INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i lederartiklene
HVORFOR KRIG? - Av Ivar Kristianslund
Når mennesker innen et land begår vold og drap, er det nødvendig at politiet stanser dette med makt. Noe liknende gjelder i forholdet mellom landene. Bibelen godkjenner at rettsvesenet bruker makt. (Husk for øvrig at Bibelen inneholder både lov og evangelium.) Rom. 13,2-4: ”DEN SOM SETTER SEG OPP MOT ØVRIGHETEN, STÅR GUDS ORDNING IMOT. MEN DE SOM STÅR IMOT, SKAL FÅ SIN DOM. FOR DE SOM STYRER, ER IKKE TIL SKREKK FOR DEM SOM GJØR GODT, MEN FOR DEM SOM GJØR ONDT. VIL DU SLIPPE Å VÆRE REDD FOR ØVRIGHETEN, SÅ GJØR DET GODE. DA SKAL DU FÅ ROS AV DEN. FOR DEN ER GUDS TJENER, TIL GAGN FOR DEG. MEN GJØR DU DET SOM ER ONDT, DA FRYKT! DEN BÆRER JO IKKE SVERDET FOR INGENTING. FOR DEN ER GUDS TJENER, EN HEVNER TIL STRAFF OVER DEN SOM GJØR DET ONDE.”

Når det begås vold landene imellom ved at øvrigheten i et land opptrer forbrytersk mot et annet land, finnes det ingen øvrighet som kan ta seg av dette. FN og Sikkerhetsrådet har gjort et forsøk. Men medlemmene der har sviktet. De har gjennom lengre tid vist en ettergivenhet som bare oppmuntrer Saddam Hussein til å fortsette sitt onde spill. Derfor har USA valgt å gå til krig. Å vise til folkeretten er meningsløst så lenge man lar uretten råde på ubestemt tid uten å foreta seg noe som stanser uretten. I en slik situasjon er det nødvendig at noen skjærer igjennom og tar ansvar før skaden blir nesten uopprettelig.

Egentlig er det vel få mennesker som ønsker krig. Men dessverre er det slik her i verden at av og til er krig nødvendig. President Bush i USA er uten tvil en fredselskende mann. Men han er også en mann som tar sitt ansvar alvorlig. Derfor går han til krig mot Saddam Hussein! Bibelen har påbud om kjærlighet, men har intet forbud mot krig. Luk. 3,14: ”Også noen soldater spurte ham og sa: Og vi, hva skal vi gjøre? Han sa til dem: Press ikke penger ut av noen med vold eller falske anklager, og la dere nøye med den lønnen dere har.”

Saddam Hussein har brukt masseødeleggelsesvåpen. Og han har gått til krig mot Iran, mot Kuwait og mot Israel. Ikke bare har han sendt raketter mot Israel, men han har også betalt penger til familiene til selvmordsbombere for at de skulle bringe død og lidelse over uskyldige sivile israelere. Han står for et utpreget voldsregime. Her har vi bare nevnt litt av det han har gjort. Likhetene med Hitler er slående.

Jeg har bodd i USA i 2,5 år og er rystet over det hatet mot USA som en finner blant mange nordmenn. Jeg sier ikke at alle amerikanere er gode eller at alt som regjeringen i landet gjør er godt. Langt derifra! Men viljen til å handle langsiktig ansvarlig og godt er etter min mening større i USA enn i mange europeiske land, inklusive Norge.

Noe forenklet kan man si det slik: I Europa tenker man ikke langsiktig, men er opptatt av nuet. Noe av Ludvig den 14. holdning sitter igjen: ”Etter oss kommer syndfloden” Man roter seg opp i problemer, og historisk har USA måttet løse problemene.

I USA sitter mer av bibelsk tankegang igjen. Man skiller klarere mellom godt og ondt enn det man gjør for eksempel i Norge. Og man tenker langsiktig og forsøker å ta ansvar, selv om det svir i øyeblikket.

Norge ved regjeringen Bondevik har nå sviktet sine beste venner og allierte, USA og Storbritannia. Man er mer opptatt av popularitet enn av realisme og ansvar. Samtidig har man ødelagt familien, kirken, skolen, rettsvesenet, forsvaret, heimevernet og matvareberedskapen. Alt ligger nå til rette for at Herren kan straffe vår kollektive synd ved å gi landet over til en fiende. Dette kan komme til å skje raskere enn noen hadde forestilt seg. Nå er det grunn til å be! Både om at krigen blir kortvarig, vellykket og minst mulig smertefull, men ikke minst om at Herren sender en vekkelse over hele verden! Jer. 3,22: ”VEND TILBAKE, FRAFALNE BARN! JEG VIL LEGE DERES FRAFALL. - SE, VI KOMMER TIL DEG, FOR DU ER HERREN VÅR GUD.”