INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i lederartiklene
POLITISK KRIMINALITET I NORGE - Av Ivar Kristianslund
Politisk kriminalitet er hovedproblemet i norsk politikk, men nesten ingen forstår det! Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud har i sin store nåde gitt Norge en fantastisk gave som svar på bønn. Nemlig Grunnloven, som skal sikre retten og gi et godt styre i landet.

Vi feirer Grunnloven med brask og bram 17. mai hvert år. Men innholdet i Grunnloven har stort sett gått i glemmeboken hos folk flest. Makthaverne vil ha det slik! For de har begått, og begår daglig, store forbrytelser mot Grunnloven. Det man kaller demokrati i Norge har nok mange demokratiske trekk, det kan man ikke nekte for. Men dypest sett er det en form for flertallsdiktatur eller rettere gruppediktatur. En gruppe menneske, som ikke nødvendigvis har flertall i folket, sørger for å få flertall i de styrende organer og gjennomfører kriminelle tiltak i strid med Grunnloven.

Et typisk eksempel er ”LOV OM SVANGERSKAPSAVBRUDD” som det så hyklerisk heter. Egentlig burde det hete ”Ulov om drap av uskyldige ufødte barn”. Ved hjelp av denne loven har politikerflertallet utryddet bortimot en halv million mennesker i Norge. At loven er i strid med §2 i Grunnloven finnes det ikke fnugg av tvil om, men det kriminelle flertallet i storting, regjering og høyesterett kjører sitt eget løp. Folk flest er så opptatt av sine daglige små eller store gjøremål at de ikke ser katastrofen.

Et annet eksempel er den systematiske og omfattende AVKRISTNINGEN av hjem, skole, kirke og samfunn som gjennomføres. Dette fører med seg enorme sosiale og medisinske kostnader. Politikernes prat om penger og budsjetter dreier seg om småtteri sammenliknet med de gigantiske økonomiske tap for hjem, bedrifter og det offentlige og de uutholdelige menneskelige lidelser som politikernes forbrytelser medfører. Men politikere flest ser ikke dette. Partiet Kristen Framtid er opptatt av disse grunnleggende problemer og ønsker ta Grunnloven, som fortsatt er gjeldende lov, på alvor.

Et tredje eksempel på politisk kriminalitet er forsøkene på¨å få Norge inn i EU. Slike forsøk vil alltid være kriminelle, da de strider mot Grunnlovens prinsipper og ånd. Se §112 i Grunnloven.

Et fjerde eksempel på politisk kriminalitet er PARLAMENTARISMEN. I skolebøkene fremstilles parlamentarismen som noe meget positivt. Og så lenge man var påtvunget en union med Sverige, kunne man forsvare et slikt syn. Men i dag representerer parlamentarismen et maktovergrep fra stortingets side. Den maktfordelingen som Grunnloven forutsetter mellom konge, storting og domstoler har stortinget satt til side. Stortinget praktiserer nå et ulovlig stortingsdiktatur i strid med Grunnlovens tidløse rettsprinsipper. Dette er til meget stor skade for land og folk!

Noen vil innvende at stortinget representerer folket. Men dette er ikke riktig. Det var ikke flertall i folket for verken Abortloven eller Partnerskapsloven da stortinget innførte disse lovene. Lovene er både umoralske og skadelige, men stortinget misbruker skattepenger til å forandre opinionen til fordel for disse lovene.

Satt på spissen: Anta at stortinget var representativt for folket. Anta videre at stortinget vedtok på demokratisk vis å drepe 49 prosent av folket. Vedtaket ville like fullt være ulovlig og forkastelig. Det norske folk må lære å forstå at demokratiet ikke kan erstatte Gud! Stortinget, på samme måte som enkeltmennesket, er nødt til å følge grunnleggende rettsregler som gjelder for alle mennesker til alle tider. Slike rettsregler finner vi i Norges grunnlov.