INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i lederartiklene
DET MYNDIGE LEKFOLK - Av Ivar Kristianslund

En utrolig gledelig nyhet! Menighetsrådet har enstemmig gått inn for å gjeninnsette Olav Berg Lyngmo i soknepreststillingen i Kautokeino. Lyngmo ble avsatt på grunn av sin bibeltroskap etter initiativ av den vranglærende biskop Steinholt og den vranglærende ledelsen i Kristelig Folkeparti. Det er all grunn til å gratulere med menighetsrådets vedtak!

I kristne kretser har det vært snakket mye om ”det myndige lekfolk”. Men hvor er det blitt av det myndige lekfolket? Vi finner det i hvert fall i Kautokeino! Jeg har sagt det før, og gjentar gjerne at jeg betrakter Kautokeino som Norges åndelige hovedstad! Her har vi mennesker som våger å stå opp mot vranglæren som kirkeledelsen forsøker å pådytte dem! Måtte andre følge deres eksempel! Og måtte Herren styrke dem og velsigne dem rikelig!

At menighetsrådet nå ENSTEMMIG går inn for å gjeninnsette Olav Berg Lyngmo i den soknepreststillingen som han rettmessig hører hjemme i er en stor seier for bibelsk kristendom i Norge. Nå bør kristenfolket i hele landet gå sammen i lobbyvirksomhet og bønn om at vedtaket blir fulgt opp av menighetsrådets foresatte. Det er en skam for Norge at Lyngmo ble avsatt; ikke minst sett på bakgrunn av det som senere har skjedd i Den norske kirke.

Det blir spennende å se om kirkeledelsen sentralt vil fortsette å undertrykke det samiske kristenfolk i strid med Bibelen og Grunnloven, eller om de vil ta til fornuft.

Lederen og flere andre i menighetsrådet i Kautokeino er kvinner. Disse står under meget hardt press, og det er beundringsverdig at de holder ut. Jeg er falskelig blitt beskyldt for at jeg ønsker å få disse kvinnene ut av menighetsrådet. Sannheten er at jeg alltid har støttet og oppmuntret dem og vil fortsette å gjøre det. Men jeg oppfatter Bibelen slik at disse verv vel egentlig burde ha vært ivaretatt av menn. Det kan ha med historie og kultur å gjøre at kvinnene er plassert her. Når mennene ikke ivaretar disse oppgavene, tror jeg det er riktig at kvinnene gjør det. Det dreier seg nemlig om troende ydmyke kvinner som ikke opptrer som mannens lærer eller herre, men som ønsker å være mannens medhjelper. En bibeltro kvinne er bedre enn en vranglærende mann! La oss be for disse kvinnene!