INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i lederartiklene
KrF redder EØS-avtalen og loser ungdommen til Helvete - Av Ivar Kristianslund
I Magazinet 28.2.2003, s.18 skriver Holten følgende: ”Fra nyttår har det vært tillatt for butikker å selge rusbrus. Allerede nå ser vi at dette har svært negative konsekvenser og bidrar til å øke alkoholforbruket, særlig blant ungdom.” Videre skriver han: ”Denne liberaliseringen vil få store negative konsekvenser.
Rusbrusen har sterk tiltrekning på ungdom, spesielt unge jenter. Rusbrusindustrien har komponert både smak og design på en slik måte at drikken blir oppfattet som en svakere rusdrikk. Dessuten appellerer den brusliknende smaken til ungdom som ikke liker øl. All forskning viser at debutalder er en viktig faktor som kan være bestemmende for hvilke problemer mennesker får med alkohol som voksen. Øker man debutalderen får dette videre store sosiale og økonomiske gevinster for samfunnet som helhet. Det er derfor viktig for samfunnet som helhet at ungdom utsetter sin debut med alkohol så lenge som mulig.
Det foreligger allerede flere eksempler på at mindreårige med enkelhet får kjøpt rusbrus i dagligvareforretningene” Så langt har vi bare sitert Holten. Han er altså fullt ut klar over at den djevelske rusbrusen aldri skulle ha vært solgt i dagligvareforretninger. Hva sier han så til sitt forsvar? Jo, følgende: ”Sannheten er at vi ikke hadde noe valg. Alternativet hadde vært å bryte EØS-avtalen.”
Ja, hvorfor skulle vi ikke si opp EØS-avtalen? Drankere skal ikke arve Guds rike, står det i 1. Kor. 6,10. Men KrF er villig til å produsere drankere for å redde EØS-avtalen! Altså ren Mammon-dyrkelse. Partiet Kristen Framtid derimot vil si opp EØS-avtalen slik at vi kan føre en selvstendig og fornuftig kristen politikk i Norge. Til beste for hele folket! Dette vil faktisk lønne seg også rent økonomisk!