INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i lederartiklene
Jon Kvalbein farer vill! - Av Ivar Kristianslund
Det er forferdelig trist at en så sympatisk kapasitet som Jon Kvalbein presenterer vranglære om Bibelen. I sin kronikk i Dagen 07.07.2003 skriver han om teologien at: ”Den må heller ikke gjøre Skriften til et naturhistorisk kildeskrift eller tolke den slik at naturvitenskapen fratas mulighet til å forske fritt.” Kvalbein trenger å bli minnet om Åp 22, 19: ”Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.” Guds Ord er sannhet (Joh. 17,17). Kvalbein gjør Gud til en løgner (1. Joh. 5,10) ved å ville sensurere bort noe av det som Gud har sagt.

Tanken om å skille mellom ”religion” og ”naturvitenskap” er absurd. Herren steller ikke bare med frelsesteologi. Han driver like mye med ”naturvitenskap”. Vitenskapsmenn med nobelpriser er ikke engang å regne som fluer, sammenliknet med Herren. Derfor bør de lytte når han taler om skapelsen og naturen.

Bibelen er den eneste sikre kunnskap vi har i tilværelsen. Alt annet er usikkert. Å opponere mot Bibelen vil alltid føre galt av sted. All vitenskap bygger på tro i betydningen gjetning. Kristen tro, derimot består i å godta fakta som står fast i evighet. Derfor er det tragisk at Jon Kvalbein, som bekjenner seg som en kristen og er en intelligent mann, vil foretrekke gjetninger framfor fakta. ”For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap?” 1. Kor. 1,19-20.

Botemidlet mot tidligere teologers villfarelser er ikke å sensurere Bibelen, men å være grundigere når man leser den. La oss innrømme at vi ikke vet alt. Det er heller ikke nødvendig å forstå alt. Det viktigste er å holde fast ved alt som Gud har sagt.

At alt ble skapt av intet på 6 vanlige dager går med all mulig tydelighet fram av 2. Mos. 20,11 og sammenhengen der. Vil Kvalbein motsi dette? Husk Jesu ord: ”For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvorledes kan dere da tro mine ord?” Joh 5, 46-47.