ham skal vi seire!

Og så må dette sies:
Hele dette brevet er skrevet på et språk som stadig færre forstår. Våre ord og tanker avkristnes. Det kan synes som også biskopene har glemt ordet synd, og neppe forstår setningen: «syndens lønn er døden». I lærenemnda har dere sluppet den gamle slange løs. Han visler i dag som i går: «Har Gud virkelig sagt?» - Og dere har latt dere forføre som Eva. Tvert imot Guds klare ord vil dere selv bestemme hva som er godt og ondt. På slangevis taler dere med kløftet tunge og setter frem sannhet og løgn som likeverdige syn. Og alt sammen blir løgn. Dette er et virkelig syndefall. I bibelsk perspektiv blir det skremmende tydelig: Her åpenbares frafallet fra Gud og Hans hellige ord! (2.Tess. 2.11.)

Men la oss forandre tonefallet, for vi har mest lyst til å gråte. I vår dåpspakt har vi forsaket djevelen og alle han gjerninger og alt hans vesen. Det kreves av oss i dag. Det gjelder vår barnetro! Den prest eller biskop som forkynner at homoseksuelt samliv er forenlig med livet i Gud, gjør ikke han djevelens gjerning? De biskoper som gjør denne forkynnelse likeverdig med Guds ord, har ikke de fått del i djevelens natur og vesen? Hvordan skal vi kunne være tro mot vår dåpspakt, dersom vi ikke forsaker slike biskoper og prester og alle deres gjerninger og alt deres vannhellige vesen? I ordinasjonen ble de overgitt til Gud og Hans hellige ord. Men nå må de overgis til den «lysets engel» som har fanget dem i sitt garn.(1. Kor. 5.5) Det kalles å sette i bann. Og det skremmer oss. Men enda mer skremmer det som skjedde med bispekollegiet da ingen av biskopene hadde mot til å ta et tilsvarende oppgjør med sine vranglærende kolleger. Derfor tør vi ikke annet enn å ta nøkkelmakten i bruk. Med den myndighet som er gitt oss av Herren (Joh.20.23) binder vi biskopene i deres synd inntil de omvender seg fra sin onde vei.

Når nøklene brukes rett, er de sannhetens beste våpen. Her står vi, og kan ikke annet. Gud hjelpe oss. Amen! Med angst og beven erklærer vi for alt folket at biskopene er vranglærere som fører i fortapelse, og at de derfor er utstøtt av den sanne kristne menighet. Vi ber kristenfolket forholde seg til dem slik apostelen Johannes foreskriver i sitt 2. brev v. 9-11: «Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Dersom noen komme til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus, og by ham ikke velkommen! For den som byr han velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.» La oss be for biskopene at de må bli frelst på vår Herre Jesu dag!

Børre Knudsen, Biskop
25.01.2006


Klipp fra www.idag.no: Olav Andreas Dovland melder seg ut av Den norske kirke
Til biskopene i Den norske kirke
(Debatt): Jeg har i dag meldt meg ut av Den norske kirke. Kjenner meg glad og lettet, men også usigelig trist. Hvordan går det til at dere kan være med på dette utforkjøret?

Selv om rimet ikke passer særlig godt, så la gå:

Nu takk for alt i fra vi var små og lekte sammen i skog og lade. Jeg tenkte leken den skulle gå Opp i de grånende dage. (Sitert etter minne.)


Olav Andreas Dovland, pastor emeritus
25.01.2006 15:38


De norske biskoper og homofili - Av Trygve Einar Gjerde
Jesus sier i Mat. 5, 20: For jeg sier eder: Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærde og fariseernes kommer I ingenlunde inn i himmerikets rike. I dag ville vel Frelseren ha sagt: Dersom deres rettferdighet ikke overgår de skriftlærde og biskopene i Den norske Kirke, kommer dere ingenlunde inn i himmerikets rike.
Men, sier du kanskje: Har dette noe med biskopenes håndtering av homofilisaken å gjøre? Ja, det har absolutt det! For den som ikke lærer rett og handler rett ut fra Skriften, øver den verste urettferdighet mot Gud først og fremst og dernest mot sin neste, som han skulle rettlede ut fra Guds Ord og ikke villede, slik som biskopene nå gjør.
Luther er klinkende klar i denne sak. Hør hva han sier om den sodomittiske synd (1. Mos. 19, 4 –5: ”Jeg behandler ugjerne denne tekst, fordi tyskernes ører ennå er uskyldige og rene for denne avskyelige og skrekkelige synd. For selv om også denne skjensel, likesom andre synder, ved ugudelige soldater og utuktige kjøpmenn er brakt til disse land, så må det likevel skje hemmelig, for at ikke andre skulle erfare så mye om det, og Karthäusermunkene som man derfor skal være vred på, er de første som har brakt denne gruelige skjensel fra de italienske klostre til Tyskland. Så vel og priselig har de studert og gått i lære i Rom.”
Men i dag er vist dette snudd på hode. Paven er langt mer gudfryktig og følger Guds Ord mer nøye enn de norske biskoper som kaller seg ”Lutheranere”! Da Luther var i Rom så forteller han at de kardinaler som bare hadde seksuell omgang med kvinner og ikke menn, var sett på som helgener. Han forteller her om gruelige synder som helt offentlig ble begått i Rom av dette slag. Les mer om dette på side 758 til 761 i hans utleggelse av 1. Mosebok, likeså på side 532 til 535. Når nå biskopene helt har forlatt Guds Ord og den Lutherske lære i denne sak, så skal de for de sanne troende regnes for hedninger, og vi skal behandle dem deretter. Ingen må ha noen som helst fortrolighet til dem eller ta dem inn i sitt hus, se Johannes 2. brev!
Noen villfarende sjeler sier at det med homofili er ”et vanskelig spørsmål”! Dette er løgn, ikke tro slike hyrder og åndelige forførere! Dette spørsmål er et av de aller klareste i vår kjære Bibel, ingen trenger å gå vill her. Noen sier: Nå er det nok, nå vil vi ikke følge Den norske Kirke lenger. Dette har de sagt i over 20 år og de dilter med som sutrende småbarn, ute av stand til å ta en endelig avgjørelse ut fra Guds Ord. Jeg frykter for at de kommer til å følge med like i helvete, om de ikke nå omvender seg og sier endelig farvel til styggedommen! Tro ikke slike hyrder og følg dem ikke, men hold fast på Guds Ord og la det være din Ledestjerne. Da kommer du til Jesus Krist. Amen,
Trygve E. Gjerde,
5440 Mosterhamn.


Norges Kommentar Avis - www.kommentar-avisa.no
Norges Kommentar Avis - www.kommentar-avisa.no har fyldige kommentarer til det som nå utspiller seg i Den norske kirke.


Leserbrev fra Kristi Rognerud: Skal Ordet tolkes?
Skal Ordet tolkes?

- Slett ikke. Gud lar seg nok aldri tolke av noe menneske. Takk og pris! Vi er jo alle superego. Hørt om DHÅ (Den Hellige Ånd)? Ordet står fast fra evighet til evighet. Gi Ham rett! Faktisk har ikke noen anledning til å på en snedig måte tilpasse eller tolke Guds ord ”til vår tid”. Det er nettopp her den store misforståelsen ligger. Da var det/Han ikke fast, rettferdig og troverdig. Men alt ble bare kaos. Mer enn nå. Da var Han simpelthen ikke til å stole på. Da gjaldt det jo ikke like mye for alle mennesker og alle generasjoner. Da behandlet Han oss mennesker forskjellig. Og hvordan da vite hva Han sier og vil? Det spørs om vi ikke da hadde protestert enda mer enn vi i dag gjør i vår grenseløse egoisme. Til alle tider har vi protestert mot Gud, Han som er Lyset og den eneste grunnen til at vi aldeles ufortjent kan få ta imot Hans ufattelige nådegave - nøkkelen, om du vil, til Guds rike: Himmelen. Men vil vi gå fortapt, da? Vil humanetikerne eller andre det? Vil de heller bli kastet i den evige ild eller helvetes ild? Det har jeg nå svært vanskelig for å tro. Men de vil ikke omvende seg. Så det så. Eller? Se, hvor uforstandig det er å sette Gud på prøve! Saken er at vi må tilpasse oss Ham, og aldeles ikke omvendt! Jeg er homofil, sier en som innbiller seg det. Jeg er pedofil, sier den som innbiller seg det. Jeg er sånn, og jeg er slik. Så du får ha meg unnskyldt! Men hvem har fortalt dem dette? - Gud? Garantert ikke. Tenk, vi er alle innbudt! Men dessverre vil vi ikke alle komme. Hvorfor? Kan det være vår stolthet?

Kristi Rognerud


Dagens bibelord
Apg 9,1-9:
1 Saulus fnyste ennå av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperstepresten
[8: 3. 26: 9-11. Gal 1: 13. Fil 3: 6. 1Tim 1: 13.]
2 og utbad seg fra ham brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte Veien* til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem.
[22: 5. 26: 12.] [* Den kristne tro.]
3 Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham.
[22: 6. 26: 13.]
4 Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?
[22: 7. 26: 14.]
5 Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.
[22: 8. 26: 15. 1Kor 15: 9.]
6 Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du har å gjøre!
[v. 16. 22: 10.]
7 Men mennene som reiste sammen med ham, stod forferdet. For de hørte riktignok lyden, men så ingen.
[22: 9, 10.]
8 Saulus reiste seg da opp fra jorden. Men da han åpnet øynene, så han ikke noe. De leide ham da ved hånden og førte ham inn i Damaskus.
9 I tre dager kunne han ikke se, og han verken åt eller drakk.


EKSTREMVÆR - Av Oddvar Berge
Norge rystes av ekstremvær.

Tak og vegger fyker omkring. Biler blåser av veien. Båter senkes av kulde og is.

Ikke bare været ute er ekstremt.

Helsesektoren rammes av stadig større katastrofer. Hvem har ansvar? Hvem tar ansvar? Hvorfor så mange problemer i et land med et slikt nasjonalt inntektsnivå?

Russland var det første land til å innføre lov om fri abort. Det skjedde i 1920. Russland har falt dypt både økonomisk, åndelig og moralsk sett.

Norge har i mange år hatt en tilsvarende lov. Mor Teresa var en av dem som advarte sterkt mot de konsekvenser dette ville påføre Norge som nasjon. I dag sliter Norge med kjempeproblemer på mange plan tross god økonomisk flyt nasjonalt sett.

Er det noen sammenheng i dette?

Kirken rystes i sine grunnvoller. Vi opplever tårnenes fall i tiden som beskrevet i salmen: ”Kirken den er et gammelt hus, står om enn tårnene faller”. Kirken er i ferd med å deles på midten, for igjen å flises opp i mange små fraksjoner.

Et av de heteste spørsmål i hele kirkens historie og like tilbake til Noa er homofilispørsmålet. Her har Gud talt så tydelig på alle vis at konklusjonen har vært udiskutabel. Likevel tillater den norske kirke seg anno 2006 å fremstå delt på midten i dette spørsmål.

Gud lot ild og svovel regne fra himmelen over Sodoma og Gomorra. Ikke bare enkelte byer kan vente seg ild og svovel. Hele vår jord er spart til ilden av slike årsaker. Tordenlandet Norge ønsker altså å være blant de fremste til å invitere til denne ”lysfesten”?

Er det rent tilfeldig at Norge opplever ekstremvær både her og der nettopp i den uka da kirkens homofiliutvalg skal legge frem sin innstilling?


Oddvar Berge
KF AA
NORIEL Vardevakt


Fredag, Januar 20, 2006

LÆRENEMNDA LESER BIBELEN, MEN BORTFORKLARER BUDSKAPET - Av Ivar Kristianslund
Den norske kirkes lærenemnd har offentliggjort sin uttalelse om skriftsyn og homoseksualitet i dag. Vi siterer følgende fra Kapittel 4: ”Nemnda har gått gjennom de bibelske tekster som direkte omtaler homoseksuelle handlinger (3 Mos 18,22; 20,13; 1 Kor 6,9–11; 1 Tim 1,9–10 og Rom 1.26–27). Det er enighet i nemnda om at disse tekstene etter sin ordlyd er klart avvisende til homoseksuelle handlinger, og at de ikke bare er rettet mot kultisk prostitusjon, pederasti eller homofili. De språklige uklarheter som ennå måtte foreligge i disse tekstene, gir ikke grunnlag for å trekke noen annen konklusjon. De nytestamentlige tekstene representerer en forståelsesramme der differensieringen mellom mann og kvinne, slik den er gitt i skapelsen, innebærer at homoseksuelle handlinger og begjær er å forstå som brudd med Guds skapervilje og som symptom på frafall og avgudsdyrkelse. Enigheten om tekstenes historiske mening betyr imidlertid ikke at det i nemnda er enighet om hvordan de skal fortolkes i vår situasjon.”

Det er lite å innvende mot uttalelsen i sitatet, bortsett fra den siste setningen som bryter klart med Jesu ord i Luk 16,17: ”Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort.” Jesu ord gir ikke rom for noen spesialfortolkning i vår situasjon!

Til tross for at det er enighet i Lærenemnda om at Bibelen fordømmer homoseksualitet argumenterer likevel følgende nemndsmedlemmer for at kirken skal anerkjenne homofilt samliv: Riksaasen Dahl, Gullaksen, Hafstad, Kjølaas, Krogseth, Lappegard, Larsen, Laupsa, Karlsen Seim og Wagle. Disse er altså klare vranglærere i denne saken!

De nemndsmedlemmene som ikke finner at kirken har bibelsk grunnlag for å anerkjenne homofilt samliv er: Austad, Bergem, Bondevik, Baasland, G. Hagesæther, O. D. Hagesæther, Kvarme, Sandvik, Skjevesland og Ådna. Disse har altså et bibelsk syn på homoseksuelt samliv.

Men hva sier Bibelen om vårt forhold til vranglærere? Det besvares f. eks. i 2 Joh 1,9-11: ”Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.”

Lærenemnda godtar ikke Bibelens befaling om vranglærere. Den skriver følgende: ”Nemnda bedømmer denne uenigheten som en belastning for samholdet i kirken, men ser noe ulikt på hvor alvorlig situasjonen er, og hvilke konsekvenser den kan få. Den uenighet om skriftforståelse og skriftbruk som her kommer til uttrykk, skal ikke bagatelliseres. Den behøver ikke nødvendigvis å føre til kirkesplittelse i den betydning at en ikke lenger kan ha gudstjenestefellesskap. På den annen side kan en ikke utelukke at det kan komme til å skje.”

Ved å slutte seg til denne uttalelsen blir samtlige av lærenemndas medlemmer vranglærere, uansett homofilisyn. Men det var de vel dessverre også fra før, i og med at alle, så vidt jeg vet, er tilhengere av kvinnelige prester, som Bibelen forbyr.

Min konklusjon blir følgende: Det er et lyspunkt at Lærenemndas medlemmer kan lese. De innrømmer jo at Bibelen forbyr homoseksualitet. Det er også et lyspunkt at halvparten av medlemmene mener at Bibelens ord om homoseksualitet er forpliktende. For øvrig ser det svart ut, i og med at ingen står fullt på Bibelen!

Måtte Herren forbarme seg over Den norske kirke og Det norske folk! Matt 9,36: ”Da han (Jesus) så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde.” Lederskapet i Den norske kirke må omvende seg eller utskiftes! Kristendom uten respekt for Bibelens ord er juks og bedrag!


DEN NORSKE KIRKE I EKSIL - STRANDEBARM PROSTI - OSLO
Gudstjeneste på PHotels, Grensen 19 Oslo. Søndag 22 jan. kl. 1100, 2.s.e.Kr.åp. Ved Olav Myklebust, formann i For Bibel og Bekjennelse.
Nattverd. Offer til menighets arbeide. Bønn en halv time før gudstjenesten, kirkekaffe. Alle hjertelig velkommen!


Fra Odd Beverfjord: AVKRISTNING
> Hei Odd
> noe nytt fra skandinavia
> et sakses fra TV2 nettavisen den 9.9.05, av Trond Lepperød:
>
> Den svenske feministbevegelsen Fi mener ekteskapsloven er moden for
> skraphaugen og foreslår en lov som åpner for samliv mellom flere enn
> to personer.
> Svenskene vil høre mer fra feministbevegelsen Fi (Feministisk
> Initiativ) som fredag innledet sitt landsmøte i Örebro og bestemte seg
> for å stille med kandidater i riksdagsvalget neste år.
>
> Forslaget om en samlivslov er ett av flere spørsmål som diskuteres på
> landsmøtet. Forslaget innebærer at flere personer skal kunne inngå i
> et registrert partnerskap. En slik lovendring vil også kunne åpne for
> tradisjonelt flerkoneri.
>
> - Det kan utnyttes. Kanskje må man utforme det slik at det ikke kan
> utnyttes. Det finnes en gryende bevegelse for polygami i Sverige. Men
> dette handler om å gi mennesker bedre muligheter til å leve som de
> vil, uttaler en av Fis talskvinner, Devrim Mavi, ifølge Expressen.
>
> Et annet kontroversielt forslag er at menn skal få lov til å ta
> kvinnenavn - og vice versa.
>
> Rundt 350 delegater var samlet da Fis innledet sitt første landsmøte.
> Allerede fredag kveld kom beskjeden om at organisasjonen vil stille
> kandidater til neste års riksdagsvalg. Trolig kommer Fi også til å
> stille lister ved lokalvalgene på steder der de har godt fotfeste,
> skriver Dagens Nyheter.
>
> Fi ble stiftet i april av Gudrun Schyman og andre ledende feminister.
> Siden den gang har mange forlatt organisasjonen og kritisert den for å
> være for venstreorientert, skriver nyhetsbyrået AP.
>
> NKA-kommenterer
> Avkristningen av Skandinavia skjøt fart for mange år siden og kan nå
> være på vei inn i mot en endelig avslutning. Vi skriver endelig
> avslutning, fordi vi vet ut i fra Bibelhistorien at Gud ikke lar slike
> synder passere veldig lenge før han holder dom.
> De Skandinaviske land har nå flere folkesynder som de har godkjent fra
> øverste politiske hold i nasjonene. Norge er her intet unntak og har
> legalisert drap på de aller minste og helt vergeløse barna i mors liv.
> Partnerskapsloven er innført og i Sverige leser vi nå altså et ønske
> om ytterligere å tråkke på Guds Skaperordning som har et samliv mellom
> en kvinne og en mann som eneste norm for samlivet.
> For ikke mange dagene siden blåste en orkan innover USA i et av de
> verst moralske (meldes det fra USA) steder i USA - tilfeldig? - det
> finnes ikke tilfeldigheter, så en forklaring finnes. Og den kan være
> så nærliggende at Gud ikke lar folkesynder passere, men gir allikevel
> tid for omvendelse - slik at ulykkene kommer senere en man kunne
> forvente. Det samme kan være tilfellet for Norge.
> Feminismen har også sitt brohode i Norge - og dens rot er klart
> ukristelig hvilket man ser av deres ønsker. Alle vil lide under dette
> åket. Alle vil ha fordel av å nå vende seg til Gud i bønn og be
> Himmelen og Jordens skaper se i nåde til oss


Leserbrev fra Kristi Rognerud: Vil Køhn og Dnk våkne?
Vil Køhn og Dnk våkne?

De forkynner helt klart vrang lære. Altså, det handler ikke om å gjøre det som er populært i verdens el. de ugudeliges el. uomvendtes øyne. Kun verdslige/uomvendte prester kan bli populære i verden. Selvfølgelig. Sanne kristne kan aldri bli populære el. gjøre noe som er rett i ugudeliges el. åndelige døde menneskers øyne. Selvsagt. Det er slik en kan se hvem som er en sann Jesu disippel, og hvem som ikke er det. Den levende og treenige Guds ord tåles ikke blant Hans motstandere. Overrasker dette deg? Betyr det at Han kan eller ønsker å bruke folk som villeder alle de som enda ikke har fått lære Jesus å kjenne, ved å faktisk ugyldiggjøre Hans ufeilbarlige ord og heller erstatte dem med egne egoistiske og uforstandige ord? Hvorfor vil folk være sine egne herrer? Er det fordi de (tror de) vet bedre enn den eneste levende og sanne Gud? Hvordan våger vi som folk å ikke ta Ham og Hans ord på alvor? Disse som setter seg selv og sin bitte lille forstand over Guds. De er sannelig ikke lite freidige! Hva kostet det ikke Ham å gå i døden for deg og meg! Og så vil vi ikke alle ta imot den ufattelige frelsesgaven Han har gitt oss, engang! Helt utrolig. Også Køhn og co. må omvende seg, og det snarest! Ikke for min skyld, slett ikke, men først og fremst for Jesu og sin egen.

Hvorfor hører Den norske kirkes folk mer på verdslige og av den grunn fullstendig uvitende politikere i åndelige spørsmål, enn på Guds Ånd? Vet den ikke bedre? Hvorfor? Er det fordi den faktisk er blitt forherdet av Gud etter at den for lengst har latt seg kjøpe? Når uomvendte prester og biskoper blir politikere, må det bli rot. De kan ikke se selv. Fordi: Han - Den Hellige Ånd - ikke bor i dem. Og åndelig blinde kan i hvert fall ikke skjelne mellom rett og galt, her eller der. De stoler jo bare på sin lille forstand. De må våkne! Mens de ennå kan. Den norske kirke er sannelig ikke mye til kirke for Gud når den ikke engang gjør noe for å forsvare sine aldeles urettmessig avsatte brødre, som kjemper sin daglige kamp for å overleve. Jeg er spent på hva de, ja du også, vil svare når Jesus på dommens dag, spør: Hva gjorde du for mine brødre i Strandebarm prosti? Dere må forte dere å gjøre noe for dem! Ellers plasseres du på Hans venstre side. Hva gjorde du for mine minste små? For barna. For de ufødte. Les Matteus 18! Hva utgav du deg for? Fortjener du evig liv?

Kristi Rognerud


Jørgen Høgetveit: GOD HJELP I STRIDEN
God hjelp i striden
Norges Grunnlov - Restaurasjonen eller også Konstitusjonen - Norges frihetsbrev fra 1814 - har vi lenge hatt liggende
på våre hjemmesider. Det er lov av første rang som alle annen lovgivning og forvaltning skal hvile på.
En annen frukt av kristendommen i Vesten er menneskerettene. Nå har www.Kommentar-Avisa
tatt arbeidet med å samle de viktigste av de internasjonale menneskerettskonvensjoner som Norge har sluttet seg til
under et lite tastetrykk unna deg. Dette er nyttige våpen i den kampen om Norges RETT som nå ukjempes om det
gamle kristne land og misjonsbasen Norge.
Og best av alt. Vi har lagt inn "Kirkens Grunn" som er et av Den norske bekjennelsesskrifter som ikke minst Olav
Valen-Sendstad laget utkastet til og DNK las opp mot nazimakten i 1942 og vernet den norske ungdom. Det er
fremdeles fundamental og god tenkning om "de to regimenter", stat/kirke, familien og foreldrerett og et godt våpen
mot urent og avkristning.
Endelig har vi lagt ut Bibelen av 1930. I det kaos av bibler som kaller seg Guds Ord - men som er fulle av feil og
baserer seg på gale grunntekster - er det trygt og godt å "svinge Ordets sverd" som er velprøvd og oversatt av folk
en kan ha tillit til. Skal en ha det aller beste også av dette - må en over til den engelske King James av 1611.
På en enkel og lett måte kan du nå finne stoff fra det fundament som du trygt kan stå på.
Lykke til å striden. be og arbeid!!
Mvh
JHøgetveit
erd.


Diverse internasjonale konvensjoner

- med noen bekjennelsesskrifter

- Norges Grunnlov &

- Bibelen i 1930 utgave

Tilrettelagt av www.Kommentar-Avisa.no - 14.01.2006


Under finner du diverse internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til.

Noe lignende finner man ikke i andre kulturer enn de vestlige som har vært under

kristen innflytelse og har deres syn på nasjonen, folket og enkeltindividet. Bibelen

forteller om nasjonene/folket i Apostelgjerningene 17,26 og om menneskeverdet/

individet bl.a. i 1. Mosebok 1,27, der mennesket ble skapt i Guds bilde med evig

verdi garantert av Gud.
Stoffet under er av stor verdi i den friskolekampen som nå pågår i Norge.

1. FNs internasjonale konvensjoner om menneskerettighetene
Finner du her: http://www.fn.no/erklaeringer_og_konvensjoner/menneskerettigheter/fns_internasjonale_konvensjoner_om_menneskerettighetene__1
I artikkel 13 finner man i pkt 2 ord om grunnskolen og undervisningsfrihet.

Pkt 3 og 4 omhandler bl.a. foreldrenes rettigheter.


2. Verdenserklæringen om menneskerettighetene
Finner du her: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/nrr.htm


Artikkel 26 pkt 3 sier: ”Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.”


3. UNESCOs konvensjon mot diskriminering i undervisning
Finner du her: http://www.unesco.no/generelt/unesco/instrumenter/diskr.html

I artikkel II og III finnes en rekke interessante bestemmelser som går på retter og hva som skal ivaretas for å hindre diskriminering. Her er det en rekke bestemmelser som kan brukes i
den friskole sammenheng.


4. Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller

Finner du her:

http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/otprp/012005-050035/index-ved002-b-n-a.html - i norsk oversettelse

Denne er bygd på av en rekke protokoller, og denne konvensjonen er det Strasbourg-domstolens oppgave og håndheve.

5. Konkordieboken og Kirkens Grunn fra s. 560-564
Konkordieboken finner du her: http://www.logosmappen.net/bekskrifter/index.html

Den er en samling av lutherske bekjennelseskrifter, utgitt i 1580.

Kirkens Grunn finner du her: http://www.skg.no/kg.htm

Det er en ”bekjennelse og erklæring” fra Den norske kirke i 1942 som en reaksjon på den nazistiske okkupasjonsmakt.

6. Norges Grunnlov

Finner du her: http://www.lovdata.no/all/hl-18140517-000.html#2

I paragraf 2 leser du om foreldreansvaret og dets plikter. Innledningsvis er også nevnt hvilken grunnvoll den norske stat hviler på og ut i fra den springer religionsfriheten.

7. Bibelen

Finner du her: http://www.menfak.no/bibelprog/mb.cgi?bi=Bibelselskapets+utgave+av+1930&refk=ja&wbo=ja&bp=1mo-ape

Danner den helt nødvendige basis for de overforstående punkter, med sitt syn på mennesket og dermed grunnlaget for menneskeverdet. Du kan lese en kort oppsummering av det tema også her: http://www.kommentar-avisa.no/artiklerhoyreside/Bokanmeldelse.htm


SV BOIKOTT - Av Oddvar Berge
Det varsles at SV skal starte sin boikott av israelske varer 6. frebruar.

Det vil ramme ikke bare SV men hele regjeringen dersom den samlede regjering sitter passive og lar denne boikottaksjonen utspille seg. Aksjonen er en skam for regjeringa og for Norge.

Det som verre er er at aksjonen vil ramme hele den norske befolkning negativt dersom det norske folk tillater dagens regjering å la SVprotesten avløpe uten noen form for aktiv motaksjon.

Besøkelsestiden for de øvrige regjeringspartier til å vise sine sanne ansikt og hvor de i virkeligheten står i denne sak er nå.

Oddvar Berge
KF AA
NORIEL Vardevakt


Dagens bibelord
Joh 2,1-12:
1 Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der.
[4: 46. 21: 2.]
2 Også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet.
3 Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham: De har ikke vin.
4 Jesus sa til henne: Kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet.
[7: 6, 8, 30. 8: 20. 13: 1. 19: 26.]
5 Hans mor sa til tjenerne: Hva han sier til dere, det skal dere gjøre.
[1M 41: 55. Matt 12: 46.]
6 Nå stod der, etter jødenes renselsesskikk, seks vannkar av stein, hvert på to eller tre anker.
[3: 25. Mark 7: 3, 4.]
7 Jesus sa til dem: Fyll karene med vann! Og de fylte dem til randen.
8 Så sa han til dem: Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren! Og de bar det til ham.
9 Kjøkemesteren smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra. Men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkemesteren kalte da på brudgommen og sa til ham:
[4: 46]
10 Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de er blitt drukne, da den ringere. Men du har gjemt den gode vinen til nå!
11 Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet. Og hans disipler trodde på ham.
[v. 23. 3: 2. 4: 54. 6: 2, 14, 26. 11: 47. 12: 18, 37. 20: 30. 21: 25.]
12 Etter dette drog han ned til Kapernaum, han selv, hans mor, hans brødre og hans disipler. Der ble de noen få dager.
[4: 46. 6: 17, 24, 59. Matt 4: 13.]


Torsdag, Januar 12, 2006

DEN NORSKE KIRKE I EKSIL - STRANDEBARM PROSTI - KOLBOTN
Dnk i eksil-Strandebarm Prosti.

Gudstjeneste på Kolbotn menighetshus (Skiveien 62).
Søndag, 15 januar. kl. 1100, ved Prost Per Kørner. Kirkekaffe.

Bønnestund en halv time før gudstjenesten.

Alle hjertelig velkommen!


Gudstjenester i Strandebarm Prosti – Drammen
Angående Gudstjenester i Strandebarm – Drammen (en orientering)


Våren 2006

Møtene blir holdt hos Abel og Berit Gundersen eller Svein og Berit Brattgjerd


29. januar: Ivar Kristianslund, Kollerudveien 26, Drammen (Konnerud)

19. februar: Jon Fredrik Wisløff Nordborg, Kollerudveien 26

19. mars: Anbjørn Neerland, Fossekallen 33

23. april: Olav Myklebust

21. mai?

18. juni?

Talerlista vil bli komplett i nærmeste fremtid.

Vi bruker Norsk Salmebok, nyeste utgave, og vi ber om at talerne oppgir salmevalg (5 salmer) til undertegnede i begynnelsen av uka før prekensøndagen.


Elles vil undertegnede bekjentgjøre møtene gjennom Drammens Tidende

lørdag før gudstjenesten. Arne Bjerga vil ”legge inn” møtene i Dagen.


Alle som normalt går på møtene + Arne Bjerga + pianist + andre interesserte vil få tilsendt
Gudstjenesteinfo

Konnerud, 11. jan. 2006. Svein Brattgjerd Tlf 32884846, Mob.91335951


Humanismens hat mot de evige verdier - Av Trygve Einar Gjerde
Kunnskapsministeren har gitt humanistene sine skikkelig vind i seilene. Nå skal de endelig få utrydde ”legenden om verdens Frelser, Jesus Kristus”. Han er for dem som for fariseerne, de skriftlærde og Herodes, deres verste fiende. Men hvorfor er Han det, når de mener at det bare er en legende, er det noe å frykte? Dessuten har jo Jesu etterfølgere bare gjort sine medmennesker godt. De er ærlige, edrulige og pliktoppfyllende mennesker, som betaler toll til dem som toll kan kreve, og skatt til dem som skatt kan kreve. Hvorfor er de så redd dem?
Humanistene ser en stor fare ved det at barna lærer å takke Gud for maten på skolen. Snakke om Jesus og lære Ham å kjenne er jo etter deres mening aldeles forferdelig. Hvordan kan dette ha seg? Jesus Kristus har jo ikke gjort annet enn godt mot alle mennesker, Han sonet vår synd på Golgata kors, åpnet vei til Himmelen for den botferdige synder som tror på Ham og tar sin tilflukt til Ham.
Hva er den største gave som en mor og far eller bestemor og bestefar kan gi sine barn? Jo, det er å lære barna å kjenne Frelseren Jesus Kristus. Det er å lære å leve som kristne. Derfor kan ikke noen foreldre gjøre en større gjerning enn å lære barna å be til Gud i Jesu navn og lese daglig i Bibelen for dem, ja lære dem selv å lese i Bibelen.
Derimot er det ikke større hat og grusomhet mot noe barn enn det å hindre dem i å bli kjent med Jesus Kristus. Ja, Frelseren sier om slike folk, at det var bedre at en hengte en kvernstein om deres hals og søkte dem i havets dyp. Mat. 18, 6. Luk. 17, 1 – 2.
Ifølge det som Djupedal selv sa på TV og radio, så er det forbudt å forkynne for barna på skolen. Nå er det slik at det å forkynne Guds Ord er en spesiell nådegave som Gud gir til få menn. Det å be, lese og fortelle fra Bibelen, har ikke noe med forkynning å gjøre, det er tvert imot enhver lærers plikt å undervise barna både i bordbønn, Fadervår, og i alle fag vise barna at den allmektige Gud har skapt alt, oppholder alt og at de må følge Jesus for at det skal gå dem godt i livet. Dette skulle alle lærere gjøre, det er heller ikke forbudt etter loven, men en kan fritt med Grunnloven som basis, gjøre det med stor glede og frimodighet. Husk det kjære venner, at Hans Nielsen Hauge ble også møtt med et forbud mot å forkynne Guds Ord, men han måtte lyde Gud mer enn menneskene og betalte prisen ved 10 års fengsel uten lov og dom.

Trygve E. Gjerde,
5440 Mosterhamn.


Nestekjærligheten, hvor er den? - Av Kristi Rognerud
Hvorfor har ingen hjulpet ham før? Det er da helt sjokkerende at han, Bjørn Erik Wibe, som RB hadde stort førstesideoppslag om på selveste julaften, har måttet sove ute eller i bilen i lengre tid, nå om vinteren! Er dette OK for Ringerike kommune og befolkningen ellers, så skjønner jeg ingen ting. (Hva med jobb?) Hvor har han fått mat? Noen må ha visst om ham. Mannen har jo åtte barn! Altså har han familie. Bryr den seg faktisk ikke? For meg virker han kjent. Var han min tidligere blide og alltid så vennlige nabo? Nå kjenner jeg fyren knapt igjen. Noen må simpelthen gi ham en ny sjanse! Alle kan få såkalte ”problemer”. Lær å se et problem som en utfordring som du kan og skal overvinne! Med Guds hjelp. Uten går det ikke, særlig lenge. Utfordringer er kun til for å overvinnes. Tenk positivt istedenfor negativt! Men det forekommer meg absolutt at forbrytere får mye bedre vern og omsorg - i fengsel - enn ham. Pinlig og skuffende. Hvor i all verden er rettighetene OG forpliktelsene hans? Og til alle de menneskene som aldeles sløve sitter der på fortauene i Oslo og tigger medlidenhet fra forbipasserende. Er dette greit for oss? Helt bak mål å gi dem penger! Da fortsetter de jo bare sin egen selvødeleggelse og er sannelig et slett eksempel for barn, ungdom o.a. Forventes ingen ting av ham/dem? Hvorfor ikke? Det må være samfunnet, politikerne og vi andre som har sviktet totalt, når slikt fortsatt skjer i vårt syke rike Norge. Er ikke dette et tegn på vår likegyldighet? Hvorfor krever vi ikke noe av disse? Kan de ingen ting? Er du sikker? De må da og få nye muligheter!

Kristi Rognerud


Dagens bibelord
Kol 1,9-12:
9 Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand,
[Ef 1: 17. Fil 1: 9, 10.]
10 så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud,
[Joh 15: 16. Rom 9: 8. Ef 4: 1. Fil 1: 11, 27. 1Tess 2: 12. 2Pet 3: 18.]
11 og blir styrket med all kraft etter hans herlighets makt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet.
[1Kor 16: 13. Ef 1: 19. 3: 16. 4: 2.]
12 C[Apg 26: 18. Ef 1: 11.]


Fredag, Januar 06, 2006

Dnk i eksil - Strandebarm Prosti
Dnk i eksil - Strandebarm Prosti.

Gudstjeneste på PHotels, Grensen 19.
(Tidligere Norrøna Hotell). Søndag 8 januar. Kristi åpenbaringsdag kl. 1100 v/misjonsprest Svein Volden.
Bønnestund en halv time før gudstjenesten.

Alle hjertelig velkommen.


En stor humanists ønske og død - Av Trygve Einar Gjerde
En lærd professor ved et universitet i USA, var en ”stor” humanist og gudsbespotter. I sine forelesninger skjulte han aldri sitt hat mot Gud og den kristne tro. Han viste en sann forakt for guddommen, men ville selv bli respektert for sin humanisme og gudsfornektelse. Slik er det jo i dag også. Kunnskapsministeren og andre humanister, vil nekte de kristne å utøve sin tro, men samtidig skal de selv ha full frihet til å spotte og hate Gud og Jesu frelsesverk. Den kjente professor i USA, gikk så langt i sin gudsfornektende iver, at han besvor seg på overfor sine studenter, at om hans lære og gudsbespottelse ikke var rett da skulle hans gravsted bli et ormebol. Dette gjentok han år etter år for sine studenter. Professoren døde og ble gravlagt. Hans studenter kom i hu hans besvergelse og flere av dem ble enige om å reise til hans gravsted for å se hvordan det hadde gått. Da de kom frem til gravplassen spurte de oppsynsmannen etter nevnte professors gravsted. Han ble synlig forskrekket da de spurte om det, og sa: Det er der borte, men dere kan ikke gå dit, for det kryr av ormer der! De gikk da så nær de våget og fikk med selvsyn se det skrekkelige som hadde hendt. Oppsynsmannen kunne fortelle at ormene allerede hadde kommet dagen etter at professoren ble gravlagt. Dette gjorde et dypt inntrykk på disse tidligere studenter. Det fortelles også at Professorens eneste barn, en datter, som delte hans humanistiske og sosialistiske syn, hun ble så forskrekket da hun ble vitne til hva som hendte med hennes fars grav, og hun visste vel hva han hadde besverget seg på, så hun brente opp alt etter sin far. Hun våget ikke å ha en eneste ting etter ham i sitt hus.
Dere humanister som vil nekte all kristendom i skolene, ikke engang tillate at det blir bedt bordbønn der eller lest i Bibelen. Dere leser vel ikke selv i Bibelen for deres barn, skulle dere ikke da lese for dem nevnte historie om denne professor? Det kunne komme dem til nytte, så det ikke vil gå med deres barn som med denne mann. En kan fort sverge seg inn i evig fortapelse. Men Gud vil ingen synders dom og død, men at de omvender seg og lever. Esek. 33, 11.
Trygve E. Gjerde,
5440 Mosterhamn.


Hvorfor og hvordan - Av Kristi Rognerud
Julebrev- og innlegg -05

Hvorfor og hvordan

- feirer kristne mennesker jul? Men hvorfor og hvordan feirer ugudelige mennesker jul?
- kjenner/elsker ikke folk, politikere og kongehuset Jesus, vår Frelser?
- tør ingen eller svært få kjendiser av alle slag bekjenne og vitne om Ham?
- bryr man seg ikke om Gud, ikke avguden Allah, men Gud, den levende og treenige?
- tror mange åpenbart at ugudelighet ikke straffer seg, men faktisk lønner seg?
- tror så mange at de støtter mennesker som sier de er homofile ved å respektere og rose deres synd mot Gud og Hans ord? 1.Kor.6,9-10 er da ikke til å misforstå? Hvorfor vil en ikke at de og skal omvende seg: for å arve Guds rike/Himmelen? Vet man hva man gjør?
- vet de mange så utrolig lite om det eneste som virkelig er viktig i livet?
- lar man seg så lett friste av fristeren/djevelen?
- koster det en ingenting å heve seg over Sannheten?
- kvalifiserer det å kjempe for et ufødt menneskes rett til liv og bibeltroskap til avsettelse og fengsel? Hvorfor skal ikke alle prester være lydige mot Guds ord?
- er det OK å bryte Guds bud?
- er ikke ethvert menneske en sann kristen/født på ny/omvendt?
- er et fysisk ufødt barn mindre verdt enn et født barn?
- er ikke barna i mors mage beskyttet på alle mulige måter?
- er jeg mer verdt enn dem? Hvorfor var jeg så heldig å få vokse opp og ta imot Jesus?
- er ikke alle kristne omvendt og bibeltro?
- er vi så alvorlige, alle sammen? Hvorfor er ikke alle glade/salige og lykkelige?
- er det så gjevt å ta Guds posisjon, og late som om Skaperen ikke eksisterer og ser deg?
- reagerer vi så å si ikke når Ånden/DHÅ blir kritisert og uthengt av de ugudelige?
- tar ikke flere kristne ledere kampen opp mot de villedende vranglærerne?
- forsvarer de ikke Jesu/sine sanne brødre i Den norske kirke i eksil - Strandebarm prosti? Hvorfor er de også så utrolig feige? Hvorfor er de og så livredd for folket?
- vitner ikke jeg slik at andre får lyst til å oppleve og erfare Jesus?
- ønsker man ikke av all kraft å søke og møte den oppstandne Redningsmannen?
- har vi så mye stress og mas og jag i dagens samfunn?
- kan folk finne på å svinge utenom Jesus, Han som er (uselvisk)Kjærlighet?
- kan man finne på å ha og ikke minst benytte seg av søndagsåpne forretninger, i advent?
- kan Den norske kirke våge å kalle seg en Kirke? Den er jo ikke troverdig, over hodet.


”Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppstod for dem.” 2.Kor.5,15

”Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt”. 2.Kor.5,17

”Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.” 2.Kor.5,21


Velsignet god jul og godt nytt år til alle! En spesiell takk til deg som hadde lagt en melkesjokolade i postkassa mi i dag, uten navn på. Det var så oppmuntrende!


Kristi Rognerud
kr-rog@frisurf.no