INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i lederartiklene
TEOLOGISK SVINDEL OG TEOLOGISK KRIMINALITET - Av Ivar Kristianslund

Vi venter at kristne mennesker følger Jesus Kristus som er Sannheten og Kjærligheten i egen person. Svindlere og kriminelle har derfor til alle tider blandet seg med sanne kristne. På denne måten kan de få mulighet til å bedrive sin lyssky virksomhet uten å få søkelyset rettet sterkt nok mot seg. Denne faren bør vi være oppmerksomme på!

TEOLOGISK SVINDEL kan defineres som all slags aktivitet som utføres i kristendommens navn i strid med Bibelens lære.

Begrunnelsen for en slik definisjon er at Bibelen er den eneste legitime basiskilde for kristen lære. Alt som utgis som kristendom, men som samtidig er i strid med Bibelen, er svindel som i verste fall kan føre mennesker i helvetes evige pine! Bibelens lære er sannhet om virkelige forhold. Hvis man lager en annen lære om de samme ting og utgir det for kristendom, er det juks og bedrag!

EKSEMPLER:
En velsignelse i den treenige Gud navn er en handling som får virkninger i virkelighetens verden. Når man velsigner et homoseksuelt partnerskap i kirken, er dette teologisk svindel, fordi man velsigner det som Bibelen forbanner!

Et annet eksempel er ordinasjon av kvinnelige prester og biskoper. Siden dette er i strid med Bibelens uttrykkelige lære, er det et opprør mot den treenige Gud. Å utgi slike ordinasjoner for å være kristne handlinger er derfor ren teologisk svindel!

TEOLOGISK KRIMINALITET kan defineres som teologisk svindel som også er i strid med norsk lov.

EKSEMPLER:
En prest eller predikant som utgir seg for å være en kristen sjelesørger, men som samtidig utnytter et annet menneske seksuelt, driver med teologisk kriminalitet.

Et annet eksempel er en teolog eller politiker som utnytter sin stilling til å avsette bibeltro prester eller til å ansette prester som opponerer mot Bibelens lære. Dette er i strid med §2 og §16 i Grunnloven og er derfor kriminelt.

Et tredje eksempel er prester og biskoper som opponerer mot Bibelen og bryter sitt ordinasjonsløfte, for eksempel ved å gå inn for kvinnelige prester eller ved å velsigne homoseksuelle forhold. Disse prestene og biskopene mottar lønn for å forkynne Bibelens lære, men driver fortsettlig med å forkynne det stikk motsatte på visse punkter. Dette er ikke bare teologisk kriminalitet, men også ØKONOMISK KRIMINALITET.

Alle statsbiskopene i Den norske kirke driver med teologisk og økonomisk kriminalitet! De misbruker sine stillinger til å fremme sine personlige meninger og preferanser i stedet for å forkynne Guds sanne og evige Ord, som de er betalt for å gjøre. Den norske kirke har en veldefinert lære i Bibelen og bekjennelsesskriftene. Dersom biskopene hadde vært redelige mennesker, hadde de trukket seg fra sine stillinger i stedet for å bryte sitt ordinasjonsløfte og infisere kirken med sin vranglære. Derfor dømmes de også til fortapelse av Guds Ord! Se 2. Pet. 2,1: ”MEN DET STOD OGSÅ FRAM FALSKE PROFETER I FOLKET. SLIK SKAL DET OGSÅ BLANT DERE KOMME FALSKE LÆRERE, SLIKE SOM LURER INN VRANGLÆRE SOM FØRER TIL FORTAPELSE. DE FORNEKTER DEN HERRE SOM KJØPTE DEM, OG FØRER OVER SEG SELV EN BRÅ FORTAPELSE.”

Vi trenger en vekkelse innen ledelsen av Den norske kirke! Det er ennå tid til å vende om! Hør på Herrens Ord og gjør etter det! Jer. 3,22: ”VEND TILBAKE, FRAFALNE BARN! JEG VIL LEGE DERES FRAFALL.”